Gmina Cisna - Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej

Komentarze

Transkrypt

Gmina Cisna - Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej
Gmina Cisna
w Sercu Bieszczad
Gminne centrum informacji
turystycznej w cisnej
tel./fax. 13 468 64 65
www.Cisna.pl
www.gminacisna.pl
e-mail: [email protected]
CISNA WCZORAJ I DZIŚ
Cisna dawniej Czyasna, datuje
swoje założenie w XVI w. Położona na
starym trakcie solnym, wiodącym na
Słowację przez przełęcz nad Roztokami,
lokowana na prawie wołoskim, stanowiła
własność Balów z Hoczwi.
W wieku XIX trafiła w ręce rodziny Fredrów, stąd też jej sentymentalny
związek z Aleksandrem Fredro. Do momentu akcji “Wisła” zamieszkiwali ją
głównie Łemkowie, Żydzi i garstka Polaków. Ówczesna ludność trudniła się rolnictwem i pracą w lasach, powoli zaczynało się zainteresowanie tym terenem
jako miejscem odpoczynku. Tuż przed II
wojną światową powstał tu pierwszy pensjonat “Beskid”. Po akcji “Wisła”, Cisna
opustoszała, pozostała tu tylko garstka
Polaków
związanych
z Kolejką Leśną
i leśnictwem. Od
połowy lat 50-tych
do Cisnej zaczęła
napływać ludność
z innych regionów
Polski w poszukiwaniu miejsc na
osiedlenie i pracy
w lasach.
W
latach
60-tych gmina ożyła turystycznie, pobudowano pierwsze
schroniska i ośrodki
wczasowe.
Już końcem lat 70-tych Bieszczady znane były ze swych walorów klimatycznych,
ciszy i spokoju, a wędrowne grupy turystów przemierzały pasma połonin.
Od połowy lat 90-tych Gmina Cisna wstąpiła w fazę dynamicznego rozwoju turystyki, a dziś to miejsce znają już prawie wszyscy Polacy. Od 400
miejsc noclegowych w 1992 r. do niemal
3.500 dziś. Mamy cała gamę usług turystycznych, rozwiniętą bazę gastronomiczną i handlową, noclegi w każdym
standardzie, galerie twórczości lokalnej,
całą sieć tras i szlaków turystycznych,
lokalne produkty regionalne i całą masę
ciekawych imprez kulturalnych, sportowych czy artystycznych. Od turystyki
kwalifikowanej po sporty extremalne.
Cisna yesterday and
today
Cisna gestern und
heute
Cisna (formerly Czyasna) dates
back to 16th c. Located on an old salt
route leading to Slovakia over the Nad
Roztokami pass, it was founded under
Wallachian law and belonged to the Bal
family of Hoczew. In the 19th c. it was
transferred to the Fredro family, hence
its sentimental connection with Aleksander Fredro, the famous Polish comedy
writer. Until the resettlement of the local
population (known as “Wisła” operation),
it had been inhabited mainly by the Lemkos, the Jews and a handful of Poles. Even
though the main occupation of the population was farming and forestry then, the
region was slowly gaining popularity as a
resort. Shortly before WW II the first
guest house “Beskid”
was opened. After the
”Wisła” operation Cisna emptied; only a
handful of Poles working on the Forest
Railway (Kolejka Leśna) and in forestry
remained tere. Since the 1950s Cisna
has been a target
of people flocking
from other regions
Poland’s in search
of jobs in forestry
and places to live. In the 1960s the
commune revived thanks to tourism, the
first shelters and leisure centres were
built. At the end of the 1970s the Bieszczady Mountains were already known for
their climatic values, peace and quiet,
and hikers roamed over the połoniny –
mountain pastures. In the mid 1990s the
Commune of Cisna entered a stage of
dynamic tourism development. Now the
place is a household name to almost everybody in Poland. We started with 400
beds in 1992 and now we have almost
3,500 of them. We offer a whole range of
tourist services, well-developed catering
and commercial facilities, accommodation at every standard, local art galleries,
a network of tourist paths and trails, local produce and innumerable attractive
cultural, sports and arts events: from
specialist tourism to extreme sports.
Cisna (früher Czyasna) wurde im
XVI Jahrhundert gegründet. Gelegen am
alten Salztrakt, der in die Slowakei über
den Pass “Nad Roztokami” führte und gegründet auf walachischem Recht, befand
sich Cisna im Eigentum der Adelsfamilie
der Balen aus Hoczew. Im XIX Jahrhundert gelangte es unter die Herrschaft der
Familie Fredro und ist dadurch mit dem
polnischen Komödienautor Aleksander
Fredro bis heute sentimental verbunden.
Bis zur “Aktion Weichsel”, in der Lemken
und Bojken ausgesiedelt wurden, lebten
in Cisna hauptsächlich Lemken, Juden
und einige Polen. Die Bevölkerung war
in der Landwirtschaft und im Forst tätig.
Langsam entstand auch ein Interesse an
diesem Ort als Erholungsgebiet. Unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg wurde die erste Pension namens “Beskid”
erbaut. Nach der “Aktion Weichsel” war
Cisna entvölkert. Es verblieben nur ein
paar polnische Einwohner, die mit der
Schmalspurbahn und dem Forst verbunden waren. In der Mitte der 50er Jahre
zog Bevölkerung aus anderen Regionen
Polens auf der Suche nach Waldarbeit
und Niederlassungsmöglichkeiten nach
Cisna. In den 60er Jahren entstanden die
ersten Herbergen sowie Erholungsobjekte
und die Gemeinde begann sich touristisch
zu entwickeln. Schon zum Ende der 70er
Jahre waren die Bieszczady aufgrund der
Klimaqualität, Ruhe und Einsamkeit bekannt und Touristengruppen wanderten
auf den Połoniny (Almwiesen). Seit den
90er Jahren entwickelt sich die Gemeinde
Cisna dynamisch, so dass diese Region
fast allen Polen bekannt ist. Die Anzahl
der Übernachtungsplätze ist von 400 im
Jahr 1992 auf heutige 3500 gestiegen.
Wir bieten eine Palette an touristischen Dienstleistungen vom Aktivtourismus bis zu Extremsportarten, eine
entwickelte Gastronomie, gute Einkaufmöglichkeiten, Übernachtungen für jeden
Geldbeutel, Galerien mit einheimischer
Kunst, ein Netz von Wander- und Radwegen, regionale Produkte und diverse Kultur-, Sport- und Kunstereignisse an.
IMPREZY KULTURALNE
I SPORTOWE
Cultural and sports
events
Kultur- und Sportveranstaltungen
BIESZCZADZKI BIEG NARCIARSKI
SZLAKIEM KOLEJKI LEŚNEJ - “Od
Niedźwiedzia do Kija” Wetlina – Wola
Michowa corocznie w styczniu torowisko
kolejki leśnej zamienia się w niepowtarzalny i pełen uroków szlak narciarstwa
biegowego.
GÓRSKIE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI - druga połowa maja,
prestiżowa impreza samochodowa.
“WSZECHSTRONNY KONKURS KONIA
BIESZCZADZKIEGO” - zawody konne zazwyczaj odbywają się w maju lub
czerwcu, w bieszczadzkim stylu, z mnóstwem zabaw i konkursów dla wszystkich
uczestników imprezy.
„BIEG RZEŹNIKA” - bieg na odcinku
80km głównym czerwonym szlakiem turystycznym.
„DNI GMINY CISNA” - Cisna corocznie trzeci weekend lipca, święto naszej
gminy, koncerty, przedstawienia, wystawy prac lokalnych twórców, mnóstwo
dobrej zabawy przez dwa dni i smaczne
regionalne jadło.
The Bieszczady ski race along
the Bieszczady Railway route
– „”Od Niedźwiedzia do Kija” Wetlina –
Wola Michowa each year in January the
rail of The Bieszczady Railway turns into
a unique and picturesque route for ski
racing.
„Mountain Car Championship
of Poland” – the secondo half of May,
a prestigious car event.
„The Comprehensive Competition of the Bieszczady Horse” is
held in Dołżyca, near Cisna. It is a horse
competition in the Bieszczady style with
plenty of games and competitions for all
the participants.
„Bieg Rzeźnika( The Butcher’s
Race) – 80 kms run along main red touristic route.
„The Days of Cisna” is an annual
commune holiday the third weekend in
July. There are concerts, presentations,
local art exhibitions, lots of good fun and
tasty regional food.
