Wpisanie do rejestru jednostki współpracującej z Systemem

Transkrypt

Wpisanie do rejestru jednostki współpracującej z Systemem
2016-11-08
Wpisanie do rejestru jednostki współpracującej z
Systemem Państwowe Ratownictwa Medyczne
KARTA USŁUG
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wydział/Biuro:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Komórka realizująca usługę:
Oddział Ratownictwa Medycznego
Numer telefonu:
+48 857439250
Co chcę załatwić?
Wpisać do rejestru jednostkę współpracującą z Systemem Państwowe Ratownictwa Medyczne.
Kogo dotyczy?
Jednostkami współpracującymi z systemem mogą być społeczne organizacje ratownicze które, w
ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy osobom w
stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek
współpracujących z systemem.
Co przygotować?
●
●
●
formularz wniosku o wpisanie do rejestru jednostek współpracujących z Systemem Państwowe
Ratownictwa Medyczne oraz informacje zawarte w art. 17 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o
Państwowym Ratownictwie Medycznym - załącznik Nr 1 do karty
wykaz pojazdów ,
wykaz środków łączności (ile telefonów oraz numery telefonów)
●
●
czas w jak ma jednostka osiągnie gotowość do współpracy,
listę osób z informację odnośnie daty ważności kursu oraz wykaz ratowników
Jakie dokumenty muszę wypełnić?
Wypełnij formularz wniosku o wpisanie do rejestru jednostek współpracujących z Systemem
Państwowe Ratownictwa Medyczne , który znajdziesz w załączniku nr 1.
Jak wypełnić dokumenty?
Druk wniosku powinien być wypełniony czytelnie. Wniosek można wypełnić komputerowo,
maszynowo lub odręcznie
Ile muszę zapłacić?
Za złożenie wniosku nic nie płacisz
Kiedy złożyć dokumenty?
Po podjęciu decyzji o chęci współpracy z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne
Gdzie załatwię sprawę?
●
●
●
●
Dokumety możesz wysłać do nas pocztą na adres :
Podlaski Urząd Wojewódzki
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
Możesz też złożyć dokumenty osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 6 (parter)
lub
w Oddziale Ratownictwa Medycznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego ,
pok. Nr 15, tel. +48 857439450
Jeżeli będziesz miał problem z wypełnieniem wniosku zadzwoń do Wydziału Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – tel. +48 857439250 lub wyślij
zapytanie mailem na adres: mailto : [email protected]
Co zrobi urząd?
Sprawdzimy czy wypełniłeś prawidłowo wniosek. Możemy też zwrócić się o uzupełnienie
dokumentów lub dodatkowe informacje. Po stwierdzeniu prawidłowości złożonych informacji
zostanie wydana decyzja o wpisaniu do rejestru jednostek współpracujących z Systemem
Państwowe Ratownictwa Medyczne
Jaki jest czas realizacji?
30 dni od daty złożenia wniosku.
Jak się odwołać?
Od decyzji służy odwołanie składane do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Wojewody w terminie
14 dni od otrzymania decyzji.
Informacje dodatkowe:
Wniosek powinien zawierać wykaz posiadanego sprzętu medycznego; informację na temat
pojazdów, łączności (ile telefonów oraz numery telefonów) czas w jaki m jednostka osiągnie
gotowość do współpracy, informację odnośnie daty ważności kursu oraz wykaz ratowników.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Załączniki do karty:
Załącznik nr 1- wniosek o wpisanie do rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM
Kartę opracował:
Irena Frąckiel
Kartę zatwierdził:
Bogusław Maksim – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Karta obowiązuje od:
01 stycznia 2017 r.