Materace przeciwodleżynowe, pneumatyczne dla pacjentów

Transkrypt

Materace przeciwodleżynowe, pneumatyczne dla pacjentów
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Łóżko składane (11 sztuk)
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
Załącznik nr 2
Lp.
Parametry Techniczne
Warunki graniczne
Parametr
wymagany
Łóżko składane z przeznaczeniem dla osób dorosłych na
Oddział Pediatrii (11 sztuk)
Wartość
oferowana przez
Wykonawcę
Tak
I. WYMAGANIA OGÓLNE
1.
2.
Podać model
Podać producenta
Tak
Tak
II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Konstrukcja ramy wykonana ze stali pokrytej farbą
proszkową
Po złożeniu łóżko pełni funkcję krzesła
Poszycie z materiału skóropodobnego odporne na
przebarwienia, ścieranie oraz środki do dezynfekcji
Długość rozłożonego łóżka min. 180 cm
Szerokość łóżka min. 60 cm
Obciążenie min. 120 kg
Łóżko wyposażone w kółka ułatwiające rozkładanie nie
brudzące wykładzin podłogowych
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
III.WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1.
2.
Gwarancja na łóżka (liczona od dnia dokonania
odbioru przedmiotu zamówienia) min. 24 miesiące
W czasie trwania gwarancji wszystkie wymagane
przeglądy oraz naprawy wykonywane bezpłatnie na
koszt dostawcy włącznie z dojazdem w siedzibie
zamawiającego.
Tak/podać
Tak
IV. POZOSTAŁE
1.
2.
3.
4.
Łóżka fabrycznie nowe z roku produkcji 2016
Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres
min. 10 lat
Dostawa na koszt dostawcy
Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji
papierowej
Tak
Tak
Tak
Tak
Oświadczamy, że przedstawione w ofercie dane są prawdziwe oraz
zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia
zamówienia zgodnie z wyspecyfikowanymi parametrami.
..................................................
(Miejscowość i data)
…..................................................
(podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy)

Podobne dokumenty