Der
Bieszczady-Schilanglauf
entlang
den
Schienen
der
Schmalspurbahn - „Vom Bär bis
zum Kij“ (“Od Niedźwiedzia do Kija”)
Wetlina - Wola Michowa; jährlich im Januar verwandelt sich das Gleisbett der
Schmalspurbahn in eine einzigartige und
verzaubernde Schilanglaufbahn
Bergautorallye
Meisterschaft von Polen; in der 2. Maihälfte, renommierte Rennfahrt
“Vielseitiger Wettbewerb des
”Bieszczady-Pferdes”;
Reitwettkampf im Mai oder Juni im BieszczadyStyl, mit viel Spaß und Wettbewerb für
alle Beteiligten
“Fleischer Lauf” (”Bieg Rzeźnika”); Wettbewerb entlang des roten
Hauptwanderwegs (80 km)
“Tage der Gemeinde Cisna” – Cisna; jährlich, am dritten Juliwochenende, das Fest unserer Gemeinde mit vielen
Konzerten, Vorstellungen und Kunstausstellungen einheimischer Künstler, dazu
viel Spaß durch zwei Tage und leckere
“BIES CZAD BLUES” - cykliczna impreza bluesowa - druga połowa lipca, koncerty bluesowe, zabawy, wystawy artystyczne.
“NATCHNIENI BIESZCZADEM” - Cisna festiwal muzyczny, koncerty, wystawy artystyczne, konkursy poetyckie, dwa
dni dobrej zabawy.
“ROZSYPANIEC”
Bieszczadzkie
Spotkania ze Sztuką - połowa sierpnia,
wspaniałe koncerty poezji śpiewanej,
bluesa i piosenki turystycznej, wystawy
artystyczne, konkursy poetyckie, bieszczadzki klimat i fantastyczna atmosfera
tego wydarzenia artystycznego.
KONCERTY JAZZOWE W KAWIARNI
„STARE SIOŁO’’ - Wetlina począwszy
od maja aż do października rozbrzmiewa
w “Starym Siole” muzyka jazzowa, panuje tam specyficzny klimat i wspaniała
atmosfera.
“BIESZCZADZKIE ZADUSZKI FOLKOWE” - Cisna - listopad, specyficzny dla
tej pory roku klimat artystyczny, liczne
koncerty muzyczne.
„Bies Czad Blues” in Dołżyca near
Cisna. This cyclic blues event is held in
the second half of July. There are concerts, parties and art exhibitions.
„Inspired by Bieszczad” – Cisna –
music festiwal, concerts, art. Exhibitions,
poem contess, twdays of good fun.
„Rozsypaniec” Festival of Various Arts is held in the second half
of August with wonderful concerts of
sung poetry, blues and tourist songs,
art exhibitions, poetic competitions, all
taking place in the fantastic atmosphere
of this artistic event and in the special
Bieszczady climate.
Jazz concerts In „Stare Sioło”
café – Wetlina – from May up to October you can listen to jazz music in „Stare
Sioło”, you can feel the specific and great
atmosphere of that place.
The Bieszczady Folk All Souls’
Day – Cisna – November, characteristic
for this time of year, artistic atmosphere,
lots of music concerts.
regionale Spezialitäten
“Bies Czad Blues”; regelmäßig wiederkehrendes Bluesfestival in der zweiten
Julihälfte mit verschiedenen Blueskonzerten und Kunstausstellungen
“Natchnieni Bieszczadem” – Cisna; Musikfestival, Konzerte, Kunstausstellungen, Poesiewettbewerb, zwei Tage
Spaß
“Rozsypaniec” – BieszczadyTreffen mit Kunst; Mitte August,
tolle Konzerte mit gesungener Poesie,
Blues und touristischen Liedern, Kunstausstellungen,
Poesiewettbewerbe,
dazu fantastische Bieszczady-Stimmung
durch dieses künstlerische Ereignis
Jazzkonzerte in dem Café “Stare Sioło” – Wetlina; Mai bis Oktober,
regelmäßige Treffen mit Jazzmusik und
guter Stimmung
“Folk Bieszczady Allerseelen”
(“Bieszczadzkie Zaduszki Folkowe”) – Cisna; November, spezifische und dieser
Jahreszeit entsprechende künstlerische
Stimmung, zahlreiche Musikkonzerte
PRZYRODA BIESZCZADÓW
Bieszczady - najczystszy zakątek Polski i Europy środkowej, leżący
w paśmie malowniczych Karpat, z charakterystycznymi trawiastymi połoninami
i pięknym bukowym lasem. Żyje tu cała
masa chronionych zwierząt m.in: rysie,
wilki, bobry, borsuki, niedźwiedzie, żbiki,
orły przednie czy puchacze, a także zwierzyna łowna: jelenie karpackie, sarny,
dziki, lisy czy zające. Flora Bieszczadów
liczy około 940 gatunków, z czego blisko 170 to gatunki górskie (33 alpejskie
i 43 subalpejskie). Część obszaru Gminy
Cisna wchodzi w skład Bieszczadzkiego
Parku Narodowego, a reszta znajduje się
w granicach Ciśniańsko – Wetlińskiego
Parku Krajobrazowego. Część południowo - wschodnia niemal w całości pokryta jest lasami, pozwala turyście poczuć
smak bieszczadzkiej przygody, odetchnąć
pełną piersią - czystym i świeżym powietrzem, pełnym zapachu żywicy i kwiecia.
W tym rejonie Polski przyroda odkrywa
swe niepowtarzalne uroki o każdej porze roku. Na pieszych i rowerowych szlakach spotkasz unikalną roślinność czy
chronione zwierzę, posłuchasz śpiewu
słowika czy świerszcza, wypijesz łyk krystalicznej wody z górskiego potoku i zerwiesz dojrzałą poziomkę lub dorodnego
prawdziwka. Tu nacieszysz oczy pięknem
krajobrazu i spotkasz ludzi radosnych
i życzliwych każdemu. Gdy przyjedziesz
raz, będziesz wracał tu zawsze, by
w bieszczadzkiej głuszy, naładować wyczerpane codziennym życiem – baterie.
Pisząc o Bieszczadach wypada
również stwierdzić, że cały ten region jest
pewnego rodzaju “osobliwością”, którą
warto zobaczyć. Za takim jego określeniem przemawiają czynniki geograficzne,
przyrodnicze, historyczne i społeczne, zarówno te dawne jak i współczesne. Temat
jest niebywale obszerny, dlatego przedstawiamy Państwu niektóre miejsca z terenu Naszej Gminy i okolic, które warto
odwiedzić.
The nature of the
Bieszczady mountains
Natur des Bieszczady
Gebirges
The Bieszczady is the cleanest spot
in Poland and Central Europe, situated
in the picturesque Carpathian Moutains
with their characteristic grassy mountains pastures (połoniny) and beautiful beech forests. Many protected animals live
here among them being lynxes, wolves,
beavers, badgers, bears, wildcat, eagles,
and horned owls. Aslo game such as the
Carpathian deer, roe deer, wild boars, foxem, and hares. The flora of the Bieszczady comprises of about 940 species,
in that close to 170 of them are moutain
species (33 Alpine and 43 sub Alpine). A
part of the Cisna commune belongs to the
Bieszczady National Park, and the rest is
located with in the limits of the Cisna –
Wetlina Landscapes Park. The south-estern part is al most completly forests,
and it is the place where a tourist can feel
the teasty of the Bieszczady adventures,
deeply breathe in the clean and fresh air
that is full of the smell of pine and spring
blossoms. The nature reveals its unique
charm in this region of Poland in every
season. You can meet rare vegetation or
protected animals on the hiking and cycling trails, you can listen to the singing of a
nightingale or a cricket, you can drink the
crystalline water from a mountain stream
and you can pick a ripe wild strawberry or
a splendid mushroom. You can feast your
eyes on the beauty of the landscape, and
you can meet cheerful and kind – hearted
people. If you come once, you will always
be coming back again and again to the
Bieszczady wilderness to have your energy restored.
Die
Polnischen
Waldkarpaten
(Bieszczady) liegen im Gebirgszug der
malerischen Karpaten mit charakteristischen, grasbewachsenen Almwiesen
(Połoniny) und wunderschönen Buchenwäldern. In freier Wildbahn leben hier:
Luchse, Wölfe, Bären, Biber, Dachse,
Wildkatzen, Steinadler und Uhus, wie
auch Jagdwild: Rothhirsche, Rehe, Wildschweine, Füchse und Hasen. Die Flora
der Bieszczady umfasst zirka 940 Gattungen, von diesen sind 170 Berggattungen
(33 alpin und 43 subalpin). Ein Teil der
Gemeinde Cisna erstreckt sich auf dem
Gebiet
des
Bieszczady-Nationalparks
(Bieszczadzki Park Narodowy, BdPN)
und der Rest befindet sich innerhalb der
Grenzen des Landschaftsschutzparks “Ciśniańsko – Wetliński Park Krajobrazowy”.
Der süd-östliche Teil ist fast ganz mit
Wäldern bedeckt. Touristen können hier
unberührte Natur schmecken, frische Luft
voll mit Harz- und Blumenduft einatmen.
In diesem Teil Polens entfaltet die Natur
zu jeder Jahreszeit ihre Schönheit. Auf
den Wander- und Radwegen begegnen
Sie einer außergewöhnlichen Pflanzenwelt und unter Schutz stehenden Tieren,
hören Sie den Gesang der Nachtigall oder
das Zirpen der Grille, trinken Sie einen
Schluck kristallklaren Bachwassers, sammeln Sie ein paar Walderdbeeren und
prächtige Steinpilze. Hier erfreuen sich
Ihre Augen an der schönen Landschaft
und Sie treffen fröhliche und freundliche
Leute. Wer schon mal in die Bieszczady
gereist ist, wird immer wieder zurückkehren um sich in der Stille der Bieszczady
zu erholen.
Die Besonderheiten der Bieszczady sind
geografischer, historischer und gesellschaftlicher Natur.
Im folgenden Abschnitt stellen wir Sehenswürdigkeiten und Attraktionen unserer
Gemeinde und ihrer Umgebung vor.
WARTO ZOBACZYĆ
What is worth seeing
sehenswertes
Jednym z takich miejsc jest Rezerwat „Sine Wiry” o pow. całkowitej 450,19
ha, z czego na terenie Nadleśnictwa Cisna
znajduje się 331,19 ha. Utworzony w celu
ochrony ze względów naukowych, dydaktycznych oraz krajobrazowych przełomowego odcinka rzeki Wetlina. Stanowi on
naturalną ostoję wielu rzadkich i chronionych zwierząt (głównie ptaków i dużych
ssaków – w tym drapieżców), a także
miejsce występowania chronionych roślin
naczyniowych, 28 z nich podlega ochronie
prawnej, z czego 7 podlega ochronie częściowej, a 21 ścisłej w tym m.in. mieczyk
dachówkowaty, tojad wschodniokarpacki,
buławnik mieczolistny i wielkokwiatowy.
Osobliwością rezerwatu jest pozostałość osuwiska skalnego i jeziorka
zaporowego
„Jezioro
Szmaragdowe”.
Osuwisko to powstało latem 1980 r. po
gwałtownych i długotrwałych opadach
deszczu na południowym stoku Połomy
piętrząc wody Wetliny, w wyniku czego
powstało w/w jezioro o pow. 9000 m2.
Rzeka z czasem wyżłobiła sobie koryto
w łapie osuwiskowej, a „Jeziorko Szmaragdowe” zostało zarumuszowane materiałem skalnym.
Kolejnym miejscem o dużych walorach przyrodniczych jest spływający
spod Przełęczy Orłowicza górski strumyczek. Najpierw przepływa on kanałem
pod drogą, a następnie rozlewa się szeroko, by za chwilę spaść w formie wodospadu z wysokości ok. 5 m. Można zejść pod
sam wodospad, kąpać się w stworzonym
przez niego jeziorku, siedzieć na kamieniach, obserwować krystalicznie czystą
i przejrzystą wodę, górską roślinność oraz
wodne porosty. Szczególnie godna polecenia jest kąpiel tuż pod wodospadem. Kiedy
stoi się pod ścianą lodowatej wody, wydaje się, że w całe ciało ktoś wbija mikroskopijne szpilki. Wrażenie niezapomniane
i wbrew pozorom bardzo miłe, choć z pewnością wymagające nieco samozaparcia.
Polecamy
również
wszystkim,
zwłaszcza gościom z dziećmi, odwiedzenie Leśnego Zwierzyńca w Lisznej k/Cisnej. W miejscu tym możemy zobaczyć
m.in. jelenie, daniele, muflony, dziki,
szopy, jenoty, nutrie, fretki, susły, króliki,
świnki morskie, gęsi gęgawy, gęsi bernikle, kaczki krzyżówki, kaczki szmaragdowe, kaczki czubate, bażanty, przepiórki zwierząt systematycznie przybywa.
Na miejscu możemy kupić pamiątki oraz
karmę dla zwierząt.
Ze względu na walory historyczne
polecamy wycieczkę do osiemnastowiecznej cerkwi w Łopience pw. św. Męczennicy
Paraskewii powstałej pod koniec XVIII w.
W centrum Cisnej znajduje się
wzgórze “Betlejemka” z pomnikiem upamiętniającym śmierć milicjantów poległych w obronie wsi w latach 1944-47 r.
Tutaj znajduje się również punkt widokowy na panoramę Cisnej oraz cmentarz położony przy szosie do Majdanu z kilkoma
ciekawymi nagrobkami (m.in. najstarszy
datowany nagrobek w Bieszczadach Antoniego Kwiecieńskiego i jego dwóch
wnuczek z 1842 roku).
One of such places is “Sine Wiry”(Bluish Whirlpools) nature reserve,
with the area of 450,19 ha, out of which
331,19 ha is situated within Cisna Forest
Inspectorate. The reserve was created
to protect the gorge of the Wetlina river
for its beauty, as well as for scientific and
educational reasons. The reserve is a natural refugium for many rare and protected animal species (especially birds and
big mammals – including predators), this
is also the area where protected vascular
plants occur – 28 species are protected,
out of which 7 – is partly protected, and
21 – strictly protected (e.g. tiled gladiolous, east-carpathian aconite, white helleborine and sword-leaved helleborine)
The curiosity of the reserve are the
remainings of rockslide and a barrier lake
“Jeziorko szmaragdowe” (Emerald Lake).
The rockslide came into being in summer
1980, after a heavy and long-lasting rain
over southern slope of Połoma, which
dammed up the Wetlina’s waters and
made a lake whose area was 9000m2 .
After a time, the river gouged its bed in
the rockslide, and “Jeziorko Szmaragdowe” was covered up with rocks.
Another place of great nature values is a moutain spring that flows from
under “Przełęcz Orłowicza” (Orlowicz’s
Col). Firstly, it flows through a conduit
under a road, then it spills widely, and
finally it falls as a waterfall from the altitude of 5 meters. You can go to the
very bottom of the waterfall and bathe in
a little lake made by it, you can sit on
the rocks, watch the crystal-clear water,
mountain flora and water lichens. Bathing just under the waterfall is especially
worth recommending. When you stand
under the wall of ice-cold water it seems
that microscope pins are being stuck into
whole your body. The impression is, against all appearances very nice, although it
demands a bit of persistence.
We would also like to recommend
to everybody, especially guests with kids,
visiting a little forest ZOO in Liszna (near
Cisna). You can see there e.g. stags, fallow deers, mouflons, raccoons, raccoon
dogs, boars, nutrias, ferrets, gophers,
guinea pigs, rabbits, graylags, Canada
geese, mallards, emerald ducks, crested
ducks, pheasants, quails – the number of
species systematically grows. At the mini
ZOO you can buy souvenirs and animals’
food.
Because of historical values, we
would recommend a trip to St. Parasekwia the Martyr’s Orhtodox church in Łopienka, which was built in the end of 18th
century.
In the center of Cisna, there is
“Betlejemka”(Bethlehem) hill, with a
monument commemorating the death of
militiamen who were defendants of the
village between 1944 – 1947. There is
also an overlook for the panorama of Cisna together with its cemetary situated
at the road to Majdan . At the cemetary
there are a few interesting graves (e.g.
the oldest dated gravestone in Bieszczady
– Antoni Kwieciński’s and his two granddaughters, from 1842).
