informator - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława

Transkrypt

informator - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława
informator
PAŃSTWOWA WYŻSZA
SZKOŁA ZAWODOWA
IM. STANISŁAWA STASZICA
W PILE
SPIS TREŚCI
Władze uczelni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PWSZ ugruntowana marka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EKONOMIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informatyka w biznesie i administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inwestycje i nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rachunkowość i skarbowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turystyka i hotelarstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FILOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filologia angielska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lingwistyka stosowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POLITOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Administracja europejska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRACA SOCJALNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FIZJOTERAPIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOSMETOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIELĘGNIARSTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RATOWNICTWO MEDYCZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BUDOWNICTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Budownictwo energooszczędne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konstrukcje budowlane i inżynierskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ELEKTROTECHNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Systemy automatyki i elektroniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odnawialne źródła energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metody komputerowe w projektowaniu maszyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pojazdy i maszyny robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inżynieria produkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRANSPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Logistyka transportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transport drogowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zasady rekrutacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
21
21
22
23
23
24
27
27
28
30
30
32
33
36
37
39
40
44
44
45
46
46
46
47
47
48
48
49
49
49
52
Szanowni Państwo,
Młodzi Przyjaciele,
Od 2000 roku funkcjonuje PWSZ w Pile; dobra wyższa uczelnia, która kształci
studentów na kierunkach technicznych, medycznych, humanistycznych i ekonomii.
Czekają w niej na Was nowoczesne laboratoria, biblioteka, sale wykładowe, a także
obiekty sportowe. Tutaj spotkacie się z podmiotowym traktowaniem, życzliwością
i bardzo szerokim wsparciem stypendialnym. Będziecie współrealizować projekty
unijne przygotowujące absolwentów PWSZ do wejścia na rynek pracy.
Dynamicznie rośnie liczba studentów odbywających część studiów
w europejskich ośrodkach akademickich. Środki finansowe na ten cel pozyskujemy
z Programu Erasmus. Także w naszej PWSZ, w ramach tego programu, studiują
studenci z innych krajów.
Wdrożony w 2012 roku nowy system kształcenia, zgodny jest z systemami
edukacji w całej Europie. Pozwala on lepiej przygotować studentów do kontynuowania nauki na poziomie magisterskim w polskich i zagranicznych uniwersytetach
i politechnikach.
Pilska uczelnia jest dobrym miejscem rozwoju zainteresowań naukowych, kulturalnych i sportowych. Dowodem są dokonania ponad dwudziestu kół naukowych,
Akademickiego Związku Sportowego, Stowarzyszenia Przyjaciół Festiwalu Nauki
w Pile. Wspierane jest społeczne zaangażowanie studentów w rozmaite akcje,
mające na celu pomoc osobom potrzebującym wsparcia. Studenci PWSZ mają znakomite warunki do uprawiania sportu, a także rekreacji i rozrywki. Jest to uczelnia
przyjazna osobom niepełnosprawnym. Wszystkie obiekty są dostosowane do ich
potrzeb, a oddzielne kwoty pieniężne przeznaczane są na stypendia dla tej grupy
naszych studentów.
Drodzy Maturzyści, na wyciągnięcie ręki macie do swojej dyspozycji nowoczesną
uczelnię, która zapewni Wam uzyskanie atrakcyjnego zawodu i przygotuje Was do
dorosłego życia.
Mimo znanych i dotkliwych perturbacji na rynku pracy, tylko szeroka wiedza
i będące jej następstwem umiejętności gwarantują Wasze indywidualne kariery.
Skorzystajcie więc z oferty edukacyjnej, którą dla Was przygotowaliśmy.
Serdecznie do tego zachęcam i zapraszam!
Rektor
prof. dr hab. Adam Marcinkowski
1
E
D
C
F
J
B
H
G
K
A
UCZELNIANY KAMPUS PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 10 W PILE
A Rektorat
Instytut Ochrony Zdrowia
Zakład Pielęgniarstwa
Centrum Sieciowo-Komputerowe
D Instytut Humanistyczny
Studium Języków Obcych
E
B Instytut Ekonomiczny
Instytut Ochrony Zdrowia
Zakład Fizjoterapii
Zakład Ratownictwa Medycznego
C Biblioteka Główna
F
Instytut Politechniczny
Zakład Budownictwa
Auditorium Maximum
G Kompleks boisk sportowych
H Instytut Politechniczny
Centrum Zaawansowanych
Technologii Elektroniczno-Informatycznych
J
Instytut Politechniczny
Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu
Stacja Kontroli Pojazdów
K Hala Sportowa
Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu
WŁADZE UCZELNI
Rektor
prof. dr hab.
Adam Marcinkowski
Prorektor
ds. Dydaktyki
i Studentów
prof. nadzw. dr hab.
Donat Mierzejewski
Prorektor
ds. Organizacji
i Rozwoju Uczelni
Kanclerz
mgr Sylwester Sieradzki
prof. nadzw. dr inż.
Bolesław Ochodek
Dyrektor Instytutu Ekonomicznego
- doc. dr inż. Jan Polcyn
Dyrektor Instytutu Humanistycznego
- prof. nadzw. dr hab. Lech Kacprzak
Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia
- prof. dr hab. Feliks Jaroszyk, dr h.c
Dyrektor Instytutu Politechnicznego
- prof. dr hab. inż. Henryk Tylicki
ul. Podchorążych 10
64-920 Piła
tel. 67 352 26 00
fax 67 352 26 09
[email protected]
www.pwsz.pila.pl
Dyrektor Biblioteki Głównej
- mgr Irena Łosoś
Kierownik Centrum Sieciowo-Komputerowego
- mgr inż. Jacek Demczar
Kierownik Studium Języków Obcych
- prof. nadzw. dr Hanna Dolata
Kierownik Studium Praktyk
- mgr Regina Herba
Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
- mgr Andrzej Grzesik
3
PWSZ
– UGRUNTOWANA
MARKA!
Państwowe wyższe szkoły zawodowe
pojawiły się w Polsce w 1998 r. jako odpowiedź na wyraźną potrzebę ułatwienia dostępu do wyższego wykształcenia młodzieży mieszkającej z dala od dużych ośrodków
akademickich. Dziś w całej Polsce istnieje
już 36 tego typu uczelni publicznych, żyjących w symbiozie z miastem i regionem,
troszczących się o dobro mieszkańców
i gwarantujących im dostęp do usług edukacyjnych na wysokim poziomie. Warto
przy tym podkreślić, że uczelnie takie
działają w oparciu o tę samą ustawę, co
uniwersytety, politechniki i inne uczelnie
akademickie, czyli na podstawie ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym, co oznacza, że podlegają równie restrykcyjnym
standardom kształcenia.
PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA
4
STUDIA – NAPRAWDĘ
CIĘ NA NIE STAĆ!
Nie od dzisiaj wiadomo, że studia kosztują – nawet studiując w bezpłatnym trybie
stacjonarnym, należy liczyć się z szeregiem
nieuniknionych wydatków: dojazdy na
uczelnię, pokój w akademiku, materiały do
nauki, życie kulturalne …
Budżet rodzinny często jest ograniczony, dlatego też warto wiedzieć, że wraz
z początkiem roku akademickiego, otwierają
się możliwości wsparcia finansowego. Jest
o co walczyć, ponieważ kwoty stypendium
sięgają kilkuset złotych miesięcznie. Opcji jest
kilka – sprawdź, z której możesz skorzystać.
STYPENDIUM SOCJALNE
Przyznawane jest już od pierwszego
semestru studiów i jest wypłacane nawet
przez 9 miesięcy trwającego roku akade-
W latach: 2011 i 2012 Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława
Staszica w Pile została laureatem Konkursu
i Programu certyfikacyjnego „UCZELNIA LIDERÓW”, który odbywał się pod patronatem
Parlamentu Europejskiego.
Uzyskanie tytułu „UCZELNIA LIDERÓW”
oznacza, że docenione zostały starania
PWSZ, by „kształcić liderów – absolwentów
kreatywnych, twórczych, innowacyjnych”.
Kapituła konkursu uznała, że pilska PWSZ
„wyróżnia się na tle innych uczelni jako
inwestująca w kształcenie dla rynku pracy,
dba o praktyczną edukację swoich studentów oraz przygotowuje ich, by mogli
w sposób skuteczny i efektywny osiągać
w przyszłości sukcesy zawodowe”.
mickiego. Przeznaczone jest dla studentów
w trudnej sytuacji materialnej, czyli takich,
których dochód netto na jednego członka
rodziny nie przekracza określonego pułapu
finansowego, ustalonego przez Rektora
oraz Samorząd Studencki (wysokość kwot
musi jednak mieścić się w określonych
ustawowo „widełkach”).
STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
O stypendium to można ubiegać się po
pierwszym roku studiów. Środki te jednak
przeznaczone są dla 10% najlepszych
studentów na danym kierunku, którzy
wykazać się muszą nie tylko wysoką średnią, ale także osiągnięciami naukowymi,
artystycznymi lub sportowymi.
STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Jest to stypendium skierowane dla studentów z udokumentowanym orzeczeniem
o stopniu niepełnosprawności. Wysokość
wsparcia finansowego zależna jest od stopnia niepełnosprawności studenta.
STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE
OSIĄGNIĘCIA
Jest to najbardziej prestiżowe stypendium, na które liczyć mogą najzdolniejsi.
Jest ono przyznawane studentom wyróżniającym się w nauce lub w działalności
sportowej oraz artystycznej. Ubiegać się
można o nie po pierwszym roku studiów.
ZAPOMOGI
Osoby, które przejściowo znalazły się
w trudnej sytuacji materialnej, również
mogą liczyć na wsparcie ze strony Uczelni.
Maksymalnie 2 razy w roku akademickim,
można ubiegać się o zapomogę z takich
względów jak m.in.: nieszczęśliwy wypadek, ciężka choroba, śmierć najbliższego
członka rodziny, klęska żywiołowa.
STYPENDIUM
„DIAMENT”
EDUKACJA
W SOLIDNYM WYDANIU
Inicjatorem i fundatorem stypendium
jest od 2010 r. firma PHILIPS LIGHTING
POLAND SA. Dzięki niemu każdego roku
jeden ze studentów pilskiej PWSZ otrzymuje
przez 10 miesięcy stypendium w wysokości
1000 zł (miesięcznie).
„Głównym celem programu stypendialnego jest chęć wsparcia studentów
wyróżniających się nie tylko wysoką średnią, ale przede wszystkim działalnością
naukową, badawczą i organizatorską.
Bardzo cieszy nas fakt, że mogliśmy poznać
studentów pilskiej PWSZ, którzy mają tak
wielki potencjał. Znaleźliśmy wśród nich
diamenty!”- mówi o programie Agnieszka
Pypeć – Dyrektor Personalny PLP.
Jakość kształcenia zapewnia wykwalifikowana i doświadczona 147-osobowa
kadra nauczycieli akademickich: 12 profesorów tytularnych, 17 doktorów habilitowanych, 69 doktorów i 49 magistrów.
Wywodzą się oni z wielu renomowanych
ośrodków takich jak: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego, Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy oraz wielu innych.
Jakość kształcenia jest stale monitorowana przez samą Uczelnię, ale również
przez instytucje zewnętrzne do tego powołane. Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła już następujące kierunki:
mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika, ekonomia, filologia oraz ratownictwo
medyczne i pielęgniarstwo. Krajowa Rada
Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego
natomiast przyznała PWSZ certyfikat,
potwierdzający spełnienie wymaganych
standardów kształcenia pielęgniarek na
kolejne lata.
ZOSTAŃ ABSOLWENTEM
Z PERSPEKTYWAMI!
5
PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA
Absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
uzyskują tytuł licencjata lub inżyniera,
nadawany absolwentom studiów wyższych
zawodowych. Ukończenie ich uprawnia do
podjęcia studiów II stopnia (na poziomie
magisterskim), a także do odbywania studiów podyplomowych.
Dziś powszechna stała się opinia, że
współczesny człowiek czynny zawodowo
w ciągu swego życia kilkakrotnie będzie musiał zmieniać zawód. Dlatego też możliwość
wyboru specjalności studiów II stopnia,
które odpowiadają dynamicznym zmianom
otaczającej rzeczywistości i popytowi rynku
pracy, wydaje się być aktualnie najskuteczniejszym sposobem na karierę naukową
i zawodową. Warto przy tym podkreślić, że
profil kształcenia w PWSZ przygotowuje do
podjęcia pracy bezpośrednio po studiach.
Jest to tym łatwiejsze, że proces dydaktyczny obejmuje tu nie tylko kształcenie teoretyczne, ale i wielotygodniowe studenckie
praktyki zawodowe, dając wyraz założeniu,
że „zawodowa znaczy praktyczna”.
PWSZ… NA DOBRY POCZĄTEK
Magdalena Nowicka-Górzna
– absolwentka (2004 r.) politologii
(specjalności edukacja społeczno-obywatelska)
PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA
6
Nie jest niczym odkrywczym stwierdzenie, że człowieka i jego osobowość,
oprócz rodziny, kształtuje także szkoła. Nade
wszystko szkoła daje wiedzę, która pozwala
lepiej zrozumieć świat. Dlatego tak ważne
jest by jej wybór, na każdym etapie kształcenia, nie był wypadkową nieprzemyślanych decyzji i przypadkowych zdarzeń.
W końcu spędzimy w niej kilka lat.
W PWSZ w Pile miałam możliwość
studiować politologię ze specjalnością edukacja społeczno-obywatelska.
Znalazłam się w gronie absolwentów
pierwszego rocznika. Następnie kontynuowałam naukę w Poznaniu na UAM,
na kierunku politologia ze specjalnością administracja europejska
i równolegle stosunki międzynarodowe ze specjalnością handel międzynarodowy w WSNHiD. Uwiedziona w PWSZ ideą niesienia kaganka
oświaty, ukończyłam także studia podyplomowe w zakresie historii
również na UAM w Poznaniu.
W PWSZ jako w mojej pierwszej uczelni wyższej, dane mi było
zrozumieć sens i znaczenie studiowania w ogóle. Mogłam wykazać się
kreatywnością i spróbować sił w wielu przedsięwzięciach studenckich,
jak choćby współtworzyć pismo studenckie GMER. W PWSZ poznałam również wykładowców, których wiedza mnie onieśmielała, zaś
pasja nauczania wzbudzała podziw. Kilku z nich pozostało moimi
mentorami do dziś.
Mimo, że obecnie pracuję w kancelarii prawniczej, w której
niewiele jest wspólnego z naukami politycznymi, to nie uważam,
by studiowanie politologii było bezwartościowe. Wręcz przeciwnie. Przy ciągłej potrzebie dokształcania się i bycia elastycznym
na rynku pracy ukończenie studiów humanistycznych w ogóle,
zaś politologii w szczególności, pozwala zrozumieć reguły jakimi
rządzi się dziś świat oraz daje szansę kreowania siebie w różnych
zawodach i rolach społecznych. Oczywiście ważne jest, by stale
podnosić swoje kwalifikacje i rozwijać się. Uzmysłowienie sobie
tego dziś jest rzeczą nadrzędną, a tę oto prawdę wpajano nam
w PWSZ od początku.
To, kim staniemy się w życiu zawodowym i jak droga do
wytyczonych celów będzie biegła, zależy już tylko od nas samych i od dokonywanych przez nas wyborów. Nigdy jednak
nie wolno zapomnieć nam, gdzie początek tej wędrówki
miał miejsce.
Łukasz Kaleńczuk
- absolwent (2010 r.) fizjoterapii
(pierwszy stypendysta Programu
Stypendialnego DIAMENT)
… a co byłoby gdyby
kilkanaście lat temu, grupa
mądrych ludzi nie wpadła na
pomysł utworzenia pilskiej
PeWueSZetki? Po 3 latach
spędzonych w murach tej
uczelni jestem przekonany,
że Ja, Ty, My wszyscy stracilibyśmy ogromną szansę na
w pełni profesjonalny rozwój
w warunkach lokalnych, jak
i globalnych.
Jako dumny absolwent
tej wspaniałej uczelni, z ręką
na sercu polecam Ci Mój Przyjacielu i Tobie Moja Przyjaciółko studia w tym miejscu.
Dlaczego? Pozwól, że wspomnę tylko o: profesjonalnej
kadrze naukowej; mega sympatycznej i przyjaznej atmosferze; doskonałym zapleczu technologicznym; możliwości
naukowego rozkwitu w Studenckich Kołach Naukowych
(SKN); szerokim i niezwykle hojnym wsparciu finansowym,
czy naprawdę wysokim poziomie kształcenia. Nie przekonuje Cię to? Dodam, że Panie w Dziekanacie, jak i każdy
pracownik tej instytucji to wspaniali i wartościowi ludzie,
którzy zawsze z uśmiechem na twarzy pomogą Ci z każdym
Twoim problemem.
Co mi osobiście dała uczelnia? Programy stypendialne
pomogły mi w utrzymaniu swojej niezależności finansowej; SKN ‘Creatus’ dopomógł w rozwoju naukowym
poprzez umożliwienie udziału w projektach badawczych,
czy wystąpieniach na konferencjach; fachowi wykładowcy stworzyli warunki do nauczenia się nowych rzeczy
w fascynujący sposób, a pracownicy pokazali, że student
to także człowiek. A to nie wszystko…
W tym roku bronię pracy magisterskiej jak student
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i wiem, że bez
możliwości i wsparcia, jakie zapewniła mi pilska PeWueSZetka, nie byłbym teraz tu gdzie jestem.
Wiem, że w tym momencie wybór uczelni jest dla Ciebie bardzo ważną decyzją. Ja chcę dla Ciebie wszystkiego,
co najlepsze, ufam, że Ty także, dlatego daj sobie szansę.
Jestem przekonany, że nie pożałujesz!
P.s. Daj znać jak pierwsze wrażenia.
Piotr Bucik - absolwent (2012 r.) budownictwa (globtroter,
założyciel Studenckiego Klubu Górskiego „Czogori”)
Prawdę mówiąc na budownictwo na pilskiej PWSZ trafiłem trochę przypadkowo, ale
patrząc na to z perspektywy kilku minionych lat, wybór był szczęśliwy. Z punktu widzenia
miejsca studiów, kierunku, panującej tu atmosfery. A mówię i piszę to dziś z pełnym przekonaniem - jako student Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
PWSZ oprócz najważniejszej działalności, do jakiej została stworzona, czyli kształcenie
na poziomie licencjata lub inżyniera, pozwala także swoim studentom naprawdę rozwinąć
skrzydła. Tu istniej klimat do realizacji zainteresowań, pasji – od działalności naukowej, po
fotografię, czy poznawania nowych kultur… Tu śmiało można wykrzyczeć „Młodości, ty
nad poziomy wylatuj”! No i ja ciągle wylatywałem - w góry, w ramach, założonego przeze
mnie, moich koleżanek i kolegów, Studenckiego Klubu Górskiego „Czogori”.
Do tej pory, na wyprawy górskie Klub zabrał już ponad 500 osób z Polski i zagranicy.
Szczególnie dumny jestem z kilku naprawdę poważnych wypraw zagranicznych trwających nawet po 2 miesiące. Żadna z nich nie odbyłaby się, gdyby nie wsparcie finansowe
i logistyczne PWSZ. Myślę tu o takich wyprawach jak: „Mongolia – wyprawa w tajgę i step”,
„Rowerem przez Kaukaz” oraz ostatnia (lipiec 2012), wyprawa na siedmiotysięczny szczyt
Śnieżnej Pantery - Pik Lenina, która zaliczana była także do wypraw badawczych.
I tak sobie myślę, że w dzisiejszych czasach warto angażować się w działalność inną
niż wyłącznie naukowa, bo z niewielkiego doświadczenia zawodowego wiem, że jest ona
zauważana przez pracodawców.
Cieszę się, że PWSZ zawsze służyła mi pomocą w realizacji moich, najbardziej nawet
szalonych, pomysłów.
