Konferencja inaugurująca Program TEMPUS IV

Transkrypt

Konferencja inaugurująca Program TEMPUS IV
Seminarium „Znaczenie udziału w międzynarodowych sieciach oraz projektach edukacyjnych
dla pozycji uczelni”
Termin i miejsce:
30 listopada 2012 r., Gliwice, Centrum Edukacyjno-Kongresowe (CEK)
Politechniki Śląskiej, ul. Konarskiego 18B, Sala konferencyjna, Aula B
Honorowy patronat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (potwierdzenie w toku),
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP),
Rektor Politechniki Śląskiej
Organizatorzy:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przy wsparciu IROs Forum,
Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego
09:00 – 09:30
Rejestracja uczestników
Otwarcie seminarium
09:30 – 09:45
Powitanie uczestników i przedstawienie założeń i programu seminarium przedstawiciele uczelni-współorganizatorów, przedstawiciel FRSE, przedstawiciel
IROs Forum
Sesja I – Sieci i stowarzyszenia (tematyczne, branżowe, regionalne) i ich
znaczenie
Nowy program edukacyjny 2014 – 2020 i jego oferta dla szkół wyższych w
kontekście przekształcania uczelni w instytucję „kształcącą przez całe życie”
Anna Atłas, Dyrektor programu „Uczenie się przez całe życie”, Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji
09:45 – 11:15
Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia – przykład
Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
dr hab. Marek Frankowicz, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Ekspert
Boloński
Nowe narzędzia pozycjonowania uczelni – założenia U-Map i U-Multirank.
Szansa, czy zagrożenie dla polskich uczelni?
dr Jakub Brdulak, Szkoła Główna Handlowa, Ekspert Boloński
11:15 – 11:45
Przerwa
Sesja II – Projekty centralne programu „Uczenie się przez całe życie” i ich
znaczenie dla jakości kształcenia w szkołach wyższych
Przykłady dobrej praktyki:
11:45 – 13:15
1) Sieć „European and Global Engineering Education” (EUGENE) i jej
znaczenie dla Politechniki Śląskiej
prof. Jerzy Rutkowski, Politechnika Śląska
Projekt finansowany w ramach akcji centralnych programu LLP-Erasmus
2) Projekt “ Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language” i jego
znaczenie dla Uniwersytetu Łódzkiego
Marcin Podogrodzki, Uniwersytet Łódzki
Projekt finansowany w ramach akcji centralnych programu LLP-Comenius
How to build an effective partnership and how to prepare a good project – tips and
advices based on monitoring of centralised multilateral projects implemented in
the LLP - Erasmus
Mr Gilles Gervais, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego (EACEA)
Uwaga! Prezentacja w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski
13:15 – 14:15
Obiad
Sesja III – Uczelnia jako instytucja spełniająca misję kształcenia przez całe
życie
Sesja prowadzona w formie dyskusji nt:
14:15 – 15:15
- jak rozumieć misję uczelni jako instytucji kształcącej przez całe życie;
- przykłady rzeczywistej interakcji pomiędzy uczelnią a otoczeniem zewnętrznym;
- znaczenie realizacji projektów międzynarodowych dla przygotowania uczelni
jako miejsca kształcenia przez całe życie.
15:15 – 15:30
Podsumowanie i zakończenie seminarium
Udział w seminarium jest bezpłatny.
Koszty zakwaterowania i dojazdu pokrywają jego uczestnicy.

Podobne dokumenty