Oświadczenie, które złożyła Rzeczpospolita Polska do Europejskiej

Transkrypt

Oświadczenie, które złożyła Rzeczpospolita Polska do Europejskiej
Mniejszości Narodowe i Etniczne
Źródło:
http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/prawo/europejska-karta-jezyk/europejska-karta-jezyk/6779,Oswiadczen
ie-ktore-zlozyla-Rzeczpospolita-Polska-do-Europejskiej-karty-jezykow-r.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 01:03
Oświadczenie, które złożyła Rzeczpospolita Polska
do Europejskiej karty języków regionalnych lub
mniejszościowych
Rzeczpospolita Polska oświadcza, że zamierza stosować Europejską kartę języków regionalnych lub
mniejszościowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych Rzeczpospolita Polska
oświadcza, że za języki mniejszościowe, w znaczeniu karty, uznaje następujące języki: białoruski, czeski,
hebrajski, jidysz, karaimski, kaszubski, litewski, łemkowski, niemiecki, ormiański, romski, rosyjski, słowacki,
tatarski, ukraiński; przy czym za język regionalny uważa język kaszubski; za języki mniejszości narodowych
- języki: białoruski, czeski, hebrajski, jidysz, litewski, niemiecki, ormiański, rosyjski, słowacki i ukraiński; za
języki mniejszości etnicznych - języki: karaimski, łemkowski, romski i tatarski; a za języki nieterytorialne języki: hebrajski, jidysz, karaimski, ormiański i romski.
Na podstawie art. 2 ust. 2 karty Rzeczpospolita Polska zobowiązuje się stosować, wobec wyżej
wymienionych języków regionalnych lub mniejszościowych, następujące postanowienia Części III karty:
●
w art. 8
ust. 1 pkt a (i), b (i), c (i), d (iii), e (ii), g, h, i,
ust. 2;
●
w art. 9
ust. 2 pkt a;
●
w art. 10
ust. 2 pkt b, g,
ust. 5;
●
w art. 11
ust. 1 pkt a (ii), (iii), b (ii), c (ii), d, e (i), f (ii), g,
ust. 2,
ust. 3;
●
w art. 12
ust. 1 pkt a, b, c, d, e, f, g,
ust. 2,
ust. 3;
●
w art. 13
ust. 1 pkt b, c, d,
ust. 2 pkt b;
●
w art. 14
pkt a, b;
Wstecz
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego