WYKAZ ZAPRAW STOSOWANYCH W OCHRONIE ROŚLIN

Transkrypt

WYKAZ ZAPRAW STOSOWANYCH W OCHRONIE ROŚLIN
1
Nazwa handlowa
1
Alios 300 FS
Astep 225 FS
Baytan Trio 180 FS
Beret Trio 060 FS
Substancja czynna – zawartość
(grupa chemiczna)
2
tritikonazol – 300 g/l (triazole)
Roślina uprawna
Opis działania środka
3
kukurydza
4
Środek grzybobójczy o działaniu systemicznym,
przeznaczony do zaprawiania ziarna w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych
i zawiesinowych.
Zaprawa grzybobójcza i owadobójcza w formie
płynnego koncentratu o działaniu systemicznym, przeznaczona do zaprawiania ziarna siewnego przeciwko chorobom grzybowym i szkodnikom występującym we wczesnym okresie
rozwoju roślin. W roślinie działa systemicznie.
Środek o działaniu kontaktowym i układowym,
przeznaczony do ochrony ziarna siewnego zbóż
przed chorobami grzybowymi.
imidachlopryd – 175 g/l
(neonikotynoidy),
protiokonazol – 50 g/l (triazole)
pszenica ozima,
jęczmień ozimy
triadimenol – 150 g/l (triazole),
fluoksastrobina – 25 g/l (strobiluryny),
fluopyram – 5 g/l (karboksyamidy)
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto
ozime, pszenżyto jare,
jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto, owies
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto
ozime, jęczmień ozimy,
jęczmień jary, żyto
difenokonazol – 25 g/l (triazole),
fludioksonil – 25 g/l (fenylopirole),
tebukonazol – 10 g/l (triazole)
Środek grzybobójczy o działaniu układowym,
przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach
przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego w celu zwalczania
chorób grzybowych.
Środek o działaniu układowym, przeznaczony
do zaprawiania ziarna siewnego pszenicy ozimej w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.
Biosild Top 370 FS
tiofanat metylowy – 350 g/l
(benzimidazole),
tetrakonazol – 20 g/l
(triazole)
pszenica ozima
Celest Extra 050 FS
fludioksonil – 25 g/l (fenylopirole)
difenokonazol – 25 g/l (triazole)
pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy,
jęczmień jary, żyto,
owies
Celest Trio 060 FS
difenokonazol – 25 g/l (triazole),
fludioksonil – 25 g/l (fenylopirole),
tebukonazol – 10 g/l (triazole)
pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy,
jęczmień jary, pszenżyto
ozime, żyto ozime
Certicor 050 FS
metalaksyl-M – 20 g/l (fenyloamidy),
tebukonazol – 30 g/l (triazole)
Cruiser 70 WS
tiametoksam – 70% (neonikotynoidy)
pszenica jara, pszenica
ozima, jęczmień jary,
jęczmień ozimy, pszenżyto jare, owies
burak cukrowy
Cruiser SB 600 FS
tiametoksam – 600 g/l (neonikotynoidy)
burak cukrowy
Difend FS
difenokonazol – 30 g/l (triazole)
pszenica ozima
Difend 30 FS
difenokonazol – 30 g/l (triazole)
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto
ozime, pszenżyto jare
Dividend Xtra 030 FS
difenokonazol – 30 g/l (triazole)
jęczmień, pszenica, żyto
Dublo 080 FS
tritikonazol – 20 g/l (triazole),
prochloraz – 60 g/l (imidazole)
pszenica jara, pszenica
ozima, jęczmień ozimy,
jęczmień jary, pszenżyto
jare, pszenżyto ozime,
żyto
ziemniak
Środek grzybobójczy o działaniu powierzchniowym i systemicznym do zaprawiania bulw
sadzeniaków ziemniaka przed rizoktoniozą.
Środek do stosowania przy użyciu profesjonalnych urządzeń przeznaczonych do nanoszenia zapraw płynnych na bulwy sadzeniaków
ziemniaka.
kukurydza
Środek grzybobójczy o działaniu odstraszającym
ptaki. Przeznaczony do zaprawiania ziarna
kukurydzy.
Emesto Prime 050 FS
penflufen – 50 g/l (karboksyanilidy)
Flowsan FS
tiuram – 533 g/l (ditiokarbaminiany)
Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym, przeznaczony
do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych,
ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych w celu
ochrony przed chorobami powodowanymi
przez grzyby
Środek grzybobójczy o działaniu układowym,
przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach
przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna w celu zwalczania chorób
grzybowych.
