Temat: Układ limfatyczny.

Transkrypt

Temat: Układ limfatyczny.
Temat: Układ limfatyczny.
Układ limfatyczny = rowy
melioracyjne do odprowadzania
wody???
1. Budowa układu limfatycznego.
Układ limfatyczny (chłonny) jest
zbudowany podobnie jak układ
krwionośny.
• Składa się z naczyń limfatycznych.
• W jego skład wchodzą ponadto: węzły
chłonne, śledziona, grasica, migdałki
podniebienne.
• Wypełniony jest limfą (chłonką).
• Jest układem otwartym!
2. Podstawowe funkcje
układu limfatycznego.
Odprowadzenie z komórek
zbędnych substancji i nadmiaru
wody.
Pośredniczenie w wymianie
składników pomiędzy osoczem
a tkankami.
Dostarczenie przesączonego
przez naczynia włosowate
osocza z powrotem do krwiobiegu.
Uczestniczenie w zwalczaniu
drobnoustrojów chorobotwórczych.
3. Krążenie w układzie limfatycznym.
Przesącz limfy z komórek do przestrzeni
międzykomórkowych.
Przedostanie się limfy z przestrzeni
międzykomórkowych do włosowatych naczyń
limfatycznych.
Przepływ limfy przez coraz większe naczynia.
Odprowadzenie limfy do żył układu krwionośnego.
4. Elementy układu
limfatycznego.
Naczynia limfatyczne – mają
cienkie ściany i zaopatrzone są
w zastawki.
Węzły chłonne – następuje w nich
filtracja chłonki i zatrzymywanie
drobnoustrojów chorobotwórczych;
w węzłach namnażają się limfocyty B
i T.
Migdałki – stanowią barierę obronną
dla organizmu, usuwając drobnoustroje,
z powietrza i pożywienia.
Śledziona – w niej niszczone są
drobnoustroje chorobotwórcze,
a także zużyte (martwe lub
uszkodzone) czerwone krwinki; dzielą
się w niej limfocyty; prawdopodobnie
niszczone są również komórki
nowotworowe.
Grasica – dojrzewają w niej
limfocyty; około 20r. życia grasica
traci swoje funkcje i przekształca
się w tkankę tłuszczową.
Limfocyty B i T
Limfocyty
To komórki układu odpornościowego należące do leukocytów. Mają
zdolność swoistego rozpoznawania antygenów czyli obcych białek,
które mogą pojawiać się w organizmie (np. drobnoustroje, pyłki,
trucizny). Limfocyty produkowane są w szpiku kostnym i nieustannie
krążą w organizmie, opuszczając układ limfatyczny i do niego
wracając.
Limfocyty T – powstają w szpiku kostnym, jednak dojrzewają w grasicy
(Thymus). Biorą udział w reakcji obronnej organizmu, niszczeniu
patogenów, przeciwdziałają autoagresji oraz wzmacniają reakcję obronną
organizmu.
Limfocyty B – powstają i dojrzewają w szpiku kostnym. Ich zadaniem jest
wytwarzanie przeciwciał.
Komórki NK (natural killer) – mają zdolność do niszczenia innych komórek
organizmu np. zmienionych przez nowotwory lub zaatakowanych przez
wirusy.