Studia w pilskiej PWSZ ukończyłam w 2009 roku. Dalsze
moje losy - kontynuacja nauki na studiach magisterskich na
Uniwersytecie Jagiellońskim i rozpoczęte życie zawodowe –
potwierdziły, że zostałam do nich dobrze przygotowana. Z ich
perspektywy doceniłam indywidualne podejście do studenta,
poziom nauczania, o którym mogłam myśleć bez kompleksów, a także życzliwość pracowników, zachęcających do
kontynuowania poszukiwań własnej drogi życiowej…
Dziś pracuję zgodnie ze zdobytym wykształceniem
i moją życiową pasją – jestem współzałożycielem i wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia Dom Miłosierdzia
w Koszalinie. Pomagamy zarówno osobom żyjącym
w ubóstwie, jak i zmagającym się na co dzień z problemami
egzystencjalnymi. Dokładamy wszelkich starań, by pomóc im odnaleźć
się na nowo w społeczeństwie.
Nad pomocą w wyjściu z trudności pracują tu: wolontariusze, prawnik a już niedługo grono to powiększy się o doradców zawodowych,
psychologów i terapeutów.
Prowadzimy także działalność na rzecz równych praw kobiet
i mężczyzn, promocji zdrowia oraz aktywizacji zawodowej. Staramy
się zarazić naszą misją jak największą ilość innych ludzi.
7
PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA
Ilona Czeszejko
- absolwentka (2009 r.) politologii (specjalności
praca socjalna)
STUDENCI PWSZ NA
ZAGRANICZNYCH
UCZELNIACH
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Staszica w Pile od 2007 roku
posiada Rozszerzoną Kartę Erasmusa, która
uprawnia do wysyłania studentów na część
studiów oraz na praktyki zawodowe za
granicę. Współpraca w ramach programu
jest dwustronna, dlatego też studenci
z uczelni partnerskich mogą korzystać ze
studiów w Polsce.
Znalezienie się w międzynarodowym
gronie studentów z uczelni „erasmusowych” to wspaniałe doświadczenie!
Wykorzystaj więc czas studiów jak najlepiej i realnie poszerz horyzont swoich
możliwości!
PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA
8
WARTO WIEDZIEĆ
Stypendysta Erasmusa jest zwolniony
z opłat za studia i egzaminy w uczelni zagranicznej, z wyjątkiem standardowych opłat
ponoszonych przez wszystkich studentów,
np. za wydanie legitymacji, obowiązkowe
ubezpieczenie itp. Jeżeli otrzymujesz stypendium krajowe (np. socjalne lub za dobre
wyniki w nauce), to będziesz otrzymywać je
również w czasie studiów za granicą.
Obecnie PWSZ w Pile umożliwia
swoim studentom odbywanie części studiów m.in. w Belgii, Bułgarii, Hiszpanii,
Rumunii, Turcji, na Słowacji i Litwie.
W zależności od kierunku studiów, możliwy jest wybór następujących uczelni:
EKONOMIA
Haute Ecole de la Province de Liege
(Belgia), Šiaurės Lietuvos Kolegija (Litwa),
"1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia
(Rumunia), Universitatea Romano Americana (Rumunia), Izmir University (Turcja),
Mehmet Akif Ersoy University Bucak Zeliha
Tolunay Applied Technology and Business
Administration School (Turcja)
Katarzyna Dzik (studentka filologii, która semestr studiów spędziła
w Turcji na Mehmet Akif Ersoy University w Burdur)
Zapewne nieraz zastanawialiście się nad wyjazdem na Erasmusa! Mogę Was zapewnić, że to nie tylko nauka akademicka,
ale przede wszystkim możliwość poznania innego kraju, integracja
z jego studentami. Jedno jest pewne… nie ma co się zastanawiać,
studia za granicą to bardzo dobry pomysł!
Program Erasmus umożliwia realizację części studiów na partnerskiej uczelni zagranicznej. Taki wyjazd rozwija intelektualnie
i duchowo. Człowiek staje się bardziej kreatywny i otwarty na świat.
Oczywiście jest to też zabawa, podróże... Wszystko to stanowi część
erasmusowego życia.
Wyjazdy erasmusowe to najlepszy moment na nawiązywanie
nowych znajomości, odkrywanie nieznanych lądów i realizowanie pasji.
FILOLOGIA
Universidade A Coruña (Hiszpania), Universidad Del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (Hiszpania), "1 Decembrie 1918"
University of Alba Iulia (Rumunia), Univerzita
Pavla Jozefa Safarika v Kosicach ( Słowacja),
Mehmet Akif Ersoy University (Turcja), Suleyman Demirel University (Turcja)
POLITOLOGIA
"1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia
(Rumunia), Univerzita Matej Bel (Słowacja),
Izmir University (Turcja)
PRACA SOCJALNA
Univerzita Matej Bel (Słowacja)
FIZJOTERAPIA
Natinal Sports Academy "Vasisil
Levski"(Bułgaria)
PIELĘGNIARSTWO
Mehmet Akif Ersoy University (Turcja),
Suleyman Demirel University (Turcja)
ELEKTROTECHNIKA
"1 Decembrie 1918" University of Alba
Iulia (Rumunia)
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Zilinska Univerzita v Zilinie (Słowacja)
TRANSPORT
Zilinska Univerzita v Zilinie (Słowacja)
Od roku 2011, zamiast „dzień dobry",
na korytarzach PWSZ rozlega się „good
morning", a czasami nawet „bună dimineaţa" lub „sabah iyi". Tak właśnie zaczyna
się dzień studentów z uczelni partnerskich
PWSZ z Turcji i Rumunii, którzy przyjechali
na praktyki zawodowe w ramach Programu Erasmus. W ich miejsce pojawiło się
20 nowych studentów z Litwy, Rumunii
i Turcji, którzy spędzili pierwszy semestr
roku akademickiego 2012/2013 z naszymi
żakami.
Rosnąca liczba studentów zagranicznych oraz pozyskanie znacznych środków
na Program Erasmus, powoduje, że coraz
większa liczba osób dostrzega korzyści
z wymiany międzynarodowej. Na rok 2013
Uczelnia ma zabezpieczone środki w wysokości prawie 147 tys. euro na wymianę studentów i kadry akademickiej. Plasuje nas to
na drugim miejscu wśród PWSZ-ów oraz
65. wśród polskich uczelni wyższych - na
264 ubiegających się o pieniądze w ramach
Erasmusa!
KAMPUS AKADEMICKI…
ROBI WRAŻENIE!
Doskonalone z każdym rokiem zaplecze
dydaktyczne Uczelni, ma dziś imponujący
kształt, plasując PWSZ w Pile - największą
uczelnię publiczną północnej Wielkopolski
wśród największych państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce.
Dzięki inwestycjom, zrealizowanym od
2000 r., PWSZ w Pile dysponuje dwunastoma budynkami dydaktycznymi, w których
znajdują się:
56 sal wykładowych i seminaryjnych,
9 pracowni komputerowych i multimedialnych laboratoriów językowych,
Maria ("1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia w Rumunii)
Piła, to miasto podobne do mojego – jest ono wspaniałym połączeniem miejsca,
gdzie można zarówno studiować, jaki i dobrze odpocząć. Przyjeżdżając tutaj chciałam
przede wszystkim złamać stereotypy, które krążą o studiach w danym kraju – niewiele
osób wie, jak dobrze studiuje się w Rumunii i w Polsce. Polacy są wspaniali, bardzo mili
dla zagranicznych studentów.
Özgul (Mehmet Akif Ersoy University w Turcji)
O Uczelni dowiedziałam się od studentów z PWSZ, których spotkałam na moim uniwersytecie. Prowadzili oni świetną akcje ambasadorską o programie Erasmus w PWSZ.
Od początku wiedziałam, że przyjadę właśnie tu.
9
56 laboratoriów i specjalistycznych
pracowni instytutów: Politechnicznego
i Ochrony Zdrowia,
Centrum Sieciowo-Komputerowe,
certyfikowana Stacja Kontroli Pojazdów.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile jest
jedyną uczelnią w regionie kształcącą na
kierunkach inżynierskich. Dla nich właśnie
przeznaczono kolejny nowoczesny obiekt
specjalistyczny, wybudowany w latach
2011-2012 przy finansowym wsparciu
Unii Europejskiej ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013.
Dzięki tej inwestycji przyszli inżynierowe poszerzyli zaplecze dydaktyczne
o kolejne 4 sale wykładowe, salę audytoryjną na 168 miejsc, a także laboratoria:
materiałów budowlanych, inżynierii materiałowej, logistyki transportu, hydrauliki
i pneumatyki oraz budowy pojazdów, maszyn roboczych i środków transportu.
W roku 2011 oddano do użytku nowoczesną salę audytoryjno-widowiskową
AUDITORIUM MAXIMUM z widownią na
460 miejsc. Tu odbywają się najważniejsze
przedsięwzięcia uczelniane oraz imprezy
PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA
PWSZ PRZYCIAGĄ
STUDENTÓW
Z ZAGRANICY
o charakterze naukowym i artystycznym,
otwarte dla szerokiej publiczności.
BIBLIOTEKA PWSZ w Pile należy do
najnowocześniejszych w regionie.
Aktualnie księgozbiór uczelniany liczy
ponad 45 tysięcy skomputeryzowanych
i udostępnionych czytelnikom woluminów.
Na terenie Biblioteki czytelnicy mają stały
dostęp do światowych zbiorów za pośrednictwem Internetu; do dyspozycji jest
25 stanowisk komputerowych i 38 miejsc
w czytelniach. Prenumerata prasy obejmuje
115 tytułów oraz 34 dostępne online.
W czytelni, mediatece oraz nowoczesnym multimedialnym centrum informacyjnym, czytelnicy mają do dyspozycji
stanowiska komputerowe z dostępem do
Internetu i licencjonowanych baz danych
online. Sala konferencyjna, wchodząca
w skład kompleksu bibliotecznego, wy-
PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA
10
posażona została w wysokiej klasy sprzęt
audiowizualny, umożliwiający prowadzenie
telekonferencji i e-learningu.
Nowoczesna HALA SPORTOWA to
obiekt o powierzchni blisko 2,5 tys. m2.
Znajdują się tu boiska do gry w siatkówkę,
piłkę ręczną, koszykówkę, w tenisa, a także
bieżnia. W budynku znajduje się również
sala rehabilitacyjna, siłownia, sala fitness,
sala do gier małych oraz sala wykładowa.
Zaaranżowano również nowoczesny zespół
relaksacyjno-saunowy służący odnowie
biologicznej. Po uzgodnieniu z Uczelnią,
z sauny, siłowni i innych form rekreacji
mogą również korzystać firmy i instytucje,
a nawet osoby prywatne.
W 2012 r. zakończono także budowę
kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy
ul. Podchorążych 10, obejmującego boiska
do piłki nożnej i do gier zespołowych. Są
one udostępnione również okolicznym
mieszkańcom i szkołom.
W trosce o komfort studiujących na
terenie budynków wydzielono strefy studenta - przestrzenie z nieograniczonym
dostępem do bezprzewodowego Internetu
(tzw. hot spoty), wyposażone nie tylko
w wygodne kanapy, funkcjonale blaty do
pracy, ale i automaty do kawy i słodyczy, zapewniające pełen wypoczynek i regenerację
sił między zajęciami. Z kolei zewnętrzne
elementy małej architektury, które można
zauważyć na placu przed budynkami, to
dopiero początek zmian. Nowoczesny
infokiosk i „pylon” to zalążki całej koncepcji
zagospodarowania, która zostanie zrealizowana w pełni po zakończeniu wszystkich
wielkich inwestycji.
JEDYNA PILSKA
UCZELNIA Z WŁASNYM
AKADEMIKIEM
PWSZ dysponuje 199 miejscami
w dwu-, trzy- lub czteroosobowych pokojach w Domu Studenta, wyposażonych
w stały dostęp do Internetu, przyłącza telewizji kablowej oraz własne węzły sanitarne.
Wydzielono tu także 40 miejsc hotelowych
w tym 16 dla osób niepełnosprawnych.
W Domu Studenta przy ul. Żeromskiego
znajduje się stołówka studencka, siłownia
i 2 sale wykładowe.
ELEKTRONICZNIE
– NOWOCZEŚNIE –
KOMPLEKSOWO
11
PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA
Elektroniczna Legitymacja Studencka
(ELS) zastąpiła kilka dokumentów, bez
których funkcjonowanie na uczelni byłoby
niemożliwe. Zamiast pieczątki przedłużającej termin ważności legitymacji – naklejka
z hologramem, zamiast wklejonego zdjęcia
– obraz cyfrowy, a zamiast danych studenta – chip, stanowiący klucz do pełnego
przebiegu studiów.
ELS łączy wiele identyfikatorów, co
skraca czas obsługi studentów. Dzięki zintegrowanym systemom, znacznie usprawniony został cały proces wymiany informacji,
obejmujący: studentów, Dział Nauczania,
Kwesturę oraz Instytuty. Aktualnie ELS
umożliwia dostęp do zasobów uczelnianej
biblioteki, a w przyszłości planowane jest
wykorzystanie jej we wdrożeniu usług
kontroli dostępu oraz samoobsługowych
centrów wydruków.
NOWOCZESNE ZAPLECZE
INFORMATYCZNE
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Staszica w Pile kładzie duży
nacisk na komfort nauki i wykorzystanie
w jak największym stopniu możliwości,
które stwarzają nowe technologie i informatyzacja. Uczelnia jest użytkownikiem
Polskiego Internetu Optycznego PIONIER
czyli ogólnopolskiej szerokopasmowej
sieci optycznej nauki umożliwiającej szybki
i nieograniczony dostęp do Internetu. Na
terenie całej Uczelni rozmieszczone są
HotSpoty – punkty otwartego bezprzewodowego dostępu do Internetu.
Dzięki pakietowi DreamSpark Premium
(dawniej MSDN AA) Uczelnia ma dostęp
do najnowszego oprogramowania firmy
Microsoft z dziedziny systemów operacyjnych, serwerów, aplikacji projektowych,
PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA
12
bazodanowych oraz narzędzi programistycznych.
W Uczelni wdrożony jest nowoczesny
system informatyczny wspomagający zarządzanie procesem dydaktycznym, dzięki
któremu studenci mają m.in. dostęp do
Wirtualnego Dziekanatu - internetowego
systemu zapewniającego szeroki i stały
dostęp do informacji o przebiegu studiów,
ocen z bieżącego i poprzednich semestrów,
monitorowania płatności, sprawdzania przynależności do danej grupy oraz
umożliwiający kontakt z wykładowcami
i dziekanatem.
Pilska PWSZ należy do kilkunastu uczelni w kraju, które do celów dydaktycznych
wykorzystują system informatyczny iScala.
Należy on do najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych funkcjonalnie
systemów klasy ERP, umożliwiających
zarządzanie całym przedsiębiorstwem: od
produkcji, przez sprzedaż i księgowość, po
zarządzanie magazynami i logistyką firmy.
Wiedza uzyskiwana na zajęciach związanych z produkcją i logistyką wykorzystywana jest do prowadzenia wirtualnego
przedsiębiorstwa, którym zarządzają sami
studenci.
Proces dydaktyczny na kierunkach
politechnicznych wspomagany jest przez
specjalistyczne oprogramowanie, stanowiące podstawę nowoczesnego kształcenia
inżynierskiego. Do najważniejszych z nich
zalicza się Autodesk AutoCAD, Autodesk
Inventor, Scilab, COMSOL Multiphysics,
Derive, Matlab i Simulink.
Uczelnia posiada nowoczesne pracownie komputerowe, w których realizowane
są zajęcia z technologii informacyjnej oraz
innych przedmiotów informatycznych.
Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu
przyszli absolwenci zdobywają dodatkowe
kwalifikacje, uzupełniające szerokie kompetencje zawodowe.
Studenci kierunku ekonomia, w ramach
zajęć dydaktycznych, uzyskują fachową
wiedzę informatyczną oraz możliwość
pracy z produktami światowych liderów
w zakresie produkcji sprzętu sieciowego
oraz systemów informatycznych. Uzyskana
wiedza i umiejętności są niezwykle cenne
i przydatne na rynku pracy, umożliwiają
także przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego Cisco Certified Networking
Associate (CCNA).
Ponadto wprowadzono następujące
autoryzowane szkolenia informatyczne:
W ramach kierunku EKONOMIA
specjalność informatyka w biznesie
i administracji:
przedmiot „Zintegrowane systemy informatyczne”
- autoryzowane kursy systemu iScala,
przedmiot „Sieci komputerowe” oraz
„Projektowanie i zarządzanie sieciami
komputerowymi”
- szkolenia z zakresu projektowania, rozwoju i utrzymania sieci komputerowych
w oparciu o program Akademii Sieci Cisco
(Cisco Networking Academy)
specjalność rachunkowość i skarbowość:
przedmiot „Zastosowanie komputerów
w rachunkowości”
- autoryzowany kurs systemu iScala
specjalność zarządzanie małymi
i średnimi przedsiębiorstwami:
przedmiot „Systemy informatyczne
w biznesie”
- autoryzowany kurs systemu iScala
Studenci kierunków inżynierskich
odbywają w trakcie studiów zajęcia
z zakresu posługiwania się programami do
projektowania przemysłowego: Autodesk
AutoCAD oraz Autodesk Inventor Proffessional. Program ich kształcenia obejmuje
I poziom znajomości według standardów
Autodesk Polska.
Od 2004 r. uczelnia posiada Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Pearson
VUE (największej na świecie sieci centrów
egzaminacyjnych znajdujących się w 165
krajach) i jako jedna z nielicznych uczelni
w kraju przeprowadza autoryzowane
egzaminy certyfikacyjne m.in. takich firm
jak Adobe, Cisco, Citrix, CompTIA, VMWare
i wielu innych.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Staszica w Pile posiada
status Lokalnej Akademii Cisco i poprzez
uczestnictwo w programie Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania
wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania
sieci komputerowych.
Kursy realizowane są w ramach zajęć
dydaktycznych na kierunku ekonomia,
a ukończenie kolejnych semestrów Akademii Cisco daje możliwość uzyskania certyfikatów zaświadczających o posiadaniu
umiejętności opanowanych na poszczególnych etapach kształcenia.
Absolwenci wszystkich kursów Akademii są przygotowani do uzyskania
certyfikatu zawodowego Cisco Certified
Networking Associate (CCNA), a zdobyta
wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem,
stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu
w nowoczesnym środowisku gospodarki
internetowej. Otwiera także możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy
i jest solidną podstawą przyszłej kariery
zawodowej.
Uczelnia posiada również prawo do
wystawiania dyplomów ukończenia kursów iScala:
I – „Dyplom ukończenia podstawowego
kursu z systemu iScala realizowanego
według teorii organizacji MRPII” – dla zajęć
trwających od 16 do 23 godzin,
II - „Dyplom ukończenia rozszerzonego
kursu z systemu iScala realizowanego
według teorii organizacji MRPII” – dla zajęć
trwających co najmniej 24 godziny.
Certyfikat jest nie tylko potwierdzeniem
zdobytej wiedzy o samym oprogramowaniu, ale jest także ogromnym atutem
na rynku pracy. Dodatkową zaletą kursu
jest fakt, że odbywa się podczas obligatoryjnych zajęć dydaktycznych na kierunku
ekonomia, a zatem jest bezpłatny.
BIURO KARIER CENTRUM INFORMACJI
I DORADZTWA
Uczelniane Biuro Karier udziela absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej
pomocy w zakresie kształtowania umiejętności niezbędnych przy wchodzeniu na
rynek pracy. Od początku działalności Biuro
- zarejestrowane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy jako agencja pośrednictwa
pracy i agencja doradztwa personalnego
- przeprowadziło szereg szkoleń i warsztatów, a także pośredniczyło w znalezieniu
około 2000 miejsc pracy!
W Biurze Karier można: skorzystać
z banku aktualnych ofert pracy stałej i tymczasowej; uzyskać informacje o możliwościach pracy za granicą; o aktualnej
sytuacji na rynku pracy oraz instytucjach
pośrednictwa pracy; zdobyć pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej
oraz opracowywaniu pisemnych aplikacji
(CV, list motywacyjny); uzyskać informacje
o kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych oraz innych formach podnoszenia
kwalifikacji zawodowych.
Bardzo istotnym elementem działalności Biura Karier od 2012 r. jest monitorowanie losów zawodowych absolwentów
pilskiej PWSZ. Uzyskane w ten sposób
informacje mają służyć doskonaleniu
i aktualizowaniu programów kształcenia
tak, by uzyskiwane kwalifikacje odpowiadały rzeczywistym potrzebom pracodawców
i osób wchodzących na rynek pracy.
Dbałość o kształtowanie perspektyw
studentów i absolwentów wyraża się
13
PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA
DLA WTAJEMNICZONYCH, CZYLI CERTYFIKOWANE
KURSY I SZKOLENIA, KTÓRE MOŻESZ ODBYĆ
NA UCZELNI
w zaangażowaniu Biura Karier w realizację
projektów prowadzonych przez uczelniane
Biuro Projektów Unijnych, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Należą do nich:
1. „Równy start. Zajęcia wyrównawcze
z przedmiotów ścisłych dla studentów
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego roku kierunków
politechnicznych”, obejmujący kursy
wyrównujące poziom wiedzy z matematyki
i fizyki; Do 2013 roku kursy te obejmują
600 studentów kierunków: budownictwo,
elektrotechnika, transport oraz mechanika
i budowa maszyn (2008-2013).
2. „Start do kariery – przygotowanie
studentów i absolwentów PWSZ w Pile
do wejścia na rynek pracy”.
PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA
14
Uczestnicy projektu mogli uczestniczyć
w zajęciach w ramach cyklu doradczego
„Poznaj swoje predyspozycje” oraz cyklu
szkoleniowego „Do startu gotowi...”,
którego celem było zdobycie umiejętności
profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjne i siebie do rozmowy
kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą.
Ponadto, w latach 2009-2013, dzięki projektowi zrealizowano 4 edycje Targów Pracy,
w którym wzięło udział prawie 150 firm,
przedstawiających oferty zatrudnienia,
staży itp. (2009-2013).
3. „Akademia przedsiębiorczości” (20102011) projekt, który ma kontynuację od
marca 2013 roku, pod nazwą Akademia
Przedsiębiorczości II. Projekt skierowany
jest do osób kreatywnych, które mają ciekawy pomysł na biznes i zamierzają prowadzić
własną działalność gospodarczą. W ramach
projektu oferowane jest:
WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE
cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu
zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej.
BEZZWROTNA DOTACJA INWESTYCYJNA
w wysokości 40 000 zł na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
WSPARCIE POMOSTOWE
1500 zł miesięcznie wypłacane przez
okres pierwszych 6. miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej
oraz bezpłatne szkolenia specjalistyczne
i doradztwo indywidualne.
Projekt skierowany jest do niepełnosprawnych osób bezrobotnych zamieszkujących powiaty pilski i złotowski.
STUDENCI Z GÓRĄ
POMYSŁÓW
SKNy organizują i uczestniczą w konferencjach naukowych, angażują się w akcje
charytatywne, wyjazdy naukowe, wystawy,
koncerty i wiele innych – słowem – pokazują, że pomysłowość studencka nie ma
granic! Najlepszym tego przykładem może
być działalność takich kół jak:
SKN Metodyczne TEFLC – którego
członkowie wzięli udział w nagraniu
scenek anglojęzycznych. Prace nad programem trwały pół roku, a efekty były
znakomite. Dzięki współpracy opiekuna
koła i studentów z TV ASTĄ, mieszkańcy
naszego regionu mogli rozwinąć swoje
umiejętności w zakresie języka angielskiego. Studenci wykazali się nie tylko
dobrą znajomością języka, ale także
kunsztem aktorskim.
SKN „Creatus” – członkowie tego koła od
lat reprezentują Uczelnię na krajowych
i międzynarodowych, konferencjach oraz
seminariach naukowych.
SKN „ESKULAP” – który tworzy grupa
naszych najlepszych studentów ratownictwa medycznego. Eskulap znany jest
z akcji uczących właściwego udzielania
pierwszej pomocy, co udowodnili,
szkoląc studentów oraz pracowników
naszej Uczelni. Ich działalność znacznie
wykracza poza mury PWSZ o czym
niejednokrotnie przekonali się mieszkańcy miasta oraz powiatu pilskiego.
Członkowie Eskulapa biorą także udział
w konferencjach i szkoleniach o szczeblu
ogólnopolskim.
SKG „CZOGORI”, którego członkowie
przemierzają najbardziej nietypowe szlaki
Europy oraz Azji. W roku 2012 Czogori, realizowało śmiały plan zdobycia siedmiotysięcznego szczytu Śnieżnej Pantery – Piku
Lenina, prowadząc wyprawę naukowosportową. Uczelnia tradycyjnie została
jednym ze sponsorów ekspedycji.
W trakcie studiów warto być aktywnym, a o działalności dodatkowej śmiało
można wspomnieć w CV.
MUZYCZNE SUKCESY
EMERALD GREEN
Zespół Emerald Green, który powstał
w 2010 roku, rozpoczął współpracę z pilską
PWSZ w roku 2011. Obecnie zespół tworzą:
Paulina Grabarz - studentka lingwistyki
stosowanej PWSZ, Barbara Ratajczak absolwentka fizjoterapii PWSZ oraz Maria
Pawlak i Marek Grajczak - z Politechniki
Poznańskiej.
W roku 2011, po zwycięstwie na
Festiwalu Piosenki Studenckiej „Pryzmat”,
Emerald Green zagrał noworoczny koncert w auli PWSZ w Pile, gdzie nazwano
go odkryciem pilskiej Uczelni, która dostrzegając potencjał drzemiący w sztuce,
objęła opiekę nad młodymi artystami.
Dzięki wsparciu PWSZ, muzykom udało się
zrealizować wiele planów m.in. wywiad dla
radia „Pryzmat” w Krakowie, czy wyjazd na
eliminacje Studenckiego Festiwalu Piosenki
do Zielonej Góry, z którego zespół wrócił
jako faworyt.
Do największych sukcesów zespołu
należy m.in. koncert w cenionym klubie
„Blue Note” w Poznaniu, gdzie występują
gwiazdy światowego formatu. Koncert
odbył się z towarzyszeniem dwóch muzyków: Przemysława Śledzia i Roberta
Kordylewskiego.
Na przestrzeni zaledwie dwóch lat,
Emerald Green grał koncerty w wielu ważniejszych muzycznych ośrodkach, zdobywając nagrody, wygrywając festiwale – a to
dopiero początek ich drogi artystycznej.
15
PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA
Studia to nie tylko czas nauki, ale
i realizacji własnych zainteresowań. Wystarczy dobry pomysł, trochę wyobraźni,
wsparcia Uczelni i można przez 3 lata
realizować pasje!
Od czego zacząć? Możliwości jest kilka
– warto zorientować się, jakie organizacje
studenckie działają w PWSZ. Szczególnie
polecamy Samorząd Studencki oraz Studenckie Koła Naukowe i Kluby Studenckie.
Obecnie w PWSZ funkcjonują takie
Studenckie Koła Naukowe oraz Kluby
Studenckie jak:
SKN Pojazdów Silnikowych
SKN Miłośników Budownictwa „Sowa"
SKN Elektroników
SKN Transportu
SKN Młodej Pielęgniarki
SKN „Eskulap"
SKN „Creatus"
SKN Historyków
SKN Politologów
SKN Stosunków Międzynarodowych
SKN „Ekonomia Dobrze Przyrządzona"
SKN Miłośników Kultury Niemieckiej
„Germis"
SKN Miłośników Kina „Zakręceni"
SKN Metodyczne „TEFL Club"
SKN Miłośników Kultury Brytyjskiej
"Britophile"
SKN Miłosników Literatury Amerykańskiej
SKN Miłośników Pięknego Słowa "Filolodzy"
Studencki Klub Muzyczny „Las"
Studenckie Multimedialne Koło Naukowe
Studencki Klub Fotografii
Studencki Klub Muzyczny "Emerald Green"
Studencki Klub Górski „Czogori”
Studencki Klub Rowerowy „Szum-Gum”.
W ZDROWYM CIELE...
SPORTOWCY PWSZ
W PILE
PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA
16
W PWSZ funkcjonuje także bardzo
rozbudowany Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego, który przyciąga
najlepszych sportowców (medalistów),
reprezentujących Uczelnię na zawodach
krajowych i międzynarodowych.
Klub Uczelniany AZS każdego roku
odnotowuje sukcesy sportowe, które
sprawiają, że w ogólnopolskim rankingu
sportowym państwowych wyższych szkół
zawodowych, pilska uczelnia utrzymuje
wysokie – 6 miejsce (na 35 sklasyfikowanych).
Uczelnia czyni wszelkie starania aby
zapewnić najbardziej utalentowanej młodzieży akademickiej jak najlepsze warunki
do kontynuowania kariery sportowej,
do realizacji swoich pasji sportowych.
W minionym roku akademickim największe sukcesy odnotowali reprezentanci:
ergometru wioślarskiego, lekkiej atletyki,
siatkówki, szachów i trójboju siłowego,
którzy na Akademickich Mistrzostwach
Polski zajęli miejsca na podium w klasyfi-
kacji wyższych szkół zawodowych. Budowa
nowych otwartych boisk przy naszej hali
sportowej, nakłady finansowe na realizację
bogatego kalendarza imprez sportowych
klubu uczelnianego AZS oraz przyznawane
stypendia za wyniki w sporcie - dobitnie
świadczą o poważnym traktowaniu sportu
i wychowania fizycznego w pilskiej PWSZ.
Dowodem na to są wysokie osiągnięcia
sportowe studentów i satysfakcja, że
w pilskiej PWSZ życie sportowe rozwija się
w dobrym kierunku.
Klub Uczelniany AZS każdego roku
współorganizuje także z Nadnoteckim
SZS rozgrywki dla sportowców ze szkół
ponadgimnazjalnych m.in. w futsallu,
w piłkę siatkową i koszykową, a ostatnio
również mistrzostwa na ergometrach
wioślarskich.
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile od
2006 roku funkcjonuje również Uczelniany
Klub Żeglarski. Studenci, na uczelnianej
łodzi klasy OMEGA, nie tylko zachęcają do
uprawiania sportów wodnych, ale także
reprezentują każdego roku pilską PWSZ
na Akademickich Mistrzostwach Polski
w Żeglarstwie.
SAMORZĄD STUDENCKI
Jego działania docierają nie tylko do
społeczności akademickiej, ale także do
mieszkańców miasta. To dzięki Samorządowi organizowane są takie akcje jak: Otrzęsiny studenckie, Helloween, wybory MISS
PWSZ, czy największe święto studenckie
w mieście – JUWENALIA!
W roku 2012 podczas Juwenaliów
studentom udało się zaprosić zespół Bracia
i Raggafaya, a w latach poprzednich na
pilskich scenach pojawiały się m.in.: Zakopower, Vavamuffin Strachy Na Lachy, Big
Cyc, Ewelina Flinta, Video, czy The Cuts.
Członkowie Samorządu Studenckiego
organizują także akcje charytatywne
i akcje krwiodawstwa „Oddaj krew – uratuj
życie”. Za te ostatnie, w 2012 roku, PWSZ
zdobyła I miejsce w Wielkopolskim Okręgu
Polskiego Czerwonego Krzyża, i jednocześnie jest III uczelnią w kraju, która osiągnęła
najwyższy wskaźnik aktywności uczelni
w akcjach krwiodawstwa w przeliczeniu na
jednego studenta - oraz największą liczbę
przeprowadzonych w ramach turnieju akcji
poboru krwi!
Głos Samorządu Studenckiego ma duże
znaczenie w działaniach Uczelni. Stanowi
on ciało opiniodawcze, współdecyduje
o rozdziale środków na pomoc materialną
dla studentów. Samorząd reprezentuje
także interesy społeczności akademickiej
na spotkaniach z władzami miasta Piły
i powiatu pilskiego, na ogólnopolskich
forach studenckich, konferencjach oraz
w Parlamencie Studentów RP.
CHÓR AKADEMICKI PWSZ
WSPANIAŁĄ WIZYTÓWKĄ
UCZELNI
POCZUJ KLIMAT
STUDIÓW!
Od roku 2011 PWSZ w Pile prowadzi
AKADEMIĘ LICEALISTY, która cieszy się
wielkim zainteresowaniem uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, wcielających się
w rolę studentów. Akademia to przede
wszystkim otwarte wykłady popularnonaukowe, podczas których wykładowcy PWSZ,
w niezwykle przystępny sposób wyjaśniają
zawiłości naukowe z takich działów jak:
NAUKA I TECHNIKA
ZDROWIE I MEDYCYNA
BIZNES I GOSPODARKA
CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO
JĘZYKI I KULTURY
Akademia Licealisty to także seminaria
naukowe i liczne konkursy m.in. Tell me
your story. A meeting with fantasy and humor; konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych; Liga informatyczno-ekonomiczna;
konkurs na budowę modelu silnika Stirlinga,
czy konkurs w ramach „Czwartków u ekonomistów” – wszystkie te działania mają
zachęcić młodzież do zgłębiania wiedzy.
Co ważne – zwycięzcy zmagań konkursowych, liczyć mogą na cenne nagrody m.in.
tablety i netbooki.
CHORALE FESTUM PILAE
W kwietniu 2012 roku, PWSZ w Pile była
inicjatorem i organizatorem I WIELKOPOLSKIEGO FESTIWALU CHÓRÓW PAŃSTWO-
17
CHORALE FESTUM PILA
CHORALE FESTUM PILAE
WIELKOPOLSKI FESTIWAL CHÓRÓW
PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH
WIELKOPOLSKI FESTIWAL CHÓRÓW
PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ
ZAWODOWYCH
PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA
akademia
licealisty
Talent i profesjonalizm uczelnianego
chóru cieszy się dużym uznaniem, a jego
wyrazem są kolejne sukcesy artystyczne.
Dołączyły do nich utwory z repertuaru
muzyki poważnej z udziałem Pilskiej Orkiestry Klasycznej pod batutą Adriana Sylvina
Mackiewicza (znakomitego dyrygenta
i skrzypka, który od kilkunastu lat prowadzi
Orkiestrę Kameralną Connecticut Virtuosi
w USA). Były to: REQUIEM Mozarta, V Symfonia Ludviga van Beethovena oraz Msza
G-dur Franza Schuberta (w 2007 roku), jak
również „STABAT MATER” Karola Szymanowskiego (w 2009 roku). W rok jubileuszu
10-lecia istnienia pilskiej PWSZ, doskonale
wpisało się zaproszenie chóru Akademickiego, przez Adriana Sylwina Mackiewicza,
do odbycia trasy koncertowej w USA, która
zakończyła się dużym sukcesem.
WYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH.
Ze względu na rangę wydarzenia, Festiwal
objęty został patronatem honorowym
Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
Wojewody Wielkopolskiego oraz Biskupa
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
Podczas Festiwalu, chóry akademickie
z Kalisza, Leszna i Konina, które pojawiły się
w naszym mieście, zaprezentowały znaczny
dorobek artystyczny podczas Koncertu
Galowego, który odbył się w Auditorium
Maximum PWSZ w Pile. Podczas koncertu,
na scenie pojawiła się także Pilska Orkiestra
Klasyczna pod dyrekcją Adriana Sylveena
Mackiewicza, która wykonała Symfonię
Nr 1 Andrzeja Anweilera - nieżyjącego
muzyka o polskich korzeniach. Część zamykającą koncert stanowiła Msza C-dur
W. A. Mozarta, znana pod nazwą Mszy
Koronacyjnej. Wykonawcami tego utworu
była Pilska Orkiestra Klasyczna oraz Chór
Akademicki Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile,
który znakomicie poradził sobie z tym wymagającym repertuarem.
Sukces Festiwalu został doceniony także przez władze powiatu – w grudniu 2012
roku PWSZ w Pile otrzymała nagrodę Starosty Pilskiego za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury – właśnie za organizację
tego spektakularnego przedsięwzięcia.
22 kwietnia 201
WYSTĄPIĄ:
Chór Uczelniany „Comenius” Państwowej Wyższej S
Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
Dyrygent Alina Pietrzak
Chór Akademicki Państwowej Wyższej Szkoły Zawo
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kali
Dyrygent Jakub Tomalak
Chór Akademicki Instytutu Edukacji Artystycznej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
FESTIWALE NAUKI W PILE
PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA
18
NIE SPOCZYWAMY
NA LAURACH
REALIZACJA KAMPANII SPOŁECZNYCH
BUDUJĄCYCH WIZERUNEK PIŁY
Od 2010 r., wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile oraz
stanowił odzwierciedlenie subiektywnych
obrazów Piły. Warte utrwalenia okazały się
zapamiętane wydarzenia, przeżycia i losy
jednostek, gdyż to one współtworzą oblicze
dzisiejszego miasta. Każde z wydawnictw
poprzedzone zostało konkursem literackim,
który wyłaniał autorów publikowanych
w książkach prac literackich.
Owe zadania publiczne należały do
działań budujących silne relacje emocjonalne mieszkańców z miastem poprzez
odkrywanie sensu posiadania tożsamości
lokalnej społeczności. Założenie owo,
ISBN 978-83-89795-98-4
to (…) raczej
Nie rozszyfrowując bliżej dziejów opisanych postaci, podkreślić warto, że
odcisnęli, bądź nadal
bardzo subiektywny wykaz tych osób, które – zdaniem autorów – na Pile
że nie jest to rejestr
swą obecnością odciskają indywidualne piętno. I chyba dobrze się stało,
wrażliwości. Autorzy
kandydatów na pomnikowe cokoły, a odzwierciedlenie bardzo różnych
przy odrobinie
zdają się mówić, że wszędzie, w każdej dzielnicy, na każdej ulicy,
miasta i powinniśmy
spostrzegawczości, dobrej woli, można spotkać ludzi, którzy są ważni dla
w pewnym miejscu
o nich pamiętać. Więcej – bywa, że osoby te tworzą zbiorowości, które
zbiorowościami
i czasie są absolutnie wyjątkowe, nieporównywalne z żadnymi innymi
w innych miejscach Polski.
ludzi
(…) Szukaliśmy ludzi wrażliwych na Piłę, na jej historię i teraźniejszość. Szukaliśmy
jest temperatura,
z pasją, takich, którzy tą pasją potrafią zarazić innych. I w tych tekstach
nie wiedzą, albo nie
podziw, że coś wydarzyło, coś się dzieje w Pile i złość, że tego inni
doceniają. A talenty... Są! Przeczytajcie i oceńcie sami.
Marek Kulec ze Wstępu
Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile
w Pile
Partner: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica
Miasto Piła
Publikacja dofinansowana przez Gminę Piła jako zadanie publiczne
pn. "Obecność i ślad, czyli rzecz o pilanach wartych spotkania
- opracowanie i realizacja przedsięwzięć w ramach propagowania
historii miasta Piły"
OBECNOŚĆ I ŚLAD, CZYLI RZECZ O PILANACH WARTYCH SPOTKANIA
W 2007 roku Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
zainicjowała pionierskie, w skali miasta
i regionu, Festiwale Nauki. Dzisiaj przedsięwzięcia te postrzegane są jako jedyne
w kalendarzu imprez lokalnych o prawdziwie akademickim charakterze.
Od lat gromadzą zainteresowanych
zgłębianiem tajników nauki i kultury, podanych w atrakcyjnej i przystępnej formie,
bo festiwale to przede wszystkim wykłady
popularnonaukowe, pokazy, prezentacje
i inne przedsięwzięcia, odbywające się pod
wspólnym hasłem „nauka z przymrużeniem oka”.
Festiwalom jednocześnie towarzyszą
spotkania z tak wybitnymi postaciami
świata nauki, jak Bogusław Wołoszański
(2010 r.) i Profesor Jan Miodek (2012 r.).
