mistrzostwa europy temat z okładki budowa portu

Transkrypt

mistrzostwa europy temat z okładki budowa portu
inform
wydanie 14
kwiecień 2008
BUDOWA PORTU
TAM, GDZIE STATKI
MAJĄ SWÓJ DOM
MISTRZOSTWA
EUROPY
MOC WRAŻEŃ
Z FIRMĄ STRABAG
TEMAT Z OKŁADKI
WIZJE NAD ZATOKĄ ARABSKĄ
MAGAZYN STRABAG SE
EDITORIAL
DROGIE CZYTELNICZKI,
DRODZY CZYTELNICY!
Hans-Albrecht Sack,
Dyrektor ds. Komunikacji Wewnętrznej
[email protected]
Początkowo tematem okładki aktualnego wydania informu miały
być zakrojone na szeroką skalę działania koncernu na Półwyspie
Arabskim. Podczas wizyty na miejscu szybko okazało się jednak,
że sam Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie są tak pasjonujące
i różnorodne, że zmuszeni jesteśmy do skoncentrowania się wyłącznie
na tych właśnie regionach. Dlatego też o działalność firmy STRABAG
International GmbH w Omanie, spółki DYWIDAG International GmbH
w Arabii Saudyjskiej i Dyrekcji Środkowy Wschód na całym półwyspie będziemy mogli poinformować Państwa dopiero w jednym
z kolejnych wydań informu.
Konkurs rysunkowy zorganizowany przy okazji ostatniego
wydania spotkał się z olbrzymim entuzjazmem. Nadesłano ponad
100 prac, co przeszło wszelkie oczekiwania organizatorów. Redakcja
cieszy się bardzo z tak dużego oddźwięku. Okazało się bowiem,
że inform czytają nie tylko pracownicy koncernu, a informacjami
o firmie STRABAG zawartymi w magazynie interesują się również
ich rodziny.
Państwu i Państwa rodzinom życzymy zatem udanej lektury!
Bernd Hinrichs,
Redaktor Naczelny
[email protected]
02
www.strabag.com
inform 14
Spis treści
SPIS TREŚCI
Z ŻYCIA FIRMY
04
04
05
05
06
06
07
07
ZAANGAŻOWANIE W KRAKOWIE Umowa o współpracy
DWA DUŻE ZAMÓWIENIA ZAGWARANTOWANE Rosja
PONOWNE ZWYCIĘSTWO M6 Węgry – Deal of the Year
MOCNY PARTNER DLA ROSJI Umowa pomiędzy firmami
ODPOWIEDNIA „POMOC NA STARCIE“ Darowizna
NASZ CZŁOWIEK W ROSJI Wyróżnienie
EGZAMIN ZDANY NA MEDAL Edukacja
DUŻE ZLECENIE W SZWECJI Wpłynięcie zamówienia
TEMAT Z OKŁADKI
08 WIZJE NAD ZATOKĄ ARABSKĄ Reportaż z podrózy
ME – RAPORT SPECJALNY
14 MOC WRAŻEŃ Z FIRMĄ STRABAG Mistrzostwa Europy
PROJEKTY
16
18
20
22
24
25
26
28
29
30
32
33
34
36
RĘKA W RĘKĘ – BADANIA NAUKOWE I PRZEMYSŁ Metoda „mostu zwodzonego”
NAJDŁUŻSZY TUNEL KOLEJOWY NA NIZINIE TYROLSKIEJ Tunel kolejowy
PORT RHEINAU W KOLONII I JEGO ATRAKCJA Budynek Kranhaus Południe
TAM, GDZIE STATKI MAJĄ SWÓJ DOM Budowa portu
NAJDŁUŻSZA PŁYTA FUNDAMENTOWA ŚWIATA DESY
KSIĄŻKI TEŻ POTRZEBUJĄ SWEGO MIEJSCA Centrum WTI
NOWE OBLICZE MIASTA MLADÁ BOLESLAV Hala wielofunkcyjna
KOLEJNY ODCINEK OTWARTY D3
WĘZEŁ GORDYJSKI ROZWIĄZANY R4
PROWIZORYCZNE ROZWIĄZANIE Budowa mostu
POŁOŻENIE KAMIENIA WĘGIELNEGO Nowa centrala
INFRASTRUKTURA DLA KRAJU Z PRZYSZŁOŚCIĄ Libia
WESTSIDE – WIZJA STANIE SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ Centrum rekreacyjno-handlowe
NOWY ZAKŁAD PRODUKCYJNY DLA FIRMY SEFAR Rumunia
DONIESIENIA
38 AND THE WINNER IS … Konkurs dla dzieci
40 ZAWSZE W POTRZEBIE Ombudsman
PORTRET
42 W DBAŁOŚCI O URODĘ WIEDNIA Roboty brukarskie
PS
43 KONKURS FOTOGRAFICZNY 2008 STRABAG
03
NEWS
UMOWA O WSPÓŁPRACY
ZAANGAŻOWANIE
W KRAKOWIE
Kraków jest jedną z atrakcji turystycznych Polski. Mnogość
gotyckich, renesansowych i barokowych budowli, a także tych
pochodzących z późniejszych epok, jest charakterystyczna dla
architektury Starego Miasta. W listopadzie 2007 roku Hans Peter
Haselsteiner wraz z prezydentem miasta Jackiem Majchrowskim
podpisali obszerną umowę o współpracy. Kraków i firma STRABAG
zamierzają ściśle ze sobą współpracować w zakresie budowy dróg
i budownictwa ogólnego. Firma STRABAG będzie wspierać miasto
w dziedzinie kultury oraz w programie ochrony zabytków. „Cieszę
się, że tak poważana firma jak STRABAG, nawiązuje kontakty
z Krakowem”, stwierdził Jacek Majchrowski. Najważniejszą sprawą
jest możliwość skorzystania z know-how firmy w zakresie techniki
budowlanej i wykorzystanie jej w planowanych projektach. Koncern
działa w Krakowie już od kilku lat, przykładem na to jest budowa
Galerii Krakowskiej. Pierwszą widoczną oznaką współpracy było
przekazanie przez Hansa Petera Haselsteinera prezydentowi miasta
darowizny w wysokości 21 000 euro, przeznaczonej na renowację
Rynku Głównego w Starym Mieście.
KONTAKT: Marko Mihajić,
Dyrekcja Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne Polska
Tu powstaje huta stali w Vyksa.
ROSJA
DWA DUŻE PROJEKTY
ZAGWARANTOWANE
Działalność koncernu w Rosji jest sukcesywnie poszerzana.
Ostatnie zlecenia obejmują budowę dwóch hut stali, których koszt
wyniesie ogółem 484 mln euro. „Ural Mining and Metallurgical
Company“ zleciła koncernowi STRABAG budowę „pod klucz” huty
stali w Tjumen, w zachodniej Syberii. Suma zlecenia wynosi
150 mln euro. Zdolność produkcyjna fabryki to 550 000 t rocznie.
Już we wrześniu rozpoczęto wykopy budowlane. Zakończenie
budowy zaplanowano na kwiecień 2010.
Firma STRABAG otrzymała od jednego z największych producentów rur stalowych w Rosji, „Zjednoczonej Spółki Metalurgicznej“
(OMK), w drodze przetargu, zlecenie na budowę huty stali w Vyksa,
niedaleko miasta Niżnij Nowgorod. Zlecenie o wartości 334 mln
euro ma być zrealizowane do czerwca 2010 roku. Prace budowlane
rozpoczęto w styczniu 2008 roku.
W obydwu projektach firma STRABAG wynegocjowała kontrakt
typu „cost plus fee”. W przypadku takiego wzoru umowy zleceniodawca bierze udział w projektowaniu i podejmowaniu decyzji
dotyczących kosztów. Płaci on zleceniobiorcy, który przedstawia mu
swoje wyliczenia, pewną konkretną stawkę (fee) na poczet kosztów
związanych z realizacją budowy.
KONTAKT: Irina Averkina, Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne
Obszar Koncernu Federacja Rosyjska
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski i Hans Peter
Haselsteiner przy podpisywaniu umowy.
www.strabag.com
inform 14
Z życia firmy
NEWS
M6 WĘGRY - DEAL OF THE YEAR
PONOWNE ZWYCIĘSTWO
Wyróżnienie „European PPP Deal of the Year“, którego pomysłodawcą jest czasopismo branżowe „Project Finance International“
(PFI) nie jest firmie STRABAG obce. Już w 2004 roku autostrada M5
na Węgrzech otrzymała nagrodę PFI jako „European Infrastructure
Deal of the Year“ (AKA). W roku 2007 to upragnione trofeum
trafiło do rąk Zachodnioniemieckiego Centrum Terapii Protonowej
w Essen (WPE) (patrz inform 2/2007). Również w tym roku Koncern
ma z tego tytułu powód do radości, mianowicie za projekt finansowania budowy autostrady M6 na Węgrzech pomiędzy Szekszárd
i Pécs. Konsorcjum „Mecsek Autópálya“ pod kierownictwem firmy
STRABAG udało się uzgodnić projekt finansowania inwestycji
o wartości ponad miliarda euro w rekordowym czasie, zachwala PFI.
Financial Closing miał miejsce w ciągu ośmiu tygodni od złożenia
oferty i tylko dziewięć dni po uzyskaniu przybicia przez oferenta.
Projekt obejmuje budowę 78 km autostrady i cztery tunele. Realizacja
projektu odbywa się na zasadzie PPP (Public Private Partnership).
Po 28 iście wyczynowych miesiącach budowy koncern będzie
zarządzać autostradą przez okres 28 lat w ramach modelu koncesji.
Firma STRABAG dysponuje w ten sposób koncesjami na autostrady
w pięciu krajach. Sukces ten jest uznaniem dla wspólnego wysiłku
wszystkich koleżanek i kolegów, którzy ten sprint umożliwili. Mamy
nadzieję na dalszą wspaniałą współpracę, gdyż prowadzone od
niedawna przez firmę STRABAG Konsorcjum Tolna przeszło właśnie
pomyślnie prekwalifikację przetargową na budowę następnego
odcinka autostrady M6.
Podpisywanie umowy z przedstawicielami firm Siemens i Satellic.
Całkiem z lewej: Werber Kunz (STRABAG).
UMOWA POMIĘDZY FIRMAMI
MOCNY PARTNER
DLA ROSJI
Olbrzymie projekty budowlane w Rosji wymagają solidnych
partnerów. Firma STRABAG podpisała z firmą Siemens jednocześnie
dwie umowy o współpracy. W zakresie realizacji systemu opłat
drogowych założone zostało konsorcjum, do którego dołączyła
również Satellic będąca spółką-córką firmy T-Systems. Zgodnie
z aktualną oceną planowane duże przedsięwzięcia infrastrukturalne
w Rosji wymagają odpowiedniego systemu służącego do pobierania
opłat drogowych. Planowana na najbliższe pięć lat budowa około
3 200 km autostrad w Rosji i na Ukrainie stworzyła tym trzem
koncernom znaczący potencjał na rynku.
KONTAKT: Thomas Höfner, Infrastructure Development
Ponadto z firmą Siemens podpisano list intencyjny dotyczący
wykonania wybranych dużych projektów, które mają być zrealizowane w ramach przygotowań do 22 Igrzysk Olimpijskich w Soczi.
Rosyjski rząd rozpisze przetargi na planowane duże projekty takie
jak rozbudowa placówek sportowych, budowa wioski sportowej,
hoteli, rozbudowa infrastruktury i sieci komunikacyjnych itd. Przewidywane pierwsze projekty, o które starają się obywa przedsiębiorstwa, to projekt kolei, budowa cementowni w ramach Joint Ventures
z Basel Cement, powiększenie lotniska, budowa elektrowni oraz
portu morskiego. „Niniejszy list intencyjny był logiczną konsekwencją
naszej strategii w Rosji. Jesteśmy przekonani, że nasza wspólna
wiedza i doświadczenie będą silnym argumentem w staraniu się
o zlecenie w Soczi”, powiedział Hans Peter Haselsteiner przy
podpisywaniu umowy.
KONTAKT: Nicole Ziegler, Komunikacja koncernu
Zespół firmy STRABAG (od lewej do prawej): Thomas Höfner,
Rainer Allitsch i Oliver Kleebach.
05
NEWS
DAROWIZNA
WYRÓŻNIENIE
ODPOWIEDNIA
„POMOC NA STARCIE”
NASZ CZŁOWIEK
W ROSJI
Komputery stały się w naszym życiu codziennym tak powszechne, że żadne pokolenie nie może się bez nich obejść. Jednak
zwłaszcza seniorom, którym e-mail, internet i edycja tekstu nie towarzyszyły od zawsze, nie przychodzi to łatwo. W ramach „pomocy na
starcie“ Stowarzyszenie Centrum Obywatelskie Engelshof oferuje
specjalne kursy komputerowe dla seniorów. Jest to zarejestrowane
stowarzyszenie użyteczności publicznej, ceniony przedstawiciel
niezależnej pomocy społecznej, członek Parytetowego Związku
Opieki Społecznej i Krajowego Związku Pracy Centrów Socjokulturalnych Nadrenii - Północnej Westfalii. W szkoleniu organizowanym
w sześciu terminach i obejmującym jedną godzinę tygodniowo
bierze udział każdorazowo sześciu seniorów. Tych całkiem początkujących zapoznaje się z pracą z i na komputerze. Za pośrednictwem Budownictwa Drogowego Dyrekcji Kolonia spółka BRVZ IT
wsparła to przedsięwzięcie oddając do dyspozycji dwa laptopy.
„Chcemy seniorom ułatwić wiele spraw związanych z codziennym
życiem. Komputer daje tu wiele możliwości, od pisania listów, przez
zarządzanie budżetem domowym po kształtowanie własnego hobby”,
mówi Uschi Kastell z Centrum Obywatelskiego. Ponadto stowarzyszenie Benedikt Labre e.V. – OASE również mogło cieszyć się darem
w postaci kolejnych dwóch laptopów. Stowarzyszenie wspiera m.in.
bezdomnych.
KONTAKT: Hans Peter Justen,
Budownictwo Drogowe Dyrekcja Kolonia
Gerhard Gritzner po uroczystości
wręczenia odznaki
Gerhard Gritzner, Członek Zarządu austriackiej spółki STRABAG
AG, to obieżyświat w sprawach budowlanych. W latach 1979 do
1990 został wysłany do Libii, Czechosłowacji i do Iraku. W tych
krajach potwierdził się jego talent negocjacyjny na tyle, że w 1991
roku w Moskwie miał firmie STRABAG utorować drogę na rosyjski
rynek. Od tego czasu awansował na dyrektora Obszaru Koncernu
na Federację Rosyjską. Wszystko zaczęło się w 1973 roku, gdy
rozpoczął pracę w firmie budowlanej Isola-Lerchbaumer w Górnej
Karyntii. 23 stycznia 2008 roku Gerhard Gritzner został uhonorowany
za swoje osiągnięcia podczas uroczystości przyznawania tytułów
zawodowych zasłużonym nauczycielom i pedagogom odznaką
honorową dla zasłużonych dla Republiki Austrii. Jego awans doceniono również w koncernie STRABAG: Podczas swojej pracy w najróżniejszych zakątkach świata zawsze pracował na rzecz przedsiębiorstw austriackich i pochodzących z Karyntii również teraz, jako
dyrektor Obszaru Koncernu w Rosji, gdzie jest odpowiedzialny za
ponad 2500 pracowników, potrafił stawić czoła dużym wyzwaniom.
Odznaka honorowa dla zasłużonych dla Republiki Austrii jest najważniejszym państwowym wyróżnieniem przyznawanym obecnie
w Austrii przez prezydenta lub w jego imieniu. Jest ona przyznawana
w 15 różnych kategoriach za szczególne zasługi, zwłaszcza w dziedzinie polityki, gospodarki, kultury, dorobku intelektualnego lub też
honorowo. Redakcja inform składa serdeczne gratulacje!
KONTAKT: Gerhard Gritzner,
Dyrektor Obszaru Koncernu Federacji Rosyjskiej
Hans-Peter Justen przekazuje laptopy w ramach akcji „Pomoc na
starcie“.
www.strabag.com
inform 14
Z życia firmy
NEWS
EDUKACJA
WPŁYNIĘCIE ZAMÓWIENIA
EGZAMIN ZDANY
NA MEDAL
DUŻE ZLECENIE
W SZWECJI
Michaelowi Lippmannowi powiodło się: Za drugim podejściem
znalazł swój wymarzony zawód i zdobył go z wyróżnieniem. W wieku
27 lat ukończył naukę w zawodzie inspektora z zakresu badania
mas bitumicznych z najlepszym wynikiem w kraju. „Interesujące
w moim zawodzie jest nie tylko to, że jestem odpowiedzialny za
badanie jakości materiału na miejscu, ale również fakt, że mogę
mieć wpływ na technologiczne ustawienia urządzeń wytwórczych”,
mówi Michael Lippmann wyrażając tym samym swój zachwyt dla
nowego zawodu. A początek był zupełnie inny. Najpierw ukończył on
naukę z dziedziny elektroniki przemysłowej. Zawód ten wykonywał
od dwóch lat pracując w agencji pracy tymczasowej. Już wtedy
dojrzewała w nim chęć podążenia za swymi prawdziwymi upodobaniami. „Zawód, który wiąże się z zabezpieczeniem jakości, interesował
mnie już w 10-tej klasie“, mówi Lippmann. Nie zastanawiając się
długo, złożył podanie o przyjęcie go na szkolenie w firmie BBS
Baustoffbetriebe Sachsen GmbH, która została przejęta przez
spółkę Deutscher Asphalt. Fakt, że dokonał słusznego wyboru,
potwierdził wynik egzaminu końcowego: na 100 możliwych do
zdobycia punktów Lippmann uzyskał 96,4. W grudniu 2007 roku
w Berlinie został uhonorowany za swoje osiągnięcie. Redakcja
informu przyłącza się z przyjemnością do życzeń gratulacyjnych.
Dyrekcje Budownictwo Lądowe i Budownictwo Tuneli otrzymały
jako specjalnie w tym celu zawiązana spółka od Szwedzkiej Spółki
Kolejowej Banverket zlecenie na wykonanie pierwszego odcinka
budowy linii komunikacji miejskiej „Citybanan“. Wartość zlecenia
wynosi 142 mln euro. Obejmuje ono budowę dwutorowego tunelu
Söderström o długości ok. 450 m, łącznie z planem i wykonaniem
tunelu metodą zatapiania, wielu tuneli górniczych oraz zakrojonych na szeroką skalę podziemnych robót budowlanych. Termin
rozpoczęcia budowy tunelu, który przechodzić ma przez jezioro
Mälaren w centrum Sztokholmu i przylegać do istniejącego dworca
głównego, przewidziano na maj. Czas trwania budowy pierwszego
etapu wyniesie łącznie cztery i pół roku. Projekt Citybanan, który
planowano już od ponad 20 lat, ma zlikwidować wąskie gardło przy
południowym dojeździe do Dworca Głównego w Sztokholmie. Nowa
droga podmiejska przebiegać będzie w sześciokilometrowym tunelu
z wieloma nadziemnymi i podziemnymi stacjami i ma być oddana
do eksploatacji w 2017 roku. Całkowity koszt inwestycji to około
1,7 mld euro.
KONTAKT: Frank Haehnig, Dyrekcja Budownictwo Lądowe
KONTAKT: Michael Lippmann, TPA GmbH Obszar Wschód
Z gratulacjami: Michael Lippmann w rozmowie z Babarą Schöneberger
(prezenterką telewizyjna)
Bieg linii komunikacji miejskiej „Citybanan“ w Sztokholmie
07
inform 14
Temat z okładki
REPORTAŻ Z PODRÓŻY
WIZJE NAD ZATOKĄ
ARABSKĄ
Mało który region na świecie przeżywa podobny rozkwit
jak kraje Zjednoczonych Emiratów Arabskich i emirat
Katar. Napływ olbrzymiej liczby przedsiębiorstw na Półwysep Arabski przypomina gorączkę złota. Można tu sporo
zarobić, jeśli tylko uwzględni się kilka specyficznych cech
tutejszego rynku. Bernd Hinrichs udał się specjalnie dla
informu w podróż po dwóch krajach z tysiąca i jednej nocy.
Jeepem przemierzamy nowo wyasfaltowane drogi, z miasta
prosto w kierunku pustyni. Wszędzie tylko kamienie, rzadko napotkać
można krzewy, a horyzont poprzecinany jest przewodami wysokiego napięcia. To moje pierwsze wrażenia po przyjeździe do Kataru.
Wczoraj przyleciałem samolotem do stolicy Kataru Dohy z zadaniem zebrania informacji na temat działalności koncernu w Katarze
i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA). Ludzie w samolocie
sprawiali wrażenie jakby właśnie wybrali się na urlop. Z rozmów
wywnioskowałem jednak, że dla większości z nich Doha jest tylko
przystankiem na trasie do plaż południowo-wschodniej Azji. Bowiem
Doha, podobnie jak Dubai, jest wielkim hubem lotniczym.
Dubai: Boom budowlany pod palmami
09
POSZUKIWANY SPONSOR
Opuszczamy Dohę i udajemy się na południe. Niedaleko
Wakrah, jednej z dzielnic Dohy, znajduje się plac budowy i biuro
firmy „Al Sraiya - STRABAG Road & Infrastructure WLL“. Jedna
z osobliwości rynku arabskiego polega na tym, że zagraniczne firmy
w celu prowadzenia własnej działalności potrzebują tak zwanego
sponsora, tutejszej firmy, która wspiera tą działalność, będąc kimś
w rodzaju patrona. Zarówno spółka STRABAG International GmbH
(SI) jak i spółka Züblin International GmbH (ZIG) współpracują w
Katarze z firmą Al Sraiya pod nazwą Züblin International Qatar LLC,
przy czym współpraca ta opiera się na prawdziwym partnerstwie
a nie na układzie sponsorskim.
Podczas gdy firma SI działa w obszarze budownictwa drogowego, firma ZIG i STRABAG Qatar WLL zajmuje się budownictwem
ogólnym i inżynieryjnym w regionie. Obie firmy zostały na Półwyspie
Arabskim połączone tworząc Dyrekcję Środkowego Wschodu.
NAUKA JAZDY DLA PRACOWNIKÓW
Spółka SI jest w Katarze od niedawna i zajmuje się we współpracy z firmą Al Sraiy realizacją inwestycji „Roads in Wakrah North
and South“ oraz „New Izghawa Link Road“. „Naszym zadaniem jest
Rysunek u góry: Produkcja elementów betonowych prefabrykowanych.
Rysunek u dolu: Centrum Injazat Data w ZEA.
zaopatrzenie niektórych dzielnic miasta Wakrah w nową infrastrukturę“, wyjaśnia mi Frank Rohde, odpowiedzialny za projekt kierownik
obszaru. 100 km chodników, kanalizacja, latarnie uliczne oraz około
2.800 deszczowych dołów retencyjnych. Akurat te ostatnie stanowią
olbrzymie wyzwanie, gdyż struktura geologiczna Kataru składa się z
warstwy piasku o maksymalnej grubości 50 cm. Do tego dochodzi
twarda masywna skała. Oznacza to, że w przypadku każdego dołu
sięgającego głębokości około 3,0 m, każdy otwór musi być obrabiany dłutem.
Chcę się temu przyjrzeć na własne oczy i z André Müllerem,
kierownikiem budowy w Wakrah, robimy objazd po placu budowy.
Wszędzie widzę zagranicznych robotników. Pochodzą głównie z Indii,
Pakistanu i Nepalu. „Będziemy tu zatrudniać około 500 pracowników
z najróżniejszych obszarów kulturowych. Prowadzenie tak różnorodnej grupy wymaga zachowania ścisłej hierarchii“, wyjaśnia André.
Siła robocza jest akurat głównym problemem na Półwyspie
Arabskim. Większość z nich nie posiada wymaganego doświadczenia w budownictwie. „Przeprowadzaliśmy nawet kursy jazdy i obsługi
maszyn“, wyjaśnia Rohde później w swoim biurze. Część robotników zatrudnialiśmy na miejscu, część za pośrednictwem agencji.
Również kadra kierownicza pochodząca głównie z Austrii i Niemiec
musi wiedzieć: Doświadczenie na arabskim rynku budowlanym jest
równie ważne jak rzadkie.
Al Naeem Shopping Mall w Ras Al Khaimah w trakcie budowy.
www.strabag.com
Są oczywiście wyjątki. Takie jak na przykład Jürgen Wenge,
odpowiedzialny w Wakrah m.in. za transport i zakwaterowanie siły
roboczej, przebieg pracy oraz produkcję elementów prefabrykowanych. Gdy przekraczam próg jego biura, serwuje mi filiżankę gorącej
wody mówiąc: „Na pustyni najlepiej pić gorącą wodę. Uwierz staremu
wyjadaczowi“, i uśmiecha się przy tym z zadowoleniem. Szybko
można po nim poznać, że wie, o czym mówi. „W kampusach robotniczych wprowadziłem tygodniowe spotkania, na które każda z narodowości może wysłać swojego przedstawiciela. Tak oto w szybki
sposób udaje nam się pokonać problemy, omijając przy tym całą
biurokrację“.
NA BADANIA
inform 14
Temat z okładki
„Obecnie pracujemy nad trzema projektami“, wyjaśnia Longitsch.
Oprócz bieżącego dużego projektu firmy Shell, drugiej co do wielkości na świecie fabryki „Gas to Liquids“ (Wartość zlecenia dla firmy
STRABAG Qatar wynosi 72,5 mln euro), w fazie końcowej znajdują
się budowy Beach Villa emira Kataru (patrz inform 1/2007) oraz
rozbudowa wnętrza Misnad Tower w stolicy Doha.
Również spółka Züblin International Qatar LLC pracuje nad
trzema projektami w Katarze. Oprócz zlecenia budowy siedmiu szkół
i centrum handlowego za około 28 mln euro, największym zleceniem
spółki ZIG w Katarze jest projekt pod nazwą Mesaieed Housing
– o wartości około 86 mln euro. Pierwszy etap budowy obejmuje
600 mieszkań, drugi kolejne 290. W okresie szczytowym zostanie
zatrudnionych do 2 000 robotników“, wyjaśnia Jean Khouri, dyrektor
spółki Züblin International Qatar LLC.
Następnego dnia spotykam się z Herbertem Longitschem,
kierownikiem handlowym spółki STRABAG Qatar WLL w Doha.
Przedsiębiorstwo zatrudnia w Katarze około 230 pracowników
biurowych i 800 pracowników fizycznych. „W przedsiębiorstwie
mam do czynienia z około 27 narodowościami“, mówi Longitsch.
Zwłaszcza jeśli chodzi o pracowników fizycznych, różnorodność ta
jest największa. Każdy z zagranicznych pracowników musi poddać
się wielu badaniom medycznym, zanim wjedzie do kraju. Jest to
m.in. badanie krwi, test na AIDS, zdjęcia rentgenowskie i pobranie
odcisków palców.
Rysunek u góry z prawej: Nauka jazdy dla pracowników.
Rysunek u dolu: Jama A. Aden (z prawej) i Josef Kink – projekt Izghawa.
Jürgen Wenige z Singhem, hinduskim pracownikiem, który pracuje dla
firmy STRABAG od 32 lat.
11
W SAMYCH SUPERLATYWACH
Następnego dnia udałem się samolotem do Dubaju. Jest to
miasto w pełni rozkwitu gospodarczego. Gdzie okiem sięgnąć
powstają olbrzymie budynki. To, do czego dąży Katar, w Dubaju
stało się już rzeczywistością. Jest piątek, idealny dzień na podróżowanie, gdyż dla muzułmanów piątek to weekend, a zatem dzień wolny
od pracy. Tego dnia na ulicach Dubaju nawet taksówki posuwają
się do przodu, co w tym mieście, które stoi na granicy komunikacyjnej
zapaści, nie jest oczywistością.
Na zaaklimatyzowanie się nie mam czasu. Heike Wiume, kierowniczka ds. technicznych Dyrekcji Środkowy Wschód, przyjeżdża
po mnie zaraz na drugi dzień z rana. Pięciopasmową autostradą
udajemy się w kierunku Abu Dhabi, do prawdopodobnie najbardziej
spektakularnej inwestycji koncernu na Półwyspie Arabskim, jaką jest
most Saadiyat Bridge.
Budowla o długości 1,4 km łączy Abu Dhabi z wyspą Saadiyat
Island, na której ma powstać gigantyczny ośrodek wypoczynkowy
i osiedle mieszkalne. „Najbardziej fascynuje nas fakt, że w jednym
projekcie stosujemy wszystkie istniejące metody budowy mostów.
„Budujemy metodą taktowo-przesuwową, wspornikową oraz konwencjonalną“, wyjaśnia kierownik projektu Uwe Benkert. W tym
projekcie zatrudnionych jest koło 1.000 pracowników, którzy prze-
Budowa na najwyższym poziomie: Saadiyat-Bridge w Abu Dhabi
12
wożeni są sześcioma łodziami do pylonów mostu. Około dwóch
trzecich z tych pracowników pochodzi z Tajlandii, reszta w przeważającej liczbie z Indii i Pakistanu. Budowę mostu prowadzimy jako
spółka joint-venture z lokalnym przedsiębiorstwem Saif Bin Darwish,
który zrealizuje około 14 % zlecenia. Ze strony koncernu w przedsięwzięciu biorą udział Dyrekcje ZIG, Obszar Direct Export HH, MiddleEast, Obszar Abu Dhabi. Poza tym firma Züblin Ground and Civil
Engineering otrzymała zlecenie na podwykonawstwo w zakresie
fundamentów palowych.
Łodzią płyniemy po turkusowej wodzie w kierunku pylonów.
Morze w tym miejscu ma głębokość do 16 m. „Nasi pracownicy
nieraz widzieli już przepływającego tuż obok rekina“, mówi Benkert.
Na pytanie czy podoba mu się w Abu Dhabi, odpowiedział półżartem: „Jestem tu dopiero od pięciu miesięcy i chciałbym zostać
przynajmniej przez kolejne dwadzieścia lat.”
NAJWYŻSZE STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA
W drodze powrotnej jedziemy na jeszcze jeden plac budowy:
Centrum Injazat Data. Inwestycja dla fanów techniki. W budynku
będą się znajdować serwery internetowe. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych serwerów konieczne jest zachowanie
najwyższych standardów bezpieczeństwa w obszarze technicznym –
www.strabag.com
mowa tu o tzw. budynku T4. Heike Wiume podchwyciła moje
pytające spojrzenie i rzekła: „To tak jakby pasek i szelki w jednym!“
Dowiem się dopiero na miejscu, co Heike Wiume miała dokładnie
na myśli. T4 oznacza, że wszystkie powszechnie stosowane środki
bezpieczeństwa spełniane są podwójnie. Jeśli przykładowo do produkcji energii elektrycznej potrzebne są trzy generatory, to na
wypadek awarii zazwyczaj jeszcze jeden generator jest w rezerwie.
W przypadku centrum Injazat Data też tak jest, z tym, że dodatkowo
w pogotowiu jest jeszcze cały kompletny system (3 generatory plus
jeden rezerwowy). Gigantyczny nakład. Jest to jedyny budynek T4
na Środkowym Wschodzie. Temperatura wewnątrz serwerowni nie
może przekraczać 23° C. W celu zapewnienia odpowiedniego chłodzenia, wymienianych jest w ciągu godziny około 1 mln m³ powietrza.
Odpowiada to w przybliżeniu objętości stadionu piłkarskiego.
Jednak bezpieczeństwo stawiane jest na pierwszym miejscu nie
tylko w Data Center. Kolejny plac budowy znajduje się bezpośrednio
przy lotnisku w Dubaju i nosi nazwę Airport Operations & Crisis Center.
Za około 19 mln euro powstanie tu pięciokondygnacyjny budynek,
który w sytuacjach kryzysowych, jak np. w przypadku uprowadzenia
samolotu, ma służyć siłom bezpieczeństwa za centralę operacyjną.
Przy tej inwestycji zatrudnionych jest około 400 pracowników.
Stawiają oni budynek będący dopiero drugą tego typu budowlą
na świecie.
W ramach projektu Mesaieed Housing powstanie w pierwszym etapie
około 600 mieszkań.
inform 14
Temat z okładki
PUSTYNIA NABIERA MIEJSKIEGO CHARAKTERU
Mój pobyt na Półwyspie Arabskim powoli dobiega końca.
Z Dubaju wybieramy się do kolejnego emiratu: Ras Al Khaimah.
Komu jednak bliższa sercu jest potęga Dubaju, może być moim
ostatnim przystankiem nieco rozczarowany. Pojedyncze obiekty
przemysłowe, gdzieniegdzie hotele i na każdym niemal kroku
kolejne place budowy. Ras Al Khaimah to jednak dopiero początkowa faza błyskawicznego rozwoju, który inne części Arabii mają
już za sobą.
Do kwietnia 2009 roku powstanie tu za około 60 mln euro galeria
handlowa pod nazwą Al Naeem Shopping Mall. Pytającym wzrokiem
zerkam na kierownika projektu, rozglądam się dookoła i próbuję
zgadnąć, kto ma tutaj przyjeżdżać na zakupy. Kierownik macha tylko
ręką i mówi: „To właśnie są emiraty: Tam, gdzie jeszcze jest pustynia, w niedługim czasie powstaną olbrzymie osiedla mieszkaniowe
z wystarczającą klientelą dla takiego centrum jak ten.“ Wygląda
na to, że kierownik ma rację, gdyż już w tym momencie prawie
85% powierzchni sklepowej jest wynajęta.
Al Naeem będzie kwintesencją wrażeń mojej podróży do Kataru
i ZEA. Wzrost gospodarczy w Katarze wyniósł w 2006 niewiarygodne 24%. W ZEA bądź co bądź stabilne 8 %. Pustynne tereny
zmieniają się we wspaniałe krajobrazy, w tempie, który wywarł na
mnie ogromne wrażenie. Mówiąc krótko: kraina nad Zatoką Arabską
to miejsce, gdzie wizje stają się rzeczywistością.
13
MISTRZOSTWA EUROPY
MOC WRAŻEŃ
Z FIRMĄ STRABAG
7 czerwca o godz. 18 rozpocznie się mecz Szwajcaria –
Czechy, inaugurujący Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej,
które odbywać się będą w tym roku w Austrii i Szwajcarii.
Do 29 czerwca rozegrane zostaną mecze na ośmiu
stadionach.
Położenie nawierzchni na stadionie ME w Salzburgu uwieńczone sukcesem.
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2008 obiecują maksimum emocji.
www.strabag.com
inform 14
ME – Raport specjalny
„Przeżyj emocje“, tak brzmi oficjalny slogan Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej 2008 organizowanych w Austrii i Szwajcarii. Prezydent UEFA Michel Platini uważa, że te słowa wyrażają wszystko,
co turniej sobą reprezentuje. „Slogan, który oddaje w pełni to,
co Mistrzostwa Europy UEFA mają do zaoferowania: Wszystkie
możliwe emocje, od radości i rozczarowania przez uczucie odprężenia do stanu najwyższego napięcia aż do końcowego gwizdka“.
było kontynuować prace przy użyciu specjalnego kleju odpornego
na działanie wilgoci i zimna.
W prawdziwych emocjach, które towarzyszyć będą ponad
milionowej publiczności na łącznie 31 meczach, ma również swój
udział firma STRABAG, jako że Oddział Budownictwa Obiektów
Sportowych Budownictwa Drogowego Dyrekcji Dolna Austria,
Wiedeń i Burgenland był przez ostatnie lata odpowiedzialny za budowę kilku obiektów sportowych, służących jako miejsca treningów
i przygotowań dla drużyn biorących udział w mistrzostwach.
W roku 2006 powstało boisko z naturalną murawą o powierzchni około 8 000 m². Od jesieni 2007 roku zbudowano
boisko ze sztuczną murawą o powierzchni około 7 000 m². Budowę
zakończono w lutym 2008 roku.
ARSENAL LONDON TESTUJE MURAWĘ
ME 2008 to moc wrażeń – a te gwarantuje piłka nożna, która
potrafi spełnić oczekiwania najbardziej wymagających i żądnych
wrażeń kibiców. Tak obiecują organizatorzy. Oddział Budowy Obiektów Sportowych przyczynił się do tego sukcesu.
W Austrii miejscem rozgrywek meczów jest stadion w Salzburgu. Tutaj też przeprowadzono próbę polegającą na pokryciu
murawy z tworzywa sztucznego trawnikiem naturalnym. Na przywrócenie po meczu stanu poprzedniego były zaledwie dwa dni, aby
nie przerywać pracy drużyny Salzburga Red Bulls, gdzie odbywają
się jej treningi. Nowa murawa składała się z istniejącej już murawy
z tworzywa sztucznego, dwuwarstwowej włókniny, 15 mm elastycznej
maty ochronnej, kolejnej maty z włókniny, 10 do 12 cm próchnicy,
mieszanki piasku oraz nowego trawnika rolowanego.
W Stegersbach w Burgenland, miejscu zakwaterowania drużyny
austriackiej podczas ME 2008, obszar budowy obiektów sportowych prowadzi od 2006 roku wieloetapową budowę centrum piłki
nożnej.
Szczególnym wyzwaniem okazały się prace przy nawierzchni
sztucznej. Z uwagi na pochyłe i niestabilne podłoże, należało
przeprowadzić stabilizację gruntu za pomocą palonego wapna.
KONTAKT: Bernd Kacnik, Budownictwo Drogowe Dyrekcja
Dolna Austria / Wiedeń / Burgenland
Do nowego poziomu murawy należało dopasować poziom
bramek. Do nawodnienia posłużyły ruchome urządzenia nawadniające, gdyż zamontowaną na stałe instalację nawadniającą również
trzeba było odpowiednio dopasować.
Pierwszy mecz na odnowionym stadionie był meczem towarzyskim pomiędzy drużynami Red Bull Salzburg i Arsenal London,
który odbył się 25 czerwca 2007 roku. Mecz, na który wyprzedano
wszystkie bilety, zakończył się wynikiem 1:0 dla Red Bull Salzburg.
Czyżby to był dobry znak dla Austrii na nadchodzące Mistrzostwa
Europy 2008?
DLA CHORWATÓW I AUSTRIAKÓW
W Bad Tatzmannsdorf w Styrii, w marcu 2008 roku wybudowano centrum treningowe, służące drużynie Chorwacji jako miejsce
treningów podczas Mistrzostw Europy. Powierzchnia jednego boiska
o powierzchni ok. 8 100 m² wyłożona została murawą naturalną,
druga zaś o wielkości 6 100 m² murawą z tworzywa sztucznego.
Oddano również dodatkowe powierzchnie z murawy naturalnej
i sztucznej, służące do przeprowadzania treningów bramkarzy i do
rozgrzewek.
W celu zapewnienia odpowiedniego nawodnienia powierzchni
murawy postawiono dodatkowe urządzenie cysternę. Ponieważ
w trakcie kładzenia sztucznej murawy doszło do ataku zimy, trzeba
Również w Stegersbach odbywają się treningi drużyn narodowych.
15
METODA MOSTU ZWODZONEGO
RĘKA W RĘKĘ: BADANIA
NAUKOWE I PRZEMYSŁ
Obniżenie kosztów w sektorze budowlanym wymaga
wprowadzania coraz to nowych technologii. Nowa
Przebieg rozkładania legarów nocą.
metoda budowy mostów opracowana na Uniwersytecie
Technicznym w Wiedniu pozwoli zarówno na skrócenie
czasu budowy jak i na znaczną redukcję kosztów materiałów budowlanych. Firma STRABAG przetestowała
tę metodę w praktyce.
16
3 elementy mostu przez montażem końcowym.
