pełnia moż liwoś ci

Komentarze

Transkrypt

pełnia moż liwoś ci
Słowo wstępne
Szanowni Państwo !
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu firmę Mobilex. Od roku 1999 Mobilex stara się
pomagać, doradzać i dobierać najlepszy sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych.
Naszą dewizą stało się wyznaczanie nowych standardów technicznych i jakościowych na
Polskim rynku. Dlatego jako wyłączny importer i dystrybutor reprezentujemy wielu znanych
i cenionych na całym świecie wytwórców. W ciągu tych lat udało nam się dzięki
profesjonalizmowi i dbałości o klienta osiągnąć pozycję jednego z wiodących dystrybutorów
branży rehabilitacyjnej w Polsce.
Od początku koncentrowaliśmy się przede wszystkim na ofercie dla osób z różnego rodzaju
uszkodzeniami narządu ruchu: wózkach inwalidzkich, parapodiach, urządzeniach do likwidacji
barier architektonicznych itp., ale poszerzyliśmy zakres naszej działalności. Ze względu na liczne
zapytania o inny asortyment zrodziła się idea dotarcia do szerszej grupy osób (nie tylko
niepełnosprawnych) potrzebujących sprzętu rehabilitacyjnego. Posiadamy w ofercie szereg
produktów skierowanych właściwie do każdego, bo czyż nie jest tak, że każdy z nas czasem
musi zrobić coś by poczuć się lepiej?
Aktualnie możemy realizować wnioski Narodowego Funduszu Zdrowia z terenu całej Polski.
Wszystkie oferowane przez nas wyroby spełniają wymogi stawiane przez Polskie i Unijne prawo
dotyczące wyrobów medycznych. Na stanowiskach doradców handlowych zatrudniamy
wykwalifikowanych rehabilitantów i fizjoterapeutów. Współpracujemy też z lekarzami
i rehabilitantami, specjalistami schorzeń narządu ruchu.
Bardzo ważnym elementem naszej pracy stałsię także serwis sprzętu rehabilitacyjnego. Wiemy
jak często wiele osób jest zagubionych i bezradnych wobec sytuacji popsutych produktów
ortopedycznych. Cokolwiek się wydarzy - Serwis Mobilex zapewni Państwu wsparcie w każdej
sytuacji. Od chwili rozpoczęcia współpracy z Mobilex, mogą Państwo korzystać z szerokiego
pakietu oferowanych przez nas usług serwisowych. Zapraszamy do korzystania z kompleksowego, nowoczesnego SERWISU sprzętu rehabilitacyjnego, gwarantującego wysoką
jakość i profesjonalizm świadczonych usług. Z naszą wiedzą i 10 letnim doświadczeniem,
postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania: [email protected]
Firma Mobilex to laureat nagród takich jak np.: Złota statuetka IX Targów Rehabilitacja w Łodzi,
Nagroda Główna X Targów Rehabilitacja i Nagroda XI Targów Rehabilitacja za najlepszy sposób
prezentacji ekspozycji targowej, I miejsce na IX Ogólnopolskiej Konferencji medycyny
paliatywnej HOSPICJUM 2009. Miło nam również poinformować że firma Mobilex znalazła się
w prestiżowym gronie diamentów Forbesa 2009. Potwierdza to naszą wiarygodność i daje
świadectwo że Mobilex to stabilna, dobrze zarządzana firma, z którą zawsze warto
współpracować.
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
Ważnym dla nas potwierdzeniem słuszności naszych działań są liczne podziękowania od
zadowolonych klientów, którzy dzięki nam naprawdę mogą więcej.
Bo Mobilex daje pełnię możliwości!
Aneta Fendorf
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
Zapraszamy do naszego sklepu internetowego:
www.galeriazdrowia.pl
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
Dane teleadresowe
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
Biuro i hurtownia:
MOBILEX Sp. z o.o.
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
fax (042) 214 14 05
[email protected]
www.mobilex.pl
SERWIS MOBILEX:
www.serwiswozkowinwalidzkich.pl
www.elektryki.pl
www.likwidacjabarier.pl
www.skutery-dla-niepelnosprawnych.pl
www.dofinansowanienfz.pl
www.lazienki.mobilex.pl
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
WÓ ZKI INWALIDZKIE RĘ CZNE PODSTAWOWE
Marlin
Wózek inwalidzki ręczny, standardowy, stalowy,
na szybkozłączach
DOFINANSOWANIE:
P.127. NFZ, P.128.01 NFZ
Standardowy wózek inwalidzki ze stali chromowo-molibdenowej
z mo¿liwoœci¹ szybkiego demonta¿u kó³ - szybkoz³¹cze, sk³adany
krzy¿akowo. Posiada regulowane na wysokoœæ, unoszone oraz
wyjmowane pod³okietniki, a tak¿e odchylane, zdejmowane
i regulowane na d³ugoœæ podnó¿ki.
szerokość siedziska
głębokość siedziska
wysokość oparcia
szerokość całkowita wózka
waga wózka kompletnego
(z kołami i podnóżkami)
maksymalne obciążenie
40, 44, 48 cm, opcja 51 cm
41 cm
43 cm
67, 71, 75, 78 cm
podnóżek
sk³adany
21.60 kg
150 kg
40, 44, 48, 51
41
43
67, 71, 75, 78
21.60
150
cm
cm
cm
cm
kg
kg
Delfin
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
Wózek inwalidzki aluminiowy, lekki, na szybkozłączach,
składany.
DOFINANSOWANIE:
P.129.00 NFZ - wersja dla dorosłych
P.129.01 NFZ - wersja dla dzieci
Aluminiowy wózek inwalidzki z mo¿liwoœci¹ szybkiego demonta¿u kó³
tylnych, sk³adany krzy¿akowo. Posiada demontowane, regulowane na
wysokoœæ, oraz unoszone pod³okietniki, a tak¿e odchylane,
zdejmowane i regulowane na d³ugoœæ podnó¿ki. Delfin posiada
adapter służący do regulacji kółtylnych w danym zakresie. Polecany
osobom po amputacjach. Reprezentuje europejską markę.
szerokość siedziska
głębokość siedziska
wysokość oparcia
szerokość całkowita wózka
waga wózka kompletnego
(z kołami i podnóżkami)
maksymalne obciążenie
40, 44 cm
40 cm
44 cm
61, 66, 71 cm
16.75 kg
120 kg
regulowane
rączki
regulowane
podłokietniki
40, 44
40
44
61, 66, 71
16.75
120
cm
cm
cm
cm
kg
kg
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
WÓ ZKI INWALIDZKIE RĘ CZNE PODSTAWOWE
New Classic
Wózek inwalidzki rêczny (standardowy, stalowy)
DOFINANSOWANIE:
P.127. NFZ, P.128.01 NFZ
Standardowy wózek inwalidzki ze stali chromowo-molibdenowej na
ramie krzy¿akowej . Posiada odchylane pod³okietniki oraz regulowane
na d³ugoœæ, odchylane i wyjmowane podnó¿ki. Tapicerka wykonana
jest z materia³u niepalnego w kolorze czarnym. Rama jest malowana
proszkowo w kolorze niebieskim.
szerokość siedziska
głębokość siedziska
wysokość oparcia
szerokość całkowita wózka
wysokość siedziska od podłoża
odległość od podnóżka do siedziska
waga wózka
maksymalne obciążenie
40, 45, 50 cm
40 cm
44 cm
59, 64, 69 cm
48 cm
35-46 cm
17,3 kg
120 kg
40, 45, 50
40
44
59, 64, 69
17.3
120
cm
cm
cm
cm
kg
kg
Netti 4U Comfort CE Plus
Wózek inwalidzki specjalny stabilizuj¹cy plecy i g³owê
(komfortowy do ca³odobowej opieki)
DOFINANSOWANIE:
P.130.00 NFZ - wersja dla dorosłych
P.131.01 NFZ - wersja dla dzieci
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
Netti 4U Comfort CE Plus to nowo zaprojektowany wózek bazuj¹cy na
rozwi¹zaniach zastosowanych przy Netti III. Oparcie pod plecy z
mocnym zapiêciem na rzep. Nowo zaprojektowane, ³atwo
demontowalne pod³okietniki, odchylany do przodu hamulec z dŸwigni¹
kolanow¹ do ³atwego siadania i schodzenia, higieniczne pokrycie Easy
Care lub tapicerka 3D są bardzo uniwersalne. Ca³kowita szerokoœæ
wózka jest tylko o 18 cm wiêksza od szerokoœci siedziska. Ko³a przednie
Flexel 7" z osi¹ szybkoz³¹czn¹, ko³a tylne szerokie ko³a Flexel 24" z osi¹
szybkoz³¹czn¹. Netti to wózek komfortowy do całodobowej opieki.
Reprezentuje oryginalną norweską markę.
szerokoϾ siedziska
g³êbokoœæ siedziska
wysokoϾ oparcia
wysokoœæ siedziska od pod³o¿a
waga wózka
maksymalne obci¹¿enie
ul. Duńska 3/5
40, 45, 50 cm
42.5-50 cm
50 cm
46-50 cm
27,5-29 kg
135 kg
40, 45, 50
42.5-50
50
27.5-29
135
cm
cm
cm
kg
kg
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
WÓ ZKI INWALIDZKIE RĘ CZNE PODSTAWOWE
Line
Wózek inwalidzki aluminiowy, lekki, na szybkozłączach,
składany.
DOFINANSOWANIE:
P.129.00 NFZ - wersja dla dorosłych
P.129.01 NFZ - wersja dla dzieci
Bardzo lekki, składany wózek wykonany z aluminium, charakteryzujący
się ergonomiczną konstrukcją oparcia, które pozwala na pełne
wykorzystanie głębokości siedziska i sprawia, że tapicerka oparcia
zapewnia dodatkowe podparcie lędźwiowe. Rama wózka wykonana w
technologii bez spawowej co w znaczący sposób poprawia
wytrzymałość całej konstrukcji. Wózek wyposażony jest w koła tylne z
szybkozłączką , regulowane i zdejmowane podnóżki bez użycia
narzędzi, zdejmowane podłokietniki, komfortową i oddychającą
tapicerkę występującą w kilku kolorach.
Opcjonalnie dostępne:
koła antywywrotne, unoszone podnóżki, łamane oparcie, hamulce dla
osoby asystującej, 12" koła tylne
wysokość
długość
szerokość siedziska
głębokość siedziska
wysokość oparcia
waga wózka kompletnego
(z kołami i podnóżkami)
maksymalne obciążenie
koła przednie
91,5 cm
107 cm
41, 45 cm
41 cm
51 cm
12,5 kg
140 kg
200 mm
41, 45
51
41
107
91,5
12,5
140
cm
cm
cm
cm
cm
kg
kg
Classic Komfort
Wózek inwalidzki specjalny stabilizujący plecy i głowę
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
DOFINANSOWANIE:
P.130.00 NFZ - wersja dla dorosłych
P.131.01 NFZ - wersja dla dzieci
Wózek sk³adany krzy¿akowo z mo¿liwoœci¹ odchylenia oparcia do 90
stopni. Posiada zdejmowane podnó¿ki z wyœcie³anym podparciem
³ydek, z regulacj¹ k¹ta nachylenia. Boczki wózka s¹ wyjmowane.
