Data……… Formularz zgłoszeniowy akcji fotograficznej Człowiek w

Transkrypt

Data……… Formularz zgłoszeniowy akcji fotograficznej Człowiek w
Data………
Formularz zgłoszeniowy akcji fotograficznej
Człowiek w przestrzeni społecznej
Organizowanej przez Instytut Socjologii PSW im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej
Imię ……………………………..
Nazwisko………………………………………..
Numer telefonu…………………………………..
Adres…………………………………………….
…………………………………………………..
Data urodzenia ………………………………
Nazwa pliku zdjęcia
Tytuł zdjęcia
Opis zdjęcia
1
2
3
Oświadczenie uczestnika konkursu:
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i jestem autorem/autorką zgłoszonych na
akcję fotograficzną zdjęć oraz że nie naruszają one praw autorskich osób trzecich.
Wyrażam zgodę na publikację nadesłanych zdjęć na potrzeby ogłoszenia wyników konkursu
oraz
organizacji prezentacji pokonkursowej.
Podpis uczestnika akcji:
………………………………..
Oświadczenie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika konkursu
zawartych w niniejszym formularzu wyłącznie na potrzeby konkursu (zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883
Podpis uczestnika akcji
……………………………………

Podobne dokumenty