„Zawsze tak robiliśmy“, to jedno z najczęściej wypowiadanych
zdań w rzemiośle budowlanym. To, że nie zawsze musi tak być,
udowodnił Uniwersytet Techniczny w Wiedniu: Johann Kollegger
z Instytutu Konstrukcji Nośnych – Budownictwo Betonowe opracował
nową technologię budowy mostów zwaną „metodą mostu zwodzonego“ (Brückenklappverfahren). W przeciwieństwie do tradycyjnych
metod budowy mostów, nowa metoda polega wykonaniu legarów
mostowych w pozycji pionowej za pomocą konwencjonalnego
szalunku ślizgowego – podobnie jak filarów mostowych – a dopiero
w dalszej kolejności na ustawieniu ich w pozycji poziomej. W pierwszym wariancie zwanym metodą krzyżulca ściskanego (Druckstrenbevariante) – pionowo betonowane legary mostowe są wypychane
i rozkładane ku górze przy użyciu prętów wspornikowych i prasy
hydraulicznej. W drugim wariancie zwanym metodą krzyżulca
Inicjatywa wsparcia pracy naukowej Johanna Kollegera
Stowarzyszenie Wspierania Badań Naukowych (FFG)
przy wykorzystaniu tzw. „metody mostu zwodzonego”
został złożony w imieniu firmy STRABAG. Za przestrze-
(oba warianty) w terenie, jak również wsparcia przy
ganie postanowienia wspierania prac naukowych ze
dalszym rozwoju i wprowadzeniu nowych technologii
strony STRABAG będzie odpowiedzialny Obszar Koncernu
w praktykę budowlaną, wyszła od Obszaru Koncernu
Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Europa, nato-
Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Europa.
miast za wykonanie budowlane – Dyrekcja Budownictwa
Wniosek o poparcie badań naukowych przez austriackie
Lądowego i Wodnego Wiedeń /Dolna Austria.
www.strabag.com
inform 14
Projekty
rozciąganego (Zugstrebenverfahren) legary mostowe są podciągane
do góry linami z prędkością 5 do 10 m / h i rozkładane po środku
przegubów walcowych, które mają formę cylindrów obrotowych, aż
do osiągnięcia pozycji poziomej. Do wykonania punktów węzłowych
posłużyły powszechnie znane i sprawdzone rozwiązania z zakresu
technologii budownictwa betonowego i stalowego.
Zalety tej metody, która zgłoszona została w urzędzie patentowym, polegają zarówno na oszczędności czasu budowy jak i kosztów. Betonowanie pionowe pozwala na przykład na zrezygnowanie
z rusztowań krążynowych. Legary narażone są w mniejszym stopniu
na obciążenia gnące i mogą być szybciej zbudowane. Do tego
dochodzą duże oszczędności materiału budowlanego w porównaniu
z tradycyjnymi metodami budowy mostów, gdyż pręty wspornikowe lub olinowania redukują jednocześnie swobodną rozpiętość
legarów, przez co nie muszą one być tak masywne.
PRÓBA NA MNIEJSZĄ SKALĘ
Przydatność nowej metody budowy mostów w praktyce została
zbadana w grudniu 2007 roku. W tym celu Wiedeński Uniwersytet
Techniczny i firma STRABAG przeprowadziły próbę w terenie na
modelu mostu na terenie doświadczalnym Aspanggründe w Wiedniu.
Celem próby było zademonstrowanie przebiegu rozłożenia legarów,
tzn. toczenia po sobie ich przegubów walcowych.
Najpierw w skali 1:10 przygotowano metodę krzyżulca rozciąganego o rozpiętości 170 m i wysokością filarów 80 m. Zespół roboczy
pionu Budownictwa Lądowego Dyrekcji Wiedeń /Dolna Austria
zbudował części mostu przy zastosowaniu szalunku konwencjonalnego i następnie zawiesił je precyzyjnie pozycjonując na dwuczęściowym filarze. Punkty węzłowe mostu zostały w miarę możliwości
wiernie odtworzone przy użyciu prefabrykowanych elementów sta-
Metoda „mostu zwodzonego” – Brückenklappverfahren – przy użyciu
krzyżulca ściskanego i rozciąganego.
Firma STRABAG motorem prac badawczych.
lowych. W styczniu 2008 przeprowadzono pomyślnie próbę z tym
samym filarem mostowym według metody krzyżulca ściskanego.
KONTAKT: Mario Rabitsch, Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne Europa, Dyrekcja Centralne Działy Techniczne
Herbert Weier, Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne Austria,
Dyrekcja Budownictwa Lądowego Wiedeń / Dolna Austria
17
Bankiet z okazji uroczystości.
TUNEL KOLEJOWY
NAJDŁUŻSZY TUNEL
KOLEJOWY NA NIZINIE
TYROLSKIEJ
celu zawiązana spółka Arge Tunnel Vomp Terfens pod technicznymi
nadzorem firmy STRABAG rozpoczęła prace nad tym projektem.
Mimo krótkiego okresu przygotowawczego, w dniu 21 listopada
2003 roku żona premiera rządu krajowego, matka chrzestna tunelu,
Luise van Staa, dokonała symbolicznego aktu rozpoczęcia budowy
tunelu.
BARDZO CIĘŻKIE WARUNKI GEOLOGICZNE
Vomp i Terfens to sąsiadujące ze sobą gminy Niziny
Tyrolskiej. Położone bezpośrednio w Unterinntal
oferują najlepsze warunki dla spragnionych spokoju
urlopowiczów spędzających aktywnie swój wolny czas.
Budowa tunelu kolejowego pomiędzy Vomp i Terfens,
stanowiącego część europejskiego projektu rozbudowy
szlaków kolejowych pod nazwą „Eisenbahnachse
Brenner“, sielanki tej nie zakłóci.
28 listopada 2007 roku miało miejsce uroczyste przebicie
najdłuższego tunelu w Unterinntal. Odcinek pomiędzy miejscowościami Vomp i Terfens, przy którym pracownicy firmy STRABAG
pracują już od czterech lat, mierzy dumne 8.480 m. Tunel powstanie
za około 175 mln euro na zlecenie spółki Brenner Eisenbahn GmbH
(BEG). W sierpniu 2003 roku, zaraz po tym, jak dano zielone światło
dla budowy 8,5-kilometrowego tunelu Vomp-Terfens, specjalnie w tym
18
W kolejnych latach prowadzono prace wyrobiskowe na odcinkach Terfens, Vomp Zachód, Vomp Wschód, H5V i na ostatnim
odcinku sztolni ratunkowej Zachód. Przy pracach budowlanych,
odbywających się nieprzerwanie 24 godziny na dobę, zatrudnionych
było w okresach szczytowych około 200 pracowników, którzy wydrążyli około 1,4 mln m³ skały i materiału luźnego, co odpowiada
około 140 000 ładunkom ciężarówek, oraz zużyli na budowę około
550 000 m³ betonu. Odległość tunelu od powierzchni terenu wahała
się tu w granicach zaledwie 1 m. W niezwykle trudnych warunkach
geologicznych i hydrogeologicznych i tylko dzięki zastosowaniu
wszelkich środków znanych i dostępnych budowniczym tuneli, udało
się sprostać zadaniu polegającemu na wykonaniu wyrobisk w luźnym
gruncie. Oprócz tradycyjnych zabezpieczeń konieczne okazało się
wykonanie iniekcji preparatami uszczelniającymi w celu ulepszenia
gruntu.
PRACA „POD CIŚNIENIEM“
Największym wyzwaniem, zarówno w kwestii technicznej i jak
mentalnej, było drążenie przy zastosowaniu sprężonego powietrza
www.strabag.com
inform 14
Projekty
Rysunek po lewej: Hans Peter
Haselsteiner udziela pochwał.
Rysunek po lewej: Widok tunelu z zewnątrz.
Rysunek po prawej: Prace w tunelu pomiędzy Vomp i Terfens.
na trasie Unterinntal na odcinku H5V. W dwutorowy profil tunelu
o powierzchni ok. 130 m² wbudowano zbrojoną ścianę betonową
o grubości 1 m. Specjalnie w tym celu wykonane śluzy, przepony
i komory kompresyjne służyły załodze jako jedyne połączenie
z „normalnym” obszarem wyrobiska, przez które odbywał się również
transport materiałów i sprzętu. Zastosowanie tego systemu pozwoliło na wytworzenie w obszarze wyrobiska przed ścianą sprężonego
powietrza do 1,5 bar, co w dużej mierze nie pozwoliło na przedostanie się tam wód gruntowych, względnie zredukowało tą możliwość do
dopuszczalnego stopnia. Dzięki zastosowaniu techniki sprężonego
powietrza udało się skutecznie pokonać najtrudniejszy odcinek trasy
Unterinntal o całkowitej długości 39 km. „Na tym odcinku wszystkie
zastosowane specjalne środki stały się regułą – a reguła wyjątkiem“,
mówi Christian Kaiser, kierownik projektu firmy STRABAG odpowiedzialny za tunel Vomp-Terfens.
UROCZYSTE OTWARCIE
28.11.2007 w obecności matki chrzestnej tunelu Luisy van Staa
i Hansa Petera Haselsteinera miało miejsce długo wyczekiwane
przebicie tunelu. W atmosferze radości i pochwał z udanego przebicia
i związanych z tym faktem osiągnięć, nie zapomniano wspomnieć
o przyszłości. A wiąże się ona bezpośrednio z ukończeniem ostatniego odcinka wyrobiska w ustępie/spągu względnie z ukończeniem
wewnętrznej powłoki do wiosny 2009 roku, w kierunku Brenner.
Rysunek u góry: Portal tunelu.
Rysunek u dolu: Delegacje na uroczystości przebicia tunelu.
KONTAKT: Christian Kaiser, Dyrekcja Budowa Tuneli (IQ)
19
BUDYNEK KRANHAUS POŁUDNIE
PORT RHEINAU W KOLONII
I JEGO ATRAKCJA
Jedno z największych przedsięwzięć rozwojowych miasta
Kolonii nabiera kształtu. Port Rheinau. Pion Budownictwa
Port Rheinau, którego powierzchnia wynosi 2 km długości
i około 200 m szerokości, położony jest w odległości niespełna
jednego kilometra od Katedry św. Piotra i NMP w Kolonii, sięgając
od południowej części miasta po południową części śródmieścia.
Inwestycja na tym terenie obejmuje budowę nowych budynków oraz
renowację budynków zabytkowych. Założenia projektu budowlanego dla portu Rheinau, znajdującego się obecnie w fazie realizacji,
bazują na idei pochodzącej z konkursu architektonicznego z 1992
roku. Na jej postawie biuro architektoniczne BRT Bothe, Richter,
Teherani z Hamburga opracowało ostateczną formę budynku
„Kranhaus“.
Ogólnego Dyrekcji Nadrenii Północnej - Westfalii jest
w trakcie budowy drugiego z trzech takich budynków.
Zakończenie prac budowlanych, których koszt wyniesie
33,5 mln euro, przewidziano na marzec 2009 roku.
Trzy budynki przypominają swym kształtem portowe żurawie,
używane w dokach portowych do załadunku i rozładunku frachtowców. Budynek Kranhaus Południe o wymiarach: długość 70,20 m,
szerokość 33,75 m, wysokość 61,60 m, będzie widoczny już z
bardzo daleka. Będzie on posiadał 17 nadziemnych i jedną podziemną kondygnację.
Prostokątny rzut budynku „Kranhaus“ tworzą trzy bryły: Zachodnia wieża główna, sięgająca od parteru do 9 piętra, utworzy razem
z leżącą na niej pięciopiętrową częścią budowli masywny kąt prosty
o tej samej szerokości, który będzie wsparty wschodnią, znacznie
węższą wieżą na wysokości osi podłużnej.
KONSTRUKCJA NOŚNA
Budynek „Kranhaus” posiada żelbetową konstrukcję nośną.
Podparcie kondygnacji 10 do 14, oraz urządzeń technicznych znajdujących się w położonym powyżej piętrze wykonano za pomocą
rusztu belkowego z betonu sprężonego o wysokości 3,60 m na
Prostokątny rzut budynku „Kranhaus” tworzą trzy bryły
20
Łącznie ma zostać wykonanych 17 kondygnacji nadziemnych i jedna
podziemna
www.strabag.com
inform 14
Projekty
Budynki „Kranhaus“ przed katedra.
9 kondygnacji. Na małym stemplu umieszczono ciągnącą się przez
trzy piętra belkę poprzeczną. Cięgna sprężania niezbędne do odciążenia rozmieszczono w przekrojach poprzecznych konstrukcji belkowej. Dzięki tak wykoncypowanej konstrukcji stworzono w „kondygnacji nośnej“ powierzchnie magazynowe.
Wybudowanie wystającej kondygnacji na wysokości 35 m wymagało odpowiedniego rusztowania, na którym ciężar kondygnacji
9 do 11, około 48 MN, zostanie przejęty do sprężenia cięgien.
Ściany rozparte na skos oraz podpory uzupełniają statyczną koncepcję i przenoszą obciążenia do fundamentu palowego.
„Warto wspomnieć, że beton o dużej wytrzymałości, klasa betonu
C60 / 75, jako beton ciężki jeszcze nigdy nie był wykorzystany
w Niemczech w tak szerokim zakresie“, wyjaśnia Manfred Biwer,
kierownik projektu w porcie Rheinau. Dla budynku „Kranhaus“
Południe wykorzystano 12 000 m³ betonu klasy od C30 /37 do
C60 / 75. Wykorzystano również około 2 500 t stali zbrojeniowej do
betonu i około 60 t stali sprężającej.
KONTAKT: Manfred Biwer, Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne,
Dyrekcja Nadrenia Północna - Westfalia
Wszystkie stropy międzypiętrowe mają grubość 250 mm, układ
zbrojenia w stropach, zwłaszcza w obrębie podpór, umożliwia połączenie rur niezbędnych do aktywacji elementów budowlanych.
