Plakat promujący konferencję

Komentarze

Transkrypt

Plakat promujący konferencję
25 KWIETNIA, PONIEDZIAŁEK
09:30 | Otwarcie konferencji
25–27 KWIETNIA
Zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej
im. Ireneusza Opackiego prof. dr hab. Adam Dziadek
Polonistyka
10:00 | Drzwi i próg. Gościnność i gramatyka przyimków
Uniwersytet Śląski
prof. Tadeusz Sławek (uś)
12:00 | FILOZOFIA (W) GOŚCINNOŚCI
Logika gościnności: Lyotard i Levinas
dr Piotr Schollenberger (uw)
Ugościć ducha, ugościć duchy. Oduczanie Derridy, oduczanie Derridą
dr Michał Krzykawski (uś)
Plac Sejmu Śląskiego 1
Katowice
Wrogościnna Europa. Derrida i „kryzys migracyjny” – trzy strategie
politycznej lektury
mgr Łukasz Moll (uś)
15:00 | GOŚCINNOŚĆ NIEANTROPOCENTRYCZNA
Międzygatunkowy kosmopolityzm, kosmiczna komunia : polityczne i teologiczne wizje
gościnności nieantropocentrycznej
dr Alina Mitek-Dziemba (uś)
Jacques Derrida i gościnność wobec nie-ludzkiego.
Zoopolityki dekonstrukcji
mgr Piotr Sadzik (uw)
Zwierzę jako absolutny Inny – otwieranie nie/możliwości
mgr Patryk Szaj (uam)
17:00 | PROJEKCJA FILMU
Ausländer raus! Schlingensiefs Container (reż. Paul Poet, 2000)
prelekcja: mgr Marzena Boniecka (uś)
26 KWIETNIA, WTOREK
10:15 | GOŚCINNOŚĆ DYSKURSU/NAUKI/HUMANISTYKI
Gość/inność wolności. Refleksje późnoeuropejskie
prof. Patrycja Tomczak (uam)
Gościnność archiwum dyskursu antropologiczno-kulturowego.
Zarys problematyki
dr Adam Pisarek (uś)
Wolność, równość i braterstwo. O utopijnych paradygmatach
gościnności w sztuce partycypacyjnej
mgr Anna Batko (pan)
Ramy wrogościnności
mgr Dorota Grobelna (ua w Poznaniu)
12:15 | SOCJOLOGIA, HISTORIA
Strategie sublokatorskie: Problem metodologiczny
dr Anna Zawadzka (pan)
Echa (nie)gościnności: Historyczne zbieżności w brytyjskiej postawie
wobec żydowskich i muzułmańskich uchodźców
dr Daniel Tilles (up w Krakowie)
Kiedy mężczyzna zapraszał kobietę. Publicyści i naukowcy na temat
edukacyjnych i zawodowych możliwości Polek na przełomie XIX i XX wieku
dr Maciej Duda (uam)
15:00 | GOŚCINNOŚĆ DYSCYPLIN
Niegościnność dyscyplin
dr Marta Baron-Milian (uś)
Gościnność różnicy. Luce Irigaray filozofia spotkania
dr Katarzyna Szopa (uś)
Konflikt i terytorium. Tak zwany kryzys migracyjny w perspektywie schizoanalizy
mgr Dawid Kujawa (uś)
27 KWIETNIA, ŚRODA
9:00 | Gościnność krytyki
prof. Krzysztof Uniłowski (uś)
11:00 | LITERATURA
Gościnność według Mariana Pankowskiego
dr Michał Bandura (uw)
Derrida spotyka Audena, czyli gościnność Sośnickiego
mgr Jakub Skurtys (uw)
Poetyckie “akty trwogi”. Gościnność wiersza Ilony Witkowskiej
mgr Monika Glosowitz (uś)
“Ciemne zagracone dziury”. Przestrzenie gościnności Tadeusza Kantora
mgr Michał Kisiel (uś)
13:30 | JĘZYKI GOŚCINNOŚCI
Pragmakulturowe granice gościnności
dr Karolina Pospiszil (uś), dr Wojciech Hofmański (uk w Pradze)
O spotkaniu różnych kultur w języku
mgr Agnieszka Romaneczko (umsc)
Kiedy “Inny” nie jest mile widziany: obraz (nie) gościnności Polski wobec
mniejszości w świetle mowy nienawiści w internecie
dr Julita Woźniak (uł)
16:00 | LITERATURA
“Jest u nas ktoś obcy”. “Rubież” Olgi Tokarczuk
dr hab. Iwona Gralewicz-Wolny (uś)
Gościnna Argentyna Witolda Gombrowicza
dr Tomasz Kaliściak (uś)
Ziemi przypisani. Pismo topografii w “Australczyku” i “Bene nati” Elizy Orzeszkowej
mgr Katarzyna Pastuszek (uś)
patronat medialny: