Komisja Europejska opublikowała Przewodnik po programie

Transkrypt

Komisja Europejska opublikowała Przewodnik po programie
Komisja Europejska opublikowała Przewodnik po programie
Erasmus+
Zaprezentowane 12 grudnia wytyczne zawierają szczegółowe informacje dla organizacji, które są zainteresowane udziałem w programie Erasmus+. Program startuje
już 1 stycznia 2014 r. | 12 grudnia 2013 r.
Przyszli beneficjenci znajdą w Przewodniku wszystkie wskazówki niezbędne do tego, aby poprawnie wypełnić i złożyć wniosek. Opublikowane wytyczne zawierają informacje dotyczące:
•
•
•
•
•
terminów;
kryteriów kwalifikacji;
poziomu finansowania;
działań w ramach projektu;
procesu aplikacji.
W Przewodniku po programie Erasmus+ Komisja podkreśla, że uprawnionymi do składania wniosków są wyłącznie instytucje i organizacje.
Pierwszy nabór wniosków zakończy się 17 marca 2014 r. Aby usprawnić
proces wypełniania aplikacji, do końca stycznia będzie można pobrać ze
strony Komisji Europejskiej robocze wersje wniosków.
Więcej informacji: www.erasmusplus.org.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | [email protected] | tel. 22 463 11 73
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
Dokument dostępny na: www.erasmusplus.org.pl/

Podobne dokumenty