Wersja skompresowana - Ruciane-Nida

Transkrypt

Wersja skompresowana - Ruciane-Nida
ISSN 2083-2885
RUCIANE-NIDA
Nr 1 (81) Styczeń 2012
MIASTO - LUDZIE - SPRAWY - WYDARZENIA
World Snow Day
w Rucianem-Nidzie
Odpowiedź
burmistrza
na zarzuty
inicjatorów
referendum
str.
4
Kajakiem
Kaja
i na nartach
str.
8
W minioną niedzielę w 39 krajach na całym świecie odbyło się ponad 200 imprez w ramach obchodów pierwszego Światowego Dnia Śniegu. Jedna z nim miała miejsce w Rucianem-Nidzie.
Minął rok
str.
2
– najważniejsze
wydarzenia
W połowie grudnia minął rok, odkąd Zbigniew Opalach sprawuje funkcję Burmistrza Gminy Ruciane-Nida. Będzie to tylko skrótowe podsumowanie, bo pełne omówienie wymagałoby znacznie więcej miejsca.
str.
12
Proszę Pani!
Odpowiedź burmistrza
na list otwarty
Obserwatora
6
str.
2
Wydarzenia
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
World Snow Day za nami!
W minioną niedzielę w 39 krajach na całym świecie odbyło się ponad 200 imprez w ramach obchodów pierwszego
Światowego Dnia Śniegu. Jedna z nim miała miejsce w Rucianem-Nidzie.
Światowy Dzień Śniegu jest
elementem kampanii prowadzonej przez Międzynarodową Federację Narciarską.
Główna idea przyświecająca
akcji to promocja aktywnego
wypoczynku na śniegu i edukacji w tej dziedzinie. Impreza zorganizowana w Rucianem-Nidzie świetnie wpisała się w te założenia. Wszyscy, którzy przybyli na nowo
wybudowane boisko „Orlik”
mogli wziąć udział w bezpłatnych lekcjach narciarstwa
biegowego. Sąsiadująca z boiskiem górka oblegana była
przez rodziców i najmłodszych zjeżdżających na sankach, nartach... i w kajakach.
Główną konkurencją dnia był
maraton kajakarsko-narciarski. W dwuboju, na który złożył się spływ kajakiem rzeką
Nidką i bieg na nartach zwyciężył Mateusz Rzepka. Tuż
za nim uplasował się Hubert
Król, trzecie miejsce zajął Paweł Kowalski.
Impreza zorganizowana została przez gminę Ruciane-Nida we
współpracy z Towarzystwem Narciarskim „Biegówki” i Wioską Narciarską Wiartel oraz przy wsparciu Hotelu Nidzkiego i Pensjonatu
„Nad Zatoką”.
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Wydarzenia
3
Dziurawa pamięć moralistów
W dniu 19 stycznia b.r. stacja
Polsat wyemitowała w programie „Interwencja” materiał pt.
„Gminna promocja dla radnego”. Negatywną postacią i bohaterem byłem tym razem ja, a
rzecz dotyczyła zakupu domu
i działki w Wejsunach. „Interwencja” z założenia ma ujawniać skandale, afery i przekręty – to co bulwersuje społeczeństwo i wymaga publicznego napiętnowania. Tym razem, po burmistrzu Z. Opalachu, padło na przewodniczącego i w roli aferzysty wystąpiłem ja – Waldemar Kukiełko.
Cały „przekręt” polega na tym,
że od 5-ciu lat ubiegam się o
kupno od gminy domu, w którym mieszkam już od 19 lat.
Odkąd z końcem roku 2008
Przychodnia Lekarska w Rucianem-Nidzie
zlikwidowała Punkt Lekarski w Wejsunach, starałem się o wykupienie i nigdy tego nie ukrywałem
ani przed radnymi, ani przed
mieszkańcami. Przez te pięć
lat powstała pokaźna teczka
dokumentacji i korespondencji pomiędzy mną i gminą w
przeróżnych sprawach – naprawy, kanalizacja, elektryczność, obmiary i kolejne umowy najmu. W tym czasie dokonałem wielu przeróbek, adaptacji i remontów. Na wszystko mam dokumenty – protokoły, uzgodnienia, pozwolenia
i decyzje. Mamy też pokaźny
stos faktur i rachunków, które
dowodzą, jakie wydatki ponieśliśmy w tym czasie.
W październiku 2010 r. uzyskałem zapewnienie od ówczesnego burmistrza, L.M.
Gryciuka, że dom zostanie mi
sprzedany „na preferencyjnych warunkach”, czyli z zastosowaniem prawa pierwokupu i upustu. Potwierdzeniem tego było zlecenie wykonania inwentaryzacji i przygotowanie dokumentów do
sprzedaży budynku i działki, na moją rzecz, jako jego
najemcy. W kwietniu 2011 r.
po stwierdzeniu, jaki jest metraż po adaptacji kolejnych pomieszczeń, podpisałem nową
umowę najmu z obecnym burmistrzem i ponownie wystąpiłem o sprzedaż całości. W październiku 2011 r. Rada Miejska przyjęła uchwałę o sprzedaży, a podczas grudniowej sesji przegłosowano zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży.
Chcę oświadczyć, że treść materiału wyemitowanego w Polsacie, sposób montażu i doboru wypowiedzi części uczestników są dla mnie samego
bulwersujące i nie do przyjęcia. Doskonale rozumiem, że
program musi być sensacyjny,
jednak czy za cenę prawdy?
Np. dziennikarz pyta przez
telefon tajemniczych oferentów, za ile chcą sprzedać swoje domy i działki. Wymieniane
przez nich ceny są wyższe od
wartości mojego domu. Z kolei dla oferentów wiadomość
jest sensacyjna – dom i działka w Wejsunach kosztują tylko
135 tys. zł!
„Czy gmina uczciwie wyceniła majątek, który postanowiła sprzedać? 1900-metrową
działkę ze 120-metrowym domem wyceniono na 135 tysięcy złotych. Tymczasem ceny
nieruchomości w Wejsunach
są o wiele wyższe.” – mówi redaktor, a radna T. Grzęda dodaje: „Stała się rzecz nieprawdopodobna, że dokonano takiej sprzedaży”.
Radnej Grzędzie wtóruje radny i zarazem sołtys naszej
wsi – D. Vogel: „Moim zdaniem jest to typowa niegospodarność burmistrza, że za tak
małe pieniądze sprzedaje mienie gminne.”
Mam więc pytanie – kto określa wartość działek i domów
na Mazurach – rynek czy cena
„zaśpiewana” przez sprzedającego? Jeśli rynek, to oferenci powinni byli już dawno sprzedać swoje działki za
żądaną cenę. Chyba, że aktualne i wyśrubowane ceny są
brane „z sufitu” i nikt nie chce
ich kupić za tak wysoką cenę?
To uprawniony rzeczoznawca majątkowy określa wartość gminnych nieruchomości, a nie Teresa Grzęda i Dariusz Vogel.
Szczególnie irytująca jest postawa dr M. Sokołowskiego
z Uniwersytetu Warmińsko –
Mazurskiego w Olsztynie, który w materiale występuje jako
jakiś „ekspert” i mówi: „Ciekawe czemu rzecz nie została nagłośniona i sprzedana w
drodze przetargu? Jakie byłyby oferty i kto byłby zainteresowany kupnem?”
W rozmowie telefonicznej M.
Sokołowski, doktor socjologii, nie był już taki pewny siebie. Zapytany, jak można wystawić na przetarg dom wraz
z lokatorem, odparł, że… trzeba go eksmitować. Na pytanie,
jak można go eksmitować, odrzekł że nie ma już czasu na
rozmowę! W taki sposób odpowiada człowiek z tytułem
profesora UWM w Olsztynie!
Czy tak powinien być prezentowany sam problem i na tym
polega obiektywizm, pozostawiam ocenie wszystkich zainteresowanych.
Teraz druga sprawa – gmina
sprzedaje mi dom z zastosowaniem 90% bonifikaty. Podczas grudniowej sesji radni T.
Grzęda i D. Vogel protestowali
przeciwko tej formie sprzedaży, a w wypowiedzi dla Obserwatora, radna Grzęda mówi:
„Wszyscy znamy sytuację materialną doktora Kukiełko” i
dodaje: „Co będzie, jeśli każdy
z mieszkańców będzie chciał
wykupić mienie gminne na takich samych warunkach? Stać
nas na to?”. Radny Vogel wypowiada w materiale filmowym opinię, że ta sprzedaż to
„typowa niegospodarność burmistrza”, co pewnie znaczy,
że poprzedni burmistrz był wzorem gospodarności. Z kolei były
burmistrz M. Gryciuk oświadcza,
że na moim miejscu by się wstydził, ponieważ
jako przewodniczący rady, jestem zobligowany do dbania o
interesy gminy.
Chciałbym więc
zapytać
tych
państwa właśnie o sprzedaże gminnego
mienia, bonifikaty i gospodarność.
Jeśli mnie pamięć nie myli,
to radna Teresa Grzęda
nabyła swoje mieszkanie
lokatorskie
(ok. 50 m2)
od
gminy.
Średnia cena
rynkowa za
1 m2 wynosiła
wówczas 1 000 zł.
Czy p. Grzęda zapłaciła
gminie
50 tys. zł?
Nie, ponieważ gmina zastosowała 80%
bonifikatę
i pani radna wydała 6.800 zł.
Pytam radną Grzędę
– stać nas było na to?
Jeśli pamięć mnie myli, to radny Dariusz Vogel otrzymał
od gminy mieszkanie w Wejsunach – pół domu z działką.
Jednego dnia podpisał umowę najmu, a następnego złożył podanie o jego kupno. Już
po trzech miesiącach p. Vogel
wykupił mieszkanie za kwotę
ok. 900 zł, bo dom był podobno do rozbiórki. W tym domu
pan radny mieszka do dziś i jakoś przez te 20 lat nie rozebrał
rudery. Stać nas było na to?
Chciałbym zapytać również
o gospodarność byłego burmistrza, gdy w imieniu naszej
gminy nabywał działki przy
Biedronce. Na czym polegała „gospodarność” tej transakcji i jak były burmistrz zadbał
o interesy gminy? Jeśli mnie
pamięć nie myli, nasza gmina
nabyła od Skarbu Państwa teren o łącznej powierzchni 1 ha
za 112 tys. zł. Wychodzi 10 zł
za 1 m2. Teren został podzielony na kilkanaście działek,
które następnie zostały sprzedane za bodajże 240 tys. zł –
średnio 20 tys. za działkę. Czysty interes, jednak teren trzeba
było najpierw uzbroić. Droga,
oświetlenie, woda i kanaliza-
cja
– ile to kosztowało?
Zaraz, zaraz… Jeśli mnie pamięć nie myli, to na tym samym przetargu ktoś z rodziny
byłego gospodarza (czy to nie
był przypadkiem jego własny
brat?) kupił 2 działki nad jeziorem – łącznie 1,7 ha za 142
tys. zł. (1m2 – 8zł.)
Może jako wypróbowany gospodarz powinien był rywalizować z własnym bratem i
starać się o kupno również tej
działki nad jeziorem? A może
przede wszystkim właśnie tej
działki? Może dziś jego ukochana gmina miałaby własną
plażę i ośrodek żeglarski dla
dzieci i młodzieży? Zamiast
tego, były burmistrz woli się
teraz za mnie wstydzić. Tak łatwo przychodzi nam oceniać
innych, ale czy sami sobie nie
mamy nic do zarzucenia? Pamięć mamy bardzo omylną –
szczególnie, gdy dotyczy nas
samych.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Kukiełko
Urząd bez
Sekretarza
Z dniem 21 stycznia 2012r. p. Irena Jatkowska ostatecznie przestała być pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie. Podstawą prawną rozwiązania umowy z dotychczasową p.
Sekretarz Gminy była treść artykułu 53 §1. lit. b. Kodeksu pracy
niezdolność do pracy trwająca dłużej, niż łączny okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego.
W przeciągu ostatnich 8-ciu miesięcy p. Sekretarz przebywała na
zwolnieniach lekarskich, ponieważ stan zdrowia uniemożliwiał
jej powrót do urzędu i podjęcie normalnej pracy. Potwierdzają to
kolejne zwolnienia lekarskie, które przedkładała swojemu pracodawcy. Mimo to, przez cały ten czas uczestniczyła jako radna w sesjach Rady Powiatu Pisz i brała udział w cotygodniowych
posiedzeniach Zarządu Powiatu (jest jego członkinią), za co pobierała należne jej diety. Pani I. Jatkowska, jako radna powiatu, uczestniczyła również wielokrotnie w sesjach Rady Miejskiej
Ruciane-Nida. Widocznie stan zdrowia byłej już p. Sekretarz pozwalał jej na pracę jako radnej powiatu i pobieranie wynikających z tego tytułu apanaży, zarazem jednak uniemożliwiał podjęcie normalnej pracy Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie. Pobierane w tym okresie wynagrodzenie i zasiłek chorobowy wyniosły łącznie ponad 57 tys. zł.
Byłej już p. Sekretarz przysługuje droga prawna do dochodzenia swych roszczeń wobec pracodawcy. Kiedy zostanie powołany nowy sekretarz gminy, na razie nie wiadomo.
4
Wydarzenia
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Odpowiedź burmistrza na zarzuty
inicjatorów referendum
1.nie zakończono w planowanym terminie największej inwestycji wartej 16
milionów złotych w Rejonie Wielkich Jezior Mazurskich Województwa Warmińsko – Mazurskiego dotyczącej kanalizacji Gminy
Ruciane – Nida.;
Wyjaśnienie:
Do zarzutów: 1 oraz 4. i 5. w
sprawie kanalizacji :
- Inwestycja finansowana
była w 70% ze środków unijnych i 30% ze środków własnych.
Po pierwsze – gmina nie
miała własnych środków,
ani zabezpieczonych kredytów.
Po drugie – zapomniano o
przyłączu energetycznym
do przepompowni w Wólce. Przepompownię wybudowano, ale bez prądu.
Po trzecie – zaplanowano
poprowadzenie kolektora
przez las, tylko nie zapytano Nadleśnictwa o zgodę na
wycinkę 300 drzew. W ogóle nie wystąpiono z takim
wnioskiem!
Po czwarte – zaprojektowano Stację Uzdatniania Wody
bez przebudowy kanalizacji
ściekowej do odbioru wody
z płukania filtrów i zbiorników.
Powodami opóźnienia są
błędy poprzedniej ekipy,
które musi naprawiać burmistrz Z. Opalach.
2.nie oddano do eksploatacji w terminie stacji uzdatniania wody na osiedlu
Nida, termin upłynął 30 lipca 2011r.;
Wyjaśnienie:
- Przy rozruchu stacji doszło do zalania ściekami sąsiednich budynków. Dokumentacja techniczna stacji
pochodzi z 2000r., a kanalizację wykonano w 2002r.
Stacji nie można oddać do
użytku, dopóki nie zostanie
przebudowany system odprowadzania wody. Dokumentacja techniczna stacji
i budowa kanalizacji zostały
wykonane, gdy gminą kierował poprzedni burmistrz.
3.nie zakończono i nie oddano do użytku hali sportowej oraz stołówki przy
Szkole Podstawowej w
Ukcie, termin upłynął dnia
30 października 2011r.;
Wyjaśnienie:
- Inwestycja została rozpoczęta w lipcu 2003r. w oparciu o projekt z 2000r. Zgodnie z projektem inwestycja
została podzielona na 3 etapy: I – budowa budynku sali
sportowej wraz z zapleczem
i stołówką, II – wykończenie
obiektu, III – wyposażenie.
- Przez cztery lata prace były
pozorowane, aby pozwolenie na budowę nie utraciło
ważności. Budowa ruszyła
dopiero zimą 2008r. Wykonawcą była firma WĘGRZYN&SYN z Olsztyna. II etap
realizowała w 2010r. firma
GROT.
- Firma WĘGRZYN&SYN
wielokrotnie zwracała gminie uwagę na opóźnienia,
błędy w dokumentacji projektowej, braki w wymaganej dokumentacji i dodatkowe roboty budowlane.
Z tych powodów budowa
opóźniała się już podczas
pierwszego etapu.
- Przy rozpoczęciu II etapu firma GROT stwierdziła
mnóstwo błędów, usterek,
wad i niedoróbek. Ponadto
stwierdzono, że nad stołówką ugiął się dach. Ugięcie
przekracza dwukrotnie normy bezpieczeństwa i może
spowodować katastrofę budowlaną. Do momentu wykonania ekspertyzy (sierpień 2011r.), wstrzymano budowę stołówki. Prace wznowiono jesienią, po
wyłonieniu kolejnego wykonawcy. - 31.10.2011r. zakończono etap III – wyposażenie hali sportowej.
- Oddzielną sprawą jest zgoda na użytkowanie obiektu
– do tej pory nie uzyskano
pozwolenia na użytkowanie. Przyczyną tego są uchybienia formalne i proceduralne jeszcze z I etapu budowy, za które odpowiada poprzednia ekipa.
4.nie wykonano szeregu
przyłączy dla mieszkańców
na odcinkach kanalizacji już
wykonanych;
Wyjaśnienie:
W dokumentacji projektowej było bardzo dużo błędów. Tylko w zachodniej
części gminy pominięto ok.
60 przepompowni. (w samej Ukcie – 20). Wiele przyłączy zaprojektowano przy
działkach jeszcze niezagospodarowanych. Np. w Końcewie wszystkie gospodarstwa miały być podłączone do kolektora ściekowego, ale tylko połowa do wodociągu. Dodatkowy koszt
samego doprojektowania
przyłączy i przepompowni wyniósł 150 tys. zł. Kto za
to odpowiada, bo na pewno
nie Zbigniew Opalach.
5.zaniechano
budowy
(skreślono z planów inwestycyjnych) kanalizacji w
mieście Ruciane-Nida przy
Alei Wczasów i ul. Dybówek II i nie ujęto tych inwestycji w projekcie na 2012r..
Wyjaśnienie:
- To jakieś bzdury! W zadaniach
inwestycyjnych
na 2011r. w ogóle nie było
mowy o kanalizacji przy Al.
Wczasów, a wykonanie wodociągu i kanalizacji przy ul.
Dybówek II planowano sfinansować z kredytów i pożyczek.
- Przez 9 miesięcy opozycja
uniemożliwiała zaciągnięcie
kredytu. Gdy wreszcie go
zaciągnięto, cała kwota została przeznaczona na sfinansowanie inwestycji MASTERPLAN oraz zobowiązań
pozostawionych przez poprzednią ekipę. Trudna sytuacja finansowa gminy jest
konsekwencją „zbyt ambitnych” planów inwestycyjnych poprzedniej kadencji.
6.zaniechano budowy dróg
w mieście niezbędnych dla
zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców – drogi równoległej
do ul. Dworcowej za pawilonami handlowymi, drogi planowanej jako dojazdowa do działek za Urzędem Miasta i Gminy sprzedanych przez Gminę jako
działki budowlane;
Wyjaśnienie:
- Podwójna nieprawda. Gdy
wydało się, że poprzednicy
zostawili pustą kasę, trzeba było zrezygnować z wielu inwestycji, co nie znaczy,
że zaniechano budowy dróg
niezbędnych dla zaspakajania potrzeb mieszkańców.
Nowe drogi są planowane i
budowane, jednak inwestycje musiały zostać przesunięte w czasie.
- W zadaniach inwestycyjnych na 2012r. zaplanowano budowę drogi za pawilonami handlowymi przy ul.
Dworcowej.
- Droga dojazdowa do działek za UMiG w ogóle nie
była przez poprzednią ekipę
planowana. Najpierw trzeba zapewnić dojazd, a dopiero później sprzedawać
działki.
7.brak dbałości o osoby pozostające bez pracy - uległy drastycznemu zmniejszeniu środki własne na zatrudnienie pracowników w
ramach robót publicznych
i prac interwencyjnych na
2011 oraz 2012r., podczas
gdy w 2010 r. zatrudniono
w ramach tych prac około
100 osób miesięcznie. Powoduje to zarówno opóźnienie lub rezygnację z nie-
których prac inwestycyjnych (np. ulica Wiejska), a
także oczywisty wzrost bezrobocia wśród mieszkańców Gminy.
Wyjaśnienie:
- Autor tego zarzutu nie ma
bladego pojęcia, o czym pisze. Nie rozgranicza robót
publicznych, od prac interwencyjnych i środków własnych. Przez długie lata gminy dostosowywały własne budżety do kwot, jakie
otrzymywały z PUP-ów. W
2011r. środki te drastycznie zmniejszono (ok. 75%) i
wszystkie gminy w Polsce są
w tej samej sytuacji, co gmina Ruciane-Nida.
- W 2010r. gmina otrzymała
z urzędu pracy prawie 1 mln
50 tys. zł. na roboty publiczne, a w 2011r. otrzymała tylko… 200 tys. zł.
- Nieprawdą jest, że w poprzedniej kadencji zatrudniano ze środków własnych
po 100 osób miesięcznie. W
rzeczywistości zatrudniano
ich średnio 25!
- W tej chwili nie wiadomo
jeszcze, jakie środki gmina otrzyma z Funduszu Pracy. Jeśli ministerstwo przyzna większe kwoty na prace interwencyjne i roboty
publiczne – gmina zwiększy
środki własne na zatrudnianie bezrobotnych.
- Jak można zarzucać brak
dbałości o bezrobotnych?
„Dbałość” poprzedniego
burmistrza o osoby pozostające bez pracy nie wynikała
z jego dobroci i troski, tylko
z tego, że przyznawano nam
więcej pieniędzy.
8.zaniechano dbałości o estetykę (brudne ulice i chodniki, zachwaszczone klomby, niepielęgnowane trawniki, wszechobecny brud
i śmieci) co negatywnie
wpłynęło na turystyczny
wizerunek naszego miasta
i gminy.
Wyjaśnienie:
- To nieprawda. Rok 2011r.
był pierwszym rokiem, gdy
chodniki i ulice RucianegoNidy stały się czystsze, a żywopłoty i trawniki były przystrzyżone i zadbane. Jest to
opinia nie tylko mieszkańców, ale również samych
turystów. Ten stan jest wynikiem współpracy obecnego burmistrza z wieloma
administratorami i prezesami spółdzielni mieszkaniowych, zamiast kłótni i wiecznej wojny, jak było w latach
poprzednich.
9.Burmistrz nie spełnił
obietnic dotyczących po-
prawy jakości usług medycznych na terenie Gminy – nie zatrudnił żadnych
lekarzy specjalistów, nie
utworzył punktu aptecznego w Ośrodku Zdrowia w
Ukcie
Wyjaśnienie:
- Ten zarzut jest kolejnym
kłamstwem! – Punkt mojego programu wyborczego
brzmiał:
Chcemy poprawić jakość
usług medycznych np. dyżury specjalistów.
- To nie burmistrz i nie gmina
zatrudnia lekarzy, lecz Przychodnia Zdrowia. Poprawa
dostępu i jakości usług medycznych jest wciąż aktualnym punktem programu
wyborczego, który czeka a
realizację. We współpracy
z SP ZOZ w Piszu utrzymano działalność i wyremontowano poradnię „K”.
- W dni wolne od pracy działa pomoc ambulatoryjna –
dyżury pielęgniarek w Przychodni Zdrowia. Tę działalność finansuje gmina.
- Nadal prowadzone są negocjacje w sprawie utworzenia Punktu Aptecznego
w Ukcie.
10.obietnica utrzymania
Ośrodka Zdrowia w Wejsunach jest kłamstwem wyborczym, bowiem na wrześniowej sesji Rady Miejskiej Burmistrz wprowadził do porządku obrad sesji projekt uchwały o sprzedaży tego Ośrodka. Sprzedaż jest w trakcie realizacji.
Wyjaśnienie:
- Kolejne kłamstwo i manipulacja. Burmistrz nie wprowadził na sesji punktu dotyczącego sprzedaży ośrodka
zdrowia, gdyż ośrodek został zamknięty przez Przychodnię Zdrowia kilka lat
wcześniej.
- W latach 2009 – 2010 gmina podpisywała z najemcą kolejne umowy w sprawie rozliczeń, powiększenia
metrażu itp., a w październiku 2010r. zleciła wykonanie inwentaryzacji nieruchomości, w celu przygotowania budynku do sprzedaży. Decyzja zapadła więc w
poprzedniej kadencji.
11.Burmistrz
rozrzutnie
gospodaruje
budżetem
Gminy przeznaczonym na
utrzymanie Urzędu Miasta
i Gminy, utworzył bowiem
niepotrzebnie etaty zastępcy burmistrza i asystenta,
co w najmniejszym stopniu nie przyczyniło się do
lepszego funkcjonowania
urzędu natomiast niepo-
trzebnie zwielokrotniło wydatki, których brakuje na
wszystko inne. Burmistrz
wnioskował o odwołanie
poprzedniego skarbnika
Gminy - zatrudnił w jego
miejsce osobę niekompetentną, niedoświadczoną
w zakresie zarządzania budżetem gminnym. Dlatego
też dodatkowo w ramach
umowy - zlecenia zatrudnił jeszcze skarbnika Powiatu Pisz. Ponadto w zakresie tak ważnym dla finansów gminy jakim jest księgowość dochodów i wydatków gminy występuje zastraszająca rotacja pracowników – w ciągu 11 miesięcy pracę wykonywało 6
pracowników, co wpływa
negatywnie na wiarygodność i rzetelność finansów
gminy.
Wyjaśnienie:
- To nieprawda, że powołanie zastępcy burmistrza
gminy i asystenta świadczy
o rozrzutnym gospodarowaniu budżetem gminy. Tak
jak nie jest prawdą, że te
powołania nie przyczyniły
się do lepszego funkcjonowania gminy. Zły stan finansów nie wynika z rozrzutności, tylko z wieloletnich zaniedbań, wyprzedaży majątku i rozpoczęcia przez poprzednika na koniec kadencji zbyt wielkich i kosztownych inwestycji.
- Burmistrz ma prawo dobierać sobie najbliższych
współpracowników
(zastępcy, skarbnika, asystenta) wedle swojego uznania.
Powierza im do realizacji zadania i rozlicza ich wykonanie. Brak zastępcy burmistrza przez wiele lat wyróżniał nas na tle innych samorządów – w Rucianem-Nidzie cała władza spoczywała w jednych rękach i właśnie to wielokrotnie odbijało się negatywnie na funkcjonowaniu gminy.
- Obecny burmistrz zatrudnił zgodnie z prawem jedną
osobę (asystenta) do tych
spraw, do których jego poprzednik potrzebował aż całego biura – Gminnego Centrum Informacji. Kto więc
był rozrzutny?
- Nieprawdą jest, że rotacja pracowników w księgowości wpływa negatywnie
na wiarygodność i rzetelność finansów. Tak jak jest
nieprawdą, że pracę w księgowości wykonywało sześć
osób. W rzeczywistości było
ich trzy.
- Pani Skarbnik ma pełne
kwalifikacje w zakresie zarządzania budżetem gminy,
a p. Koprowska na zlecenie
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
burmistrza poprawiła błędy w projekcie budżetu na rok 2011 i wieloletniej prognozie finansowej.
12.polityka kadrowa Burmistrza
budzi wiele zastrzeżeń, gdyż nie
odbywa się to w drodze konkursu, niezgodnie z kwalifikacjami i
doświadczeniem zawodowym, a
prawdopodobnym kryterium w
doborze większości pracowników
jest poparcie wyborcze.
Wyjaśnienie:
- Nieprawda. Wszystkie stanowiska wymagające procedury konkursowej zostały obsadzone w
drodze konkursu – USC, Informatyk, MGOPS, ZUK. Przy doborze
kandydatów na te stanowiska kierowano się właśnie kwalifikacjami
i doświadczeniem zawodowym,
a nie układami, powiązaniami i
względami rodzinnymi.
- Obecna polityka kadrowa jest
przeciwieństwem tego, co działo się w latach poprzednich. To
właśnie wtedy stosowano nepotyzm, zatrudniano bez konkursów,
a kwalifikacje zdobywano na koszt
urzędu.
13.przekraczanie kompetencji w
sprawach dotyczących funkcjonowania oświaty a także nieprawdziwe, publiczne, negatywne ocenianie pracy nauczycieli wprowadza złą atmosferę w środowisku
nauczycieli, rodziców i uczniów;
Wyjaśnienie:
- Nieprawda. Nigdy i nigdzie burmistrz nie dopuścił się przekroczenia kompetencji w sprawach związanych z funkcjonowaniem oświaty. Zgodnie z przepisami, szkoły
podlegają gminie jako organowi
prowadzącemu, a dyrektorzy szkół
są zobowiązani do współpracy z
burmistrzem.
- Oceną pracy nauczycieli zajmują się ich bezpośredni przełożeni
– dyrektorzy szkół. Jeśli doszło do
publicznego ujawnienia nieprawdziwych i negatywnych ocen ich
pracy, pomówieni nauczyciele powinni zwrócić się o pomoc do burmistrza.
- Zła atmosfera w środowisku nauczycieli została wprowadzona
wiele lat wcześniej i te podziały
wciąż funkcjonują.
14.dążenie do połączenia Szkoły
Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół
Samorządowych w jedną szkołę spowoduje pogorszenie warunków nauczania, pogorszy bezpieczeństwo w szczególności najmłodszych uczniów, a także oddali relację dyrektor - nauczyciel
– rodzic. Taka sytuacja nie sprzyja właściwemu funkcjonowaniu
szkół, a także wprowadza niepotrzebną nerwowość i zaniepokojenie wśród pracowników oświaty;
Wyjaśnienie:
Ten zarzut jest bzdurny i ma na
celu podgrzewanie atmosfery konfliktu i wywołanie poczucia zagrożenia wśród nauczycieli, pracowników i rodziców. Zespół Szkół Samorządowych i Szkoła Podstawowa Nr 1 funkcjonują jako całość od 12 lat (od 2000r.) – mają
wspólną kotłownię, stołówkę i liczniki na prąd i wodę. Mają wspólne parkingi, boiska i nauczycieli, a
uczniowie dojeżdżają tymi samymi
gimbusami. Szkół nie oddziela nawet płot, bo nie płot jest potrzebny do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa.
- Do budowy dobrych relacji pomiędzy szkołą i rodzicami potrzeba przede wszystkim dobrej woli
dyrekcji i zaangażowania w pracy
dla dobra uczniów, a nie zabawy w
gminną politykę.
15.nieuzasadnione zwolnienie
Dyrektora Domu Kultury w Rucianem-Nidzie, który wykazywał się
pełnym profesjonalizmem angażując się ogromnie w wykonywanie swoich obowiązków, co przejawiało się szczególnie w postaci
wielu imprez kulturalnych w Gminie, a także dbałości w utrzymaniu obiektów kultury: Domu Kultury w Rucianem - Nidzie, wybudowanie sali widowiskowej, wyremontowanie świetlic wiejskich
w Wygrynach, Wejsunach i Śwignajnie;
Wyjaśnienie:
- Nikt nie kwestionuje sukcesów
byłego dyrektora w tworzeniu infrastruktury kulturalnej, choć te
sukcesy mają poważne mankamenty. Nie można zachwycać się
wyglądem sali widowiskowej, skoro wymogi bezpieczeństwa nie pozwalają na jej użytkowanie. Świetlice wiejskie otwierano wprawdzie z pompą, lecz już od następnego dnia należało usuwać usterki i niedoróbki.
- Wątpliwości budzi sposób i zasadność wydatkowania środków i
koszty organizowanych przedsięwzięć – nieuzasadnione wyjazdy
zagraniczne (np. wyprawa samolotem do Brukseli), rozrzutność i
niegospodarność, kumoterski system zatrudniania i inne.
- Sąd Pracy w Szczytnie stwierdził, że burmistrz nie złamał prawa
zwalniając dyr. Kaczmarczyka. Powództwo byłego dyrektora zostało
oddalone jako bezzasadne.
16.nagminne przejawianie arogancji w sprawowaniu swojego
urzędu poprzez zastraszanie pracowników, stosowanie niesłusznie kar porządkowych, stosowanie mobbingu ( w tej sprawie toczy się postępowanie w prokuraturze i w sądzie pracy).
Wyjaśnienie:
Nieprawda. Karę porządkową zastosowano wobec jednego z pracowników urzędu, a Sąd Pracy w
Mrągowie orzekł, że została ona
zastosowana zgodnie z prawem.
- Nieprawdą jest też, że prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie jakiegoś mobbingu. Burmistrz,
przeciwko któremu musiałoby być
prowadzone takie postępowanie,
nie otrzymał do tej pory żadnej informacji.
- W sądzie toczy się postępowanie z powództwa byłego skarbnika
gminy, który stara się udowodnić,
że burmistrz stosował wobec niego mobbing w pracy. Tak się składa, że skarbnik poszedł na zwolnienie lekarskie w dniu poprzedzającym objęcie przez Z. Opalacha funkcji burmistrza. Kiedy wobec tego burmistrz mógł stosować
mobbing wobec skarbnika?
17.będąc burmistrzem nie zaciągnął kredytu w wysokości
1.000.000,00 zł, choć zapisy w budżecie na 2010r. do tego Jego zobowiązywały.
Wyjaśnienie:
Kolejna bzdura. Budżet na 2010r.
realizował poprzedni burmistrz
– L.M. Gryciuk, a nowego burmistrza – Z. Opalacha wybrano dopiero w listopadzie 2010r. i jest on
odpowiedzialny za budżet na rok
2011r. Jeśli inicjatorzy referendum
zamierzają rozliczać poprzedniego
burmistrza, to niech zorganizują
odrębną akcję.
- Załóżmy, że chodzi jednak o projekt budżetu na 2011r. (nieuchwalony!), który przygotował poprzedni skarbnik: Zbigniew Opalach
przyszedł do pracy 20-go grudnia
2010r. – kiedy więc miał zaciągnąć
kredyt? Kto miał podpisać kontrasygnatę, jeśli skarbnik gminy poszedł dzień wcześniej na zwolnienie lekarskie?
Jeśli poprzednia ekipa miała zamiar wziąć kredyt w wysokości 1
mln zł. na pokrycie zobowiązań
wobec wykonawców z grudnia
2010r. i stycznia 2011r., to dlaczego nie wzięła go wcześniej?
18.zaniechanie wystąpienia na
czas o zaciągnięcie kredytu w
2011r,, choć zapisy w budżecie
projektowanym przez poprzedniego skarbnika zobowiązywały do tego Burmistrza już na początku roku. Spowodowało to powstanie olbrzymich zaległości w
spłacaniu zobowiązań – w I półroczu nie opłacono w terminie faktur na kwotę około 5.700.000,00
zł. To zaniechanie spowodowało
konieczność zapłaty odsetek na
bardzo wysoką kwotę.
Wyjaśnienie:
- Kompletne nieporozumienie i
dowód, że wnioskodawcy nie wiedzą, o czym piszą. Poprzedni skarbnik mógł sobie pisać w projekcie
budżetu, co tylko chciał. Mógł zobowiązać nowego burmistrza do
zaciągania kredytów, tak jak mógł
wykazywać 3.5 mln zł. nadwyżki i
wolnych środków.
- Olbrzymie zaległości w spłacaniu
zobowiązań wynikały z braku zabezpieczenia finansowego inwestycji. Rozpoczęto je bez pokrycia i
z fikcyjnym budżetem, a poprzednik nawet nie powiadomił nowego
burmistrza, o tym, co gminie grozi.
- Próby zaciągnięcia kredytu i spłaty zobowiązań były blokowane
przez opozycję do września 2011r.
Dopiero gdy większość radnych
poparła burmistrza, udało się uregulować należności.
- Nieprawdą jest, że gmina zapłaciła wykonawcom odsetki za zaległe płatności. Wszyscy wykonawcy wykazywali wobec gminy dobrą wolę i zrezygnowali z odsetek
za zwłokę. Jedynie firma SEGI-AT
naliczyła odsetki za zwłokę w wysokości 5.5 tys. zł. („bardzo wysoka kwota”?!), lecz i ona zamierza
z nich zrezygnować. Wygląda na
to, że wykonawcy rozumieją lepiej
sytuację gminy, niż wewnętrzna
opozycja – wszystkie firmy odstąpiły od naliczania jednoprocentowej podwyżki podatku VAT.
19.brak konsultacji społecznych
ze środowiskiem szkolnym i sportowym - przeniesienie lokalizacji
„Orlika” z terenu przyległego do
stadionu miejskiego w Nidzie na
boisko przy Zespole Szkół Samorządowych. Obecne ulokowanie
„Orlika” spowodowało zniszczenie zagospodarowanego dużym
nakładem środków finansowych
terenu szkolnego, na którym odbywały się masowe imprezy o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Lokalizacja
przy ul. Słonecznej planowana
przez poprzednie władze znacznie poprawiłaby estetykę w tej
części miasta a jednocześnie w
sposób funkcjonalny służyłaby
młodzieży i dorosłym.
Wyjaśnienie:
- Nieprawda. Lokalizacja wcale nie
została przeniesiona. Brak jest jakichkolwiek dokumentów, nie tylko że poprzednie władze planowały lokalizację boiska ORLIK przy ul.
Słonecznej, ale że w ogóle ją planowały! Gdyby zamierzały realizować taką inwestycję, to z pewnością byłyby dowody, że prowadziły konsultacje społeczne, o których wspominają inicjatorzy referendum.
- Pomysł lokalizacji ORLIKA przy
ul. Słonecznej świadczy, że inicjatorzy w ogóle nie mają pojęcia, o
czym mówią: a) ORLIK się tam nie
mieści, b) teren po dawnym wysypisku jest nieodpowiedni (pofałdowanie), c) ze względu na odległość od szkoły, nie mogłyby korzystać z niego dzieci. (czas na dojście,
lekcja W-F, powrót do szkoły). Lokalizacja przy Zespole Szkół Samorządowych pozwala uczniom korzystać z obiektu bez konieczności
przechodzenia przez miasto, a dozór nad Orlikiem jest znacznie lepszy.
- Wybudowanie ORLIKA przy szkole w żaden sposób nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie – pomaga w organizowaniu imprez masowych. Przykładem jest zorganizowanie World Snow Day), zajęć z narciarstwa biegowego dla
uczniów i udostępnienie stoku dla
dzieci. Przy każdych kolejnych zawodach, zawodnicy mają do dyspozycji dodatkowe cztery szatnie i
już nie muszą przebierać się „za rogiem”, jak do tej pory bywało. Ponadto – ORLIKI mają służyć dzieciom, nie „poprawie estetyki”.
20.nierealna jest zaplanowana w
budżecie na 2012r. sprzedaż mienia komunalnego na kwotę około
2.000.000,00 zł - działek zlokalizowanych w miejscowości Wygryny
- Borek, gdzie w tym samym budżecie zaplanowane jest również
opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na ww.
działki. Ze względów proceduralnych niemożliwe jest opracowanie planu zagospodarowania
przestrzennego i sprzedaż w jednym roku kalendarzowym. Jest to
celowe zawyżenie dochodów budżetu Gminy w celu pokrycia fikcyjnie planowanych wydatków
fikcyjnymi dochodami przez co
wprowadza się mieszkańców w
błąd.
Wyjaśnienie:
- Czy zamiar ten był realny, okaże
się dopiero na koniec roku 2012.
Zamiar dokończenia planu zagospodarowania przestrzennego na
działki zlokalizowane w miejscowości Wygryny – Borek, a następnie ich sprzedaży, powstał w listo-
Wydarzenia
padzie 2011r., podczas prac nad
założeniami do budżetu na rok
2012. Jeśli w ciągu bieżącego roku
okaże się to niemożliwe, dochody
i wydatki gminy zostaną skorygowane.
21.obniżono dofinansowania klubów sportowych. Do dnia dzisiejszego Burmistrz nie dokonał przelewu transzy dotacji na klub piłkarski.
Wyjaśnienie:
- Kłamstwo i oszczerstwo! Dotację na zadania z zakresu kultury fizycznej pozostawiono na tym samym poziomie, a pieniądze przelewano w ustalonym umową terminie. Zadbano jedynie o to, żeby
Prezes klubu w nie kupował w
grudniu paliwa do koszenia trawy, żeby animatorom sportu nie
płacić podwójnych wynagrodzeń,
trenerom z gminnej kasy nie płacić za dojazdy do pracy, a od dzierżawców stadionu ściągać należne
czynsze.
22.obiecano zawodnikom klubów sportowych prace tak, aby
mogli godnie reprezentować i rozwijać się w naszej Gminie – i nie
zrealizowano tych obietnic.
Wyjaśnienie:
- To pomówienie nie tylko wobec
burmistrza, ale i środowiska samych sportowców – inicjatorzy
referendum powinni podać: kto,
kiedy i komu (którym zawodnikom) obiecywał pracę w zamian
za „godne” reprezentowanie gminy w zawodach sportowych? Inicjatorzy powinni wskazać sportowców, którzy ich zdaniem grają w barwach klubu dla majątkowych korzyści.
23.nie zaplanowano w projekcie
budżetu na 2012r. prac remontowych na terenie obiektu stadionu
inwestycji takich jak remont szatni i poprawę stanu technicznego urządzeń sanitarnych tak niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i zabezpieczenia podstawowych potrzeb fizjologiczno
- sanitarnych każdego zawodnika.
Wyjaśnienie:
- Przez 10 lat rządów poprzedniej
ekipy w budżecie gminy nigdy nie
planowano żadnych pieniędzy na
remont Stadionu. Wszystko, co
działo się w tym obiekcie, było inicjatywą kolejnych dzierżawców i
pozostawało poza kontrolą właściciela, czyli gminy. Finałem takiej gospodarności była dewastacja obiektu i ubiegłoroczne zniszczenia.
Z listy zarzutów sformułowanych
przez Inicjatorów referendum
wynika, że ich autorzy mają raczej niewielkie rozeznanie w sprawach, o których piszą. Niektóre z
nich są wręcz śmieszne, a użyte w
nich sformułowania świadczą, że
nie ich treść i istota są powodami
referendum. Czas akcji referendalnej, kampania medialna i kolejne
działania inicjatorów świadczą, że
w ogóle nie chodzi o gminę, jej dobro i interesy. Wydaje się, że chodzi o coś znacznie prostszego, niż
budżet, inwestycje i bezrobocie…
5
6
Wydarzenia
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
W zawiązku z kilkoma kłamliwymi publikacjami zamieszczonymi na stronie internetowej www.obserwator.org oraz na łamach dwutygodnika, które prowadzi p. Anna Grzybowska, w dniu 13 stycznia 2012r.
adres email i pocztą przesłano do redakcji Obserwatora kilka sprostowań i odpowiedź na list otwarty pt. „Pan kłamie, Panie Burmistrzu!”. W dniu 15 stycznia 2012r. A. Grzybowska przesłała odpowiedź, że
odmawia opublikowania odpowiedzi burmistrza na Jej list otwarty, a sprostowania zostaną opublikowane bezzwłocznie. Pomimo upłynięcia przewidzianego prawem terminu, Obserwator do tej pory nie za
mieścił sprostowań na stronie internetowej. Wobec powyższego publikujemy sprostowania i odpowiedź w formie, w jakiej zostały one przekazane autorce listu i artykułów.
Proszę Pani!
Ruciane-Nida, dn. 13 stycznia 2012r.
Odpowiedź burmistrza na list otwarty Obserwatora
Anna Grzybowska
Redaktor Naczelny Obserwator
Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 1984r. Nr 5,
poz. 24 z późn. zm.) proszę o opublikowanie odpowiedzi na treść artykułu „Pan kłamie!” opublikowanego na łamach Pani pisma (Obserwator – nr 1 z dn. 08.01.2012r.), oraz „Pan kłamie, Panie
Burmistrzu!” opublikowanego w dniu 05.01.2012r. na stronie internetowej www.obserwator.org.
Proszę Pani!
Zawsze uważałem, że wolne, niezależne media są gwarancją społecznej kontroli nad działaniami władzy. Jak całkiem spore grono mieszkańców gminy, miałem nadzieję, że powstanie Obserwatora będzie tworzyć nowy i lepszy rodzaj komunikacji pomiędzy mieszkańcami, a samorządem. Że przyczyni się do ożywienia np. środowiska organizacji pozarządowych, wywoła dyskusję nad naszą przyszłością i pokaże, w jak trudnym położeniu jest gmina. Liczyłem, że Obserwator będzie krytyczny wobec władz i przyczyni się do demokratyzacji naszego życia poprzez wolny i nieskrępowany dialog. Może nawet będzie promował gminę i np. rozsławi naszych sportowców i artystów? Miałem również nadzieję, że Obserwator włączy się w nurt przemian, których
chciałem być inicjatorem. Będzie wspierał dialog społeczny i debatę nad kierunkami rozwoju naszego miasta i gminy. Jak wiele osób sądziłem, że Obserwator pomoże zrozumieć mieszkańcom,
co się u nas dzieje i jak naprawdę wygląda stan spraw publicznych. Liczyłem, że zachowa dystans i będzie obiektywnie przedstawiał racje wszystkich stron i głównych aktorów naszej sceny. Będzie publikował wywiady z radnymi, rzetelne relacje z sesji i bezstronne komentarze redakcyjne. Miałem nadzieję, że wolne i niezależne media będą neutralne, obiektywne i rzetelne.
Pomogą społeczności zrozumieć i wyciągnąć samodzielne wnioski. Miałem nadzieję, że Obserwator służył będzie ludziom i prawdzie. Minął rok od wyborów i żadne z tych oczekiwań się nie
spełniło. Co mamy po roku Pani działalności? Zamiast dialogu i ostudzonych nastrojów społecznych mamy stałą wojnę i konflikty. Co uczyniła Pani dla swojej gminy i społeczności? Jak nas
Pani wypromowała i gdzie, dzięki Obserwatorowi, dzisiaj jesteśmy? Co myśli turysta wchodzący na Pani stronę internetową? Co myśli o nas, jako o mieście i całej społeczności ktoś, komu Ruciane-Nida, Wojnowo, czy Wejsuny powinny się kojarzyć ze spokojnymi i sympatycznymi ludźmi? Zamiast tego, przez Pani chore ambicje, jesteśmy jako społeczność bandą nienawidzących
się wilków, które skaczą sobie do gardeł przy byle okazji. Przedstawiała się Pani jako doktor socjologii. Pisała o sobie, że była radną. Mówiła, że jest dziennikarką krajowych gazet. Zamiast
tego wciąż obnaża Pani swoją niewiedzę w elementarnych sprawach i absolutną niekompetencję. Zamiast dziennikarza (socjologa i antropologa) rozumiejącego społeczne procesy i problemy, mamy głównego podżegacza i podgrzewacza konfliktów. Kłamie Pani, zmyśla, manipuluje
informacją i przeinacza wypowiedzi. Usuwa własne, kompromitujące Panią jako dziennikarza
artykuły (np. szkoła w Ukcie) lub je ordynarnie przeprawia (choćby ostatnio – brak ochrony podczas Sylwestra). Nawet pastwiąc się nad gminnym biuletynem, nie potrafi Pani rzetelnie zacytować moich słów lub po prostu i zwyczajnie – nie rozumie Pani tego, co czyta. Takich przykładów jest mnóstwo. Ubzdurała Pani sobie na przykład, że opiekunowie w gimbusach muszą mieć
jakieś specjalne kursy, kwalifikacje i uprawnienia. Nikt Pani nie mógł wytłumaczyć, że zatrudnianie bezrobotnych w taki sposób na tych stanowiskach jest stosowane w całej Polsce. Bo właśnie dla takich osób jest ta praca, żeby mogli dostać parę groszy z urzędów pracy. Ale Pani uparła się, że „jej dziecko” musi być jakoś szczególnie chronione. Nawiasem mówiąc – który dziennikarz i w jakiej gazecie wciąż pisze o swoim synu? Ubzdurała Pani sobie nawet jakiś konflikt społeczny w sprawie utworzenia parku narodowego, jakieś pikiety, rozruchy i demonstracje mieszkańców miasta podczas posiedzenia Senackiej Komisji w Rucianem-Nidzie w maju 2011r. Proponowała mi nawet mediację (Pani i jakiś sztab jej znajomych socjologów) pomiędzy mieszkańcami gminy i… kim? – samorządem?! Na dodatek zmyśliła, że obrady komisji są tajne i wietrzyła spisek! Nie sprawdziła Pani informacji w sprawie gimbusa i dzieci w Wejsunach, tylko od razu
oskarżyła i wysmarowała sensacyjny tekst. Bo wciąż goni Pani za sensacją, a jeśli jej nie ma, to
trzeba taką stworzyć. Dlatego nierzetelnie informowała Pani o kosztach strony internetowej
gminy, a sprostowanie rzecznika zmanipulowała. Szukała „haka” na dyrektorkę szkoły w Ukcie
w sprawie lekcji religii, sama „rozdmuchała” aferę w sprawie sali gimnastycznej i wiele, wiele
innych przykładów żenującego poziomu „dziennikarstwa” i kompletnego braku obiektywizmu.
Nawet autoryzowanego wywiadu nie potrafi Pani opublikować zgodnie z autoryzacją. Ale plotkę, że sam sobie kupiłem teczkę za tysiąc złotych, powtarza bez zapytania mnie o stanowisko w
tej sprawie. To jest dziennikarstwo? W swoim liście otwartym zarzuca mi Pani m. in. nieobliczalność, mściwość i chęć zemsty. Tymczasem to właśnie Pani nie umie żyć bez wroga. Ciągle musi
Pani kogoś ścigać, zagryźć i rozszarpać. Najpierw był były burmistrz i moja była żona, na których wciąż szukała Pani tych swoich „haków”. Wciąż pytała mnie Pani o jedno i to samo – co
Ruciane-Nida, dn. 13 stycznia 2012r.
mam na Gryciuka, Jatkowską i Zyskowskiego; jak im dowalić po kontroli RIO; co można na nich
wyciągnąć w sprawie pożyczek, nagród i fikcyjnego zatrudnienia? Najbardziej Panią interesowało, kiedy i kogo wywalę z pracy. Jestem stałym „bohaterem” publikacji Obserwatora. Od pół
roku, gdy już się Pani „odwidziały” wcześniejsze sympatie, jestem nieustannie atakowany, a poziom agresji pod moim adresem przekracza wszelkie normy przyzwoitości. Obok mnie są również przewodniczący rady – W. Kukiełko, mój zastępca – Z. Stecka i asystent (rzecznik) – W.
Strzałkowski. Aż samo się ciśnie pytanie – skąd tyle sarkazmu, jadu i zawziętej nienawiści wobec tych osób? Szydzi Pani z nich i poniża, a jednocześnie daje powód swoim komentatorom do
arogancji, chamstwa i bezczelnych komentarzy. Czy to jest dziennikarstwo? Ciśnie mi się pytanie – czy dr Kukiełko coś złego Pani zrobił, czegoś nie załatwił lub coś o Pani wie, że tak go Pani
nienawidzi? Czy dlatego, że p. Stecka znał Panią i Pani „wyczyny”, zanim objawiła się Pani jako
dziennikarka, dziś nie może mu Pani tego darować? A tak w ogóle, czy już przeprosiła go Pani
za publiczne pomówienia o obrażenie Emerytki podczas sesji i oddała mu Pani pożyczone pieniądze? Na czym polega konflikt z W. Strzałkowskim, skoro potrafił sobie ułożyć współpracę ze
wszystkimi mediami, oprócz jednej Pani? Żywi się Pani konfliktem i wojną. Żeruje na kłótniach
i swarach. Wciąż je Pani prowokuje i podsyca. Wciąż walczy o to, by w Urzędzie i na ulicy działo
się coś bulwersującego i żeby miała Pani o czym pisać. Musi być na Obserwatorze ruch i komentarze. Tylko konflikt i wojna sprzedają się dobrze i nakręcają licznik odwiedzin strony internetowej. Inaczej, jako tematy artykułów, pozostałyby tylko dziury w asfalcie, komunikaty o wichurach i kolejne wypadki drogowe. Bez afer, plotek i pomówień nie istnieje ani Pani, ani ten Obserwator. Bo kim Pani jest poza swoim Obserwatorem? Kim jest człowiek, który istnieje tylko w sieci? Po roku istnienia, Obserwator jest kopalnią kompletnych bzdur i nonsensów – dowodów
Pani megalomanii, hucpy i bezczelnych kłamstw, nie tylko na swój temat. Zamiast pomóc mieszkańcom, skłóciła ich Pani bujdą, plotką i pomówieniem, które z jakąś chorą lubością puszcza w
komentarzach. Nie cofnęła się Pani nawet przed publikacją obrzydliwego porównania mnie, moich współpracowników i radnych do hitlerowców – sprawców ludobójstwa. I co – wesoło było?
Spreparowanie filmu z porównaniem powszechnie znanych osób do zbrodniarzy wojennych
może wskazywać, że jego autor jest po prostu chory. Kim jednak jest dziennikarz, który rozpowszechnia takie rzeczy? Kim jest osoba, która celowo zamieszcza na swojej stronie taki materiał? Tu już nie chodzi o przyzwoitość, tylko o rozmyślną działalność na szkodę tych ludzi. Czy
tak mają wyglądać „służba społeczeństwu” i „działania zgodnie z etyką zawodową” w wydaniu
dziennikarki Grzybowskiej? Dziś, wbrew etyce zawodowej i zasadzie bezstronności, jest Pani
bez mała rzeczniczką referendum w naszej gminie. Wprost i otwarcie opowiada się Pani za jego
przeprowadzeniem, zachęca do niego, a także publikuje wszystko, byle tylko mogło to przeważyć wynik na moją niekorzyść. Pisze Pani jednocześnie, że sesja nie jest miejscem do wygłaszania oświadczeń dotyczących prywatnych spraw burmistrza. Biuletyn zaś, utrzymywany m. in. z
Pani podatków, nie może być miejscem publikacji moich poglądów, opinii i wyjaśnień. Tymczasem kto, jeśli nie Pani, a wraz z nią jej komentatorzy, oczekujecie ode mnie wyjaśnień i natychmiastowej rezygnacji? Anny Grzybowskiej nie było na ostatniej sesji, jednak mimo to opublikowała swoją relację. Proszę więc sprawdzić w swoich niezawodnych źródłach, kto podczas sesji
żądał wyjaśnień? Proszę się dowiedzieć, kto oczekuje publikacji w tej sprawie właśnie na łamach
biuletynu? W swoim liście pisze Pani o moim braku jakichkolwiek kompetencji, hektolitrach
wody sodowej i stwierdza, że wszystkiego próbowałem (nurkowanie, pszczelarstwo, uszczelki,
paralotnia itd.) i w niczym nie byłem „chociaż dobry”. Pisze też Pani o otaczającym mnie zachwyconym dworku – karierowiczach i klakierach, a także wzywa abym, jeśli mam choć krztę
honoru, nie opowiadał bzdur na sesji i nie wypisywał ich w gminnym periodyku, zwanym na ulicy „szmatą”. Na koniec wzywa mnie Pani do zakończenia wszystkiego z godnością i udania się
do swojego Sulejówka…
Proszę Pani!
Hektolitry wody sodowej widać na Pani blogach, a od roku w Obserwatorze. Reszta jest tajemnicą, dlatego w ramach tej repliki, chcę więc zapytać Panią publicznie: Jakie ma Pani faktyczne wykształcenie, gdzie Pani do tej pory pracowała, oraz jakie i do czego ma Pani kompetencje? W czym, prócz szczucia, plucia i poniżania, jest Pani jeszcze dobra? Kim Pani jest, że uzurpuje sobie prawo do występowania w roli prokuratora, sędziego i kata? Jakie ma Pani prawo do
orzekania o winie przed zakończeniem postępowania? Skąd wreszcie ta skłonność i upodobanie w prześwietlaniu prywatnych spraw innych ludzi? Czy ja wzywam do wypowiedzi w sprawie prowadzenia samochodu i okoliczności utraty prawa jazdy? Czy żądam ustosunkowania się
do krążących plotek o Pani przygodzie w „Biedronce”? Na koniec, parafrazując Pani apel, wzywam Panią do zakończenia wszystkiego z godnością i udania się z powrotem do swojego… Konstancina?
Zbigniew Opalach
Anna Grzybowska
Redaktor Naczelny Obserwator
Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 1984r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) proszę o opublikowanie sprostowania nieprawdziwych informacji zamieszczonych w artykule „Podwyżki ma nie być!” opublikowanym w gazecie (Obserwator – nr 1 z dn. 08.01.2012r.), oraz na stronie internetowej www.obserwator.org w dniu 22 grudnia 2011r. W artykule sugeruje Pani, że „władze gminy przestraszyły się wprowadzenia podwyżki przed planowanym referendum.” To nieprawda. Władze gminy nie przestraszyły się wprowadzenia podwyżki, tylko nie planują wprowadzania takiej podwyżki w sezonie grzewczym 2011/2012. Jak informowaliśmy na łamach biuletynu, zmiany wysokości opłat za ogrzewanie wymagają negocjacji i
podpisania odpowiedniej umowy z dostawcą ciepła, a negocjacje i ustalenie nowych taryf może się odbywać wyłącznie w połowie roku (poza sezonem grzewczym). Ponadto w obu publikacjach
zawarta jest nieprawdziwa informacja o treści: „Pytanie, co będzie dalej – rzecznik prasowy nie podał, na jaki okres podwyżki są zawieszone.” W przesłanej odpowiedzi poinformowałem Panią,
że podwyżki opłat za ogrzewanie i ciepłą wodę nie są planowane. Pani informacja, że podwyżki są zawieszone (tylko rzecznik nie podał, na jaki okres), jest kłamstwem.
Wojciech Strzałkowski
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Ruciane-Nida, dn. 17 stycznia 2012r.
Wydarzenia
7
Anna Grzybowska
Redaktor Naczelny Obserwator
Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 1984r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) proszę o opublikowanie sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych
w artykule „ZUK STORY” ” (Obserwator – nr 1 z dn. 08.01.2012r.) oraz na stronie internetowej www.obserwator.org w dniu 10 stycznia 2012r. Artykuł zawiera cały szereg nieprawdziwych i nierzetelnie przedstawionych informacji, miesza fakty, osoby i okoliczności oraz nieprawdziwie przedstawia ich podłoże i przyczyny.
1. Przyczyny zadłużenia. Autor publikacji sugeruje, że przyczynami powstania zadłużenia było objęcie przeze mnie stanowiska Kierownika ZGKiM. To nieprawda. Po przejęciu przeze mnie w
1995 r. kierownictwa nad Zakładem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Rucianem-Nidzie, zakład miał dobrą sytuację finansową i zysk w wysokości około 2.5 mld zł. Zakład był nawet w
stanie zakupić z własnych środków nie tylko piaskarkę, ale i tzw. „hakowca”, czyli pojazd do przewozu kontenerów na śmieci, na co uzyskał zgodę ówczesnego zarządu gminy. Początek zadłużania ZGKiM wynikał jednak (wbrew sugestiom autora artykułu) nie z mojej winy, tylko z zupełnie innych powodów. W tym samym roku uruchomiono dwie kotłownie na olej opałowy i na koniec roku 1995, zakład był już zadłużony. Po prostu – 2.5 mld zł wypracowanego wcześniej zysku poszło na zakup paliwa do obu kotłowni. Nie wynikało to wcale z mojej nieudolności, jako kierownika, tylko z „manewrowania” środkami, a odpowiadał za to nie kto inny, tylko… ówczesny burmistrz Jan Anzulewicz. Ja uważałem, że do zarządzania sprawami związanymi z finansowaniem ciepłownictwa należało powołać odpowiednią spółkę, jednak decyzja w tych sprawach nie należała do kierownika ZGKiM. Sprawę przyczyn powstawania zadłużenia zakładu można wyjaśnić, ponieważ z pewnością zachowały się z tamtych czasów protokoły z posiedzeń zarządu gminy, sesji rady miejskiej, a także informowałem mieszkańców o tych sprawach na spotkaniach w
związku z ogrzewaniem osiedla Nida. 2. Wysypisko w Wólce. Autor twierdzi, że byłem współautorem pomysłu oddania wysypiska w zarząd firmie TAWAL. To nieprawda. Jako kierownik ZGKiM
byłem od początku przeciwny przekazaniu wysypiska jakiemukolwiek podmiotowi. Ówczesna pojemność wysypiska była według dokumentacji technicznej już na wyczerpaniu. Nie należało nikomu przekazywać wysypiska w zarząd, żeby skutecznie kontrolować, skąd i w jakich ilościach dowożone są śmieci. Niestety, wysypisko powierzono firmie TAWAL, która obsługiwała w tym
czasie kilka gmin w północnej części województwa warmińsko – mazurskiego. Jako kierownik ZGKiM ostrzegałem, że gmina straci kontrolę nad swoim własnym wysypiskiem i będziemy „dostawać” śmieci z połowy regionu. Wprawdzie w umowie zawarto zapis, że TAWAL może zwozić i składować na wysypisku śmieci pochodzące wyłącznie z naszej gminy, jednak od początku budziło to moje wątpliwości. Dlatego przed przekazaniem wysypiska zostało ono przygotowane i wyrównane, a jego stan potwierdzają wykonane wówczas zdjęcia. Przygotowałem odpowiednią
dokumentację, a składowisko obejrzeli przed jego oddaniem burmistrz J. Binder i członkowie zarządu gminy.
Niestety – tak jak się spodziewałem, już po kilku miesiącach ilość śmieci była tak wielka, że wytłumaczenie mogło być tylko jedno – do Wólki trafiają śmieci spoza granic gminy. Dlatego natychmiast wystąpiłem do zarządu o rozwiązanie umowy z TAWAL-em z powodu złamania warunków umowy. Z przeprowadzonych wówczas rozmów z wieloma osobami (np. z kierowcami śmieciarek) wiem, że śmieci dowożone były m. in. z Mrągowa. Natychmiast po uzyskaniu zgody zarządu, wystąpiłem do TAWAL-u, że od zaraz przejmuję zarząd nad wysypiskiem, a firma ma zakaz przywozu jakichkolwiek śmieci.
3. Zarządzanie wysypiskiem. Autor twierdzi, że sprawowałem w imieniu firmy TAWAL zarząd nad wysypiskiem w Wólce i otrzymywałem z tego tytułu wynagrodzenie. To nieprawda. Oświadczam, że nigdy nie byłem pracownikiem firmy TAWAL. Oświadczam, że nigdy nie otrzymywałem od tej firmy żadnego wynagrodzenia! Wszelkie bzdury wypisywane na ten temat w gazecie i
na stronie internetowej Obserwatora są bezczelnym pomówieniem! 4. Wyprzedaż sprzętu. Autor twierdzi, że jestem odpowiedzialny za likwidację dochodowych gałęzi działalności ZGKiM. To
nieprawda. Byłem przeciwny takiemu sposobowi „restrukturyzacji” zakładu. Faktem jest, że firma wymagała działań naprawczych, jednak na pewno nie likwidacji dochodowej działalności. W
tamtym czasie gmina posiadała na wsi sporo budynków, stanowiących jej mienie komunalne. W ramach obsługi tych budynków byliśmy zobowiązani do odbioru nieczystości. Jednocześnie przy
okazji zakład świadczył usługi dla mieszkańców. Decyzja o sprzedaży wozów asenizacyjnych, która doprowadziła do likwidacji tej części działalności ZGKiM była bardzo poważnym błędem. Ta
gałąź została sprywatyzowana, jednak nie z winy zakładu, ani mojej – jako ówczesnego kierownika. Nieprawdą jest również, że beczki asenizacyjne kupiły osoby wskazane w tekście, ponieważ
dwie beczki nabyli pracownicy zakładu. Pozostały sprzęt również sprzedano, choć koparka była zakładowi niezbędna. Odpowiedzialność za sprzedaż sprzętu i likwidację dochodowych gałęzi
działalności zakładu ponosi ówczesny burmistrz i zarząd gminy Ruciane-Nida. 5. Podział zakładu. Autor twierdzi, że przyczyną była moja chęć zarządzania Zakładem Wodociągów i Kanalizacji,
jako jednostki bez wcześniejszych zobowiązań finansowych. To nierzetelna informacja oparta na nieprawdziwych przesłankach lub niewiedzy. Od chwili uruchomienia kotłowni ZGKiM wykazywał straty. Zarząd i radni uznali, że czas dokonać podziału zakładu na dwie firmy poprzez wydzielenie ZWiK. Jako kierownika zobowiązano mnie do przedstawienia kilku wariantów podziału wraz z symulacją dochodów i kosztów funkcjonowania obu zakładów. Przedstawiłem pięć wariantów podziału, ponieważ każdy z nich dawał inny wynik finansowy.
Prawdą jest, że ja sam byłem za podziałem. Przyznam, że poza powodami ekonomicznymi, były jeszcze względami ambicjonalne. Mówiło się, że wodociągi ”przejadają” wpływy za ciepło. Mimo
to, gdy w latach 2003 – 2006 byłem kierownikiem wodociągów, zakład nie otrzymywał dotacji. Wypracowanie dochodu (ok. 250 tys. zł.) było możliwe dzięki przyjmowaniu ścieków przemysłowych zakładu utylizacji SARIA w Borku. Środki były przeznaczane na modernizację starej sieci wodociągowej. Wypracowany zysk należało zgodnie z przepisami przekazywać do gminy. Dlatego za każdym razem zwracałem się do zarządu, żeby te środki móc przeznaczyć na potrzeby zakładu – modernizację sieci i stacji uzdatniania wody w Ukcie.
Nieprawdą jest, że odchodząc do ZWiK zabrałem „najlepszy sprzęt – ciągnik z przyczepą i inne”. Wręcz przeciwnie – wodociągi przejęły gorszy ciągnik, który nie wyjeżdżał już na drogi, tylko
był używany na terenie zakładu.
Artykuł jest kłamliwy, nierzetelny i szkoda czasu na prostowanie pozostałych bzdur, półprawd i manipulacji – np. decyzji o wyprzedaży wozów asenizacyjnych, przyznaniu przeze mnie samemu
sobie premii itd. Z jego treści i podpisu („Czytelnicy – imiona i nazwiska do wiadomości redakcji”) wynika, że został napisany jako reakcja na publikację w gminnym biuletynie pt. „Zakład Usług
Komunalnych – jak było naprawdę?” z listopada 2011r. Jeśli uraziłem w nim któregoś z poprzednich szefów ZUK, to chcę wyjaśnić, że ten artykuł też powstał jako reakcja. Była to reakcja na
zarzut sformułowany przez radnych opozycji podczas posiedzenia Komisji Ekonomicznej i powtórzony podczas sesji Rady Miejskiej przez poprzedniego burmistrza. Ten zarzut brzmiał – ZUK
świetnie sobie radził podczas poprzedniej kadencji, a w 2011 r. przynosi straty. Dlaczego i czyja to wina?
Jak widać, losem ZUK-u interesujemy się wszyscy, tylko mamy różne zdania o przyczynach jego złej kondycji.
Zbigniew Opalach
Ruciane-Nida, dn. 13 stycznia 2012r.
Ruciane-Nida, dn. 13 stycznia 2012r.
Anna Grzybowska
Redaktor Naczelny Obserwator
Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984
r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 1984r. Nr 5, poz. 24 z
późn. zm.) proszę o opublikowanie sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w artykule „Pudełko na kanapki w cenie wiaty” opublikowanym w
dniu 27.12.2011r. na stronie internetowej www.obserwator.org oraz artykule „Teczka za grosze?” (Obserwator – nr 1 z dn. 08.01.2012r.), będącego kompilacją
artykułów „Pudełko na kanapki w cenie wiaty” i „Teczka za grosze”, opublikowanych na stronie internetowej Obserwatora. W styczniu 2011r. (rok temu!) została zakupiona za 439 zł. teczka (neseser skórzany),
która jest wyposażona w zamek szyfrowy. Tej teczki
używa burmistrz, a także inni pracownicy do przewozu dokumentów. W marcu 2011r. (10 miesięcy temu!)
została zakupiona druga teczka (teczka skórzana) za
kwotę 419 zł. Teczka ta jest nieużywana i pozostaje w
zasobach urzędu. W listopadzie 2011r. została zakupiona torba („Tracer Intereso”) za kwotę 79 zł i służy
do transportu laptopa. Nieprawdą jest, że zakup drugiej teczki wynikał z faktu, że w pierwszej zepsuł się
zamek szyfrowy. Nieprawdziwy jest tytuł publikacji
i treść publikacji, ponieważ ani urząd, ani burmistrz
nie nabył żadnego pudełka, czy „gustownego opakowania” na kanapki. Nieprawdą jest, że „całość kosztowała podatników tyle, co przewiewne wiatki w Ukcie
i Osiniaku – około 3000 złotych.”, a łączenie wszystkich tych faktów ma charakter nierzetelnej plotkarskiej spekulacji.
Wojciech Strzałkowski
Anna Grzybowska
Redaktor Naczelny Obserwator
Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 1984r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) proszę o opublikowanie sprostowania nieprawdziwych informacji zamieszczonych w artykułach „Petarda na estradzie” (Obserwator – nr 1 z
dn. 08.01.2012r.), oraz „Wybuchowy Sylwester - wyjaśnienia rzecznika prasowego gminy” opublikowanego w dniu 04.01.2012r.
na stronie internetowej www.obserwator.org. W obu artykułach zawarta jest informacja, że „…imprezy masowe na wolnym powietrzu zaczynają się od 500 uczestników w górę” To nieprawda. W przesłanej w dniu 04.01.2012r. odpowiedzi poinformowałem
Panią, że zgodnie z odpowiednimi przepisami, impreza organizowana na stadionie lub wolnym powietrzu jest uznawana za masową, jeśli bierze w niej udział co najmniej 1000 osób. Proszę uważniej czytać. Ponadto w obu artykułach napisała Pani: „Jeśli potwierdzą się informacje o nieodpowiedzialnym zachowaniu pracowników ochrony, gmina nie zawrze z nią więcej umowy, a wobec osób odpowiedzialnych wyciągnie konsekwencje” To nieprawda. W tej samej odpowiedzi napisałem dosłownie: Jeżeli okaże się, że Efekt War-Ma nie wywiązywała się należycie z powierzonego zadania, zostaną wyciągnięte odpowiednie wnioski w tej
sprawie. „Wyciągnięcie wniosków” jest czymś innym, niż Pani domysły i zapowiedź, że gmina nie zawrze więcej umowy z firmą War-Ma, „…a wobec osób odpowiedzialnych wyciągnie konsekwencje.” Ta informacja jest nieprawdziwa i przesądza sprawę,
której nawet nie badano. Zwłaszcza, że prosiłem Panią również o udostępnienie zdjęć z imprezy. Chciałbym także zwrócić Pani
uwagę, że niedopuszczalne jest „przerabianie” opublikowanych już materiałów i manipulowanie treścią zamieszczonej przez Panią informacji. Dotyczy to artykułu „Petarda na Sylwestra” opublikowanego na stronie Obserwatora w dniu 03 stycznia b.r. W
jego wcześniejszej wersji napisała Pani, że ochrony po prostu nie było. W mailu do mnie (04.01.2012r.) napisała Pani, że z posiadanych przez Panią filmów i zdjęć wynika, iż „albo ochrony nie było, albo kompletnie nie reagowała”. W odpowiedzi napisałem,
że z opublikowanych filmów nie wynika ani jedno, ani drugie i należałoby obejrzeć najpierw całe nagrania. Po odpowiedzi zmieniła Pani treść publikacji i dziś ostatnie zdanie artykułu nie zawiera już oskarżenia wobec organizatora imprezy o brak ochrony.
Takie manipulacje są niedopuszczalne, niezgodne z etyką dziennikarską i obnażają braki warsztatowe autora.
Wojciech Strzałkowski
Ruciane-Nida, dn. 12 stycznia 2012r.
Anna Grzybowska
Redaktor Naczelny Obserwator
Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 1984r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) proszę o opublikowanie sprostowania nieprawdziwych i nieścisłych informacji zawartych w artykule „Teczka za grosze” opublikowanym w
dniu 20.12.2011r. na stronie internetowej www.obserwator.org. W artykule zawarte są nieścisłości i informacje nieprawdziwe: 1.
Nie jest prawdą, że „ na rachunek gminy nasz burmistrz zakupił sobie teczkę za około 1000 złotych.” – To nie burmistrz „zakupił sobie”, tylko urząd zakupił teczkę. Teczka ta jest przeznaczona do przewozu urzędowych dokumentów, nie zaś na prywatne
potrzeby Z. Opalacha, jak sugeruje autorka. Poza burmistrzem teczki używają również inne osoby i wyłącznie w celu przewozu
dokumentów. 2. Nie jest prawdą, że teczka kosztowała około tysiąca zł. - Koszt zakupu teczki wyniósł około 400 zł., co nie wydaje się być ceną szczególnie wygórowaną. 3. Zbigniew Opalach nie posiada motolotni. Tak więc oszczercza sugestia, że Obserwator i jego sympatycy mogliby pokrywać koszty paliwa, jest chybiona.
Wojciech Strzałkowski
8
Wieści z gminy
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Kajakiem i na nartach
W dniu 14 stycznia 2012r. odbył się Pierwszy Zimowy
Spływ Kajakowy rzeką Nidką. Trasa spływu prowadziła
od nowo wybudowanego boiska Orlik przy Zespole Szkół
Samorządowych w RucianemNidzie, a kończyła w Wygrynach, w pensjonacie „Nad Zatoką”.
Ponad
sześciokilometrowy
szlak wiedzie najpierw lesistą
doliną porośniętą m. in. dębami, bukami i olchami. Zimowy
krajobraz wywiera ogromne
wrażenie. Wąska na kilka metrów rzeczka toczy pod baldachimem drzew swe bystre w
tym miejscu wody, a po prawej stronie wznosi się do góry
stok ze starodrzewem. W wielu miejscach w poprzek rzeczki leżą zwalone drzewa – świadectwo, że bobry czują się na
Nidce doskonale. Ślady ich
bytowania i działalności widać zresztą na każdym kroku. Na brzegach leżą okorowane pnie, a z nurtu wystają
gałęzie. Niżej, gdzie nurt spowalnia, a Nidka rozlewa się
i tworzy szerokie zakola, pośród wyschłych traw i krzaków, można wypatrzeć bobrowe żeremia.
Dalej trasa wiedzie pod mostem drogowym, a wąski, kamienny tunel, wartki nurt i
echo dostarczają niezapomnianych doznań. Za mostem
rozpościerają się trzcinowiska, przez które prowadzi jedynie korytarz trasy spływu.
Zieleń rozciągającego się po
obu stronach lasu, biel wirujących płatków śniegu i żółte
trzciny, tworzą kolorystykę zimowej scenerii.
Za trzcinami rozpościera się
jeszcze niezamarznięte i długie na ok. 1 km Jezioro Wygryńskie (Wigrynki). Stąd widać już zabudowania malowniczo położonej wsi Wygryny i
czekające na turystów pensjonaty i kwatery agroturystyczne. Jeszcze tylko krótki odcinek Nidką i kajaki docierają do Zatoki Wygryńskiej – J.
Bełdany. Trasa skręca w lewo
i wzdłuż brzegu płyniemy
do pensjonatu „Nad zatoką”,
gdzie już na nas czeka gorący
bigos i kiełbaski z grilla.
Trzeba się spieszyć, bo za pół
godziny rozpoczyna się lekcja
narciarstwa biegowego. Okazuje się, że ta forma narciarstwa wcale nie jest taka trudna, a jej coraz większa popularność może w przyszłości
przysporzyć gminie turystów.
Zainteresowanie biegówkami
rośnie z roku na rok i kto wie,
czy oprócz żeglarstwa atutem Rucianego-Nidy nie będą
Konkurs:
Do wygrania 100 rocznych kursów angielskiego i nagrody gwarantowane dla każdego uczestnika konkursu.
W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest
promowanie nauki języka angielskiego, Szkoła Językowa Dobra Zuza zaprasza wszystkich do
wzięcia udziału w ogólnopolskim
konkursie.
Wśród uczestników zostanie rozlosowanych 100 rocznych kursów angielskiego i nagrody dodatkowe o łącznej wartości ponad 30 000 zł.
Każdy uczestnik otrzyma nagrodę gwarantowaną - rabat w wy-
sokości 25 zł na roczny dostęp do
wybranego kursu.
Ze strony www.DobraZuza.pl
można także pobrać darmowy 70-stronicowy ebook „1200
najczęściej używanych angielskich słów”
Wszystkie niezbędne informacje
znajdują się na stronie:
www.DobraZuza.pl/konkurs
Więcej informacji udzielają:
Koordynator projektu
Jolanta Głowacka
tel. Kom. 510 35 33 58
[email protected]
www.DobraZuza.pl
w przyszłości narty? Pierwsze
kilometry tras już zostały położone, a gmina czeka na gości. Jeśli śnieg dopisze, być już
niedługo zjadą pierwsi narciarze, których przyciągną mazurskie krajobrazy.
- To dopiero początki. – mówi
burmistrz
Rucianego-Nidy
Zbigniew Opalach – Tworzenie nowego produktu turystycznego wymaga czasu, zaangażowania całego środowiska i ogromnych nakładów.
Pierwszy krok został już zrobiony i Nidka, jeszcze zupełnie nieznana trasa kajakowa,
może być atrakcją przez cały
rok. Jeśli jeszcze udałoby się
to powiązać z narciarstwem
biegowym, to mamy konkretny produkt na sezon zimowy.
Trasa narciarska z Wygryn do
Rucianego-Nidy wynosi 7.5
km. Rozpoczyna się we wsi
i prowadzi do parkingu przy
Szkole Podstawowej nr 2 lub
parkingu przy ul. Cichej. Jej
przebieg konsultowano z Nadleśnictwem Maskulińskim w
Rucianem-Nidzie, dzięki czemu wiedzie ona przez tereny
bardzo urozmaicone przyrodniczo i terenowo. Na szlaku
obejrzeć można kilka pomników przyrody, a z punktów widokowych podziwiać zimową
panoramę na Jezioro Bełdany.
W spływie udział wzięło ponad
30 osób, których nie przestraszyły zima i padający tego dnia
śnieg. Start był przekładany
kilka razy, ponieważ grudniowa aura wyraźnie nie sprzyjała organizatorom.
- Nie ma zimowego spływu
bez śniegu. – wyjaśnia burmistrz Opalach – Kiedy wreszcie zdecydowaliśmy, że nie
czekamy i płyniemy, krajobraz zmienił się w ciągu jednej
nocy.
Wszyscy uczestnicy
jednogłośnie prosili o jak najszybsze powtórzenie imprezy.
Spływ sponsorowali: Kajaki centrum – Witold Adamski,
Pensjonat „Nad Zatoką” Wygryny – Zbigniew Grek, www.
dobrazuza.pl, Piekarnia Dybówek, Nadleśnictwo Maskulińskie w Rucianem-Nidzie, Studio Sylwetki OD – NOWA. Organizatorem był Urząd Miasta i Gminy Ruciane – Nida,
we współpracy z LOT – Mazury Południowe i LDG „Mazurskie Morze”.
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Wieści z gminy
9
10
Wieści z gminy
Biegi na nartach, jazda śnieżnym skuterem,
ognisko i kiełbaski, a
przede wszystkim dobra zabawa na świeżym
powietrzu, to atrakcje
które czekały na najmłodszych mieszkańców Wygryn. 29 stycznia b.r. Rada Sołecka
wsi Wygryny, pensjonat
"Nad Zatoką", Towarzystwo Narciarskie "Biegówki" i Wioska Narciarska Wiartel wspólnie zorganizowały imprezę popularyzującą
narciarstwo biegowe
wśród najmłodszych.
- Najtrudniejszy jest pierwszy
krok i dlatego trzeba go zrobić jak najwcześniej. – mówią
organizatorzy imprezy – Im
wcześniej dzieci rozpoczną
przygodę z nartami, tym większa szansa, że w przyszłości
będzie to ich pasją.
Zbigniew Grek z Pensjonatu „Nad Zatoką” wpadł na
pomysł organizacji zabawy
we własnej wsi jeszcze przed
World Snow Day. Współpraca z Wioską Narciarską i TN
Biegówki układa się świetnie,
więc realizacja zamiarów zorganizowania imprezy w Wygrynach był już tylko kwestią
czasu. Do wspólnych działań
włączyła się również rada so-
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Narty w Wygrynach
łecka.
- Dzieciaków było chyba ponad dwadzieścia. – mówi Kazimierz Rudnik – Przyszli również ich rodzice i inni mieszkańcy naszej wsi. Dla nas to
nowość, wiec wiele osób patrzy na narty z wielkim zaciekawieniem.
Kiełbaski smakowały, dzieci
bawiły się świetnie, a największą atrakcją był oczywiście
skuter śnieżny.
Zima w tym roku się spóźniła,
więc trzeba nadrobić stracony
czas na promocję biegówek.
Dlatego organizatorzy planują podobne zabawy dla dzieci
również w innych wsiach.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r.
Drogi zimą
Zima, która przyszła w tym roku z dużym opóźnieniem, nadrabia zaległości. Intensywne opady śniegu i niskie temperatury przysparzają
służbom odpowiedzialnym za utrzymanie dróg
sporo pracy.
Standardy utrzymania dróg reguluje Zarządzenie nr 46 Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r.
Drogi gminne, za których odśnieżanie odpowiada Zakład Usług
Komunalnych w Rucianem-Nidzie należą do IV, V i VI standardu zimowego utrzymania. Szczegóły standardów i dopuszczalne
odstępstwa od nich opisuje poniższa tabela.
Dopuszczalne odstępstwa od standardu:
po ustaniu opadów śniegu
Dopuszczalne odstępstwa od standardu:
od stwierdzenia występowania zjawisk
Standard
Wykaz dróg
Opis standardu
4
- Ukta – Zameczek – Gałkowo,
- Wojnowo – Osiniak-Piotrowo – droga krajowa nr 58,
- Gałkowo – Wojnowo,
- Ruciane-Nida (ul. Jana Krajeckiego) – droga krajowa 58,
- ulice w mieście Ruciane-Nida: Aleja Wczasów, Gałczyńskiego, Jana Krajeckiego, Wiejska, Słoneczna, Kolejowa, Gwarna,
Żeglarska, Polna, Zielona, Słowiańska, Cicha, Leśna, Kwiatowa, Brzozowa, Ogrodowa, Ogrodnicza, Sosnowa, Podleśna,
Białe Osiedle, Nadbrzeżna, Kowalik.
Jezdnia odśnieżona
na całej szerokości,
Jezdnia posypywana
na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.
Dotyczy jezdni i poboczy
- luźny - 8 godz.
- zajeżdżony - występuje
- języki śnieżne - występują
- zaspy - do 8 godz.
Dopuszcza się przerwy w
komunikacji do 8 godz.
W miejscach wyznaczonych :
- gołoledź - 8 godz.
- pośniegowa - 10
godz.
- lodowica - 8 godz.
5
– Osiniak-Piotrowo – Ukta,
- Osiniak-Piotrowo – Wólka,
- Osiniak-Piotrowo - Ładne Pole do drogi wojewódzkiej 610,
- od drogi wojewódzkiej 609 w Nowej Ukcie – Kadzidłowo,
- Ruciane-Nida - Wygryny – Iznota,
- miejscowości Głodowo, Onufryjewo,
- droga powiatowa 1646N - Niedźwiedzi Róg,
- Krzyże,
- Karwica,
Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp
odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem
mijanek. Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o
możliwości ruchu.
- śnieg luźny - 16 godz.
- zajeżdżony - występuje
- nabój śnieżny - występuje
- zaspy - występują do 24
godz. Dopuszcza się przerwy
w komunikacji do 24 godz.
W miejscach wyznaczonych :
- gołoledź - 8 godz.
- pośniegowa
Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od
potrzeb.
Jezdnia posypana po
odśnieżeniu w miejscach – wyznaczonych przez zarząd
dróg
- śnieg luźny - występuje
- zajeżdżony - występuje
- nabój śnieżny - występuje
- zaspy - występują do 48
godz.
6
- drogi lokalne dojazdowe do zabudowań kolonijnych i inne;
- Ukta – Zydlągi (tzw. Kozia),
- Ładne Pole – Zydlągi,
- Wygryny – Śwignajno Małe,
- Śwignajno Wielkie,
- Krzyże –Karwica wzdłuż jeziora,
- Wejsuny – Zaborowski,
- Szeroki Bór (stacja),
- Karwica od skrzyżowania z drogą do Krzyży w stronę ośrodka Polanka,
- miejscowość Popielno,
- Wojnowo od drogi powiatowej do Klasztoru.
W miejscach wyznaczonych :
- wszystkie rodzaje śliskości
po odśnieżaniu - 2
godz.
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Przygotowania do zmian
W styczniu odbyły się trzy
spotkania, w których wzięli
udział przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych i
PEC-u, burmistrz Rucianego-Nidy oraz Kamil Siwik,
właściciel kotłowni przy ulicy Kwiatowej. Rozmowy dotyczyły między innymi przygotowań do zmiany nośnika energetycznego w ciepłowni przy ulicy Szkolnej.
Przypomnijmy, że obiekt ten
ma zostać zmodernizowany. Pozwoli to na rezygnację z coraz mniej opłacalnego ogrzewania olejem i za-
stosowanie znacznie tańszej
biomasy. W lutym ogłoszony
zostanie przetarg na operatora obiektu i jednocześnie
wytwórcę ciepła w nowej
technologii. Zasadniczym
celem tych zmian jest zahamowanie wzrostu cen ciepła
i ich utrzymanie na poziomie przystępnym dla mieszkańców.
Wprowadzenie podobnych
rozwiązań
technologicznych nie jest niestety w tej
chwili możliwe w kotłowni na ulicy Kwiatowej. Właściciel obiektu, którym jest
Złote gody
Wieści z gminy
11
Za nami kolejne konsultacje dotyczące rezygnacji z ogrzewania olejowego i przejścia na biomasę w kotłowniach
przy ulicy Szkolnej i Kwiatowej.
prywatny przedsiębiorca,
nie wykazuje chęci jego modernizacji. Gotów jest natomiast przekazać kotłownię
w ręce samorządu lub lokalnych zarządców. Otworzyłoby to drogę do odstąpienia
od ogrzewania olejowego i
zmianę nośnika ciepła. Propozycja ta będzie tematem
kolejnych spotkań.
Zbigniew Popielarczyk
Prezes PEC spółka z o. o.
23 stycznia br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Szczególnymi wyróżnieniami uhonorowani zostali Państwo Zofia i Romuald Norowicz,
Państwo Zofia i Edward Siwik oraz Państwo Zofia i Kazimierz Wykowscy.
Z życia
emerytów
Ach ten grudzień ,co za miesiąc,
tyle nam radości dał.
Chociaż miesiąc to ostatni
w wydarzenia był dostatni.
Serdecznie gratulujemy!
Informacja o przeprowadzonej
zbiórce publicznej
W dniach 20-22.12.2011 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie przy
ul. Polnej 1 wydawane były paczki świąteczne. Paczki przeznaczone były dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji
materialnej i życiowej.
MGOPS w Rucianem-Nidzie zorganizował i przeprowadził w dniach od
1.12.2011 do 19.12.2011
zbiórkę publiczną. Akcję mógł wspomóc każdy
mieszkaniec gminy Ruciane-Nida, przynosząc do siedziby MGOPS dary rzeczowe w postaci słodyczy, zabawek, żywności o przedłużo-
nym terminie przydatności
do spożycia.
Z zebranych darów rzeczowych, przygotowanych zostało pięćdziesiąt paczek. W
paczkach znalazły się słodycze, napoje oraz zabawki. Słodkie prezenty trafiły
do dzieci z 24 najuboższych
rodzin korzystających ze
świadczeń pomocy społecz-
nej.
Dziękujemy
serdecznie
wszystkim darczyńcom którzy przyczynili się do powodzenia w/w przedświątecznej akcji na rzecz najbardziej potrzebujących, a
w szczególności Panu Eugeniuszowi Faryjowi, który
był głównym darczyńcą tegorocznej zbiórki.
Dnia 20 grudnia w świetlicy OSP w Rucianem, a następnie w
Domu Kultury w Nidzie odbyły się spotkania opłatkowe. Byli
kolędnicy, jasełka i oczywiście chór „Kalina”. Śpiewaliśmy
kolędy, był barszcz, pierogi i bardzo miła atmosfera.
