U nas - Publiczne Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem

Transkrypt

U nas - Publiczne Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem
MAJ 2005
Nieregularnik
Publicznego Gimnazjum
w Rudniku nad Sanem
U nas:
AKTUA
LNOŚ
WSPOMNIENIA O OJCU
ŚWIĘTYM
CI
TRZECIOKLASIŚCI O EGZAMINIE
GIMNAZJALNYM
?NAZJUM
IM
G
O
P
CO
IK DLA
PORADN
STÓW
OKLASI
I
C
E
Z
R
T
REC
EN Z
JE,
CIE
HUM KAWOS
TKI
OR.
,
..
Drodzy czytelnicy. Nasze wydanie obejmuje wydarzenia od
początku 2005 roku. Zaczynamy miłym nastrojem walentynek,
wspominamy śmierć naszego najukochańszego papieża Jana
Pawła II i kończymy refleksjami na temat egzaminów gimnazjalnych. Zapraszamy do czytania i współredagowania naszego pisemka.
Redakcja
Spis treści:
Kalendarium
Wspomnienia o Papieżu
Rekolekcje
Powitanie wiosny
Walentynki w szkole
Ranking na najlepszego ucznia
Ranking na najlepszą klasę
Ciekawostki
Egzamin gimnazjalny
Nasze opinie
Poradnik trzecioklasisty
Dyskoteka
Muzyka Krecika
Gwiazda numeru
Propozycja filmowa
str..3
str. 4—- 8
str. 9
str. 10—- 11
str. 12
str. 13
str. 14
str. 15
str. 16
str. 17
str. 18—- 19
str. 20
str. 21
str. 22
str. 23
Redakcja:
Katarzyna Szałęga, Katarzyna Kołodziejczyk, Ewa Chrabąszcz - z kl. IIa,
Joasia Matkiewicz z kl. IIb Ola Potoniec z kl. IId i Ilona Pachla z kl. IIe
Opieka nad Redakcją:
P.Aleksandra Tofilska
2
Kalendarium
KALENDARIUM
17 –28 stycznia
14 lutego
7 – 9 marca
8 marca
21 marca
2 kwietnia
Ferie zimowe
Walentynki
Rekolekcje wielkopostne
Dzień Kobiet
Pierwszy Dzień Wiosny (czyt. na str. 10 i 11)
śmierć Papieża Jana Pawła II
/ten numer gazetki jest w dużej części
poświęcony osobie naszego Wielkiego Polaka/
7 kwietnia
uroczysta Msza Św. w intencji zmarłego
Papieża z udziałem uczniów i nauczycieli
20 kwietnia
Bierzmowanie uczniów klas trzecich
26 – 27 kwietnia Egzaminy gimnazjalne klas trzecich
29 kwietnia
Apel z okazji rocznicy Konstytucji
3-go maja
10 – 11 maja
próbne testy gimnazjalne klas pierwszych
i drugich
11 maja
Dyskoteka
Złote myśli
/tym razem wybrane z przemówień Jana Pawła II/
NIE MA WIĘKSZEGO BOGACTWA W NARODZIE NAD ŚWIATŁYCH OBYWATELI.
NIE BÓJ SIĘ, NIE LĘKAJ! WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ!
CZŁOWIEK JEST WIELKI NIE PRZEZ TO, CO POSIADA, LECZ PRZEZ TO KIM
JEST, NIE PRZEZ TO, CO MA, LECZ PRZEZ TO, CZYM DZIELI SIĘ Z INNYMI.
WOLNOŚCI NIE MOŻNA TYLKO POSIADAĆ, NIE MOŻNA JEJ ZUŻYWAĆ.
TRZEBA JĄ STALE ZDOBYWAĆ I TWORZYĆ PRZEZ PRAWDĘ
3
Wspomnienia ...
Długa droga Jana Pawła II
Chciałabym poświęcić tę stronę Osobie, której już nie ma
wśród nas, ale na zawsze zostanie w naszych sercach.
