Spis treści

Transkrypt

Spis treści
Spis treści
Rekrutacja i co dalej?........................................................................................ 5
Po co szkoła muzyczna?................................................................................... 6
Jakie korzyści?................................................................................................... 8
Czy warto?....................................................................................................... 10
Szkoła inna niż wszystkie – o specyfice nauki w szkole muzycznej........... 11
Relacja mistrz – uczeń.................................................................................... 12
O relacji rodzica z nauczycielem przedmiotu głównego............................. 13
Rola rodzica..................................................................................................... 14
Praca własna ucznia........................................................................................ 15
Trudności związane z samodzielną pracą ucznia w domu......................... 16
Poradnik dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w szkołach muzycznych
Autorzy: Piotr Dylewski, Jarosław Mirkiewicz
Organizowanie ćwiczenia w domu................................................................ 18
Zasady dobrego ćwiczenia w domu.............................................................. 24
W jaki sposób wspierać mogę moje dziecko w jego pracy domowej?....... 25
Jak stworzyć plan dnia mojego dziecka?....................................................... 27
Występy publiczne.......................................................................................... 28
Wydanie I, Warszawa 2014
© 2014 CENSA Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i opracowanie graficzne: Tomasz Wojtera
Wspieranie ucznia w sytuacji występu......................................................... 29
ISBN 978-83-61271-18-5
O graniu z nut.................................................................................................. 31
Druk i oprawa: PPHU Vespa-Druk, www.vespa.pl
Zachowanie na koncercie............................................................................... 30
Teoria i praktyka............................................................................................. 33
Idealny rodzic ucznia szkoły muzycznej. Kto to taki?................................. 34
© CENSA 2014