Tematyka spotkań

Transkrypt

Tematyka spotkań
KURS PRZYGOTOWAWCZY DO MATURY Z MATEMATYKI
oraz
DLA KANDYDATÓW NA STUDIA TECHNICZNE I MATEMATYCZNE
Tematyka spotkań
Lp.
Data
Zakres podstawowy
Zakres rozszerzony
15.11.2014
Liczby rzeczywiste. Działania na liczbach
rzeczywistych, zbiory, potęgi, pierwiastki,
logarytmy, wzory skróconego mnożenia
Liczby rzeczywiste. Działania na liczbach
rzeczywistych, zbiory, potęgi, pierwiastki,
logarytmy, wzory skróconego mnożenia.
Obliczenia procentowe. Wartość
bezwzględna i jej interpretacja
geometryczna. Błąd względny i
bezwzględny przybliżenia,
2.
22.11.2014
Obliczenia procentowe. Wartość
bezwzględna i jej interpretacja
geometryczna. Błąd względny
i bezwzględny przybliżenia,
Funkcje liniowa i kwadratowa, ich
własności. Równania i nierówności
liniowe i kwadratowe.
3.
29.11.2014
Funkcje liniowa i kwadratowa, ich
własności. Równania i nierówności
liniowe i kwadratowe.
Wielomiany. Funkcja wymierna.
Równania i nierówności wymierne.
Funkcja wykładnicza i logarytmiczna.
4.
6.12.2014
Wielomiany. Proporcjonalność odwrotna.
Funkcja wykładnicza, funkcja
logarytmiczna. Proste równania i
nierówności wykładnicze i logarytmiczne.
Ciągi liczbowe. Granice ciągów
liczbowych. Granice i ciągłość funkcji.
5.
13.12.2014
Ciągi liczbowe
Rachunek różniczkowy funkcji zmiennej
rzeczywistej.
6.
10.01.2015
Funkcje trygonometryczne kąta ostrego
Funkcje trygonometryczne dowolnego
kąta
7.
17.01.2015
Funkcje trygonometryczne kątów
wypukłych
Funkcje trygonometryczne dowolnego
kąta. Równania i nierówności
trygonometryczne.
8.
24.01.2015
Planimetria
Planimetria
9.
21.02.2015
Geometria analityczna na płaszczyźnie.
Zastosowanie rachunku wektorowego
Geometria analityczna na płaszczyźnie.
Zastosowanie rachunku wektorowego
10.
28.02.2015
Stereometria – wielościany,
graniastosłupy, ostrosłupy
Stereometria – wielościany,
graniastosłupy, ostrosłupy. Bryły
obrotowe.
11.
7.03.2015
Stereometria – bryły obrotowe
Zadania optymalizacyjne.
12.
14.03.215
Elementy statystyki opisowej. Teoria
prawdopodobieństwa i kombinatoryka
Elementy statystyki opisowej. Teoria
prawdopodobieństwa i kombinatoryka
13.
21.03.2015
Rozwiązywanie zadań z arkuszy
maturalnych
Rozwiązywanie zadań z arkuszy
maturalnych
14.
28.03.2015
Rozwiązywanie zadań z arkuszy
maturalnych
Rozwiązywanie zadań z arkuszy
maturalnych
1.

Podobne dokumenty