Scandrill Polska SC

Transkrypt

Scandrill Polska SC
1
SCANDRILL
Data: 080905
POLSKA SC
Oświadczenie dotyczące REACH
Dostawca:
Scandrill Polska SC
ul. Pelplińska 4 m14
81-258 Gdynia
tel/fax:+48-58-663 0128
Wprowadza do obrotu na terenie Polski produkty służące do obróbki ścieków wodnych.
Wykaz produktów:
SCANPOL 20
SCANPOL 21
SCANPOL 30
SCANPOL 40
SCANPOL 51,54 i 55
SCANPOL 70
SCANPOL 73
SCANPOL 9
Gdzie głównymi składnikami są:
kwas solny, siarczan żelaza(II), siarczan glinu, wodorotlenek żelaza (III), uwodniony
tlenek żelazawy (II), kwas amidosulfonowy, chlorek żelaza (III), amid poliakrylowy, kwas
adypinowy oraz inne.
OŚWIADCZENIE
Podmiot wprowadzający powyższe produkty do obrotu na
terytorium Polski, oświadcza, że:
• znane są mu obowiązki wynikające z wdrożenia Rozporządzenia
WE REACH nr 1907 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH),
• jego rola w łańcuchu dostaw została określona jako
dystrybutora,
• składniki zawarte w tych produktach zostaną wstępnie
zarejestrowane przez producentów w łańcuchu dostaw.
Adres
ul. Pelplinska 4
81-258 Gdynia, Polska
[email protected]
Telefon/Fax
058-663 01 28
Mobil: 0501-798 877
Mobil: 0508-816074
VAT
PL9581566669
Regon
220468595
www.scandrillpolska.pl

Podobne dokumenty