R E G U L A M I N Konkursu plastycznego „Kolorowy trzeci wiek

Transkrypt

R E G U L A M I N Konkursu plastycznego „Kolorowy trzeci wiek
REGULAMIN
Konkursu plastycznego „Kolorowy trzeci wiek” organizowanego
przez Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku
1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Toruński Uniwersytet Trzeciego
Wieku. Celem konkursu jest promocja aktywności artystycznej seniorów oraz
integracja środowiska studentów trzeciego wieku na poziomie regionalnym.
2. Konkurs plastyczny odbędzie się 28 września 2015 r. w Auli UMK
w Toruniu przy ul. Gagarina 11. Adresowany jest do członków Uniwersytetów
Trzeciego Wieku województwa kujawsko-pomorskiego oraz regionu, realizujących
swoją aktywność w sekcjach plastycznych.
3. Do udziału w konkursie UTW może zgłosić max 3 osoby – zgłoszona osoba
może zaprezentować w trakcie konkursu dwa obrazy własne, o tematyce dowolnej.
4. Zgłoszone do konkursu prace mogą być wykonane technikami: olej, akryl,
akwarela, grafika, batik, gwasz, witraż.
5. Prace konkursowe będą ocenione przez profesjonalne jury, które przyzna trzy
nagrody główne w wysokości: I – 500 zł, II – 300 zł, III – 200 zł oraz pięć
wyróżnień w formie nagród rzeczowych.
6. Jury konkursowe rozpoczyna pracę o godz. 11.30. Po dokonanej ocenie prac,
o godz. 14.00 odbędzie się wernisaż wystawy konkursowej, podczas którego nastąpi
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
7. Uczestnicy konkursu dostarczają prace w dniu konkursu 28.09.2015 r. od godz.
9.00 do godz. 11.00. Każda praca musi zawierać /na odwrocie/ metryczkę opisaną
czytelnie pismem drukowanym wg wzoru: nazwa UTW, nazwisko i imię autora oraz
tytuł obrazu.
8. Uczestnicy konkursu odbierają obrazy po zakończeniu konkursu /od godz. 16.00/.

Podobne dokumenty