Lustrzana kombinacja podań z wyjściem na pozycję

Transkrypt

Lustrzana kombinacja podań z wyjściem na pozycję
Lustrzana kombinacja podań z wyjściem na pozycję – cz. 3
Kategoria: Technika podań
Wiek: U 14 – U 18
Cel: doskonalenie techniki podań bez
przyjęcia piłki we współpracy trójkowej,
doskonalenie umiejętności wyjścia na
pozycję, kształtowanie szybkości
operowania piłką, zwrotności i orientacji
przestrzennej.
Ilość ćwiczących:
Pole ćwiczenia:
- 5/6
- 5/6
- 8
- 4
Autor; Grzegorz Grzegorczyk
Założenie i przebieg ćwiczenia:
Przebieg ćwiczenia wymaga wyznaczenia pola o wymiarach 40 x 40 m. oznaczonego talerzykami w kształcie
ośmiokąta. Zawodnicy podzieleni na dwie grupy ustawieni są jak na powyższym schemacie. Ćwiczenie
wykonywane jest na dwie strony równocześnie. Jego przebieg oparty jest na zastosowaniu szybkiej kombinacji
podań wykonywanych po podłożu bez przyjęcia piłki we współpracy trójkowej. Zawodnik A po wymianie podania
/1, 2/ z partnerem B wykonuje kolejne /3/, tym razem do C. Zawodnik C zgrywa piłkę /4/ prostopadle do B, który
przekazuje ją /5/ do kolejnego ćwiczącego D. Tą samą wymianę podań /6, 7/ wykonują zawodnicy D i C, po której
ćwiczący D przechodzi do prowadzenia piłki /8/ kończąc powtórzenie wykonaniem podania skośnego /9/ do
pierwszego zawodnika z drugiej grupy. Po podaniu piłki przebiega na jej koniec.
Wskazówki:
- ilość zawodników; 12 – 16,
- odległość pomiędzy zawodnikami; około 15 m.
- w przypadku większej ilości zawodników możemy dodatkowo wykorzystać dwie piłki,
- przed każdym odegraniem piłki zawodnik wykonuje balans ciałem i wyjście na pozycję,
- zwracamy uwagę na celność podań i szybkość operowania piłką,
- możemy założyć, że zawodnicy grupy ustawionej po lewej stronie wykonują podania PN, a ich partnerzy z drugiej
strony LN,
- zwracamy uwagę na timing wykonywania podań i wyjścia na pozycję.
www.footballtrening.pl
www.strefa-trenera.com