Drugie miłe wydarzenie to wigilia dla członków koła „NIDA”,
która odbyła się następnego dnia w naszej siedzibie. Nie będzie przesady jeżeli powiem, że była to iście królewska uczta.
Były wszystkie możliwe potrawy wigilijne. Wspaniałe kiełbaski rybne zrobione przez naszego kolegę Dżozefa znikały ze
stołów jak kamfora. Wszystkie sałatki,ryby,pierożki,śledziki,galaretki i słodkości nie miały sobie równych. Jadło było
dziełem członków naszego koła. Palce lizać! Składaliśmy sobie życzenia i śpiewaliśmy kolędy - jak w rodzinie. Niestety
nie przyszedł do nas Mikołaj, ale to tylko dlatego, że mamy
nową siedzibę i zapomnieliśmy podać swój adres...
Po świętach przyszedł czas na szykowanie się do największego balu w roku – zabawy sylwestrowej. Bal, który ponownie odbył się w Domu Kultury, rozpoczęliśmy o godz. 20.00.
Do białego rana bawiliśmy się przy muzyce zespołu „ACTIV”.
Czuliśmy się o wiele lat młodsi i zdrowsi. Jeśli ktoś z Państwa chciałbym przejść podobną kurację, serdecznie zapraszamy. Wszyscy, którzy wstąpili w nasze szeregi nie mają powodu do narzekań.
Wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Krystyna Bielarz
Sekretarz Koła „Nida”
12
Wydarzenia
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Minął rok
– najważniejsze
wydarzenia
W połowie grudnia minął rok, odkąd Zbigniew Opalach sprawuje funkcję Burmistrza Gminy Ruciane-Nida. Czas na przedstawienie najważniejszych spraw i wydarzeń w kalendarzu naszego miasta i gminy. Będzie to tylko skrótowe podsumowanie, bo pełne omówienie wymagałoby znacznie więcej miejsca. Przedstawione poniżej zestawienie pomija wydarzenia związane z głównym nurtem „wydarzeń politycznych” naszej gminy.
Upływający rok zdominowany był przez sprawy związane z dokończeniem inwestycji, czyli sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w obu częściach
gminy, stacji uzdatniania wody i sali sportowej w Ukcie. Wiele spraw zostało tylko wspomnianych, ponieważ były już szerzej przedstawiane na łamach naszej gazety. Pisaliśmy wielokrotnie, jak funkcjonował urząd, jak przedstawiają się sprawy finansowe gminy i jak wyglądają inwestycje.
Dziś czas na podsumowanie wybranych wydarzeń, które przedstawiają rok z życia urzędu i gminy.
Grudzień
17 grudnia 2011 r. Zbigniew Opalach burmistrz składa ślubowanie, a 20
grudnia 2010 r. rozpoczyna pracę. Zastaje na biurku stos faktur, rozliczeń i rachunków, oraz zwolnienie lekarskie – Skarbnik Gminy poszedł na zwolnienie.
Nowy burmistrz wydaje zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w urzędzie i jednostkach podległych – inwestycje, postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, stan środków pieniężnych i zadłużenie na koniec roku.
Styczeń
Przez cały styczeń wykonawcy inwestycji składają kolejne faktury i domagają się obiecywanych pieniędzy. Na koncie urzędu nie ma pieniędzy. Skarbnik przebywa na zwolnieniu i dopiero w połowie miesiąca podpisuje upoważnienie, dla osoby, która w jego imieniu może podpisywać dokumenty.
Burmistrz powołuje swojego zastępcę i przekazuje mu część kompetencji. Głównym obowiązkiem zastępcy będzie nadzór, prowadzenie i poprawa
funkcjonowania gminnej oświaty.
Biomasa, która miała być alternatywnym źródłem ciepła podrożała na
tyle, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zawiesza projekt budowy dodatkowej kotłowni na biomasę (ul. Szkolna). Przy takim wzroście cen inwestycja przestała się opłacać.
Przygotowany i pozytywnie zaopiniowany projekt budżetu zawiera błędy, nieprawdziwe dane i jest sprzeczny z prawem. Analiza dokumentów wykazuje, że gmina nie posiadała w latach ubiegłych żadnych nadwyżek budżetowych.
Firma Siwik Intertrade, właściciel kotłowni przy ul. Kwiatowej, linii przesyłowych i dostawca oleju opałowego, ogłasza nowe stawki za dostarczane
ciepło. Od lutego cena ma wzrosnąć o 25%. Po negocjacjach stawka zostaje podniesiona o 13%, a nowa umowa przewiduje, że negocjacje w sprawie
cen za ciepło mogą odbywać się wyłącznie w połowie roku.
Zaległe urlopy – wielu pracowników urzędu ma zaległe urlopy wypoczynkowe z 2010 roku, które muszą zostać wykorzystane do końca I kwartału
2011 r. W ciągu kilku następnych miesięcy urzędnicy będą wysyłani na urlopy, co odbije się na pracy urzędu.
Rozpoczyna się reorganizacja i zmiany w regulaminie organizacyjnym
urzędu – analiza zakresów obowiązków i kompetencji urzędników. Rezultatem reorganizacji będzie powołanie referatów w urzędzie.
Luty
Podjęte zostają rozmowy z Oddziałem Gospodarowania Nieruchomościami PKP w Gdańsku w sprawie warunków przejęcia przez gminę budynku
dworca i terenów kolejowych pod parkingi. PKP jest zainteresowana przekazaniem części terenów w zamian za umorzenie zobowiązań podatkowych.
Skarbnik Starostwa Powiatowego w Piszu analizuje i poprawia projekt budżetu gminy i wieloletniej Prognozy Finansowej. W trakcie prac ujawniane
są kolejne błędy w dokumentacji finansowej gminy.
Przedstawiciele Gminy, Nadleśnictwa Maskulińskie i Towarzystwa Narciarskiego „Biegówki” omawiają wstępny projekt utworzenia i przebiegu
tras narciarskich.
W Mikołajkach odbywa się spotkanie samorządowców w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska w związku z powołaniem podkomisji sejmowej do prac nad obywatelskim projektem zmiany ustawy o ochronie przyrody. Inicjatorzy chcą doprowadzić do odebrania samorządom prawa sprzeciwu przy tworzeniu nowych parków narodowych. Samorządowcy umawiają się, że będą protestować podczas następnego posiedzenia podkomisji.
Kolejne spotkania w sprawie ciepła - burmistrz, prezesi spółdzielni mieszkaniowych i PEC-u rozmawiają o konieczności przebudowy ciepłowni miejskiej i zapewnienia mieszkańcom jak najniższego wzrostu opłat za ciepło. Zapada wspólna decyzja o poszukiwaniu nowego oferenta.
Marzec
Firma SEGI-AT zgłasza kolejne zmiany w zatwierdzonym i realizowanym
projekcie kolektora ściekowego na odcinku w Wejsunach. W trakcie prac w
terenie ujawniono wiele błędów i niedoróbek w dokumentacji technicznej.
Spotkanie z Zarządem Klubu Fortuna Wygryny Ruciane-Nida w sprawie
działalności klubu i dewastacji obiektu sportowego na stadionie – zniszczonej instalacji centralnego ogrzewania.
Posiedzenie podkomisji sejmowej ds. zmian w Ustawie o ochronie środowiska. Burmistrz przedstawia parlamentarzystom skutki ewentualnego powołania Mazurskiego Parku Narodowego na terenie gminy Ruciane-Nida.
Wizja lokalna na terenie sali sportowej w Ukcie z udziałem jej projektanta. Stwierdzono, że ugięcie więźby dachowej nad stołówką znacznie przekracza dopuszczalną normę. Projektant twierdzi, że przyczyną ugięcia mogły być błędy wykonawcze. Zlecono przygotowanie opinii co do dalszych losów budowy.
Rozmowy z gminą Pisz, Towarzystwem Narciarskim oraz Nadleśnictwami
Pisz i Maskulińskie w sprawie utworzenia tras narciarskich.
Konferencja Agroturystyczna w Wyłuszczarni Nasion – prezentacja pomysłu na wydłużenie sezonu turystycznego i omówienie przebiegu tras narciarskich na terenie naszej gminy.
W marcu kończy się okres wyborów nowych sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych.
Pierwsze spotkanie z przedstawicielami straży pożarnej z Obwodu Kaliningradzkiego. OSP Ruciane-Nida zyskuje partnera, z którym złoży wspólny
wniosek do programu współpracy transgranicznej – obie strony będą mogły
pozyskać nowy sprzęt i wyposażenie.
Spotkanie z przedstawicielem firmy VAPO w sprawie budowy kotłowni i
dalsze konsultacje z prezesami spółdzielni mieszkaniowych w sprawie budowy nowej kotłowni – ekogroszek, miał, pellety czy gaz?
Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie zajmuje drugie miejsce podczas
III Mistrzostw Polski w Umiejętnościach Leśnych.
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Rucianem-Nidzie powołuje grupę
nurków i drużynę młodzieżową.
Kwiecień
Negocjacje z firmą SEGI-AT w sprawie wysokości podatku VAT za wykonanie inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie m. in. Onufryjewa.
Negocjacje z firmą NAUTILUS w sprawie rozliczeń przy realizacji inwestycji – budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Akacjowej.
Stowarzyszenie Sadyba składa pismo w sprawie projektu utworzenia Parku Kulturowego na terenie kilku wybranych wsi. Pomysł budzi tak wiele wątpliwości i zastrzeżeń co do konsekwencji prawnych i finansowych, że radni
opiniują go negatywnie.
Mieszkańcy Ukty chcą sami zagospodarować i przygotować do sezonu letniego plażę wiejską. Potrzeba im tylko zgody urzędu i minimalnej pomocy.
Kolejne negocjacje z firmą POLARIS w sprawie zaległych płatności za realizację inwestycji kanalizacyjnej na terenie wsi Osiniak-Piotrowo.
Rozmowy z przedstawicielem firmy GROT w sprawie rozliczeń za budowę
sali gimnastycznej i stołówki w Ukcie.
Odbywa się I Konferencja Organizacji Pozarządowych Rucianego-Nidy.
Gmina nie ma pieniędzy na granty, jednak zdaniem przedstawicieli organizacji najważniejsza jest wola współdziałania.
Podpisanie porozumienia o współpracy z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym w Krutyni. Gmina i Park chcą poprawić stosunki, a w przyszłości podejmować wspólne działania promocyjne.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Komisja Oświaty, burmistrz i Zarząd Klubu Fortuna ustalają straty w obiekcie przy stadionie i rozmawiają o dalszym
funkcjonowaniu klubu.
Rozmowy z PAN – Popielno w sprawie zniszczeń na polach należących do
Polskiej Akademii Nauk podczas realizacji inwestycji kanalizacyjnej.
Rozmowy z Ośrodkiem KOREKTYWA w sprawie podłączenia Ośrodka
EXPLORIS do kolektora sanitarnego i rozliczeń finansowych.
Negocjacje z właścicielem terenów po byłym tartaku w sprawie możliwości utworzenia nowego parkingu i przyłącza energetycznego do domu
mieszkalnego.
Gmina organizuje konferencję „Ruciane-Nida – przedsiębiorczość i lokalny rynek pracy”. W spotkaniu udział biorą przedsiębiorcy, przedstawiciele LGD „Mazurskie Morze”, Powiatowego Urzędu Pracy, starostwa i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Burmistrz informuje dyrektora Wojewódzkiego
Urzędu Pracy, że gmina planuje złożenie samodzielnego wniosku o szkolenia dla bezrobotnych.
Zgromadzenie Związku Gmin „Czyste Mazury” – burmistrz Rucianego-Nidy zostaje Przewodniczącym Zgromadzenia.
Kolejne spotkania z przedstawicielami SEGI-AT w sprawie zaległych płatności za budowę kolektora sanitarnego.
Maj
W Karwicy odbywa się Majówka.
W urzędzie powołane zostają dwa nowe referaty –Zagospodarowania
Przestrzennego (Jacek Schramke) i Inwestycji (Artur Chudzik)
Nadleśnictwo rozpoczyna budowę drogi z Nidy do drogi Karwica – Krzyże. Odcinek do Leśniczówki Pranie ma być zakończony przed rozpoczęciem
sezonu turystycznego, a cała inwestycja zostanie zakończona do końca października.
Gmina zgłasza zastrzeżenia i poprawki do Planu Ochrony Mazurskiego
Parku Krajobrazowego w Krutyni. Burmistrz i dyrektor Mazurskiego Parku
Krajobrazowego spotykają się w tej sprawie.
W Gałkowie odbywa się spotkanie sołeckie związane z realizacją inwestycji budowy kanalizacji.
Rozmowy w sprawie utworzenia na terenie gminy zakładu produkcji mebli. Grupa radnych jedzie do Wielbarka w celu zwiedzenia fabryki.
Kolejne spotkanie z prezesem Zarządu Firmy SEGI-AT w sprawie stawki
VAT na fakturach za wykonane prace.
Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia Historycznego „Piska Pozycja Ryglowa” i Nadleśnictwa Maskulińskiego w sprawie utworzenia
trasy turystycznej pod nazwą „Węzeł Obronny Ruciane – Guzianka”.
W Gałkowie odbywają się zawody jeździeckie zorganizowane przez Stadninę Koni pp. Ferenstein.
Wojnowo organizuje Piknik Rodzinny.
Spotkanie burmistrzów i wójtów w Mikołajkach. Biuro Urządzania Lasu i
Gospodarki Leśnej przeprowadza analizę skutków ewentualnego powołania
Mazurskiego Parku Narodowego.
Trwają prace nad przygotowaniem obchodów 300-lecia Wygryn.
W zespole Szkół Leśnych odbywa się Debata Publiczna w sprawie ewentualnego powołania Mazurskiego Parku Narodowego. Zdecydowana większość uczestników opowiada się przeciwko powołaniu parku.
Kolejne spotkania i rozmowy z udziałem PAN – Popielno, SEGI-AT i Nadleśnictwa Maskulińskie w sprawie szkód wyrządzonych podczas budowy ko-
Budowa drogi Ruciane-Nida - Karwica / Krzyże
lektorów sanitarnych.
W Ośrodku Zdrowia otwarta zostaje wyremontowana przez emerytów
Sala Klubowa.
Gmina, Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu i przedstawiciele SEGI-AT ustalają
warunki odbudowy przepustu drogowego w Onufryjewie.
PKP wycofuje się z wcześniejszych uzgodnień w sprawie przekazania budynku dworca i terenów pod parkingi. Kolej informuje, że tereny te zostaną
wystawione na przetarg.
Gmina, nadleśnictwo, Zakład Rybacki Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Towarzystwo Historyczne – Stowarzyszenie nad Nidzkim ustalają
wspólne działania w sprawie utworzenia trasy turystycznej „Węzeł Obronny Ruciane – Guzianka”.
Decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Burmistrz Rucianego-Nidy zostaje powołany w skład Rady Naukowo – Społecznej Leśnego
Kompleksu Promocyjnego „LASY MAZURSKIE”.
Czerwiec
Obóz „Tygrysy” w Kamieniu
Odbywają się Gminne Zawody Pożarnicze – zwyciężają zawodnicy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwicy.
Już po raz dziewiąty w Ukcie odbywa się Piknik Rodzinny.
Nadleśnictwo Maskulińskie przeprowadza XIII Mistrzostwa w Biegu na
Orientację Leśników.
Z kilkudniową wizytą do Rucianego-Nidy przybywa delegacja z zaprzyjaźnionych miast Geltinger Bucht, Langballig i Mittelangeln.
Z okazji Dnia Dziecka wędkarze organizują zawody dla najmłodszych.
W Wyłuszczarni Nasion odbywa się posiedzenie Senackiej Komisji Ochrony Środowiska. Burmistrz prezentuje pogląd samorządu w sprawie ewentualnego utworzenia parku narodowego.
Stacja Uzdatniania Wody wchodzi w fazę rozruchu.
Rozmowy z przedstawicielami firmy GROT w sprawie rozliczeń finansowych za salę sportową w Ukcie.
Rozmowy z kolejnymi oferentami w sprawie budowy nowej ciepłowni.
Konferencja organizacji pozarządowych i sołtysów w sprawie wspólnych
działań. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży informuje, że posiada środki na małe granty.
Gmina podpisuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę pożyczki na kwotę 2 mln zł. Pożyczka pozwala uregulować część należności wobec wykonawców gminnych inwestycji.
Burmistrz i dyrektor Szpitala Powiatowego w Piszu spotykają się w sprawie remontu poradni „K” w Ośrodku Zdrowia w Rucianem-Nidzie.
Powiatowy Klub Honorowych Dawców Krwi organizuje spotkanie swoich
członków w Rucianem-Nidzie.
Rusza IX Kajakowy Spływ Rodzinny Abstynentów.
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
W Krzyżach odbywają się zawody SCRABLE.
Już po raz dziewiętnasty rozpoczyna się obóz „Tygrysów” nad Bełdanami.
Święto Konika Polskiego
Lipiec
300 lecie wsi Wygryny
Prace porządkowe przy ruciańskich fortyfikacjach
Strażacy rozpoczynają oczyszczanie Blokhauzu w Guziance.
Inauguracja sezonu artystycznego w Leśniczówce Pranie.
Stadnina koni pp. Ferensteinów po raz kolejny organizuje zawody jeździeckie „SHARP CUP w Gałkowie”.
W Ośrodku Żeglarsko – Rekreacyjnym „Pod Dębem” odbywają się zawody SUMO.
Podczas zrzutu wody popłucznej ze Stacji Uzdatniania Wody do kolektora
ściekowego zalane zostają piwnice okolicznych domów.
Gmina usiłuje rozliczyć budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych i odzyskać pieniądze z Ministerstwa Sportu. W archiwum
urzędu brakuje dokumentów w tej sprawie.
Wojnowo organizuje kolejny Festyn Rodzinny.
Rada Miejska podejmuje uchwałę o zmianie „Programu Odnowy Wsi Wejsuny” – parafia ewangelicka pozyska pieniądze na adaptację poddasza kościoła i urządzi tam centrum konferencyjne.
W plebiscycie na najbardziej przyjaznego dzielnicowego zwycięża aspirant
Jakub Lewandowski z Komisariatu Policji w Rucianem-Nidzie.
Odbywają się wspólne ćwiczenia nurków z jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej Ruciane-Nida oraz jednostek Państwowej Straży Pożarnej z Pisza
i Giżycka.
Rozmowy z firmą NAUTILUS w sprawie niedostosowanego kolektora sanitarnego do zrzutów wody ze stacji uzdatniania wody i płatności za zrealizowaną inwestycję.
Nad Rucianem-Nidą przechodzi wichura – kilka miejscowości jest pozbawionych prądu, drzewa i konary uszkodziły wiele samochodów i kilka domków letniskowych w Zamordejach. Na szczęście obyło się bez ofiar.
W oczyszczalni ścieków pojawia się mazut. Awaria w ciepłowni przy ul.
Kwiatowej spowodowała przedostanie się paliwa do kolektora ściekowego.
Pracownicy WFOŚiGW dokonują inspekcji oczyszczalni. Trwa akcja usuwania
skutków zanieczyszczenia.
Kolejne rozmowy z przedstawicielami firmy GROT w sprawie zaległych
płatności za realizację II etapu budowy Sali sportowej w Ukcie.
Przedstawiciele straży pożarnej z Obwodu Kaliningradzkiego odwiedzają
po raz kolejny Ruciane-Nidę. Trwają rozmowy w sprawie wniosku o zakup
sprzętu dla OSP Ruciane-Nida.
Rozmowy z Siwik Intertrade w sprawie opłat za ogrzewanie i zmiany systemu wytwarzania ciepła w kotłowni na ul. Kwiatowej.
W połowie sezonu turystycznego rozpoczyna się przebudowa mostu w
Iznocie.
Spotkanie z przedstawicielami ośrodków EXPLORIS i KOREKTYWA w Piaskach w sprawie przyłączenia do kolektora ściekowego.
Wygryny obchodzą 300-lecie swojego istnienia.
Sierpień
Nadleśnictwo Maskulińskie ma wolne środki i składa deklarację dofinansowania szkół, przedszkoli i ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy.
Telekomunikacja Polska chce nawiązać z gminą współpracę w sprawie
wspólnych imprez i przedłużenia sezonu turystycznego.
Siwik Intertrade składa nową propozycje opłat za ciepło – burmistrz, prezesi spółdzielni mieszkaniowych, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i zarządcy wspólnot dyskutują nad przyszłością ogrzewania miasta.
Nurkowie Marynarki Wojennej z Gdyni i saperzy z Orzysza wydobywają
granat z Krutyni.
Reprezentacja gminy, spółdzielni mieszkaniowych i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej zapoznaje się z warunkami funkcjonowania kotłowni w Pieckach (pellety).
Kolejne spotkanie z Zarządem Klubu Fortuna Wygrany Ruciane-Nida w
sprawie korzystania z obiektów sportowych oraz dalszych losów tego klubu. Władze klubu po raz kolejny zapowiadają Walne Zebranie i wybór nowego zarządu.
Burmistrz spotyka się z mieszkańcami budynku po byłej szkole w Karwicy.
Ustalony zostaje zakres niezbędnych prac, aby umożliwić bezpieczne użytkowanie lokali.
Rozpoczynają się Dni Rucianego-Nidy: III Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora
Nidzkiego, III Mazurski Przegląd Muzyki Szantowej „Biała Flota”, Święto Konika Polskiego w Wojnowie, Dzień Wodnika w Krzyżach, Kolorowe Miasto i
koncert zespołu Czarno – Czarni.
Nadleśnictwo Maskulińskie deklaruje gotowość przeznaczenia terenów
po byłym Ośrodku Wypoczynkowym Polfa na dodatkową plażę miejską.
Nadleśnictwo przygotuje teren i odda gminie w zarząd.
Mieszkańcy ul. Żeglarskiej domagają się ograniczenia ruchu kołowego w
stronę do Ośrodka Żeglarsko-Rekreacyjnego „Pod Dębem”.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży organizuje piknik charytatywny „Zbieramy na pomoce szkolne”
Czy Święto Konika Polskiego w Wojnowie może stać się imprezą międzynarodową? – rozmowy z prof. dr hab. Zygmuntem Vetulanim w sprawie udziału
w imprezie hodowców zagranicznych.