Środek grzybobójczy o działaniu układowym,
przeznaczony do zaprawiania ziarna w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych
i zawiesinowych.
Zaprawa owadobójcza o działaniu kontaktowym
i żołądkowym, przeznaczona do stosowania
przy użyciu profesjonalnego sprzętu do otoczkowania nasion przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin.
W roślinie działa systemicznie.
Zaprawa owadobójcza o działaniu kontaktowym
i żołądkowym, przeznaczona do stosowania
przy użyciu profesjonalnego sprzętu do otoczkowania nasion przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin.
W roślinie działa systemicznie.
Środek grzybobójczy w formie płynnego
koncentratu do zaprawiania ziarna siewnego
pszenicy przeciwko chorobom grzybowym.
Środek o działaniu układowym, przeznaczony do
zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych
do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna
siewnego pszenicy i pszenżyta przeciwko chorobom powodowanym przez grzyby.
Środek grzybobójczy o działaniu układowym,
przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego
zbóż w celu zwalczania chorób grzybowych.
Środek o działaniu systemicznym i kontaktowym, przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych przed
chorobami grzybowymi.
Program Ochrony Roślin Rolniczych | 2015
2016
ZAPRAWY/Wykaz zapraw
WYKAZ ZAPRAW STOSOWANYCH W OCHRONIE ROŚLIN ROLNICZYCH
Aktualny na dzień 05.06.2016 r.
2
ZAPRAWY/Wykaz zapraw
1
Force 20 CS
2
teflutryna – 200 g/l (pyretroidy)
3
burak cukrowy
Funaben Plus 02 WS
*30.09.2016 r.
tebukonazol – 2% (triazole)
Funaben Plus 02 WS
tebukonazol – 20 g/kg (triazole)
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto
ozime, pszenżyto jare,
jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto, owies
pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy,
jęczmień jary
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto
ozime, pszenżyto jare,
jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto, owies
pszenica ozima,
pszenica jara,
pszenżyto ozime, żyto
Gizmo 060 FS
tebukonazol – 60 g/l (triazole)
Goliat 025 FS
fludioksonil – 25 g/l (fenylopirole)
Janus 180 FS
chlotianidyna – 100 g/l
(neonikotynoidy), beta-cyflutryna
– 80 g/l (pyretroidy)
burak cukrowy
Jockey New 113 FS
fluchinkonazol – 100 g/l (triazole),
prochloraz – 13,3 g/l (imidazole)
pszenica ozima,
pszenżyto ozime, żyto
Kinto Duo 080 FS
prochloraz – 60 g/l (imidazole),
tritikonazol – 20 g/l (triazole)
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto
ozime, pszenżyto jare,
jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto
Konazol Duo 80 FS
tritikonazol – 20 g/l (triazole),
prochloraz – 60 g/l (imidazole)
Lamardor 400 FS
protiokonazol – 250 g/l,
tebukonazol – 150 g/l (triazole)
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto
ozime, pszenżyto jare,
jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto
ozime, pszenżyto jare,
jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto, owies
Latitude 125 FS
siltiofam – 125 g/l (sililoamidy)
pszenica ozima
Major 460 SC
flutolanil – 460 g/l (benzamidy)
ziemniak
Maredo 400 FS
protiokonazol – 250 g/l,
tebukonazol – 150 g/l (triazole)
Maxim 025 FS
fludioksonil – 25 g/l (fenylopirole)
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto
ozime, pszenżyto jare,
jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto, owies
pszenica ozima,
pszenica jara,
pszenżyto ozime, żyto
Maxim Star 025 FS
fludioksonil – 18,8 g/l (fenylopirole),
cyprokonazol – 6,3 g/l (triazole)
jęczmień ozimy,
jęczmień jary, owies
Maxim XL 034,7 FS
fludioksonil – 25 g/l (fenylopirole),
metalaksyl-M – 9,7 g/l (fenyloamidy)
kukurydza
Program Ochrony Roślin Rolniczych | 2015
2016
4
Zaprawa owadobójcza o działaniu gazowym,
kontaktowym i żołądkowym, przeznaczona do
zaprawiania nasion przeciwko szkodnikom występującym w glebie.
Środek o działaniu układowym, przeznaczony do
zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych
do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna
siewnego przed chorobami grzybowymi.
Środek o działaniu układowym do zaprawiania
ziarna siewnego zbóż przed chorobami grzybowymi.
Środek o działaniu systemicznym, przeznaczony
do zaprawiania ziarna siewnego zbóż przed
chorobami grzybowymi.