Wózek przeznaczony dla osób u których jest konieczna czêsta zmiana
pozycji od le¿¹cej do siedz¹cej, wymagaj¹cych indywidualnej
stabilizacji ca³ego tu³owia wraz z g³ow¹. Wózek w standardzie posiada
hamulce dla osoby prowadzącej oraz koła na szybkozłączach.
szerokość siedziska
głębokosć siedziska
wysokość oparcia
szerokość całkowita wózka
waga wózka
maksymalne obciążenie
40, 45, 50 cm
40 cm
57 cm
60, 65, 70, 75 cm
25,5 kg
125 kg
40, 45, 50
40
57
60, 65, 70, 75
25,5
125
cm
cm
cm
cm
kg
kg
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
WÓ ZKI INWALIDZKIE DO AKTYWNEJ REHABILITACJI
Offcarr Children
Wózek aktywny, lekki, krzyżakowy, składany,
dziecięcy, na szybkozłączach, występujący
DOFINANSOWANIE:
P.129.01 NFZ/PCPR - wersja dla dzieci
To podstawowy wózek z kategorii wózków do aktywnej rehabilitacji dla
dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Aluminiowy, wykonany jest na krzy¿aku,
co umo¿liwia sk³adanie. Wózek zaopatrzony jest w system szybkiego
demonta¿u kó³- szybkoz³¹cza, posiada r¹czki i zespolony podnó¿ek
regulowany na wysokoœæ. Istnieje mo¿liwoœæ zamontowania
dodatkowego wyposa¿enia: klinu stabilizuj¹cego, kó³ka anty
wywrotnego, odchylanego oparcia. Wózek Children mo¿na zamówiæ
w szerokiej gamie kolorystycznej, zarówno jeœli chodzi o ramê jak i
tapicerkê. Rodzaje regulacji, ustawieñ i akcesoriów dostêpne w karcie
pomiarowej.
24-36
cm
A 38-48, B 42-50
cm
21-39
cm
26-36
cm
45-53
cm
25
cm
13
kg
55
kg
20-22
cale
Offcarr Ministar
Wózek aktywny, lekki, krzyżakowo składany, w wersji
dla dorosłych i dla dzieci, na szybkozłączach,
DOFINANSOWANIE:
P.129.01 NFZ/PCPR - wersja dla dzieci
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
To podstawowy wózek kategorii wózków do aktywnej rehabilitacji
przeznaczony dla m³odzie¿y i doros³ych. G³ówne cechy Ministara to:
rama sk³adana krzy¿akowo, system szybkiego demonta¿u kó³
(szybkoz³¹cza). Posiada mo¿liwoœæ indywidualnie dopasowanej
konfiguracji wózka dla u¿ytkownika pod wzglêdem funkcjonalnoœci.
Rodzaje regulacji ustawieñ akcesoriów dostêpne w karcie pomiarowej.
34-56
cm
A 38-50, B 42-52
cm
29-51
cm
ul. Duńska 3/5
36-50
cm
91-204 Łódź
54-68
cm
tel. (042) 214 29 11
25
cm
16
kg
[email protected]
130
kg
20-22-24
cale
www.mobilex.pl
WÓ ZKI INWALIDZKIE DO AKTYWNEJ REHABILITACJI
Offcarr Funky
Wózek aktywny lekki, składany, na sztywnej ramie
w wersji dla dorosłych i dzieci, na szybkozłączach
DOFINANSOWANIE:
P.129.00 NFZ/PCPR - wersja dla dorosłych
P.129.01 NFZ/PCPR - wersja dla dzieci
To wózek do aktywnej rehabilitacji. Przeznaczony jest dla osób po
urazach rdzenia krêgowego, amputacjach koñczyn dolnych i w innych
schorzeniach. Jest to typowo sportowy wózek o klasycznej sztywnej
konstrukcji ramy i niskiej wadze stwarza mo¿liwoœæ wielu regulacji
w standardzie. Wœród nich: naprê¿enie tkaniny oparcia, regulacja k¹ta
nachylenia siedziska i oparcia, wywa¿enia wózka, g³êbokoœci
siedziska, d³ugoœci podnó¿ków i inne. Jego rama wykonana jest
ze stopu duraluminium. Funky jest produktem indywidualnie
dopasowanym do u¿ytkownika. Rodzaje regulacji, ustawieñ
i akcesoriów dostêpne w karcie pomiarowej.
szerokość siedziska
wysokość AB
wysokość oparcia
głębokość siedziska
szerokość całkowita wózka
waga wózka
maksymalne obciążenie
28-46 cm
A 38-48, B 46-50 cm
23-39 cm
28-44 cm
50-71 cm
10,5 kg
100 kg
WERSJA DLA DZIECI
System (SHS, frenica) regulacji
środka ciężkości
Gotowy do transportu
Składanie
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
WERSJA DLA DOROSŁYCH
28-46
A 38-48, B 46-50
23-39
28-44
50-71
10,5
100
cm
cm
cm
cm
cm
kg
kg
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
WÓ ZKI INWALIDZKIE DO AKTYWNEJ REHABILITACJI
Offcarr Venus
Wózek aktywny, lekki, składany, na szybkozłączach,
na sztywnej ramie
DOFINANSOWANIE:
P.129.00 NFZ/PCPR - wersja dla dorosłych
Jest to wózek do aktywnej rehabilitacji przede wszystkim dla osób po
urazach rdzenia krêgowego. Venus to, aktywny wózek inwalidzki ze
sztywn¹ ram¹ z tytanu, systemem szybkiego odpinania kó³ tylnych szybkoz³¹cza, regulacj¹ naprê¿enia tkaniny oparcia, regulacj¹
wysokoœci ty³u siedziska, regulacj¹ wysokoœci przodu siedziska oraz
regulacj¹ k¹ta nachylenia oparcia, regulacj¹ wysokoœci nadkoli,
sk³adanym do przodu oparciem, regulacj¹ g³êbokoœci siedziska
i amortyzowanym siedziskiem (w opcji). Dla bardziej wymagaj¹cych
u¿ytkowników dostêpna wersja Venus elite (wykonana w ca³oœci
z tytanu). Rodzaje regulacji, ustawieñ i akcesoriów dostêpne w karcie
pomiarowej.
Venus
szerokość siedziska
wysokość AB
wysokość oparcia
głębokość siedziska
szerokość całkowita wózka
waga wózka
maksymalne obciążenie
36-46 cm
A 39-49, B 46-52 cm
27-39 cm
36-44 cm
60-70 cm
10,4 kg
100 kg
Venus elite
34-46
cm
A 39-49, B 46-52
cm
27-39
cm
36-44
cm
60-70
cm
10,4
kg
100
kg
Offcarr Vega
Wózek aktywny, lekki, krzyżakowy, składany,
na szybkozłączach
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
DOFINANSOWANIE:
P.129.00 NFZ/PCPR - wersja dla dorosłych
Jest to wózek z oferty wózków do aktywnej rehabilitacji w³oskiego
producenta Offcarr. Vega to lekki, aluminiowy, sportowy wózek
inwalidzki. Jako jeden z nielicznych wózków do aktywnej rehabilitacji
wykonany jest na krzy¿aku, co umo¿liwia sk³adanie wózka. Podwójna
rama krzy¿aka zapewnia w³aœciwe bezpieczeñstwo i sztywnoœæ. Wózek
zaopatrzony jest w system szybkiego odpinania kó³ tylnych szybkoz³¹cza, regulacjê k¹ta nachylenia oparcia i g³êbokoœci
siedziska, r¹czki regulowane na wysokoœæ oraz zespolony podnó¿ek.
Rodzaje regulacji, ustawieñ i akcesoriów dostêpne w karcie
pomiarowej.
szerokość siedziska
wysokość AB
wysokość oparcia
głębokość siedziska
szerokość całkowita wózka
waga wózka
maksymalne obciążenie
34-46 cm
A 38-50, B 42-54 cm
29-49 cm
34-44 cm
52-64 cm
12,7 kg
100 kg
34-46
A 38-50, B 42-54
29-49
34-44
52-64
12,7
100
cm
cm
cm
cm
cm
kg
kg
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
WÓ ZKI INWALIDZKIE DO AKTYWNEJ REHABILITACJI
Offcarr Quasar
Wózek ultra lekki aktywny, składany, na szybkozłączach
DOFINANSOWANIE:
P.129.00 NFZ/PCPR - wersja dla dorosłych
P.129.01 NFZ/PCPR - wersja dla dzieci
Jest to wózek o bardzo lekkiej ramie, wykonany
w ca³oœci z tytanu. Waga od 4,4 kg!!! Quasar
p r z e z n a c z o n y j e s t d l a w y m a g a j ¹c y c h
i doœwiadczonych u¿ytkowników. Rodzaje
regulacji, ustawieñ i akcesoriów dostêpne
w karcie pomiarowej.
szerokość siedziska
wysokość oparcia
głębokość siedziska
szerokość całkowita wózka
waga wózka
maksymalne obciążenie
Dostępny również w wersji dla dzieci
QUASAR KID
34-44
cm
27-37
cm
36-42
cm
52-62
cm
4,4 bez kół
kg
34-44 cm
27-37 cm
36-42 cm
52-62 cm
4,4 kg bez kół
100 kg
100
kg
Offcarr Alhena
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
Wózek aktywny, lekki, krzyżakowy, składany,
na szybkozłączach
DOFINANSOWANIE:
P.129.00 NFZ/PCPR - wersja dla dorosłych
Alhena jest to nowy ultralekki wózek w ofercie producenta wózków
aktywnych w³oskiej firmy Offcarr. Wózek Alhena posiada ultralekk¹
tytanow¹ ramê co czyni go bardzo lekkim wózkiem w swojej klasie
z wag¹ zaledwie 9,7 kg. Jest lekki w prowadzeniu. Dodatkowo posiada
system sk³adania z podwójnym krzy¿akiem. Mocowanie kó³ tylnych
HwP (Helicoid Wheel Plate) pozwala na ustawienie parametrów wózka
dok³adnie do wymogów u¿ytkownika. Wózek w standardzie
wyposa¿ony jest w os³ony kó³ z w³ókna wêglowego, ultralekkie ko³a
z obrêczami i podnó¿ek z funkcj¹ automatycznego sk³adania.
szerokość siedziska
wysokość AB
wysokość oparcia
głębokość siedziska
szerokość całkowita wózka
waga wózka
maksymalne obciążenie
34-46 cm
A 38-46, B 43-50 cm
29-41 cm
34-46 cm
52-69 cm
9,7 kg z siedziskiem
100 kg
34-46
A 38-46, B 43-50
29-41
34-46
52-69
9,7
100
cm
cm
cm
cm
cm
kg
kg
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
WÓ ZKI INWALIDZKIE DO AKTYWNEJ REHABILITACJI
Offcarr Diva
Wózek aktywny, lekki, składany, na szybkozłączach,
na sztywnej ramie
DOFINANSOWANIE:
P.129.00 NFZ/PCPR - wersja dla dorosłych
To najnowszy model aktywnego wózka inwalidzkiego, następca
popularnego wózka VEGA.
DIVA "SUPERLIGHT" to aluminiowy, składany krzyżakowo wózek
inwalidzki, Dzięki licznym regulacją, wózek jest wysoce konfigurowalny
do potrzeb aktywnych i wymagających użytkowników. Podwójna rama
krzyżakowa zapewnia właściwe bezpieczeństwo i sztywność. Wózek
zaopatrzony jest w system szybkiego odpinania kół tylnych szybkozłącza.
Rodzaje regulacji, ustawień i akcesoriów dostępne w karcie pomiarowej
szerokość siedziska
wysokość AB
wysokość oparcia
głębokość siedziska
szerokość całkowita wózka
waga wózka
maksymalne obciążenie
34-46
cm
A 39-50, B 44-50
cm
29-49
cm
34-50
cm
34-46 cm
A 38-50, B 44-50 cm
29-49 cm
34-50 cm
52-64 cm
10,4 kg z siedziskiem
100 kg
52-64
cm
10,4
kg
100
kg
Offcarr Althea
Wózek aktywny, składany, na szybkozłączach
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
DOFINANSOWANIE:
P.129.00 NFZ/PCPR - wersja dla dorosłych
P.129.01 NFZ/PCPR - wersja dla dzieci
Althea to nowy aluminiowy wózek inwalidzki składany krzyżakowo.
