SPIS PODRĘCZNIKÓW - KLASA III GIMNAZJUM Język polski Świat

Transkrypt

SPIS PODRĘCZNIKÓW - KLASA III GIMNAZJUM Język polski Świat
SPIS PODRĘCZNIKÓW - KLASA III GIMNAZJUM
Język polski
Świat w słowach i obrazach Język polski 3, W. Bobiński, WSiP
Gramatyka i stylistyka 3, Z. Czarnecka – Rodzik, WSiP
+ ćwiczenia do literatury
Matematyka
Matematyka z plusem - podręcznik, GWO
Biologia
Świat biologii, Nowa Era
Chemia
Nowa Era – 3
Język angielski
New Oxford Gimnazjum – podręcznik + ćwiczenia, Expert
Historia
Bliżej historii 3, WSiP, podr.+ z. ćwiczeń
Religia
Jezus prowadzi i zbawia, WAM
Fizyka
Spotkania z fizyką, cz. 4, Nowa Era, podręcznik + zeszyt ćwiczeń
Geografia
Planeta Nowa + zeszyt ćwiczeń, Nowa Era
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wydawnictwo Szkolne PWN, podręcznik, zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum
Język niemiecki
Kompass New 3, PWN, podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Podobne dokumenty