102N-VM-CF - www.meftech.com.pl

Transkrypt

102N-VM-CF - www.meftech.com.pl
102N- CF
102 N-VM- CF
Konwencjonalne tokarki wysokiej precyzji
Konventionelle Hochpräzisions-Drehmaschinen
Conventional High Precision Lathes
102N-CF Stół warsztatowy / Werkbank / Bench
102N-CF Podstawa żeliwna
/ Gußkastenfuß / Cast iron base
102N-VM-CF Podstawa żeliwna / Gußkastenfuß / Cast iron base
Śruba pociągowa / Leitspindel / Lead screw
car
industry
optical
micro
mechanic
aeronautic
aerospace
medical
dental
longlife high precision
Sprawdzony wyrób, którego
jakość i zastosowania są znane
na całym świecie.
Ein bewährtes Produkt, dessen
Qualitäten und Anwendungen
weltweit bekannt sind.
An experienced product, with
qualities and applications that
are recognized world-wide.
Kontynuując tę tradycję poprawiliśmy
parametry oraz uprościliśmy obsługę
tokarki 102:
• bezstopniowa nastawa prędkości
obrotowych
• wybór prędkości obrotowych wrzeciona
• wysoki moment obrotowy przy małej
prędkości obrotowej
• cyfrowy wskaźnik prędkości obrotowej
• pulpit obsługi do funkcji dodatkowych
• programowanie funkcji pedału nożnego za
pomocą menu
In der Weiterführung dieser Tradition haben wir die
Leistungen noch verbessert sowie die Bedienung
der Drehbank 102 vereinfacht:
• Stufenlose Drehzahleinstellung
• Anwählen der Spindelgeschwindigkeiten
• Hohes Drehmoment bei niedriger Drehzahl
• Digitale Anzeige der Drehzahl
• Bedienkonsole für Zusatz-Funktionen
• Programmierung der Fußpedal-Funktionen
mittels Menü
In order to keep on with this tradition, the
performances have been improved as well as
the ease of use for the lathes 102. It has the
following advantages:
• Stepless adjustable spindle speed
• Preselection of spindle speeds
• High torque at low speed
• Digital display of spindle speed
• Additional controls for auxiliary functions
• Pedals functions configuration by menu
Różne opcje – Verschiedene Optionen – Various options
Aparat do szlifowania B8 max 28’000 min-1
Schleifapparat B8 max 28’000 min-1
Grinding attachment max 28’000 min-1
• 0202-87550-000
Aparat do frezowania do tulejek zaciskowych W20
Fräsapparat für Spannzangen W20
Milling attachment for collet W20
• 102N-CF: 0102-87350-000
• 102N-VM-CF: 0106-87350-000
Zespół napędowy CF do aparatów frezarskich i szlifierskich wraz z:
- Przekładnią napinającą pas; przestawną i skrętną
- Napędem szlifierskim kompletnym, z silnikiem 0,44 kW
- Możliwością regulacji prędkości obrotowej za pomocą przekształtnika
częstotliwości
- Paskiem okrągłym Ø 6 x 2500 mm
Antriebsvorrichtung CF für Fräs- und Schleifapparate, beinhaltet:
- Riemenspann-Vorgelege, verstellbar und schwenkbar
- Schleif- Antriebsvorrichtung komplett, mit Motor 0,44 kW
- Variieren der Drehzahl durch Frequenz Umformer
- Endloser Rundriemen Ø 6 x 2500 mm
Drive CF for milling or grinding attachments, including:
- Adjustable and swivelling belt-tensioning attachment
- Drive device complete - motor 0,44 kW
- speed variation by frequency converter
- belt Ø 6 x 2500 mm
• 102N-CF (stół / Tisch / bench):
0202-95200-000
• 102N-CF (Podstawa / Kastenfuß / base): 0202-95100-000
• 102N-VM-CF:
0202-95100-000
ELASTYCZNOŚĆ
DŁUGOWIECZNOŚĆ
Opcje – Optionen – Options
Pulpit obsługi umożliwia użytkownikowi na pogramowanie napędu wrzeciona,
aparatu do szlifowania lub frezowania (jeśli jest zamontowany) oraz różnych funkcji
dodatkowych.
Bedienungskonsole für Antrieb von Spindel und Schleif- oder Fräsapparat (sofern
montiert) sowie diverse Zusatzfunktionen.
The control panel conception enables the user to program the spindle, the milling/
grinding attachment (if mounted) and miscellaneous auxiliary functions.
Suport krzyżowy z napędem ręcznym z odczytem cyfrowym
Kurbelkreuzsupport mit digitaler Anzeige
Carriage with digital read out
• 0202-45000-000
Wyświetlacz cyfrowy tylko do modelu 102N-VM-CF
Digital-Anzeige nur für das Modell 102N-VM-CF
Digital readout for the type 102N-VM-CF only
Aparat frezarski ze zintegrowanym silnikiem do tulejek
zaciskowych ESX20
Fräsapparat mit integriertem Motor für Spannzangen ESX20
Milling attachment with integrated motor for collets ESX20
600 - 9’000 min-1
Aparat do szlifowania B8 ze zintegrowanym silnikiem
Schleifapparat B8 mit integriertem Motor
Grinding attachment B8 with integrated motor
4’000 - 24’000 min-1
Przekształtnik częstotliwości do aparatu
do szlifowania oraz frezowania
Frequenzumwandler für die Schleif- und
Fräseinrichtung
Frequency converter for the grinding and
milling attachment
• 0202-87600-000
• 0202-87400-000
• 0202-95025-000
Miniaturowy regulator ciśnienia do systemu chłodzenia wrzecion frezarskich i szlifierskich
Miniatur Druckregler für Kühlungssystem der Fräs- und Schleifspindeln
Pressure regulator for cooling of grinding and milling attachments
• 0202-19010-000
WYSOKA PRECYZJA
BOGATE WYPOSAŻENIE
Dane techniczne / Technische Hauptdaten / Technical data
Przestrzeń robocza
Największa dopuszczalna średnica nad łożem
Największa dopuszczalna średnica nad suportem
Wnios kłów nad łożem
Wznios kłów nad suportem
Maks. rozstaw kłów
Długość łoża
Wysokość łoża
102N-CF
102N-CF
102N-VM-CF
Stół warsztatowy
/ Werkbank / Bench
Podstawa żeliwna
/ Gußkastenfuß /
Cast iron base
Podstawa żeliwna
/ Gußkastenfuß /
Cast iron base
Wrzeciono główne ; Napęd silnikowy AC
Moc trwała
Wrzeciennik W20
Wrzecino do tulejek zaciskowych „Schaublin“
Prędkość obrotowa wrzeciona
Przelot wrzeciona (bez klucza zaciskowego)
Maks. przelot pod pręt z tulejką zaciskową W20
Wrzeciennik W25
Wrzecino do tulejek zaciskowych „Schaublin“
Prędkość obrotowa wrzeciona
Przelot wrzeciona (bez klucza zaciskowego)
Maks. przelot pod pręt z tulejką zaciskową W25
Dźwigniowy przyrząd szybkomocujący (Opcja)
Maks. prędkość obrotowa wrzeciona
Suport krzyżowy
Ręczne przesuwanie suportu krzyżowego po łożu
Maks. przesuw [oprzeczny, oś X
Rozdzielczość w osi X (Promień)
Śruba z gwintem trapezowym, Ø x skok
Maks. przesuw wzdłużny w osi Z
Rozdzielczość w osi Z
Śruba z gwintem trapezowym, Ø x skok
Śruba pociągowa
Maks. przesuw suportu krzyżowego na łożu
Śruba pociągowa z gwintem trapezowym, Ø x skok
Posuw roboczy w osi Z
Liniowy system narzędziowy
Maks. przekrój trzonka narzędzi (System MULTIFIX)
Maks. przekrój trzonka narzędzi (System TRIPAN)
Średnica uchwytu pręta (System MULTIFIX)
Średnica uchwytu pręta (System TRIPAN)
Konik ze śrubą
Stożek pinoli
Średnica zewnętrzna pinoli
Skok pinoli
Konik z dźwignią (Opcja)
Stożek pinoli
Średnica zewnętrzna pinoli
Skok pinoli
Konik z kółkiem ręcznym (Opcja)
Stożek pinoli
Średnica zewnętrzna pinoli
Skok pinoli
Podawanie chłodziwa (Opcja)
Pojemność zbiornika
Moc pompy
Wymiary i masa
Masa netto ok.