Z w i ę k s z o n a i l o ść a k c e s o r i ó w d o d a t k o w y c h u m o żl i w i a
spersonalizowanie wózka do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.
Standardowo wózek wyposażony jest w podwójny krzyżak
zwiększający sztywność i wytrzymałość konstrukcji.
Rodzaje regulacji ustawień akcesoriów dostępne w karcie pomiarowej.
szerokość siedziska
wysokość AB
wysokość oparcia
głębokość siedziska
szerokość całkowita wózka
waga wózka
maksymalne obciążenie
34-56 cm
A 38-52, B 42-54 cm
29-51 cm
36-50 cm
53-75 cm
15 kg z siedziskiem
100 kg
34-56
A 38-52, B 42-54
29-51
36-50
53-75
15
100
cm
cm
cm
cm
cm
kg
kg
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
WÓ ZKI INWALIDZKIE DZIECIĘCE SPACEROWE
Patron Corzino Classic
Wózek inwalidzki, specjalny, dziecięcy,
typu parasolka, spersonizowany, doposażony
DOFINANSOWANIE:
P.130.00 NFZ/PCPR - wersja dla dorosłychdzieci
P.131.01 NFZ/PCPR - wersja dla dzieci
Wózek spacerowy przeznaczony dla dzieci z MPD, przepuklin¹
oponowo-rdzeniow¹, sk³adaj¹cy siê w "parasolkê", zawieraj¹cy
regulacjê wysokoœci podnó¿ka. Corzo wyposa¿ony jest w standardzie
w 5- punktowe pasy zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo dla dziecka. Nawet
przy maksymalnym obci¹¿eniu do 75 kg (rozmiar 38 i 42) daje
mo¿liwoœæ i jego transportu. Opcjonalnie mo¿liwe za³o¿enie dodatkowej
tapicerki.
66, 86 cm
wysokość oparcia
38 cm
głębokość siedziska
34, 38, 42 cm
szerokość siedziska
114 cm
długość całkowita
12,13 kg
waga wózka
55, 75 kg
maksymalne obciążenie
Patron Corzo X-country
Wózek inwalidzki, specjalny, dziecięcy,
typu parasolka terenowa z regulacjami,
spersonizowany, doposażony
DOFINANSOWANIE:
P.130.00 NFZ/PCPR - wersja dla dorosłychdzieci
P.131.01 NFZ/PCPR - wersja dla dzieci
Wózek spacerowy przeznaczony dla dzieci z MPD, przepuklin¹
oponowo-rdzeniow¹, sk³adaj¹cy siê w "parasolkê", zawieraj¹cy
regulacjê wysokoœci podnó¿ka. Corzo wyposa¿ony jest w standardzie w
5- punktowe pasy zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo dla dziecka. Nawet
przy maksymalnym obci¹¿eniu do 75 kg (rozmiar 38 i 42) daje
mo¿liwoœæ sk³adania i jego transportu. W tym wózku, mo¿na zapewniæ
Pañstwu regulowan¹ wysokoœæ siedziska i wysokoœæ oparcia
w standardzie. Opcjonalnie mo¿liwe za³o¿enie dodatkowej tapicerki.
58-67, 67-93, 67-93 cm
30-37, 32-39, 32-40 cm
34, 38, 42 cm
58, 63, 65 cm
13, 14, 14.7 kg
55, 75, 75 kg
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
wysokość oparcia
głębokość siedziska
szerokość siedziska
długość całkowita
waga wózka
maksymalne obciążenie
AKCESORIA
zag³ówek
kamizelka pełna
pas dwupunktowy
podpory poczne
tapicerka miękka
klin
stabilizacja stóp
daszek
kamizelka tupu H
osłona przeciwdeszczowa
koszyk
Patron Corzino Classic - rozmiar 34
66
38
34
114
12
Patron Corzino Classic - rozmiar 38
87
38
38
114
13
75
Patron Corzo X-country - rozmiar 34
58-67
30-37
34
58
13
55
Patron Corzo X-country - rozmiar 38
67-93
32-39
38
63
14
75
Patron Corzo X-country - rozmiar 42
67-93
cm
32-40
cm
42
cm
65
cm
14.7
kg
75
kg
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
55
www.mobilex.pl
WÓ ZKI INWALIDZKIE DZIECIĘCE SPACEROWE
Patron Ben 4 Basic
Wózek inwalidzki, specjalny, dziecięcy, spacerowy,
spersonizowany, doposażony
DOFINANSOWANIE:
P.130.00 NFZ/PCPR - wersja dla dorosłychdzieci
P.131.01 NFZ/PCPR - wersja dla dzieci
Wózek spacerowy dla dzieci z MPD, przepuklin¹ oponowo-rdzeniow¹,
sk³adany do przodu. Posiada odchylane oparcie do k¹ta 90 stopni oraz
regulowany na wysokoœæ podnó¿ek. Zaopatrzony jest w ko³a "country",
które radz¹ sobie w trudnym terenie.
63, 71 cm
28, 36 cm
34, 37 cm
20-34, 22-38 cm
16, 17 kg
35, 50 kg
wysokośc oparcia
głębokość siedziska
szerokość siedziska
odległość siedziska od podnóżka
waga wózka
maksymalna waga dziecka
Patron Tom 4 Classic
Wózek inwalidzki, specjalny, dziecięcy, spacerowy,
spersonizowany, doposażony
DOFINANSOWANIE:
P.130.00 NFZ/PCPR - wersja dla dorosłychdzieci
P.131.01 NFZ/PCPR - wersja dla dzieci
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
CLASSIC - jest dzieciêcym wózkiem spacerowym wyposa¿onym w ko³a
terenowe (pe³ne), które u³atwiaj¹ prowadzenie wózka po nierównym
terenie. Przeznaczony jest dla dzieci z MPD, przepuklin¹ oponowordzeniow¹, chorobami miêœni. Sk³adany do przodu z mo¿liwoœci¹
prze³o¿enia siedziska "twarz¹" w stronê opiekuna. W wózku regulowana
jest wysokoœæ oparcia oraz g³êbokoœæ siedziska. Mo¿liwe jest
odchylenie oparcia do pozycji le¿¹cej i podnó¿ka oraz zmiana k¹ta
nachylenia siedziska. Standardowe wyposa¿enie wózka to zag³ówek,
pasy czteropunktowe, barierka przednia, regulowana na wysokoϾ
r¹czka, oraz klin. Wózek posiada szerok¹ gamê wyposa¿enia
dodatkowego. Produkowany jest w trzech rozmiarach: mini, standard,
maxi. Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia wózka na ko³ach przednich
sztywnych lub skrêtnych za dop³at¹. Tom w kategorii wózków
dzieciêcych jest wielofunkcyjnym, komfortowym produktem.
AKCESORIA
koszyk tekstylny
klin
podpory poczne
pasy odwodzące mocowanie stóp
pas 5-punktowy
pas 4-punktowy
śpiwór letni
daszek
śpiwór zimowy
kamizelka pełna
kamizelka tupu H
osłona przeciwdesz.
torba
Patron Ben 4 Basic - rozmiar 34
28
34
63
-
-
-
16
35
Patron Ben 4 Basic - rozmiar 37
36
37
71
-
-
-
17
50
Patron Tom 4 Classic - mini
24-31
26/30
44-61
180o
62
101
17.5
35
Patron Tom 4 Classic - standard
27-35
24/28/34
51-65
180o
62
101
18.5
35
Patron Tom 4 Classic - maxi
32-40
cm
28/32/38
cm
56-67
cm
180o
cm
66
cm
106
cm
20.5
kg
50
kg
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
WÓ ZKI INWALIDZKIE DZIECIĘCE SPACEROWE
Patron Tom X-country
Wózek inwalidzki, specjalny, dziecięcy, spacerowy,
spersonizowany, doposażony
DOFINANSOWANIE:
P.130.00 NFZ/PCPR - wersja dla dorosłych
P.131.01 NFZ/PCPR - wersja dla dzieci
dzieci
Wózek spacerowy wyposa¿ony w ko³a terenowe, które u³atwiaj¹
prowadzenie wózka po nierównym terenie. Przeznaczony jest dla dzieci
z MPD, przepuklin¹ oponowo-rdzeniow¹, chorobami miêœni. Sk³adany
do przodu z mo¿liwoœci¹ prze³o¿enia siedziska "twarz¹" w stronê
opiekuna. Wózek roœnie razem z dzieckiem dziêki mo¿liwoœci
regulowania wysokoœci oparcia oraz g³êbokoœci siedziska ( w wózku
regulowana jest wysokoœæ oparcia oraz g³êbokoœæ siedziska). Mo¿liwe
jest odchylenie oparcia i podnó¿ka oraz zmiana k¹ta nachylenia
siedziska. Wózek posiada bogate wyposa¿enie dodatkowe. Wózek
dostêpny w 4 rozmiarach: mini, standard, maxi, super maxi.
Tom X Country posiada amortyzowane zawieszenie kó³ tylnych.
Występuje w wersji fotelik rehabilitacyjny dla dzieci do siedzenia
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
Stelaż domowy
AKCESORIA
koszyk tekstylny
klin
podpory poczne
pasy odwodzące mocowanie stóp
pas 5-punktowy
pas 4-punktowy
śpiwór letni
daszek
śpiwór zimowy
kamizelka pełna
kamizelka tupu H
osłona przeciwdesz.
torba
Patron Tom X-country - mini
24-31
26/30
44-61
0-180o
61
101/115
17.5
35
Patron Tom X-country - standard
27-35
24/28/34
51-65
0-180o
61
101/115
18.5
35
Patron Tom X-country - maxi
32-40
28/32/38
56-67
0-180o
65
103/118
21
50
cm
cm
cm
cm
cm
cm
kg
kg
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
WÓ ZKI INWALIDZKIE DZIECIĘCE SPACEROWE
Ormesa Obi
Wózek inwalidzki, specjalny, dziecięcy,
typu kubełkowego dla dzieci z MPD,
spersonizowany, doposażony
DOFINANSOWANIE:
P.130.00 NFZ/PCPR - wersja dla dorosłych dzieci
P.131.01 NFZ/PCPR - wersja dla dzieci
Wózek spacerowy typu kube³kowego, przeznaczony dla dzieci z du¿¹
dysfunkcj¹ uk³adu nerwowego i kostnego. Wózek zawiera
trzystopniow¹ regulacjê odchylenia oparcia oraz podnoszony
i regulowany na d³ugoœæ podnó¿ek. Mo¿liwa jest bardzo du¿a iloœæ opcji
dodatkowych.
roz.2
33 cm
62 cm
30 cm
60 cm
97 cm
99 cm
50 kg
szerokość siedziska
wysokość oparcia
głębokość siedziska
szerokość całkowita wózka
wysokość całkowita
długość całkowita
maksymalna waga dziecka
roz.3
37 cm
68 cm
36 cm
62,5 cm
103 cm
109 cm
60kg
roz.4
41 cm
76 cm
40 cm
66,5 cm
105 cm
124 cm
70 kg
AKCESORIA
blokada
kierunkowa kół
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
mocowanie stóp
klin
podpory poczne
pasy odwodzące
pas 4-punktowy
stolik
zagłówek
mocowanie do transportu
koszyk tekstylny
pas piersiowy
pas biodrowy
stolik z rantem
daszek
śpiwór
barierka
osłona
przeciwdeszczowa
Rozmiar 2
33
62
30
60
97
99
50
Rozmiar 3
37
68
36
62.5
103
109
60
Rozmiar 4
41
cm
76
cm
40
cm
66.5
cm
105
cm
124
cm
70
kg
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
WÓ ZKI INWALIDZKIE DZIECIĘCE SPACEROWE
Ormesa Clip
Wózek inwalidzki, specjalny, dziecięcy, spacerowy,
spersonizowany, doposażony
DOFINANSOWANIE:
P.130.00 NFZ/PCPR - wersja dla dorosłych dzieci
P.131.01 NFZ/PCPR - wersja dla dzieci
Wózek spacerowy o nowoczesnym wygl¹dzie, przeznaczony dla dzieci
z MPD, przepuklin¹ oponowo-rdzeniow¹. Sk³ada siê w "parasolkê",
w standardzie jest regulowany na wysokoœæ podnó¿ek i trójpozycyjne
oparcie. Siedzisko jak i oparcie wyposa¿one jest w stalki usztywniaj¹ce.