Środek grzybobójczy o działaniu kontaktowym,
przeznaczony do zaprawiania ziarna w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych
i zawiesinowych.
Zaprawa owadobójcza w formie płynnego koncentratu o działaniu kontaktowym, żołądkowym
i gazowym, przeznaczona do stosowania przy
użyciu profesjonalnego sprzętu do otoczkowania nasion buraka przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin.
Środek grzybobójczy w formie płynnego
koncentratu o działaniu systemicznym, przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż
ozimych w zaprawiarkach przystosowanych do
zapraw ciekłych i zawiesinowych.
Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu zawiesinowego o działaniu systemicznym
i kontaktowym, przeznaczony do zaprawiania
ziarna siewnego przed chorobami grzybowymi
w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw
ciekłych i zawiesinowych.
Środek grzybobójczy o działaniu systemicznym
i kontaktowym, przeznaczony do zaprawiania
ziarna siewnego w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.
Środek grzybobójczy w formie płynnego
koncentratu o działaniu systemicznym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego przed chorobami
grzybowymi.
Środek grzybobójczy do zaprawiania ziarna
pszenicy ozimej przeciwko zgorzeli podstawy
źdźbła do stosowania łącznie z innymi zaprawami
nasiennymi w zaprawiarkach przystosowanych
do zapraw ciekłych i zawiesinowych.
Środek grzybobójczy w formie płynnego
koncentratu, w postaci stężonej zawiesiny,
o działaniu systemicznym do zaprawiania ziemniaków celem ich ochrony przed rizoktoniozą.
Środek grzybobójczy o działaniu systemicznym,
przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach
przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.
Środek grzybobójczy w formie płynnego
koncentratu o działaniu kontaktowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych
ziarna siewnego w celu zwalczania chorób
grzybowych.
Środek grzybobójczy w formie płynnego
koncentratu zawiesinowego o działaniu kontaktowym i systemicznym, przeznaczony do
zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych
do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna
siewnego w celu zwalczania chorób grzybowych.
Środek grzybobójczy o działaniu kontaktowym
i systemicznym, przeznaczony do zaprawiania
w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw
ciekłych i zawiesinowych.
1
Mesurol 500 FS
2
metiokarb – 500 g/l (karbaminiany)
3
kukurydza
Monceren 12,5 DS
pencykuron – 12,5%
(pochodna fenylomocznika)
ziemniak
Monceren 250 FS
pencykuron – 250 g/l
(pochodna fenylomocznika)
ziemniak
flutolanil – 460 g/l (benzamidy)
ziemniak
Montur Forte 230 FS
imidachlopryd – 150 g/l
(neonikotynoidy), beta-cyflutryna
– 80 g/l (pyretroidy)
burak cukrowy
Mundus 380 FS
chlotianidyna – 300 g/l
(neonikotynoidy), beta-cyflutryna
– 80 g/l (pyretroidy)
burak cukrowy
imidachlopryd – 600 g/l
(pochodna chloronikotynyli)
burak cukrowy
imidachlopryd – 210 g/l
(neonikotynoidy), tebukonazol
– 12 g/l (triazole)
pszenica ozima
fludioksonil – 25 g/l (fenylopirole)
pszenica ozima,
pszenica jara,
pszenżyto ozime, żyto
Orius Combi 050 FS
*04.11.2016 r.
imazalil – 30 g/l (imidazole),
tebukonazol – 20 g/l (triazole)
jęczmień jary
Orius Combi 050 FS
imazalil – 30 g/l (imidazole),
tebukonazol – 20 g/l (triazole)
jęczmień ozimy,
jęczmień jary
Pencykur 250 FS
pencykuron – 250 g/l
(pochodna fenylomocznika)
ziemniak
Premis 025 FS
tritikonazol – 25 g/l (triazole)
pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy,
jęczmień jary, pszenżyto
ozime, żyto ozime, owies
prochloraz – 60 g/l (imidazole),
tritikonazol – 20 g/l (triazole)
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto
ozime, pszenżyto jare,
jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto
pencykuron – 250 g/l (pochodna
fenylomocznika), imidachlopryd
– 120 g/l (pochodna chloronikotynyli)
ziemniak
ipkonazol – 15 g/l (triazole)
pszenica ozima,
jęczmień jary
tritikonazol – 20 g/l (triazole),
prochloraz kompleks z miedzią
– 60 g/l (imidazole)
pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień
ozimy, żyto, pszenica
jara, pszenżyto jare,
jęczmień jary
pszenica ozima,
pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto
jare, jęczmień ozimy,
jęczmień jary, żyto,
kukurydza, groch
Moncut 460 SC
Nuprid 600 FS
Nuprid Max 222 FS
Omnix 025 FS
Premis Pro 080 FS
Prestige Forte 370 FS
Rancona 015 ME
Real Super 080 FS
Sarox T 500 FS
karboksyna – 250 g/l
(karboksyanilidy), tiuram – 250 g/l
(ditiokarbaminiany)
4
Środek o działaniu odstraszającym ptaki i owadobójczym w formie płynu, przeznaczony do
zaprawiania nasion. Zabezpiecza zasiewy kukurydzy przed ptakami. Chroni również zasiewy kukurydzy przed wczesnym uszkodzeniem
przez ploniarkę zbożówkę (1 pokolenie).