Jan Paweł II (Karol Wojtyła) urodził się 18 maja 1920 r.
w Wadowicach, a opuścił nas 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37
w Rzymie. Nikt się nie spodziewał, że właśnie tego wieczoru
umrze nasz Wielki Rodak. Cały świat o śmierci Papieża dowiedział się bardzo szybko. Wszyscy znali Papieża nie tylko jako
głowę Kościoła katolickiego, ale także jako człowieka, który
cieszył się, cierpiał, chorował, wypoczywał. Jan Paweł II to najwybitniejszy Polak. Uwielbiał pracować z młodzieżą. Każda
pielgrzymka do ojczyzny wypełniała go radością. Papież był
naprawdę niezwykłym poetą, sportowcem, przyjacielem, poliglotą, kapłanem. Był człowiekiem wysportowanym. Bardzo
ukochał sobie polskie Tatry, po których wędrował sam
i z przyjaciółmi, jeździł na nartach. Jan Paweł II wziął na siebie
cierpienie nie swoje, lecz całego świata. Dzięki ofierze z życia,
swoim chorobom Papież stawał się bardziej zrozumiały dla
współczesnego człowieka. Papież Jan Paweł II był, jest
i zawsze będzie autorytetem dla nas i kolejnych pokoleń młodych ludzi.
Opracowała E.W.C.I.A
4
Jan Paweł II pielgrzym wszech
czasów
Podczas 104 swoich podróży
zagranicznych Jan Paweł II spotkał się nie tylko ze środowiskami Kościoła katolickiego, lecz
również z przedstawicielami innych chrześcijańskich Kościołów, a także z wyznawcami religii niechrześcijańskich.
Kaśka
5
Często powtarzał słowa Pawła VI, że człowiek
naszych czasów chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli. Jan Paweł II całym swoim życiem dawał świadectwo prawdom ewangelicznym, które głosił. Wierni wiedzieli, jak żył, co
myślał, co lubił, z kim się przyjaźnił. Był niczym otwarta księga dostępna dla każdego.
Nie
bar wielu
d
nał zo zm jest w
t
siłą ego n ienili histor
ś
i
słow ie s
iłą wiat. i ludz
a.
mie Jan
i, k
cza
t
, ni Paweł órzy t
e si
a
I
łą p I dok k
ióra o, al
e
6
ie
obyc ap
o
p
W
, gdy cał do nam
e
z
a
ra
iatu
i wr
ż dym Gemell mu ś w drowia.
a
k
z
łe
a
Za inice
t do
ł ca
, n
l
w k u, niós j powró dniach azyn
k
ó
tyka ę na sw statnich rzy, po ł poa
j
o
a
k
e
i
i
e
c
dz et w dom l
y c h E S IĘ
b
a
k
w
r
a
a
I
po nie, j
N
C
kór
KAJ
prze ię w ok IE LĘ
s
wał zieć : N TEM.
S
wied IE. JE
N
M
O
Kaśka i Szalina
„Bóg szczególnie upodobał sobie
ubogich. W ich twarzach odbija
się Chrystus”
J. P. 1980
Nazywano Go pasterzem ludzkości. Liczyli się
z Nim wszyscy wielcy tego świata i zabiegali
o audiencje . Mówiono o Nim jako o największym autorytecie moralnym na Ziemi.
Kaśka i Szalina
7
Myśli i cytaty ...
„Szu
k
znale ałem Was
ź liści
e mn teraz Wy
ie i z
a to W
am d
zię ku
je”.
„Musicie miłować
mocą miłości, która jest
mocniejsza niż grzech.”
Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale
przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą
siebie samego”.
„M u
s
wet g icie od si
eb
dyby
inni ie wyma
od w
g
as ni ać, nae wy
maga
li”
„Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy
„krzyk biednych” . Starajmy się usłyszeć
to wołanie. Starajmy się tak postępować
i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie
nie brakło dachu nad głową i chleba na
stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.”
8
Kaśka i Szalina
Z życia szkoły ...
REKOLEKCJE
Jak co roku w naszej parafii obchodzone
były rekolekcje. Trwały one 3 dni. Podczas ich trwania każdy uczeń miał obowiązek chodzić na nauki do kościoła.