Do wózka dostêpna jest szeroka gama akcesoriów.
1
rozmiar 1 - 3
szerokość siedziska
głębokość siedziska
wysokość oparcia
odległość między siedziskiem a podnóżkiem
długość całkowita
szerokość całkowita
wysokość całkowita
waga wózka
max. waga dziecka
rozmiar 4
szerokość siedziska
głębokość siedziska
wysokość oparcia
odległość między siedziskiem a podnóżkiem
długość całkowita
szerokość całkowita
wysokość całkowita
waga wózka
max. waga dziecka
2
30 cm
25 cm
55 cm
33 cm
30 cm
60 cm
15-25 cm
110 cm
51 cm
99 cm
10,8 kg
30 kg
21-31 cm
110 cm
51 cm
99 cm
11 kg
35 kg
3
4
36 cm
35 cm
65 cm
40 cm
40 cm
67 cm
25-35 cm
111 cm
51 cm
104 cm
11,5 kg
40 kg
36-48 cm
115 cm
57 cm
112 cm
12,5 kg
76 kg
AKCESORIA
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
blokada
kierunkowa kół
pas piersiowy
Rozmiar 1
30
podpory poczne
zagłówek
25
pasy odwodzące
kamizelka pełna
55
15-25
śpiwór
daszek
mocowanie
do transportu
110
osona przeciwdeszczowa
pas biodrowy
51
99
mocowanie stóp
pas 5-punktowy
10,8
30
Rozmiar 2
33
30
60
21-31
110
51
99
11
35
Rozmiar 3
36
35
65
25-35
111
51
104
11,5
40
Rozmiar 4
40
40
67
36-48
115
57
112
12,5
76
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
kg
kg
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
WÓ ZKI INWALIDZKIE DZIECIĘCE SPACEROWE
Ormesa New Bug
Wózek inwalidzki, specjalny, dziecięcy, spacerowy,
spersonizowany, doposażony
DOFINANSOWANIE:
P.130.00 NFZ/PCPR - wersja dla dorosłych dzieci
P.131.01 NFZ/PCPR - wersja dla dzieci
Wózek spacerowy z mo¿liwoœci¹ odwrócenia siedziska w stronê osoby
prowadz¹cej wózek (dla rozmiaru 1-2). Przeznaczony dla dzieci z MPD,
przepuklin¹ oponowo-rdzeniow¹, chorobami miêœni. Sk³adany jest
w czworobok, ma regulowany na d³ugoœæ podnó¿ek oraz mo¿liwoœæ
zmiany szerokoœci i g³êbokoœci siedziska. Oprócz du¿ej iloœci opcji
dodatkowych wózek posiada mo¿liwoœæ zamontowania stela¿a
domowego.
szerokość siedziska
szerokość oparcia
wysokość oparcia
głębokość siedziska
odleglość miedzy
siedziskiem a podnóż.
szerokość całkowita wózka
długość całkowita
wysokość całkowita
waga wózka
maksymalna waga dziecka
Występuje w wersji fotelik rehabilitacyjny
dla dzieci do siedzenia
Rozmiar 1-2
20-30 cm
37 cm
52-62 cm
20-30 cm
Rozmiar 3-4
25-36 cm
44 cm
60-75 cm
30-40 cm
18-30
57
66-92
102
18 kg
35 kg
30-40 cm
62 cm
82-106 cm
112 cm
22 kg
45 kg
pas piersiowy
hamulec rêczny
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
AKCESORIA
pas odwodzący
śpiwór
stolik
klin
podpory boczne
przednia rączka
obejma piersiowa
zagłówek
z regulacją kąta
mocowanie do
transportu
osłona przeciwdeszczowa
mocowanie stóp
zagłówek
kamizelka pełna
pas biodrowy
pas 5-punktowy
koszyk tekstylny pas 4-punktowy
podpórka dla
drugiego dziecka
uchwyt na
butelkę
Rozmiar 1-2
20-30
37
52-62
20-30
18-30
57
66-92
102
18
Rozmiar 3-4
25-36
44
60-75
30-40
30-40
62
82-106
112
22
45
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
kg
kg
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
35
www.mobilex.pl
WÓ ZKI INWALIDZKIE DZIECIĘCE SPACEROWE
Ormesa New Novus
Wózek inwalidzki, specjalny, dziecięcy, spacerowy,
spersonizowany, doposażony
DOFINANSOWANIE:
P.130.00 NFZ/PCPR - wersja dla dorosłych dzieci
P.131.01 NFZ/PCPR - wersja dla dzieci
Wózek spacerowy przeznaczony dla dzieci z MPD, przepuklin¹
oponowo-rdzeniow¹, chorobami miêœni. Mo¿liwa jest stopniowa
regulacja oparcia i siedziska, podnó¿ek regulowany jest na wysokoœæ.
Ko³a mocowane s¹ w systemie szybkoz³¹cza, co umo¿liwia ³atwy
transport wózka. Szeroki wybór akcesoriów.
szerokość siedziska
wysokość oparcia
głębokość siedziska
odległość między
siedziskiem a podnóżkiem
szerokość całkowita wózka
wysokość całkowita wózka
długość całkowita wózka
waga wózka (z kołami)
maksymalna waga dziecka
Rozmiar 2
30 cm
65 cm
30 cm
Rozmiar 3
35 cm
67 cm
35 cm
Rozmiar 4
38 cm
72 cm
39 cm
27/37
60cm
100 cm
87 cm
19,5 kg
50 kg
29/41
63 cm
100 cm
96 cm
20,9 kg
60 kg
35/45 cm
66 cm
112 cm
96 cm
22,1 kg
70 kg
AKCESORIA
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
blokady
kierunkowe kół
pasy odwodzące
pas piersiowy
klin
koszyk
tekstylny
obejma
piersiowa
śpiwór
stolik
daszek
podpory boczne
zagłówek
regulowany
osłony ramy
przednia rączka
mocowanie
do transportu
mocowanie stóp
osłona przeciwdeszczowa
pas biodrowy
zagłówek
kamizelka pełna
pas 5-punktowy
uchwyt na
butelkę
Rozmiar 2
30
65
30
27/37
60
100
87
19.5
50
Rozmiar 3
35
67
35
29/41
63
100
96
20,9
60
Rozmiar 4
38
72
39
35/45
66
112
96
22.1
70
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
kg
kg
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
WÓ ZKI INWALIDZKIE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM I SKUTERY
Flash (R4)
Wózek składany krzyżakowy
DOFINANSOWANIE:
100-150% MOPS/PCPR
P.130.00 NFZ - wersja dla dorosłych
P.131.01 NFZ - wersja dla dzieci
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
Flash to lekki, sk³adany, kompaktowy wózek przeznaczony do u¿ytku
domowego jak i na zewn¹trz. W standardzie posiada niezbêdne
funkcje aby sprostaæ wymaganiom ¿ycia codziennego: sk³adane
oparcie, odchylane boczki i podnó¿ki, regulowane na wysokoœæ
pod³okietniki. Wyposa¿ony jest w dwa silniki po 250 Watt i akumulatory
35Ah. Silniki elektryczne wyposa¿one s¹ w metalowe przek³adnie
œlimakowe co w znacz¹cy sposób wyd³u¿a bezawaryjn¹ eksploatacjê.
akumulatory
silnik napędu
prędkość
zasięg
szerokość siedziska
wysokość oparcia
głębokość siedziska
waga wózka bez baterii
waga akumulatorów
maksymalne obciążenie
promień skrętu
prześwit
długość
koła tylne
koła przednie
AUTORYZOWANY WYŁĄCZNY SERWIS
STEROWNIKÓ W PG DRIVES W POLSCE
2 x 12 V/35Ah
2 x 12 V, 35 Ah
2 x 250 W
6 km/h
do 20 km
64 cm
40 cm
45 cm
56 kg
10,6 kg
110 kg
130 cm
6 cm
103 cm
12"
8"
2 x 250
6
do 20
64
40
45
56
2 x 10,6
110
130
W
km/h
km
cm
cm
cm
kg
kg
kg
cm
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
WÓ ZKI INWALIDZKIE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM I SKUTERY
R44 Lightning
Wózek z napędem elektrycznym, drogowy
DOFINANSOWANIE: 100-150% MOPS/PCPR
P.130.00 NFZ - wersja dla dorosłych
P.131.01 NFZ - wersja dla dzieci
LIGHTNING (RIVAL USA) to wózek z napêdem elektrycznym - drogowy,
który mo¿e zmierzyæ siê z najlepsz¹ konkurencj¹, tej klasy wózków
w Polsce. Zarówno swoimi parametrami technicznymi jak i wygl¹dem,
a co najwa¿niejsze jakoœci¹ jest najlepszym wózkiem w tej klasie.
Zapewnia on wysoki komfort jazdy w niepowtarzalnym stylu.
LIGHTNING to najnowsze wcielenie popularnego wózka z tylnym
napêdem R4000 VIBE. W standardzie wyposa¿ony jest w potê¿ne 10”
ko³a przednie, które w po³¹czeniu z innowacyjnym zawieszeniem –
niezale¿ne ramiona, umo¿liwia jazdê w najtrudniejszym terenie.
LIGHTNING zasilany jest przez najnowsze, energooszczêdne 4-polowe
silniki elektryczne amerykañskiej firmy ElectroCraft. Szeroka gama
wyposa¿enia dodatkowego zaspokoi nawet najbardziej wymagaj¹cego
u¿ytkownika. Seria wózków QUANTUM to najwy¿sza jakoœæ i presti¿,
jak¹ mo¿esz znaleŸæ na polskim rynku.
