ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP DOSTAWA LICENCJI

Transkrypt

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP DOSTAWA LICENCJI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP
Źródło:
http://przetargi.policja.waw.pl/zam/powyzej-30-000-euro/archiwum/2009/5203,Dostawa-licencji-oprogramowania-Microsoft-w
-ramach-umowy-SELECT.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 01:25
DOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT W
RAMACH UMOWY SELECT
Nr referencyjny: WZP-1388/93/Ł
Wartość zamówienia: Poniżej 133 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 30231000-7
Termin składania ofert: 04.12.2009 r. godz. 11:30
ZAŁĄCZNIKI DO STRONY
wybór najkorzystniejszej oferty 895.13 KB
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty