POIG 8.2.+LFP-3.10.2011

Transkrypt

POIG 8.2.+LFP-3.10.2011
FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ FIRMY
W dniu 3 października 2011 r. o godz. 10 konsultantki Lokalnego Punktu
Informacyjnego
o
Funduszach
Europejskich
zapraszają
wszystkich
zainteresowanych pozyskaniem wsparcia na inwestycje i rozwój firmy, do udziału
w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej
w Urzędzie Miejskim w Słubicach.
Spotkanie skierowane jest zarówno do mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw, jak również do osób planujących założyć własną działalność
gospodarczą.
W trakcie szkolenia ekspert z Agencji Rozwoju Regionalnego przedstawi
możliwości otrzymania dofinansowania i sposoby rozliczania projektów
w dziedzinie gospodarki elektronicznej w ramach Działania 8.2. „Wspieranie
wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka.
Ponadto udział w spotkaniu weźmie przedstawiciel Lubuskiego Funduszu
Pożyczkowego, który omówi zasady udzielania pożyczek dla Lubuskich
Przedsiębiorców, chcących pozyskać środki na funkcjonowanie swoich firm.
Wsparcie udzielane przedsiębiorcom z Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego jest
dofinansowywane z Funduszy Europejskich i jest jedną z korzystniejszych form
dokapitalizowania przedsiębiorstw.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłaszanie
uczestnictwa pod nr tel. 95/737 2021 lub e-mail: [email protected]
Serdecznie Zapraszamy!!!!!
Spotkanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2007-2013 oraz z budżetu państwa

Podobne dokumenty