ION
2 x 12 V, 55 Ah
2 x 1050 W
6 km/h (opcja 10 km/h)
do 35 km
41, 46 cm
41, 46 cm
58 kg
2x15 kg (opcja 22kg)
136 kg
65,4 cm
110 cm
10"
akumulatory
silnik napędu
prędkość
zasięg
szerokość siedziska
głębokość siedziska
waga wózka baza
waga akumulatorów
maksymalne obciążenie
promień skrętu
długość
koła przednie
AUTORYZOWANY WYŁĄCZNY SERWIS
STEROWNIKÓ W PG DRIVES W POLSCE
Q4
Wózek z napędem elektrycznym, drogowy
DOFINANSOWANIE: 100-150% MOPS/PCPR
P.130.00 NFZ - wersja dla dorosłych
P.131.01 NFZ - wersja dla dzieci
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
ION
Firma Pride Mobility od kilkudziesiêciu lat udoskonala, opracowany
przez siebie system napêdowy jaki stanowi innowacyjny napêd
centralny. Napêd ten wraz z precyzyjnym sterowaniem umo¿liwia
obrót u¿ytkownika dooko³a w³asnej osi. Q4 wyposa¿ony jest
w zawieszenie „ACTIVE-TRAC” (ATS). ATS to system zaprojektowany
po to , aby zapewniæ bezproblemowe pokonywanie ró¿nego rodzaju
terenu i przeszkód, zapewniaj¹c wysoki komfort. Dziêki ATS przednie
ko³a wspó³pracuj¹ z zawieszeniem silników, co pomaga pokonywaæ
nierównoœci wy¿sze ni¿ 8 cm. W chwili, gdy ko³a dotykaj¹ przeszkody,
unosz¹ siê do góry. W tym samym czasie silniki pochylaj¹
siê ku do³owi. Zwiêksza to moment obrotowy wywierany na ko³a
napêdowe i pomaga wózkowi pokonywanie przeszkód bez ryzyka
„zawieszenia siê”.
akumulatory
prędkość
zasięg
szerokość siedziska
głębokość siedziska
waga wózka baza
waga akumulatorów
maksymalne obciążenie
promień skrętu
długość
szerokość
AUTORYZOWANY WYŁĄCZNY SERWIS
STEROWNIKÓ W PG DRIVES W POLSCE
2 x 12 V, 55 Ah
8 km/h
do 25 km
41, 46 cm
41, 46 cm
60,96 kg
2x15 kg
136 kg
50,8 cm
90,17 cm
60,96 cm
R44 Lightning
2 x 12 V/55Ah
2 x 1050
6
do 35
41, 46
41, 46
58
2 x 15
136
65,4
Q4
2 x 12 V/55Ah
b.d.
8
do 25
41, 46
41, 46
60,95
2 x 15
136
50,8
W
km/h
km
cm
cm
kg
kg
kg
cm
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
WÓ ZKI INWALIDZKIE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM I SKUTERY
Victory 130
Wózek z napędem elektrycznym
Jest skuterem o nowoczesnym wyglądzie, sprawdzający się doskonale
w warunkach drogowo-terenowych. Posiada duże, pneumatyczne koła
w rozmiarze 13' oraz nowoczesny wygląd felg. Victory 130 - koła
przednie wyposażone w hamulce tarczowe. Co najważniejsze zapewnia
komfort i dynamikę jazdy dzięki pełnemu zawieszeniu kół przednich
i tylnych. W standardzie oferuje oświetlenie drogowe typu LED,
wygodny regulowany fotel z zagłówkiem i odchylanymi podłokietnikami,
lusterko, regulację kąta nachylenia kierownicy, elastyczne mocowanie
kierunkowskazów. Victory XL 130 to skuter wysokiej jakości,
posiadający bardzo dobre parametry techniczne, bezpieczny,
szczególnie dla osób z niepełnosprawnością i starszych.
2x12V,55Ah
900 WATT
15 km/h
35 km
12°
135 cm
95 kg
2x17 kg
159 kg
169 cm
akumulatory
silnik napędu
prędkość maksymalna
zasięg
maksymalne nachylenie
całkowita długość skutera
waga bez akumulatorów
waga akumulatorów
maksymalne obciążenie
promień skrętu
AUTORYZOWANY WYŁĄCZNY SERWIS
STEROWNIKÓ W PG DRIVES W POLSCE
Victory 140
Wózek z napędem elektrycznym
To skuter w dużym rozmiarze, który dzięki potężnym kołom sprawdza
się doskonale w trudnych warunkach terenowo-drogowych.
Wyjątkowość tego skutera potwierdzają hamulce tarczowe
wentylowane, które otrzymają Państwo w standardzie. Ergonomiczne
kształty kierownicy, a także kapitański fotel z zagłówkiem dają komfort i
bezpieczeństwo jazdy. Rasowa stylistyka kół, nowoczesna linia
nadwozia, nadają kosmiczny wygląd skutera spełniając oczekiwania
klienta. Główne wyposażenie skutera to oświetlenie drogowe typu led,
regulowana kolumna kierownicy, lusterko, obrotowe siedzisko
z zagłówkiem i odchylane podłokietniki oraz baterie o dużej mocy
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
75Ah.
akumulatory
silnik napędu
prędkość maksymalna
zasięg
maksymalne nachylenie
całkowita długość skutera
waga z akumulatorami
waga bez akumulatorów
waga akumulatorów
maksymalne obciążenie
promień skrętu
2x12V,75Ah
1750 WATT
15 km/h
35 km
12°
143 cm
166 kg
118 kg
2x24 kg
181 kg
210 cm
AUTORYZOWANY WYŁĄCZNY SERWIS
STEROWNIKÓ W PG DRIVES W POLSCE
Victory 130
2 x 12 V/55 Ah
900
15
35
12 o
135
95
2 x 17
159
169
Victory 140
2 x 12 V/75 Ah
1750
15
35
12 o
143
118
2 x 24
181
210
W
km/h
km
cm
kg
kg
kg
cm
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
WÓ ZKI INWALIDZKIE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM I SKUTERY
Celebrity XL
Wózek z napędem elektrycznym
Celebrity XL to skuter sprawdzającym się doskonale w warunkach
drogowo-terenowych przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.
Oferuje specjalne wyposażenia dla osób niepełnosprawnych takie jak:
pełne oświetlenie, komfortowy i w pełni regulowany dopasowujący się
do kształtu ciała osoby z niepełnosprawnością fotel, 2 lusterka,
podwójna możliwość ustawienia kierownicy w przypadku uszkodzenia
lub częściowego uszkodzenia kończyn górnych lub jednej z nich,
podświetlany wskaźnik naładowania baterii, możliwość łatwego
demontażu poszczególnych części, ergonomiczny kształt kierownicy.
Celebrity to produkt wysokiej jakości i bardzo nowoczesny, który
zapewni "sprawne nogi" niejednej osobie niepełnosprawnej.
2x12V,50Ah
700 WATT
15 km/h
40 km
12°
76,5 kg
2x14 kg
158 kg
168 cm
139 cm
akumulatory
silnik napędu
prędkość maksymalna
zasięg
maksymalne nachylenie
waga bez akumulatorów
waga akumulatorów
maksymalne obciążenie
promień skrętu
całkowita długość skutera
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
AUTORYZOWANY WYŁĄCZNY SERWIS
STEROWNIKÓ W PG DRIVES W POLSCE
2 x 12 V/50 Ah
700
15
40
W
km/h
km
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
12 o
139
76.5
2 x 14
158
168
cm
kg
kg
kg
cm
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
WÓ ZKI INWALIDZKIE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM I SKUTERY
Go-Go Elite Traveller
Wózek z napędem elektrycznym
Skuter "GO GO Elite Traveller" - najszybszy sposób na twoją
niezależność i komfort sprawnego poruszania się na co dzień. Skuter
"GO GO zostałspecjalnie zaprojektowany dla osób starszych lub nie
w pełni sprawnych, aby pozwolić im na normalne funkcjonowanie na co
dzień. GO GO jest poręcznym i kompaktowym skuterem, którym
bardzo łatwo jest manewrować nawet w ciasnych pomieszczeniach.
Całkowita waga skutera bez baterii wynosi niecałe 40 kg. Cały skuter,
praktycznie bez składania mieści się w większości bagażników
samochodowych, co pozwala na bardzo łatwe przewożenie go na
wakacje, do centrum handlowego, na spacer do parku, na działkę pod
miastem i wszędzie tam, gdzie taki sprzęt może się przydać. Choroby
kręgosłupa, stawów, bóle mięśni, częściowe niedowłady, problemy
kardiologiczne czy krążeniowe nie będą już stanowiły żadnej
przeszkody przy wyjściu na spacer z rodzinką czy pojechaniu na
zakupy nieopodal domu. GO GO da ci szansę swobodnego poruszania
się na co dzień. Pamiętaj GO GO możesz zabrać wszędzie ze sobą
i jazda nim to czysta przyjemność i Twoja niezależność. GO GO
proponujemy w dwóch wersjach, czterokołowej i trójkołowej. Model
bardziej zaawansowany ( GO GO PLUS) posiada możliwość większego
obciążenia do 147 kg oraz kierownicę w kształcie pętli, dla łatwiejszego
prowadzenia skutera.
KUPUJ¥ C SKUTER OTRZYMUJESZ 3 KOLORY W JEDNYM - CZYLI
SET WYMIENNYCH KOLOROWYCH NAK£ADEK KAROSERII:
BORDO, SREBRNY, NIEBIESKI
Go-Go Elite Traveller
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
akumulatory
prędkość maksymalna
zasięg
całkowita długość skutera
waga bez akumulatorów
waga akumulatorów
maksymalne obciążenie
promień skrętu
Go-Go
Elite
Traveller
Plus
2x12V , 17AH
7,5 km/h
17,5 km
102 cm
39,5 kg
13 kg
147 kg
116 cm
Go-Go
Elite
Traveller
2x12V
7 km/h
16 km
100,3 cm
34 kg
9,5 kg
125 kg
112 cm
Go-Go Elite Traveller Plus
AUTORYZOWANY WYŁĄCZNY SERWIS
STEROWNIKÓ W PG DRIVES W POLSCE
Go-Go Elite Traveller
2 x 12 V/... Ah
7
16
100.3
34
2 x 9.5
125
112
Go-Go Elite Traveller Plus
2 x 12 V/17 Ah
7.5
17.5
102
39.5
2 x 13
147
116
km/h
km
cm
kg
kg
kg
cm
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
WÓ ZKI INWALIDZKIE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM I SKUTERY
V-max
Modułdo wózka
DOFINANSOWANIE:
100-150% MOPS/PCPR
P.130.00 NFZ - wersja dla dorosłych
P.131.01 NFZ - wersja dla dzieci
V-max zostal stworzony z myślą o opiekunach osób niepełnosprawnych,
umożliwiając im pchanie i wyhamowywanie wózka bez użycia siły.
V-max z powodzeniem wykorzystywany podczas długich spacerów
z opiekunem również na nierównych powierzchni, cieszy się uznaniem
w wielu portach lotniczych na świecie.
Dane techniczne - model v-max P160
max obciążenie (pacjent, wózek i napęd)
możliwy rozmiar siedziska
prędkość regulowana przód/ tył
max zasięg
możliwy podjazd
wysokość/szerokość/głębokośc
zespółbaterii
waga zespołu baterii
waga modułu napedowego
200kg
od 36 cm
6 km/h / 3 km/h
15 km
do 20%
24/47,5/18,5 cm
2 x 12 volt/12 Ah
8,6 kg
8,5 kg bez baterii
AUTORYZOWANY WYŁĄCZNY SERWIS
STEROWNIKÓ W PG DRIVES W POLSCE
Max-e
Moduł do wózka
DOFINANSOWANIE:
100-150% MOPS/PCPR
P.130.00 NFZ - wersja dla dorosłych
P.131.01 NFZ - wersja dla dzieci
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
Max-e to pierwszy, innowacyjny, napęd do wózków inwalidzkich.
Z max-e w prosty i szybki sposób zamienisz swój zwykły ręczny wózek
w nowoczesny i w pełni funkcjonalny wózek z napędem elektrycznym
i co najważniejsze bez zbędnej plątaniny kabli. Joystick może być
zamocowany z prawej lub lewej strony wózka, dzięki bezprzewodowej
komunikacji z modułem napędowym może byc wykorzystany również
jako pilot dla osoby asystującej.
