Lublin, dnia 8 listopada 2006 roku - Szpital Neuropsychiatryczny im

Transkrypt

Lublin, dnia 8 listopada 2006 roku - Szpital Neuropsychiatryczny im
Lublin, dnia 8 listopada 2006 roku
SzNSPZOZ. N-ZP-372-62/06
Wszyscy wykonawcy
Dot. postępowania na dostawę wyposażenia dla COTUA
W związku z dniem wolnym od pracy w Szpitalu Neuropsychiatrycznym
im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie zmieniam termin składania
i otwarcia ofert z dnia 13 listopada 2006 roku na dzień 14 listopada 2006 roku.
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Podobne dokumenty