Das Naturschutzgebiet „Sine Wiry”
mit einer Gesamtfläche von 450 ha, von
denen 331 ha in der Försterei Cisna liegen, gehört zu den interessanten Sehenswürdigkeiten der Gemeinde. Es schützt
den steil abfallenden Teil des Flusses
Wetlina wegen seiner wissenschaftlichen, didaktischen und landschaftlichen
Bedeutung. Das Gebiet ist ein Refugium
für viele seltene und geschützte Tierarten
(hauptsächlich für Vögel und große Säugertiere – darunter auch für Raubtiere) so
wie ein Bereich mit geschützten Gefäßpflanzen, von denen 28 unter Naturschutz
stehen: 7 Arten sind zum Teil geschützt
und 21 sind strikt geschützt darunter die
Dachzieglige Gladiole, der OstkarpatenEisenhut, das Langblättrige Waldvöglein
und das Breitblatt-Waldvöglein. Die Besonderheit des Naturschutzgebiets sind
die felsigen Überreste eines Bergrutsches
und ein kleiner Stausee, den man Smaragdsee nennt. Zum Bergrutsch kam es
im Sommer 1980 auf dem Südhang des
Berges „Połoma” nach gewaltigen und
lang andauernden Regenfällen. Der Erdrutsch staute das Wasser der Flusses
Wetlina zu einem See mit der Fläche von
9000 m². Mit der Zeit schuf sich die Wetlina ein neues Flussbett und der Smaragdsee füllte sich langsam mit Geröll. Eine
weitere Naturattraktion ist der unter dem
Pass „Przełęcz Orłowicza” ausströmende
Bach. Zunächst fließt er in einem Kanal
unter dem Weg um sich dann auszubreiten
und in einem fünf Meter hohen Wasserfall
zu Boden zu gehen. Man kann bis unter
dem Wasserfall gehen, in seinem kleinen
See baden, auf einem Stein sitzen, das
kristallklare Wasser betrachten, so wie
Gebirgspflanzen und Wasserflechten bestaunen. Besonders empfehlenswert ist
ein Bad unter dem Wasserfall. Wenn man
unter der Wand des kalten Wasser steht,
hat man den Eindruck, dass jemand
einem in den Körper mikroskopische Nadeln pickt. Das unvergessliche Gefühl ist
wider Erwarten sehr angenehm, obwohl
man ein wenig mutig sein muss. Wir
empfehlen allen, besonders Familien mit
Kindern den Besuch des Waldgeheges in
Liszna bei Cisna. Dort können wir: Wolf,
Hirsche, Damwild, Muflon, Wildschweine,
Waschbären, Marderhunde, Nutrias, Frettchen, Ziesel, Kaninchen, Meerschweinchen, Grau- und Meergänse, Stockenten,
Smaragdenten, Schopfenten, Fasane
oder Wachteln bestaunen. Die Anzahl der
Tiere wächst ständig. Vor Ort können Sie
Souvenirs und Tierfutter erwerben. Unter
historischem Aspekt ist ein Ausflug zur
griechisch-katholischen Kirche namens
„Św. Męczennicy Paraskewii” aus dem
XVIII Jahrhundert in Łopienka besonders empfehlenswert. Im Zentrum von
Cisna befindet sich die Erhebung „Betlejemka” mit einem Denkmal, das an den
Tod von Polizisten erinnert, die zwischen
1944-1947 bei der Verteidigung Cisna
ums Leben gekommen sind. Hier befindet
sich auch ein Aussichtspunkt mit einem
Panoramablick auf den Ort. Sehenswert
ist auch der an der Straße nach Majdan
liegende Friedhof, mit einigen interessanten Grabmälern (darunter das älteste datierte Grabmal aus dem Jahre 1842 von
Antoni Kwieciński und seinen beiden Enkelinnen).
TURYSTYKA AKTYWNA
Active tourism
Aktiv Tourismus
Wiosna – Lato – Jesień
Spring – Summer – Autumn
Frühling–Sommer–Herbst
W Gminie Cisna i całych Bieszczadach mamy wspaniałe warunki uprawiania turystyki aktywnej, od pieszych wędrówek po szlakach turystycznych, które
zapewniają ucztę miłośnikom pięknych
widoków po wycieczki rowerowe wytyczonymi ścieżkami.
SPORTY EXTREMALNE:
Ekscytujące przygody jak jazda
quadem, samochodem terenowym lub
skuterem śnieżnym po trudnych, górskich
drogach i torach sprawnościowych.
Miłośnikom mocnych wrażeń proponujemy sprawdzenie swoich sił w jedynym na terenie Bieszczadów parku linowym “Kamikaze” w Dołżycy. Wyzwanie
stanowi system 22 platform i przeszkód
linowych o różnym poziomie trudności zainstalowanych na drzewach oraz podniebna tyrolka o długości 180 m, biegnąca
nad terenem Ośrodka Wypoczynkowego
“Nad Solinką”.
SZLAK ROWEROWY – ZIELONY
ROWER:
Główna oś Szlaku w Bieszczadach
liczy 105 km, szlak jest oznakowany tabliczkami z wizerunkiem roweru, rozmieszczonymi co ok. 1 km. W miejscach
skrzyżowań dodatkowe oznaczenia to tabliczki kierunkowe oraz tablice informacyjne z całościowym schematem szlaku.
Szlakiem można dostać się na Słowację,
a w przyszłości – również na Ukrainę,
posiada on międzynarodowe oznaczenie
R-61. www.twojebieszczady.pl/sor/zielrower0.php
WYCIECZKI ZAGRANICZNE:
Istnieje także możliwość zorganizowania wycieczki do Lwowa, Koszyc lub
na Węgry np. do Tokaju, za pośrednictwem lokalnych organizatorów tej formy
wypoczynku.
Grupa Eko Karpaty tel. 13 461 10 09,
512 226 481 www.eco-karpaty.com
Stefan Tours tel.13 469 64 13
www.stefantours.pl
KuK Travel tel. 13 44 40 481
www.kuk-travel.pl
WYPOCZYNEK W SIODLE:
Prywatne stadniny zachęcają do
konnych wędrówek bieszczadzkim traktem,
rajdów oraz różnorakich imprez w siodle.
The Cisna commune and the whole Bieszczady mountains offer great places for active tourism: hiking along the
mountains trails, horseback riding, cycling, and some exterme sports like driving quads or 4x4 vehicles along the hard
mountains road or special tracks.
Horseback riding:
Private stables invite for horseback
riding with instructors along the Bieszczady trails and for various events connected
with that sport.
Cycling trail – A Green Bicycle:
The main axis of that Trail in the
Bieszczady is 105 km long. The Trail is
marked with tablets with a picture of a
bicykle placed at a kilometer long intervals. Additional information boards with
the whole map of the Trail and signposts
are placed at the crossroads. Because the
Trail runs into Slovakia, and in the future
it will also run to the Ukraine, it has the
international marking – R – 61.
There are also possibilities for having a tour organised to Lvov in the Ukraine, Kosice in Slovakia or to Hungary by
local tour operators:
„Eko – Karpaty” in Ustrzyki Dolne,
phone: 13 461 10 09,
www.eko-karpaty.com
„Stefan Tours” in Lesko
ph.: + 48 13 469 64 13
www.stefantours.pl
KuK Travel
tel. 13 44 40 481
www.kuk-travel.pl
Die Gemeinde Cisna, so wie die
ganzen Bieszczady bieten gute Bedingungen für den aktiven Tourismus, vom
Wandern über die zahlreiche Wanderwege mit weiten Blicken über die Berge bis
zu Fahrradausflügen entlang der gut ausgeschilderten Fahrradwege.
Für den Extremsportliebhaber
stellen wir Quad-, Geländewagen- und
Schneekatzen für Fahrten durch die
schwierigen Bergwege und gesondert angelegtes Gelände bereit.
Diejenigen, die einen Adrenalinschub benötigen, laden wir zu dem einzigen sich im Bieszczady-Gebirge befindenden Hochseilgarten “Kamikaze” in Dołżyca
ein. Eine Herausforderung bilden 22 Plattformen und eine Hindernisbahn aus Seilen mit einer Länge von 180 Metern mit
verschiedenen Schwierigkeitsgraden, die
auf Bäumen und Seilbrücken mit Seilrollen über dem Gebiet des Erholungszentrums „Nad Solinką” eingerichtet sind.
Fahrradroute – das grüne
Fahrrad (zielony rower). Der Hauptfahrradweg der Bieszczady hat eine Länge von
105 km und ist beschildert (jeden Kilometer ein Schild mit einem Fahrrad-Zeichen
und an den Kreuzungen gibt es zusätzlich
Richtungsschilder und Informationstafeln mit dem ganzen Fahrradwegnetz).
Die Fahrradroute erlaubt in die Slowakei
zu radeln und in der Zukunft auch in die
Ukraine. Die internationale Bezeichnung
der Fahrradroute lautet R-61. www.twojebieszczady.pl/sor/zielrower0.php
Die lokalen Reiseveranstalter organisieren interessante Ausflüge u.a.
nach Lemberg, Kaschau und Ungarn z. B.
in die Weinregion – Tokaj.
GRUPA EKO KARPATY
tel. 13 461 10 09, 512 226 481,
www.eco-karpaty.com
STEFAN TOURS
tel.13 469 64 13, www.stefantours.pl,
KuK Travel
tel. 13 44 40 481, www.kuk-travel.pl
(Führungen in Deutsch und Englisch)
Erholung im Sattel: Private
Gestüte bieten Ausritte durch das Bieszczady-Gebirge, Reit- Touren und verschiedene Veranstaltungen mit Pferden an.