W tym roku musieliśmy przestrzegać zaostrzonego „regulaminu”. Obecność miała być bowiem sprawdzana i przed Mszą
( w szkole lub w autobusie ) i po ( na placu kościelnym), jednak opady śniegu to
uniemożliwiły. Codziennie każda klasa
miała przydzielonego opiekuna, z którym
udawała się do kościoła.
……. I tak po 3 dniach „urlopu”
i refleksji musieliśmy wrócić do zasypanej śniegiem szkoły ;-)…….
Szalina
9
Z życia szkoły ...
Pierwszy dzień wiosny jak zwykle był bardzo
ciekawy i wesoły… Do zmagań w różnych konkurencjach stawały wszystkie klasy. Największym zainteresowaniem ( z wiadomych przyczyn ) cieszyły się sałatki i kanapki, a szczególnie ich spożywanie! Sportowcy mogli wykazać
się swoimi umiejętnościami w siatkówce, skakance i hula-hop. Wyniki w poszczególnych konkurencjach znajdują się na gazetce obok sali
gimnastycznej.
Dziewczyny przygotowały również tańce, jednak
z powodu Postu występy zostały przeniesione
na pierwszy tydzień po świętach.
ILO & SZALINA
10
11
Jeszcze o Walentynkach
Walentynki w naszej szkole
Pamiętacie co się obchodzi 14 lutego w naszej szkole?
No chyba każdy wie, w końcu to Walentynki. Jak co
roku Samorząd Szkolny miał najwięcej pracy z pocztą
walentynkową. Trudno w to uwierzyć, ale przez ręce
przedstawicieli naszej szkoły przeszło około 1000
kartek (to chyba całkiem nieźle)... Raczej nikt nie został z pustymi rękami, a niektórzy zebrali nawet sporą
kolekcję „dowodów” sympatii.
EWKA
12
Ranking ...
„Najlepszy uczeń
w szkole”
Pozycja
Klasa
Średnia
ocen
Nazwisko i imię
1.
1e
5,53
2.
1c
1f
Jabłońska
Natalia
Szylińska Kinga
5,38
Wołoszyn
Katarzyna
Wołoszyn
Karolina
1f
3.
1e
5,30
Mucha Paulina
4.
1c
5,23
Palembas
Magdalena
5.
1e
1f
3d
2a
6.
1g
3e
3a
1a
3d
5,15
Byra Karolina
Sagan Wojciech
Wołcz Filip
Błaż Aleksandra
5,07
Ślęzak Anna
Wasyl Dominika
Burdzy Dominika
Koszałka
Arkadiusz
Kołodziejczyk
Monika
13
Ranking cd. ...
„Najlepsza klasa
w nauce”
14
Pozycja
Klasa
Średnia ocen
1.
1f
4,36
2.
1d
1e
1g
3,72
3.
1c
3,66
4.
1a
3,61
5.
1b
3,6
6.
2e
3,59
7.
3d
3,49
8.
2a
3,46
9.
3b
3,31
10.
3c
3f
3,29
11.
2c
3,22
12.
3g
3,19
13.
2f
3,13
14.
2d
3,04
15.
3e
3,0
16.
3a
2,95
Ciekawostki ...
W tym numerze postanowiliśmy stworzyć mini słownik subkultur młodzieżowych, których przedstawicieli możemy spotkać
wszędzie, a nawet w naszej szkole.
PUNK - przedstawiciel młodzieżowej podkultury, której światowy pogląd jest oparty na sprzeciwie wobec istniejących stosunków i oficjalnej kultury, wyraża odważnym ubiorem, uczesaniem, zachowaniem oraz ostrą muzyką rockową z ,,mocnymi”
tekstami.
HIPPISI - ,,Dzieci kwiatów” w latach 60 i 70 przeciwnicy służby wojskowej i wojny w Wietnamie, stąd pochodzi m.in. zwyczaj noszenia przez chłopców długich włosów.
SKIN (skinhead) - przedstawiciel podkultury, w której wyraża
się gwałtowny sprzeciw wobec norm współżycia społecznego
poprzez brutalne zachowanie, awantury publiczne, a także szokujący sposób ubierania się.