Ruszają przygotowania do I Akcji Sprzątania Krutyni (MPK, firmy turystyczne i nurkowie).
Podpisana zostaje umowa partnerska pomiędzy gminą, nadleśnictwem,
zakładem rybackim PZW i Towarzystwem Historycznym w sprawie utworzenia ścieżek edukacyjnych szlakiem fortyfikacji z okresu I wojny światowej.
Pieczę nad przedsięwzięciem sprawował będzie Wojewódzki Konserwator
Zabytków.
Ośrodku Korektywa w Piaskach organizuje imprezę pod nazwą „Eko Marina Cup” – promocję budowy przystani ekologicznej. Rozegrano regaty w klasie Oldtimer i Open.
Dom Samopomocy BETEZDA w Ukcie przeprowadza VII Jesienne Zawody
Sportowe „Jesienny Laur”. W zawodach wzięły udział reprezentacje kilkunastu ośrodków opieki.
Jak rozwiązać problem zrzutu wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania
Wody? - firma NAUTILIUS proponuje budowę dodatkowego kolektora i wodociągu.
Wydarzenia
13
wy Dróg Lokalnych.
Rada Miejska uchwala zmiany w budżecie gminy – umowa z Urzędem
Marszałkowskim na realizację inwestycji ORLIK 2012 zostaje podpisana.
Błędy w dokumentacji i braki wymaganych uzgodnień – rozmowy z Nadleśnictwem Pisz w sprawie zgody na przeprowadzenie kolektora sanitarnego
do miejscowości Niedźwiedzi Róg – Głodowo przez tereny leśne.
Konferencja w Diablej Górze – "Leśnictwo dla klimatu i różnorodności biologicznej” i spotkania z dyrektorami Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych oraz przedstawicielami Ministerstwa Środowiska.
Październik
Na zamknięcie letniego sezonu turystycznego, gmina i Telekomunikacja
Polska SA organizują Regaty „O Błękitną Wstęgę Jeziora Bełdany” w ośrodku EXPLORIS w Piaskach.
Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni przyznaje dziewięć wyróżnień
„Przyjaciel Mazurskiej Przyrody”. W gminie laureatami zostają Galindia –
Mazurski Eden w Bartlewie, port jachtowy „U Faryja”, oraz „Dworek Łowczego” w Gałkowie.
Zarząd Spółki SEGI-AT informuje o wypowiedzeniu gminie umowy na realizację inwestycji budowy kanalizacji. Po tygodniu wypowiedzenie zostaje cofnięte – SEGI-AT kontynuuje prace.
Kolejne rozmowy z firmą NAUTILUS (stacja uzdatniania wody) – firma proponuje budowę kolektora sanitarnego i instalacji wodociągowej.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przenosi się do nowej siedziby w budynku Ośrodka Zdrowia w Rucianem-Nidzie. Obok mieścić się będzie Świetlica Środowiskowa dla Dzieci i Młodzieży.
Kolejne spotkania z przedstawicielami firmy POLARIS – przyłącza, rozliczenia finansowe i zaległe płatności za budowę kolektora (Ukta, Wojnowo).
Laureatem wyróżnienia „Wilk Piski 2010” w kategorii Gospodarka zostaje
Zakład Masarski Zdzisława Cwaliny. Wilka Honorowego otrzymuje ks. Mirosław Mikulski (obóz TYGRYSY nad Bełdanami) za wieloletnią pracę z dziećmi.
Spotkanie ze środowiskiem żeglarzy – tworzenie bazy pod ośrodek żeglarski, szkolenia bezrobotnych w zawodzie szkutnika i rozwój i promocja żeglarstwa w następnym sezonie.
Nadchodzący sezon grzewczy i budowa kotłowni na pelety – rozmowy z
prezesami spółdzielni mieszkaniowych i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
Listopad
Wrzesień
Strażacka akcja sprzątania Krutyni
Wręczenie sztandaru dla
Nadleśnictwa Maskulińskie
Błędy projektowe, brakujące studzienki kanalizacyjne i dokumentacja
techniczna budowy kolektorów sanitarnych – kolejne spotkania z mieszkańcami Ukty.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozpoczyna przygotowania dokumentacji do przetargu w sprawie budowy nowej ciepłowni.
Firma POLARIS oczekuje uregulowania przynajmniej części zaległych płatności za wykonane prace przy budowie kolektora sanitarnego (Wojnowo).
Rozmowy z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu w sprawie
środków na roboty publiczne i zatrudnienie bezrobotnych – być może pod
koniec roku pojawią się dodatkowe środki z Ministerstwa Pracy.
Spotkanie z mieszkańcami Osiniaka – Piotrowa w sprawie usytuowania
placu zabaw.
Odbiór sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ukcie – Komendant
Państwowej Straży Pożarnej w Piszu przedstawia zakres niezbędnych poprawek.
Rozmowy ze Starostą Piskim w sprawie Stacji Uzdatniania Wody i przeprowadzenia kolektora spustowego przez teren Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie. Drugim tematem jest współpraca z powiatem i PUP w sprawie
wspólnego projektu lokalnego ożywienia społeczno – gospodarczego.
Gmina i LGD „Mazurskie Morze” organizują I Rodzinny Rajd Rowerowy
(szlak niebieski, start i meta – Ośrodek „Pod Dębem”).
Ze względu na zaległości w opłacaniu faktur i kłopoty z kooperantami, SEGI
– AT proponuje przesunięcie terminu zakończenia budowy kolektora sanitarnego.
Odbywa się I Strażacka Akcja Sprzątania Krutyni i piknik w Ukcie.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wyraża zgodę na przesunięcie
terminu zakończenia inwestycji realizowanej SEGI – AT.
Rozpoczęła się budowa „Obwodnicy Gałkowa” – 1100 m. Inwestycja została sfinansowana ze środków gminy i Narodowego Programu Przebudo-
Czy w Rucianem-Nidzie może powstać dom starców? – jedna z firm interesuje się lokalizacją na terenie gminy.
Budowa inwestycji ORLIK 2012 prawie ukończona. Pojawiły się dodatkowe koszty.
Starostwo Powiatowe w Piszu i Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Piszu deklarują współpracę i wsparcie przy tworzeniu ośrodka żeglarskiego w Rucianem-Nidzie.
Ulica Żeglarska wymaga remontu i nowego oznakowania - rozmowy z
mieszkańcami.
Po 65-ciu latach istnienia Nadleśnictwo Maskulińskie otrzymuje sztandar.
Spotkanie z mieszkańcami Iznoty – sprawy wsi, droga, oświetlenie i częste
wyłączenia prądu.
Gmina składa do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie samodzielny projekt w sprawie szkoleń dla bezrobotnych – „Kadry dla przemysłu jachtowego”
Kolejne spotkanie z mieszkańcami Ukty – kolektor, sprawy wsi i hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Ukcie.
Gminę odwiedza Marszałek Województwa. Parkingi dla turystów i przebudowa ul. Dworcowej (droga krajowa nr 58), ośrodek żeglarski dla dzieci i młodzieży, hala sportowa w Ukcie i powstanie ścieżek narciarstwa biegowego to
główne tematy rozmów.
Dzień Pracownika Socjalnego i działalność BETEZDY w Ukcie – rozmowy o
wspólnych przedsięwzięciach w przyszłym roku.
Remont dachu na remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejsunach został zakończony.
Droga Karwica – Pisz. Nadleśnictwo Maskulińskie rozpoczyna modernizację drogi przeciwpożarowej, która służyć będzie przede mieszkańcom i turystom.
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rucianem-Nidzie biorą udział w
pokazach ratownictwa w Kaliningradzie.
Grudzień
Odbył się V Turniej Gmin Powiatu Piskiego – reprezentacja naszej gminy
zajęła III miejsce.
Wznowione zostają rozmowy z PKP w sprawie przejęcia terenów pod parkingi. Jest szansa, że w przyszłym roku problem wolnych miejsc parkingowych zostanie częściowo rozwiązany.
Gmina włącza się w akcję „Mazury za pół ceny”. Akcja ma na celu przyciągnięcie turystów i promocję turystyki w okresie zimowym.
14
Lokalnie
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Stypendia Burmistrza Miasta
i Gminy Ruciane-Nida
W minionym roku Burmistrz RucianegoNidy przyznał stypendia 11 osobom wyróżniającym się wybitnymi osiągnięciami
artystycznymi, naukowymi i sportowymi.
Stypendia artystyczne
Projekt dofinansowany
ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007 – 2013
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Gmina Ruciane – Nida informuje o realizowanym Projekcie pn. „Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury wodno – œciekowej w Regionie Wielkich Jezior
Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Ruciane –
Nida” wspó³finansowanym przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Œrodowisko przyrodnicze;
Dzia³anie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji œrodowiska poprzez budowê,
rozbudowê i modernizacjê infrastruktury ochrony œrodowiska; Poddzia³ania 6.1.2.
Gospodarka wodno – œciekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2007-2013.
W ramach projektu wykonano Stacjê Uzdatniania Wody przy ul. Akacjowej
w Rucianem – Nidzie. Obecnie budowana jest sieæ wodoci¹gowa oraz sieæ
kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy Ruciane – Nida: Ga³kowo,
Wojnowo, Ukta, Nowa Ukta, Œwignajno Wielkie, Œwignajno Ma³e, £adne Pole,
Wólka, Osiniak – Piotrowo, Zameczek, Wejsuny, Koñcewo, G³odowo, NiedŸwiedzi
Róg, Onufryjewo, Piaski, Warnowo. W wyniku realizacji projektu wykonanych
zostanie ok. 75km. sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok. 22km sieci wodoci¹gowej.
Ca³kowite koszty projektu to: 15 652 120,82 z³, w tym dofinansowanie ze œrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 to 10 325 197,68 z³.
Karolina Kamińska
Studentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, absolwentka Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie. Laureatka wielu
konkursów, m.in. V Ogólnopolskiego Pleneru Ceramicznego „Konopnicka 2010” (1. miejsce) i Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
(3 miejsce, 2007 r.).
Martin Czerwiński
Członek zespołu Make Progress,
wyróżniany w wielu konkursach
o zasięgu lokalnym i krajowym.
Wraz z zespołem zdobył główną
nagrodę w Konkursie Młodych Polskich Zespołów Reggae podczas
Ostróda Reggae Festiwal (2011),
1. miejsce w ogólnopolskim przeglądzie muzyki reggae „Ełk Sound
System”, 1. miejsce w lokalnym
konkursie Rock nad Nidką.
Dominika Chmielewska
Uczennica Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie. Wybitnie uzdolniona wokalnie. Zwyciężczyni VIII Regionalnego Konkursu Piosenki Angielskiej „English Song” (2011 r.), konkursu poezji śpiewanej „Pisz i Śpiewaj Poezję”, zdobywczyni 2. miejsce w
XXVIII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Śpiewajmy Poezję”.
Stypendia naukowe
Anna Kołacińska
Studentka I roku filologii germańskiej na Uniwersytecie Warszawskim, finalistka 34. Ogólnopolskiej
Olimpiady Języka Niemieckiego.
Stypendia sportowe
Brygida Wawryszko
absolwentka Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, studentka I roku matematyki na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim,
członkini Honorowej Reprezentacji
Leśników Polskich w XIII Mistrzostwach Polski Leśników w Biegu
na Orientację (2010), uczestniczka
wielu innych zawodów w tej dyscyplinie.
Elżbieta Turska
absolwentka Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, studentka I roku administracji w Wyższej
Szkole Policji w Szczytnie, członkini Honorowej Reprezentacji Leśników w XIII Mistrzostw Polski Leśników w Biegach na Orientację
(2010), zajęła II miejsce w Mistrzostwach Europy w Biegu na Orientację rozegranych w Danii (2010).
Maja Grabarczyk
Uczennica LO przy Zespole Szkół nr 1 w Piszu. Od 4 lat
trenuje jeździectwo, członkini
wojewódzkiej kadry juniorów.
Uczestniczka wielu zawodów,
m.in. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Drzonkowie.
W 2011 r. wywalczyła 2. miejsce w Halowym Pucharze Polski w kategorii juniorów.
Oskar Olszewski
i Wojciech Gruszczyński
Absolwenci klasy sportowej przy Zespole Szkól Samorządowych
w Rucianem-Nidzie. Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Nidka”. Reprezentując barwy klubu wywalczyli m.in. VI
miejsce w Wojewódzkich Zawodach Piłki Siatkowej Chłopców
i II miejsce w klasyfikacji drużynowej Wojewódzkich Zawodów
Lekkoatletycznych.
Karolina Kalemba
Rozkład jazdy
pociągów
ważny od 11.12.2011 do 08.12.2012
Kierunek
Odjazdy z przystanku
Ruciane-Nida
Odjazdy z przystanku Ruciane-Nida
Zach.
Olsztyn
5:40, 10:51
5:45, 10:56
Ełk
10:15, 17:55
10:10, 17:51
Kolejowa Informacja Telefoniczna - 22 194 36
studentka I roku pedagogiki specjalnej – resocjalizacji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, absolwentka Liceum o profilu socjalnym
przy Zespole Szkół Zawodowych
w Mrągowie. Zdobywczyni stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku
szkolnym 2010/2011 za wybitne osiągnięcia w nauce. Zaangażowana w
działania wolontariackie oraz organizację akcji charytatywnych.
Klaudia Łachacz
Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Piszu, reprezentantka szkoły m.in. w XLI Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego oraz diecezjalnym etapie Olimpiady Teologii Katolickiej.
Biuletyn Informacyjny
Urzędu Miasta i Gminy "Ruciane-Nida"
Redaktor naczelny: Wojciech Strzałkowski
Wydawca: Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida
Kontakt: tel. 87-425-44-30, e-mail [email protected]
Lokalnie
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
15
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
NIEZWYKŁE CENTRUM NAUKI
Po raz kolejny dzieci i młodzież z gminy Ruciane-Nida pojechała do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Było to możliwe dzięki sfinansowaniu wyjazdu przez
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży.
Wolontariusz 2011
Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż Kapituła Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom i Młodzieży przyznała tytuł Wolontariusza Roku 2011 panu Marcinowi Emiliańczykowi, który wolontariuszem przy Stowarzyszeniu jest już trzy
lata. Na ten zaszczytny tytuł pan Marcin pracował przez cały rok. Prowadził
zajęcia sportowo-rekreacyjne i integracyjne dla dzieci i młodzieży, a podczas
minionych wakacji pracował społecznie w charakterze instruktora sportu.
Wolontariuszem może zostać każdy, a pomagając innym, pomagamy sami sobie – mówi prezes Stowarzyszenia, p. Alina Kierod i dodaje – wolontariat jest
szansą dla każdego niezależnie od płci, wyznania, przekonań politycznych, czy
wieku. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych
dziedzinach, wywarcia wpływu na zmiany społeczne i możliwość zaangażowania się. Bez wątpienia robiąc coś społecznie, angażując się bezinteresownie stajemy się lepszymi ludźmi.
Każdy kto chce zostać wolontariuszem powinien zgłosić się do biura Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży
mieszczącego się przy ul. Kolejowej 2 B, albo wejść na stronę internetową Stowarzyszenia i wypełnić kartę zgłoszeniową. Stowarzyszenie chętnie również przyjmuje osoby do wolontariatu akcyjnego – jednorazowego, który ma
miejsce głównie podczas przygotowań większych imprez, ważnych wydarzeń. Każdy wolontariusz dostaje na koniec współpracy zaświadczenie o ilości przepracowanych społecznie godzin i charakterze pracy jaką wykonał. Wolontariusz, który pracuje w Stowarzyszeniu przez dłuższy okres czasu otrzymuje certyfikat, który upoważnia go do
zamieszczenia informacji o stażu pracy w swoim CV.
„Działaj Lokalnie”
OGŁOSZENIA
Już na początku marca zostanie ogłoszony przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży nowy Konkurs
„Działaj Lokalnie VII” 2012. Prosimy śledzić naszą stronę internetową, jak i łamy biuletynu „Ruciane-Nida”.
Logo DL
Kolonie Letnie
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży będzie organizowało letnie kolonie dla dzieci i młodzieży z gminy Ruciane-Nida. Szczegóły dotyczące wyjazdu będą nam znane w kwietniu i pojawią się one zarówno na stronie internetowej Stowarzyszenia www.spdim.pl, jak również na łamach biuletynu „Ruciane-Nida”. Najprawdopodobniej jeden z turnusów kolonijnych będzie miał miejsce w górach na Słowacji.
Dobroczyńca Roku 2011
29 grudnia 2011 r. zapamiętają z pewnością uczestnicy wycieczki do CNK w Warszawie.
Tabliczki z napisem „nie dotykać” nikt tam nie znajdzie,
bo niezliczoną ilość eksponatów można dokładnie obejrzeć
i przekonać się jak działają. W
ten sposób odwiedzający Centrum mogą na własnej skórze
poznać m.in. podstawowe prawa fizyki, prawa zachodzą-
ce w przyrodzie, a także zobaczyć, jak działa i z czego dokładnie się składa ciało człowieka. 4 godziny zwiedzania
nie pozwoliły jednak zobaczyć
wszystkiego, ale i tak CNK
zrobiło na wszystkich ogromne wrażenie. Niektóre dzieci po raz pierwszy przyjechały do Warszawy. Wypieki na
policzkach i szeroko otwarte
oczy miały nie tylko podczas
wizyty w CNK, ale również w
czasie spaceru po Warszawie.
Dzieci mogły zobaczyć m.in.
Pałac Kultury i ekspozycję
związaną z Euro2012, a także
Pałac Prezydencki. Świąteczny okres, podczas którego wycieczka się odbyła był możliwością zobaczenia pięknych
iluminacji świetlnych stolicy.
Konkurs o tytuł "Dobroczyńca Roku" to największy, ogólnopolski konkurs, od 15 lat nagradzający i promujący
firmy wspierające i angażujące się w działalność społeczną. Nagrodą w konkursie jest dyplom, statuetka oraz
prawo do używania logotypu i tytułu "Dobroczyńcy Roku" przez zwycięskie firmy. O tym, kto otrzyma nagrodę, decyduje Kapituła Konkursu, eksperci oraz Internauci w publicznym głosowaniu.
W ramach każdej edycji firmy nominowane są między innymi przez organizacje pozarządowe, które wspierają w działalności społecznej. Dzięki konkursowi, organizacje mogą publicznie podziękować swoim darczyńcom, utrwalając jednocześnie relację ze swoimi partnerami. Konkurs umożliwia również organizacjom pozarządowym zaprezentowanie swojej działalności oraz pokazanie na własnym przykładzie, jak owocna może być
współpraca sektora społecznego z biznesem, choć Dobroczyńców jest co roku tylko kilku, wszystkie zgłoszone
do konkursu firmy oraz nominujące je organizacje zostaną wymienione na stronie www.dobroczyncaroku.pl
oraz w raporcie z przebiegu konkursu, publikowanym w wersji papierowej i elektronicznej. W ten sposób konkurs pozwala pokazać, jak wiele dobrego firmy robią dla społeczeństwa oraz wyeksponować współpracę konkretnych przedsiębiorstw i organizacji, które będą mogły służyć za przykład innym. Każda firma lub fundacja
założona przez firmę mogą być zgłoszone w 4 kategoriach:
- Współpraca firmy z organizacją pozarządową: firmę zgłasza współpracująca z nią organizacja pozarządowa.
Każdą firmę może zgłosić kilka organizacji.
- Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy: przedsiębiorstwa zgłaszają się same, prezentując
całokształt swojego zaangażowania społecznego
- Program wolontariatu pracowniczego: firmy są nominowane przez swoich pracowników - wolontariuszy, którzy przy wsparciu pracodawcy mogą angażować się w działalność społeczną.
- Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy: w tej kategorii nominowane są przedsiębiorstwa działające na rzecz społeczności lokalnych. Zgłaszać je mogą Ośrodki Działaj Lokalnie w ramach programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, jako Ośrodek Działaj Lokalnie, przyjmuje Państwa propozycje –
kandydatury odnośnie przedsiębiorstw działających na rzecz społeczności lokalnej w naszym regionie do 5 lutego 2012 roku. Propozycję prosimy wysyłać na adres e-mail: [email protected]
Regionalny Konkurs „Opowiedz…’
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży do 15 lutego czeka na prace od wszystkich grantobiorców Programu „Działaj Lokalnie VII”
do Regionalnego Konkursu „Opowiedz…”. Startować można w trzech kategoriach: Człowiek, Miejsce, Motyw. Na uczestników Czekaja nagrody-niespodzianki. Więcej szczegółów znajda Państwo na naszej stronie internetowej www.spdim.pl.
16
Z życia szkół
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
Za nami świąteczny czas i
Nowy Rok. Chwile spędzone
w rodzinnym gronie, w blasku choinkowych lampek, to
już tylko wspomnienia. Z radością wspominamy też nasze
szkolne kolędowanie. 22 grudnia cała społeczność szkolna spotkała się w sali gimnastycznej. Każda klasa pod kierunkiem wychowawcy przygotowała świąteczny program.
Rozbrzmiewały więc tradycyjne kolędy i nowoczesne świąteczne piosenki. Uczniowie
przypomnieli najważniejsze
tradycje i zwyczaje recytując
wiersze.
Pierwszoklasiści zaprezentowali swoje zdolności aktorskie
w przedstawieniu "Mała choineczka". Zachwyciły nas ich
stroje i rekwizyty. Uczniowie
klasy IV a i VI wystawili sztukę" Niesforna klasa", w której
przekonali nas , że czas Bożego Narodzenia przemienia
nasze serca i, że w każdym z
nas jest dobro i miłość. Atmosfera tego dnia była naprawdę
szczególna. Na koniec wszyscy zaśpiewaliśmy piosenkę " Jest taki dzień...", a piękne słowa pani dyrektor Ireny
Karwowskiej i księdza Seweryna Modrzejewskiego wprawiły wszystkich w prawdziwie
świąteczny nastrój. Uczniowie
z wychowawcami spotkali się
też w swoich klasach, gdzie
dzielili się opłatkiem i składali świąteczne życzenia. Nad
całością spotkania czuwał Samorząd Szkolny z panią Beatą Doniec. Dekorację przygotowały panie: A.Stachelek, M.
