załączniku - Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

Transkrypt

załączniku - Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
TREŚĆ OGŁOSZENIA
MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA w GDYNI
organizuje przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego marki:
SSANGYONG MUSSO 2,9D
o przebiegu 31700km, rok produkcji 1997,
cena wywoławcza 6,800zł ( brutto ).
Pojazd można oglądać na parkingu MSPiR w Gdyni ul. Hryniewickiego10, w godzinach:
od 8.00 do 15.00 od dnia 19.11.2013r.
Pisemne oferty należy składać w sekretariacie firmy w terminie 14 dni od daty ukazania się
ogłoszenia. Oferta winna zawierać dane oferenta, oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu lub o odpowiedzialności za
skutki wynikające z rezygnacji z oględzin. Oferta wraz z dokumentami powinna być złożona
w zaklejonej kopercie. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej warunkujące
przystąpienie do przetargu należy wpłacić najpóźniej przeddzień otwarcia ofert na konto:
NARODOWY BANK POLSKI
nr: 75 1010 1140 0175 6113 9120 0000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2013r., godz. 10.00.
O wyborze oferty powiadomimy nabywcę pisemnie, pozostałym oferentom wpłacone wadium
zostanie zwrócone z uzasadnieniem nie przyjęcia oferty. Oferta może być odrzucona w
przypadku nie spełnienia jednego z wymagań określonych w przetargu.
Informacji udzielamy pod nr tel. 50/ 6607616 lub 58/ 6203207.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Podobne dokumenty