OJOWCY - osoby popierające dzieła oraz zachowanie Adolfa
Hitlera
15
Fotoreportaż
16
Nasze opinie ...
A oto kilka komentarzy naszych
trzecioklasistów zebranych po tegorocznych
egzaminach
Nigdy nie
zły pomysł.
ie
ln
ości
gó
o
to
Testy
ych umieję tn
w
zi
d
w
ra
p
a!
lają
wielka ściem
odzwiercied
na
d
je
to
o
tk
szys
ucznia. To w
Testy b
yły „lek
ko
matema
tyczno ” trudne. Szcz
e
- przyro
jeszcze
dnicza. gólnie częś ć
„u
Human
zupełnie jdą”, ale i tak
isty
uważam
niepotrz
, że były czne
ebne.
tak źle
Nie było
!!!
Najważniejs
ze, że nie by
ło
rozprawki !!
! Ale test
matematyczn
o - przyrodn
iczy
to już inna h
istoria...
Testy ogólnie nie wydawały mi się
trudne. Ale nigdy nie wiadomo co
wymyślili w tzw. kluczu. Wolałam nie
sprawdzać w gazecie - poczekam na
oficjalne wyniki.
17
Poradnik ...
Część pierwsza
Łatwiej zapytać, trudniej znaleźć prawidłowe odpowiedzi. Zwłaszcza, gdy ma się
16 lat i do wyboru przeciętne szkoły na miejscu i lepsze, ale za to odległe od miejsca zamieszkania. Jak co roku tysiące uczniów boryka się z tym samym problemem: co jest najważniejsze w wyborze szkoły? Dodatkowe zajęcia, rozszerzone
przedmioty, liczne laboratoria i pracownie informatyczne czy restauracja Mc Donald's w sąsiedztwie (cytat z jednej z licealnych ulotek reklamowych).. Jak w tej
gęstwinie informacji znaleźć dobrą szkołę? Spróbujemy wam w tym pomóc, ale
potraktujcie to tylko jako wskazówki, bo wyboru i tak musicie dokonacie sami. Zacznijmy od krótkich korepetycji z reformy oświaty. Przed wprowadzeniem gimnazjów mieliśmy do wyboru: czteroletnie ogólniaki i licea zawodowe, pięcioletnie
technika oraz trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe. W wyniku reformy mamy
dziś: trzyletnie licea ogólnokształcące, trzyletnie licea profilowane, czteroletnie
technika, a do tego dwu- albo trzyletnie zawodówki. Kiedyś w liceach ogólnokształcących były następujące klasy profilowane: matematyczno-fizyczne, biologiczno-chemiczne, humanistyczne i ogólne. Teraz szkoły, choć formalnie mają nie
nazywać swoich klas profilowanymi, mogą bardziej swobodnie ukierunkowywać
swoich uczniów. Istnieją liczne klasy realizujące wspólny program ogólny plus
rozszerzony z jednego lub kilku przedmiotów, np. z rozszerzonym polskim, historią, łaciną, matematyką, językami obcymi, itp.
Część druga
Teraz przejdziemy do wyboru szkoły. Szkołę ponadgimnazjalną musicie nie tylko
wybrać, ale także dostać się do niej. Nie ma takiej możliwości, jak przy wyborze
szkoły podstawowej i gimnazjum - że w ostateczności zawsze czeka szkoła rejonowa, która ma obowiązek przyjąć ucznia. To oznacza, że szczególnie starannie
powinniśmy wybierać, bo to w dużej mierze zdecyduje potem o wyborze studiów,
o karierze zawodowej, a nawet o przyszłych kręgach towarzyskich. Na pociechę
przypominamy, że wybór szkoły to nie jest jednak decyzja nieodwracalna! Pamiętajcie, jeśli jesteście bardzo rozczarowani szkołą, możecie ją zmienić w trakcie
nauki, choć nie jest to takie proste. Pół biedy, jeśli próbujemy przejść z jednego
liceum do innego, do klasy z tym samym rozszerzonym przedmiotem. Gorzej, jeśli
w szkole, do której chcemy się przenieść, są inaczej profilowane klasy. Wtedy
trzeba zdawać tzw. egzaminy klasyfikacyjne. Jeszcze trudniej przejść z technikum
do liceum. To rzadkość, zbyt duże są bowiem różnice w programach nauczania.