Pajek i B.Turska, a sztuki teatralne - L. Zyskowska, A.Braca i B. Kubat.
12 stycznia klasa VI przystąpiła do próbnego sprawdzianu szóstoklasisty, przeprowadzonego wraz wydawnictwem
Operon. Uczniowie sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności
rozwiązując test "Kibicujemy".
14 stycznia w SP nr 1 w Pi-
szu odbyły się Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej " dwójek" chłopców. W skład naszej drużyny weszli chłopcy z
klas czwartych. Po raz pierwszy brali oni udział w tych rozgrywkach i zajęli drugie miejsce. Mimo, że godnie walczyli do końca , muszą się jeszcze
wiele nauczyć. Do zawodów
przygotowała uczniów pani B.
Doniec.
18 stycznia w świetlicy szkolnej odbył się turniej warcabowy o mistrzostwo naszej szkoły. Do walki stanęło 16 uczniów
z klas III- VI. Po trzech godzinach rozgrywek wyłoniono
zwycięzców - uczniów klasy
V. Mistrzem gry w warcaby został Jakub Krzynówek. II miejsce wywalczył Szymon Murach, a III - Maksymilian Nosek. Zwycięzcy otrzymali medale, a wszyscy uczestnicy dyplomy. Chłopcy będą reprezentować naszą szkołę turnieju gminnym. Organizatorem
rozgrywek był pan Stanisław
Grala, a patronat nad turniejem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
W ostatnim tygodniu przed feriami w naszej szkole tradycyjnie już organizujemy zabawy karnawałowe. 19 stycznia w godzinach przed południowych w sali gimnastycznej bawili się uczniowie klas
I-III - przebrani za księżniczki, rycerzy, indianki, Zorro i
inne postacie. Zabawę prowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Przygotowali oni dla młodszych kolegów szereg konkursów z nagrodami.
Dzieci musiały wykazać się
umiejętnościami
tanecznymi, refleksem i ogólną sprawnością. W przerwach między
tańcami w klasach czekały na
dzieci poczęstunki przygotowane przez rodziców.
Zabawa
choinkowa
dla
uczniów klas IV- VI odbyła się
po południu. Każda klasa wraz
z rodzicami i wychowawcą
zorganizowała poczęstunek.
Po pięciu miesiącach wytrwałej pracy dzieci odpoczną podczas ferii zimowych. Chętni
uczniowie mogą jednak odwiedzać szkołę, gdzie odbywać się będą zajęcia sportowe i biblioteczno - komputerowe. Aby czas zabaw zimowych był czasem bezpiecz-
nym i spokojnym , nauczyciele
przypomnieli uczniom zasady
właściwego zachowania. Zorganizowano też spotkanie z
przedstawicielami komisariatu w Rucianem - Nidzie. Panowie policjanci przeprowadzili
z uczniami rozmowę o bezpieczeństwie w czasie ferii.
Aneta Stachelek
Z życia szkół
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
17
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Obchody Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęliśmy 22
grudnia. O godz. 10.00 zebraliśmy się w sali gimnastycznej, by obejrzeć jasełka przygotowane przez p. D. Malinowską i uczniów z klasy piątej. Przedstawienie wielu z nas
bardzo wzruszyło i na pewno
wzmogło jeszcze nastrój oczekiwania na pierwszą gwiazdkę. Następnie wszyscy podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia. Dalsze
uroczystości przeniosły się do
sal lekcyjnych. Wychowawcy
ze swoimi podopiecznymi spotkali się przy stole, gdzie próbowali przygotowanych przez
rodziców wigilijnych potraw.
Było to nasze ostatnie spotkanie w starym roku. Oby ten kolejny nie był gorszy od mijającego, czego sobie i wszystkim
wokół życzymy.
W kolejnej odsłonie Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
wolontariuszami byli uczniowie klasy czwartej: Jakub Jaksina, Miłosz Neumann, Filip
Małż i Jan Różewicz.
Karnawał czas zacząć! 18
stycznia klasy IV-VI zorganizowały dyskotekę, na której
wszyscy bawili się aż do 20tej. Zabawa była tym bardziej
beztroska, że oceny za pierwszy semetr zostały już wysta-
wione i ogromna większość
uczniów mogła być z siebie zadowolona. Poza tym perspektywa dwutygodniowej przerwy również miała wpływ na
świetne humory.
Następnego dnia zabawę choinkową miały dzieci z
klas 0 - III. Od samego rana na
szkolnych korytarzach można było natknąć się na księżniczki, komandosów i przeróżne zwierzątka. Na uroczystość przybyło wielu rodziców,
dla których maluchy przygotowały występy artystyczne.
Tańce przerywane były licznymi konkursami i zabawami.
Na koniec pojawił się św. Mikołaj, który nie mógł przecież
zapomnieć o grzecznych dzieciach ze szkoły w Rucianem.
Rada Rodziców pomogła świę-
temu wypełnić worek słodkimi
prezentami.
19 stycznia rozegrano szkolne eliminacje Gminnego Tur-
nieju Warcabowego, w których wzięło udział 16 uczestników. Na najwyższym stopniu
podium stanął Dawid Hańczyc
(kl.V); kolejne miejsca zaję-
li: Albert Snarski (kl.V) i Maja
Grzymała (kl.IV). Cała trójka
będzie reprezentować naszą
szkołę na kolejnym szczeblu
rozgrywek.
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
WIGILIE KLASOWE.
SZKOLNE JASEŁKA 2011
Zimową tradycją życia szkolnego stały się wigilie klasowe
w ostatni dzień nauki przed
przerwą świąteczną. Wszyscy
uczniowie, a w tym roku również niektórzy z pomocą rodziców zadbali o odpowiedni nastrój swoich klas. Bardzo chcieliśmy, by w ten wyjątkowy dzień wzięli udział także rodzice. Dziękujemy tym,
którzy znaleźli czas i poświę-
cili go na wspólne spędzenie
go wraz z dziećmi i wychowawcami. Każda klasa jak co
roku przygotowała swoją wigilię. Na wszystkich stołach
nakrytych białymi obrusami i
udekorowanych świątecznymi stroikami królowały własnoręcznie zrobione wigilijne
dania. W podniosłej , świątecznej atmosferze czytano Pismo
Święte, łamiąc się opłatkiem
składano życzenia, śpiewano
wspólnie kolędy i kosztowano
potrawy .
Po wigiliach klasowych wszyscy uczestniczyli w Jasełkach
szkolnych.
W przedstawieniu przygotowanym przez p. Agnieszkę
Rzepka wzięli udział uczniowie klas pierwszych. Całość
ubogacała muzyka z kolędami.
WOJEWÓDZKIE OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE
Do wojewódzkiego etapu konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie (po zaliczonym etapie szkolnym) zakwalifikowali się następujący
uczniowie Publicznego Gimnazjum:
Fizyka:
1. Martyna Gosk III C, 2. Edyta Kaczmarczyk III C
n-l przygotowujący: p. A. Ronkiewicz
Geografia:
1. Angelika Olbryś III C, 2. Dajana Bałdyga II A
3. Mateusz Cieśluk III A, n-l przygotowujący: p. P. Grzyb
Historia;
1. Hubert Łuszczyk II D, 2.Karolina Cieloszczyk III B
3.Angelika Olbryś III C, n-l przygotowujący: p. E. Grzyb, p.
A. Doniec. Olimpiady wojewódzkie odbędą się w lutym i
marcu. Uczniom życzymy powodzenia.
18
Z życia szkół
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
SZKOŁA PODSTAWOWA w UKCIE
12 życzeń dla Babci i Dziadka
Dnia 19 stycznia 2012r. w
Szkole Podstawowej w Ukcie
obchodziliśmy Dzień Babci i
Dzień Dziadka. To była dobra
okazja, by przypomnieć sobie
o osobach, którym często zawdzięczamy większość rozkoszy dzieciństwa.
Uczniowie klas I – III pod
czujnym okiem opiekunów p.
Anny Koziatek, p. Mariusza
Zubryckiego i p. Małgorzaty Lipka zaprezentowali swój
program artystyczny Na twarzach gości można było zaobserwować uśmiech, radość,
łzy szczęścia i wzruszenia.
Przy akompaniamencie gitary
rozbrzmiewały radosne śpie-
wy najmłodszych wychowanków.
Wielką przyjemność sprawiły
Babciom i Dziadkom drobne
upominki w postaci laurek, rękawic szytych przez dzieci. Na
koniec występu naszych milusińskich zabrała głos p. Dyrektor Barbara Pyrdoł, która złożyła serdeczne życzenie zaproszonym gościom.
Wspólny poczęstunek był
okazją do rozmów, w czasie
których mogliśmy podzielić
się wrażeniami. Dziadkowie
byli pełni uznania dla swoich
wnuków. Podziwiali ich postawę i umiejętności artystyczne.
W okresie ferii świątecznych młodzież ze Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej w Ukcie brała udział w akcji Misyjnego Dzieła Pomocy
Dzieciom ,, Kolędnicy Misyjni”. Z ogromnym zaangażowaniem odwiedziła
setki rodzin w naszej parafii przedstawiając program misyjny, przy tym zbierała dary serca dla dzieci z krajów misyjnych.
Za szczególne poświęcenie w tej sprawie pragnę podziękować: Marii Koziatek, Zuzannie Dobrowolskiej, Aleksandrze Łachacz, Weronice Pupek, Aleksandrze Dąbrowskiej, Annie Niedźwiedzkiej, Annie Staniszewskiej, Karolinie Banach, Magdalenie Grala, Paulinie Kręciewskiej, Wiktorii Krajza i Hubertowi Dąbkowskiemu oraz p. Teresie Skrajnej i p. Annie
Koziatek.
Bardzo dziękuję ofiarodawcom, którzy wspomogli tak ważny cel, jak Misje Święte. Pieniądze zostały przesłane na konto Papieskiego
Dzieła Pomocy Dzieciom.
W imieniu Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej w Ukcie dziękuję za ofiarność i gościnę wielu rodzinom. Przepraszamy rodziny, których nie udało nam się odwiedzić. Pragnę podziękować również tym, którzy wspierali nas organizacyjnie: zapewnili dowóz i opiekę nad młodzieżą.
Wszystkim: BÓG ZAPŁAĆ.
Opiekun Szkolnego Koła Caritas
Stanisława Sawicka
Dnia 18 stycznia 2012 r. do Szkoły Podstawowej w Ukcie z wizytą duszpasterską przybył ks. Proboszcz Waldemar Sawicki. Księdza przywitano przepięknym śpiewem kolęd.
Na pamiątkę wizyty duszpasterskiej otrzymaliśmy obrazki.
Następnie Ksiądz Proboszcz podziękował Kolędnikom Misyjnym i opiekunom za udział na terenie naszej parafii w akcji ,,Misyjnego
Dzieła Pomocy Dzieciom’’.
W tym dniu odbył się również Szkolny Konkurs Kolęd pod przewodnictwem Ks. Proboszcza.
W konkursie udział wzięło 18 uczniów. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach:
- kategoria młodsza – uczniowie klas I – III
- kategoria starsza – uczniowie klas IV-VI
W kategorii młodszej :
- I miejsce zajęła Zuzanna Dobrowolska z kl. III
- II miejsce zajęła Maria Koziatek z kl. II
- III miejsce zajęła Marta Bastek z kl. II
Wyróżnienie otrzymali: Emilia Krasowska i Aleksandra Łachacz
W kategorii starszej:
- I miejsce zajął Adam Jeromin kl. V
- II miejsce zajęła Nicole Laskowski kl. IV
- III miejsce zajęła Marta Wachowska kl. VI
Wyróżnienie otrzymali: Katarzyna Zadrożna , Krzysztof Wasilewski i Aleksandra Banach. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody.
Uroczystość odbyła się w przyjemnej atmosferze.
Ks. Proboszcz podziękował wszystkim za podtrzymanie tradycji religijnej.
Pani Dyrektor Szkoły Barbara Pyrdoł podziękowała uczestnikom i organizatorom za uczestnictwo i przygotowanie konkursu.
Organizator Katecheta
Stanisława Sawicka
Wycieczka do Centrum
Nauki Kopernik
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ukcie
Bilety wstępu były zamówione
i opłacone już w listopadzie,
ale termin w Centrum Nauki
Kopernik wyznaczono nam
dopiero na 19.01.2012r.
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Urzędu Miasta
i Gminy w Rucianem-Nidzie
mogło pojechać aż 40 uczniów
z klas IV-VI, pod opieką nauczycieli
p. E. Sobiewskiej , M. Kisielewskiej i B. Samsel- kierownika wycieczki.
Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Skansenu
w Kadzidle. Mogliśmy dowiedzieć się jak żyli i pracowali
Kurpie na przełomie XIX i XX
wieku. Chętni zakupili pamiątki- śliczne kurpiowskie wycinanki.
Następnie udaliśmy się już
do stolicy. Odwiedziliśmy Syrenkę na Rynku Starego Miasta. Zobaczyliśmy ,,na żywo”
ogromną choinkę przed Zamkiem Królewskim.
Po czym zjedliśmy obiad w restauracji. Okazało się, że jedzenie nożem i widelcem należy przećwiczyć, ale inne zasady savoir vivre’u mamy opanowane.
PS. Nikt nie miał problemów żołądkowych, co mogło
być skutkiem umowy zawartej pomiędzy nauczycielami a
uczniami: na wycieczce również promujemy zdrowy styl
w żywieniu: ,,Jestem tym, co
zjem”.
Po krótkim spacerze dotarliśmy do budynku Centrum Nauki Kopernik .
Teraz dopiero zaczęło się szaleństwo: oglądanie, dotykanie,
kręcenie, ,,rozpalanie” ognia,
wysłuchiwanie odgłosów, zaglądanie do środka, jazda
windą, uruchamianie robota,
itd.,itp. Brakuje słów na opisanie doznań, wrażeń, emocji- to po prostu trzeba samemu przeżyć.
Ogromnie zmęczeni po 3,5
godzinnej intensywnej zabawie z ulgą wsiedliśmy do autokaru.
Bożena Samsel
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Przedszkolaki
Grupa 3-4 latków
Z życia przedszkola
19
1. rząd: Wiktor Kaczmarczyk, Dominik Kielwiuk, Klaudia Ostrowska, Grzegorz Filipkowski, Rafał Poreda, Nikola Kaczmarczyk,
Anna Laskowska. 2. rząd: Jakub Sobczak, Wojciech Sowul, Adam
Jaksina, Maciej Suchocki, Mikołaj Kalinowski, Paweł Kruska. Wychowawca: Agata Zęgota
prowadzona w ramach projektu „Wyrównywania szans dla najmłodszych”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
FERIE ZIMOWE w obiektywie
20
Ogłoszenia
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE
z dnia 10 stycznia 2012 r.
o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane­Nida przed upływem kadencji Na podstawie art. 23 ust.1, art. 24, art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm.1) ), oraz art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ­ Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.2) ) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym, po rozpoznaniu wniosku mieszkańców Miasta i Gminy Ruciane­Nida, który wpłynął do Komisarza Wyborczego w Olsztynie w dniu 19 grudnia 2011 r., o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane­Nida przed upływem kadencji, postanawiam, co następuje: § 1. Przeprowadzić referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane­Nida przed upływem kadencji. § 2. Datę referendum wyznacza się na niedzielę 26 lutego 2012 r. § 3. 1. Karta do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane­Nida przed upływem kadencji: 1) drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 80 g/m2 , koloru białego; 2) jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A5; 3) posiada ścięty pod kątem 450 prawy górny róg. 2. Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania określa załącznik nr 1 do postanowienia. § 4. 1. Nakładka na kartę do głosowania w alfabecie Braille'a w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane­Nida przed upływem kadencji: 1) wykonana jest na papierze offsetowym o gramaturze 250 g/m2 , koloru białego; 2) sporządzona jest w formacie A5; ponadto u góry oraz z prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania o szerokości 40 mm; 3) w miejscach odpowiadających umieszczonym na karcie do głosowania kratkom przeznaczonym na zaznaczenie odpowiedzi na pytanie referendalne, umieszczone są wycięte kratki, a po ich prawej stronie odpowiednio wyrazy „TAK” i „NIE”, a z lewej strony kratki te same wyrazy zapisane alfabetem Braille'a; 4) posiada ścięty pod kątem 450 prawy górny róg. 2. Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a określa załącznik nr 2 do postanowienia. § 5. Terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa kalendarz czynności stanowiący załącznik nr 3 do postanowienia. § 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko­Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Ruciane­Nida. Komisarz Wyborczy w Olsztynie Rafał Malarski
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 134, poz. 777. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281. Id: 9F86E05B­B049­4575­B571­AD43DEE4BF9B. Podpisany
Strona 1
Ogłoszenia
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
21
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida
z dnia 24 stycznia 2012r.
Z VSUDZLH LQIRUPDFML R QXPHUDFK L JUDQLFDFK REZRGyZ JáRVRZDQLD Z\]QDF]RQ\FK VLHG]LEDFK REZRGRZ\FK NRPLVML GV UHIHUHQGXPRUD] R ORNDODFK REZRGRZ\FK NRPLVML GV UHIHUHQGXPGRVWRVRZDQ\FK GR SRWU]HE RVyE
QLHSHáQRVSUDZQ\FKZUHIHUHQGXPJPLQQ\PZVSUDZLHRGZRáDQLD%XUPLVWU]D0LDVWDL*PLQ\5XFLDQH1LGDSU]HGXSá\ZHPNDGHQFML]DU]ąG]RQ\PQDG]LHĔOXWHJRU
1DSRGVWDZLHDUW†LDUWD†XVWDZ\]GQLDVW\F]QLDU±.RGHNVZ\ERUF]\']8]U1USR]]SyĨQLHMV]\PL]PLDQDPLZ]ZLą]NX]DUWXVWXVWDZ\]GQLDZU]HĞQLDUR
UHIHUHQGXPORNDOQ\P']8]U1USR]]SyĨQLHMV]\PL]PLDQDPLXFKZDá\1U;,,,5DG\0LHMVNLHM5XFLDQH1LGD]GQLDZU]HĞQLDUZVSUDZLHSRG]LDáXPLDVWDLJPLQ\QDREZRG\JáRVRZDQLD
RUD]XFKZDáD1U;9,,UDG\0LHMVNLHM5XFLDQH1LGD]GQLDVW\F]QLDUZVSUDZLHXWZRU]HQLDRGUĊEQHJRREZRGXJáRVRZDQLDZ'RPXSRPRF\6SRáHF]QHM(ZDQJHOLFNLP'RPXRSLHNL%(7(='$Z8NFLH3DUDILL
(ZDQJHOLFNR$XJVEXUVNLHMZ0LNRáDMNDFK
Nr
obwodu
głosowania
1
2
58&,$1(1,'$
Ulice: Jana Kraj eckiego, Kr ótka, Kwiatowa 2, 4 ,6, 8,10,12,14, Słoneczna, ĩeglarska.
4
RUCIANE-NIDA
Ulice: Kwiatowa 1, 3, 5, 7, Zi elona.
7
Dom Pomocy Społecznej Ewangelicki Dom Opieki BETEZDA
Augsburskiej w Miko łajkach
8
ĝwietlica Osiedlowa
ul. Mazurska 13
Ruciane-Nida
Zespół Sz kół LeĞnych
im. Unii Europejskiej
ul. Polna 2
Ruciane-Nida
Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Ga łczyĔskiego 2
Ruciane-Nida
Zespół Sz kół Samorządowych
im. Ag nieszki Osieckie j
ul. Ga łczyĔskiego 2A
Ruciane-Nida
SO Ł ECTWA:
Ko Ĕcewo (L ipnik), Ni edĨwiedzi R óg (G łodowo), Onufryjewo (K oĔczewo leĞniczówka, Piaski,
Popielno, Warnowo, Wierzba), Szeroki B ór ( Oko, Li siczyn, Pieczysko, Zamordeje), Wejsuny
(Wejsuny LeĞniczówka).
SO Ł ECTWA:
Ga łkowo (I wanowo), Izno ta (Bartlewo, Gąsior, KamieĔ), Ł adne Pole (ĝwignajno Małe, ĝwignajno
Wielkie), Osiniak – Pi otrowo, Ukta (bez Nr 31), N owa Ukta ( Kadzidłowo, Wypad), Wojnowo
(Majdan, Zameczek), Wygryn y (Kokoszka,), W ólk a .
SO Ł ECTWA:
Karw ica (Borek, JeleĔ, Maskul iĔskie, Ruczaj, ZaroĞlak).
Kr zyĪe ( Karwica Mazurska – st. PKP, Pranie, Zd róĪno ).
6
58&,$1(1,'$
Ulice: Al. Wczasów, Boczna, Cicha, Dworcowa, Dybówek II, Gruntowa, Guzianka, Kowalik,
Mazurska, NadbrzeĪna, Ogrodnicza, Pionierska, RzemieĞlnicza, Ry backa, Sadownicza, Skonal,
SłowiaĔska, Wrzosowa.
58&,$1(1,'$
Ulice: Akacjowa, Bi ałe Osiedle, Br zozowa, GałczyĔskiego, Gwarna, Harcerska, Kasztanowa,
Klonowa, Kolejo wa, LeĞna, 11-go Li stopada, Ogrodowa, PodleĞna, Polna, Sosnowa, Szkolna,
Wiejska.