Nie należy przy tym zapominać o stwarzanych przy okazji możliwościach obcowania
z takimi osobowościami jak Michał Ogórek, dziennikarz prasowy i telewizyjny
uważany dziś za „specjalistę od PRL-u’,
z Teatrem „Gry i Ludzie”, Grupą Acies Curialis,
która wyspecjalizowała się w pokazach
średniowiecznych walk i obyczajów oraz
wieloma innymi zespołami, przenoszącymi
festiwalowych gości na koncerty muzyki
żydowskiej, indiańskiej i relaksacyjnej
muzyki na gongach i misach tybetańskich,
a także o licznych pokazach (np. akupunktury
i w mobilnym planetarium), o wystawach,
takich jak „Teatr Chiński”, „Cztery pory
Gierka” i „To był świat w zupełnie starym
stylu – fotografie z albumów rodzinnych
pilan” … A to tylko niektóre atrakcje, które
za sprawą PWSZ miały miejsce w Pile!
Gminą Piła, angażujemy się w akcje, których
celem jest zachęcenie pilan do poszukiwań
nie tylko indywidualnego wyrazu artystycznego, ale i podjęcia prób określenia tożsamości kulturowej miasta i jego społeczności.
Podczas Festiwali Nauki w roku 2010 i 2011
odbywały się wernisaże wystaw fotograficznych, poprzedzone wielomiesięcznymi
przygotowaniami i warsztatami z artystą
fotografikiem Wojciechem Beszterdą.
Z projektów: „W poszukiwaniu tożsamości”
oraz „Obecność i ślad” zaczerpnięte zostały potem prace, włączone do publikacji,
współfinansowanych przez Gminę Piła.
CZYLI RZECZ O PILANACH
WARTYCH SPOTKANIA
Piła 2011
Pierwszy nowatorski wspólny projekt
literacki Stowarzyszenia i pilskiej PWSZ,
nosił tytuł „W poszukiwaniu tożsamości
kulturowej miasta”, a owocem jego jest
książka propagująca historię Piły w kontekście różnych kultur, oddziałujących
na miasto w przeszłości. Drugi projekt
literacki zawierał się w haśle „Obecność
i ślad, czyli rzecz o pilanach wartych
spotkania” i zwracał się przede wszystkim
ku historii najnowszej i współczesności.
Intencją organizatorów było między innymi odnalezienie i zaprezentowanie
nieznanych pilanom postaci, które mogłyby
stanowić źródło inspiracji do własnego
rozwoju oraz satysfakcji z przynależności
do lokalnej społeczności. Trzeci wspólny
projekt pod nazwą „Niezapominanie”,
w powszechnej opinii, zrealizowano
z powodzeniem dzięki wydobytemu
z mieszkańców entuzjazmowi wobec pomysłu ocalenia od zapomnienia wartościowych
postaci, tworzących charakter naszej małej
ojczyzny. Po promocji książki „Obecność
i ślad…” nie brakowało opinii, że książka
„to jednocześnie zapis, który już na zawsze
pozostanie utrwalony i przekazywany dalej, który może kiedyś będzie bezcennym
źródłem wiedzy o mieszkańcach naszego
miasta, jego historii, klimatach, podobnie
jak zapis, który pozostawiła nam Piete Kuhr
po swojej Pile."*
*Marek Przybyłowicz, autor opowiadania
„Profesor” z tomu „Obecność i ślad, czyli rzecz
o pilanach wartych spotkania” (Piła 2011 r.)
PWSZ w Pile ZWYCIĘZCĄ
W PRESTIŻOWYM OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE!
Działania realizowane w ramach
Festiwalu Nauki w roku 2012 zostały
dostrzeżone przez profesjonalistów ze
Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni
Wyższych PRom. Państwowa Wyższa
Szkoła im. Stanisława Staszica w Pile
uczelnia zdobyła nagrodę główną
w konkursie „proMYK” za NAJLEPSZY
PROJEKT PROMUJĄCY UCZELNIĘ!
Dzięki koncepcji Festiwalu, obejmującej
nie tylko wyjątkowe okazje spotkania
z najwyższymi autorytetami nauki
i publicystyki oraz interesujące wystawy,
pilanie mieli możliwość odbycia także
podróży sentymentalnych w autach
z „demoludów” lub „zgniłego Zachodu”,
a także w kultowym autobusie „ogórek”,
który wzbudził prawdziwy entuzjazm
mieszkańców Piły.
Jury doceniło VI Festiwal Nauki w Pile pt.
„Propaganda sukcesu – sukces propagandy”
m.in. za pomysł na temat przewodni
sposób prezentacji (szef Biura Promocji
Uniwersytetu Warszawskiego Kamil Melcer)
oraz za to, że organizacja projektu zatrzęsła
miastem (Prezes Stowarzyszenia PRom
Marek Zimniak).
PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA
19
INSTYTUT EKONOMICZNY
20
tel. 67 352-26-11
Celem studiów na kierunku ekonomia
jest wyposażenie studenta w wiedzę
z zakresu: praw ekonomii i umiejętności
stosowania ich w praktyce zawodowej;
prawa cywilnego, administracyjnego,
prawa pracy; szeroko rozumianego prawa
gospodarczego; rachunkowości; sprawozdawczości finansowej i umiejętności
sporządzania analiz finansowych oraz ich
wykorzystania w praktyce; możliwości
stosowania szeroko rozumianej wiedzy
ekonomicznej w pracy samorządowej oraz
umiejętności posługiwania się nowoczesną
techniką komputerową.
Absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach
menadżerów małych i średnich przedsiębiorstw, kierowników działów analitycznych
w małych i średnich przedsiębiorstwach,
agencjach badań rynków, bankach, firmach
ubezpieczeniowych, biurach maklerskich,
urzędach publicznych, jednostkach samorządowych, a także w roli asystentów
kierownictwa oraz analityków biznesu.
Mogą być także zatrudnieni w charakterze księgowych w biurach rachunkowych,
przedsiębiorstwach oraz w charakterze
konsultantów w zespołach i firmach doradczych, zajmujących się wdrażaniem
i eksploatacją informatycznych systemów
zarządzania w organizacjach gospodarczych.
Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwenci mogą kontynuować naukę na
studiach II-go stopnia.
Rekrutacja na I rok studiów prowadzona jest na kierunek, specjalności wybierane są po pierwszym semestrze.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW NA
KIERUNKU EKONOMIA
Studia odbywają się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym i realizowane
są w ciągu 6 semestrów. Obejmują zajęcia
dydaktyczne (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia i seminaria) oraz 8 tygodni praktyki
zawodowej.
Studia niestacjonarne, obejmujące te
same treści programowe, co stacjonarne,
realizowane są w formie trzydniowych zjazdów (piątek po południu, sobota i niedziela),
z reguły co 2 tygodnie.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW WSPÓLNYCH DLA
KIERUNKU EKONOMIA
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
nauka o państwie
geografia gospodarcza
podstawy socjologii
historia gospodarcza
języki obce
wychowanie fizyczne (studia stacjonarne)
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
mikroekonomia
makroekonomia
matematyka
statystyka opisowa
ekonometria
technologia informacyjna
zarządzanie
prawo
finanse i bankowość
rachunkowość
międzynarodowe stosunki gospodarcze
rachunek prawdopodobieństwa
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
polityka społeczna
metody wyceny projektów
gospodarczych
polityka gospodarcza
analiza ekonomiczna
ekonomia integracji europejskiej
gospodarka regionalna
finanse publiczne i rynki finansowe
techniki komunikacji w organizacjach
gospodarczych
prawo administracyjne
specjalność:
INFORMATYKA
W BIZNESIE
I ADMINISTRACJI
Absolwent specjalności informatyka
w biznesie i administracji posiada wykształcenie obejmujące rzetelną wiedzę ekonomiczną i informatyczną oraz profesjonalne
przygotowanie do pracy z nowoczesnymi
środkami, metodami i narzędziami informatyki we wszystkich sferach gospodarki, oraz
administracji państwowej i samorządowej
na stanowiskach szczebla operacyjnego.
Przygotowany jest do praktycznego
posługiwania się środkami i narzędziami
informatyki na poziomie wymaganym do
uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL-European
Computer Driving Licence) na poziomie
podstawowym i zaawansowanym. Potrafi
analizować problemy ekonomiczne i poszukiwać dróg ich rozwiązania zarówno
w pracy indywidualnej jak i zespołowej.
Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie
ilościowych metod badań oraz optymalizacji
procesów gospodarczych. Posiada głęboką
wiedzę w zakresie programowania komputerów, oprogramowania systemowego,
narzędziowego i użytkowego, systemów
wspomagania decyzji, zintegrowanych
systemów informatycznych oraz łatwość
adaptacji wiedzy do potrzeb różnych jednostek gospodarczych.
Potrafi samodzielnie tworzyć nowe
oprogramowania przy wykorzystaniu
współczesnych języków programowania
strukturalnego i obiektowego, projektować
bazy danych i sprawnie korzystać z istniejących baz danych w sieci rozległej, tworzyć
grafikę użytkową i reklamową, stosować
nowoczesne technologie informacyjne
w obszarze e-biznesu, prowadzić badania
operacyjne, wypracowywać prognozy,
tworzyć symulacje komputerowe, współuczestniczyć w procesach komputerowego
wspomagania zarządzania.
21
INSTYTUT EKONOMICZNY
kierunek:
EKONOMIA
Posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego, swobodnie posługuje się terminologią w zakresie ekonomii
i informatyki.
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
algorytmy i struktury danych
podstawy programowania
systemy operacyjne
sieci komputerowe
bazy danych
projektowanie stron i aplikacji
internetowych
podstawy grafiki komputerowej
badania operacyjne
programowanie obiektowe
zintegrowane systemy informatyczne
systemy informatyczne w biznesie
i administracji
projektowanie i zarządzanie sieciami
komputerowymi
zajęcia metodyczne w zakresie praktyk
seminarium dyplomowe
INSTYTUT EKONOMICZNY
22
specjalność:
INWESTYCJE
I NIERUCHOMOŚCI
Specjalność jest odpowiedzią na rosnące znaczenie we współczesnej gospodarce
sektora inwestycyjnego, w tym sektora
nieruchomości, których wartość dominuje
w składnikach majątku narodowego.
Rynek nieruchomości w Polsce rozwija
się bardzo dynamiczne. Świadczą o tym
coraz liczniej działające biura nieruchomości, banki specjalizujące się w kredytach
hipotecznych oraz specjalistyczne usługi
finansowe w każdym miejscu Polski.
Inwestycje i nieruchomości, to specjalność, która umożliwia studentowi zdobycie
wszechstronnej wiedzy i umiejętności
z zakresu oceny opłacalności przedsięwzięć
inwestycyjnych oraz analiz rozwoju rynku
nieruchomości w Polsce i na świecie.
Oferta dydaktyczna adresowana jest do
osób, które zamierzają pracować w sferze
gospodarki nieruchomościami oraz zajmować stanowiska menedżerskie i analityczne
w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności inwestycyjnej, w tym bankowej
analizy zdolności kredytowej oraz kredytów
hipotecznych.
Celem studiów jest przygotowanie
specjalistów, którzy mogą podjąć pracę
w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych, instytucjach rynku kapitałowego,
firmach konsultingowych, instytucjach rynku nieruchomości i innych zajmujących się,
między innymi przygotowaniem studium
wykonalności projektów inwestycyjnych,
projektami deweloperskimi, alokacjami
kapitału w papiery wartościowe, rynkiem
nieruchomości, obrotem i zarządzaniem
nieruchomościami, jak również wyceną
nieruchomości.
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
polityka inwestycyjna
rynek nieruchomości
regulacje prawne nieruchomości
metody wyceny nieruchomości
obrót nieruchomościami
rachunek efektywności inwestycji
ryzyko projektów inwestycyjnych
zarządzanie inwestycjami
zarządzanie nieruchomościami
finansowanie inwestycji
i nieruchomości
zarządzanie przedsięwzięciami
inwestycyjnymi
podatki w nieruchomościach
analiza rynku nieruchomości
koniunktura na rynku nieruchomości
komputerowe programy użytkowe
zintegrowane systemy informatyczne
zajęcia metodyczne w zakresie praktyk
seminarium dyplomowe
Studenci specjalności rachunkowość
i skarbowość w trakcie studiów uzyskują
profesjonalne przygotowanie do administrowania w strukturach samorządowych
i kreowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Rachunkowość i skarbowość jest
specjalnością dającą szerokie możliwości
poznania obsługi podatkowej i księgowej
przedsiębiorstw, jak również opodatkowania osób fizycznych i prawnych. Studia
zaznajamiają także z problematyką analizy
ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw,
jednostek administracji państwowej i samorządowej we współczesnej gospodarce
rynkowej, funkcjonującej w obrębie struktur krajowych i europejskich.
Absolwenci specjalności posiadają
bardzo dobre przygotowanie do uzyskania
kwalifikacji audytora wewnętrznego, ponadto posiadają wiedzę z zakresu finansów
publicznych, a także prawa bilansowego,
podatkowego i budżetowego, a także znają
podstawy rachunkowości jednostek gospodarczych i budżetowych oraz zasady ich
finansowania. Znajomość podatków, prawa
oraz podstaw rachunkowości pozwala
im na wykorzystywanie metod i technik
z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych
w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
i organizacyjnymi.
Celem studiów jest przygotowanie
specjalistów z zakresu rachunkowości
finansowej, zarządczej i budżetowej jednostek krajowych, jak i zagranicznym, analizy
ekonomicznej i finansowej oraz doradztwa
podatkowego i finansowego osób fizycznych i prawnych.
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
prawo cywilne
prawo gospodarcze
podatki dochodowe
podatki pośrednie
podatki i opłaty lokalne
zastosowanie komputerów
w rachunkowości
rachunkowość podatkowa
rachunkowość budżetowa
samorząd terytorialny
sprawozdawczość budżetowa
metody oceny sytuacji finansowej
kredytobiorcy
finanse przedsiębiorstw
sprawozdawczość finansowa
audyt wewnętrzny
finansowanie projektów z funduszy UE
zajęcia metodyczne w zakresie praktyk
seminarium dyplomowe
specjalność:
TURYSTYKA
I HOTELARSTWO
Specjalność kształci w zakresie wyspecjalizowanych umiejętności związanych
z prowadzeniem przedsiębiorstw hotelarskich oraz innych obiektów świadczących
usługi noclegowe: pensjonatów, domów
wczasowych, gospodarstw agroturystycznych, ośrodków wypoczynkowych,
zakładów uzdrowiskowych, apartamentów
mieszkalnych i kwater prywatnych. Należy
przy tym podkreślić, że PWSZ w Pile jest
członkiem-założycielem Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina
Noteci”.
Z uwagi na komplementarność podaży
turystycznej w ramach specjalności przekazywana jest także wiedza z zakresu funkcjonowania obiektów gastronomicznych
oraz innych podmiotów funkcjonujących
na rynku turystycznym.
Ekonomiczny charakter studiów sprawia, że absolwent specjalności, znający
23
INSTYTUT EKONOMICZNY
specjalność:
RACHUNKOWOŚĆ
I SKARBOWOŚĆ
INSTYTUT EKONOMICZNY
24
specjalistyczny język obcy i wyposażany
w bogatą wiedzę z zakresu funkcjonowania
międzynarodowego rynku hotelarskiego,
posiada predyspozycje do pracy zarówno
w międzynarodowych sieciach hotelowych, zarządzania niezależnymi obiektami
noclegowymi, jak i prowadzenia własnej
działalności gospodarczej.
Absolwent studiów potrafi także analizować gospodarcze i społeczne procesy
wpływające na działalność turystyczną
i rekreacyjną w skali globalnej, regionalnej i lokalnej, jak również ekonomiczne
i prawno-organizacyjne zasady działania
obiektów wypoczynkowych.
Celem studiów jest przygotowanie
specjalistów do pracy na stanowiskach
operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach świadczących
usługi turystyczne.
agroturystyka
prawo w turystyce i rekreacji
finansowanie projektów w zakresie
turystyki i rekreacji
systemy informatyczne w turystyce
i hotelarstwie
regionalne produkty turystyczne
sieci powiązań w turystyce
i hotelarstwie
tworzenie oferty turystycznej
zajęcia metodyczne w zakresie praktyk
seminarium dyplomowe
specjalność:
ZARZĄDZANIE
MAŁYMI I ŚREDNIMI
PRZEDSIĘBIORSTWAMI
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
ekonomika turystyki i hotelarstwa
organizacja i zarządzanie
przedsiębiorstwem turystycznym
region turystyczny i jego
zagospodarowanie
techniki komunikacji
logistyka w turystyce
ochrona środowiska
programowanie i ocena inwestycji
turystycznych
rachunkowość w zakładach
hotelarskich i gastronomicznych
historia sztuki i architektury
marketing usług turystycznych
geografia turystyczna
Absolwent specjalności posiada znajomość podstaw zarządzania małym
i średnim przedsiębiorstwem, w tym planowania jego działalności w warunkach
ryzyka strategicznego i operacyjnego,
podejmowania decyzji, co do kierunków
i rozmiarów działalności (wykorzystując
zasady ekonomiki skali, metody analizy
ekonomicznej).
Wykazuje się znajomością powiązań
z otoczeniem (kooperanci, władze lokalne,
banki itd.), zna zasady marketingu i promocji, potrafi zdobywać wiedzę na temat
funkcjonowania firmy w warunkach gospodarki konkurencyjnej oraz zna miejsce
działalności innowacyjnej w działalności
gospodarczej. Posiada znajomość zasad
polityki rachunkowości, którymi winny
posługiwać się małe i średnie przedsiębiorstwa, wykorzystując przy tym znajomość
prawa gospodarczego, podatkowego
i finansowego.
Podstawowy profil kształcenia ma
charakter ogólny, lecz przedmioty specjalizacyjne zawieraj ą treści związane również
z charakterem gospodarki regionu (chodzi
m.in. o MSP z zakresu agrobiznesu i turystyki). Absolwent posiada znajomość, co
najmniej, jednego języka obcego, swobodnie posługuje się terminologią w zakresie
ekonomii, finansów, prawa gospodarczego
i informatyki.
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
prawo cywilne
prawo podatkowe
prawo pracy
prawo gospodarcze
zarządzanie operacyjno-strategiczne
zarządzanie produkcją i usługami
ochrona środowiska
systemy informacyjne w biznesie
rachunkowość MSP
rachunkowość zarządcza MSP
marketing i badania rynku
rynki kapitałowe i giełda papierów
wartościowych
ubezpieczenia i ryzyko gospodarcze
logistyka
finanse przedsiębiorstw
korespondencja i biurowość
zajęcia metodyczne w zakresie praktyk
seminarium dyplomowe
MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH MAGISTERSKICH
informatyka
w biznesie
i administracji
m.in.: informatyka,
informatyka
i ekonometria
rachunkowość
i skarbowość
zarządzanie małymi
i średnimi
przedsiębiorstwami
turystyka
i hotelarstwo
inwestycje
i nieruchomości
m.in.: ekonomia, zarządzanie, administracja, gospodarka turystyczna, politologia, ekonofizyka,
rachunkowość i finanse, polityka społeczna, techniczne zastosowanie internetu, bezpieczeństwo
narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, filozofia, socjologia, kognitywistyka
INSTYTUT EKONOMICZNY
25
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
26
tel. 67 352 26 25
Kierunek filologia kształci specjalistów
w zakresie praktycznej znajomości jednego
lub dwóch języków obcych, na specjalności
nauczycielskiej filologia angielska – przygotowującej do wykonywania zawodu
nauczyciela oraz specjalności lingwistyka
stosowana – kształcącej przyszłych tłumaczy i specjalistów od komunikacji. Studia
obejmują przedmioty z zakresu literatury,
językoznawstwa, historii i kultury krajów
danego obszaru językowego. Absolwent
zdobywa wiedzę w zakresie nauk filologicznych, kultury i historii obszaru językowego oraz podstawy metodologii badań
obowiązujących dla wybranej specjalności.
Uzyskuje umiejętności językowe, zgodne
z zobowiązującymi standardami kształcenia, w formie pisemnej i ustnej na poziomie
co najmniej B2 i C1 dla specjalności pedagogicznej. Nabywa wiedzę i umiejętności ogólnohumanistyczne i ogólnopedagogiczne
oraz kompetencje odnoszące się do refleksji
filologicznej i komunikacji społecznej niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.
Po uzyskaniu tytułu zawodowego
licencjata absolwenci mogą kontynuować
naukę na studiach II- go stopnia.