Ale nie jest to wykluczone (wtedy także czekają was egzaminy klasyfikacyjne).
18
Część trzecia
Podstawowa rada dla uczniów szukających szkoły ponadgimnazjalnej: najlepiej
wiedzieć, co się chce w życiu robić, i pod tym kątem wybierać rodzaj szkoły i rodzaj klasy. Jednak tak naprawdę - i tu nie ma żadnej różnicy w porównaniu z gimnazjum - wiele zależy od długich rozmów uczniów z rodzicami, znajomymi, wychowawcą i innymi nauczycielami. Dodatkowym tematem poruszanym przez uczniów
i rodziców jest odległość od szkoły, zwłaszcza jeżeli ma się do wyboru słabszą
szkołę na miejscu a lepszą, jednak oddaloną od miejsca zamieszkania. Jeżeli
więc nie ma takich przeciwwskazań jak zła opinia, czy zbyt wysoki poziom to lepiej
wybrać szkołę na miejscu niż męczyć się długimi dojazdami.
Część czwarta
Lepiej jest wybrać szkoły mniejsze, niż licea-molochy. W tych drugich dziecko jest
anonimowe, anonimowi są także niektórzy nauczyciele. To może być niebezpieczne - z różnych danych wynika, że narkomania w szkołach ponadgimnazjalnych to
poważny problem. W tłumie dilerowi łatwiej jest się ukryć. Renoma? Tak, ją także
trzeba wziąć pod uwagę. W przeciwieństwie do gimnazjów sporo liceów, jak
i techników istnieje od wielu lat i miały one czas, by wyrobić sobie dobrą markę.
Jeżeli na mieście mówią np. "po Koperniku prawie wszyscy dostają się na studia"
to warto zastanowić się nad wyborem tej szkoły. A jeśli usłyszycie, że "w Dwójce
od lat jest >siekiera< z matematyki, ale wiele z tego pożytku nie ma" to watro dowiedzieć się, kto uczy tam matematyki, zanim wybierzemy się właśnie do tej szkoły. To oczywiście nie oznacza, że młode szkoły nie zasługują na dobrą opinię.
Bardzo często możemy, przy wybieraniu szkoły, spotkać się z pewnymi stereotypami. Pierwszym z nich: "Zdobądź, dziecko, najpierw zawód, a będzie ci lżej
w życiu". Jest to złudne, ponieważ specjalizacja na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej w niczym nam nie pomoże, a może nawet zaszkodzić w znalezieniu pracy,
jeżeli będziemy upierać się przy konkretnym zawodzie. "W tym Rzeszowie to są
takie dobre szkoły", jest to przykład następnego stereotypu, który może zaszkodzić nam w wyborze szkoły. W Rzeszowie szkoły są takie jak w każdym większym
mieście, to jednak nie znaczy, że w małych miejscowościach nie ma dobrych liceów. Dziś siłą liceum jest np. opinia, o renomie szkoły i losach jej absolwentów decyduje jeden świetny matematyk albo jeden świetny polonista, a przecież takich
nauczycieli nie brakuje również w małych miejscowościach.
Wyszukała: Szalina
19
Z życia szkoły cd. ...
Po długim okresie postu
i żałobie, jaka nas ogarnęła po odejściu naszego Papieża Jana Pawła
II, doczekaliśmy się
upragnionej dyskoteki. Zabawa odbyła się 11
maja, a prowadzili ją Konrad Skoczylas i Maciek Dudzik. Puszczane kawałki były raczej
biesiadne i oczywiście zmieniające nastrój
wolne piosenki; utwory zajmujące pierwsze
miejsca przebojów nie leciały w ogóle. Zabawa nie spełniła oczekiwań wszystkich
uczniów. Część z nich udała się do domu lub
w inne miejsca, gdzie można miło spędzić
czas. Na parkiecie zostali najwytrwalsi. Impreza trwała krótko, zaledwie do 20.00. Mamy
nadzieję, że innym razem będzie lepiej, a DJ wezmą sobie
do serca nasze uwagi i zaczną
puszczać kawałki naprawdę
dyskotekowe.