3
5
Siedziba
Obwodowej Ko misji
do Spraw Referendum
Gran ice obwodu głosowania
(wykaz ulic lub miejscowoĞci)
w Ukcie Pa raf ii Ew angelicko-
ĝwietlica Wiejska,
Wejsuny 29
Szkoła Podstawowa,
Ukta 70
ĝwietlica Wiejska,
Karwica 12A
ĝwietlica Domu Pomocy Społecznej
Ewangelickiego Domu Opieki BETEZ DA w
Ukcie Parafii Ewan gelicko-Au gsburskiej w
Miko łajkach,
Ukta 31
±REZRG\R]QDF]RQHV\PEROHPSRVLDGDMąORNDOHREZRGRZ\FKNRPLVMLGVUHIHUHQGXPGRVWRVRZDQHGRSRWU]HEZ\ERUFyZQLHSHáQRVSUDZQ\FK REZyGR]QDF]RQ\V\PEROHPSRVLDGDZ\]QDF]RQ\ORNDOGODFHOyZJáRVRZDQLDNRUHVSRQGHQF\MQHJR
2VRE\QLHSHáQRVSUDZQHPRJąVNáDGDüZQLRVNLRGRSLVDQLHLFKGRVSLVXRVyEXSUDZQLRQ\FKGRXG]LDáXZUHIHUHQGXPZREZRGDFKJáRVRZDQLDGRVWRVRZDQ\FKGRLFKSRWU]HEZWHUPLQLHGR
GQLDOXWHJRUGR8U]ĊGX0LDVWDL*PLQ\Z5XFLDQHP1LG]LH
2VREDQLHSHáQRVSUDZQDR]QDF]Q\POXEXPLDUNRZDQ\PVWRSQLXQLHSHáQRVSUDZQRĞFLZUR]XPLHQLXXVWDZ\]GQLDVLHUSQLDURUHKDELOLWDFML]DZRGRZHMLVSRáHF]QHMRUD]]DWUXGQLDQLX
RVyEQLHSHáQRVSUDZQ\FK']8]U1USR]]SyĨQ]PRUD]RVREDNWyUDQDMSyĨQLHMZGQLXJáRVRZDQLDNRĔF]\ODWPRĪHZWHUPLQLHGRGQLDOXWHJRU]áRĪ\üZQLRVHN
GR%XUPLVWU]D0LDVWDL*PLQ\5XFLDQH1LGDRVSRU]ąG]HQLHDNWXSHáQRPRFQLFWZDGRJáRVRZDQLDZMHJRLPLHQLX
2VREDQLHSHáQRVSUDZQDR]QDF]Q\POXEXPLDUNRZDQ\PVWRSQLXQLHSHáQRVSUDZQRĞFLZUR]XPLHQLXXVWDZ\]GQLDVLHUSQLDURUHKDELOLWDFML]DZRGRZHMLVSRáHF]QHMRUD]]DWUXGQLDQLX
RVyEQLHSHáQRVSUDZQ\FKPRĪHJáRVRZDüNRUHVSRQGHQF\MQLH=DPLDUJáRVRZDQLDNRUHVSRQGHQF\MQHJRZLQLHQE\ü]JáRV]RQ\GR%XUPLVWU]D0LDVWDL*PLQ\5XFLDQH1LGDGRGQLDOXWHJRU
8ZDJD
:SU]\SDGNX]JáRV]HQLDSU]H]RVREĊQLHSHáQRVSUDZQą]DPLDUXJáRVRZDQLDNRUHVSRQGHQF\MQHJRJáRVRZDQLH]DSRĞUHGQLFWZHPSHáQRPRFQLNDMHVWZ\áąF]RQH
,QIRUPDFMHZVSUDZDFKUHMHVWUXLVSLVXZ\ERUFyZXG]LHOHQLDSHáQRPRFQLFWZDJáRVRZDQLDNRUHVSRQGHQF\MQHJRPRĪQDX]\VNDüZ8U]ĊG]LH0LDVWDL*PLQ\Z5XFLDQHP1LG]LHSU]\
$O:F]DVyZEXG\QHNQUSRNyMQUOXEDOERSRGQUWHOHIRQyZOXEZIRUPLHHOHNWURQLF]QHMDGUHV\HPDLOXPLJ#UXFLDQHQLGDSO
PDOZLQDWXPLQVND#UXFLDQHQLGDSO
/RNDOHREZRGRZ\FKNRPLVMLGVUHIHUHQGXPEĊGąRWZDUWHZGQLXJáRVRZDQLDOXWHJRUQLHG]LHODZJRG]LQDFKRGGR
3U]HG SU]\VWąSLHQLHP GR JáRVRZDQLD RVRED XSUDZQLRQD GR XG]LDáX Z UHIHUHQGXP EĊG]LH RERZLą]DQD RND]Dü REZRGRZHM NRPLVML GV UHIHUHQGXP GRZyG RVRELVW\ OXE LQQ\ GRNXPHQW ]H
]GMĊFLHPXPRĪOLZLDMąF\VWZLHUG]HQLHWRĪVDPRĞFL
%XUPLVWU]0LDVWDL*PLQ\5XFLDQH1LGD
PJU=ELJQLHZ-DQXV]2SDODFK
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
i Gminy Ruciane-Nida
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów w prowadzonej kampanii związanej z referendum w
sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida zarządzonego
na dzień 26 lutego 2012 r.
Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z
późn. zm.) w związku z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z
późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na obszarze Miasta i Gminy Ruciane-Nida Burmistrz Miasta i
Gminy Ruciane-Nida wyznaczył następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów w prowadzonej kampanii związanej z referendum w sprawie odwołania
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
SŁUPY OGŁOSZENIOWE:
- RUCIANE-NIDA, UL. GAŁCZYŃSKIEGO
- RUCIANE-NIDA, UL. DWORCOWA
- RUCIANE-NIDA, AL. WCZASÓW
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W stronę dobrej szkoły III
Projekt realizowany jest od 4 października 2010 r. do 30 sierpnia 2012 r. Jego celem jest podnoszenie jakości
procesu kształcenia w formie dodatkowych zajęć dla 120 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ukcie:
pozalekcyjnych dla uczniów ujawniających wszechstronne zainteresowania i uzdolnienia tj. (zajęcia matematyczno-przyrodnicze, język angielski, informatyka);
specjalistycznych wyrównanie dysproporcji edukacyjnych, tj. (zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna).
dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów wymagających dodatkowych zajęć/ćwiczeń edukacyjnych tj. (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z nauczania zintegrowanego, języka polskiego, matematyki).
doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów z napięciami psychicznymi nawarstwiającymi
się na tle niepowodzeń szkolnych, mających trudności w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem.
Szczegółowe informacje o poszczególnych zajęciach można uzyskać
w Szkole Podstawowej w Ukcie
12-220 Ruciane-Nida, Ukta 70, tel. 87-425-72-90
TABLICE OGŁOSZENIOWE W SOŁECTWACH:
- GAŁKOWO
- GŁODOWO
- IZNOTA
- KARWICA
- KOŃCEWO
- KRZYŻE
- NIEDŹWIEDZI RÓG
- NOWA UKTA
- ONUFRYJEWO
- OSINIAK
- SZEROKI BÓR
- ŚWIGNAJNO
- UKTA
- WEJSUNY
- WOJNOWO
- WÓLKA
- WYGRYNY
Urzędowe obwieszczenia wyborcze będą umieszczane na ww. słupach ogłoszeniowych, na tablicy Domu Kultury w Rucianem-Nidzie, na tablicach ogłoszeniowych wewnątrz budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Al. Wczasów 4 oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach Gminy Ruciane-Nida.
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida
/-/Zbigniew Janusz Opalach
22
Wydarzenia
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
zagrała w Rucianem-Nidzie
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest z nami już 20 lat. Środki zebrane podczas tegorocznego, jubileuszowego finału przeznaczone zostaną na zakup najnowocześniejszych urządzeń do ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.
Wolontariusze
orkiestry
spod znaku czerwonych serduszek pojawili się na ulicach całej Polski 8 stycznia.
Nie zabrakło ich także w Rucianem-Nidzie, gdzie udało
się zebrać rekordową kwotę. Mieszkańcy naszej gminy okazali się w tym roku
wyjątkowo hojni i zasilili orkiestrową skarbonkę kwotą
9 831,99 zł. Najlepszym wynikiem spośród 18 wolontariuszy może pochwalić się
Mateusz Kalinowski. Jego
puszka była wyjątkowo ciężka – po podliczeniu środków
okazało się, że Mateusz zebrał aż 1 776 zł.
Orkiestra grała w RucianemNidzie od samego rana. O
godz. 10:00 w Zespole Szkół
Samorządowych rozpoczął
się turniej piłki siatkowej, godzinę później zmierzyli się
ze sobą szachiści. Główne
punkty finału odbyły się w
Domu Kultury. Na scenie wi-
dowiskowej wystąpiły grupy
wokalne DK, chór seniorów
z Rucianego-Nidy, a także
przedszkolaki. Po południu
wystąpiły zespoły The Legat,
Maag oraz gwiazda dnia –
Błękitny Nosorożec.
Wydarzeniom tym towarzyszyła wystawa zdjęć Mariusza Dąbrowskiego z podróży po Gruzji, loterie fantowe
i zabawy plastyczne. Można
było również zbadać ciśnienie i poziom cukru, a także skorzystać z przejażdżek
konnych oraz samochodem
strażackim, a także spróbować swoich sił na strzelnicy.
Szczególnym zainteresowanie osób, które przybyły do
lokalnego sztabu WOŚP cieszyły się pokazy ratownictwa
medycznego i technicznego
oraz Fire Show – zjawiskowe
zabawy z ogniem. Imprezę
zakończyło tradycyjne, wieczorne światełko do nieba.
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
żołnierz
AK
tłumacz
literat
Sylwetki
23
Bronisław Zieliński
Ocalić od zapomnienia, ukazać naszym czytelnikom sylwetki Tych, którzy tę ziemię pokochali
i czuli się z nią związani. Tu odpoczywali, pracowali i tworzyli. Taki jest cel tego cyklu.
Bronisław Zieliński, fot. 1976 rok
Bronisław Zieliński urodził się 22 sierpnia 1914 roku
w Innichen w Szwajcarii, zmarł w Warszawie 12 marca 1985 roku. Był pisarzem, tłumaczem – przyjaźnił
się z Ernestem Hemingwayem, przetłumaczył na język polski wiele jego książek. Przed wojną w 1938 roku
ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, służył
w 1 Pułku Szwoleżerów im. Józefa Piłsudskiego, z którym brał udział w Kampanii Wrześniowej.
Bronisław Zieliński był postacią niezwykle barwną
– kawalerzysta, żołnierz Armii Krajowej, więzień komunistycznego reżimu, zachował w sposobie bycia przedwojenną elegancję i szyk. Niezwykle inteligentny, o wspaniałym
poczuciu humoru i nienagannych manierach, przyciągał
uwagę i budził sympatię. Był błyskotliwym rozmówcą,
erudytą, a przede wszystkim znakomitym towarzyszem
myśliwskich wypraw. Myślistwo było jego pasją.
Mieszkaliśmy blisko siebie na Mokotowie, polowaliśmy w jednym kole łowieckim, więc często wspólnie
samochodem jeździliśmy na polowania. Podczas jednej
z takich wypraw zaproponował mi wypicie bruderszaftu, poczułem się ogromnie zaszczycony. Miałem wtedy trzydzieści lat, a Bronek – już wówczas utytułowany
pisarz i tłumacz – miał dzieci prawie w moim wieku.
Pamiętam wiele wspólnych wypraw do lasu i prowadzone wspaniałe rozmowy, których nigdy nie zapomnę. Za
te właśnie rozmowy jestem mu dozgonnie wdzięczny.
Kiedy pamiętnego marcowego dnia zadzwonił telefon
i usłyszałem, że Bronek nie żyje, poczułem wielką stratę
i pustkę. Po kilku latach słuchałem obszernego wywiadu ze wspaniałym aktorem Edwardem Dziewońskim.
Na pytanie postawione przez dziennikarkę: „A czego panu brakuje najbardziej?”, odrzekł bez namysłu: „Dwóch osób, których już nie ma – Bronisława
Zielińskiego i Jerzego Wasowskiego”. A więc nie tylko
ja tak postrzegałem Bronka.
W wspomnieniach naszych wypraw łowieckich do
Puszczy Piskiej wracam często, do zimowych wieczorów i towarzyszących im rozmów. Bronek opowiadał
o wojnie, swoich wojennych doświadczeniach i różnych zdarzeniach, o dziwnych zrządzeniach losu, które potrafią zdecydować o ludzkim życiu. Wspominał,
jak po Powstaniu Warszawskim próbował wywieźć
ciężko chorego ojca z płonącej stolicy. Udało mu się
zdobyć furmankę, ułożył na niej ojca i ruszyli w kierunku Pruszkowa. Na wysokości dzisiejszego Dworca
Zachodniego, wówczas były tam tylko pola, na rozstajach polnych dróg zatrzymał ich żandarm i zażądał
okazania dokumentów. Bronek wyjął z kieszeni fałszywą legitymację potwierdzającą, że jest pracownikiem
RGO – Rady Głównej Opiekuńczej. Niemcy honorowali dokumenty tej organizacji. Żandarm uważnie
przeglądał legitymację i nagle ryknął: „Przecież ta legitymacji jest fałszywa!”. Bronkowi wydawało się, że to
już koniec, że zaraz z ojcem będą aresztowani. Patrzył
skamieniały na Niemca, którego twarz zaczęła przybierać dziwny wyraz. Żandarm głośno przeliterował widniejącą w dokumencie nazwę Innichen i zapytał, czy to
jest prawdziwe miejsce urodzenia Bronka. Gdy Bronek
potwierdził, tak, to jest prawda, żandarm lekko się
uśmiechnął i powiedział: – „Ja też urodziłem się w tej
miejscowości. Pozwólmy odetchnąć sercu… Uciekaj
stąd, szybko…”. Ścięty batem koń ruszył galopem.
Gdy po chwili Bronek obejrzał się za siebie, zobaczył,
jak do żandarma dojeżdża motocyklista, który zmieniał go na posterunku. Z „wojennymi” opowieściami
Bronka łączy się także inne zdarzenie. Pamiętam, jak
w 1980 roku PIW wydał książkę „Z fałszywym auswe-
był Bronka szwagrem i przyjacielem – razem budowali
w salonie okazały kominek. Moja wizyta nieco zdezorganizowała prace budowlane, ale wieczór w tym towarzystwie był niezapomniany.
Na Mazurach Bronek miał swoje ulubione miejsca. Często przemierzał leśne dukty, łąki i zręby między
Jagodzinem, Blankową Strugą a Karwikiem. Zdarzało
się, że wychodziliśmy z leśniczówki wcześnie rano i snuliśmy się po lesie do wieczora. W plecaku zawsze mieliśmy coś do jedzenia i picia, by w chwili zmęczenia usiąść
gdzieś na zrębie lub nad jeziorem. Kiedy było chłodno,
rozpalaliśmy niewielkie ognisko. Pewnego razu, gdy siedzieliśmy przy ogniu na skraju bindugi, usłyszeliśmy
dziwne odgłosy dobiegające od strony leśnej drogi, łączącej Karwik z Niedźwiedzim Rogiem i Końcewem. Ktoś
klął siarczyście i łamiąc gałęzie, przedzierał się w naszym
kierunku przez gęstwinę. Po chwili stanął przed nami
spocony i zmęczony Bohdan Czeszko. Zadowolony, że
znalazł nas w lesie, wykrzyknął: „Nareszcie was znalazłem! Dowiedziałem się od Olesia (leśniczy z leśniczów-
Bronisław Zieliński i Ernest Hemingway na Wgórzach Idaho, fot. 1958 rok
isem w prawdziwej Warszawie”. Jej autor, Stanisław
Jankowski ps. „Agaton”, opisywał losy niewielkiej komórki wywiadu AK, która w czasie okupacji zajmowała się podrabianiem dokumentów niemieckich. Książka
budziła duże zainteresowanie. W jednej z rozmów żywo
opowiadałem Bronkowi o świetnej publikacji. Bronek,
gdy wysłuchał moich peanów, stwierdził: „Andrzejku,
wpadnij do mnie dziś wieczorem, porozmawiamy o tej
książce…”. O umówionej porze zapukałem do drzwi.
Po przejściu do salonu zobaczyłem na podłodze sterty cegieł, skrzynię z zaprawą murarską, trochę gruzu i rozłożone kafle. Nad gruzowiskiem pochylał się
mężczyzna z kielnią w dłoni. Pomyślałem, że to majster wynajęty do budowy kominka. Bronek z nieco tajemniczą miną powiedział: „Andrzeju, pozwól, że ci
przedstawię mojego szwagra – Stanisław Jankowski
«Agaton». Słynny «Agaton», po wojnie znany architekt,
ki na Kierzku), gdzie mogę was znaleźć. Popatrzcie, jaką
mam wspaniałą szkocką whisky, nie będę jej pił sam…”.
Było już ciemno, gdy w dobrych nastrojach ruszyliśmy
w powrotną drogę do leśniczówki.
Bronek zwykł mawiać, że podstawą polowania są
trzy elementy: po pierwsze, towarzystwo, po drugie, towarzystwo i po trzecie, towarzystwo – zwierzyny może
w ogóle nie być. Nie dbał też o warunki pogodowe,
w polowaniu nie przeszkadzały mu deszcz ani zimno.
Dlatego zdziwiłem się, gdy w majowy ciepły wieczór
Bronek gwałtownie się zatrzymał i widząc spadające
z nieba krople deszczu, powiedział: „Muszę wrócić po
pelerynę…”. Widząc moją reakcję, pospieszył z wyjaśnieniem: „Andrzejku, to nie o mnie chodzi, ale o mojego pieszczocha…”. Uśmiechnąłem się, patrząc na ukochany sztucer Bronka – Mannlicher-Schoenauer.
Andrzej Arcimowicz
24
Historia
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Czy jeszcze to zobaczę?
Zajęcia Aikido
Od 6 lutego b.r. rozpoczyna działalność Klub Sportowy AIKIDO – Ruciane-Nida. Zajęcia odbywały
się będą dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i
środy, w dwóch grupach wiekowych:
Godz. 18.00 – 13-17 lat
Godz. 19.00 – powyżej 18 lat.
Miejscem ćwiczeń będzie sala sportowa Zespołu
Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie ul. Polna 2.
Zajęcia poprowadzi p. Marek Moroz: AAI Polska
– II dan Aikido Aikikai nadany przez Humbo Dojo
Japonia Tokio i instruktor rekreacji ruchowej,
profil: samoobrona, nadany przez Ministra Sportu i Turystyki.
Więcej informacji pod n-rem telefonu: 691-290961 lub 510-643-525.
Wszystkich zainteresowanych wschodnimi sztukami walki zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach.
Do Rucianego przyjechaliśmy w 1946r., kiedy miałem
zaledwie cztery lata. Z wodą
i wszystkim, co dotyczy naszego żeglarstwa, związany
jestem od najmłodszych lat.
Dzieciństwo i „wczesna młodość” to były oczywiście kajaki, których na jeziorach
było wówczas znacznie więcej. Moja przygoda z żeglarstwem rozpoczęła się wraz z
rozpoczęciem nauki w technikum mechanicznym w Elblągu. Przy szkole działała sekcja żeglarska i bardziej ciągnęło mnie wtedy do pływania
po Zalewie Wiślanym, niż do
nauki. Niestety, patentu wtedy jednak nie zdobyłem, bo
wszystkiemu przeszkodziły
terminy matury.
Po powrocie do domu podjąłem pracę w Zakładzie Płyt
Pilśniowych i Wiórowych. Jednocześnie zająłem się żeglarstwem w ówczesnym klubie
przyzakładowym. Nasze życie
kręciło się wokół pomostów
i hangaru na przystani nad
J. Nidzkim należącej do Ligi
Przyjaciół Żołnierza (na wysokości SKONAR-u - ówczesnego osiedla leśnego). Z Giżycka
ściągnięto „dezetkę” z demobilu i to była chyba pierwsza
nasza prawdziwa „jednostka
pływająca”. Później (1962, a
może 1963 rok?) p. Madejskiemu (imienia już nie pamiętam,
ale na pewno pochodził ze Śląska) jakoś udało się ściągnąć
szalupę z Batorego i zrobiliśmy z niej łódź motorową.
Klub działał w tej formie jeszcze przez parę lat, aż Otokar
Toman założył sekcję żeglarską sportową przy zakładowym klubie sportowym. Byłem członkiem tej sekcji, a jej
działalność bardzo „rozkręcił” p. Adam Owczarczyk. Pomagał mu w tym p. Tadeusz
Kierod i dzięki ich działaniom
WCZORAJ
bakcyl żeglarstwa rozprzestrzenił się wśród dzieci i młodzieży. Sekcja organizowała kursy, młodzież zdobywała
patenty i Ruciane-Nida zaczęło odnosić pierwsze żeglarskie
sukcesy. Przez kilkanaście lat
uzbierała się spora grupa ludzi, których jednoczyła wspólna pasja.
Potem to wszystko się jakoś
rozsypało. Najpierw zaczęło brakować pieniędzy na remonty i nowy sprzęt. Zakład
przeżywał trudności i musiał
powoli rezygnować z utrzymywania kolejnych sekcji sportowych. Początek lat 90-tych
to już upadek fabryki. Wielu świetnych młodych żeglarzy poszło w świat, gdzie znaleźli pracę, pozakładali rodziny i ułożyli sobie życie z dala
od jezior. Przetrwała tylko piłka nożna.
Mam już swoje lata i słyszę
czasem, że jestem „nestorem”
naszego żeglarstwa. Wolny
czas staram się spędzać na
wolnym powietrzu, a więc na
działce, w lesie i gdy tylko to
możliwe – nad wodą. Takich
„zaciągniętych w lata” trochę
nas tu jest i z nostalgią wspominamy dawną świetność.
Czasy, gdy reprezentacje Rucianego-Nidy zdobywały puchary i medale.
Czy to jeszcze wróci? – mam
nadzieję. Bo dla mnie Jezioro Nidzkie to małe, przechylone łódeczki, które mkną pod
wiatr do kolejnej boi. To ten tupot na pomostach i gorączkowa bieganina przed startem.
To wreszcie serdeczny dziecięcy śmiech po wygranym
biegu, a czasem gorycz porażki i łzy skrywane przed trenerem. Mam nadzieję wszystko
to jeszcze u nas zobaczyć…
Sebastian Krzynówek
lata 70.
i DZIŚ
Obecnie
Ruciane-Nida
Ulica Kwiatowa

Podobne dokumenty

Wersja skompresowana - Ruciane-Nida

Wersja skompresowana - Ruciane-Nida Ostatnie spotkanie przed wprowadzeniem nowej taryfy odbyło się 19 czerwca b.r. W trakcie spotkania dyskutowano ostateczną propozycję p. Siwika, która wynosiła 97.60zł. za 1 GJ ciepła. Odbiorcy

Bardziej szczegółowo