Środek grzybobójczy w formie proszku
o działaniu kontaktowym, przeznaczony do
suchego zaprawiania sadzeniaków ziemniaka
przed rizoktoniozą.
Środek grzybobójczy w formie płynnego
koncentratu o działaniu kontaktowym do zaprawiania bulw sadzeniaków ziemniaka przed
rizoktoniozą.
Środek grzybobójczy o działaniu systemicznym
do zaprawiania bulw ziemniaka.
Zaprawa owadobójcza o działaniu kontaktowym,
żołądkowym i gazowym, przeznaczona do stosowania tylko przy użyciu profesjonalnego sprzętu
do otoczkowania nasion przeciwko szkodnikom
występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin. W roślinie działa systemicznie.
Zaprawa owadobójcza o działaniu kontaktowym,
żołądkowym i gazowym, przeznaczona do stosowania przy użyciu profesjonalnego sprzętu do
otoczkowania nasion buraka cukrowego przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin. W roślinie działa systemicznie.
Zaprawa owadobójcza o działaniu kontaktowym
i żołądkowym do zaprawiania nasion przeciwko
szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin. W roślinie działa systemicznie.
Zaprawa grzybobójcza i owadobójcza w formie
płynnego koncentratu o działaniu systemicznym, przeznaczona do zaprawiania ziarna siewnego przeciwko chorobom grzybowym i szkodnikom występującym we wczesnym okresie
rozwoju roślin, w tym mszycom (wektorom chorób wirusowych).
Środek grzybobójczy o działaniu kontaktowym,
przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach
przystosowanych
do
zapraw
ciekłych
i zawiesinowych.
Środek o działaniu układowym, przeznaczony
do zaprawiania ziarna siewnego jęczmienia
jarego przed chorobami grzybowymi.
Środek o działaniu układowym, przeznaczony
do zaprawiania materiału siewnego jęczmienia
przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu o działaniu kontaktowym do zaprawiania
bulw sadzeniaków ziemniaka przed rizoktoniozą.
Środek grzybobójczy o działaniu systemicznym,
przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach
przystosowanych
do
zapraw
ciekłych
i zawiesinowych ziarna siewnego zbóż przed
chorobami grzybowymi.
Środek grzybobójczy w formie płynnego
koncentratu zawiesinowego o działaniu systemicznym i kontaktowym, przeznaczony do
zaprawiania ziarna siewnego zbóż przed chorobami grzybowymi w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.
Zaprawa owadobójcza i grzybobójcza w formie
płynnego koncentratu o działaniu kontaktowym
i żołądkowym, przeznaczona do zaprawiania
sadzeniaków ziemniaka w celu zabezpieczenia
przed stonką ziemniaczaną, drutowcami, pędrakami, mszycami oraz rizoktoniozą.
Środek grzybobójczy w formie mikroemulsji
o działaniu układowym i kontaktowym, przeznaczony do zaprawiania ziarna w zaprawiarkach
przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.
Środek grzybobójczy o działaniu systemicznym
i kontaktowym, przeznaczony do zaprawiania
ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych przed
chorobami grzybowymi w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.
Środek grzybobójczy o działaniu systemicznym
i kontaktowym do zaprawiania w zaprawiarkach
przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.