Parametry techniczne - Model max-e Typ Q 160
Max obciążenie (pacjent, wózek + napęd)
Najmniejsza możliwa szerokość siedziska
Prędkość do przodu/do tyłu
Zasięg do
Max stopień podjazdu do
Wysokość/ szerokość/głębokość
Baterie
Silniki
Waga zespołu baterii
Waga modułu napędowego
Waga joysticka
200kg
28 cm
6 km/h / 3 km/h
15 km
20%
28/34/14,5 cm
2 x 12 Volt/ 12 Ah
2 x 24 V
8,6 kg
7,5 kg bez baterii
0,6 kg
V-max
2 x 12 V/12 Ah
6/3
15
25
8,6
200
Max-e
2 x 12 V/12 Ah
6/3
15
25
8,6
200
km/h
km
%
kg
kg
AUTORYZOWANY WYŁĄCZNY SERWIS
STEROWNIKÓ W PG DRIVES W POLSCE
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
INDYWIDUALNE URZĄ DZENIA PIONIZUJĄ CE
Ormesa Mini Standy
Pionizator statyczny, dziecięcy
DOFINANSOWANIE:
P.125 NFZ
Dzieciêce parapodium statyczne produkowane w dwóch
rozmiarach: Mini Standy 2 - dla dzieci w wieku od 1,5 do 4,5 lat
oraz Mini Standy 3 - dla dzieci w wieku od 4,5 do 9 lat. Pionizator
zaopatrzony jest w kó³eczka umo¿liwiaj¹ce przemieszczanie
statyczne dziecka oraz stolik do terapii manualnej.
obwód klatki piersiowej
wysokość od podstawy-do stawów kolanowych
wysokość od podstawy-do kolca górnego przedniego
wysokość od podstawy-do dołu pachowego
wysokość stolika od podstawy
rozmiar podstawy
długość całkowita urządzenia
szerokość całkowita urządzenia
waga urządzenia
maksymalna waga dziecka
MINI STANDY 2
MINI STANDY 3
60 cm
70 cm
17 - 36 cm
20 - 47 cm
55 - 68 cm
65 - 85 cm
70 - 90 cm
56 - 78 cm
65 x 60 cm
82 cm
70 cm
21 kg
45 kg
85 - 110 cm
70 - 100 cm
75 x 65 cm
88 cm
70 cm
23,9 kg
55 kg
Ormesa Standy
Pionizator statyczny, dla dorosłych
DOFINANSOWANIE:
P.125 NFZ/PCPR
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
Parapodium statyczne to rezultat badañ i doœwiadczenia firmy
Ormesa w bran¿y rehabilitacyjnej. Zapewnia on pionizacjê
i utrzymanie optymalnej oraz stabilnej postawy chorego.
Standy 3
szerokość klatki piersiowej
w płaszczyźnie czołowej
wysokość od podstawy
do stawów kolanowych
wysokość od podstawy do bioder
wysokość od podstawy do mostka
(wyrostek mieczykowaty mostka)
wysokość stolika
rozmiar podstawy
długość całkowita urządzenia
szerokość całkowita urządzenia
waga urządzenia
maksymalne obciążenie
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
Standy 4
30 cm
37 cm
20-52 cm
63-93 cm
28-58 cm
73-112 cm
84-120 cm
103-119 cm
69 x 76 cm
89 cm
74 cm
28,9 kg
90 kg
94-130 cm
124-138 cm
75 x 85 cm
102 cm
80 cm
38 kg
120 kg
www.mobilex.pl
INDYWIDUALNE URZĄ DZENIA PIONIZUJĄ CE
Ormesa Grillo
Pionizator dynamiczny
DOFINANSOWANIE:
P.124.01 NFZ/PCPR - wersja dla dzieci
Ormesa Grillo New to innowacyjny całkowicie przeprojektowany
z najszerszymi zakresami regulacji na rynku pionizator
dynamiczny dla małych dzieci i dorosłych ze specjalnymi
potrzebami.Urządzenie umożliwia pacjentowi chodzenie bez
pomocy osób trzecich, gdy swobodny chód jest niemożliwy.
Pomaga rozpocząć i wyćwiczyć proces chodzenia. Może też być
używany jako stały środek poruszania się. Grillo posiada
modułową budowę, która umożliwia adaptację procesu
rehabilitacyjnego do potrzeb pacjenta. Możemy go w łatwy
sposób i beznarzędziowo dopasować do wzrostu użytkownika,
dzięki czemu ma on zastosowanie dla większej gamy pacjentów.
Składana rama pionizatora Grillo w znaczący sposób ułatwia
transport.
Wytępujące paski pomiarowe pozwalają na szybkie, łatwe
i dokładne ustawienia przy zachowaniu stałego środka ciężkości,
nawet z użytkownikiem w urządzeniu. Występuje w dwóch
rozmiarach 1/2 lub 3/4, w celu umożliwienia maksymalnego
p o t e n c j a łu w z r o s t u . D o s t ęp n y w d w ó c h w e r s j a c h
konfiguracyjnych przedniej lub tylnej. Każdy Ormesa Grillo jest
standardowo wyposażony w regulację wysokości ramy, miednicy
i klatki piersiowej. pionizator Grillo będzie mógłwspierać dzieci
z łagodną lub umiarkowaną niepełnosprawnością fizyczną.
Dodając opcjonalne podłokietniki, Grillo można przeznaczyć dla
dzieci, które potrzebują wsparcia górnych partii tułowia. Wersja
z opcjonalnym separatorem nóg może wspierać dzieci
z zwiększonym napięciem i krzyżowaniem nóg. Grillo jest
idealnym rozwiązaniem w celach terapeutycznych z zakresu
szkolenia chodu zarówno w domu jak i ośrodkach
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
REGULACJE
SZEROKOŚĆ i OBWÓ D
WYSOKOŚĆ
ul. Duńska 3/5
DO PRZODU DO TYŁU
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
PRZECHYLANIE
[email protected]
www.mobilex.pl
INDYWIDUALNE URZĄ DZENIA PIONIZUJĄ CE
Jenx Małpka
Pionizator pronacyjny
DOFINANSOWANIE:
P.125 NFZ/PCPR
Pionizator dla dzieci od 9 m-cy do 4 lat z mo¿liwoœci¹ stopniowej
pionizacji dziecka od pozycji le¿¹cej do pe³nego pionu. Pionizator
jest wielofunkcyjnym urz¹dzeniem o pozytywnym wygl¹dzie.
Zawiera regulacjê na wysokoœæ, szerokoœæ, stabilizacjê trzema
pasami, klin odwodz¹cy, sanda³y z mo¿liwoœci¹ ustawienia pod
k¹tem oraz dwukolorowy stolik. Dopuszczalna waga dziecka
na tym urz¹dzeniu to 20 kg.
szerokość podpory piersiowej i biodrowej
odległość od sandała do pachy
kąt leżanki
rozmiar podstawy
maksymalna waga dziecka
14-26
51-76
cm
cm
20-90 o
14 - 26 cm
51 - 76 cm
20 - 90 o
83 x 57 cm
20 kg
83 x 57
20
cm
kg
Jenx Rex
Pionizator statyczny
DOFINANSOWANIE:
P.125 NFZ/PCPR
Rex jest pionizatorem statycznym dla dzieci wymagaj¹cych
uzyskania i utrzymania prawid³owej pozycji stoj¹cej.
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
Rex jest od 3 do 7 lat. Pionizator "roœnie" wraz z dzieckiem, gdy¿
posiada regulowan¹ wysokoœæ i szerokoœæ. Jako jedyny posiada
sanda³y, które mo¿na przesuwaæ po ca³ym podnó¿ku,
dodatkowo poprawiaj¹c ustawienie stóp. Pionizatory
wyposa¿one s¹ w kolorowy stolik.
Dane techniczne
szer. podpory piersiowej i biodrowej
odleg. od sandała do podpory piersiowej
odleg. od sandała do podpory biodrowej
rozmiar podstawy
maksymalna waga dziecka
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
Rex
20-29 cm
74-99 cm
28-74 cm
66x59 cm
32 kg
20-29
74-99
28-74
66 x 59
32
cm
cm
cm
cm
kg
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
FOTELIKI REHABILITACYJNE DO KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI
Ormesa Birillo
Fotelik rehabilitacyjny na kółeczkach
DOFINANSOWANIE:
P.132.01 NFZ/PCPR/udziałwłasny
To pomoc dla dzieci z MPD. Szeroki klin oraz bezpieczna r¹czka
czyni¹ urz¹dzenie bardzo bezpieczne, a dziêki zamontowaniu
kó³ek równie¿ mobilne. Dodatkowo dostêpny zag³ówek i stolik
edukacyjny. Stanowi pomoc w rehabilitacji dzieci od 9 miesiêcy
do 8 lat. Brak stabilizacji koñczyn dolnych umo¿liwia
niezale¿noœæ dziecka w asekurowanym poruszaniu siê
i poznawaniu œwiata.
Zagłówek
ROZM. 1
ROZM. 2
ROZM. 3
ROZM. 4
59 cm
47 cm
17 - 25 cm
34 - 44 cm
8,5 kg
od 2 do 3,5 lat
30 kg
64 cm
52 cm
19 - 28 cm
37 - 52 cm
10 kg
od 3,5 do 5 lat
40 kg
72 cm
58 cm
20 - 32 cm
39 - 59 cm
11 kg
od 5 do 6,5 lat
50 kg
77 cm
59 cm
21 - 38 cm
44 - 69 cm
12,8 kg
od 6,5 do 8 lat
60 kg
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
szerokość podstawy
głębokość podstawy
odległość od podłoża do siedziska
odległość od podłoża do barierki
waga urządzenia
wiek dziecka
maksymalna waga dziecka
Stolik
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
FOTELIKI REHABILITACYJNE DO KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI
Jenx Junior Seat
Fotelik rehabilitacyjny - wielofunkcyjny
JUNIOR SEAT® - jest to system do kompleksowej rehabilitacji
dzieci, w wieku 18 miesiêcy -12 lat. Wyposa¿ony jest
w wielopozycyjny zag³ówek Multi-Grip®; regulowany pod k¹tem
stó³do zajêæ indywidualnych; siedzisko i oparcie, które w sposób
równomierny rozk³adaj¹ naciski punktowe dziêki zastosowaniu
innowacyjnej, kilkuwarstwowej, terapeutycznej wk³adce
tapicerskiej o ró¿nych strefach sprê¿ystoœci, która pod wp³ywem
temperatury cia³a dostosowuje siê do jego krzywizn, zapewniaj¹c
stabiln¹ i komfortow¹ pozycjê siedz¹c¹; mo¿liwoœæ nachylenia
fotela ku przodowi -tilt-in-space- stymuluje to kontrolê g³owy
i funkcje r¹k. Dziêki wielu regulacjom mo¿liwa jest korekcja wad
postawy, zabezpieczenie przed przykurczem miêœni i œciêgien.
JUNIOR SEAT® jest
siedziskiem, w którym zastosowano
czteropunktowy pas korekcyjno-stabilizuj¹cy bioder
Junior Seat wystêpuje w trzech rozmiarach.
Patron Monterey
Fotelik rehabilitacyjny
(samochodowy dla dzieci niepełnosprawnych)
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
Monterey to specjalnie zaprojektowany fotelik samochodowy dla
dzieci z niepełnosprawnością. Oferuje duży komfort i stabilność
siedzenia. W standardzie posiada 5 - punktowy pas, regulowany
zagłówek i podpory lędźwiowe. Opcjonalnie możliwość dopięcia
"miękkiego stolika" i podpór bocznych. Przeznaczony jest dla
dzieci o wadze od 9 kg do 36 kg z maksymalnym wzrostem
150cm. Waga fotelika wynosi 5 kg.
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
AAT C-Max
Schodołaz z krzesełkiem
DOFINANSOWANIE:
PCPR (80%)/Udziałwłasny (20%)
Najlżejszy, najmniejszy i najbardziej poręczny schodołaz świata.
Produkowany w Niemczech przez renomonawną firmę AAT.
C-Max to wersja schodołazu wyposażona w specjalne krzesełko.
Ten typ jest idealny dla miejsc użyteczności publicznej, środków
transportu osób niepełnosprawnych, a także osób, które nie
korzystają z pomocy wózka inwalidzkiego, ale nie są w stanie
samodzielnie pokonywać schodów (na przykład osoby starsze).
