Pismo z UKA - Instytut Informatyki UJ

Transkrypt

Pismo z UKA - Instytut Informatyki UJ
Szanowni Państwo,
w imieniu Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, prowadzącej na zlecenie Konferencji
Rektorów Uniwersytetów Polskich Program MOST, zwracamy się z uprzejmą prośbą
o zainteresowanie studentów i doktorantów Państwa uczelni naszą ofertę.
31 października rozpocznie się rekrutacja na semestr letni roku akademickiego
2015/2016. Zostanie ona zakończona z dniem 30 listopada i serdecznie Państwa prosimy, aby
w tym czasie pomogli nam Państwo w promocji Programu.
W jubileuszowym – 15 roku istnienia – Programu MOST, przygotowaliśmy dla
studentów I i II stopnia, także studiów inżynierskich oraz doktorantów, szeroką ofertę
kierunków i uczelni. Do uniwersytetów fundacyjnych dołączyły uczelnie stowarzyszone, tj.:
Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Obrony Narodowej, Akademia Sztuki w Szczecinie,
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Instytut Matematyczny PAN
w Warszawie, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet
Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wojskowa Akademia Techniczna. Łącznie w Programie
zrzeszonych jest 29 uczelni, a w ofercie znajduje się ponad 400 kierunków i specjalności na
studiach licencjackich oraz uzupełniających magisterskich. Ze względu na liczne ośrodki
prowadzące te kierunki, to ponad 1000 ofert na studiach I i II stopnia oraz niemal 200 na
studiach doktoranckich.
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Programu są dostępne na stronie
internetowej www.most.amu.edu.pl, a na każdej uczelni pomocni zainteresowanym
studentom są nasi koordynatorzy.
Licząc na Państwa przychylność wobec naszej prośby, dziękujemy serdecznie za
poświęcony nam czas.
Joanna Kałużna, Paulina Kaźmierczak
Biuro UKA

Podobne dokumenty