Kaśka ;)
20
Muzyka Krecia ...
W tym numerze nasza lista przedstawia kawałki, przy których
(chyba) najlepiej się bawicie… Czy zgadzacie się ze mną?
1, “The sound of San Francisco”- Global Deejays
2. “Rich Girl”- Gwen Stefani / Eve
3. “Gerwanize”- Chemical Brothers
4. “Numb/ Encore”- Linkin Park/ Jay- z
5. “My boo”- Usher/ Alicia Keys
6. “Wez to poczuj”- Onar/ Lerek
7. “Bittersweet”- Ville Valo/ Lauri/ Apocaliptica
8. “Yeah”- Usher
9. “Crazy”- K-Maro
10. “Bezele kochanie”- Tede/ Kolcz/ Oska/Kielbasa
11. “Like toy soldiers”- Eminem
12. “Despre tine”- O-Zone
13. “Word up”- Korn
E.W.C.I.A.
21
Gwiazda numeru ...
Janis Joplin - (1943 - 19.01.1970) amerykańska
wokalistka i kompozytorka rhythm and bluesowa, śpiewała z niezwykłą ekspresją bluesy,
także utwory soulowe i w stylu country. Była
związana z ruchem hippisowskim. Jedna z najlepszych płyt
to „The best off” - Choć Janis opuściła nas już dawno temu,
to warto od czasu do czasu przypomnieć sobie dawne
brzmienie…
E.W.C.I.A.
Wraca Jasio ze szkoły i mówi do taty :
- Tato , oszczędziłem ci trochę pieniędzy .
- To dobrze . A w jaki sposób ?
- Wczoraj powiedziałeś , że jeśli dobrze napiszę
wypracowanie , to dasz mi na bilet do kina .
22
Nasza recenzja ...
KO N
T YN
UAC
JA P
RZ E
BOJ
UK
INO
WE
GO
Z 20
02 r
oku
!
Akcja filmu rozpoczyna się sześć
miesięcy po mrożących krew w żyłach wydarzeniach w Seattle. Rachel
zabiera Aidana i przeprowadza się
do małego miasteczka, aby uciec
przed stale nawiedzającymi wspomnieniami. Ma to być dla obojga nowy start. Decyzja Rachel o przeniesieniu się szybko zmienia się jednak
w koszmar, kiedy zostaje popełniona
kolejna zbrodnia z udziałem kasety...
Mściwa Samara powraca i z jeszcze
większą determinacją będzie zataczać krąg terroru i śmierci.
Kaśka
23
cz y N au
ał o d M
:
ś
a
e
i
ł
J as ściąg a
ad o
si ę ,
cie lk
z n aj
y
z
r
- P
n ia
e ?
o w i
p y ta ty
!
g o si d p an i t tn ie g o
, a
ą
sta e w ie m "
o
- S k
k
i
o b o
: " n
- B o
sał a te ż " .
i
p
a
n
a
o n a ał e ś: " j
s
i
p
Mam
n a
- T r a t ł um
z
a
pó j ś eba by c z y J a
s io
ć gr
ć do
-A
nieb z ec z n wi:
c o t
a
y m,
!
rz
do k
ż eb
ina? eba z r
y
o bi ć
,ż e
by p
ó jś ć
Na lekcji Jasio pyta panią od biologii :
- Proszę powiedzieć , co to takiego : ma
sześć nóg i wyłupiaste czarne oczy ?
- Nie wiem .....
- Ja też nie wiem , ale to coś chodzi pani
po ramieniu !
N a le
kc
- J asiu j i pr zyr o d
y
,
- T o b co w ie sz nauczycie lk
o j as k
ar dzo
a pyt
ó ł
a:
po czy
m ądr
e pta kach?
na się
k
i.
r o k sz
O
d
la
tuj ą,
ko lny
gdy t
!
ylko r
o z-
24

Podobne dokumenty