tutaj - Szod.pl

Transkrypt

tutaj - Szod.pl
SZOD
PEŁNOMETRAŻOWY FILM FABULARNY, KSIĄŻKA, KOMIKS
(ENG) FEATURE FICTION MOVIE, BOOK, COMIC BOOK
wszystkie rysunki w prospekcie są autorstwa Dariusza Rygla (autora grafiki komiksu „Szod” oraz
storyboardu do filmu „Szod”) (ENG) – sketches in this prospect are © by Dariusz Rygiel, Project
„Szod” friend, graphic and Shod movie storyboarder
(ENG) – info in English starts from p. 12
WWW.SZOD.PL
Aut(h)or: Mateusz Droba
e-mail: [email protected]
tel. kom. (cell phone): +48 532 453 435
1
Contents
(PL) – some describtion under the skechtes in this part are in English, too
(ENG) – from page 12
Ogólny opis projektu...................................................................................p. 3
Synopsis.......................................................................................................p. 4
OCENA PROJEKTU FILMOWEGO (wg kryteriów PISF)…………………..p. 7
Osoby związane z projektem……………………………………………...…..p. 9
GENERAL DESCRIPTION OF THE PROJECT “SZOD”.............................p. 12
„SHOD” SYNOPSIS......................................................................................p. 14
THE ASSESSMENT OF THE FILM PROJECT
(according to the Polish Film Institute’s (PISF) criterion)........................p. 18
PEOPLE CONNECTED WITH THE PROJECT.............................................p. 20
(PL) + (ENG) CIEKAWOSTKI (CURIOSITIES)..............................................p. 24
“SHOD” INVESTMENT & CO – PRODUCTION PROPOSAL
(just English)................................................................................................p. 28
SZOD (SHOD) TENTATIVE PRELIMINARY BUDGET.................................p. 32
2
OGÓLNY OPIS PROJEKTU
Słowa kluczowe: II Wojna Światowa, fizyka, matematyka, magia, czas, bomba
atomowa, matematyka, miłość, Bóg, tajemnica, Lwów, Polska, dwudziestolecie
międzywojenne, historia, martyrologia, psychologia związku, filozofia, etyka, religia,
surrealizm, fantastyka, machina czasu, rozdwojenia jaźni, Soren Kierkegaard,
personalizm, kabała, judaizm, Żydzi, okupacja, anegdoty.
Projekt ma charakter konceptualny i będzie składał się z trzech samodzielnych
całości:
1) książki eseistyczno-psychologicznej,
2) komiksu,
3) filmu pełnometrażowego.
Kluczowym wątkiem „Szod” jest wątek damsko-męski, związku miłosnego
mężczyzny i kobiety, a ściśle rzecz biorąc jego ewolucji – narodzin, stagnacji
i ponownego odrodzenia. Wątek ten teoretycznie rozwija szczegółowo
i systematycznie przygotowywana książka pt. „Prolegomena do dialektyki związków
miłosnych" – traktat parafilozoficzny i psychologiczny, pisany jednak z dużą dawką
ironii, barwnym i przystępnym językiem. Naturalną zaś koleją rzeczy – historię
(fabułę) opartą o przedstawiony wyżej wątek rozwija film oraz komiks.
Projekt „Szod” posiada następujące aspekty:
1) rozrywkowy (wg maksymy, że można jednocześnie się zbawić i zabawić,
jakkolwiek kontrowersyjnej prima facie, ale korespondującej z ezoteryczną zasadą
jedności przeciwieństw oraz przekonaniem autora, że materia etyczna i religijna nie
musi być ponura a filozoficzna nie musi być trudna czy nudna),
2) edukacyjno-terapeutyczny (m.in. psychologia związku, terapia odrzucenia i terapia
tożsamości, afirmacja i negacja zmiany, nudy, stałości, dialektyka osobowości,
empatia, narcyzm, graniczne zaburzenia osobowości (borderline), egoizm i
prawdziwa relacja z drugim (zobaczenie „Ja” – twarzy bliźniego),
3) filozoficzno-teologiczny, ezoteryczny (m.in. filozofia S. Kierkegaarda,
egzystencjalizm via Kantyzm, etyka i metaetyka, metapraktyka, personalizm
chrześcijański, gnoza chrześcijańska, mikro-marko, doktryny Wschodu, okultyzm,
gnoza, kabała i magia, odwieczne archetypy, psychologia głębii, Jung i alchemia),
4) etyczno-psychologiczny (rozwój postaci etc. etc.),
5) humorystyczny (w innym sensie niż rozrywkowy, czyli np. ironiczny) … tak, moim
zdaniem nie ma ważniejszej rzeczy w kosmosie, ważniejszej pomiędzy kobietą i
mężczyzną jak wspólny śmiech – ważniejszy nawet od seksu. Bóg, ważna postać w
„Szod”, także, miejmy nadzieję, ma poczucie humoru, choć oczywiście kwestia ta
daje podstawę do wielu wątpliwości teologicznych, w kierunku choćby dopatrywania
się tzw. czarnego humoru.
3
ZARYS IDEI I NAJWAŻNIEJSZYCH WĄTKÓW FABUŁY
(ELEMENTARNY SYNOPSIS FILMU)
Uwaga! Nie jest to standardowy synopsis filmu ani treatment.
Ten film opowiada historię, lecz historia się w nim rozdwaja i zatrzymuje. Konflikt jest
tęsknotą za konfliktem, zmianą, emocją, życiem pełną piersią i odważnym sercem,
wiernym tożsamości.
Lwowska kawiarnia, lata 30 XX wieku. Pianista dystyngowanie gra tango "Una
cabezza". Nad stosem zapisanych drobnymi wzorami karteczek siedzi Leo,
trzydziestoletni naukowiec, matematyk. Oblicza formułę Fausta.
Sześć lat wcześniej włóczył się beztrosko z dwójką przyjaciół: Stachem Ulamem,
także matematykiem oraz Bogolubovem, szachistą i bon vivantem. Razem gadali do
nocy, rozważali tajemnice świata i człowieka, podrywali dziewczyny i robili głupie
dowcipy.
Trzy lata wcześniej, gdy zakochał się bez pamięci w Ewie, był najszczęśliwszym
człowiekiem na ziemi. Teraz wszystko minęło. Ich związek stał się martwy, ale Leo
żyje marzeniem o nieprzemijającej miłości. W codziennych stosunkach z Ewą zagubił
radość, dręczą go wyrzuty sumienia, zatapia się w przeszłość, wspomnienia.
Gdy poznaje rabbiego Horowitza (Żyda Wiecznego Tułacza), który do Polski
przyjechał z Australii, ma go za dziwaka i hazardzistę (handlarza zdecydowaniem),
gdyż stary Żyd, dla zabawy, korzystając z tajemnych metod, ogrywa na drobne sumy
miejskie kasyna gry. Z czasem rabbi staje się mentorem Leo, wtajemnicza go w
arkana kabały, inspiruje do matematycznych poszukiwań, mających dowieść, że
czas, zmiana, następstwo – to tylko złudzenia.
Leo chce zatrzymać czas, stworzyć formułę nieprzemijającej namiętności, połączyć
w okamgnieniu i spoić na zawsze, w wieczność, pasję i świadomy wybór: racjonalne
trwanie przy wartościach z irracjonalnym automatyzmem (głosem serca).
Nad Europą wiszą ciężkie chmury zbliżającej się wojny.
Leo odnajduje Formułę, sprawdza ją w tajemniczym eksperymencie, który zaburza
czasoprzestrzenne kontinuum. Linia czasu rozdwaja się, zaczyna biec w dwóch
alternatywnych wersjach. W jednej z nich Leo staje się goniącym ciągle za nowością
utracjuszem, skazanym na ciągłe „żabie skoki” ku nowym namiętnościom, rozstaje
się z Ewą, pije i śpi z przygodnie poznawanymi kobietami. W drugiej wybiera stałość
wartości, żeni się z Ewą, ale umiera w nim prawdziwa radość życia.
Wybucha wojna.
Leo – utracjusz angażuje się w konspirację, działalność podziemnego ruchu oporu,
korzystając z bezpiecznych papierów „karmiciela wszy” sabotuje okupanta, zyskuje
upragnioną adrenalinę, nieznajomość jutra. Leo – stateczny mąż i ojciec, dla
bezpieczeństwa rodziny współpracuje z wrogiem, okupantem.
Przyjaciel Lea – Ulam, który wyemigrował do USA, pracuje w Los Alamos nad bombą
atomową i termojądrową. Oppenheimer notuje w notatniku: I stałem się śmiercią,
niszczycielem światów. Ulam pisze: jest dla mnie źródłem nieustającego zdziwienia,
4
że kilka znaków nagryzmolonych na tablicy może zmienić bieg ludzkich spraw.
Pewnego dnia Leo i Leo stają oko w oko, jako przeciwnicy.
W gorączce potyczki Leo zabija swoje alter ego.
Na niebie wybucha atomowy grzyb.
Postać Lea, jego rozbite tożsamości, zlewają się w jedno. Budzi się z zonie.
Przeskok czasowy. Czarnobyl. Prypeć – opuszczone miasto, z którego mieszkańcy
uciekli po awarii elektrowni jądrowej, w kilka minut, pozostawiając książki i gazety
na stronach, które otwarli w chwili alarmu, zamrożona pustka miasta.
Rabbi Horowitz ostrzegł kiedyś Leo: Szod (co znaczy spustoszenie) powstaje, gdy
w imieniu Bożym – Szaddaj (Wszechmocny) zabraknie jednej malutkiej literki,
kropeczki. Pogodzenia wieczności z okamgnieniem, srogości sprawiedliwego rozumu
z miłosierdziem. Gdy czas staje, idea trwa wiecznie. A jednak ruch, zmiana – to
życie. Bezruch, stałość – to śmierć. Leo musi zamknąć koło czasu, które przerwał,
połączyć oba końce, odzyska wtedy i siebie, i Ewę, a także uratuje świat.
5
(ENG) „Funeral of St. Odilion” – fresco in Armenian Cathedral in Lviv – very
important in and symbolical in our history.
St. Odilion, who had “established” All Souls’ Day are on the stretcher, carrying
by The Future (with lowered eyes), the Present (looking straight at You)
and the Past (with hood). Between them with – thin spirits carrying a stretcher.
6
OCENA PROJEKTU FILMOWEGO (wg kryteriów PISF)
Projekt „Szod” koncentruje się na dotknięciu, w języku filmowym, spraw
nieprzemijających i leżących w sercu refleksji nad człowiekiem: ludzkiej świadomości
i samoświadomości, możliwości prawdziwego poznania i relacji z drugim, istoty
ludzkich wyborów, natury uczuć wyższych (miłości), istoty i źródła zła.
Poniższe uwagi opierają się o schemat oceny projektu filmowego, stosowany przez
Polski Instytut Sztuki Filmowej.
1. Walory artystyczne, poznawcze i etyczne.
a) Walory artystyczne.
Kiedyś stawiano przed sztuką wysokie zadania – miała zbawiać ludzi i narody.
Cel ten nie jest mrzonką. Film poprzez umiejętne operowanie symbolem i metaforą,
odniesienie do znanych i mniej znanych wydarzeń, tła historycznego i użycie linii
fabularnej o dużej pojemności i nośności przekazu może w niehermetyczny sposób
opowiedzieć o sprawach podstawowych. Punkt niniejszy może zostać rozwinięty
w wielostronicowym eseju.
b) Walory poznawcze.
Projekt „Szod”, choć jest projektem fabularnym bazującym na fikcji, ma bogate
odniesienia realistyczne, historyczne, antropologiczne, religijne, meta artystyczne:
- odniesienia realistyczne i historyczne (przykładowo: wojna i okupacje sowiecka
i niemiecka we Lwowie w latach 1939-42, sylwetki przedstawicieli słynnej na cały
świat lwowskiej szkoły matematycznej, postawy ludności w czasach wojny,
fascynująca historia lwowskich karmicieli wszy prof. Weigla, kulisy projektu budowy
bomby atomowej w Los Alamos, katastrofa w Czarnobylu),
- odniesienia antropologiczne (konstrukcja psychologiczna postaci, filozofia człowieka
ukazana w filmie, szereg wątków o charakterze archeokulturowym),
- odniesienia religijne (koegzystencja duchowości kilku wyznań w przedwojennym
i wojennym Lwowie, religijne postawy postaci, symbolizm użyty w filmie),
- odniesienia metaartystyczne (refleksja nad sztuką samą w sobie, nawiązania do
znanych i mniej znanych arcydzieł).
c) Walory etyczne.
Materia etyczna jest solą projektu. Historia opowiedziana w filmie bazuje na
koncepcji posiadającej bogate odniesienia filozoficzne, przede wszystkim etyczne.
Nawiązuje do koncepcji wolności człowieka Sorena Kierkegaarda, a także
późniejszej myśli egzystencjalnej, filozofii, doktryny a także gnozy chrześcijańskiej,
personalizmu, filozofii dialogu (Martin Buber, Józef Tischner), judaizmu, chasydyzmu,
kabały, niektórych szkół ezoterycznych.
7
2. Znaczenie dla kultury narodowej oraz umacniania tradycji polskiej i języka
ojczystego.
Znaczenie projektu dla polskiej kultury narodowej jest nie do przecenienia. Tło
historyczne w filmie ukazuje przedwojenny polski Lwów, przede wszystkim
środowisko młodej inteligencji. W rolach drugoplanowych w filmie pojawiają się
wybitni polscy uczeni i artyści: Stefan Banach, Stanisław Ulam (matematycy), miga
Tadeusz Boy-Żeleński, Leon Chwistek i inni.
Podstawowym tłem filmu jest życie wielokulturowej przedwojennej Polski, ujawniają
się postawy narodowościowe w mieście na styku kultur i religii, Wschodu i Zachodu.
Przedstawiony jest świat nieistniejący, a jednak decydujący w pewnej mierze o
polskiej świadomości narodowej, po części przechowywany w pamięci żyjącego
jeszcze pokolenia, w znacznej mierze skazany na zapomnienie u młodszych
Polaków.
Drugi aspekt to aspekt wojenny: próba oryginalnego dotknięcia sowieckiej
i niemieckiej okupacji, np. przypomnienie o hitlerowskiej zbrodni dokonanej na
lwowskich profesorach, niezwykłej historii karmicieli wszy itd.
3. Wzbogacenie europejskiej różnorodności kulturalnej.
Tło i wydarzenia przedstawione w filmie są często zapomniane i pomijane w Europie
i na świecie (przed wojną lwowscy uczeni a w szczególności matematycy mieli status
światowy).
Różnorodność społeczna, narodowa i kulturowa przedwojennej Polski, oryginalne
ukazanie wątku wojennego powinno zostać szerzej przypomniane i zaakcentowane,
bez przesadnego popadania w martyrologię narodową, mesjanizm i fatalizm polski,
który Europa już zna…
4. Warunki planistyczno-finansowe realizacji.
Prima facie projekt może zdawać się obliczony na wysoki budżet (tło historyczne,
wojna, przeskoki czasowe, zdjęcia za granicą itd.). Tak jednak nie jest z kilku
względów.
Opowiedziana historia, choć niepozbawiona wątku sensacyjnego, ma charakter
w znacznej mierze symboliczny i kameralny. Człowiek – mikrokosmos i świat –
makrokosmos opowiedziane są tutaj wielorakim spleceniem wątków, metaforą
i nastrojem obrazu filmowego. Lokalizacje we Lwowie i na Ukrainie nie należą do
najdroższych.
Ze względu na fikcyjny charakter historii, biorąc pod uwagę pojawiające się w niej
postaci, stylizowane na autentyczne, nie ma potrzeby zakupu licencji do wspomnień
czy innych utworów (np. wspomnień Stanisława Ulama „Przygody matematyka”).
Projekt ma w całości charakter oryginalny i autorski, a znajdujące się w nim
nawiązania nie przekraczają granic luźnej inspiracji.
8
OSOBY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM
Autor: Mateusz Droba
Urodzony w sierpniu 1977 r. w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa
i Administracji UMCS w Lublinie, Filia w Rzeszowie. Wykładowca akademicki na
Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego (w Katedrze Marketingu),
a następnie na Wydziale Prawa i Administracji UR. Autor ogólnopolskiego
podręcznika prawniczego „Podstawy prawa”, pierwszego w nowatorskiej linii
podręczników graficznych. Twórca linii wydawniczej „Plansze Becka” w
wydawnictwie prawniczo-ekonomicznym C.H. Beck. Autor kilkunastu artykułów
naukowych z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, teorii i filozofii prawa oraz
etyki. Eseista.
Od roku 2002 niezależny filmowiec. Autor krótkometrażowych i średniometrażowych
filmów fabularnych, dokumentalnych oraz eksperymentalnych, nagradzanych w kraju
i za granicą. Reżyser, scenarzysta, dramaturg (sztuka multimedialna „Przedostatni
seans Cut'a” nawiązująca do monodramu S. Beckett'a, otrzymała pozytywną
recenzję lektora w Laboratorium Dramatu Tadeusza Słobodzianka), autor zdjęć
filmowych, montażysta filmowy, scenograf oraz prozaik (w przygotowaniu książka
psychologiczno-eseistyczna o współczesnych relacjach damsko-męskich w
odniesieniu do filozofii Sorena Kierkegaarda). Obecnie rozwija scenariuszowo projekt
„Szod”, sensacyjną, miłosną i apokaliptyczną historię międzywojennego Fausta –
lwowskiego matematyka. Jest pełnomocnikiem właścicieli praw autorskich oraz
koproducentem adaptacji kultowego polskiego komiksu „Funky Koval”.
Autor grafiki: Dariusz Rygiel, malarz i rysownik, absolwent plastyki.
Niektóre inne osoby wspierające Projekt:
•
Bogusław Polch, jeden z najwybitniejszych polskich artystów grafików, autor
m.in. serii „Funky Koval”, „Wiedźmin”, „Ekspedycja”, „Kapitan Żbik” i wielu
innych dzieł literatury graficznej i komiksowej. Odznaczony brązową odznaką
„Gloria Artis”.
•
Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Jadczyk, specjalista fizyki matematycznej,
kwantowej i wielowymiarowej, publicysta, myśliciel, laureat Nagrody
Humboldta, wybitny dydaktyk, humanista i propagator rozwoju duchowego.
•
Scenarzysta, reżyser i pisarz Ben Hopkins, autor m.in. filmu „Szymon Mag”
oraz jednego z moich ulubionych filmów, bezkompromisowego punkowoanarchistyczno-teologiczno-kabalistyczno-mistyczno-gnostycznego filmu „9
żywotów Tomasza Katza”.
9
•
Dr hab. Aleksy Schubert, matematyk i informatyk (pracujący przy ul. im.
