informacja o szkoleniu

Transkrypt

informacja o szkoleniu
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Powiatowy Zespół Doradczy w Busku - Zdroju zaprasza na szkolenie
Na spotkaniu przedstawione zostaną różne koncepcje rozwoju gospodarstwa, które przyczynią się do poprawy
konkurencyjności, zwiększenia rentowności i doprowadzą do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa.
Umożliwiamy wyliczenie wyjściowej i docelowej Wielkości Ekonomicznej Gospodarstwa oraz wstępne
podliczenie punktów, których suma decyduje o kolejności przyznawania pomocy.
Każdy uczestnik po szkoleniu będzie samodzielnie mógł ocenić swoje szanse!
Informacje i zapisy: Magdalena Kopińska 600 641 450

Podobne dokumenty