FF AZ-112 inst B090522

Transkrypt

FF AZ-112 inst B090522
Montaż
F&F Filipowski sp. j
ul. Konstantynowska 79/81
95-200 Pabianice
tel/fax 42-2152383, 2270971
e-mail: [email protected]
1. Wyłączyć zasilanie.
2. Automat zamocować na szynie w skrzynce rozdzielczej.
3. Podłączyć zasilanie wg schematu.
4. Sondę zamocować w miejscu nie oświetlanym
załączanym (lub innym) źródłem światła. Podłączyć do
automatu zgodnie z oznaczeniem.
5. Wkrętakiem ustawić próg zadziałania.
AZ-112
A RA N
JA
C
24
GW
JA
C
GW
AUTOMAT ZMIERZCHOWY
z sondą hermetyczną
miesiące
A RA N
5
9 0 8 3 1 2
5 9 1 0 6 1
>
www.fif.com.pl
Produkty firmy F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu
Przeznaczenie
Automat zmierzchowy służy do automatycznego załączania
oświetlenia ulic, placów, wystaw, reklam, itp. o zmierzchu i
wyłączania tegoż oświetlenia o świcie.
UWAGA!
W przypadku kontroli działania automatu całą sondę
szczelnie przykryć, np. pudełkiem tekturowym lub ciemną,
grubą tkaniną. Zakrycie tylko "oczka" sondy, np. palcem jest
niewystarczające,gdyż natężenie światła słonecznego jest
bardzo silne i przenika do fotoelementu przez plastikową
obudowę i ludzkie ciało.
Dane techniczne
zasilanie
230V AC
prąd obciążenia
<16A
Działanie
próg zadziałania regulowany
2÷1000Lx
Sondę zewnętrzną automatu umieścić w miejscu o stałym
próg zadziałania ustawiony
ok. 7Lx
dostępie naturalnego światła dziennego, które zmianami
histereza
ok. 15Lx
swej intensywności będzie powodować załączanie i
opóźnienie zadziałania włączenia
1÷15sek
wyłączanie oświetlenia. Pora załączenia oświetlenia może
opóźnienie zadziałania wyłączenia
10÷30sek
być ustawiona przez użytkownika potencjometrem. Obrót w
pobór mocy
0,8W
stronę “księżyca“  - załączy później, obrót w stronę
przyłącze
zaciski śrubowe 2,5mm²
“słoneczka“ R
- załączy wcześniej.Automat posiada układ
temperatura pracy
-25÷50°C
opóźniający załączenie i wyłączenie oświetlenia, niwelując
wymiary
1 moduł (18mm)
w ten sposób wpływ zakłóceń (np. wyładowań
montaż
na szynie TH-35
atmosferycznych) na pracę automatu.
stopień ochrony sondy
IP65
Schemat podłączenia
Sonda zewnętrzna hermetyczna Ø10
L
N
1
2
Mały, łatwy w montażu czujnik światłoczuły standardowo
wyposażony w 1-metrowy przewód z możliwością
przedłużenia (połączenie przewodów wykonać w puszce
hermetycznej lub w miejscu odizolowanym od wpływów
atmosferycznych).
3
38 mm
U
1000 mm
20
R
Ç

AZ-112
7
8
9
10 11 12
Opis WEJ / WYJ
N
1
10
7
9
UWAGA!
Przewód sondy można przedłużyć do 10m. Miejsce łączenia
odpowiednio zaizolować lub łączenia dokonać w
hermetycznej puszce instalacyjnej.
L
3
12
UWAGA!
Przewodu sondy nie należy prowadzić blisko równoległego
przewodu będącego pod napięciem sieci lub
przewodzących duże prądy.
B090522