Stefana Banacha), poeta, publicysta kulturalny, poliglota, naukowy pra-prawnuk m.in. Brentano i Kanta, niestrudzony propagator kultury w polskim
Internecie (np. serwisu poewiki).
•
Dr Marcin Niemczyk, specjalista historii doktryn polityczno-prawnych oraz
teorii elit, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UR.
•
Krzysztof Willmann, działacz na rzecz kultury polskiej oraz wielki miłośnik
Lwowa, prywatnie Wuj autora projektu.
•
Krzysztof Droba, muzykolog, konsultant muzykologiczny projektu, wieloletni
propagator zbliżenia polsko-litewskiego, członek Zarządu Związku
Kompozytorów Polskich oraz organizator Warszawskiej Jesieni, odznaczony
m.in. Orderem W. Ks. Giedymina oraz Srebrną Odznaką „Gloria Artis”.
•
Katarzyna Terakowska-Nowak, pisarka i dziennikarka.
•
Osoby związane z branżą filmową w Polsce i za granicą.
Niniejsza lista ulegnie wnet znacznemu wzbogaceniu i skonkretyzowaniu,
szczególnie w ostatniej kategorii (przyjaciele w Branży)
10
Już we wczesnej młodości główny bohater „Szod” – Leo, dowiaduje się, że korzenie
jego rodziny sięgają mityczno-baśniowej krainy, zwanej Chazarią.
(ENG) In early childhood acquire knowledge about his roots, especially, that his
family comes from mythological land – Khazar Empire.
11
(ENGLISH)
ENG
GENERAL DESCRIPTION OF THE PROJECT “SZOD”
(in english we may pronounced it “SHOD”;
as this title will appear on european and worldwide editions)
Key words: the Second World War, magic, time, atomic bomb, mathematics, love, God,
mystery, Lviv, Poland, the interwar period, history, martyrdom, psychology of relationship,
philosophy, ethics, religion, surrealism, the fantastic, machine of time, split personalisty,
Soren Kierkegaard, personalism, kabbalah, Judaism, the Jews, occupation, anecdotes.
The project is of conceptual character and it is going to be composed of three separate parts:
1) an essayistic and psychological book,
2) a comic strip,
3) a feature film.
A key thread of "Szod" is a theme of man and woman relationship, and; more
precisely, its evolution – its birth, stagnation, and re-birth. This theme is developed by
the book entitled “Prolegomena do dialektyki związków miłosnych” [“Prolegomena to the
Dialectics of Love Relationships”], which is now being prepared in a consistent and detailed
way. This is going to be a paraphilosophical and psychological treatise; still, it is written with
a great dose of irony, and with a clear and intelligible language. On the other hand - the
fabule, the fictional story – naturally – are the subject of the “Szod” movie and comic book.
"Szod" project has got the following aspects:
1) Entertaining one (according to the maxim that one can be redeemed and entertained at
the same time. Although it is; prima facie, controversial; still, corresponding with an esoteric
rule of unity of the opposites, and the author’s belief that the matter of ethics and religion
does not have to be gloomy, and the matter of philosophy is not necessarily difficult or dull).
2) Educational and therapeutic one (psychology of relationships, therapy of rejection, and
therapy of identity, affirmation and negation of change, dullness, and stability, personality
dialectics, empathy, narcissism, borderline personality disorders, egoism, and a real relation
with the other (seeing "the Self" – a neighbour’s face).
3) Philosophical and theological, as well as, esoteric one (among others, philosophy of
S. Kierkegaard, existentialism via Kantianism, ethics and metaethics, metapractice,
noumenon and phenomenon, Christian personalism, Christian gnosis, micro - macro,
doctrines of the East, occultism, gnosis, kabbalah and magic, eternal archetypes, psychology
of the depth, Jung and alchemy).
4) Ethical and psychological (development of the character etc. etc.).
5) Humorous (e.g. ironical rather than entertaining) ...indeed, I believe that there is nothing
more important in the universe, between man and woman, than the shared laughter – it is
even more important than sex. God, an important figure in “Szod”, has a sense of humour
too; however, this issue brings about many possible theological doubts; for instance,
concerning the so-called black humour.
12
pattern in young (crawling) Leo’s drawing room –
since he had started thinking about geometry
and constrution of the World
Scottish Café (exterior – on the left – photo made after the WW II; interior: photo before WW II)
13
„SHOD” SYNOPSIS
(This is not standard movie synopsis, rather some kind of literar style presentation
of main ideas, plots, characters and event in the history)
This movie tells a story, but the story splits and stops in it. A conflict is really a
longing for a conflict, change, emotion, making the most of life and living with a brave
heart being faithful to identity.
Lvov café, the 30s of the 20th century. A pianist plays „Por Una Cabeza” tango in
a dignified manner. LEO, thirty-year-old scientist, mathematician, sits over a pile of
small pieces of paper which are covered with formulas.
He calculates Faust’s formula.
Six years earlier, he was wandering light-heartedly together with two of his friends:
ULAM, who was also a mathematician and BOGOLUBOV, a chess player and bon
vivant. They conversed till late hours, they considered the world’s and human’s
mysteries, they picked up girls and made stupid jokes.
Three years earlier, when he was head over heels in love with EWA he was also the
happiest man in the world. Now everything is gone. Their relationship has become
lifeless and Leo lives his dream of everlasting love. He has lost joy found before
in everyday relationships with Ewa; he is conscience-stricken, he starts to live only
thanks to his memories.
When he meets rabbi HOROWITZ (Wandering Jew), who came to Poland from
Australia, he considers him to be an eccentric and a gambler (salesman of
decisiveness), since the old Jew; just for fun and taking advantage of mysterious
methods, outplays city’s casinos for small amounts. In the course of time, rabbi
becomes Leo’s mentor, he initiates him into arcane of Cabala; he inspires him
to mathematically prove that time, change, and sequence are just illusions.
Leo wants to stop time, create a formula for everlasting passion; he wants to join
passion and conscious choice in a twinkling of an eye and forever in eternity.
He wants to join rational choice with an irrational automatism (heart’s voice).
Since Leo is incapable of forcing himself to do anything, he wants to gain a primary
state of being in love back – he can live only with passion of his heart.
There are heavy clouds of impending war above Europe. Leo finds the Formula;
he tests it in a mysterious experiment, which disturbs space-time continuum.
