Wykonuje podłogi i inne nawierzchnie z drewna, płytek lastrykowych

Transkrypt

Wykonuje podłogi i inne nawierzchnie z drewna, płytek lastrykowych
Nazwa:
Posadzkarz
Kod:
712204
Synteza:
Wykonuje podłogi i inne nawierzchnie z drewna, płytek lastrykowych,
płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, z wykładzin
rulonowych z tworzyw sztucznych, posadzki bezspoinowe (jastrychowe)
cementowe, lastrykowe, ksylolitowe, estrychgipsowe i z żywic
synteycznych przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, sprzętu
pomocniczego oraz maszyn do obróbki drewna, przygotowania zaprawy,
szlifowania nawierzchni podłogowych i transportu materiałów na placu
budowy.
Zadania
zawodowe:
analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i
zakresu robót podłogowych, potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu i
maszyn;
ocenianie jakości materiałów podłogowych;
organizowanie miejsca pracy i dróg transportowych materiałów na placu
budowy;
wykonywanie podkładów pod różne rodzaje posadzek;
wykonywanie izolacji akustycznych podłóg;
sprawdzanie wilgotności podkładów podłogowych;
wyznaczanie powierzchni posadzek i rysunków ornamentów;
przygotowanie mieszanek cementowych, lastrykowych,
estrychgipsowych, ksylolitowych itp. sposobem ręcznym i
zmechanizowanym;
przygotowanie klejów, kitów, lepików, mas plastycznych stosowanych
przy wykonywaniu podłóg;
dobieranie płytek podłogowych o odpowiednich wzorach i kolorach,
wymierzanie, dopasowywanie, przycinanie i szlifowanie;
powlekanie klejem podkładu oraz płytek i wykładzin, układanie ich i
dociskanie do podkładu;
wykonywanie cokolików przy posadzkach;
mocowanie listew przypodłogowych drewnianych i z tworzyw
sztucznych;
wykonywanie posadzek jastrychowych cementowych, lastrykowych,
estrychgipsowych, ksylolitowych itp.;
wykonywanie posadzek bezspoinowych z tworzyw sztucznych;
wykonywanie posadzek z płytek PCW i innych tworzyw sztucznych;
wykonywanie podłóg z płytek lastrykowych, kamionkowych,
terakotowych, kamiennych itd.;
szlifowanie posadzek mineralnych;
układanie nowych nawierzchni podłogowych na podłogach istniejących.
Dodatkowe
zadania
zawodowe:
wykonywanie okładzin ścian z płytek lastrykowych, ceramicznych i
kamiennych po dodatkowym przeszkoleniu.