TURYSTYKA PIESZA
Tourist Trails
Wandern und Trekking
Ukształtowanie terenu w Bieszczadach sprzyja turystyce pieszej. Wędrując
po tych jedynych w swoim rodzaju górach możemy odpocząć z dala od zgiełku
i wrzawy. Pooddychać czystym powietrzem, poczuć zapach setek dziko rosnących kwiatów, których woń połączona
z wspaniałymi widokami z połonin sprawia iż zapomina się o wszystkich troskach
i problemach.
Bieszczadzkie szlaki piesze
oznakowane są następującymi kolorami:
SZLAK CZERWONY
Główny szlak który biegnie przez
najwyższe kulminacje danego pasma
grzbietami od Ustronia w Beskidzie Śląskim przez całe polskie Beskidy z najwyższą partią Bieszczad aż do Wołosatego. Na
naszym terenie biegnie Komańcza – Cisna przez Chryszczatą (997 m), Przełęcz
Żebrak (816 m), Wołosań (1071 m), Hon
(820 m), Cisna czas przejścia 9 godzin.
Cisna – Smerek przez Rożki (943
m), Małe Jasło (1102 m), Jasło (1153 m),
Okrąglik (1101 m), Fereczata (1102 m),
Smerek czas przejścia 6 godzin.
Kalnica – Berehy Górne przez
Smerek (1222 m), Przełącz Orłowicza
(1100 m), Osadzki Wierch (1253 m), Połonina Wetlińska (1232 m) Berehy Górne
czas przejścia 6 godzin.
Berehy Górne – Ustrzyki Górne
prze Połoninę Caryńską (1297 m), Ustrzyki Górne czas przejścia 4 godziny.
Ustrzyki Górne – Wołosate przez
Szeroki Wierch (1240m), Tarniczka (1315
m), Siodło pod Tarnicą (1286 m), węzeł
szlaków: znaki żółte w 15 minut doprowadzą nas na wierzchołek Tarnicy (1346
m), najwyższe wzniesienie polskiej części
Bieszczadów, Halicz (1333 m), Rozsypaniec (1280 m), Przełęcz Bukowska (1107
m), Wołosate czas przejścia 7.30 godziny.
SZLAK CZARNY
Szlaki łącznikowe spinające szlaki
oznaczone innymi kolorami oraz dojścia
do schronisk i interesujących miejscowości.
KOLOREM ZIELONYM I ŻÓŁTYM
Znakuje się szlaki łącznikowe.
SZLAK NIEBIESKI
Wyznacza szlaki pokonujące duże
odległości – dalekobieżne, nie będące
jednak szlakami głównymi.
Hiking The lay of the land in the
Bieszczady area is favourable for hiking.
Wandering in these one-of-a kind mountains you can get away from the noise of
the towns and cities. Breathing clean air,
you can smell hundreds of wild flowers,
their fragrance and view the wonderful
landscapes from Połoniny which will cause you to forget about all your concerns
and problems.
The Bieszczady trails are marked
with the following colours:
RED
The mail trawl running along the
highest tops of a given mountain range,
it goes from Ustroń in the Beskid Śląski
along the entire Polish part of the Bieszczady mountains along the highest part
of the Bieszczady to Mount Wołosaty. In
the area of Cisna it runs from Komańcza
to Cisna through Chryszczata (997 m),
Żebrak Pass (816 m), Wołosań (1071 m),
Hon (820 m), it takes 9 hours to get to
Cisna.
Cisna to Smerek through Różki (943 m),
Małe Jasło (1102 m), Jasło (1153 m),
Okrąglik (1101 m), Fereczata (1102 m),
it takes 6 hours to get to Smerek.
Kalnica to Berehy Górne through Smerek (1222 m), Orłowicz Pass (1093 m),
Osadzki Wierch (1253 m), Połonina Wetlińska (1232 m), it takes 6 hours to get
to Berehy Górne.
Berehy Górne to Ustrzyki Górne through
Połonina Caryńska (1297 m), it takes 4
hours to get to Ustrzyki Górne.
Ustrzyki Górne to Wołosate through Szeroki Wierch (1243, 1268 and 1293 m),
Tarniczka (1315 m), Siodło at Tarnica
(1286 m) trails crossing: yellow signs will
lead you in 15 minutes to the top of Tarnica (1346 m the highest spot in the Polish
part of the Bieszczady), Halicz (1333 m),
Rozsypaniec (1280 m), Bukowska Pass
(1110 m), it takes 7,5 hours to get to
Wołosate.
BLACK TRAIL
Connecting trails: linking the trails
marked with other colours leading to mountain lodges and interesting places.
GREEN and YELLOW COLOURS
are used to mark connecting and
access trails
BLUE TRAIL
Long-distance trans, though not
being the main trails.
Die Beschaffenheit des Bieszczczady-Geländes eignet sich hervorragend
fürs Wandern. Diese einzigartigen Berge
ermöglichen die Erholung von Zivilisation
und Lärm bei frischer Luft, dem Geruch
von wilden Blumen und weiten Blicken
von den Almwiesen über die Berge. Die
Wanderer können in dieser Umgebung
alle Probleme und Sorgen vergessen.
Die Bieszczady-Wanderwege sind mit
folgenden Farben bezeichnet:
Roter Wanderweg
Der Hauptwanderweg verläuft
von Ustroń in den Schlesischen Beskiden
durch die höchsten Erhebungen der Polnischen Beskiden und der Hochbieszczady bis nach Wołosate in den Polnischen
Waldkarpaten.
Auf unserem Gebiet verläuft er
wie folgt: Komańcza – Cisna über Chryszczatą (997 m), Pass Żebrak (816 m),
Wołosań (1071 m), Hon (820 m), Cisna,
Wanderzeit: 9 Stunden,
Cisna – Smerek über Rożki (943 m), Małe
Jasło (1102 m), Jasło (1153 m), Okrąglik
(1101 m), Fereczata (1102 m), Smerek,
Wanderzeit: 6 Stunden,
Kalnica – Berehy Górne über Smerek
(1222 m), Pass Orłowicza (1100 m),
Osadzki Wierch (1253 m), Połonina Wetlińska (1232 m) Berehy Górne, Wanderzeit: 6 Stunden,
Berehy Górne – Ustrzyki Górne über Połonina Caryńska (1297 m) Ustrzyki Górne,
Wanderzeit: 4 Stunden,
Ustrzyki Górne – Wołosate über Szeroki
Wierch (1240m), Tarniczka (1315 m),
Siodło pod Tarnicą (1286 m), Wanderwegekreuzung: die gelben Bezeichnungen
führen in 15 Minuten zu dem Gipfel Tarnica (1346 m, der höchste Berg des Polnischen Teils der Walkarpaten) oder weiter
mit rotem Wanderweg durch Halicz (1333
m), Rozsypaniec (1280 m), Pass Bukowska (1107 m), nach Wołosate, Wanderzeit: 7,5 Stunden.
Schwarze Wanderwege
Bezeichnen Verbindungswege zwischen Wanderwegen mit anderen Farben
und bezeichnen Wege, die zu Bergherbergen und interessanten Ortschaften
führen.
Mit der Farbe grün und gelb
Bezeichnet man Verbindungswanderwege.
Blauer Wanderwege
Bezeichnen Wege, die über längere Strecke führen und keine Hauptwege
sind.
BIESZCZADZKA KOLEJKA
LEŚNA
The Bieszczady Forest
Narrow – Gauge Railway
Bieszczader Waldbahn
Niewątpliwie jedną z największych
atrakcji naszej gminy jest Bieszczadzka
Kolejka Leśna.
Jej historia sięga lat 1890 - 1895,
kiedy wybudowano ją z inicjatywy kilku
firm z Budapesztu oraz Wiednia - eksploatujących wtedy bieszczadzkie lasy
i posiadających na tym terenie tartaki.
Niegdyś stanowiła niemal jedyny środek
transpotru, dziś jest zabytkiem muzealnym i wspaniałą atrakcją turystyczną.
Każdy, kto wybiera się w Bieszczady i trafi
w okolice miejscowości Cisna, na pewno
usłyszy o słynnej „Bieszczadzkiej Ciuchci”
czy też o „Bieszczadzkiej Kolejce”.
Chcąc zaspokoić swoją ciekawość
i przekonać się o tym, co w niej jest takiego wyjątkowego, najlepiej udać się
z Cisnej drogą w kierunku Komańczy –
do miejscowości Majdan, gdzie znajduje
się główna stacja i wybrać się na przejażdżkę jedną z tras przejazdu, tj. Majdan - Przysłup - Majdan, Majdan - Balnica - Majdan. Kolejka kursuje od maja
do października oraz podczas ferii zimowych. Rozkład jazdy na stronie www.
kolejka.bieszczady.pl. Poza przejazdami
kursowymi istnieje możliwość zamówienia przejazdu kolejki dla dużych grup.