The line of time splits and starts to run in two, alternative versions. In one of them
Leo becomes a spendthrift who constantly chases novelty and who is condemned
to „hop, skip, and jump” to another passions; he parts with Ewa, drinks, and wanders
with strumpets. In the second version, he chooses a stability of values, he marries
Ewa, but the true joy of life has died in him.
The war breaks out. Leo – a spendthrift, engages in conspiracy, an activity of the
underground; he gains desired adrenalin, unawareness of tomorrow. Leo – a staid
husband and father collaborates with an enemy, occupier to ensure safety to his
family.
14
Leo’s friend, Ulam, who has emigrated to USA, works in Los Alamos on atomic and
thermonuclear bomb. Oppenheimer notes in his notebook: Now I am become death,
the destroyer of worlds. Ulam writes: the fact that several signs drawn on a board can
change a course of human matters is a source of incessant astonishment for me.
One day Leo and Leo meet face to face, as enemies. In the heat of skirmish Leo kills
his alter ego. There is the atomic mushroom exploding in the sky.The character of
Leo merges into one again, he wakes up in Zona. Time transition. Chernobyl. Prypiat
– an abandoned city, from which the citizens escaped after the nuclear power plant’s
breakdown within 5 minutes, leaving books and newspapers on pages which they
opened in a moment of the alarm; the frozen emptiness of city.
Rabbi Horowitz warned Leo one day: “Shod” (which means devastation) is created
when in the name of God Shaddai (which means omnipotent) one single letter,
a point is missing. Reconciling eternity with the twinkling of an eye. When time stops,
the idea lasts forever. After all, a movement, a change – is life. Stillness, stability –
means death.
Leo must close a circle of time that he has interrupted; he must join both ends, then
he gets back both himself and Ewa. And he saves the world.
15
Armenian cathedral in Lviv (Lwów), 2009 photo
16
Prypeć (ukr. Прип'ять, ros. Припять)
photo: Reuters
photo: socjum.pl
( ENG) Chernobyl - Prypiat
photo: skippy13
photo: Nige820 (opuszczone przedszkole,
eng. abandoned kindergarten)
photo: NeQo PhosGraphis (from flicer)
(“Szod” author comment: too obvious metaphore…)
17
THE ASSESSMENT OF THE FILM PROJECT
(according to the Polish Film Institute’s (PISF) criterion)
The “Szod” project focuses on touching, using the language of film, the matters that
do not pass, but make the centre of the reflection on a human being: human
consciousness and self-consciousness, possibility of real cognition and relation with
another person, the essence of human choices, the nature of higher feelings (love),
the essence and source of the evil.
The following remarks are based on a scheme of the film project’s assessment used
by the Polish Film Institute.
1. Artistic, cognitive and ethical values.
a) artistic values:
In the past, the art had to face high requirements – it was to amuse people and
nations. This target is not a fancy. A film, through a skillful operating with a symbol
and a metaphor, references to known and lesser known events, historical
background, and using a narrative line with huge capacity and endurance of
transmission, can tell about basic issues in a not airtight way. This point can be
developed in a multipage essay.
b) cognitive values:
Although the “Szod” project is a fictional project, it has got rich realistic, historical,
anthropological, religious and meta-art references:
- realistic and historical references (for instance: war, the Soviet and German
occupation of Lviv in 1939-42, silhouettes of the representatives of the world famous
Lviv school of mathematics, the attitudes of its civil population during the war, a
fascinating story of Lviv’s feeders of lice of professor Weigl, the wings of the project
of building a nuclear bomb in Los Alamos, the Chernobyl disaster),
- anthropological references (a psychological construction of characters, man’s
philosophy presented in the film, series of archeological and cultural threads),
- religious references (spiritual coexistence of several religions in pre-war and war
Lviv, religious attitudes of the characters, symbolism of the film),
- meta-art references (reflection on art itself, reflections of known and lesser known
masterpieces).
c) ethical values:
The ethical issues are the essence of the project. The history told in the film is based
on the concept possessing profound philosophical relations, mainly ethical. It is
connected to the concept of human freedom by Soren Kierkegaard, and also the
subsequent existential thought, the Christian philosophy, doctrine, but also its gnosis,
personalism, the philosophy of dialogue (Martin Buber, Józef Tischner), Judaism,
Chasidism, Kaballah or some esoteric schools.
18
2. The meaning for the national culture and strengthening Polish tradition and
language.
The meaning of the project for Polish national culture is invaluable. The historical
background in the film presents pre-war Polish Lviv, mainly the environment of young
intelligentsia. The supporting cast were famous Polish academics and artists: Stefan
Banach, Stanisław Ulam (mathematicians), Tadeusz Boy-Żeleński, Leon Chwistek
and others.
The basic background of the film is a life of multicultural pre-war Poland, the national
attitudes are revealed in the city where cultures and religions of the East and West
meet. The world presented does not exist – however, to some extent, it does shape
Polish national awareness, partly held in memory of the still living generation, and
greatly deemed to be forgotten by younger Poles.
The other aspect is the issue of war: an attempt to touch, in an original way, the
Soviet and German occupation, e.g. to recall the Nazi atrocity against the professors
of Lviv, unusual history of the feeders of lice, etc.
3. The enrichment of the European cultural diversity.
The background and events presented in the film are often forgotten or omitted
in Europe and across the world (before the war, the academics and; especially,
the mathematicians of Lviv, were worldwide famous).
Social, national and cultural diversity of pre-war Poland and an original demonstration
of the war thread should be widely reminded and highlighted without an inordinate
national martyrdom, Polish messianism and fatalism that are known in Europe.
4. Planning and financial conditions of the project.
Prima facie, the budget of the project may seem to be planned as quite considerable
(historical background, war, time jumps, photos taken abroad, etc.). However, this is
not the case for several reasons.
The story, although not deprived of a sensational thread, is generally symbolical and
intimate in its character. A man – microcosmos and the world – macrocosmos, are
said through a multiple intertwining threads, metaphor, and the spirit of the film.
Locations in Lviv and Ukraine are not the most expensive.
Because of the fictional character of the story and taking into account its characters
who are to look very genuinely, there is no need to buy a license to have
remembrances, or other works (e.g. memoires of Stranisław Ulam “Adventures
of a mathematician”).
The project is completely original and the references included do not cross the
borders of loose inspiration.
