Adam Ziaja

Transkrypt

Adam Ziaja
WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW
DO DZIAŁANIA 5.3 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I KULTURY
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA LATA 2014-2020
Lp.
Imię i nazwisko kandydata
Adres poczty elektronicznej
1
2
3
1
Adam Ziaja
[email protected]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od kandydatów na ekspertów
Opracowanie:
Wiktoria Fedunik-Szydełko
Referat Przyjmowania EFRR
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
1

Podobne dokumenty