program komputerowy e2r ważenia

Transkrypt

program komputerowy e2r ważenia
PROGRAM KOMPUTEROWY E2R WAŻENIA
Opis produktu:
Moduł przeznaczony jest do ewidencjonowania pomiarów
przeprowadzonych na terminalach wagowych
przeznaczonych do szybkiej kontroli „+/-”, dzięki czemu
rola operatora zostaje ograniczona do minimum. System
oparty jest na bazie danych MS SQL.
Program skierowany jest do odbiorców w różnych
gałęziach przemysłu, m.in.: rybnym, spożywczym,
cukrowniczym, chemicznym, jak również wszędzie tam,
gdzie zbierana jest duża ilość ważeń z wielu wag.
Przeznaczony dla wag:
Opartych o mierniki wagowe PUE C41
Funkcje:
Zbieranie dużej ilości ważeń z wag WPW połączonych w sieć wagową;
Obsługa kartotek E2R SYSTEM - możliwość dodawania, usuwania i edycji
następujących kartotek: towarów, operatorów;
Zbieranie ważeń z szybkiej kontroli „+/-” z wag WPW za pośrednictwem
E2R Synchronizer;
Obsługa Zleceń Produkcyjnych;
Zbieranie ważeń z wag połączonych w linie produkcyjne, które realizują
ważenia towarów w progach;
Podgląd stanu wag pracujących w systemie przez E2R Manager;
Podgląd ważeń oraz realizowanych zleceń produkcyjnych z dowolnego
miejsca w sieci zakładowej przez E2R Ważenia z uwzględnieniem naważek
na pojedynczym stanowisku wagowym;
Możliwość podsumowania realizowanych zleceń produkcyjnych
z podziałem na pojedyncze stanowisko wagowe, w postaci:
sumy przeprowadzonych ważeń, liczby przeprowadzonych pomiarów,
średniej z przeprowadzonych pomiarów, minimalnej naważonej masy,
maksymalnej naważonej masy;
Możliwość współpracy z Modułem Synchronizacji Danych MSD;
Definiowanie poziomów dostępu dla poszczególnych użytkowników;
Raporty dostępne w standardzie:
* Raport pojedynczy, ogólny, ze zrealizowanego Zlecenia;
* Raport zbiorczy, ogólny, ze zrealizowanych Zleceń w zadanym okresie
czasu;
* Raport pojedynczy, z podziałem na podzlecenia, ze zrealizowanego
Zlecenia;
* Raport zbiorczy, z podziałem na podzlecenia, ze zrealizowanych Zleceń
w zadanym okresie czasu.
Wymagania sprzętowe:
Maszyna serwerowa wg określonej dodatkowej specyfikacji **
System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 Standard R2 64bit
Microsoft SQL Server Standard 2008 R2
Monitor pracujący z rozdzielczością co najmniej 1024 x 768 pixeli
** -
dla dużej ilości zbieranych ważeń i konieczności generowania z nich raportów
* Uwaga! Nie sprzedajemy wersji "pudełkowych" oprogramowania. Opakowania prezentowane w folderze mają wyłącznie charakter wirtualny i nie są dostępne przy zakupie oprogramowania.
• 26-600 Radom ul. Bracka 28 • tel. +48 48 3848800 • fax. +48 48 3850010 • www.radwag.pl • e-mail:[email protected]