Postawy uczniowskie i ich kształtowanie (Zestawienie

Transkrypt

Postawy uczniowskie i ich kształtowanie (Zestawienie
Postawy uczniowskie i ich kształtowanie
(Zestawienie bibliograficzne w wyborze)
Artykuły
1. Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły a postawy obywatelskie uczniów /
Aleksander Hejza. // W: Odmiany myślenia o społeczeństwie obywatelskim / Red. nauk. Lech
Kacprzak, Donat Mierzejewski. - Piła: PWSZ, 2007. - S. 481 - 490
Sygnatura: 96 521
2. Dziecko potrzebuje aktywności twórczej / Lucyna Bzowska // Wychowanie Muzyczne w
Szkole. - 2008, nr 4, s. 65 - 68
3. Formy wspierania aktywności uczniów / Dorota Luber. // Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 2,
s. 57 - 68.
4. Jak pomóc dziecku być dobrym uczniem / Aleksandra Szczekocka-Augustyn. // Edukacja i
Dialog. - 2006, nr 6, s. 8 - 12.
5. Jak stymulować twórczą aktywność dziecka? / Danuta Masna. // Nowa Szkoła. - 2006, nr 3,
s. 32 - 35.
6. Jak wspieram aktywność i wspomagam rozwój moich uczniów / Anna Magdalena Glinka.
// Życie Szkoły. - 2013, nr 5, s. 26 - 29.
7. Jak zaktywizować uczniów / Katarzyna Karwacka, Olga Napiontek. // Dyrektor Szkoły. 2014, nr 6, s. 58 - 60.
8. Jak zmotywować dziecko do działania. Scenariusz spotkania z rodzicami / Halina
Czerwińska. // Wychowawca. - 2013, nr 1, s. 30.
9. Jak zmotywować uczniów do działania / Roma Kadzikowska - Wrzosek. // Psychologia w
Szkole. - 2010, nr 1, s. 15 - 24.
10. Konformiści i nonkonformiści w szkole / Ryszarda Ewa Bernacka. // W: Dydaktyka
twórczości: koncepcje - problemy - rozwiązania / red. Krzysztof J. Szmidt. - Kraków: Wydaw.
"Impuls", 2005. - S. 257 - 283
Sygnatura: 94 106
11. Konstruktywistyczna strategia aktywizowania uczniów. / Zuzanna Zbróg. // Nauczanie
Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 33 - 40
12. Kreowanie aktywności ucznia / Jolanta Andrzejewska, Ewa Lewandowska. // Życie Szkoły.
- 2008, nr 2, s. 5 - 12.
13. Kształtowanie kreatywnych postaw uczniów / Witold Kołodziejczyk. // Dyrektor Szkoły. 2000, nr 3, s. 7 - 8.
14. Kultura uczniów - cel i efekt jej doskonalenia / Ewa Jówko. // W: Uczeń wobec szans i
zagrożeń edukacyjnych XXI wieku / Pod red. Haliny Gajdamowicz. - Łódź: Wydaw. Uniwersytetu
Łodzkiego, 2010. - S. 190 - 202
Sygnatura: 104 941
15. Metody wspierania aktywności edukacyjnej / Janina Uszyńska-Jarmoc. // Wychowanie w
Przedszkolu. - 2004, nr 9, s. 3 - 11.
16. Motywowanie uczniów do działań twórczych - między romantyzmem a behawioryzmem
/ Maciej Karwowski. // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 3/4, s. 13 - 26.
17. O rozwijaniu kompetencji autokreacyjnych wychowanków / Maria Dudzikowa. //
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 46 - 52.
18. Pasywność w szkole / Jarosław Jagieła. // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 3 - 12.
19. Realizacja przez dyrektora szkoły wymagania 2.5. w praktyce : ksztaltuje się postawy
uczniów / Jan Lewandowski // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2011, nr 4, s. 41 - 45.
20. Rozwijanie aktywności i kreatywności dzieci przez działanie / Urszula Strzelczyk. //
Nauczyciel i Szkoła. - 2012, nr 2, s. 97 - 105, [wkładka nr 4].
21. Różne sposoby na to, żeby uczniowi chciało się chcieć / Jacek Buczny. // Psychologia w
Szkole. - 2006, nr 3, s. 57 - 72.
22. Skuteczne aktywizowanie / Beata Rechnio. // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 3, s. 8 - 10.
(praca w grupach)
23. Sposoby wspierania rozwoju poczucia własnej wartości uczniów / Marzena
Krzysztof-Zarzycka. // Gazeta Szkolna. - 2009, nr 42, s. 18.
24. Szkoła przyszłości będzie aktywizować uczniów / Agata Oleksiak. // Dyrektor Szkoły. 2013, nr 2, s. 74 - 77.
25. Twórcza postawa intelektualna a osiągnięcia szkolne młodzieży w starszym wieku
szkolnym / Magdalena Bober. // Chowanna. - 2002, T. 2, s. 109 - 132, bibliogr..
26. Uczciwość w szkole / Ewa Kosińska. // Wychowawca. - 2012, nr 2, s. 6 - 7.
27. Uczniowie przeciwko kreatywności / Krzysztof J. Szmidt. // Psychologia w Szkole. - 2008,
nr 1, s. 55 - 64.
28. Wpływ samooceny na funkcjonowanie uczniów / Aneta Leśniak. // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 6, s. 33 - 36.
29. Wymaganie 2.5. Projekt ewaluacji : ksztaltuje się postawy społeczne / Jan Lewandowski
// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2011, nr 4, s. 39.
Książki
1. Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych : przewodnik po ścieżkach
edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej : materiały dla nauczycieli gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Jolanty Suchodolskiej.- Kraków :
Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.
Sygnatura: 105304
2. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna : materiały z
ogólnopolskiej konferencji "Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna"
zorganizowanej 19 lipca 2007 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach / pod red. Piotra
Wachowiaka, Marcina Dąbrowskiego i Bartosza Majewskiego.- Warszawa : Fundacja Promocji i
Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2007.
Sygnatura: 105646, 105647
3. Olimpiada Przedsiębiorczości : wiedza, umiejętności, postawy / [zespół red. Marcin
Dąbrowski et al.].- Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,
2007.
Sygnatura: 105596
4. Postawa 3X wśród młodzieży - coś więcej niż abstynencja : studium psychokulturowe /
Dominika Łęcka.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.
Sygnatura: 103320
5. Postawa twórcza : zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętności postawy twórczej na
lekcjach plastyki i techniki w szkole podstawowej / Małgorzata Olczak.- Gdynia : Novae Res Wydaw. Innowacyjne, 2011.
Sygnatura: 103640, 64510
6. Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju / pod
red. Włodzimierza Tyburskiego.- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, 2011.
Sygnatura: 105452
Opracowanie:
Iwona Bukowska
CDN PBP w Pile
Dział Informacji Pedagogiczno-Bibliograficznej
(wrzesień 2014)

Podobne dokumenty