Informacji udziela:
Biuro Fundacji Bieszczadzkiej
Kolejki Leśnej
Majdan 17, 38- 607 Cisna
tel./fax. 13 468 63 35
e-mail: [email protected]
The railway winds its way among
woods in the mountain ranges.
Its history dates back to 18901895, when it was constructed on the
initiative of a few companies from Budapest and Vienna that explored the forests
of the Bieszczady and operated sawmills
there.Then the railway was quite important, as it enabled to use the then and
present local wealth, namely timber. It
also gave jobs to the local population and
introduced civilization and development
in those neglected, remote areas.In the
1960s the extension of the local paved
roads network resulted in car transport
developing dramatically, thes enabling
more free travel. This, in turn, resulted
in a massive inflow of tourists to the
Bieszczady. Wandering about, the tourists also discovered the charm of a trip on
the Bieszczady Railway.Nowadays, due
to low costs of road transport, the timber is no longer carried by train.The train
runs regularly from May to September on
the route: Majdan – Przysłup- Majdan ,
Majdan – Balnica- Majdan. It also offers
chartered rides.
Detailed information, timetables and prices are available on the website:
www.kolejka.bieszczady.pl
Biuro Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki
Leśnej
(Bieszczady Forest Railway Foundation
Office) in Cisna-Majdan
38-607 Cisna
tel./fax. 13 468 63 35
e-mail: [email protected]
Unzweifelhaft ist eine der größten
Attraktionen die Schmalspurbahn (Bieszczadzka Kolejka Leśna) Ihre Geschichte
reicht in die Jahre 1890 bis 1895, in denen sie auf Grund der Initiative einiger
Wiener und Budapester Firmen entstand,
die hiesige Wälder abholzten und auf dem
Gebiet Sägewerke besaßen. Früher war
sie das einzige Transportmittel, heutzutage ist sie Museumsgut und erfreuliche
Touristenattraktion. Jeder, der sich in die
Bieszczady begibt und in die Gegend von
Cisna trifft, bekommt bestimmt etwas
über die berühmte Schmalspurbahn zu
hören, die von den hiesigen Einwohnern
liebevoll „bieszczadzka ciuchcia” genannt
wird. Um seine Neugierde zu befriedigen
und um zu erfahren, was an der Schmalspurbahn so besonders ist, fährt man am
besten aus Cisna in Richtung Komańcza
zum Ort Majdan, wo sich die Hauptstation
befindet. Die Schmalspurbahn kursiert
auf zwei Strecken: Majdan - Przysłup Majdan und Majdan - Balnica - Majdan
vom Mai bis zum Oktober und während
der Winterferien.
Der Fahrplan befindet sich auf der
Internetseite
www.kolejka.bieszczady.
pl. Außerhalb des Fahrplans besteht die
Möglichkeit der Anmietung durch Gruppen. Mehr Informationen finden sie direkt
beim Betreiber:
Biuro Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki
Leśnej
Majdan 17, 38- 607 Cisna
tel./fax. 13 468 63 35
e-mail: [email protected]
MACIEJóWKA
tel. 606 905 725
Oferujemy pokoje 2,3 i 4 osobowe.
Do dyspozycji gości parking, plac zabaw.
Dostęp do internetu.
Zapraszamy!!!
www.maciejowka.bieszczadypolska.pl
BIESZCZADY ZIMĄ
Zima w Bieszczadach to okres białego szaleństwa. Gruba warstwa białego
puchu pokrywa górskie ścieżki i dukty. To
wspaniały czas dla narciarstwa zjazdowego i biegowego. Na miłośników tego sportu czekają rodzinne wyciągi narciarskie.
WYCIĄG NARCIARSKI Kalnica –
długość tras 850m. 800 m. 650 m. - tel.
kom. 501 170 434, www.kalnica.pl
Tych, którzy wolą na nartach biegać niż zjeżdżać zapraszamy na narciarskie trasy biegowe wokół Wetliny (informacje szczegółowe na stronie www.cisna.
pl, www.wetlina.org). Dla amatorów przeżyć extremalnych, mamy w zanadrzu wypożyczalnie skuterów śnieżnych.
THE BIESZCZADY
MOUNTAINS IN WINTER
Winter in den
Bieszczady
Winter in the Bieszczady is a time
for skiing. The thick layer of white snow
covers tha mountain paths and forest
tracks. It is a wonderful place for the downhill and cross-country skiing. THE SKI
LIFTS meet the needs of all ages.
Kalnica – the route length: 850 m,
800 m, 650 m, mobile +48 501 170 434,
www.kalnica.pl
If you prefer cross- country skiing,
you are welcome to ski on the crosscountry routes around Wetlina (the detailed information on the sites: www.cisna.
pl, www.wetlina.org ).
Der Winter verzaubert die Bieszczady in eine einmalige Region Polens.
Eine dicke Schicht von Schnee bedeckt
Gebirgs- und Waldwege. Es beginnt eine
wunderschöne Zeit für Abfahrt- und Langlaufschiliebhaber, auf die der familiäre
Schilift in Kalnica wartet:
Kalnica – Länge der Schipisten:
850 m, 800 m, 650 m, Handy: 501 170
434, www.kalnica.pl
Für diejenigen, die Laufschi bevorzugen, warten die Schilaufstrecken in
der Umgebung von Wetlina (ausführliche
Informationen unter www.cisna.pl, www.
wetlina.org). Auch Extremsportfans finden etwas für sich und können in lokalen
Verleihen Schneekatzen mieten.
Smerek 67, 38-608 Wetlina
tel. 531 000 126
www.pawelniecalkiemswiety.pl
– sercu Bieszczadów przy „Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej”
KOMUNIKACJA LOKALNA
Local transport
BUSY - prywatne busy zapewniające komunikację w obszarze Bieszczadów przez
cały rok dla osób indywidualnych i grup.
Szczegółowe informacje na stronie www.
cisna.pl
PKS - rozkład jazdy po Bieszczadach na
stronie www.vtbieszczady.pl
tel. PKS Sanok – 13 464 39 16 SAN BUS – komunikacja międzymiastowa www.sanbus.sanok24.pl,
tel. 13 469 11 53
tel. kom. 605 935 521
NEOBUS – komunikacja międzymiastowa
www.neobus.pl
tel. 17 276 01 95
tel. kom. 696 364 629
PORT LOTNICZY Rzeszów – Jasionka
www.lotnisko-rzeszow.pl,
tel.17 852 00 81, 17 717 86 11
Mini buses – private mini buses that
provide transport within Bieszczady for all
year long. Individual tourists as well as
groups can use this form of tranport.
PKS – the timetable within Bieszczady –
www.bieszczady.pl
tel. (PKS Sanok) 13 464 39 16
SAN BUS – long-distance transport
www.sanbus.sanok24.pl
tel. 13 469 11 53 or
(mobile) 605 935 521
NEOBUS – long-distance transport –
www.neobus.pl
tel. 17 276 01 95
(mobile) 696 364 629
Airport Rzeszów – Jasionka
www.lotnisko-rzeszow.pl
tel. 17 852 00 81, 17 717 86 11
PRZEJŚCIA GRANICZNE
GRANICA ZE SŁOWACJĄ:
Radoszyce – Palota
Przejście graniczne międzynarodowe, przeznaczone dla ruchu granicznego
osobowego i ciężarowego samochodów
o ciężarze całkowitym do 7,5 tony. Przejście czynne jest całodobowo.
Barwinek - Vysny Komarnik
Przejście drogowe, ruch osobowy, ruch towarowy, mały ruch graniczny.
Przejście całodobowe.
GRANICA Z UKRAINĄ:
Krościenko – Smolnica
Przejście drogowe, uproszczony
ruch graniczny. Przejście całodobowe.
Border crossing-points
Slovakia border:
Radoszyce – Palota
Border crossing-point designated
for personal and vehicular traffic (for cars
weighing not more than 7,5 tons). The
crossing is open 24 hours a day.
Barwinek – Vysny Komarnik
Border crossing-point designated
for personal and vehicular (also commodity) traffic. The crossing is open 24 hours a day.
Ukrainian border:
Krościenko – Smolnica
Border crossing-point designated
for personal and vehicular traffic; the
border traffic is simplified. The crossing is
open 24 hours a day.