UNIKALNY BETON
Początkowo planowano posadowić budynek wyłącznie na
dwóch stemplach. Mając na uwadze drgania brył budynku koniecznym okazało się jednak połączenie ze sobą obydwu części budowli
w gruncie budowlanym. Dzięki temu budynek będzie odporny na
obciążenia poziome takie jak wiatr czy trzęsienie ziemi.
Posadowienie odbywało się równocześnie z budową garażu
podziemnego. Zarówno tu jak i na kondygnacjach podziemnych
zastosowano beton o dużej wytrzymałości. Pozwoliło to architektom
na większą swobodę w kształtowaniu rzutu poziomego.
21
Ścianki szczelne przy dojeździe do portu.
Wejście do portu przy niskim stanie wody.
BUDOWA PORTU
TAM, GDZIE STATKI
MAJĄ SWÓJ DOM
Fryzja Wschodnia stała się w ostatnich dziesięcioleciach
prawdziwą turystyczną atrakcją. Z tego też powodu w wielu
miejscach pojawiła się potrzeba rozbudowania istniejącej
infrastruktury. Dotyczyło to w szczególności portów, gdzie
organizowane są połączenia promowe do Wysp Wschodniofryzyjskich. Ponadto region ten jest domem wielu łodzi
sportowych i floty rybackiej poławiaczy krabów.
Pierwsza udokumentowana wzmianka o wsi rybackiej Neuharlingersiel pochodzi sprzed ponad 300 lat. Od tego czasu obraz portu
uległ wielu przeobrażeniom. Jest on jednak i pozostanie tym, czym
zawsze był: rdzenną częścią wsi Neuharlingersiels i oknem na morze.
Port promowy jest nadto ogniwem łączącym wschodniofryzyjską
wyspę Spiekeroog ze stałym lądem – i to już od 1792 roku. W tym
roku zorganizowano bowiem cotygodniowe połączenie promowe
z wschodniofryzyjską wyspą Spiekeroog, do której od 1842 roku
prom zawijał nawet codziennie. Obecnie cały ruch turystyczny i zaopatrzeniowy przechodzi przez port. W 2006 wyspę odwiedziło
80 600 gości, którzy skorzystali z około 565700 noclegów. Oprócz
22
www.strabag.com
inform 14
Projekty
ruchu promowego w porcie Neuharlingersiel mieści się siedziba
wielu poławiaczy krabów. Pełniąc wszystkie te funkcje port osiągnął
granice swej wydajności.
ctwa Ogólnego Dyrekcji Północ Oddziału Brema, odpowiedzialna
za dostawę niezbędnych elementów prefabrykowanych oraz za
budownictwo betonowe.
DZIAŁANIA NA TRZECH FRONTACH
BEZPROBLEMOWE WBIJANIE ŚCIANEK SZCZELNYCH
Środkiem zaradczym miał być projekt gminnego Związku na
rzecz portu we współpracy ze Wspólnotą Planowania NLWKN / Thalen
Consult. Zgodnie z założeniami projektu port miał zostać odpowiednio poszerzony oraz miał zostać utworzony dodatkowy basen
dla łodzi sportowych, które dotychczas traktowane były po macoszemu. Najwyższym priorytetem było niezakłócanie bieżącego ruchu
promowego.
Umocnienie brzegu w nowym obrębie portu zostało wykonane
w formie konstrukcji ze stalowych ścianek szczelnych z zakładanymi
prefabrykowanymi elementami betonowymi o długości do 8,30 m,
oczepu żelbetowego i zakotwieniem pali ukośnych. Pustą przestrzeń
pomiędzy elementami prefabrykowanymi a stalową ścianką szczelną
zalano betonem wypełniającym. W celu trwałego zabezpieczenia
ścianek szczelnych przed korozją „okładzinę betonową“ ścianki
szczelnej umieszczono 0,6 m pod przyszłym dnem portu. Ponieważ
obszary te również w okresie wody niskiej nigdy nie wysychały, prawie
wszystkie prefabrykowane elementy betonowe obiektu o całkowitej
długości 420 m musiały być montowane przy pomocy nurków.
Specjalnie w tym celu powołana spółka Fährhafen Neuharlingersiel, w której miała udział również firma STRABAG, otrzymała w drodze
przetargu zlecenie na wykonanie projektu. Podczas gdy wszystkie
prace ziemne, podziemne oraz te przy zastosowaniu m.in. pogłębiarek
ssących łącznie z budową grobli wykonywali partnerzy spółki, udział
przypadający firmie STRABAG został podzielony na trzy obszary.
Dwa z nich przejął pion Budownictwa Drogowego Dyrekcja
Hamburg. Podczas, gdy Oddział Budownictwa Wodnego Stralsund
odpowiedzialny był za wbijanie ścianek szczelnych, pali ukośnych
i wodne prace budowlane z wykorzystaniem stali, zadaniem Oddziału Północno-Zachodniego były umocnienia asfaltowe i spięcie
okładziny brzegowej mające na celu umocnienie brzegu i wybrzeża.
Kamienie zwożone w celu umocnienia grobli, będące dla wybrzeża
Fryzji Wschodniej znakiem szczególnym, połączone zostały betonem. W Neuharlingersiel miał swój udział również pion Budowni-
Oprócz stosunkowo łatwego wbijania ścianek szczelnych także
w obszarze półkolistym ścian ochronnych portu, tzw. tam poprzecznych, wbijanie pali skośnych okazało się trudniejszym zadaniem.
W związku z tym, że operacji nie można było dokonać z wody
z uwagi na odbywający się na bieżąco ruch promowy oraz z powodu
przypływów i odpływów, pale trzeba było wbijać z lądu.
KONTAKT: Frank Liedtke,
Budownictwo Drogowe Dyrekcja Hamburg
Widok na port w Neuharlingersiel.
23
DESY
NAJDŁUŻSZA PŁYTA
FUNDAMENTOWA ŚWIATA
Niemiecki synchrotron elektronowy jest jednym z wiodących ośrodków akceleratorowych na świecie. DESY
projektuje, buduje i eksploatuje akceleratory i bada przy
ich pomocy strukturę materii. W celu rozbudowania
Rysunek po lewej: Podczas procesu odlewania zastosowano
wiele pomp.
Rysunek po prawej: Zdjęcie z bliska podczas wożenia betonu.
istniejącego już pierścienia akumulacyjnego PETRA do
najwydajniejszego źródła promieniowania synchrotronowego na świecie niezbędna jest m.in. budowa nowej hali
doświadczalnej.
Eksperymenty ze strumieniem fotonów o średnicy zaledwie
1 / 10 000 mm są niezwykle wrażliwe na nawet najmniejsze statyczne
lub dynamiczne zmiany. Żądane wielkości mieszczą się w obrębie
mikrometrów. Z tego powodu płytom fundamentowym o długości
272 m, szerokości 23,65 m i grubości 1,0 m stawiane są bardzo
wysokie wymagania w zakresie dopuszczalnych odkształceń. Dotyczy to przede wszystkim stabilności w kierunku pionowym oraz
gładkości i szczególnej płaskości powierzchni (Tolerancja płaskości
4 mm na 10 m epoksydowej powłoki płyty).
Aby spełnić te wymagania płyta fundamentowa została całkowicie odłączona od pozostałej części budynku i „pływa” na ślizgowej
warstwie bitumicznej. Betonowanie odbywa się w całości, przy
użyciu pięciu pomp jednocześnie, w zabezpieczonej przed deszczem hali. Górna warstwa o grubości 50 cm wykonana została
z betonu włóknistego o zawartości włókien 75 kg / m³ o wartości w /
z 0,43. Przy montażu pracowało 76 pracowników w systemie zmianowym. Wymaganą płaskość powierzchni betonu zapewniło zastosowanie dwóch belek wibracyjnych. Opracowano szczegółowy plan
dotyczący rozwiązań logistycznych i zasad gwarancji jakości, który
umożliwił realizację wszystkich zaplanowanych środków produkcyjnych, wykonawczych i kontrolnych.
Po 60 godzinach ciągłego betonowania pod kontrolą TPA
Obszar Północ 6.497 m³ mieszanki betonowej wypełniło płytę fundamentową. W trzecim tygodniu adwentu około godz. 18.00 z radością
i odrobiną dumy wszyscy uczestnicy projektu mogli zapalić trzecią
świeczkę na wieńcu adwentowym.
Płyta fundamentowa skurczyła się w międzyczasie planowo
o około 5,0 cm na obydwu końcach. Dotychczas nie było na
świecie płyty o takiej samej lub podobnej długości, którą wylano by
w całości bez użycia fug.
KONTAKT: Silke Pförtner,
Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne Dyrekcja Północ
Montaż elementów luźnych dla centrum badawczego.
24
www.strabag.com
CENTRUM WTI
KSIĄŻKI TEŻ POTRZEBUJĄ
SWEGO MIEJSCA
inform 14
Projekty
ckiej: Ján Mikolaj, wicepremier i minister oświaty, Dušan Čaplovič,
wicepremier ds. nauki, spraw europejskich, praw człowieka i mniejszości narodowych oraz dyrektor Centrum Informacji NaukowoTechnicznej Ján Turňa.
KONTAKT: Juraj Hirner,
Budownictwo Ogólne Dyrekcja Słowacja 2
Biblioteka Centrum Informacji Naukowo-Technicznej
Republiki Słowackiej była dotychczas rozrzucona po wielu
miejscach. Zorganizowanie jednej siedziby biblioteki
wiązało się z koniecznością postawienia nowego budynku.
Dodatkowym aspektem była chęć stworzenia nowego
akcentu architektonicznego w Bratysławie.
Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Republiki Słowackiej
ma służyć nie tylko jako biblioteka naukowa posiadająca zbiory
z dziedziny techniki i wybranych dziedzin przyrodniczych, ekonomicznych i socjologicznych, lecz jest również częścią strategii rządu
słowackiego opartej na popularyzacji nauki i techniki. Dlatego też
w nowej siedzibie mają być gromadzone wyniki badań, które następnie będą przedstawiane publiczności przykładowo za pomocą nowo
utworzonych portali internetowych. Ponadto zadaniem centrum
będzie ocena jakości uniwersytetów, szkół wyższych i innych placówek naukowych. W nie mniejszym stopniu budynek ma służyć
jako siedziba wydziału nauki i techniki słowackiego Ministerstwa
Oświaty.
SPOJRZENIE Z BLISKA
Architektura budynku została przystosowana do panujących
tu specjalnych warunków miejscowych. Z tego powodu zdecydowano się na oszklenie ryzalitu, jak określa się występ z lica
w elewacji budynku, prowadzony od fundamentów po dach. Postawiona z przodu szklana fasada tworzy trzecią warstwę oszklenia, co
pozwala na redukcję hałasu ulicznego do minimum. Jednocześnie
fasada wzbogaca obiekt, nadając mu specyficzny i niepowtarzalny
architektoniczny wyraz. Dzięki temu Centrum stanowi perłę architektoniczną tego miejsca.
Obiekt posiada dwie kondygnacje podziemne, parter, galerię
i cztery piętra. W drugim podziemiu mieści biblioteka i archiwum
Centrum. Na pierwsze podziemie przypada parking z 40 miejscami parkingowymi oraz warsztat, pomieszczenia instalacyjne
budynku, instalację zasilania awaryjnego, stację transformatorową
oraz pomieszczenia dla ochrony. Parter jest ogólnie dostępny.
Znajdują się tu m.in. księgarnia i stołówka.
19 grudnia 2007 roku miało miejsce uroczyste otwarcie budynku
Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Republiki Słowackiej.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele rządu Republiki SłowaKsiążki też lubią „ładnie mieszkać”.
25
HALA WIELOFUNKCYJNA
NOWE OBLICZE MIASTA
MLADÁ BOLESLAV
Miasto Mladá Boleslav położone jest w południowych
Czechach, na północ od Pragi. Miejscowość liczy około
43.000 mieszkańców. Centrum miasta, w pobliżu którego
znajduje się centrala fabryki samochodów Škoda, wzbogacone zostało w listopadzie 2007 roku o nowe wielofunkcyjne centrum Bondy.
Zlecenie budowy „pod klucz” nowego wielofunkcyjnego
centrum o wartości 27 mln euro otrzymał pion Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Dyrekcji Czechy, która pełni funkcję generalnego wykonawcy spółek Raiffeisen Leasing Real Estate s.r.o.
Praga i Raiffeisen-Leasing Wiedeń. Budowę, która trwała zaledwie
15 miesięcy, rozpoczęto w sierpniu 2006 roku, a uroczyste otwarcie
Centrum miało miejsce już 22 września 2007 roku.
W nowym wielofunkcyjnym centrum znajdują się dwa poziomy
sklepowe, dwa poziomy parkingowe, centrum kinowe, klub fitness
oraz centrum biurowe, co stanowi łącznie około 21.000 m²
powierzchni użytkowej. Otwarcie Centrum Bondy przyniosło miastu
dodatkowe korzyści w postaci 28 000 m² nowych połączeń komunikacyjnych dla ruchu samochodowego oraz dla pieszych.
Prace budowlane na etapie stanu surowego w Bondy-Center.
26
BUDYNEK Z PIĘCIOMA FASADAMI
Bondy to nie tylko galeria handlowa położona w najbardziej
uczęszczanej części miasta Mladá Boleslav z dwukondygnacyjną
galerią sklepową, supermarketem, dziewięćdziesięcioma sklepami,
centrum sportowym i multikinem z 4 salami kinowymi. To przede
wszystkim pięćset nowych miejsc pracy oraz oddzielny wielokondygnacyjny parking o powierzchni 5 400 m².
