MUR KAMIENNY Z PIASKOWCA BE OWEGO

Transkrypt

MUR KAMIENNY Z PIASKOWCA BE OWEGO
MUR KAMIENNY Z PIASKOWCA BE OWEGO - SCHEMAT U O ENIA
UWAGA:
OSTATECZNY UK AD P YT PIASKOWCA ORAZ
KOLOR USTALI ZMIEJSKIM KONSERWATOREM
ZABYTKÓW PRZED PRZYST PIENIEM DO PRAC
BUDOWLANYCH.