Örtliche
Verkehrsmittel
Öffentliche und private Busse
sichern den Verkehr im Bieszczady-Gebirge über das ganze Jahr für Individualtouristen und Gruppen. Ausführliche Infos
unter www.cisna.pl
Öffentliche Busse (PKS) – den
Fahrplan für die Bieszczady-Region finden
Sie unter:
www.vtbieszczady.pl
PKS in Sanok - tel. 13 464 39 16
SAN BUS – Fernverkehr, Infos unter
www.sanbus.sanok24.pl
tel. 13 469 11 53,
Handy: 605 935 521
NEOBUS – Fernverkehr, Infos unter
www.neobus.pl
tel. 17 276 01 95,
Handy 696 364 629
Flughafen Rzeszów – Jasionka:
www.lotnisko-rzeszow.pl
tel.17 852 00 81
Grenzübergänge
GRENZE MIT DER SLOWAKEI:
Radoszyce – Palota;
internationaler Grenzübergang für
PKW und LKW bis 7,5 t, 24 Stunden geöffnet
Barwinek - Vysny Komarnik;
Grenzübergang für PKW und LKW,
Fußgänger, 24 Stunden geöffnet
Grenze mit der Ukraine:
Krościenko – Smolnica;
Grenzübergang für PKW und LKW,
vereinfachte Grenzüberschreitung, 24
Stunden geöffnet
GASTRONOMIA
GASTRONOMY
Gastronomie
W Bieszczadzkim menu znajdziesz
przysmaki, jakich nie ma w innych regionach Polski. Tu skosztujesz dziczyzny, potraw z runa leśnego, potraw kuchni łemkowskiej i bojkowskiej, wspaniałych ryb
z lokalnych wód i produktów bieszczadzkich rolników. Nie zabraknie dań dla amatorów kuchni tradycyjnej i nowoczesnej,
zakropionych dobrym winem czy nalewką.
Corocznie organizujemy konkurs
gastronomiczny dla gestorów bazy gastronomicznej pt.: “Swojskie Ciśniańskie
Jadło”.
In Bieszczady’s menu you will
find delicacies which you will never find
in other regions of Poland. You can taste
here venison, underbrush dishes, Lemkos’ and Bojkos’ cuisine dishes, local farmers’ products and fantastic fish of local
waters. There are plenty of traditional as
well as modern dishes, which may be followed by good wine or liqueur.
Every year a gastronomy contest
“Swojskie Ciśniańskie Jadło” (home-made Cisna Food) is organized.
Auf den Bieszczady-Speisekarten
findet man Leckerbissen, die in anderen
Regionen Polens nicht vorkommen sind.
Hier können Sie Wild, Pilzspeisen und
Waldbeeren, Spezialitäten der Lemkenund Bojkenküche, schmackhafte Fische
aus den örtlichen Gewässern und Produkte der Bieszczady-Bauern kosten. Es fehlen auch nicht Gerichte der traditionellen
und modernen Küche mit dem dazugehörigen guten Wein oder Schnaps.
Jedes Jahr organisieren wir einen
kulinarischen Wettbewerb an dem einheimische Restaurants und Bars teilnehmen, das so genannte „Swojskie Ciśniańskie Jadło”.
NOCLEGI
PLACES TO STAY
Unterkünfte
Na terenie Gminy Cisna jest około 3500 miejsc noclegowych, w różnym
standardzie, każdy znajdzie coś dla siebie. Są tu pensjonaty i hotele dla wymagających klientów, z zapleczem konferencyjnym i rekreacyjnym. Na miłośników
spokoju i wiejskich klimatów, obcowania
z przyrodą czeka cała gama gospodarstw
agroturystycznych i kwater prywatnych.
Dla prawdziwego turysty, zamiłowanego
w turystyce kwalifikowanej, mamy ośrodki i schroniska turystyczne, pola namiotowe i campingowe, nie zabraknie też spania na sianie u lokalnych gospodarzy.
As there are over 3500 places to
stay in the area of Cisna, everyone can
find something for himself. There are
guest – houses and hotels for interested
customers with conference and recreational facilities. Those who are seeking
a quiet country atmosphere, and contact
with the nature can choose from a wide
selection of bed and breakfast and farm
private accommodation. A more rugged
tourist can stay at hostels, lodges, camping sites, and not to forget the hay at
the local farms.
uf dem Gebiet der Gemeinde Cisna gibt es zirka 3500 Übernachtungsplätze, in verschiedenen Kategorien und
für jeden Geldbeutel. Für anspruchsvolle
Gäste gibt es Hotels und Pensionen mit
Konferenzräumen und SPA. Auf den die
Natur, Ruhe und dörfliche Stimmung suchenden Liebhaber warten zahlreiche
Angebote von Landwirtschaften und Privatvermietern. Für Backpacker haben wir
Bergherbergen, Zelt – und Campingplätze und Schlafmöglichkeiten auf dem Heu
bei lokalen Landwirten im Angebot.
LOKALNA TWÓRCZOŚĆ
ARTYSTYCZNA
Kto był tu choć raz - wie, że Bieszczady to Kraina Łagodności, poezji śpiewanej i lokalnych twórców. Tu wenę znaleźli
poeci, muzycy i pisarze. Tu cieszą oczy
pięknem krajobrazu i przelewają je na swe
dzieła malarze i rzeźbiarze. To tu kobiety
tkają gobeliny, czerpiąc natchnienie z tysięcy barw jesieni, a bibułkarze wiją polne
kwiecie. Twarz Madonny spojrzy z ikony,
malowanej ręką bieszczadzkiego artysty.
Local Arts
Kunst vor Ort
Anyone who has been here at least once knows that the Bieszczady is a
Land of Serenity, poetic songs, and local
authors. Poets, musicians, and writers
have found inspiration here. Painters and
sculptors feast their eyes on the beauty
of the landscape, and later express it in
their works.
Here women weave tapestries inspired by thousands of autumn colours,
and wild flowers are created from colourful crepe paper. A face of Madonna looks
from an icon painted by an artist from the
Bieszczady.
Wer schon mal in den Bieszczady
war, weiß, dass diese Region, wie der Poet
sagte, das Land der Sanftheit, der gesungenen Poesie und der einheimischen Künstler ist. Hier finden Poeten, Musiker und
Schriftsteller ihre Inspiration. Auch Maler
und Schnitzer sind von dieser Landschaft
angetan.
Frauen weben Gobelins inspiriert
von tausenden Herbstfarben und Künstler
schaffen wunderbare Wiesenblumen aus
Krepppapier. In Cisna gibt es auch Ateliers, wo in traditioneller Technik Ikonen
entstehen.
łUKA
W WETLINIE
TEL. +48 503 069 086
u stóp połonin, w sercu wysokich Bieszczadów.
z tarasem. Dwa apartamenty 2-4 osobowe.
bezprzewodowy.
„WILLA ŁUKA” Wetlina 95
www.willaluka.pl
ARCHITEKTURA SAKRALNA
Sacred Architecture
Sakrale Architektur
CERKIEW W ŁOPIENCE
Cerkiew pw. św. Męczennicy Paraskewii powstała w 1757 roku, zniszczona
częściowo w okresie II wojny światowej,
obecnie już odrestaurowana. Jesienią
roku 2000, do Łopienki powróciła cudowna ikona, która stanęła na zaimprowizowanym ołtarzu, jednak to co możemy
oglądać obecnie, to kopia - oryginał pozostał w kościele w Polańczyku.
Cerkiew jest otwarta dla zwiedzających, nie wyznaczono godzin otwarcia,
jak zazwyczaj w innych obiektach. Wewnątrz duża, drewniana figura „Chrystusa Bieszczadzkiego”. Przy wejściu księga
pamiątkowa, do której może się wpisać
każdy odwiedzający to magiczne miejsce.
KRZYŻE I KAPLICZKI
Pośród rozłożystych drzew, na skraju pól,
łąk czy dróg, zawieszone na gałęzi lub
ukryte w rzecznym kamieniu, stoją majestatycznie, zwrócone ku Bogu. Goszczą
pod swoim brzozowym dachem Pannę
Maryję, Chrystusa Frasobliwego i Świętą
Rodzinę, którym dziękczynienie i prośby
zanosi lud prosty, którym u stóp, w darze
kładzie się bukiety kwiatów polnych.
The Orthodox Church of St.
Paraskkewia the Martyr in Łopienka was
built in 1757. Later it was partly destroyed during Word War II. And now it has
been restored. In 2000 the miraculous
icon returned to be placed at an improvised altar, however it is a copy, as the
orginal remains in the church in Polańczyk. The Orthodox Church is open for
sightseeing, there are no opening times,
as it is open all the time. There is a big
wooden figure of „The Bieszczady Christ”
inside the church. There is a commemorative book where every visitor can make
an entry. There is also the possibility to
buy symbolic bricks for the further renovation of the church.