19
PEOPLE CONNECTED WITH THE PROJECT
Author: Mateusz Droba
Born in August 1977 in Cracow.
A graduate of the Faculty of Law and Administration of UMCS in Lublin, Branch in Rzeszów.
A university lecturer at the Faculty of Economics at the University of Rzeszów
(Chair of Marketing Science), and then at the Faculty of Law and Administration at UR.
Author of Polish nationwide legal coursebook “Basics of Law”, the first graphic coursebook
from the innovative series. Creator of the publishing series “Beck’s Boards” in the legal economic publishing house C.H. Beck. Author of a dozen or so scientific articles in the field
of administrative and civil law, the theory and philosophy of law, and ethics. Essayist in
Polish nationwide legal press, a continuous cooperator of the monthly “Legal Education”.
Since 2002, an independent filmmaker. Author of short and medium-length feature films,
documentary films and experimental films prized in Poland and abroad. Director, scriptwriter,
dramatist (the multimedia play: “Cut’s Last (but one) Séance” related to a monodrama by
S. Beckett has received a positive notice of the permanent graduate assistant in the Drama
Laboratory of Tadeusz Słobodzianek), cinematographer, film editor, set decorator and prose
writer (a psychological-essayistic book about contemporary relationships between men and
women in connection to the philosophy of Soren Kierkegaard is being prepared).
Currently, he is developing the script of the “Szod” project, a sensational, amorous and
apocalyptic history of interwar Faust – a mathematician from Lviv. He is the commissioner of
the owners of the copyrights and co-producer of the adaptation of the cult Polish comic strip
“Funky Koval”.
Graphic author: Dariusz Rygiel (university plastic arts graduate)
Selected Project “Szod” friends and sympathizers:
- Bogusław Polch – one of the most famous european comic book graphic artist, author f.e.
of “Funky Koval”, “Expedition” (based on E. Von Daeniken’s theories), “The Witcher” series
and many more.
- Professor Arkadiusz Jadczyk, PhD (quantum physics, multidimensional and
mathemathical physics), Humboldt Prize Winner, writer of scientifical bestsellers, esoterism
thinker, project scientific consultant
- Professor Aleksy Schubert, PhD (mathematics, informatics specialist, cultural activist, f.e.
poewiki site project).
- Ben Hopkins (acclaimed screenwriter and movie director (“Simon Magus”, “The Nine Lives
of Tomas Katz”, UK).
- Katarzyna Terakowska-Nowak – acknowledged writer, journalist.
- Krzysztof Willmann – Lviv and polish – ukrainian dialogue cultural activist, advisor in
Agniszka Holland Academy Award nominated movie “In darkness”
- Krzysztof Droba – acclaimed polish musicologist, vive – president and member of the
board of Polish Composers Society, organizer of the ackowledged Warsaw Autumn, project
musicology consultant, polish – lithuanian cultural cooperation dialogue activist.
More our friends and list of our movie – branch friends will be revealed soon
20
rys. Dariusz Rygiel
21
rys. Dariusz Rygiel
22
I left this page (number 23) blank, for Your notes or something…
23 isn’t too good number to me, and I am a little superstitious person (however, with
rational mind, together).
Let me write one joke.
One of the most prominent founders of quantum physics, Niels Bohr, had a
horseshoe above his home door. Friend of Niels are asking:
- Niels, You are scientist, so rational and abstractional minded (!) – do You belive,
that horseshoe above door brings good luck??
Niels answered:
- No, I don’t belive. But, I heard, it brings luck to them, who don’t belive in
superstition, either.
23
CIEKAWOSTKI (CURIOSITIES) – „SZOD” (SHOD) – TITLE
Nazwa projektu „Szod” wzięła się z pewnej anegdoty, przytaczanej przez Martina
Bubera w powieści „Gog i Magog”. Gdy w hebrajskim imieniu Bożym: Szaddaj
(Wszechmogący) zabraknie malutkiej literki, nieznacznej, przypominającej przecinek
(literki "jod") powstaje „szod”, co znaczyć może: spustoszenie, zniszczenie, a także
napad rabunkowy, grabież, rabunek, rozbój. Przyszło mi na myśl (najpierw ustalając,
iż chodzi o imię mocy "Wszechmogący), że ten malutki punkcik to punkt miłosierdzia,
utrzymujący wszechmoc Bożą, która inaczej zniszczyła by nieposkromioną potęgą
Stworzenie. Siła tej metafory jest wg mnie tak duża i bezpośrednio odnosi się do
głównego tematu naszej historii, że postanowiłem uczynić z niej wątek tytułowy.
Opinia specjalisty z zakresu jęz. hebrajskiego:
„Jeśli od słowa szaddaj odejmiemy jod, to zostanie szin i dalet (szod – przemoc,
dewastacja, zniszczenie, rozbój itp.). Jeśli chodzi o szaddaj, to etymologia tego
imienia jest bardzo trudna do określenia, słowo wyprowadza się od różnych rdzeni,
z których najbardziej przekonywającym wydaje się akadyjskie šadu – góra
(W.F. Albright). El Szaddaj oznaczałoby „Boga góry”. Na podstawie starożytnych
przekładów (Septuaginta, Wulgata) imię najczęściej tłumaczy się jako „Bóg
Wszechmocny”.
(ENG)
The name of the “Szod” project came from an anecdote cited by Martin Buber in the
novel “Gog and Magog”. When in the Hebrew name of God: Shaddai (Almighty), a
little, minor letter, similar to coma is missing (letter “yod”), we have “shod”, which may
mean: devastation, destruction, as well as, robbery, mugging. It struck my mind
(first setting that it is about the name of power “Almighty”) that this little point is a
point of mercy, which sustains God’s omnipotence that otherwise would destroy the
Creation with the ungovernable power. The potential of this metaphor is so big to me
and relates directly to the theme of our story that I decided to make this thread the
title.
Opinion of a specialist in Hebrew:
“If in the word “shaddai” we skip yod, we will have shin and dalet (shod – violence,
devastation, destruction, robbery, etc.). When shaddai is concerned, its etymology
is very difficult to be pinpointed, the word is derived from many cores, from which the
most convincing seems to be the Acadian šadu – a mountain (W.F. Albright).
El Shaddai would mean the ”God of the mountain”. Basing on ancient translations
(the Septuagint, Vulgata), the name is most often translated as “God Almighty”.