Rekrutacja na I rok studiów prowadzona jest na kierunek. Specjalności
wybierane są po I semestrze studiów.
ORGANIZACJA STUDIÓW NA KIERUNKU
Studia na kierunku filologia odbywają
się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym i trwają 6 semestrów. W toku
studiów znajdują się zajęcia dydaktyczne
(wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria językowe i seminaria) oraz praktyka
zawodowa. Na program studiów składają
się przedmioty kształcenia ogólnego,
podstawowe i kierunkowe, specjalizacyjne
i specjalnościowe.
Studia niestacjonarne obejmują te
same treści programowe i realizowane
są w wymiarze nie mniejszym niż 60%
liczby godzin studiów stacjonarnych.
Zajęcia odbywają się w formie trzydniowych zjazdów, z reguły dwa lub trzy razy
w miesiącu (piątek po południu, sobota
i niedziela). Studenci studiów niestacjonarnych podejmują praktykę zawodową
na dwóch ostatnich semestrach studiów,
zgodnie z programem opracowanym przez
Studium Praktyk, na zasadach określonych
uchwałą Senatu PWSZ w Pile.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW WSPÓLNYCH DLA
KIERUNKU FILOLOGIA
PRZEDMIOTY OGÓLNE
etyka i filologia / socjologia
(jeden do wyboru)
łacina
technologia informacyjna
wychowanie fizyczne (na studiach stacjonarnych) / promocja zdrowia i kultury
fizycznej (na studiach niestacjonarnych)
seminarium dyplomowe wraz z przygotowaniem do egzaminu dyplomowego
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
PNJA (1-6, Praktyczna Nauka Języka
Angielskiego - zintegrowane sprawności
językowe w odniesieniu do słuchania
czytania, pisania i mówienia)
PNJA Gramatyka-struktury (1-6)
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
historia literatury GB
historia literatury USA
gramatyka opisowa języka angielskiego
(1-2)
kultura obszaru językowego GB
kultura obszaru językowego USA
historia obszaru językowego GB
historia obszaru językowego USA
wstęp do językoznawstwa
wstęp do literaturoznawstwa
historia języka
gramatyka kontrastywna angielsko-polska
akwizycja językowa
konwersatorium lingwistyczno-translatoryczne
fonetyka i wymowa języka angielskiego
(1-2)
tłumaczenie pisemne polsko-angielskie
tłumaczenie pisemne angielsko-polskie
język angielski specjalistyczny (1-2)
specjalność
nauczycielska:
FILOLOGIA ANGIELSKA
Absolwent tej specjalności legitymuje
się zbliżoną do rodzimej znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego Rady Europy oraz potrafi
posługiwać się językiem specjalistycznym,
niezbędnym do wykonywania zawodu. Posiada także interdyscyplinarne kompetencje
pozwalające na wykorzystanie wiedzy
o języku, a jej znajomość może być przydatna w różnorodnych dziedzinach nauki
i życia społecznego.
Nabyta wiedza i umiejętności dają absolwentom szerokie perspektywy zawodowe i umożliwiają pracę w wydawnictwach,
redakcjach czasopism, środkach masowego
przekazu, turystyce oraz sektorze usług
wymagających dobrej znajomości języka
i kultury. Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela z dnia z dnia 17 stycznia 2012 r.
absolwent filologii angielskiej może także
znaleźć zatrudnienie jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu i szkole
podstawowej. Uprawnienia do nauczania
języka na wyższych szczeblach nauczania,
uzyskuje się po odbyciu magisterskich
studiów uzupełniających.
Absolwent w czasie studiów nabywa
umiejętności w zakresie:
specjalności studiów, aby w sposób
kompetentny przekazywać nabytą wiedzę
27
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
kierunek:
FILOLOGIA
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
28
oraz móc ją samodzielnie pogłębiać i aktualizować, a także integrować ją z innymi
dziedzinami nauki,
psychologii i pedagogiki, aby pełnić funkcje wychowawcze, opiekuńcze
i dydaktyczne, umieć wspierać wszechstronny rozwój dziecka, indywidualizować
proces nauczania, zaspokajając szczególne
potrzeby edukacyjne swoich uczniów,
organizować życie społeczne na poziomie
szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami
i społecznością lokalną,
dydaktyki przedmiotowej (metodyki),
umożliwiającej efektywne prowadzenie
zajęć edukacyjnych, rozbudzanie zainteresowań poznawczych w przedmiotach oraz
wspieranie rozwoju intelektualnego ucznia
poprzez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania, środków i pomocy dydaktycznych, a także ewaluacji, czyli
umiejętności badania poziomu osiągnięć
uczniów oraz własnej praktyki,
wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu
języka angielskiego oraz wiedzy o społeczeństwie,
efektywnego posługiwania się narządami
głosu,
gotowości do rozwoju osobistego
i zawodowego oraz kształcenia się przez
całe życie,
komunikacji na szczeblach regionalnych,
ponadregionalnych i kulturowych,
specjalistycznej wiedzy w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego
i wiedzy o społeczeństwie,
kompetencji organizatorskich, kierowniczych, pedagogicznych, prowadzenia
negocjacji i promocji.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW DLA
SPECJALNOŚCI FILOLOGIA ANGIELSKA
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
język obcy (1-4, niemiecki lub rosyjski
do wyboru)
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
pedagogika ogólna
psychologia ogólna
psychologia rozwojowa
pedagogika rozwojowa i wychowawcza
emisja głosu
komputery w nauczaniu języka
angielskiego
historia i kultura regionu
podstawy prawa oświatowego
i bhp oraz ochrona prawa własności
intelektualnej
podstawy dydaktyki
metodyka nauczania języka obcego
w przedszkolu
metodyka nauczania języka obcego
(wczesnoszkolna)
metodyka nauczania języka obcego
w szkole podstawowej (klasy 4-6)
wypowiedź pisemna w edukacji (1-5)
praktyka metodyczna
praktyka ogólnopedagogiczna
proseminarium
specjalność:
LINGWISTYKA
STOSOWANA
Standardem współczesnego świata jest
znajomość co najmniej jednego języka obcego. Dlatego też głównym założeniem tej
specjalności jest poszerzenie umiejętności
językowych w zakresie języka angielskiego. Dodatkowo studenci zapoznają się
od podstaw z drugim językiem obcym do
wyboru: niemieckim lub rosyjskim. Dzięki
temu uzyskają kwalifikacje w zakresie
dwóch języków. Poziom znajomości języka, jaki będzie reprezentował absolwent
lingwistyki, zbliżony będzie do znajomości
języka rodzimego, a więc bardzo wysoki.
Określamy go na poziomie B2 dla języka
z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz nabędzie umiejętności negocjacji
i skutecznej promocji. Tym samym absolwent
tej specjalności będzie mógł wykorzystać
znajomość języka i wiedzę o nim w różnych
obszarach życia. Oprócz klasycznego kształcenia z zakresu wybranego języka, historii
i kultury, gwarantowanego przez wysoko
wykwalifikowaną kadrę akademicka, specyfiką studiów będzie bogaty program praktyk
zawodowych, w tym praktyk odbywanych
za granicą. W ramach praktyk studenci,
jeszcze w trakcie trwania nauki, będą mogli
zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe
w rzeczywistych warunkach funkcjonowania
przedsiębiorstwa, urzędu, czy też firmy, co
niewątpliwie ułatwi im wejście na rynek
pracy.
Uczelnia przewiduje, wyłącznie dla
chętnych studentów, możliwość odbycia
dodatkowego kursu pedagogicznego,
dającego uprawnienia do nauczania języka
obcego w szkołach podstawowych oraz
formach pozaszkolnych.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
DLA SPECJALNOŚCI
LINGWISTYKA STOSOWANA
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
PNJN (1-2, Praktyczna Nauka Języka
niemieckiego - zintegrowane sprawności
językowe w odniesieniu do gramatyki,
pisania i mówienia)
PNJN Kurs rozszerzony (1-3)
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
tłumaczenie konsekutywne angielskopolskie
tłumaczenie pisemne niemiecko-polskie
lingwistyczne podstawy przekładu
podstawy translatoryki
historia literatury niemieckiej
krajoznawstwo niemieckiego obszaru
językowego
gramatyka opisowa języka
niemieckiego
gramatyka kontrastywna niemieckopolska
fonetyka i wymowa języka
niemieckiego
praktyczna gramatyka języka
niemieckiego (1-5)
prezentowanie publiczne
praktyka translatoryczna
MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI
NA STUDIACH MAGISTERSKICH
filologia
m.in.: filologia, lingwistyka stosowana,
pedagogika, komunikacja społeczna,
etnolingwistyka
29
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
wiodącego (angielskiego) i B1 dla drugiego
języka, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Absolwent specjalności lingwistyka
stosowana nie tylko będzie znał dwa języki na poziomie komunikatywnym, czyli
takim, aby móc swobodnie się w nim porozumiewać, ale będzie też posługiwał się
językiem specjalistycznym, niezbędnym do
wykonywania na przykład zawodu tłumacza.
W trakcie studiów studenci zdobędą również
podstawowe umiejętności wykorzystania
najnowszych narzędzi technologicznych
i informacyjnych, wspomagających warsztat pracy. Uzyskane kwalifikacje umożliwią
absolwentom zatrudnienie w biurach tłumaczeń oraz w różnego rodzaju instytucjach
wymagających zawodowej znajomości
języka obcego. Ponadto absolwent lingwistyki stosowanej posiadać będzie wiedzę
kierunek:
POLITOLOGIA
tel. 67 352 26 07
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
30
Obecne przemiany w życiu politycznym, kulturowym i pozostałych dziedzinach
życia społecznego, włączając postępującą
integrację gospodarczą i polityczną Europy, to procesy, w których obserwujemy
w ostatnich latach ogromną dynamikę.
Wiedzę oraz umiejętności, pozwalające na
aktywne w nich uczestnictwo zapewniają
studia licencjackie, które wyposażą absolwenta w niezbędny zakres wiedzy politologicznej, historycznej i humanistycznej.
Analiza programu zajęć kierunku, pozwala
stwierdzić, że studia politologiczne stwarzają szerokie perspektywy rozwoju.
Absolwenci kierunku stają się biegłymi
znawcami tematyki politycznej i społecznej,
zarówno krajowej, jak i międzynarodowej.
Stwarza to możliwość pracy we wszelkiego
rodzaju instytucjach administracji państwowej, także w charakterze doradców
organizacji społecznych i politycznych.
Studia przygotowują również do wykonywania zawodu dziennikarza (prasa, radio,
telewizja, portale internetowe).
Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwenci mogą kontynuować naukę na
studiach II-go stopnia.
Rekrutacja na I rok studiów prowadzona jest na kierunek. Specjalności
deklarowane są w chwili rozpoczęcia
studiów.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW NA
KIERUNKU
Studia zawodowe na specjalności trwają 6 semestrów. Obejmują one zajęcia dydaktyczne (wykłady, laboratoria, ćwiczenia
i seminaria) oraz praktykę zawodową. Na
program studiów składają się przedmioty
ogólne oraz specjalnościowe.
Studia niestacjonarne, obejmujące te
same treści programowe, realizowane są
w 60% wymiaru godzin, z wyjątkiem przedmiotów specjalnościowych i specjalizacyjnych, których liczba jest taka sama, jak na
studiach stacjonarnych. Zajęcia odbywają
się podczas trzydniowych zjazdów, z reguły
dwa razy w miesiącu (piątek po południu,
sobota, niedziela).
WYKAZ PRZEDMIOTÓW WSPÓLNYCH DLA
KIERUNKU POLITOLOGIA
PRZEDMIOTY OGÓLNE
technologia informacyjna
język obcy (na specj. administracja
europejska preferowany j. angielski)
wychowanie fizyczne (na studiach
niestacjonarnych - promocja zdrowia)
prawo własności intelektualnej
seminarium dyplomowe
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
nauka o państwie i prawie
nauka o polityce
myśl polityczna
systemy polityczne
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
najnowsza historia polityczna
historia polityczna Polski XX w.
system polityczny RP
partie polityczne i systemy partyjne
administracja publiczna
samorząd i polityka lokalna
marketing polityczny
polityka społeczna
polityka gospodarcza
stosunki międzynarodowe
integracja europejska
statystyka i demografia
organizacja i zarządzanie
INNE WYMAGANIA
przedmiot do wyboru: filozofia/historia
ustroju Polski
psychologia społeczna
socjologia
metodologia badań naukowych
geografia polityczna
specjalność:
BEZPIECZEŃSTWO
I ZARZĄDZANIE
KRYZYSOWE
Absolwent specjalności umie łączyć
wiedzę politologiczną, ekonomiczną, prawną, edukacyjną, ekologiczną, psychologiczną, organizacji i zarządzania oraz
ratownictwa z szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku
publicznego w sytuacjach kryzysowych
w różnych wymiarach ludzkiej egzystencji.
Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie: ustawicznego diagnozowania (monitorowania) zagrożeń, sytuacji
trudnych w życiu społeczno-politycznym
na poziomie lokalnym i regionalnym, kreowania polityki bezpieczeństwa i porządku
publicznego, normalizowania sytuacji
społeczno-politycznej i gospodarczej po
wydarzeniach kryzysowych, organizowania pomocy humanitarnej, opracowania
zintegrowanego programu zarządzania
w sytuacjach kryzysowych, raportu bezpieczeństwa, planów zarządzania informacją,
zarządzania projektami bezpieczeństwa
i porządku publicznego, komputerowej
implementacji modeli wspomagania decyzji
w sytuacjach kryzysowych, organizowania
pomocy poszkodowanym w następstwie
wypadków, klęsk żywiołowych, zahamowania rozwoju wstępnych zagrożeń
oraz ograniczeniu strat i zniszczeń, organizowania udzielania pomocy psychologicznej, socjalnej w następstwie nagłych
i nadzwyczajnych zagrożeń oraz sytuacji
kryzysowej.
Absolwenci specjalności bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe są przygotowani do: promocji polityki bezpieczeństwa,
podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, pracy w: gminnych, powiatowych
i wojewódzkich zespołach reagowania
kryzysowego, (rozporządzenie Rady Ministrów z 8 grudnia 2002 roku o powołaniu
zespołów reagowania kryzysowego w gminie, powiecie i województwie); ośrodkach
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
31
interwencji kryzysowych w samorządach
terytorialnych; odpowiednich ogniwach
odpowiedzialnych za współpracę cywilnowojskową w samorządzie terytorialnym
(CIVIL MILITARY CORPORATION - NATO)
w sytuacjach kryzysowych oraz wsparcia
państwa-gospodarza (HOST NATION SUPPORT - HNS).
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
32
PRAKTYKI ZAWODOWE
NA SPECJALNOŚCI
Studenci studiów stacjonarnych odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową
w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych
w miesiącach lipiec - wrzesień, po zakończeniu drugiego roku. Harmonogram
odbywania praktyk jest indywidualnie
konstruowany dla specjalności. Może
odbywać się w: Centrum Powiadamiania
Ratunkowego, jednostkach ratowniczogaśniczych Państwowej Straży Pożarnej,
zespołach ratownictwa medycznego
i szpitalnym oddziale ratunkowym, Centrum
Pomocy Rodzinie, gminnych zespołach reagowania, powiatowych i wojewódzkich
Centrach Zarządzania Kryzysowego.
Celem praktyki jest zapoznanie się
ze strukturą organizacyjną, zadaniami
jednostek oraz dokumentacją planistyczną
i operacyjno-ratowniczą.
Studenci studiów niestacjonarnych
realizują praktykę zawodową we własnym
zakresie przez cały okres trwania studiów,
zgodnie z programem przygotowanym
przez Studium Praktyk.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
SPECJALNOŚCIOWYCH
filozofia bezpieczeństwa
polityka obronna państwa
podstawy prawa
współczesne zagrożenia bezpieczeństwa
obrona cywilna i ochrona ludności
instytucje i organizacje bezpieczeństwa
w Polsce
zagrożenia bezpieczeństwa
w środowisku lokalnym i w Polsce
bezpieczeństwo ekologiczne
systemy bezpieczeństwa
ekologicznego w Polsce i UE
międzynarodowe prawo humanitarne
systemy ratownictwa w Polsce
ratownictwo ogólne i specjalistyczne
psychologia interwencji kryzysowej
zarządzanie kryzysowe
infrastruktura zarządzania kryzysowego
metodyka polityki bezpieczeństwa
i zarządzania kryzysowego
bezpieczeństwo międzynarodowe
historia obronności i systemów
bezpieczeństwa
specjalność:
ADMINISTRACJA
EUROPEJSKA
Absolwent specjalności posiada ogólną
wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk
społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Rozumie i umie
analizować procesy społeczne i polityczne
dokonujące się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także zasady
ekonomiczne i prawne leżące u podstaw
organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Zna historię Europy,
uwarunkowania jej integracji, a także genezę powstania i zasady funkcjonowania
Unii Europejskiej. Powinien znać język obcy
na poziomie biegłości B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Rady Europy oraz umieć posługiwać się
językiem specjalistycznym niezbędnym do
wykonywania zawodu.
Absolwent jest przygotowany do pracy
w administracji rządowej i samorządowej
wszystkich szczebli, instytucjach i organizacjach krajowych i regionalnych, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami
Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych
i środkach masowego przekazu (po dodatkowym kształceniu z zakresu dziennikarstwa).
Posiadane przygotowanie merytoryczne
oraz z zakresu języka angielskiego, będzie
predysponowało absolwenta do podjęcia
pracy w instytucjach europejskich.
PRAKTYKI ZAWODOWE
Studenci studiów stacjonarnych odbywają praktykę zawodową w wymiarze
4 tygodni, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, w miesiącach: lipiec - wrzesień,
po zakończeniu drugiego roku studiów.
Studenci studiów niestacjonarnych
odbywają praktykę również po drugim
roku studiów. Dokładny czas realizacji
ustalają samodzielnie, tak aby praktyka nie
kolidowała z obowiązkami wynikającymi
z pracy zawodowej.
Praktyki student może odbywać
w instytucjach administracji rządowej
i samorządowej wszystkich szczebli
(w wydziałach zajmujących się współpracą
europejską), instytucjach i organizacjach
krajowych oraz regionalnych, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami
Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych
i środkach masowego przekazu. Będzie
istniała również możliwość odbycia praktyk
w instytucjach europejskich.
MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI
NA STUDIACH MAGISTERSKICH
politologia
m.in.: politologia, bezpieczeństwo
narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne,
stosunki międzynarodowe, europeistyka,
administracja
kierunek:
PRACA SOCJALNA
tel. 67 352 26 07
Studia na kierunku praca socjalna
są odpowiedzią na społeczne problemy
współczesnego świata. Podstawą programu studiów jest wiedza z socjologii, psychologii, pedagogiki i opieki socjalnej, jak
i poradnictwa wychowawczego, rodzinnego i zawodowego. W toku studiów
studenci uzyskują obok wiedzy umiejętności dokonywania diagnozy sytuacji oraz
zjawisk będących przyczyna trudnego
położenia jednostek, grup i społeczności
lokalnych, ewaluacji podejmowanych
działań służących rozwiązywaniu problemów społecznych. Poznają problemy
dysfunkcjonalności rodziny w zakresie pełnienia zadań opiekuńczo-wychowawczych,
a także źródła niepełnosprawności, patologii społecznej.
Poznają również metody motywowania
i aktywizowania osób do samodzielnego
podejmowania działań naprawczych.
Absolwent kierunku jest przygotowany
do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki
społecznej, powiatowych centrach pomocy
rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej,
a także do pracy: z rodzinami zastępczymi,
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla
osób starszych oraz niepełnosprawnych
intelektualnie, psychicznie i fizycznie,
w jednostkach organizacyjnych do spraw
zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla
bezdomnych, alkoholików i narkomanów,
w zakładach karnych, w ośrodkach dla
uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem
i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym
problemom.