Crosses and Chapels
They are situated among branchy
trees, at the edge of fields, meadows or
roads, they are hung on a tree branch or
hidden in a river stone. They are majestic
with their eyes turned to God. They host
Holy Mary, Worried Christ and The Holy
Family, and simple people come to them
to thank or beg for many things or just to
put field flowers tere.
Die
griechisch-katholische Kirche namens „Św. Męczennicy
Paraskewii” in Łopienka wurde im Jahr
1757 gebaut. Während des Zweiten Weltkriegs wurde sie teilweise zerstört. Zurzeit ist die Kirche teilrestauriert. Die Ikone „Muttergottes von Łopienka”, die das
kleine Dorf bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zu einem Wallfahrtsort
machte, ist heute in Polańczyk zu sehen.
Im Jahr 2000 kehrte sie jedoch in Form
einer Kopie an ihren ursprünglichen Standort zurück. Die Kirche steht Touristen
immer offen. Innen befindet sich eine
große Christusfigur aus Holz mit dem Namen „Chrystus Bieszczadzki”. Am Eingang
liegt ein Gästebuch, in das sich alle eintragen können, die diesen bezaubernden
Platz besucht haben. Man kann auch eine
Spende für weitere Renovierungsarbeiten
der Kirche leisten.
Kreuze und Kapelle
In den Bieszczady befinden sich
zahlreiche Kreuze und kleine Kapellen,
die majestätisch zwischen behäbigen
Bäumen, am Rand der Felder, Wiesen und
Wege stehen oder in Miniaturformen auf
Baumstämmen befestigt sind und an Ortschaften und Leute erinnern, die hier lebten. Sie zeigen die Mutter Maria, Christus
im Elend und die heilige Familie, denen
die Leute ihre Sorgen anvertrauen.
INFORMACJA
TURYSTCZYNA w CISNEJ
Tourist Information
in Cisna
Touristen
Information
tel./fax 13 468 64 65
www.cisna.pl
[email protected]
Informacja Turystyczna w Gminnym Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej czynna w sezonie wiosenno - letnim
od maja do września od pon. do piątku
w godz. 8:00 -20:00 w soboty 8:00 -16:00,
w sezonie jesienno - zimowym od pon. do
piątku 8:00 -18:00 soboty 8:00 -16:00.
tel./fax 13 468 64 65
www.cisna.pl
[email protected]
Tourist Information in State Center of
Culture and Ecology in Cisna – Open in
spring-summer season from May to September, from Monday to Friday from 8:00
to 20:00, on Saturdays 8:00-16:00, in
autumn-winter season from Monday to
Friday 8:00-18:00, on Saturdays 8:0016:00
tel./fax 13 468 64 65
www.cisna.pl
[email protected]
Touristen Information im Gemeindezentrum für Kultur und Ökologie (Gminne
Centrum Kultury i Ekologii) in Cisna geöffnet von Mai bis September Montag Freitag von 8:00 bis 20:00, am Samstag
von 8:00 bis 16:00, außerhalb der Saison
Montag – Freitag 8:00 -18:00, am Samstag 8:00 -16:00
PUNKTY IT W BIESZCZADACH
BCIT w Lesku
tel./fax 13 469 66 95
IT Polańczyk
tel. 13 470 30 28
OIT BPN w Lutowiskach tel. 13 461 03 50
IT w Lutowiskach
tel. 13 461 03 13
BCIT w Ustrzykach Dolnych tel. 13 471 11 30
IT Czarna
tel. 13 461 90 32
IT Baligród
tel. 13 468 40 04
Tourist Information Points in
Bieszczady
BCIT in Lesko
tel./fax 13 469 66 95
IT in Polańczyk
tel. 13 470 30 28
OIT BPN in Lutowiska
tel. 13 461 03 50
IT in Lutowiska
tel. 13 461 03 13
BCIT in Ustrzyki Dolne
tel. 13 471 11 30
IT in Czarna
tel. 13 461 90 32
IT in Baligród
tel. 13 468 40 04
Touristen Informationen in
den Bieszczady
BCIT in Lesko
tel./fax 13 469 66 95
IT in Polańczyk
tel. 13 470 30 28
OIT BPN in Lutowiska
tel. 13 461 03 50
IT in Lutowiska
tel. 13 461 03 13
BCIT in Ustrzyki Dolne
tel. 13 471 11 30
IT in Czarna
tel. 13 461 90 32
IT in Baligród
tel. 13 468 40 04
WAŻNE TELEFONY
IMPORTANT TELEPHONE
NUMBERS
Informacja Turystyczna w Cisnej
tel./fax 13 468 64 65
www.cisna.pl
GOPR
tel. ratunkowy 601 100 300
centrala 13 463 22 04
Informacja PKS Sanok
tel. 13 464 39 16
Urząd Gminy w Cisnej
tel. 13 468 63 07
fax. 13 468 63 54
Urząd Pocztowy w Cisnej
tel. 13 468 63 30
Ośrodek Zdrowia w Cisnej
tel. 13 468 63 12
Stacja Paliw w Cisnej
tel./fax 13 468 63 21
Punkt apteczny w Cisnej
tel. 13 468 64 62
Ekspozytura PKO w Cisnej
tel. 13 468 45 20
Straż Graniczna w Wetlinie
tel./fax 13 465 94 00
Nadleśnictwo w Cisnej
tel./fax 13 468 63 01
Tourist Information in Cisna
tel./fax 13
Bus Information Sanok (PKS)
tel. 13
Government Offices
tel. 13
fax. 13
Post Office
tel. 13
State Clinic
tel. 13
Petrol Station in Cisna
tel./fax 13
Drugstore in Cisna
tel. 13
Regional office of PKO Bank
tel. 13
Border Guard Office
tel./fax 13
Forest Inspectorate in Cisna
tel./fax 13
GOPR
Telefon ratunkowy: 601 100 300
Nr alarmowy GOPR – 985 (bezpłatnie)
Centrala Grupy Bieszczadzkiej GOPR
Sanok ul. Mickiewicza 49
tel. 13 463 22 04
Rejonowa Stacja Ratunkowa GOPR
Cisna tel. 13 468 47 34
Rejonowa Stacja Ratunkowa
Ustrzyki Górne tel. 13 461 06 06
Dyżurka na Połoninie Wetlińskiej
tel. kom. 603 449 516
GOPR – mountain emergency
service
Emergency number: 601 100 300
GOPR emergency telephone number –
985 (free of charge)
Head Office of GOPR Bieszczady
Sanok, ul. Mickiewicza 49
tel. 13 463 22 04
GOPR District Emergency Station
Cisna mobile tel. number 13 468 47 34
District Emergency Station
Ustrzyki Górne mobile tel. number 13
461 06 06
on-duty station at Połonina Wetlińska
mobile tel. number: 603 449 516
468 64 65
464 39 16
468 63 07
468 63 54
468 63 30
468 63 12
468 63 21
468 64 62
468 45 20
465 94 00
468 63 01
Wichtige Nummer
Touristen Information in Cisna
tel./fax.13 468 64 65
www.cisna.pl
Bergrettungsdienst (GOPR)
Rufnummer tel. 601 100 300
Centrale tel. 13 463 22 04
Information zum Busfahrtplan in Sanok
(PKS)
tel.13 464 39 16
Gemeindeamt in Cisna
tel.13 468 63 07
fax.13 468 63 55
Postamt in Cisna
tel.13 468 63 30
Gesundheitszentrum in Cisna
tel.13 468 63 12
Tankstelle in Cisna
tel./fax.13 468 63 21
Apotheke in Cisna
tel.13 468 64 62
Bank PKO in Cisna
tel.13 468 45 20
Grenzschutz in Wetlina
tel./fax 13 465 94 00
Forstamt in Cisna
tel./fax.13 468 63 01
Bergrettungsdienst (GOPR)
Rettungsrufnummer: 601 100 300
Notrufnummer: GOPR – 985 (kostenlos)
Die Zentrale der Bieszczady Abteilung
des GOPR
Sanok ul. Mickiewicza 49
tel. 13 463 22 04
Lokale Bergrettungsstation GOPR
Cisna tel. 13 468 47 34
Lokale Bergrettungsstation GOPR
Ustrzyki Górne tel. 13 461 06 06
Bergrettungsdienststelle auf der Połonina
Wetlińska
Handynummer: 603 449 516
Opracowanie: IT Cisna
Foto: Janusz Grzech, marek kusiak, archiwum it cisna
skład i druk: www.grupa-plus.pl
isbn 978-83-931409-1-6
9 788393 140916

Podobne dokumenty