24
FEEDERS OF LICE IN LVIV
W założonym przez prof. R. Weigla we Lwowie Instytucie Badań nad Tyfusem
Plamistym i Wirusami, w czasie okupacji niemieckiej jako karmiciele wszy zatrudniani
byli, pozbawieni innych środków do życia, liczni lwowscy inteligenci (także np.
matematyk Stefan Banach). Zatrudnienie w instytucie dawało specjalną ochronę,
możność swobodnego poruszania się po mieście, a co się z tym wiąże, stwarzało
możliwość działalności konspiracyjnej.
(ENG)
the professional equipment of the feeders of lice in Lviv
In the Exanthematous Typhus and Virus Research Institute, founded in Lviv during
the German occupation by professor R. Weigl, many poor representatives of Lviv
intelligentsia were employed as feeders of lice (e.g. mathematician Stefan Banach).
Being employed in the Institute provided special protection and possibility of
uninhibited walking in the city, and at the same time, it was an opportunity for the
conspiracy.
25
“SHOD” INVESTMENT & CO – PRODUCTION PROPOSAL
(just English) – PREFACE
We are strongly interested in any investment and co – production proposal,
from any country, especially from country involved in SHOD MOVIE main themes,
history, and locations.
Firstly, we are interested in a cash investment, to cover expenditures
provided in preliminary SHOD MOVIE BUDGET. The very first, tentative budget You
can find below.
Some special info about “BTL” movie income (material and non –
material,
human
values
worth,
as
author
believe,
sources.
Some of them are widely known and become a standard (personalised Internet and
mobile devices distribution, personalised games and correspondence, collectible
materials etc.etc. ), some others, however, remain confidential. Until negotiation with
possible Investor or co – producer seriously starts we cannot reveal more about this
matter. It’s because it contains some original and unusual SHOD PROJECT
solutions, accompanied by original strategies, some kind of “gadgets” and social
gatherings. This few words above might sound a bit weird and mysterious, but,
SHOD PROJECT MOVIE are planned as a bit weird and more than a bit mysterious
one..
What we may write down now - in this prospect that the New Demiurg Industries
& Mr Mateusz Droba copyrighted, will be executing many non - standard promotion
and marketing solutions, especially concerning making the multi – linked large
audience “net” friendly with some type of social hierarchy; “nests” and “lodges”
to establish strong (but simultaneously flexible) multilevel and multifaceted
connection between popular culture and so – called “sophisticated high –
culture”.
In our case, it will be requiring an intuitive skillful mind, rather than encyclopedic
knowledge and “smart-ass” nerds. SHOD material is reach in sensational & magical,
as well as, mystery and suspense plots (?) together with ethical and other kind
humanistic values, with substantial very original plots, created by author, Mr Mateusz
Droba.
On the other hand – substantial referring and invoking immemorial archetype, myths,
God powers magic, religion ideas and i.e. war and underground resistance
movement, Lvov Jews history, stories and legends, partially touched in Academy
26
Award (Oscar) nominated title “W ciemności” (eng. “In Darkness” ) directed by
Agnieszka Holland).
This solutions are possible thanks to deep theoretical knowledge (especially
exact branches of philosophy, psychology, aesthetics and ethics, cognitive science,
management and marketing science; together with law science), practical several
topics, practical studies and filmmaking knowledge and experience (see author short
biography and people connected with project section). We cannot forget here about
our invaluable Project SHOD friends – who are very, very helpful and generous at the
stage of gathering info and consulting author knowledge and doubts in many cases
of scientific, historical and other nature. The short list of our “first” friend is (and will
be expanded soon) on the project website, and is presented in this project in
shortened version.
One of the tag lines for this confidential, post–premier, New Demiurg Industries
policy part, sounds: “The main aim of art – from the beginning – is to solve and save
& to amuse and brave” humans (we have untranslatable world – game, in fact, from
SHOD original language – Polish, which sounds: “jedocześnie (simultaneously)
zbawić (to save - bring salvation) i zabawić ( – to bring entertainment)” (…).
Ok, let’s get down to business
27
INVESTMENT & CO – PRODUCTION PROPOSAL
Rules are simple:
I. Cash Investor
1) cash benefits: depending on how much % of total budget potential Investor
will assure before shooting starts (or, decide to invest in development phase) –
with the same % the Investor will participate in any movie income including
national and international theatrical distribution, DVD (Blu-Ray) distribution, TV
distribution (distributable “cash”), etc. Etc., or – last, but not necessary least –
income from special “BTL” movie income sources.
Gross/net income: We have decided, to describe the gross – net income
as simple as it could be presented. Gross income, defining the gross income from
any source, before paying all post-movie delivery expenditures, such as taxes,
distribution, marketing and promotion costs, royalties, some reserve for
unexpected expenses, etc.etc. – all of this will be a subject of post – delivery
SHOD FINANCIAL REPORT.
2) non – material benefits:
Any Cash Investor, who puts into budget at least 10000 USD will be credited
as Executive Producer and will appear (as name, firm or logo) in opening
movie titles.
Such benefits like special movie Blu-Ray copies, invitation to ceremonial
movie premiere, set of movie promotional materials are obvious.
In artistic matters - influence (f.e. cast, final script version etc. etc.) and
production executive management (shooting, postproduction) – scale of
Investor “voice power” will be a subject to individual negotiations between
Investor and SHOD MOVIE author&director, founder of New Demiurg
Industries – Mr Mateusz Droba.
28
II. Non - Cash Investor (Co – Producer)
We invite All of You, who want to be a “no cash input” co – producers of
SHOD MOVIE – to bring any other kind of contribution to the film. In that case,
individual negotiations between Investor and SHOD MOVIE author&director
Mr Mateusz Droba will establish the rules of co-production.
It’s not hard to contact Mr Matesz Droba, both through his assistant or personally.
Currently, we have so many ways to contact each other…..
Let me remind my contact info:
Mr Mateusz Droba
New Demiurg Industries (founder)
[this company, due to some taxes and grants matters, will be registered in Polish
appropriate office (KRS, department of Polish Regional court) before negotiations
with investors and co – producers ends, and not later than 2 – 3 months before
shooting starts. In this matter SHOD project author has some theoretical&practical
experience, that comes from his 1st job as a lawyer and 9 – years experience of
university lecturer
in administrative, civil and other branches of law (with 2 interdisciplinary PhD thesis
in progress).
e-mail primary contact : [email protected]
secondary: [email protected]
cell. phone (don’t hesitate to use the phone contact not only in emergency or urgently
casus): +48 532 453 435
Skype (rarely online) login: maratdakunin
29
SHOD FEATURE MOVIE BUDGET
Below we present preliminary, simplified budget of SHOD FEATURE MOVIE.
Almost everything in this budget may be subjected to change by author or through
negotiations.
Note that some expenses are extremely low, comparing to professional
mainstream market. This feature movie, with historical and fantastical background
could be so “cheap” thanks to our excellent (Mr Mateusz Droba and friends) and
friend – based connections to professional equipment owners, professional actors,
very good unprofessional ones, we have friends in main, Lvov, Ukrainian locations
and worldwide class professional post – production CGI (compositing) specialist and
equipment.
The SHOD MOVIE has to be a large audience, original, independent movie,
with theatrical release as 1st distribution way. However, if it is national distribution,
Eastern Europe countries distribution or worldwide – it will strongly depend on movie
international reception (especially important festival and critic reception) and first box
office results in the country of premiere.
This preliminary budget contains ONLY VERY MAIN preproduction
(development), production and postproduction costs, without any promotion,
marketing and distribution expenditures.
30
SHOD FEATURE MOVIE PRELIMINARY BUDGET (ver. 1.1, 7 May, AD 2012)
„SZOD” (eng. title: “SHOD), feature movie
Director: Mateusz Droba
Writer: Mateusz Droba - additional writer possible
Shoot 40 days @ 8 x 5 days
Locations:
- Lviv (Ukraine) (English proper name for Lwów, Lviv – city in East Ukraine, near
(about 90 km) Polish eastern border, before WW II – since Middle Ages – Polish city)
- 25 days
- Cracow (Poland) – 6 days
- Tchernobyl (Prypeć) – 3 days
- Bratislava (Pressburg) – 2 days
- Esztergom (Hungary) – 1 day
- Hunedoara (Romania) – 1 day
- Mielec (Poland) – 2 days
- Postproduction Schedule - 16 weeks in Warsaw, Cracow and Rzeszow
Equipment:
We want to shoot movie on digital, preferring 4K resolution:
- presumed camera: RED ONE or RED EPIC & accessories
or (high opt.) Sony Cinealta F-65
or (low opt.) Canon EOS C300 & accessories (or Panasonic AG-AF101 & lenses)
- dolly, crane, steady-cam, sliders, tripods, etc.etc.
- presumed sound professional equipment & crew: FONOGRAF Studio (Radek
Ochnio)
- presumed editing NLE work station: Mac Pro, Final Cut Pro X
- presumed editing NLE work station for CGI & effects: PC Work Station, Win7,
app.soft
31
#
description
notes
USD currency ($)
DEVELOPMENT
in progress..
subtotal sum
1
“SHOD” MOVIE SCRIPT
DEVELOPMENT,
WRITER GRANT, ALL
SCREENPLAY ADMINISTRATIVE &
REGISTRATION COSTS
- in progress…
8.000
- grant seeking
2
STORYBOARD – DRAWING BY
DARIUSZ RYGIEL (SEE SKETCHES
IN THIS PROSPECT).
DARIUSZ IS GRAPHIS ARTIST,
AUTHOR OF “SHOD” COMIC BOOK
GRAPHIC AND MOVIE
STORYBOARDER.
STORYBOARD: FULL, 58 (PLUS 10
EXTRAS) PAGES, DETAILED –
PREPARED TO BE A
AUTONOMOUS AND SELF –
CONTAINED COMIC BOOK AS
WELL – WILL BE EDITED AND
PUBLISED IN POLAND AND
OTHERS COUNTRY (AND IT WILL
MARKETING IMPACT ON “SHOD”
MOVIE PROMOTION)
3
#
OTHERS DEVELOPMENT
EXPENSES, LIKE:
- LOCATIONS PRE-VISITING,
TRAVELS, GATHERING INFO,
PRINTING, TELEPHONE CALLS,
ETC.ETC.
DEVELOPMENT SUBTOTAL
- in progress..
- sponsored grant
is strongly needed
12.000
in progres…
5.000
25.000
32
#
PRODUCTION ATL
notes
USD currency ($)
PRODUCERS UNIT
to be the matter of
negotiation
15.000
DIRECTION
If author (Mateusz
Droba) will be only
director
1.000
1
2
3
CAST – PRINCIPAL
4
CAST - SUPPORTING
-
Leo,
Ewa,
Rabbi
Horowitz
-
Stan Ulam
Bogolubov
- the little Leo
- Leo’s
PRINCIPAL
-
5
ATL TRAVEL & LIVING
#
PRODUCTION ATL SUBTOTAL
#
PRODUCTION
(BTL – just some positions)
mother and
father
- Leo’s (..)
Wiseman
(mutant) from
Chernobyl
partly to be financed
by friendly company
and private
locomotion
80.000
20.000
20.000
136.000
notes
USD currency ($)
1
DoP, 2nd DoP (director) + assistant +
steady-cam operator + etc.etc.
special honorable
discount
30.000
2
camera & accessories
special discounts
20.000
3
lightning sets & gaffer, best boy,
electricians & lightning equipment
30.000
33
4
production & set designer
special honorable
discount
5.000
5
sound desinger & sound crew & sound
recording gear
special discount
15.000
6
original music composer
special honorable
discount
5.000
#
PRODUCTION BTL SUBTOTAL
#
105.000
POST - PRODUCTION
notes
USD currency ($)
1
image editing
(director + editor assistant)
special honorable
discount
6000
2
sound editing
special discount
6000
3
Colour grading
special discount
1000
4
CGI & special effects
special honorable
discount
5000
5
Exporting (digital files, Blu-Ray, DVD)
special discount
-
6
Exporting (transfer to 35 mm film)
if desirable,
special discount
-
#
POST – PRODUCTION SUBTOTAL
#
MOVIE PRODUCTION
1
GRAND TOTAL
18.000
with special
discounts &
honorable discounts
284.000 USD
(Polish National Bank average conversion rate up to date 2012-04-27)
284.000 USD
215 044,09 EUR
899 314,36 PLN
34
„SZOD” (SHOD) PROJEKT
© Mateusz Droba (idea & ιδέα - , story) 2008 – 2012
© Dariusz Rygiel (drawings) 2011 - 2012
35

Podobne dokumenty