Pod parkingiem znajduje się główny dworzec autobusowy
z terminalem. Jednocześnie wokół centrum poprowadzono nowe
ulice wraz z przejściem nad biegnącą tam linią kolejową. Konstrukcję
nośną budowli tworzy kombinacja monolitycznej i prefabrykowanej żelbetowej konstrukcji szkieletowej. Dla multikina oraz
dla mającego powstać centrum sportowego wybrano konstrukcję
stalową. Fasada budynku posiada strukturę aluminiowo-szklaną
Budowa „pod klucz“ hali wielofunkcyjnej
www.strabag.com
inform 14
Projekty
Galeria handlowa będzie miała dwie kondygnacje.
90 sklepów znajdzie tu swoje miejsce.
z powierzchniami pokrytymi na przemian blaszanymi kasetonami
i szablonami eternitowymi. Prostokątny plan budynku uwydatniono
dachem, który został zaprojektowany jako „piąta fasada“. Posadzone na nim rośliny, załamane pochyłe powierzchnie oraz nadbudówki w kształcie wież nadają mu indywidualny charakter.
Poszczególne pasaże galerii sklepowej nawiązują dzięki ich
położeniu i kierunkom do istniejących połączeń komunikacyjnych
miasta. Wskutek tego pasaże krzyżują się na małym placyku
w samym środku obiektu, który oświetlony jest oknem w stropie.
Niektóre z dziewięćdziesięciu sklepów dostępne są bezpośrednio
z ulicy. Do obiektu należy również wyrastający z dachu trzypiętrowy
biurowiec, który znacznie zwiększa ofertę powierzchni biurowych
w sercu tego przemysłowego regionu. Budowla nawiązuje w ten
sposób tematycznie do architektury okalających ją starszych zabudowań. Ponadczasowość Centrum została podkreślona dzięki
zastosowaniu kamienia naturalnego na powierzchni około 4.300 m².
SYMBOLIKA W ARCHITEKTURZE
Architektom pracującym nad projektem zależało na nadaniu
fasadzie szczególnego, symbolicznego dla regionu znaczenia. Słupy
nośne części aluminiowych przebiegają pochyłymi liniami pionowymi
ścianek attykowych nad płaszczyzną najwyżej położonych płaskich
dachów, tworząc w ten sposób zwieńczenie dla wystających z planu
nadbudówek w kształcie wież. Ten dynamiczny element ma symbolizować rozkwit tutejszego przemysłu samochodowego.
KONTAKT: Petr Kafka,
Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne Dyrekcja Czechy
Na budowę zużyto około 33.000 m³ betonu.
27
D3
KOLEJNY ODCINEK
OTWARTY
17 grudnia 2007 miało miejsce uroczyste otwarcie
odcinka autostrady D3 Mezno - Chotoviny, którego dokonał premier Republiki Czeskiej Mirek Topolánek.
Budowę tego odcinka autostrady powierzono specjalnie
w tym celu zawiązanej spółce, której przewodził pion
Budownictwa Drogowego Czechy/Słowacja Dyrekcja
Budowla ta łączy się od północy z eksploatowanymi już odcinkami Chotoviny – Stoklasná Lhota – Tábor Południe z lat 1991 i 2004
(patrz inform 1 / 2007). Odcinek autostrady D3 leżący w środkowej
części Czach zostanie połączony z północnym krańcem okręgu
południowo-czeskiego.
Długość odcinka wynosi 6,8 km. Należy do niego m.in. również
siedem mostów i trzy wiadukty. Dominującym mostem jest estakada
biegnąca nad doliną potoku Rzavá. Prace budowlane obejmowały
m.in. również budowę ponad 7,8 km kanalizacji, ułożenie 12,8 km
kabli oraz wylanie 90 000 t mieszanki asfaltowej. Suma obejmująca
budowę tego odcinka drogi, na jaką opiewało zlecenie Dyrekcji Dróg
i Autostrad Republiki Czeskiej, wynosi ok. 111 mln euro.
KONTAKT: Pavel Žákovský,
Budownictwo Drogowe Czechy/Słowacja Dyrekcja Południe
Południe. Zakończenie prac budowlanych i oddanie tego
odcinka autostrady zleceniodawcy zaplanowano na
czerwiec 2008 roku.
Budowla pod nazwą 0306 / I stanowi część składową magistrali
ulicznej D3 (R3) Praga - Tábor - České Budějovice prowadzącej do
granicy państwowej z Austrią i należącej do europejskiej drogi E55.
Dzięki temu odcinkowi ruch tranzytowy odbywający się na drodze
europejskiej zostanie przeniesiony z gmin Sudoměřice w okolicy
miejscowości Tábor i Rzavá, co w znacznym stopniu przyczyni się
do odciążenia tych terenów z ruchu samochodowego.
Projekt obejmował budowę siedmiu mostów i trzech wiaduktów.
28
Rysunek u góry: Mirek Topolánek dokonuje otwarcia odcinka.
www.strabag.com
R4
inform 14
Projekty
WĘZEŁ GORDYJSKI
ROZPLĄTANY
samo wyglądająca szosa I / 20 prowadząca w kierunku miejscowości
Pisek. Odcinki ulic I / 4 i I / 20 łączące się z istniejącą siecią drogową
wykonane są jako jezdnie dwupasmowe. Do wybudowania tej dużej
konstrukcji skrzyżowania wielopoziomowego wykopano łącznie
325 000 m³ ziemi. We wrześniu 2008 węzeł po 36 miesięcznym
okresie budowy zostanie ukończony.
Nadanie nowego kształtu węzłowi komunikacyjnemu
ŁĄCZNICE TO PODSTAWA
dróg R4 i I/20 miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa
ruchu. Sprawą nadrzędną było zapewnienie uczestnikom
ruchu większej przejrzystości i lepszej orientacji.
Około 100 km na południe od Pragi w południowych Czechach
leży spokojne miasteczko Písek. Do jego zabytków należy najstarszy
kamienny most Czech pochodzący z XIII wieku. Jest on zatem
jeszcze starszy niż słynny most Karola w Pradze. Odwraca on
uwagę 30.000 mieszkańców od tego, że w jego sąsiedztwie zbiegają
się dwie z najważniejszych dalekobieżnych czeskich dróg. Pierwsza
to trasa R4 Praga – Strakonice a druga I /20 Písek – Blatná. Prace
budowlane mające na celu przekształcenie tego newralgicznego
punktu rozpoczęto we wrześniu 2005 roku. Za budowę odpowiedzialna była specjalnie w tym celu zawiązana spółka pod kierownictwem Dyrekcji Budownictwo Drogowe Czechy / Słowacja Południe.
To bezkolizyjne skrzyżowanie posiada pięć łącznic. Całkowita
długość dróg i odcinków przylegających wynosi 8,1 km. Częścią
składową budowli jest również sześć mostów.
Łącznica A dla kierunku Strakonice – Praga jest dwupasmowa
o długości 1 000 m, łącznica B dla kierunku Praga – Strakonice jest
dwupasmowa o długości 590 m, łącznica C dla kierunku Písek –
Blatná jest dwupasmowa o długości 800 m oraz łącznica D dla
kierunku Blatná – Písek jest jednopasmowa o długości 490 m.
Skrzyżowanie uzupełnione jest o łącznicę E, która łączy drogi I / 4
i I / 20 i przylega do nich dzięki jednopoziomowym skrzyżowaniom.
KONTAKT: Petr Čechal jr.,
Budownictwo Drogowe Czechy/Słowacja Dyrekcja Południe
Trasa główna biegnąca w kierunku Praga – Písek jest czteropasmową drogą szybkiego ruchu, której kontynuacją jest dokładnie tak
Węzeł gordyjski autostrady R4.
29
BUDOWA MOSTU
PROWIZORYCZNE
ROZWIĄZANIE
Polska nazwa „Chełmno” pochodzi od wyrazu oznaczającego
hełm lub pagórek. Obrazuje ona pagórkowate położenie tego nadwiślańskiego miasta. Jego bogata historia napiętnowana była od
momentu założenia miasta ciągłymi napięciami panującymi pomiędzy
przeważającą liczbą protestanckich Niemców a katolickimi Polakami.
Obecnie żyje tu 21.000 mieszkańców, których głównym źródłem
utrzymania jest produkcja mebli, budowa maszyn oraz turystyka.
Budowle mostowe są punktami węzłowymi infrastruktury. Obszerne prace konserwatorskie dokonywane
na takich obiektach pociągają za sobą duże zmiany
w odbywającym się ruchu lokalnym. W polskim mieście
Chełmno udało się obejść ten problem dzięki wybudowaniu mostu tymczasowego na czas renowacji starego
mostu.
ZAPEWNIĆ MOBILNOŚĆ
W pobliżu Chełmna znajduje się most prowadzący na drugi
brzeg Wisły. Budowla ta pochodzi z wczesnych lat 60-tych XX wieku
i wymagała natychmiastowej renowacji. W związku z tym, że jest
to jedyny most w okolicy, ma on ogromne znaczenie dla lokalnego
ruchu drogowego.
Wraz z potrzebą gruntownej renowacji mostu pojawił się
problem, w jaki sposób zapewnić możliwość przemieszczania się na
drugi brzeg rzeki. Dlatego też podjęto decyzję o budowie na czas
prowadzenia robót budowlanych mostu zastępczego, przez który
odbywałby się dotychczasowy ruch.
Zlecenie realizacji tego projektu Dyrekcja Budownictwa Mostowego otrzymała od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, oddział
w Bydgoszczy. „Naszym zadaniem była nie tylko budowa mostu
tymczasowego, ale również prowadzenie prac konserwatorskich
na starym moście“, wyjaśnia Zbigniew Szubski, kierownik projektu
Dyrekcji Budownictwa Mostowego Polska. Prace te prowadzono od
października 2006 do stycznia 2008 roku.
Powstaje nowy most.
30
www.strabag.com
inform 14
Projekty
Budowa mostu tymczasowego.
ABY ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ RUCHU
Most tymczasowy został postawiony na fundamencie z konstrukcji stalowej. Długość mostu wynosiła 1 134 m przy szerokości
8,24 m. Jezdnia zajmowała około 6 m szerokości.
Postawienie mostu wiązało się między innymi z budową
nasypów i dojazdów. Po zezwoleniu na wznowienie ruchu na starym
moście zadaniem Dyrekcji było usunięcie wszystkich tymczasowych rozwiązań. Poza tym zlecenie obejmowało również dbałość
o ochronę antykorozyjną i konserwację konstrukcji stalowej mostu
tymczasowego.
mostu, umocnieniu stalowego przęsła i wykonaniu nowej konstrukcji mostu. Przebudowany most w Chełmnie ma długość 1 063 m
i szerokość 13,56 m. Oprócz jezdni o szerokości 9 m przez most
poprowadzono również ścieżkę dla pieszych o szerokości 1,5 m.
Posadowiono 15 przęseł żelbetowych, zastosowano nowe szczelne
wypełnienia dylatacyjne. Pozwalają one na przesuwanie się względem siebie sąsiadujących części budowli. Spoiny te neutralizują
odkształcenia wywołane zmianą temperatury otoczenia, np. wydłużeń spowodowanych ociepleniem w lecie lub skróceń wywołanych
niskimi temperaturami w okresie zimowym. Zlecenie obejmowało
również budowę krawężników, dróg dla pieszych, barier i balustrad.
W ramach prac naprawczych wykonano również ochronę antykorozyjną konstrukcji stalowej i powierzchni betonowej, przebudowę
instalacji oświetleniowej i elektrycznej oraz naprawę dojazdów.
NOWY MOST NA WIŚLE
Przebudowa mostu stałego trwała od kwietnia do listopada
2007 roku. Polegała ona na rozebraniu elementów konstrukcyjnych
KONTAKT: Zbigniew Szubski,
Dyrekcja Budownictwa Mostowego Polska
Stały most osadzony na solidnych cokołach.
31
NOWA CENTRALA
POŁOŻENIE KAMIENIA
WĘGIELNEGO
Siedziby biur wszystkich jednostek koncernu STRABAG
znajdują się obecnie w Warszawie. Dynamiczny rozwój
firmy w Polsce, a co za tym idzie brak wystarczającej
Stare budynki musiały ustąpić nowej centrali.
ilości miejsca, sprawiły, że przeprowadzka stała się
koniecznością. W związku z tym podjęto decyzję o budowie nowego kompleksu biurowego, w którym znajdzie się
miejsce nie tylko dla wszystkich warszawskich dyrekcji,
ale także dla spółki BRVZ.
Na nową siedzibę firmy STRABAG wybrano miejscowość
Pruszków, położoną zaledwie kilka kilometrów na południowy zachód
od stolicy. 10 grudnia 2007 miało miejsce uroczyste położenia kamienia węgielnego pod nowy budynek. Otwarcie nowej siedziby zaplanowano na rok 2011. Słuszność decyzji dotyczącej wyboru miejsca
potwierdza fakt, że w bliskim sąsiedztwie mają już swoje siedziby
takie firmy jak BMTI i TPA. W uroczystości wzięli udział oprócz licznych gości m.in. również członkowie kierownictwa firmy, burmistrz
miasta Pruszków, przedstawiciele lokalnej administracji oraz architekci nowego kompleksu biurowego. Położenie kamienia węgielnego
nie było jedyną okazją do świętowania. Tego samego dnia miało
Położenie kamienia węgielnego pod nową budowę.
32
bowiem miejsce wyburzenie starych budynków, które znajdowały się
wcześniej na tym terenie. Nowy początek został niniejszym zasygnalizowany w dwójnasób. Obecnie rozpoczęto pierwszy etap budowy
obejmujący wzniesienie trzech budynków. Całkowita powierzchnia nowej centrali wyniesie 9 800 m². Kubatura obiektu wyniesie
około 23 270 m³. Budowla została zaprojektowana przez architektów
Floriana Molzbichlera i Sebastiana Haselsteinera. Budowę prowadzi
Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne Dyrekcja Polska.
KONTAKT: Marko Mihajić,
Dyrekcja Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne Polska
www.strabag.com
LIBIA
INFRASTRUKTURA DLA
KRAJU Z PRZYSZŁOŚCIĄ
Odkąd w 2004 roku zniesiono embargo
handlowe nałożone na Libię, kraj wykazuje coraz
inform 14
Projekty
swój początek droga do Sirte. Prace budowlane przy tej jednopasmowej drodze o długości 210 km potrwają jeszcze do czerwca
2009 roku, czyli w sumie 21 miesięcy.
Druga część Utrzymania Dróg Nadbrzeżnych łączy ze sobą
kolejne ośrodki gospodarcze Ajdabiya, Bengazi i Al Marj. Planowany
koszt inwestycji związanych z budową drogi o łącznej długości
434 km, to prawie 40 mln euro. Zakończenie budowy przewidziano
na koniec 2008 roku. Oddane zostanie wówczas około 206 km drogi
dwupasmowej i około 20 km jednopasmowej. Tylko na tym odcinku
roboty ziemne objęły 287 200 m³.
większe zainteresowanie inwestycjami zagranicznymi. Dzięki takim portom jak w Bengazi
KONTAKT: Michael Webster, STRABAG International GmbH
i w Trypolisie, wybrzeże tego kraju rozwija się
w błyskawicznym tempie. Tworzenie niezbędnej
infrastruktury odbywa się m.in. przy udziale firmy
STRABAG International GmbH.
Utrzymanie Dróg Nadbrzeżnych łączy ze sobą kilka najważniejszych nadmorskich miast Libii. W budowie dwóch odcinków
drogi na zlecenie „Generalnego Ludowego Komitetu ds. Komunikacji
i Transportu Drogowo-Mostowego“ ma również udział firma
STRABAG International GmbH, za pośrednictwem specjalnie w tym
celu zawiązanej spółki. Są to odcinki z Misratah do Sirte i z Ajdabiya
przez Bengazi do Al Marj.
Misratah jest po Trypolisie i Bengazi trzecim co do wielkości
miastem Libii, liczącym ponad 400 000 mieszkańców. W ostatnich
latach miasto to stało się gospodarczym centrum kraju. Tu bierze
Z Ajdabiya do Al Marj powstaje około 434 km drogi.
Rysunek u góry: Roboty przy użyciu walca na odcinku z Ajdabiya do
Al Marj.
33
CENTRUM REKREACYJNO-HANDLOWE
WESTSIDE – WIZJA STAŁA
SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ
Pierwsza szwajcarska budowla wybitnego architekta
Daniela Libeskinda: zamknięcie stanu surowego centrum
Park wodny w Westside.
rekreacyjno-handlowego Westside w Bernie-Brünnen.
Funkcję wykonawcy generalnego powierzono spółce ARGE
TU Westside, składającej się ze spółek STRABAG AG
i Rhomberg Bau AG, w której znaczny udział ma również
Dyrekcja Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne Szwajcaria.
Jesienią zeszłego roku w obecności około 600 osób
pracujących przy budowie centrum obchodzono uroczystość zawieszenia wiechy.
Centrum rekreacyjno-handlowe Westside w Bernie-Brünnen
prezentuje się na siedem miesięcy przed otwarciem jako gotowa
budowla. „Westside jest tętniącym życiem miejscem na miarę XXI
wieku. Zakupy, rozrywka, wellness nabierają tu zupełnie nowego
wymiaru“, mówi Daniel Libeskind. Ten znany amerykański architekt
zaplanował Westside na podobieństwo średniowiecznego miasta,
Uroczystość zawieszenia wiechy
34
Wielka budowa Bern-Brünnen.
www.strabag.com
dopasowując go jednakże do potrzeb XXI wieku. Niskie i wysokie
pomieszczenia, uliczki i place, do których dociera światło dzienne,
przeplatają się wzajemnie. Ze względu na położenie centrum nad
autostradą, Westside jest swojego rodzaju bramą do miasta Berna.
Drewniana fasada łączy Westside w naturalny sposób z krajobrazem
roztaczającym się po zachodniej stronie.
LICZBY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
Zaplanowane przez Libeskinda pochyłe ściany z betonu oraz
kryształ ze szkła i metalu stanowiły pod względem statycznym nie
lada wyzwanie dla pracowników zatrudnionych przy budowie oraz
dla firm budowlanych. Godnym uwagi jest fakt, ile materiału zużyto
na budowę od momentu położenia kamienia węgielnego w kwietniu
2006 roku: około 85 000 m³ betonu, 120 000 m³ żwiru, 11 000 t stali,
5 000 m² szkła i 3 500 m³ drewna, nadto 350 km kabla elektrycznego i 200 km rur. 400 do 600 pracowników dziennie wykonywało
prace budowlane na etapie budowy stanu surowego; w sumie
ok. 1 500 osób będzie uczestniczyć w projekcie w okresie prowadzenia rozbudowy na potrzeby najemców, który rozpocznie się
w kwietniu 2008 roku. „Dzięki wyjątkowemu i wytrwałemu zaangażowaniu wszystkich osób biorących udział w przedsięwzięciu, jesteśmy
w stanie dotrzymać ustalonych terminów“, cieszy się Anton
Gäumann, prezes spółki Neue Brünnen AG i kierownik całego
projektu Westside. „Cieszymy się na otwarcie centrum Westside
8 października 2008 roku“, dodaje Gäumann.
inform 14
Projekty
ROZRYWKA, ZAKUPY, MIESZKANIE I PRACA
W centrum handlowym Westside znajdować się będzie
około 60 sklepów, część gastronomiczna z wieloma restauracjami
i barami, multikino z jedenastoma salami, hotel z salami konferencyjnymi, park wodny z centrum fitness oraz rezydencja dla seniorów.
Nowy przystanek szybkiej kolei miejskiej BLS oraz połączenia
z miejską siecią tramwajowo-autobusową Bernmobil sprawią, że do
centrum Westside będzie można dotrzeć bezproblemowo środkami
komunikacji miejskiej. Bezpośrednie połączenie z autostradą A1
umożliwi łatwy i szybki dojazd własnym środkiem transportu.
Przez kolejne pięć lat w dzielnicę Berno-Brünnen zainwestowanych zostanie łącznie około 740 mln euro. Centrum rekreacyjnohandlowe Westside jest sercem nowej dzielnicy miasta, a dzięki
inwestycjom opiewającym na sumę 308 mln euro największym
prywatnym projektem cząstkowym. Inwestorem centrum Westside
jest spółka Neue Brünnen AG, 100-procentowa spółka-córka
spółdzielni Migros Aare. W centrum Westside powstanie około
800 nowych miejsc pracy w regionie. Na 21 polach eksploatacyjnych inni inwestorzy wybudują mieszkania dla około 2 700 osób.
KONTAKT: Bernd Hofer, ARGE TU Westside
Na budowę zużyto 85.000 m³.
35
Nowa hala fabryczna dla Grupy SEFAR.
RUMUNIA
NOWY ZAKŁAD PRODUKCYJNY DLA FIRMY SEFAR
Fakt, że Rumunia jest rynkiem dynamicznie rozwijającym się,
rozpoznała również grupa SEFAR. Zajmuje się ona rozwojem, produkcją i sprzedażą tkanin technicznych mających zastosowanie
w sitodruku i filtracji i zaliczana jest w tej branży do czołowych
przedsiębiorstw na świecie. Firma SEFAR zatrudnia na całym świecie
ponad 1 800 pracowników. Firma Züblin Construct SRL została
wybrana na generalnego wykonawcę budowy „pod klucz” nowego
zakładu produkcyjnego w Sighisoarze w Rumunii.
Rumunia daje ekspertom budowlanym wszelkich specjalizacji szerokie pole do działania i to na wiele
WYSOKA JAKOŚĆ
lat. Wartość rumuńskiego rynku budowlanego wzrasta
rocznie o 30 procent. To olbrzymie zapotrzebowanie
w budownictwie ogólnym, inżynieryjnym i drogowym
wsparte znacznym napływem środków prowadzi do
dużego popytu we wszystkich dziedzinach.
Doskonała znajomość rynku oraz sprawdzanie partnerów
budowlanych są w Rumunii może bardziej pożądane niż na innych
europejskich rynkach budowlanych. Podczas planowania zaleca się
nie tylko ustalenie możliwie jak najniższej ceny będącej kryterium
budowlanym, lecz również optimum we współdziałaniu wszystkich
faktorów od produkcji materiałów budowlanych, przez wykwalifikowaną i zmotywowaną siłę roboczą, gwarancję jakości i kosztów
po kwestie dotyczące terminów realizacji zleceń. „Krótko mówiąc:
konieczność zapewnienia profesjonalnego zarządzania dzięki niezawodnym partnerom znającym lokalny rynek”, wyjaśnia Gerd Maurer,
prezes firmy Züblin Construct SRL w Bukareszcie.
36
Suma powierzchni wszystkich kondygnacji nowej budowli
grupy SEFAR, zwanej „Greenfield“-Investition, będzie wynosiła
około 13 500 m². Koszt przedsięwzięcia wyliczono na 6,7 mln euro.
Oprócz firmy Züblin Construct SRL również Dyrekcja Stuttgart /
Budownictwo Kompleksowe miała w tym projekcie swój udział.
Obejmował on wykonanie kompletnych prac budowlanych do osiągnięcia etapu stanu surowego budowli. „Doprowadzenie budynku
do stanu surowego na własną odpowiedzialność przyczynia się
w sposób znaczący do zabezpieczenia kosztów oraz do polepszenia
i gwarancji jakości budowy“, wyjaśnia Gerd Maurer. Poprzez przyjęcie
związanej z tym większej głębokości przetworzenia możliwe jest
większe tworzenie wartości. Dochodzi do tego produkcja własna
materiałów budowlanych, np. betonu i asfaltu, we własnych zakładach z odpowiednim zabezpieczeniem jakości. „Nasz sukces zależy
w znacznym stopniu od faktu, że zespół projektu składa się w dużej
części z miejscowych pracowników”, wyjaśnia Maurer.
KONTAKT: Gerd Maurer, Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne
Europa Południowo-Wschodnia Dyrekcja Wschód
www.strabag.com
inform 14
Projekty
Rysunek po lewej: Suma powierzchni wszystkich kondygnacji nowego
budynku wynosi 13.500 m².
Gerd Maurer (w zastępstwie) podczas uroczystości przekazania budynku
do użytkowania.
Nowa siedziba oznacza więcej miejsca.
Szybki postęp budowy: W roku 2007, czyli prawie okrągły
na kontynuowanie pracy fabryki w systemie dwuzmia-
rok od udzielenia zlecenia, miało miejsce uroczyste
nowym w dniu odbioru.
oddanie budowli koncernowi szwajcarskiemu. W ciągu
tego roku Züblin Construct SRL dostarczył również
Dzięki budowie nowego zakładu w Rumunii firma SEFAR,
komplet dokumentacji zawierającej pozwolenia i plany
Division Filtration, dysponuje konkurencyjną lokalizacją
wykonawcze.
jeśli chodzi o hurtową produkcję tkanin filtracyjnych.
Obecnie w Sighisoarze zatrudnionych jest na pierwszym
Próbną eksploatację maszyn rozpoczęto już na trzy
etapie około 60 pracowników.
miesiące przed odbiorem budynku, co pozwoliło
37
Anna Mosnitzka z Wegier, 9 lat
Kamil Kielarski z Polski, 4 lata
inform 14
Doniesienia
KONKURS DLA DZIECI
AND THE WINNER IS ...
Drogie dzieci, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, ile
wysiłku włożyłyście w swoją pracę! Jeszcze nigdy reakcja
na ogłoszony przez nas konkurs nie była tak wielka.
Otrzymaliśmy od Was około 150 prac przedstawiających
najróżniejsze motywy, wykonanych w najróżniejszych
technikach malarskich. Chcielibyśmy Wam za to serdecznie podziękować! Mamy nadzieję, że malowanie sprawiło
Wam tyle samo radości, co nam podziwianie waszych
dzieł. Wybór zwycięzców był dla nas tak trudny, że ostatecznie zostali oni wybrani w drodze losowania. Prezentujemy prace zwycięskie oraz kilka innych. Zgodnie
z obietnicą u nas nie ma przegranych. Każdy uczestnik
konkursu otrzyma mały prezent.
Nick Stoffers z Niemiec, 7 lat
39
Kto może się z Panem kontaktować w związku z kodeksem
etycznym?
Każdy, zarówno osoby z koncernu jak i te spoza niego.
Co dzieje się z informacjami, które do Pana docierają?
Wszystkie informacje traktowane są poufnie, są one sprawdzane
i w zależności od rezultatu podejmuje się stosowne decyzje.
Zewnętrzny ombudsman: Erhard Grossnigg
ANKIETA
ERHARD GROSSNIGG
Co rozumie Pan pod pojęciem „kultura sporu”?
Uszanowanie opinii drugiej osoby z jednoczesnym przedstawieniem rzeczowych argumentów i umiejętności poprowadzenia
dyskusji za i przeciw.
Czy kultura ta, Pana zdaniem, jest w przedsiębiorstwie
takim jak STRABAG pożądana? Jeśli tak, to dlaczego?