Obciążenie podłogi
Wymiary gabarytowe w mm (Długość x Głębokość x Wysokość)
Tokarki wysokiej precyzji 102 są zgodne z dyrektywami Unii
Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa (CE).
Z uwagi na stałe doskonalenie naszych wyrobów, dane techniczne,
rysunki, wymiary oraz masy podane w tym prospekcie mogą
ulec zmianie bez powiadomienia.
WYSOKA PRECYZJA
BOGATE WYPOSAŻENIE
48V / 48V-15K / 51-5AX
250-CNC
Pionowe centra obróbkowe
Vertikale Bearbeitungszenter
Vertical Machining Centers
Pionowe kompaktowe centra obróbkowe
Vertikale Bearbeitungszenter
Vertical Machining Centers
Tokarki CNC wysokiej precyzji
CNC Hochpräzisions-Drehmaschine
High Precision CNC Lathe
140-CNC / 140R-CNC*
180-CCN
125-CCN
Tokarki CNC wysokiej precyzji
CNC Hochpräzisions-Drehmaschinen
High Precision CNC Lathes
*Przeciwwrzeciono
/ / Gegenspindel / Sub spindle
Tokarki CNC wysokiej precyzji
CNC Hochpräzisions-Drehmaschinen
High Precision CNC Lathes
Tokarki CNC wysokiej precyzji
CNC Hochpräzisions-Drehmaschinen
High Precision CNC Lathes
225 TM-CNC / 225 TMi-CNC
102 TM-CNC
102N-CF / 102Mi-CF
Tokarki CNC wysokiej precyzji
CNC Hochpräzisions-Drehmaschinen
High Precision CNC Lathes
Tokarka CNC wysokiej precyzji
CNC Hochpräzisions-Drehmaschine
High Precision CNC Lathe
Tokarki konwencjonalne wysokiej precyzji (Podstawa żeliwna)
Konventionelle Hochpräzisions-Drehbänke (Gußkastenfuß)
High Precision conventional Lathes (Cast Iron)
102N-CF / 102Mi-CF
102N-VM-CF
70-CF / 70Mi-CF
Tokarka konwencjonalna wysokiej precyzji (Stół warszttowy)
Konventionelle Hochpräzisions-Drehbänke (Werkbank)
High Precision conventional Lathes (Bench)
Tokarka konwencjonalna wysokiej precyzji (Podstawa żeliwna)
Konventionelle Hochpräzisions-Drehmaschine (Gußkastenfuß)
High Precision conventional Lathe (Cast Iron)
Tokarka konwencjonalna wysokiej precyzji (Stół warsztatowy)
Konventionelle Hochpräzisions-Drehbänke (Werkbank)
High Precision conventional Lathes (Bench)
Państwa partner / Ihr Partner / Your partner :
Rue Principale 4 – 2735 Bévilard, Switzerland
Tel. +41 32 491 67 00 – Fax +41 32 491 67 08 – [email protected]
E-mail: [email protected]
Internet: www.meftech.com.pl
© SCHAUBLIN MACHINES SA – 03/2009 – Printed in Switzerland
60-CNC / 100-CNC / 160-CNC