„JAK ZAPLANOWAĆ, NAPISAC I ZREALIZOWAC PROJEKT…” W

Transkrypt

„JAK ZAPLANOWAĆ, NAPISAC I ZREALIZOWAC PROJEKT…” W
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WARSZTATY MIĘDZYPOKOLENIOWE
„JAK ZAPLANOWAĆ, NAPISAC I ZREALIZOWAC PROJEKT…”
W ramach projektu „ŁĄCZYMY POKOLENIA”
Kogo?
Osoby działające na rzecz seniorów lub planujące działać na rzecz seniorów,
rozwijające współpracę międzypokoleniową (seniorzy-młodzi),
działające w organizacjach lub grupach nieformalnych
Kiedy i gdzie?
DO BIELSKA-BIAŁEJ, 28-30 WRZEŚNIA 2016
Uczestnicząc w projekcie:
Uporządkujesz informacje na temat możliwości finansowania
swoich pomysłów
Nauczysz się, jak planować projekt, pozyskać partnerów do projektu,
organizować pracę w projekcie

Zapoznasz się w praktyce z innowacyjną metodologią
rozwiązywania problemów i wypracowywania rozwiązań


Szczegółowe informacje i Formularz Zgłoszeniowy:
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych
www.fundacjaaie.eu
e-mail: [email protected]
Tel.: +48 511 551 439

Podobne dokumenty