Program Ochrony Roślin Rolniczych | 2015
2016
ZAPRAWY/Wykaz zapraw
3
4
1
Scenic 080 FS
2
fluoksastrobina – 37,5 g/l (strobiluryny), protiokonazol – 37,5 g/l (triazole),
tebukonazol – 5 g/l (triazole)
Syrius 02 WS
tebukonazol – 20 g/kg (triazole)
ZAPRAWY/Wykaz zapraw
Systiva 333 FS
fluksapyroksad – 333 g/l
(karboksyamidy)
Tachigaren 70 WP
hymeksazol – 70% (triazole)
Tarcza 060 FS
tebukonazol – 60 g/l (triazole)
Vabank 080 FS
tritikonazol – 20 g/l (triazole),
prochloraz – 60 g/l (imidazole)
Vibrance Gold 100 FS
sedaksan – 50 g/l (karboksyamidy),
fludioksonil – 25 g/l (fenylopirole),
difenokonazol – 25 g/l (triazole)
Vitavax 200 FS
tiuram – 200 g/l (ditiokarbaminiany),
karboksyna – 200 g/l
(karboksyanilidy)
Zaprawa Domnic 060 FS
Zaprawa Nasienna
T 75 DS/WS
Zaprawa proszkowa
Sarox 75 WS
3
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto
ozime, żyto
4
Środek o działaniu kontaktowym i systemicznym, przeznaczony do ochrony ziarna
siewnego zbóż, przez zaprawianie w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych
i zawiesinowych.
pszenica ozima, pszeni- Środek o działaniu układowym do zaprawiania
ca jara, jęczmień ozimy, ziarna zbóż przed chorobami grzybowymi.
jęczmień jary
pszenica ozima, jęcz- Środek przeznaczony do zwalczania chorób
mień ozimy, jęczmień
odnasiennych oraz chorób liści o działaniu
jary
systemicznym do zaprawiania ziarna siewnego
zbóż ozimych i jarych przed chorobami
grzybowymi w zaprawiarkach przystosowanych
do zapraw ciekłych i zawiesinowych.
burak cukrowy
Środek o działaniu systemicznym, przeznaczony
do ochrony przed chorobami siewek przez
otoczkowanie i inkrustowanie genetycznie
jednokiełkowych nasion buraka cukrowego.
jęczmień jary
Środek o działaniu systemicznym, przeznaczonym do zaprawiania ziarna siewnego
jęczmienia jarego.
pszenica jara, pszenica Środek grzybobójczy o działaniu systemicznym
ozima, jęczmień ozimy, i kontaktowym przeznaczony do zaprawiania
jęczmień jary, pszenżyto ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych przed
jare, pszenżyto ozime, chorobami grzybowymi.
żyto
pszenica ozima, pszeni- Środek grzybobójczy w formie płynnego
ca jara, jęczmień ozimy, koncentratu o działaniu układowym, przezjęczmień jary, pszenżyto naczony do zaprawiania w zaprawiarkach przyozime, żyto ozime
stosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna zbóż w celu zwalczania chorób
grzybowych.
pszenica ozima, pszeni- Środek grzybobójczy w formie płynnego
ca jara, pszenżyto jare, koncentratu zawiesinowego o działaniu
jęczmień jary, owies,
systemicznym i kontaktowym, przeznaczony
kukurydza, łubin, groch do zaprawiania ziarna w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.
tebukonazol – 60 g/l (triazole)
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto
ozime, pszenżyto jare,
jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto, owies
Środek grzybobójczy w formie płynnego
koncentratu o działaniu systemicznym, przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż.
tiuram – 75% (ditiokarbaminiany)
pszenica ozima,
rzepak ozimy,
burak cukrowy, groch
Środek grzybobójczy o działaniu kontaktowym,
przeznaczony do zaprawiania ziarna przeciwko
śnieci cuchnącej i śnieci gładkiej pszenicy ozimej, zgorzeli siewek pszenicy ozimej, rzepaku
ozimego i buraka cukrowego.
karboksyna – 37,5% (karboksyanilidy), tiuram – 37,5% (ditiokarbaminiany)
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto
ozime, jęczmień ozimy,
żyto
pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy,
jęczmień jary
pszenica ozima,
pszenica jara, jęczmień
ozimy, jęczmień jary
Środek grzybobójczy w formie proszku do
sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu
systemicznym i kontaktowym, służący do
zaprawiania ziarna siewnego zbóż.
Środek grzybobójczy o działaniu układowym
przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego
zbóż ozimych i jarych.
Środek grzybobójczy w formie proszku do
sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu systemicznym, do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych
i zawiesinowych ziarna siewnego przed
chorobami grzybowymi.
Zaprawa zbożowa
Orius 060 FS
tebukonazol – 60 g/l (triazole)
Zaprawa zbożowa
Orius Extra 02 WS
tebukonazol – 2% (triazole)
* Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Program Ochrony Roślin Rolniczych | 2015
2016