Charakterystyka podstawowych cech ubezpieczenia

Transkrypt

Charakterystyka podstawowych cech ubezpieczenia
Cecha
Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczony
Okres ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
Częstotliwość płacenia
składki
Wykup ubezpieczenia
Wypłata świadczenia
Źródło: Opracowanie własne
Rodzaj
Generali Życie
Życie Ubezpieczonego
Dożycie dziecka
Tak
Tak
Dziecko do 18 roku życia
Osoba dorosła
5 lat
10 lat
15 lat
Do ukończenia 18 roku życia
20 000 dla dzieci do 3 lat
Górna granica 30 000
Ustalana przy zawieraniu umowy
Miesięcznie
Kwartalnie
Półrocznie
Rocznie
Jednorazowa
Przelew
Przekaz pocztowy
Możliwy
Niemożliwy
W ratach
Jednorazowo
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak

Podobne dokumenty