Dzięki bardzo zwartym rozmiarom C-Max bez problemu pokonuje
nawet najciaśniejsze i kręte klatki schodowe. C-Max wyposażony
jest w duże koła i umożliwia bezproblemowy transport również na
płaskim terenie (np. do samochodu).
Maksymalne obciążenie
Prędkość
Wytrzymałość baterii
Maksymalna wysokość stopnia
Ciężar podnośnika
120 kg
8-23 stopnia/min.
(płynna regulacja)
do 300 stopni
(zależy od obciążenia)
22 cm
18-23 kg
(zależy od wyposażenia)
AAT S-Max
Schodołaz z płozami do wózka inwalidzkiego
DOFINANSOWANIE:
PCPR (80%)/Udziałwłasny (20%)
Najlżejszy, najmniejszy i najbardziej poręczny schodołaz świata.
Produkowany w Niemczech przez renomowana firmę AAT.
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
S-Max pozwala pokonywać schody nie schodząc z wózka
inwalidzkiego. Dla klientów indywidualnych najbardziej zalecana
jest wersja, gdzie przyrząd jest dostosowany do konkretnego
modelu wózka, na jakim porusza się osoba zainteresowana.
Wersja ta wymaga jednak posiadania nowoczesnego wózka
wyposażonego w szybkozłącza tylnych kół. Jest za to najlżejsza i
najbardziej zwrotna ze wszystkich typów. Jeśli jednak ktoś nie
posiada takiego wózka - poradzimy z tym sobie dzięki wersji z
płozą umożliwiającą bezproblemowe zamontowanie niemal
każdego typu wózka. Wersja ta jest również idealna dla miejsc
użyteczności publicznej często odwiedzanych przez osoby na
różnych wózkach inwalidzkich.
Maksymalne obciążenie
Prędkość
Wytrzymałość baterii
Maksymalna wysokość stopnia
Ciężar podnośnika
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
120 kg
8-23 stopnia/min.
(płynna regulacja)
do 300 stopni
(zależy od obciążenia)
22 cm
18-23 kg
(zależy od wyposażenia)
www.mobilex.pl
LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
LG 2004
Schodołaz gąsienicowy
DOFINANSOWANIE:
PCPR (80%)/Udziałwłasny (20%)
LG 2004 new to poprawiona wersja znanego i docenionego
schodo³azu g¹sienicowego, zaprojektowanego przez w³oskich
projektantów, w którym wykorzystano najnowoczeœniejsze
technologie. Dziêki sk³adanym uchwytom mocuj¹cym oparcie
oraz ko³a wózka inwalidzkiego zajmuje zdecydowanie mniej
miejsca. W wyposa¿eniu opcjonalnym: rampa do wózków
inwalidzkich wielopozycyjnych lub wózków z napêdem
elektrycznym, ko³o antywywrotne, adapter do wózków
inwalidzkich du¿ych gabarytowo.
maksymalna prędkość
moc silnika
masa całkowita
maksymalne obciążenie
zasięg
rezerwa operacyjna
maksymalna wysokość stopnia
minimalne wymiary spocznika
w kształcie litery „L”
minimalne wymiary spocznika
w kształcie litery „U”
minimalna szerokość stopnia
temp pracy i przechowywania
15 st. na min.
300 W
58 kg
130 kg – 150 kg (opcja)
60 pięter
4 piętra
23 cm
98x98 cm
98x170 cm
75 cm
-20* + 50*
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
LG 2004
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
LG 2020
Schodołaz
DOFINANSOWANIE:
PCPR (80%)/Udziałwłasny (20%)
LG 2020 jest nowym projektem znanej z produkcji schodo³azów
firmy Antano Group. Dziêki innowacyjnemu systemowi ruchu
LG 2020 sprawdza siê na ka¿dych schodach, zarówno
na zewn¹trz jak i wewn¹trz budynków, w domu czy w podró¿y,
zwiêkszaj¹c tym samym mo¿liwoœci ruchowe u¿ytkownika
i polepszaj¹c jego jakoœæ ¿ycia.
36 st. na min.
350 W
44 kg
130 kg
24000 stopni
40 stopni
23 cm
100x75 cm
100x120 cm
58 cm
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
maksymalna prędkość
moc silnika
masa całkowita
maksymalne obciążenie
zasięg
rezerwa operacyjna
maksymalna wysokość stopnia
minimalne wymiary spocznika
w kształcie litery „L”
minimalne wymiary spocznika
w kształcie litery „U”
minimalna szerokość stopnia
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
AAT S-Max Aviation
Schodołaz lotniczy
DOFINANSOWANIE:
PCPR (80%)/Udziałwłasny (20%)
1.
2.
3.
4.
5.
S-max aviation - to jedyny na świecie schodołaz
przeznaczony do obsługi lotnisk.
Elektryczny schodołaz S-Max jest kompaktowym
urządzeniem specjalnie zaadaptowanym do przemysłu
lotniczego. Pierwotnie byłskonstruowany dla regionalnych
przewoźników w celu ochrony załogi lotniska przed
mięśniowo-szkieletowymi urazami zdarzającymi się przy
dźwiganiu w niewygodnych pozycjach.
S-Max daje komfort, godność oraz bezpieczeństwo twoim
pasażerom umożliwiając transportowanie ich z wnętrza
terminala do wyznaczonego miejsca w samolocie oraz
chroni zdrowie twoich pracowników odpowiedzialnych
za obsługę niepełnosprawnych pasażerów.
Urządzenie to znajduje się na wyposażeniu obsługi
na głównych i regionalnych lotniskach w Wielkiej Brytanii
min: Heathrow, Gatwick, Birmingham, Manchester,
Glasgow, Liverpool, Stanstead, Exeter, Norwich, Belfast,
Aberdeen.
Takie rozwiązanie dla pasażerów o ograniczonej mobilności
jest najtańszą inwestycją zawierającą również trening dla
personelu. Przeszkolona i świadoma załoga przekłada się
na dobrą opinię i prestiż lotniska wśród niepełnosprawnych
klientów. Jesteśmy otwarci na wasze potrzeby i jesteśmy
w stanie doposażyć urządzenie w dodatkowe akcesoria dla
specyfiki waszych samolotów.
! bezpieczny i efektywny transport pasażerów po schodach
w górę i w dółw godny sposób
! urządzenie zaopatrzone w silnik dzięki temu obsługujący
używa niewielkiego wysiłku do prowadzenia schodołazu
wraz z pasażerem
! unikatowy mechanizm pozwalający na manewrowanie
nawet w bardzo wąskich i ciasnych wnętrzach
! S-max w Polsce obsługuje lotniska: Poznań, Kraków,
Wrocław i Gdańsk.
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
S-max byłskonstruowany dla samolotu
typu Embraer i okazałsię wielkim sukcesem.
Urządzenie sprawdziło się również do innych
typów np.: Saab340/2000, ATP, Avro RI, ATR,
Dash 8, Fokker 50/100, Boeing & Airbus,
Dornie 328, Twin Otter
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
Max. nośność urządzenia:
Waga urządzenia
Max. wysokość stopnia
Silnik
Prędkość pokonywania schodów
Akumulatory
Wytrzymałość akumulatorów
Szerokość urządzenia
Szer. urządzenia wraz
z podłokietnikami
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
120/160 kg
34/35 kg
240 mm
24 V DC
8- 23 stopni na min.
2x12 V/ 3,3 Ah
do 300 schodów
zależnie od wagi pasażera
410 mm
475 mm
www.mobilex.pl
LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
Petermann Bathlift
Podnośnik wannowy
DOFINANSOWANIE:
PCPR (80%)/Udziałwłasny (20%)
"Likwidacja barier architektonicznych"
Podnośnik wannowy "Bathlift" to lekkie urządzenie nadające się
do każdej wanny. W każdej chwili można go wyjąć z wanny,
złożyć i schować. Wyposażony jest w wodoszczelnego pilota.
Możliwe jest uzyskanie pozycji odchylenia oparcia o 40 stopni.
Pokrycie jest estetyczne i łatwe w utrzymaniu czystości.
wysokość siedziska
szerokość siedziska po złożeniu boczków
głębokość siedziska
rozmiary po złożeniu
waga urządzenia
maksymalna waga osoby
7-48
cm
38
cm
45
cm
70x40x25
cm
7-48 cm
38 cm
45 cm
70x40x25 cm
12 kg
140 kg
12
kg
140
kg
Petermann Peter Pan
Podnośnik wannowy ręczny
DOFINANSOWANIE:
PCPR (80%)/Udziałwłasny (20%)
"Likwidacja barier architektonicznych"
Podnośnik wannowy "Peter Pan" to lekkie urządzenie nadające
się do każdej wanny. W każdej chwili można go wyjąć z wanny,
złożyć i schować. Napędzany siłą mięśni (brak potrzeby
doładowywania akumulatorów). Możliwe jest uzyskanie pozycji
odchylenia oparcia 7 stopni i 30 stopni.
7-43 cm
39 cm
59 cm
60x40x22cm
8,8 kg
135 kg
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
wysokość siedziska
szerokość siedziska
głębokość siedziska
rozmiary po złożeniu
waga urządzenia
maksymalna waga osoby
7-43
cm
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
39
cm
59
cm
[email protected]
8,8
kg
135
kg
www.mobilex.pl
LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
Rampy
Rampy podjazdowe dla wózków inwalidzkich
DOFINANSOWANIE:
PCPR (80%)/Udziałwłasny (20%)
Nasze rampy są trwałe i lekkie, a rozłożenie ich nie zajmuje więcej
niż 30 sekund. Po złożeniu nie są większe i bardziej nieporęczne
od zwykłej walizki, a dzięki zamontowanemu uchwytowi przenosi
się je łatwo i szybko. Spora paleta rozmiarów zapewnia
pokonanie stromizn - od najniższych krawężników,
aż po 6-stopniowe schody. Z naszą rampą pokonasz każdy próg.
Dostepne rozmiary:
92 cm (pojedyńcza walizka)
120 cm (pojedyńcza walizka)
150 cm (pojedyńcza walizka)
180 cm (podwójna walizka)
240 cm (podwójna walizka)
300 cm (podwójna walizka)
Rampy teleskopowe
Rampy teleskopowe
DOFINANSOWANIE:
PCPR (80%)/Udziałwłasny (20%)
Ten rodzaj ramp teleskopowych jest bardzo wygodny
w rozkładaniu i składaniu. Są to rampy uniwersalne, zarówno
używane przy likwidacji progów, ale także ułatwiają transport
ciężkich ładunków do samochodu.
Można dowolnie ustawiać szerokość w jakiej są od sobie
ustawione, to daje duży komfort prowadzenia wózka
inwalidzkiego, czy innego produktu po szynie. Spora paleta
rozmiarów zapewnia pokonanie stromizn - od najniższych
krawężników, aż po 6-stopniowe schody.
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
Dostępne rozmiary:
TL150 - 20 cm x 150 cm
TL210 - 20 cm x 210 cm
TL300 - 20 cm x 300 cm
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
Podnośnik PM 100 sufitowy
Podnośnik sufitowy PM 100 14 Volt, sterownik ręczny
DOFINANSOWANIE:
PCPR (80%)/Udziałwłasny (20%)
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
Celing lift PM 100 - firmy PETERMANN - to doskonałe urządzenie
nadające się do każdego mieszkania. Ten system wkrótce stanie
się niezbędnym pomocnikiem domowym. Został
on skonstruowany aby przenosić osoby z wózka do wanny, łóżka
oraz toalety przy minimalnym wysiłku. Urządzenie jest lekkie,
bezpieczne, łatwe w transporcie, a obsługa bardzo prosta.
