Spotkanie starosty z przedstawicielami gmin

Transkrypt

Spotkanie starosty z przedstawicielami gmin
Powiat Tczewski
Spotkanie starosty z przedstawicielami gmin
odpowiedzialnymi za sprawy edukacji w siedzibie firmy
Flextronics
27 listopada Starosta Tczewski Tadeusz Dzwonkowski zorganizował spotkanie w siedzibie firmy
Flextronics, którego celem było omówienie możliwości współpracy pomiędzy szkołami
ponadgimnazjalnymi i gimnazjalnymi oraz pracodawcami, na rzecz rozwoju i dostosowania
kształcenia do potrzeb lokalnych pracodawców.
Na spotkanie starosta zaprosił przedstawicieli gmin odpowiedzialnych za sprawy edukacji. Prezentację firmy
Flextronics „Flex dla edukacji” zaprezentował HR Manager Arkadiusz Wódarczyk. Wystąpienie Starosty
Tczewskiego Tadeusza Dzwonkowskiego dotyczyło tematu kształtowania się sieci ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnych rynków pracy w Powiecie Tczewskim.
Załączniki
DSC_0184.JPG
DSC_0185.JPG
DSC_0186.JPG
DSC_0187.JPG
DSC_0190.JPG
DSC_0209.JPG
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
[zdjęcie
[zdjęcie
[zdjęcie
[zdjęcie
[zdjęcie
[zdjęcie
ze
ze
ze
ze
ze
ze
spotkania
spotkania
spotkania
spotkania
spotkania
spotkania
-
pobierz]
pobierz]
pobierz]
pobierz]
pobierz]
pobierz]