7, 8 i 9 grudnia weÍ udziaŁ w ¬wi‡tecznej ZbiÛrce ˚ywno ci. Wy lij

Transkrypt

7, 8 i 9 grudnia weÍ udziaŁ w ¬wi‡tecznej ZbiÛrce ˚ywno ci. Wy lij
Âwi´ta nie brzmià radoÊnie,
gdy doskwiera gŁód.
7, 8 i 9 grudnia weê udziaŁ w Âwiàtecznej Zbiórce ˚ywnoÊci.
WyÊlij SMS o treÊci POMAGAM na numer 73365,
by wesprzeç Banki ˚ywnoÊci.
za wsparcie
akcji. (koszt
sms to 3 za
złwsparcie
+ VAT). akcji.
(kosztDzi´kujemy
sms to 3 zŁoperatorom
+ VAT). Dzi´kujemy
operatorom
komórkowym

Podobne dokumenty