Absolwent posiada kompetencje
i sprawności niezbędne do realizacji
zadań stawianych przed pracownikiem
socjalnym:
dokonywania diagnozy (analizy i oceny)
sytuacji i zjawisk będących przyczyną
trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych,
stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmo-
33
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
SPECJALNOŚCIOWYCH
społeczeństwa i kultury Europy
wybrane polityki wspólnotowe UE
jednolity rynek wewnętrzny UE
samorząd terytorialny i regionalizm w UE
wymiar sprawiedliwości i sprawy
wewnętrzne
programy i fundusze UE
projekty unijne
finanse publiczne w UE
prawo i postępowanie administracyjne
w instytucjach europejskich
europejski system ochrony praw
człowieka
system prawny i dokumentacja
urzędowa UE
rola UE w stosunkach
międzynarodowych, wspólna polityka
zagraniczna i bezpieczeństwa
usytuowanie, znaczenie i rola Polski
w Europie
instytucje i procesy decyzyjne w UE
historia integracji europejskiej
język angielski z zakresu specjalizacji
(ESP-English For Specific Purposes)
wanych działań służących rozwiązywaniu
różnorakich problemów,
przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami
a społeczeństwem, kierowania służbami
społecznymi i projektowania społecznego
oraz inspirowania zmian społecznych, inicjowania nowych form pomocy oraz powoływania instytucji świadczących pomoc.
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
34
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia zawodowe stacjonarne trwają
sześć semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, laboratoria
i seminaria) oraz praktyki zawodowe.
W kształceniu dominują zajęcia o charakterze ćwiczeniowym. Formą zaliczenia
poszczególnych przedmiotów jest egzamin
lub zaliczenie z oceną. Szczegółowe zasady zaliczania określa Regulamin Studiów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Staszica w Pile. Studia kończą
się napisaniem pracy licencjackiej i zdaniem
egzaminu licencjackiego.
Studia niestacjonarne trwają sześć
semestrów i obejmują nie mniej niż 60%
godzin zajęć dydaktycznych, planowanych
dla studentów studiów stacjonarnych. Plan
studiów niestacjonarnych obejmuje ten
sam zakres treści programowych jak plan
studiów stacjonarnych. Studia niestacjonarne realizowane są w formie trzydniowych
zjazdów dwa lub trzy razy w miesiącu.
PRAKTYKI ZAWODOWE
Studenci studiów stacjonarnych odbywają praktykę zawodową w wymiarze
8 tygodni, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, w miesiącach lipiec - wrzesień po
zakończenia drugiego roku studiów .
Studenci studiów niestacjonarnych
praktykę zawodową w wymiarze 8 tygodni
realizują we własnym zakresie po drugim
roku studiów.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
PRZEDMIOTY OGÓLNE
technologia informacyjna
język obcy
wychowanie fizyczne (na studiach niestacjonarnych - promocja zdrowia)
prawo własności intelektualnej
seminarium dyplomowe
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
socjologia
filozofia
etyka
etyka pracownika socjalnego
wprowadzenie do pedagogiki
pedagogika społeczna
pedagogika ogólna
psychologia społeczna
metodologia badań społecznych
system prawny pomocy społecznej
w Polsce
międzynarodowe prawo socjalne
prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce
prawo socjalne
podstawy ekonomii i zarządzania
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
wprowadzenie do pracy socjalnej
metodyka pracy socjalnej
biomedyczne podstawy rozwoju
człowieka
psychologia rozwoju człowieka
polityka społeczna
instytucje pomocy społecznej
instytucje i organizacje pozarządowe
w pracy socjalnej
organizacja i zarządzanie w pomocy
społecznej
zabezpieczenie społeczne
Europa socjalna
system opieki zdrowotnej
INNE WYMAGANIA
bezpieczeństwo i higiena pracy oraz
ergonomia
administracja publiczna
historia i teoria wychowania
interwencja kryzysowa
trening umiejętności interpersonalnych
komunikacja interpersonalna w pracy
socjalnej
wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja
osób niepełnosprawnych
superwizja pracy socjalnej
PRZEDMIOTY DO WYBORU
promocja zatrudnienia, instytucje
rynku pracy i zatrudnienie socjalne /
poradnictwo edukacyjne i kariera
ochrona środowiska/ filozofia
bezpieczeństwa
działalność instytucji pożytku
publicznego i wolontariatu/konflikty
i negocjacje
organizowanie społeczności lokalnej
oraz zasady funkcjonowania
samorządu terytorialnego/ psychologia
prospołeczna
podstawy andragogiki/ podstawy
geragogiki
pedagogika specjalna/ pedagogika
opiekuńcza
psychopatologia/ psychologia
osobowości
diagnostyka społeczna/ poradnictwo
rodzinne
teoria i aksjologia pracy socjalnej/
poradnictwo opiekuńczowychowawcze
projekt socjalny/ historia opieki
społecznej
praca socjalna z jednostką i rodziną/
praca socjalna z grupą i środowiskiem
psychologia poradnictwa/ mediacja
i probacja
europejskie strategie rozwiązywania
problemów społecznych/ pedagogika
prorodzinna
patologie społeczne/ współczesne
poglądy pedagogiczne
statystyka i demografia/ Unia
Europejska a bezpieczeństwo socjalne
pedagogika socjalna/ poradnictwo
socjalne
public relations/ antropologia kultury
MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI
NA STUDIACH MAGISTERSKICH
praca socjalna
m.in.: praca socjalna, pedagogika
społeczna, polityka społeczna, socjologia
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
35
kierunek:
FIZJOTERAPIA
tel. 67 352 26 93
INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA
36
Fizjoterapia jest głównym działem
rehabilitacji medycznej. Należy do grupy zawodów specjalistycznych o profilu paramedycznym. Intensywny rozwój medycyny,
w ramach której znajduje się fizjoterapia,
zrodził w ostatnich dziesięcioleciach oczekiwania społeczne w zakresie nowoczesnej
terapii, fizjoterapii i odnowy biologicznej. Wywołał również wpływ na zmiany
w przygotowaniu odpowiednich pracowników dla potrzeb rynku usług medycznych,
premiujących wykształcenie wyższe oraz
ciągłe doskonalenie umiejętności i posiadanej wiedzy.
Absolwent kierunku uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy z osobami
chorymi i niepełnosprawnymi, przede
wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych.
Absolwent studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia będzie przygotowany do
pracy jako fizjoterapeuta oraz masażysta
w różnorodnego typu placówkach, do
których można zaliczyć m.in.: publiczne,
samorządowe i niepubliczne placówki
służby zdrowia (szpitale o różnym profilu,
specjalistyczne przychodnie, poradnie
i gabinety rehabilitacyjne, ośrodki i sanatoria
rehabilitacyjne), ośrodki dla osób niepełnosprawnych, kluby sportowe, zakłady pracy
chronionej i warsztaty terapii zajęciowej,
jednostki gospodarcze prowadzące działalność prozdrowotną i ośrodki sportoworekreacyjne, a także uzdrowiska, gabinety
odnowy biologicznej, hotele, fitness kluby,
ale również domy opieki społecznej i domy
spokojnej starości.
Fizjoterapeuta powinien posiadać
predyspozycje psychofizyczne do pracy
z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi.
Powinien być na tyle sprawny fizycznie, by
mógł poprawnie demonstrować i przepro-
wadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami.
Ponieważ wykonuje zawód medyczny, jego
wykształcenie i przygotowanie zawodowe
musi spełniać wymagania obowiązujące
w ochronie zdrowia.
Absolwent studiów pierwszego stopnia
na kierunku fizjoterapia:
potrafi brać udział w rozpoznawaniu potrzeb zdrowotnych i edukacyjnych pacjenta,
powinien posiadać wiedzę i umiejętności
niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub
obniżonej wskutek różnych chorób bądź
urazów,
potrafi wykonywać zabiegi fizjoterapeutyczne w sposób bezpieczny i efektywny,
zna sposoby kształtowania sprawności
i wydolności fizycznej pacjenta na poziomie
optymalnym,
potrafi usprawniać osoby w różnym
wieku celem zapobiegania niepełnosprawności,
zna sposoby promowania prozdrowotnych zachowań u pacjentów oraz ich
rodzin,
potrafi komunikować się z pacjentem,
z poszanowaniem jego godności,
przyjmuje i akceptuje odpowiedzialność
za sprawność pacjenta, a ponadto posiada
wiedzę z przedmiotów tworzących podstawę naukową fizjoterapii,
rozumie potrzebę ciągłego rozwoju
i doskonalenia zawodowego,
potrafi pracować w zespole oraz rozumie potrzebę utrzymywania sprawności
i wydolności fizycznej pozwalającej na
prowadzenie i demonstrowanie ćwiczeń
leczniczych,
potrafi wyjaśnić pacjentowi rolę i wpływ
zabiegów na organizm,
potrafi kontrolować efektywność postępowania fizjoterapeutycznego.
Absolwent powinien znać język obcy
na poziomie biegłości B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia pierwszego stopnia trwają 3
lata. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy
licencjata.
Studia licencjackie obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, seminaria)
oraz praktyki zawodowe. Studia kończą się
egzaminem dyplomowym.
Realizowany program kształcenia na
kierunku fizjoterapia wykorzystuje wzorce
zgodne z wytycznymi Krajowych Ram
Kwalifikacji oraz standardami międzynarodowymi „Benchmark Statements” WCPT
i „The Competence” ENPHE.
PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH
praktyka wstępna kliniczna,
praktyka w pracowni fizykoterapii,
praktyka w pracowni kinezyterapii,
praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej.
Praktyki odbywać się będą w m.in.
placówkach medycznych, z którymi podpisano stosowne porozumienia tj.: Szpital
Specjalistyczny im. Stanisława Staszica
w Pile; Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
w Wałczu; 10 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu; Szpital Powiatowy
im. Jana Pawła II w Trzciance; Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc
i Gruźlicy im. dr Władysława Biegańskiego
w Chodzieży; Hipomedical Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „Zabajka” w Złotowie;
Hipomedical 2 Ośrodek Rehabilitacji Dzieci
„Zabajka 2” Złotów.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
anatomia prawidłowa człowieka
biologia medyczna
fizjologia
biochemia
biofizyka
biomechanika
kinezjologia
kwalifikowana pierwsza pomoc
medyczna
psychologia
patologia ogólna
pedagogika
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
kinezyterapia
terapia manualna
fizykoterapia
masaż leczniczy
fizjoterapia ogólna
kształcenie ruchowe i metodyka
nauczania ruchu
kształcenie ruchowe w wodzie
podstawy fizjoterapii klinicznej
fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach
narządu ruchu
fizjoterapia kliniczna w chorobach
narządów wewnętrznych
zaopatrzenie ortopedyczne
protetyka słuchu
rehabilitacja aktywna
hydrokinezyterapia
gimnastyka korekcyjna
muzykoterapia
diagnostyka dla potrzeb fizjoterapii
seminarium dyplomowe
PRZEDMIOTY OGÓLNE
technologia informacyjna
język obcy
język łaciński
wychowanie fizyczne
medycyna sportu
filozofia
komunikacja interpersonalna
etyka i deontologia
metodologia badań naukowych
i statystyka
prawne zagadnienia fizjoterapii
promocja zdrowia i kultura fizyczna
w rehabilitacji
Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwenci mogą kontynuować naukę na
studiach II-go stopnia.
kierunek:
KOSMETOLOGIA*
tel. 67 352 26 95
* kierunek uruchomiony po uzyskaniu zgody
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Absolwent kierunku otrzymuje tytuł
zawodowy licencjata i kwalifikacje kosmetologa. Uzyskuje wiedzę teoretyczną
i praktyczną niezbędną do samodzielnego
prowadzenia gabinetu kosmetycznego
i odnowy biologicznej.
Po studiach pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia absolwenci potrafią:
świadomie współpracować z lekarzem
dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry
zmienionej chorobowo,
zaplanować rodzaj zabiegu kosmetycznego i zastosować kosmetyk zgodnie
z rozpoznaniem,
rozróżniać rodzaje zabiegów kosmetycznych w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej,
leczniczej i upiększającej,
poprawnie dobierać i rozróżniać składniki
biologicznie czynne kosmetyków w powiązaniu z ich działaniem na skórę,
opracowywać wskazania do pielęgnacji
ciała w warunkach domowych.
Absolwent będzie przygotowany do:
zorganizowania i kierowania gabinetami
kosmetycznymi, salonami odnowy biologicznej, centrami SPA itp.
właściwego zaplanowania i profesjonalnego wykonywania zabiegów kosmetycznych: pielęgnacyjnych, leczniczych
i upiększających z uwzględnieniem wskazań
i przeciwwskazań,
prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania,
stosowania kosmetyków zgodnie
z rozpoznaniem,
ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym oraz
lekarzami medycyny estetycznej w zakresie
pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
37
INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA
Rady Europy i umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku
studiów.
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na
celu promowanie zdrowego stylu życia
i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
udzielania fachowej pomocy i edukacji
osób nie tylko ze zdrową skórą, ale również
z jej defektami i chorobami,
edukacji pacjenta w zakresie doboru odpowiedniej aktywności ruchowej i ćwiczeń
fizycznych,
nawiązywania właściwego kontaktu
z potencjalnymi klientami oraz zapewnienia
im komfortu psychicznego i relaksu podczas
wykonywania zabiegów kosmetycznych,
pracy związanej z produkcją kosmetyków,
twórczego działania w zakresie poprawy
estetyki i piękna ludzkiego ciała,
podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku krajowym
i międzynarodowym.
Absolwent powinien znać język obcy
na poziomie biegłości B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Rady Europy i umieć posługiwać się języ-
INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA
38
kiem specjalistycznym z zakresu kierunku
studiów.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia zawodowe stacjonarne na
kierunku kosmetologia trwają sześć semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria
i seminaria) oraz 8 tygodni praktyk zawodowych. Formą zaliczenia poszczególnych
przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie
z oceną. Szczegółowe zasady zaliczania
określa Regulamin Studiów Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile. Studia
kończą się napisaniem pracy dyplomowej
- licencjackiej i zdaniem egzaminu dyplomowego.
Studia niestacjonarne trwają również
sześć semestrów i obejmują koncepcję
kształcenia analogiczną jak dla studentów
studiów stacjonarnych oraz kończą się na
podobnych zasadach jak w przypadku studiów stacjonarnych. Studia niestacjonarne
realizowane są w formie trzydniowych
zjazdów trzy razy w miesiącu.
PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH
Praktyki zawodowe stanowią bardzo
istotny element nauczania w procesie dydaktycznym na kierunku kosmetologia.
Praktyki zawodowe w swojej istocie
powinny doskonalić zdobytą wiedzę oraz
umiejętność praktycznego jej wykorzystania. Powinny umożliwiać zdobycie
podstawowego doświadczenia zawodowego niezbędnego w pracy kosmetologa.
Praktyki zawodowe będą trwać 8 tygodni
oraz odbywać się w czasie wolnym od
zajęć dydaktycznych czyli w miesiącach:
lipiec, sierpień, wrzesień, odpowiednio po
zakończeniu pierwszego oraz drugiego
roku studiów.
Praktyki zawodowe zostały podzielone
na następujące rodzaje:
160 godzin (4 tygodnie) – kosmetyka
pielęgnacyjna – po I roku studiów,
160 godzin (4 tygodnie) – kosmetyka
pielęgnacyjna, korekcyjna i upiększająca –
po II roku studiów.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
PRZEDMIOTY OGÓLNE
język obcy
technologie informacyjne
podstawy przedsiębiorczości
szkolenie biblioteczne
szkolenie BHP
zajęcia metodyczne w zakresie
rozliczania studenckich praktyk
zawodowych
wychowanie fizyczne
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
anatomia
histologia
biologia i genetyka
fizjologia
higiena
mikrobiologia i immunologia
farmakologia
patofizjologia
biochemia
biofizyka
pierwsza pomoc
psychologia
etyka
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
kosmetologia pielęgnacyjna
kosmetologia upiększająca
receptura kosmetyczna
dermatologia
fizjoterapia i masaż
chemia kosmetyczna
estetyka
badania naukowe i ochrona własności
intelektualnej
seminarium dyplomowe
PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE
masaż aromaterapeutyczny
fizjoterapia w kosmetologii
odnowa biologiczna
spa &wellness
tel. 67 352 26 95
Kształcenie pielęgniarek na poziomie co
najmniej wyższych studiów zawodowych
wynika z ratyfikowanego i obowiązującego
w Polsce od 2000 r. „Europejskiego porozumienia w sprawie szkolenia i kształcenia
pielęgniarek” (Dz. U. Nr 83, poz. 384 z 1996 r.).
Program studiów jest zgodny ze standardami kształcenia pielęgniarek w wyższych szkołach zawodowych, określonych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
15 kwietnia 2002 roku (z póź. zm.), wydanego na podstawie ustawy z dnia 5 lipca
1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
Standardy te odpowiadają wymogom Unii
Europejskiej.
Absolwenci przygotowani będą do
pracy w publicznych i niepublicznych
zakładach opieki zdrowotnej tj.: ochrony
zdrowia, opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
usprawniania leczniczego, zakładach pracy
chronionej, opieki społecznej, podstawowej
opieki zdrowotnej, placówkach oświato-
wych, pielęgniarstwa środowiskowego
i rodzinnego oraz innych placówkach,
w zależności od rodzaju dodatkowych
kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez
absolwenta.
Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego, wizytująca w latach: 2004
i 2008 kierunek pielęgniarstwo Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława
Staszica w Pile, a także Państwowa Komisja
Akredytacyjna potwierdziły, że Uczelnia
spełnia wszystkie kryteria obligatoryjne,
dotyczące standardów kształcenia na prowadzonym kierunku studiów.
Pilska PWSZ w latach 2008, 2009
i 2010 pozyskała z Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, środki na pokrycie
kosztów kształcenia czynnych zawodowo
pielęgniarek i pielęgniarzy. Do tej pory
203 uczestników studiów pomostowych
otrzymało dofinansowanie, umożliwiające
bezpłatne odbycie studiów niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
STACJONARNYCH
Studia stacjonarne trwają 6 semestrów.
Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady,
ćwiczenia, seminaria, zajęcia praktyczne)
i 30 tygodni praktyk zawodowych oraz samokształcenie. Praktyka, w ramach przedmiotu „Podstawy pielęgniarstwa”, odbywać
się będzie w Szpitalu Specjalistycznym
w Pile po zakończeniu pierwszego roku
studiów 3 tygodnie; praktyka kliniczna
odbywać się będzie po III semestrze - 5
tygodni, po IV semestrze - 8 tygodni, po
V semestrze - 6 tygodni oraz w semestrze
VI - 8 tygodni, na następujących oddziałach
szpitalnych: internistycznym, chirurgii, pediatrii, neurologii, położnictwie i ginekologii,
anestezjologii i intensywnej terapii, geriatrii,
psychiatrii, opiece paliatywnej, rehabilitacji
i opieki nad osobami niepełnosprawnymi
oraz w podstawowej opiece zdrowotnej.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
NIESTACJONARNYCH
Studia niestacjonarne przeznaczone
są dla osób posiadających świadectwo
dojrzałości i dyplom pielęgniarski, które
chcą uzupełnić wykształcenie do poziomu
studiów wyższych zawodowych. Czas
trwania studiów i liczba godzin dydaktycznych, zależy od rodzaju ukończonej średniej
szkoły pielęgniarskiej oraz doświadczenia
zawodowego (część zajęć praktycznych
39
INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA
kierunek:
PIELĘGNIARSTWO
i praktyk zawodowych można zaliczyć
na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego i uzyskanych
specjalizacji).
Studia niestacjonarne realizowane są
w formie trzydniowych zjazdów – dwa lub
trzy razy w miesiącu. Możliwy jest jeden
zblokowany zjazd tygodniowy.