Jak najbardziej tak, gdyż właśnie różnorodność zdań i opinii
pozwala na obranie odpowiedniej drogi postępowania.
Pańskie cechy?
otwarty, lojalny, bezpośredni, często niecierpliwy
Jak wyobraża Pan sobie swoją pracę w charakterze
zewnętrznego ombudsmana w koncernie STRABAG?
To bardzo ambitne zadanie.
Dlaczego zdecydował się Pan na objęcie tej funkcji?
Z firmą STRABAG związany jestem od wielu lat i przedsiębiorstwo to jest mi dobrze znane.
Jakie wartości liczą się dla Pana?
Konserwatywne, „Miłość, wiara, nadzieja“ ………
Jak brzmi Pana motto życiowe?
Chciec to móc.
KONTAKT: [email protected]
W jakim przypadku można się do Pana zwrócić?
Zawsze, gdy zaistnieje przypuszczenie lub podejrzenie,
że doszło do naruszenia zasad kodeksu etycznego.
W firmie STRABAG, będącej firmą międzynarodową,
jest zróżnicowany pod względem regionalnym.
sukces zależy w dużej mierze od wzajemnego
Na czele stoi Karlheinz Mahler, kierownik działu
zaufania partnerów biznesowych. Pociąga to jednak
Human Resources Services. W dużych krajach
za sobą konieczność przestrzegania przez wszystkich
koncernu wspierają go regionalni ombudsmani.
pracowników obowiązujących przepisów ustawowych,
Informacje na ich temat można uzyskać na stronie
wewnętrznych wytycznych oraz podstawowych war-
STRANET lub przez Karlheinza Mahlera. Anonimowe
tości etycznych. W związku z tym zaistniała potrzeba
zgłoszenia można kierować do zewnętrznego
stworzenia neutralnej komórki, do której można się
ombudsmana Erharda Grossnigga.
zwrócić w razie stwierdzenia naruszenia tych zasad.
Taką funkcję ma pełnić wewnętrzny i zewnętrzny
ombudsman. W firmie STRABAG system ombudsmanów
40
KONTAKT: Karlheinz Mahler,
kierownik działu Human Resources Services
www.strabag.com
inform 14
Doniesienia
Co dzieje się z informacjami, które do Pana docierają?
W przypadku sporów międzyludzkich trudno jest zachować
anonimowość osoby wnoszącej zażalenie z uwagi na konieczność przeprowadzenia wspólnych rozmów służących wyjaśnieniu całej sprawy. Jednakże przy zarzutach prawnokarnych
osoba zgłaszająca sprawę pozostaje anonimowa, jeśli tylko
wyrazi takie życzenie. Nieraz sensowne wyjaśnienie sprawy
możliwe jest tylko wtedy, gdy informator sam głosi się w charakterze świadka. Ma to jednak miejsce tylko za wyraźną zgodą
tej osoby.
Wewnętrzny ombudsman: Karlheinz Mahler
ANKIETA
KARLHEINZ MAHLER
Jak wyobraża Pan sobie swoją pracę w charakterze zewnętrznego ombudsmana w koncernie STRABAG?
Zadanie to wymaga często umiejętności mediacyjnych,
tzn. zdolności obiektywnego wysłuchania argumentów każdej
ze stron i wskazania możliwych rozwiązań bez zajmowania własnego stanowiska w danej sprawie. Z drugiej strony funkcja ta
wiąże się ściśle z umiejętnością odpowiedniego badania sytuacji, tzn. poznania prawdziwych motywów działania, powodów
oskarżeń, weryfikacji prawdziwości stwierdzeń oraz próby
obiektywnego rozpoznania zaistniałego stanu rzeczy. Ombudsman jest często kimś w rodzaju katalizatora w procesie godzenia sprzecznych interesów.
Dlaczego zdecydował się Pan na objęcie tej funkcji?
Sądzę, że funkcja ta pozwala na utrzymanie zdrowej atmosfery
w firmie. Z wykształcenia jestem prawnikiem, zatem mogę
powiedzieć, że nie jest mi obce zajmowanie się sprawami międzyludzkimi, również tymi o tematyce prawnokarnej.
W jakim przypadku można się do Pana zwrócić?
W przypadku uzasadnionego silnego poczucia „żalu“ lub
możności wykazania przypadku naruszenia przez osoby trzecie
przepisów prawa lub wewnętrznych wytycznych obowiązujących
w firmie, bądź też naruszenia zasady dobrych obyczajów. Najpierw należy jednak skontaktować się w danej sprawie z osobą
godną zaufania z najbliższego otoczenia, jak np. z przełożonym
lub przedstawicielem komórki reprezentującej sprawy pracowników.
Co rozumie Pan pod pojęciem „kultura sporu”?
Wyrównana walka o swój punkt widzenia, oparta na przejrzystych zasadach i gotowości pójścia na kompromis, innymi słowy
umiejętność prowadzenia dyskusji bez atakowania lub ranienia
drugiego uczestnika sporu.
Czy kultura ta, Pana zdaniem, jest w przedsiębiorstwie takim
jak STRABAG pożądana? Jeśli tak, to dlaczego?
Konflikty między poszczególnymi pracownikami czy grupami osób
w przedsiębiorstwie są nieuniknione, trzeba je zatem traktować
jako rzecz zupełnie normalną. „Spory“ te wymagają jednak
zachowania wspomnianej „kultury“. Jeśli podejmuje się próby
rozwiązywania tych sporów w sposób wyżej opisany, to istnieje
realna szansa na zrodzenie się nowych innowacyjnych pomysłów. Z drugiej strony pozwolenie na posiadanie i wyrażenie
innej opinii przez drugą osobę jest wyrazem szacunku, jakim tą
osobę darzymy.
Pańskie cechy?
Z usposobienia jestem raczej spokojnym człowiekiem, który nie
odczuwa potrzeby wysuwania się na pierwszy plan. Szczęśliwa
rodzina, prawdziwi przyjaciele oraz harmonijne środowisko pracy
zajmują w mojej hierarchii czołowe miejsca.
Jakie wartości liczą się dla Pana?
Przestrzeganie zasad sprawiedliwości, odpowiedzialności
społecznej i wytrwałość są moim zdaniem nieodzowne, zarówno
w działaniach politycznych jak i gospodarczych. Dyscyplina,
uczciwość, bycie osobą godną zaufania, lojalność to wartości,
które uważam za bardzo istotne dla udanej współpracy w firmie.
Jak brzmi Pana motto życiowe?
Semper prorsus, numquam retrorsus.
KONTAKT: [email protected]
Kto może się z Panem kontaktować w związku z kodeksem
etycznym?
Każdy, kto czuje się dyskryminowany na stanowisku pracy
lub mogący ujawnić przypadki naruszenia zasad i wytycznych
kodeksu etycznego lub podstawowych wartości etycznych.
41
ROBOTY BRUKARSKIE
DLA URODY WIEDNIA
Piękne place podkreślają piękno znajdujących się przy
nich budowli. Architektura, położenie i dokładna obróbka
materiałów budowlanych wysuwają się tu na pierwszy
plan. Grupa „Brukowanie” Budownictwa Drogowego
Dyrekcja Wiedeń /Dolna Austria /Burgenland współprowadziła prace budowlane na kilku z najatrakcyjniejszych
placów Wiednia.
8.000 m² pięknej nawierzchni w Laxenburg.
Inżynier budowlany Franz Grammel jest w koncernie od 18 lat.
Jego zespół w grupie Brukowanie to ok. 60 kreatywnych techników, polerowaczy i fachowców posiadających odpowiednią wiedzę
i doświadczenie. Dobrze wykształceni specjaliści od kamienia
brukowego potrafią znaleźć i zrealizować atrakcyjne i twórcze rozwiązania spełniające wysokie wymagania techniczne, począwszy od
domu jednorodzinnego, a skończywszy na dużych placach.
WIELKI FORMAT DLA PAŁACU
Ponad dwa miliony gości rocznie odwiedza pałac Schönbrunn.
Chcąc się tam dostać, muszą przejść po nowo ukształtowanym
placu znajdującym się przed wejściem głównym do pałacu. Tam,
gdzie wcześniej parkowały samochody, od dwóch lat znajduje
się duży prostokątny plac, z którego rozpościera się widok na ten
najczęściej zwiedzany zabytek Wiednia. Brukowaniem placu zajął
się pion Budownictwa Drogowego Dyrekcja Wiedeń / Dolna Austria /
Burgenland Grupa „Brukowanie”. „Techniką próżniową zasysaliśmy
i układaliśmy wielkoformatowe płyty ważące do 300 kg“, opowiada
Franz Grammel. Duże płyty otoczone są małymi kamieniami brukowymi – wszystko z kamienia naturalnego.
ZMIANA SCENERII – PARLAMENT
Logistycznym majstersztykiem okazało się dzieło, jakiego
dokonał zespół „Brukowanie” prowadząc prace brukarskie przy
kolejnej wizytówce Wiednia, jaką jest Parlament. Tu latem 2005 roku
wybrukowany został plac okalający Pallas Athene oraz wjazd wiodący do Parlamentu. Zastosowano całą paletę kamieni, od najmniej-
42
szych przez te normalnej wielkości, aż do wielkoformatowych płyt
granitowych. Z powodu ograniczonej ilości czasu wiele prac musiało
być wykonywanych równolegle, co było nie lada wyzwaniem.
PLAC REKREACJI LAXENBURG
Jednym z najbardziej uczęszczanych terenów wypoczynkowych
jest Laxenburg, gmina położona w Dolnej Austrii, około 20 km
na południe od Wiednia. Pałacowy park byłej letniej rezydencji
Habsburgów odwiedza rocznie tysiące gości. Przez długi czas na
dużym placu okalającym ratusz, kościół i pałac mieścił się parking
samochodowy. Teraz plac został odnowiony i ma być miejscem, na
którym w przyszłości będą organizowanie jarmarki i różnego rodzaju
imprezy. Położono koło 8 000 m2 dużych granitowych płyt, połączonych swobodnie fugą naturalną. Architekt Podrecca zaplanował
ułożenie płyt w kształcie rybich ości – pod względem wykonania
było to bardzo ambitne zadanie, gdyż wiązało się z wykonywaniem
coraz to nowych wielkości i formatów płyt.
KONTAKT: Franz Grammel, Budownictwo Drogowe Dyrekcja
Wiedeń / Dolna Austria / Burgenland
www.strabag.com
STRABAG
inform 14
Uprawnieni do uczestnictwa w konkursie:
wszyscy pracownicy koncernu STRABAG
KONKURS
FOTOGRAFICZNY 2008
Nadsyłanie zdjęć:
kolorowych, cyfrowych (pliki jpg lub tif w jak najwyższej
rozdzielczości) lub odbitek małoobrazkowych lub przezroczy
„Bezpieczeństwo“ na placach budowy prowadzonych
Ostateczny termin nadsyłania zdjęć:
13 czerwca 2008
przez firmę STRABAG to rzecz najważniejsza. Niezależnie
od tego, czy jest to budownictwo drogowe, ogólne czy
inżynieryjne, wysokie standardy bezpieczeństwa firmy
PS
E-Mail:
[email protected]
Zespół redakcyjny z radością oczekuje na zdjęcia.
STRABAG traktowane są priorytetowo. W związku z tym
redakcja informu chciałaby podkreślić wagę tego faktu
przez zorganizowanie konkursu fotograficznego. W tej
kwestii liczymy na Państwa pomoc. Prosimy o nadsyłanie
zdjęć ilustrujących sposób, w jaki Państwo i Państwa
team dbacie o bezpieczeństwo na placu budowy.
Najlepsze zdjęcia znajdą się w kolejnym wydaniu
informu. Przewidziano również nagrody. Zwycięzca
otrzyma bon do restauracji o wartości 200 zł.
43
www.strabag.com
METRYCZKA Wydawca: STRABAG SE, Villach Redakcja: Bernd Hinrichs (Redaktor Naczelny), Karoline Moser,
Hans-Albrecht Sack Współpraca redakcyjna: Miroslava Kohlerova (Czechy/Słowacja), Ilona Mindler (Węgry), Marko Mihajić
(Polska), Elena Beljakowa (Rosja) Layout: Gundula Schmid Druk: TAUBER Promotion, Warszawa Zdjęcia: Urząd ds.
turystyki Dubai (S. 8), Westside (S. 34/35) Kontakt: STRABAG AG, do rąk Bernd Hinrichs, Siegburger Str. 241, D-50679 Köln,
Tel. +49 (0)221 824-2916, Fax +49 (0)221 824-2385, [email protected] lub STRABAG SE, do rąk Karoline Moser,
Donau-City-Str. 9, A-1220 Wiedeń, Tel. +43 (0)1 22422-1170, Fax +43 (0)1 22422-1177, [email protected]

Podobne dokumenty

mistrzowskie wyczyny na północy mocno w górę zrośnięty

mistrzowskie wyczyny na północy mocno w górę zrośnięty Hasłem przewodnim tego wydania jest używane dziś często słowo CSR. Corporate Social Responsibility to jednak coś więcej. Jeden z elementów składowych CSR, a zarazem ważny i trwały cel, jest opisany...

Bardziej szczegółowo

nowy szyk dla frankfurtu powrót do źródła – siła z natury

nowy szyk dla frankfurtu powrót do źródła – siła z natury firma STRABAG jako część konsorcjum będzie prowadzić budowę płatnej autostrady A2 pomiędzy Nowym Tomyślem na Zachodzie a Świeckiem przy granicy z Niemcami, a do roku 2037 będzie również jej zarządc...

Bardziej szczegółowo