Rodzaje studiów zawodowych niestacjonarnych:
2–semestralne studia zawodowe dla
pielęgniarek posiadających świadectwo
dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych;
3–semestralne studia zawodowe dla
pielęgniarek posiadających świadectwo
dojrzałości i będących absolwentami dwuletnich medycznych szkół zawodowych,
2–semestralne studia zawodowe dla
pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych,
2–semestralne studia zawodowe dla
pielęgniarek posiadających świadectwo
dojrzałości i będących absolwentami trzyletnich medycznych szkół zawodowych.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA
40
NAUKI PODSTAWOWE
anatomia
fizjologia
patologia
genetyka
biochemia i biofizyka
mikrobiologia i parazytologia
farmakologia
radiologia
NAUKI SPOŁECZNE
język angielski
psychologia
socjologia
pedagogika
prawo
zdrowie publiczne
filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI
PIELĘGNIARSKIEJ
podstawy pielęgniarstwa
promocja zdrowia
podstawowa opieka
dietetyka
badanie fizykalne
badania naukowe w pielęgniarstwie
zajęcia fakultatywne:
- język migowy
- zakażenia szpitalne
- promocja zdrowia psychicznego
NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI
SPECJALISTYCZNEJ
choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo
internistyczne
pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo
położniczo-ginekologiczne
psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
opieka paliatywna
podstawy ratownictwa medycznego
seminarium licencjackie wraz z egzaminem dyplomowym
KSZTAŁCENIE OGÓLNE
technologie informacyjne
wychowanie fizyczne
szkolenie biblioteczne
szkolenie BHP
zajęcia metodyczne w zakresie rozliczania
studenckich praktyk zawodowych
MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI
NA STUDIACH MAGISTERSKICH
pielęgniarstwo
m.in.: pielęgniarstwo, biologia,
promocja zdrowia
kierunek:
RATOWNICTWO
MEDYCZNE
tel. 67 352 26 93
Wprowadzenie w dniu 25 lipca 2001
roku i znowelizowanie w dniu 8 września 2006 roku Ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym, przyczyniło
się do stworzenia systemu Państwowego
Ratownictwa Medycznego.
W ramach systemu działają: Szpitalne
Oddziały Ratunkowe, Centra Urazowe,
Zespoły Ratownictwa Medycznego typu
P i typu S oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ustawa o Państwowym Ratownictwie
spowodowała utworzenie nowego zawodu
medycznego - ratownika medycznego.
Jest to absolwent studiów wyższych na
poziomie I stopnia (licencjat) lub II stopnia
(magister).
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Pile kształci ratowników medycznych
na poziomie studiów pierwszego stopnia.
Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje
tytuł zawodowy ratownika medycznego.
W pracy zawodowej wykonuje medyczne
czynności ratunkowe.
Przy wyborze tego zawodu niezbędne
są predyspozycje psychiczne i fizyczne,
takie jak: odporność na pracę w stresie,
umiejętność pracy w zespole, umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
umiejętności organizowania i kierowania,
odpowiednia kondycja fizyczna.
Absolwent kierunku jest przygotowany
do pracy w:
publicznych i niepublicznych zakładach
opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych
oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego,
specjalistycznych służbach ratowniczych
ośrodkach nauczających
centrach powiadamiania ratunkowego
szczebla powiatowego i regionalnego,
Absolwent posiada kompetencje
z zakresu ogólnej wiedzy humanistycznej
dotyczącej propedeutyki prawa, filozofii,
socjologii, etyki z deontologią. Oprócz
języka obcego nabywa również umiejętność posługiwania się językiem migowym.
W trakcie obozów sportowych zimowych
i letnich, absolwent doskonali swoje umiejętności w zakresie ratownictwa górskiego
i wodnego.
Istotą kształcenia jest uzyskanie wiedzy
medycznej oraz umiejętności praktycznych
z zakresu nauk medycznych, w szczególności medycznych czynności ratunko-
wych, wykonywanych u poszkodowanych
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Podstawa pracy absolwenta jest samodzielne wykonywanie medycznych
czynności ratunkowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, w tym:
oceny stanu pacjenta w celu ustalenia
postępowania,
układania pacjenta w pozycji właściwej
dla rodzaju schorzenia lub odniesionych
obrażeń,
prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytuacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci,
bezprzyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych,
przyrządowego przywracania drożności
dróg oddechowych z zastosowaniem:
rurki ustno-gardłowej oraz rurki nosowo
gardłowej,
podawania tlenu,
wspomagania oddechu lub prowadzenia
wentylacji zastępczej z użyciem: maski
twarzowej, zastawki oddechowej, worka
samorozprężalnego oraz respiratora transportowego,
intubacji dotchawiczej w laryngoskopii
bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu
krążenia przez usta, bez użycia środków
Ponadto - zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia - ratownik medyczny
posiada uprawnienia do samodzielnego
podawania 28 leków wymienionych
w Rozporządzeniu.
41
INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA
powiatowych i wojewódzkich zespołach
do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego,
charakterze instruktora pierwszej pomocy (w szkołach, jednostkach straży pożarnej,
służbach ratowniczych i zakładach pracy
o dużym ryzyku wypadkowości),
służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych,
charakterze koordynatora medycznego
przy zabezpieczaniu imprez masowych.
zwiotczających oraz prowadzenia wentylacji zastępczej z użyciem zastawki i worka
samorozprężalnego,
intubacji dotchawiczej w nagłym zatrzymaniu krążenia rurką dwuświatłową
wykonywania konikopunkcji przy braku
możliwości wykonywania intubacji,
wykonywania defibrylacji ręcznej pod
kontrolą EKG,
wykonywania defibrylacji automatycznej,
wykonywania EKG,
monitorowania czynności układu oddechowego,
monitorowania czynności układu krążenia,
wykonywania kaniulacji żył obwodowych
kończyn górnych i dolnych,
podawania leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną i wziewną oraz
doszpikową - przy użyciu igły automatycznej,
oceny świadomości pacjenta według skali
Glasgow oraz oceny szerokości źrenic i ich
reakcji na światło,
nakłucia jamy opłucnej w odmie prężnej
potwierdzonej badaniem fizykalnym,
pobierania krwi żylnej i włośniczkowej do
badań laboratoryjnych,
oznaczania stężenia glukozy przy użyciu
glukometru,
opatrywania ran,
unieruchamiania złamań, zwichnięć
i skręceń,
unieruchamiania kręgosłupa, a szczególnie odcinka szyjnego,
odebrania porodu nagłego w warunkach
pozaszpitalnych,
segregacji medycznej w przypadku zdarzeń masowych i katastrof,
podejmowania działań profilaktycznych
w celu ograniczenia skutków zdrowotnych
zdarzenia,
przygotowania pacjenta i sprawowania
opieki medycznej podczas transportu.
42
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Plan studiów obejmuje 6 semestrów
zajęć dydaktycznych w formie: stacjonarnej
w łącznej liczbie 4209 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 340 w formie samokształcenia. W toku kształcenia przewidywane są
1806 godziny wykładów oraz 1663 godzin
ćwiczeń i laboratoriów.
Forma niestacjonarna studiów przewiduje 3697 godzin zajęć, w tym 340
w formie samokształcenia, oraz 1494 godziny wykładów i 1463 godzin ćwiczeń i laboratoriów. Ćwiczenia praktyczne realizowane
są w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz
w Oddziale Intensywnej Terapii.
W planie studiów przewidziano również
400 godzin praktyk zawodowych, w tym:
praktyka na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - 160 godzin, praktyka u dysponenta
Zespołów Ratownictwa Medycznego - 80
godzin praktyka w jednostce Terenowej
Państwowej Straży Pożarnej - 80 godzin
i obóz sprawnościowy - 80 godzin.
Zajęcia na studiach stacjonarnych
prowadzone są od poniedziałku do piątku,
a na studiach niestacjonarnych w czasie
zjazdów trzydniowych – piątek, sobota,
niedziela. Praktyki zawodowe realizowane
będą w miesiącach letnich w okresach
przerw międzysemestralnych.
INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
PRZEDMIOTY OGÓLNE
język obcy
wychowanie fizyczne
technologia informacyjna
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
anatomia
biochemia
biofizyka
biologia i mikrobiologia z elementami
ochrony środowiska
dydaktyka
farmakologia w ratownictwie
medycznym
fizjologia
higiena i epidemiologia
metodologia badań i ochrona
własności intelektualnej
patofizjologia
propedeutyka prawa
psychologia
socjologia
zdrowie publiczne
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
kwalifikowana pierwsza pomoc
medycyna ratunkowa
medyczne czynności ratunkowe
metodyka nauczania pierwszej pomocy
i kwalifikowanej pierwszej pomocy
medycyna katastrof
podstawy chorób wewnętrznych
podstawy chirurgii
podstawy pediatrii
podstawy neurologii
traumatologia narządów ruchu
podstawy intensywnej terapii
medycyna sądowa
psychiatria
położnictwo i ginekologia
PRZEDMIOTY DODATKOWE
ergonomia i bezpieczeństwo higieny
pracy
międzynarodowe aspekty zdrowia
publicznego
organizacja ochrony zdrowia
z elementami ekonomii, zarządzania
i finansów
kardiologia w medycynie ratunkowej
podstawy promocji zdrowia i edukacji
zdrowotnej
podstawy ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych z elementami polityki
społecznej
seminarium dyplomowe
PRZEDMIOTY DO WYBORU
chirurgia klatki piersiowej
chirurgia ostrych schorzeń jamy
brzusznej
chirurgia urazowa
choroby cywilizacyjne
choroby zakaźne i pasożytnicze
filozofia
fizjologia stanów krytycznych
immunologia a stany krytyczne
język łaciński
medycyna lotnicza
medycyna podwodna i hiperbaryczna
medycyna ratunkowa w ekstremalnych
warunkach środowiskowych
nowe leki w nagłym zagrożeniu
zdrowotnym
nowe techniki i technologie
w medycynie
pacjent jako dawca narządów.
podstawy chirurgii dziecięcej
podstawy geriatrii
podstawy neurochirurgii
podstawy neurotraumatologii
podstawy żywienia człowieka
prawne aspekty pracy ratownika
medycznego
procedury intensywnej terapii chorych
w stanach krytycznych
propedeutyka medycyny uzależnień
psychologiczne aspekty pracy
ratownika medycznego
ratownictwo specjalistyczne
ratownictwo w stanach
nadzwyczajnych
stany nagłe w neonatologii
środki przymusu bezpośredniego
transfuzjologia i płynoterapia
traumatologia dziecięca
traumatologia z elementami
neurochirurgii
współpraca jednostek Państwowego
Ratownictwa Medycznego
z jednostkami wspomagającymi system
wybrane procedury intensywnej terapii
u chorych w stanach krytycznych
zastosowanie nowych technologii
w czynnościach ratunkowych
MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI
NA STUDIACH MAGISTERSKICH
ratownictwo medyczne
kierunek: zdrowie publiczne
specjalności: medycyna ratunkowa
i zarządzanie kryzysowe, organizacja
i zarządzanie w ochronie zdrowia,
promocja zdrowia, epidemiologia,
ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne
INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA
43
kierunek:
BUDOWNICTWO
tel. 67 352 26 12
INSTYTUT POLITECHNICZNY
44
Studia inżynierskie na kierunku budownictwo zapewniają wykształcenie
specjalistów, którzy poprzez nabytą wiedzę
teoretyczną i umiejętności praktyczne,
uzyskają podstawę do pracy w zakresie
projektowania obiektów budowlanych
i konstrukcji inżynierskich, a zwłaszcza realizacji obiektów budowlanych i zarządzania
nimi z zastosowaniem nowoczesnej techniki
komputerowej.
Absolwent posiada szeroką wiedzę
z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego;
projektowania podstawowych obiektów
i elementów budowlanych; technologii
i organizacji budownictwa; wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych
oraz kierowania zespołami i firmą budowlaną.
Jest dobrze przygotowany do kierowania
wykonawstwem wszystkich typów obiektów
budowlanych oraz do współudziału w projektowaniu obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i komunikacyjnego,
użyteczności publicznej.
Dzięki nabytym w trakcie studiów
umiejętnościom, absolwenci budownictwa
mogą podjąć pracę w różnego rodzaju
przedsiębiorstwach w tym: wykonawczych,
nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle
materiałów budowlanych oraz jednostkach
administracji państwowej i samorządowej,
związanych z budownictwem i architekturą. Do głównych zadań absolwenta tego
kierunku należeć będzie planowanie cyklu
budowy, koordynacja wszystkich ekip oraz
podwykonawców.
Inżynier budownictwa zna się na konstrukcjach, etapach budowy, a także na
eksploatacji obiektów budowlanych. Jeżeli
posiada uprawnienia wykonawcze, może
również koordynować nadzór inwestorski.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawuje
kontrolę nad budową oraz reprezentuje
interesy inwestora.
Absolwent kierunku:
posiada wykształcenie obejmujące wiedzę w zakresie nauk matematyczno-fizycznych, ogólnobudowlanych, wytrzymałości
materiałów, mechaniki budowli, konstrukcji
betonowych, materiałów budowlanych,
konstrukcji metalowych, technologii, organizacji i zarządzania w budownictwie, ekonomiki w budownictwie oraz podstawowe
przygotowanie do pracy z nowoczesnymi
środkami, metodami i narzędziami informatyki we wszystkich stadiach procesu
budowlanego,
potrafi analizować problemy związane
z procesem budowlanym od projektu po
efekt końcowy, zarówno w pracy indywidualnej jak i zespołowej,
charakteryzuje się umiejętnością kierowania zespołami ludzkimi oraz korzystania
i łączenia wiedzy z różnych dziedzin nauki
i techniki,
jest przygotowany do kierowania realizacją prac w zakresie wykonawstwa, remontów i użytkowania obiektów budowlanych
i konstrukcji inżynierskich,
posiada wiedzę w zakresie optymalizacji poszczególnych składowych procesu
budowlanego oraz efektywnego przygotowania procesu budowlanego,
jest przygotowany do pełnienia różnych
funkcji inżynierskich w branży ogólnobudowlanej i specjalistycznej,
może stanowić kadrę biur studialno-projektowych, służb inwestycyjnych, wytwórni
materiałów i elementów budowlanych,
pełnić funkcję pomocniczą lub być współautorem działań twórczych w zakresie
projektowania, wykonawstwa i eksploatacji
obiektów, a w tym ich remontów,
posiada wystarczającą wiedzę ogólną
i inżynierską do projektowania podstawowych obiektów budowlanych i konstrukcji
inżynierskich, przestrzegając i uwzględniając zasady fizyki budowli, stosowanych
technologii oraz norm prawnych,
posiada wiedzę pozwalającą samodzielnie kierować firmą budowlaną,
ma umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa
w działalności gospodarczej z zakresu
budownictwa,
jest otwarty na zmiany, wyposażony
w umiejętności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego,
w tym – rynku pracy,
jest przygotowany do racjonalnego
działania na rzecz spełnienia oczekiwań
społecznych w zakresie budownictwa i jego
powiązań z ochroną środowiska,
jest świadomy odpowiedzialności etycznej i społecznej, związanej z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa,
respektowania obowiązujących przepisów
budowlanych oraz zasad organizacji przemysłu budowlanego i procedur realizacji
budynków.
W ramach inżynierskich studiów na
kierunku budownictwa studenci zdobywają kwalifikacje w jednej z dwóch
specjalności, wybieranych na piątym
semestrze studiów.
specjalność:
BUDOWNICTWO
ENERGOOSZCZĘDNE
– program studiów obejmuje przedmioty
zapewniające wykształcenie specjalistów
do pełnienia funkcji inżynierskich w branży
ogólnobudowlanej i specjalistycznej, biur
studialno-projektowych, służb inwestycyjnych, wytwórni materiałów i elementów
budowlanych oraz pomocniczych. Absolwent specjalności będzie przygotowany
do podejmowania inżynierskich, interdyscyplinarnych zadań zorientowanych na
zagadnienia środowiskowe i ekologiczne
w obszarze budownictwa energooszczędnego, termorenowacji budynków, energii
odnawialnych, technologii energooszczędnych, recylkulacji obiektów budowlanych
i materiałów przyjaznych środowisku.
– program studiów obejmuje przedmioty
w zakresie: podstaw technologii i organizacji robót budowlanych, kalkulacji ich
kosztów, orientowania się w zagadnieniach
technologii i organizacji, wznoszenia,
eksploatowania, modernizowania, przeprowadzania napraw i remontów, ochrony
przed korozją budynków i innych budowli
inżynierskich, komputerowego wspomagania prac projektowych, konstrukcyjnych z zakresu technologii i organizacji
budowy. Absolwent specjalności będzie
przygotowany do pełnienia różnych funkcji
inżynierskich w branży ogólnobudowlanej
i specjalistycznej oraz projektowania konstrukcyjnego standardowych budynków
i obiektów użyteczności publicznej oraz
adaptacji wzniesionych budynków i budowli.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia stacjonarne obejmują 7 semestrów zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, ćwiczenia projektowe
i seminaria) oraz 8 tygodni praktyki zawodowej, w trakcie których realizowana jest:
praktyka geodezyjna, przypadająca po
II semestrze studiów (po I roku), trwająca
2 tygodnie. Celem jest zapoznanie się
z pomiarami inżynierskimi i terenowymi.
praktyka międzysemestralna, przypadająca po VI semestrze studiów (po III roku).
Celem praktyki jest wprowadzenie do
praktycznego wykonywania zawodu inżyniera budownictwa. Miejscem odbywania
praktyki są zakłady przemysłowe, instytucje
i firmy, których działalność umożliwia zrealizowanie ustalonego programu praktyki.
Program studiów niestacjonarnych
obejmuje ten sam zakres treści programowych, realizowanych w 60% liczby godzin
w porównaniu ze studiami stacjonarnymi.
Zajęcia odbywają się w formie trzydniowych zjazdów (od piątku do niedzieli)
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
język obcy
technologia informacyjna
wychowanie fizyczne (studia
stacjonarne)
treści humanistyczne
ochrona własności intelektualnych
bezpieczeństwo i higiena pracy,
ergonomia
zarządzanie i prowadzenie działalności
gospodarczej
podstawy przedsiębiorczości w małych
i średnich przedsiębiorstwach
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
matematyka
fizyka
chemia
geologia
mechanika teoretyczna
metody obliczeniowe
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
geometria wykreślna i rysunek
techniczny
geodezja
materiały budowlane
wytrzymałość materiałów
mechanika budowli
budownictwo ogólne
mechanika gruntów
fundamentowanie
konstrukcje betonowe
konstrukcje metalowe
instalacje budowlane
budownictwo komunikacyjne
fizyka budowli
hydraulika i hydrologia
kierowanie procesem inwestycyjnym
maszyny i urządzenia budowlane
prawo w budownictwie
technologia robót budowlanych
organizacja produkcji budowlanej
normowanie i kosztorysowanie
ekonomika budownictwa
45
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
I INŻYNIERSKIE (od VI semestru)
konstrukcje betonowe II
konstrukcje metalowe II
budowa mostów, wiaduktów
i przepustów
konstrukcje drewniane
konstrukcje murowe
mechanika budowli II
podstawy architektury
remonty i wzmacnianie konstrukcji
niezawodność konstrukcji
wspomaganie komputerowe
w budownictwie
seminarium dyplomowe
INSTYTUT POLITECHNICZNY
specjalność:
KONSTRUKCJE
BUDOWLANE
I INŻYNIERSKIE
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE
(od VI semestru)
budownictwo energooszczędne
i pasywne
termomodernizacja budynków
certyfikacja energetyczna budynków
audyting energetyczny budynków
energooszczędne materiały
i technologie
instalacje w budynkach
energooszczędnych
fizyka budowli II
diagnostyka cieplna budynków
ochrona budynków przed wilgocią
i korozją
wspomaganie komputerowe obliczeń
energetycznych
seminarium dyplomowe
MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI
NA STUDIACH MAGISTERSKICH
budownictwo
46
m.in.: budownictwo, inżynieria
środowiska, zarządzanie i inżynieria
produkcji
INSTYTUT POLITECHNICZNY
kierunek:
ELEKTROTECHNIKA
tel. 67 352 26 12
Nowoczesne i wszechstronne podejście
do kształcenia stanowi gwarancję wiedzy
i zdobycia umiejętności niezbędnych
w zawodzie inżyniera elektryka, umożliwiających podjęcie pracy w przedsiębiorstwach
produkcyjnych i przetwórczych, firmach
instalacyjnych i budowlanych, zakładach
energetycznych, w telekomunikacji, placówkach usługowych, w serwisie urządzeń
elektronicznych oraz służbie zdrowia.
Ponadto, przyjęty system kształcenia, daje
absolwentom dobre przygotowanie do
prowadzenia małych firm.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Stacjonarne studia na kierunku obejmują 7 semestrów zajęć dydaktycznych
(wykłady, ćwiczenia, projekty, seminaria
i laboratoria) w tym 8 tygodni praktyki zawodowej (4 tygodnie po drugim
i 4 tygodnie po trzecim roku). Na program
studiów składają się przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowe, kierunkowe
i specjalizacyjne.
Studia niestacjonarne realizowane są
w ciągu 7 semestrów (w tym 8 tygodni
praktyki zawodowej: 4 tygodnie po drugim
i 4 tygodnie po trzecim roku). Obejmują
te same treści programowe realizowane
w formie trzydniowych zjazdów, odbywających się z reguły, dwa razy w miesiącu
(piątek po południu, sobota i niedziela).
W ramach kierunku elektrotechnika
prowadzone są dwie specjalności, na
których studenci uzyskują dodatkowe
umiejętności:
specjalność:
SYSTEMY AUTOMATYKI
I ELEKTRONIKI
- program specjalności nawiązuje do
kierunku automatyka i robotyka, czyli zawiera przedmioty związane z elementami
i urządzeniami stosowanymi w automatyce, podstawami robotyki, inteligentnymi
instalacjami elektrycznymi oraz elementami
cyfrowego przetwarzania sygnałów.
specjalność:
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA ENERGII
- program specjalności obejmuje zagadnienia związane z wytwarzaniem i przesyłaniem energii z odnawialnych źródeł, ich
ekologią i bezpieczeństwem oraz naukę
projektowania systemów z odnawialnymi
źródłami energii.
Absolwent kierunku elektrotechnika
jest przygotowany do rozwiązywania złożonych problemów w dziedzinie szeroko
pojętej elektrotechniki z zastosowaniem
nowoczesnej techniki komputerowej.
Studia pierwszego stopnia - inżynierskie - mają zapewnić absolwentowi
teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie
projektowania, wytwarzania i eksploatacji
urządzeń elektrycznych, automatyki,
urządzeń elektronicznych i energoelektronicznych, informatyki technicznej, komputerowych systemów pomiarowych
i odnawialnych źródeł energii (w zależności
od specjalności).
Gruntowna wiedza techniczna stwarza
mu możliwość podjęcia pracy zarówno
w dużych, jak i w niewielkich firmach.
Absolwent kierunku może również założyć
własną firmę zajmującą się dystrybucją,
wykonawstwem i serwisem.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
język obcy (do wyboru)
technologia informacyjna
rozwój zrównoważony lub edukacja
techniczna (do wyboru)
zarządzanie i prowadzenie działalności
gospodarczej
podstawy przedsiębiorczości w małych
i średnich przedsiębiorstwach
ochrona własności intelektualnej
wychowanie fizyczne
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
matematyka
metody numeryczne
fizyka
geometria i grafika inżynierska
informatyka
inżynieria materiałowa
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
teoria obwodów
teoria pola elektromagnetycznego
metrologia
maszyny elektryczne
elektronika
energoelektronika
elektroenergetyka
techniki mikroprocesorowe
urządzenia elektryczne
elektryczne układy napędowe
automatyka i regulacja automatyczna
bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych
sterowniki programowalne
symulacja komputerowa układów
dynamicznych
systemy sterowania układów elektromechanicznych
oświetlenie elektryczne lub elektryczne
instalacje budowlane (do wyboru)
kompatybilność elektromagnetyczna
lub mechanika i mechatronika (do
wyboru)
projekt przeddyplomowy (do wyboru)
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE SYSTEMY AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI
inteligentne instalacje elektryczne
elementy i urządzenia automatyki
cyfrowe przetwarzanie sygnałów
podstawy robotyki
warsztaty specjalizacyjne
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
- ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
ekologia i bezpieczeństwo w elektroenergetyce
odnawialne źródła energii
przesył i dystrybucja energii elektrycznej
układy zasilania odbiorców
warsztaty specjalizacyjne
praktyka zawodowa – podstawowa
seminarium dyplomowe
MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI
NA STUDIACH MAGISTERSKICH
elektrotechnika
m.in.: elektrotechnika,
automatyka i robotyka, energetyka,
mechatronika, elektronika
kierunek:
MECHANIKA
I BUDOWA MASZYN
tel. 67 352 26 51
Studia inżynierskie na kierunku mechanika i budowa maszyn kształcą wysokiej klasy specjalistów w zakresie budowy, wytwarzania oraz eksploatacji
maszyn. Absolwenci posiadają umiejętności
w zakresie sprawnego posługiwania się
nowoczesnymi technikami komputerowymi
oraz pracy w zespole.
W ramach tego kierunku studenci zdobywają kwalifikacje na jednej
z trzech specjalności wybieranej po
trzecim semestrze studiów.
specjalność:
METODY
KOMPUTEROWE
W PROJEKTOWANIU
MASZYN
– studenci na tej specjalności poznają
współczesne metody numerycznego
modelowania obiektów technicznych,
powiązane z nimi techniki komputerowe
oraz standardowe oprogramowanie
komputerowe związane z projektowaniem
układów mechanicznych. Dzięki zdobytym
kwalifikacjom absolwent ma możliwość
podjęcia pracy w biurach konstrukcyjnych,
zespołach badawczo – rozwojowych oraz
w zespołach przygotowania zaplecza
technicznego produkcji.
47
INSTYTUT POLITECHNICZNY
Absolwenci kierunku są przygotowani
do pracy w zakresie:
projektowania i konstrukcji układów
automatyki przemysłowej,
konstrukcji i napraw urządzeń elektronicznych w tym sprzętu komputerowego,
programowania i stosowania nowoczesnych sterowników programowalnych
i systemów mikroprocesorowych,
projektowania systemów kontrolnopomiarowych,
projektowanie i eksploatacji systemów
z odnawialnymi źródłami energii,
obsługi, eksploatacji i projektowania
systemów energoelektronicznych,
organizacji systemów komputerowych
obsługujących procesy przemysłowe,
nadzór i systemy alarmowe,
obsługi elektrycznych układów stosowanych w motoryzacji,
obsługi systemów automatycznej regulacji i robotów przemysłowych,
aplikacji specjalistycznego oprogramowania do obsługi przemysłu, małych firm
i procesów diagnostyczno-kontrolnych.
specjalność:
POJAZDY I MASZYNY
ROBOCZE
– program studiów umożliwia zdobycie
gruntownej wiedzy inżynierskiej, dzięki
której absolwent może samodzielnie rozwiązywać problemy eksploatacji pojazdów
i maszyn roboczych, kierować zespołami
ludzkimi i wdrażać innowacje techniczne.
Dzięki zdobytym kwalifikacjom absolwent
ma możliwość podjęcia pracy w firmach
transportowych, w zapleczu obsługowonaprawczym pojazdów i maszyn roboczych
oraz zakładach motoryzacyjnych.
specjalność:
INŻYNIERIA
PRODUKCJI
INSTYTUT POLITECHNICZNY
48
– program studiów umożliwia zdobycie
wiedzy w zakresie efektywnej realizacji
procesów produkcji w przemyśle maszynowym. Dotyczy to zasad projektowania
wyrobów, eksploatacji urządzeń produkcyjnych oraz organizacji i zarządzania
procesami wytwarzania. Dzięki nabytym
kwalifikacjom absolwent ma możliwość
podjęcia pracy w firmach produkcyjnych
przemysłu maszynowego.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia stacjonarne obejmują 7 semestrów zajęć dydaktycznych (wykłady,
ćwiczenia, projekty, seminaria i laboratoria)
oraz 8 tygodni praktyki zawodowej. Na
program studiów składają się przedmioty
kształcenia ogólnego, podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe.
Studia niestacjonarne obejmują podstawowe treści programowe przedmiotów
realizowanych w ramach studiów stacjonarnych. Zajęcia na studiach niestacjonarnych
odbywają się z reguły dwa razy w miesiącu
(piątek po południu, sobota i niedziela).
Po trzecim roku studiów studenci odbywają 8-tygodniową praktykę zawodową.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
promocja zdrowia i kultury fizycznej
język obcy
technologia informacyjna
rozwój zrównoważony*
zarządzanie i prowadzenie działalności
gospodarczej*
psychologia*
edukacja techniczna*
ochrona własności intelektualnej
bezpieczeństwo i higiena pracy
z ergonomią
* przedmiot w ramach grupy przedmiotów
humanistycznych - do wyboru dwa przedmioty z czterech
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
matematyka
fizyka
mechanika techniczna
wytrzymałość materiałów
mechanika płynów
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
podstawy konstrukcji maszyn
komputerowe wspomaganie
projektowania
nauka o materiałach
inżynieria wytwarzania
termodynamika techniczna
elektotechnika i elektronika
automatyka i robotyka
metrologia i systemy pomiarowe
zarządzanie środowiskiem i ekologia
eksploatacja i niezawodność
grafika inżynierska
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
- POJAZDY I MASZYNY ROBOCZE
wybrane elementy dynamiki maszyn
chemia
podstawy jakości
programowanie obrabiarek
sterowanych numerycznie
hydraulika i pneumatyka
budowa pojazdów i maszyn roboczych
silniki spalinowe
urządzenia elektryczne pojazdów
i maszyn roboczych
diagnostyka pojazdów i maszyn roboczych
technologia napraw
eksploatacja pojazdów i maszyn
roboczych
transport samochodowy
metody informatyczne w eksploatacji
pojazdów
zarządzanie eksploatacją pojazdów
organizacja badań pojazdów
trybologia i techniki smarowania
praca dyplomowa
praktyka zawodowa
seminarium dyplomowe
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
- INŻYNIERIA PRODUKCJI
maszyny i urządzenia produkcji
układy napędowe maszyn
hydraulika i pneumatyka maszyn
układy elektryczne maszyn
techniki wytwarzania – obróbka
mechaniczna
techniki wytwarzania – przetwórstwo
tworzyw sztucznych
techniki wytwarzania – inżynieria spajania
programowanie urządzeń
technologicznych
projektowanie procesów produkcyjnych
automatyzacja i robotyzacja produkcji
zintegrowane systemy produkcji CIM
diagnostyka techniczna
zarządzanie procesami produkcji
logistyka przemysłowa
ekonomika produkcji
podstawy prawne w działalności
gospodarczej
praca dyplomowa
praktyka zawodowa
seminarium dyplomowe
MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI
NA STUDIACH MAGISTERSKICH
mechanika i budowa maszyn
m.in.: inżynieria materiałowa, mechanika
i budowa maszyn, mechatronika
kierunek:
TRANSPORT
tel. 67 352 26 51
Studia na tym kierunku zapewniają
wykształcenie specjalistów nowoczesnego
transportu w zagadnieniach inżynierii ruchu
drogowego, analizy systemów transportowych oraz inżynierii i organizacji funkcjonowania zaplecza transportowego.
W ramach inżynierskich studiów na
kierunku transport studenci zdobywają
kwalifikacje na dwóch specjalnościach.
specjalność:
LOGISTYKA
TRANSPORTU
Program studiów umożliwia zdobycie
gruntownej wiedzy inżynierskiej, dzięki
której absolwent będzie mógł samodzielnie
kierować zespołami ludzkimi i rozwiązywać problemy logistyczne transportu
drogowego. Dotyczy to w szczególności
planowania oraz realizacji zadań logistycznych w gospodarce magazynowej kompatybilnej z obowiązującymi procedurami
systemów jakości. Studia przygotowują
do pracy na stanowiskach kierowniczych
i w samodzielnych przedsiębiorstwach
transportowych, centrach logistycznych,
a także w różnych działach transportu
dużych przedsiębiorstw.
specjalność:
TRANSPORT
DROGOWY
Program studiów umożliwia zdobycie
gruntownej wiedzy inżynierskiej, dzięki
której absolwent będzie mógł samodzielnie rozwiązywać problemy transportu
49
INSTYTUT POLITECHNICZNY
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
- METODY KOMPUTEROWE
W PROJEKTOWANIU MASZYN
wybrane elementy dynamiki maszyn
komputerowe wspomaganie
projektowania
programowanie obrabiarek
sterowanych numerycznie
sieci komputerowe
języki programowania
grafika komputerowa
metoda elementów skończonych
i brzegowych
metody numeryczne
metody komputerowe w statyce
konstrukcji
metody komputerowe w dynamice
konstrukcji
projektowanie układów hydraulicznych
modelowanie matematyczne
w inżynierii mechanicznej
mechanika płynów - metody
komputerowe
projektowanie wymienników ciepła
systemy przekształceń symbolicznych
praca dyplomowa
praktyka zawodowa
seminarium dyplomowe
drogowego. Dotyczy to szczególnie zagadnień obejmujących inżynierię środków
transportu, inżynierię ruchu drogowego
oraz inżynierię infrastruktury drogowej.
Absolwenci są przygotowani do pracy
w firmach transportu drogowego, zakładach obsługowo - naprawczych środków
transportu, jednostkach organizacyjnych
służb ruchu drogowego oraz przedsiębiorstwach spedycyjnych.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Studia stacjonarne obejmują 7 semestrów zajęć dydaktycznych (wykłady,
ćwiczenia, projekty, seminaria i laboratoria)
oraz 8 tygodni praktyki zawodowej. Na
program studiów składają się przedmioty
kształcenia ogólnego, podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe.
Studia niestacjonarne obejmują podstawowe treści programowe przedmiotów
realizowanych w ramach studiów stacjonarnych. Zajęcia na studiach niestacjonarnych
odbywają się z reguły dwa razy w miesiącu
(piątek po południu, sobota i niedziela).
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
INSTYTUT POLITECHNICZNY
50
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
technologia informacyjna
bhp i ergonomia
ochrona własności intelektualnej
rozwój zrównoważony*
zarządzanie i prowadzenie działalności
gospodarczej*
psychologia*
edukacja techniczna*
język obcy
promocja zdrowia i kultury fizycznej
* przedmiot w ramach grupy przedmiotów
humanistycznych - do wyboru dwa przedmioty z czterech
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
ekonomia
matematyka
fizyka
mechanika techniczna
informatyka
nauka o materiałach
badania operacyjne
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
grafika inżynierska
metrologia
systemy transportowe
układy hydrauliczne i pneumatyczne
elektrotechnika i elektronika
automatyka
podstawy eksploatacji technicznej
podstawy konstrukcji maszyn
środki transportu
infrastruktura transportu
technologia transportu
organizacja i zarządzanie
podstawy inżynierii ruchu
urządzenia elektryczne środków
transportu
silniki spalinowe środków transportu
ekonomika transportu
logistyka
materiały eksploatacyjne
zarządzanie środowiskiem i ekologia
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
- LOGISTYKA TRANSPORTU
infrastruktura zaplecza technicznego
transportu
transport wewnętrzny
zarządzanie procesem magazynowania
technologie informatyczne logistyki
technologia prac ładunkowych
organizacja transportu zbiorowego
technologia magazynowania
prawo transportowe
systemy logistyczne w transporcie
eksploatacja środków transportu
i magazynowania
zarządzanie przedsiębiorstwem
logistycznym
towaroznawstwo
praca dyplomowa
praktyka zawodowa
seminarium dyplomowe
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
- TRANSPORT DROGOWY
bezpieczeństwo ruchu drogowego
transport towarów niebezpiecznych
organizacja transportu drogowego
systemy teleinformatyczne
w transporcie
towaroznawstwo
transport kombinowany
prawo i ubezpieczenia transportowe
organizacja zaplecza technicznego
transportu
diagnostyka środków transportu
technologia naprawy środków
transportu
eksploatacja środków transportu
zarządzanie przedsiębiorstwem
transportowym i spedycyjnym
praca dyplomowa
praktyka zawodowa
seminarium dyplomowe
MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI
NA STUDIACH MAGISTERSKICH
transport
m.in.: transport, mechatronika
INSTYTUT POLITECHNICZNY
51
ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA
STACJONARNE I NIESTACJONARNE
Rekrutacja na I rok studiów prowadzona
jest na kierunek. Specjalności wybierane
są w dalszym toku studiów (po 1, 2, 3
lub 4 semestrze studiów, w zależności od
kierunku).
TERMINY przyjmowania dokumentów
i postępowania rekrutacyjnego określi
zarządzenie Rektora, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Uczelni
www.pwsz.pila.pl
Warunkiem dopuszczenia do postępowania
kwalifikacyjnego kandydatów jest zarejestrowanie się w systemie Internetowej Rejestracji
Kandydatów na stronie www.pwsz.pila.pl,
a następnie złożenie w terminie kompletu
dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości wydanego zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie.
PWSZ - UGRUNTOWANA MARKA
52
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. podanie o przyjęcie na I rok studiów na
ustalonym formularzu;
2. oryginał, odpis lub poświadczoną przez
uczelnię kopię świadectwa dojrzałości;
3. świadectwo ukończenia szkoły średniej/
ponadgimnazjalnej (oryginał lub kopia
potwierdzona przez szkołę);
4. zaświadczenie lekarskie wystawione
przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na
obranym kierunku – dotyczy kierunków:
pielęgniarstwo, fizjoterapia, ratownictwo
medyczne;
5. kserokopia dowodu osobistego poświadczona notarialnie lub przez pracownika
sekretariatu właściwego Instytutu PWSZ
im. Stanisława Staszica w Pile;
6. trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
7. dowód opłaty rekrutacyjnej;
8. oświadczenie o spełnianiu warunków do
podjęcia i kontynuowania studiów bez
wnoszenia opłat, o którym mowa w art.
170 a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr
164, poz. 1365 z późn. zm.) w przypadku
kandydata na studia stacjonarne.
KIERUNKI
KONKURS ŚWIADECTW
DOJRZAŁOŚCI
EKONOMIA
matematyka
geografia
FILOLOGIA
język angielski
język polski
POLITOLOGIA
język polski
historia lub wiedza o społeczeństwie
PRACA SOCJALNA
język polski
wiedza o społeczeństwie
FIZJOTERAPIA
PIELĘGNIARSTWO
RATOWNICTWO MEDYCZNE
KOSMETOLOGIA*
biologia
chemia lub fizyka (jeżeli nie ma chemii)
BUDOWNICTWO
ELEKTROTECHNIKA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
TRANSPORT
matematyka
fizyka lub chemia (jeżeli nie ma fizyki)
* uruchomienie po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na dany kierunek decyduje
miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalane na podstawie sumy punktów uzyskanych
podczas postępowania kwalifikacyjnego.
Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014 określają: Uchwała NR XLIII/200/12 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława
Staszica w Pile z dnia 17 maja 2012 r., dostępna na stronie http://bip.pwsz.pila.pl
Druk i opracowanie graficzne
„ELSO”, 64-920 Piła, ul. Szybowników 11
tel. 67 214 80 00, www.elso.pl
Fotografie:
Robert Gawlak (tel. 600 771 550)
okładka oraz str. 10, 16-17, 25, 51-52
Robert Judycki FOTO EXPERT (tel. 601 281 090)
str. 1-5, 11, 17-18, 31, 46, 50
Tomasz Maciejewski WEBTOM.PL (tel. 608 466 380)
str. 20, 22-23, 26, 28, 32, 35-36, 39, 43
Studencki Klub Fotograficzny PWSZ w Pile
str. 8-9, 12, 14, 29, 33
oraz archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
ul. Podchorążych 10
64-920 Piła
tel. 67 352 26 00
fax 67 352 26 09
www.pwsz.pila.pl
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty

informator 2015/2016 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im

informator 2015/2016 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Władze Uczelni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PWSZ ugruntowana marka . . . ....

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Z tego przekonania wypłynęły m.in. starania o pozyskanie środków samorządu i lokalnego biznesu na zakup nowoczesnej karetki pogotowia na potrzeby kierunku ratownictwo medyczne. Urzeczywistnienie te...

Bardziej szczegółowo

z językiem obcym

z językiem obcym z Polski i USA, ale są również obecni inwestorzy z 13 innych krajów ( głównie ze Skandynawii, Niemiec i Francji ). W centrach operacyjnych świadczone są ułsugi w blisko 30 językach obcych, w tym ta...

Bardziej szczegółowo