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK - PRODUKTY TOALETOWO-PRYSZNICOWE
Ławeczka wannowa z rączką
DOFINANSOWANIE: PCPR (80%)/Udziałwłasny (20%)
“Likwidacja barier architektonicznych”
Ławeczka nawannowa z dodatkowym uchwytem.
Ułatwia osobie niepełnosprawnej korzystanie z wanny.
Regulowana na szerokość.
szerokość / głębokość / wysokość
siedzisko
waga
max. obciążenie
70,5 cm / 32 cm / 18 cm
40,5 - 65 cm
2,7 kg
220 kg
Ławeczka wannowa
DOFINANSOWANIE: PCPR (80%)/Udziałwłasny (20%)
“Likwidacja barier architektonicznych”
szerokość / głębokość
max. obciążenie
41-51 cm / 38 cm
130 kg
Ławeczka wannowa z oparciem
DOFINANSOWANIE: PCPR (80%)/Udziałwłasny (20%)
“Likwidacja barier architektonicznych”
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
szerokość / głębokość
wysokość oparcia
max. obciążenie
41-51 cm / 38 cm
20 cm
130 kg
Ławka inwalidzka szara
DOFINANSOWANIE: PCPR (80%)/Udziałwłasny (20%)
“Likwidacja barier architektonicznych”
Ławeczka dowannowa regulowana, pasująca do każdej wanny. Znakomicie
ułatwiająca kąpiel i transport osoby niepełnosprawnej do wanny i z wanny.
szerokość / głębokość / wysokość
wysokość oparcia
max. obciążenie
78 cm / 52 cm / 81-91 cm
47-57 cm
100 kg
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK - PRODUKTY TOALETOWO-PRYSZNICOWE
Stołki prysznicowe
DOFINANSOWANIE: PCPR (80%)/Udziałwłasny (20%)
“Likwidacja barier architektonicznych”
Szeroka gama
stołków prysznicowych.
Praktyczne i estetyczne,
umożliwiające komfortową
pielęgnację pacjenta.
(SZ)
(SO)
(SS)
szer. / gł. / wys.
max. obciążenie
50 cm / 30 cm / 40-58 cm
115 kg
50 cm / 40 cm / 41-45 cm
115 kg
50 cm / 30 cm / 80-97 cm
115 kg
Taboret prysznicowy uniwersalny
DOFINANSOWANIE: PCPR (80%)/Udziałwłasny (20%)
“Likwidacja barier architektonicznych”
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
średnica
wysokość
max. obciążenie
35 cm
37 cm
130 kg
Siedzisko prysznicowe
DOFINANSOWANIE: PCPR (80%)/Udziałwłasny (20%)
“Likwidacja barier architektonicznych”
szerokość / głębokość
max. obciążenie
42 cm / 39 cm
110 kg
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK - PRODUKTY TOALETOWO-PRYSZNICOWE
Wózek prysznicowo-toaletowy
Aluminiowy z wyściełanym oparciem i siedziskiem,
małe koła, odchylane podnóżki
DOFINANSOWANIE:
PCPR (80%)/Udziałwłasny (20%)
“Likwidacja barier architektonicznych”
Wózek prysznicowo-toaletowy z wyściełanym oparciem
i siedziskiem. Wyposażony w podłokietniki oraz podnóżki
odchylane ułatwiające wsiadanie do wózka. W standardzie
wyposażone w tylne małe koła.
całkowita wysokość
szerokość siedziska
głębokość siedziska z podnóżkami
długość całkowita z podnóżkami
długość całkowita bez podnóżków
wysokość do siedziska
waga wózka
max. obciążenie
90-97 cm
48 cm
86 cm
80 cm
52 cm
44,5 cm
15,9 kg
130 kg
Wózek toaletowo prysznicowy: dostępny
z wyposażeniem w tylne duże koła
Wózek prysznicowo-toaletowy
Aluminiowy z podnóżkami wyjmowanymi
DOFINANSOWANIE: PCPR (80%)/Udziałwłasny (20%)
“Likwidacja barier architektonicznych”
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
szerokość
głębokość
wysokość całkowita
wysokość do siedziska
wysokość podłokietników
szerokość siedziska
max. obciążenie
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
55 cm
95 cm
104 cm
55 cm
76 cm
54 cm
100 kg
www.mobilex.pl
WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK - PRODUKTY TOALETOWO-PRYSZNICOWE
Nasadka toaletowa
Nasadka zdejmowana i zakładana na toaletę w dowolnym
momencie, bez konieczności stałego jej przytwierdzania. Daje
komfort i swobodę użytkowania toalety dla wszystkich
domowników.
Nasadka toaletowa o anatomicznym kształcie i grubości 10 cm
gwarantuje wygodną pozycję, a antypoślizgowe, gumowe
podkładki stabilizują siedzisko.
Nasadka toaletowa z pokrywą
Nasadka zdejmowana i zakładana na toaletę w dowolnym
momencie, bez konieczności stałego jej przytwierdzania. Daje
komfort i swobodę użytkowania toalety dla wszystkich
domowników.
Nasadka toaletowa o anatomicznym kształcie i grubości 10 cm
gwarantuje wygodną pozycję, a antypoślizgowe, gumowe
podkładki stabilizują siedzisko.
Nasadka toaletowa z poręczami
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
Wysoka nasadka sedesowa z klapką z bezpiecznym
m o c o w a n i e m d o t o a l e t y. D o d a t k o w o w y p o s a żo n a
w odchylane rączki ułatwiające osobie niepełnosprawnej
wstanie z toalety.
szerokość / głębokość
wysokość siedziska
waga
max. obciążenie
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
43 cm / 49,5 cm
9, 13, 17 cm
6,2 kg
120 kg
www.mobilex.pl
WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK - PRODUKTY TOALETOWO-PRYSZNICOWE
Uchwyt wannowy
DOFINANSOWANIE: PCPR (80%)/Udziałwłasny (20%)
“Likwidacja barier architektonicznych”
Bezpieczeństwo i wygoda. Uchwyt wannowy
ułatwiający wstawanie i wychodzenie z wanny.
średnica / wysokość uchwytu
max. obciążenie
38 cm / 41 cm
120 kg
Poręcze
DOFINANSOWANIE: PCPR (80%)/Udziałwłasny (20%)
“Likwidacja barier architektonicznych”
Wybór łazienkowych poręczy w różnych rozmiarach.
Dostępne tylko w kolorze białym.
.
Poręcze metalowe białe:
długość
30, 40, 45, 60, 80 cm
max. obciążenie
120 kg
Poręcze karbowane
DOFINANSOWANIE:
PCPR (80%)/Udziałwłasny (20%)
“Likwidacja barier architektonicznych”
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
długość
max. obciążenie
30, 40, 45, 60 cm
120 kg
Poręcz uchylna
DOFINANSOWANIE: PCPR (80%)/Udziałwłasny (20%)
“Likwidacja barier architektonicznych”
Wybór łazienkowych poręczy w różnych rozmiarach.
Dostępne tylko w kolorze białym.
.
Poręcz uchylna:
długość
55, 76 cm
max. obciążenie
120 kg
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
PRODUKTY WSPOMAGAJĄ CE: BALKONIKI, PODPÓ RKI, LASKI, KULE
Podpórka inwalidzka 3-kołowa i 4-kołowa
DOFINANSOWANIE:
P.123 NFZ/Udziałwłasny (30%)
DOFINANSOWANIE:
P.123 NFZ/Udziałwłasny (30%)
Uniwersalna sk³adana podpórka 3ko³owa wyposa¿ona w ergonomiczne
uchwyty hamulce z blokad¹ kó³tylnych.
Podpórka jest aluminiowa i sk³adana co
b a r d z o u ³a t w i a j e j t r a n s p o r t
i przechowywanie. Wyposa¿ona jest
w siedzisko z oparciem pozwalaj¹ce na
odpoczynek, wygodne, antypoœlizgowe
uchwyty z hamulcami oraz pojemn¹ torbê
na zakupy.
Podpórka 4-kołowa Economic
Podpórka 3-kołowa
Podpórka inwalidzka 4-kołowa Zebra
DOFINANSOWANIE:
P.123 - NFZ/Udziałwłasny (30%)
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
Podpórka czteroko³owa przeznaczona dla osób, które
potrzebuj¹ stabilnego wsparcia podczas nauki chodzenia, po
urazach koñczyn dolnych, do utrzymania równowagi
i przenoszenia ciê¿aru cia³a w schorzeniach urazowoortopedycznych. Tak¿e dla osób starszych, jako pomoc
w utrzymaniu równowagi podczas chodzenia. Konstrukcja
z czterema kó³kami, siedziskiem oraz oparciem, zapewnia du¿¹
stabilnoœæ, bezpieczniejsze poruszanie siê oraz mo¿liwoœæ
odpoczynku. Podpórka wyposa¿ona jest w koszyk i tackê.
Aluminiowa rama pokryta jest lakierem. Ko³a przednie
samonastawne, tylne z hamulcami .
szerokość
długość
wysokość regulowana
szerokość siedziska
wysokość siedziska regulowana
waga podpórki
max. obciążenie
koła
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
55 cm
64 cm
83-97,3 cm
45 cm
59-62,5 cm
7,5 kg
125 kg
7' x 1,25'
www.mobilex.pl
PRODUKTY WSPOMAGAJĄ CE: BALKONIKI, PODPÓ RKI, LASKI, KULE
Podpórka 4-kołowa Kudu
Podpórka inwalidzka KUDU jest wykonana z aluminium oraz
sk³adana krzy¿akowo dziêki czemu jest niezwykle ³atwa
w sk³adaniu i rozk³adaniu oraz zajmuje minimum miejsca kiedy
nie jest u¿ywana. Standardowe wyposa¿enie podpórki obejmuje:
- komfortowe siedzisko z wytrzyma³ego nylonu
- pasek oparcia
- r¹czki z regulacj¹ wysokoœci i dzwonkiem
- hamulce z blokad¹ postojow¹
- torbê z mo¿liwoœci¹ demonta¿u i uchwytami, która mo¿e
s³u¿yæ - równie¿ jako przenoœna torba na zakupy
- tacê
- uchwyt na kulê/laskê
Podpórka ma nowoczesny wygl¹d i dziêki du¿ym zwrotnym
kó³kom przednim jest bardzo wygodna w u¿ytkowaniu nawet na
wyboistych chodnikach.
Wymiary:
WysokoϾ: 79 -99 cm
SzerokoϾ: 63 cm
SzerokoϾ siedziska: 46 cm
G³êbokoœæ siedziska: 25 cm
WysokoϾ siedziska: 65 cm
Max. obci¹¿enie: 150 kg
£adownoœæ torby: 5kg
Waga: 7,65 kg
DynaWalk
Wysoka podpórka ze stabilizacj¹ przedramion
DOFINANSOWANIE:
P.124.01 NFZ - wersja dla dzieci
P.123 NFZ/Udziałwłasny (30%) - wersja dla dorosłych
DynaWalk jest przeznaczony do u¿ywania przez osoby
niepe³nosprawne w celu odnowienia i æwiczenia umiejêtnoœci
stania oraz chodzenia bez pomocy lub z asyst¹ osób trzecich.
Przewidziany zosta³ on do u¿ywania wy³¹cznie jako pomoc
w zajêciu i utrzymaniu pozycji spionizowanej przez u¿ytkownika
oraz w reedukacji chodu w trakcie procesu rehabilitacji.
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
Specyfikacja:
D³ugoœæ: 82 cm
SzerokoϾ: 67,5 - 75 cm
Max obci¹¿enie: 135 kg
Masa w³asna: 12,5 kg
Wysokoœæ podpór ramion: 100 - 123 cm
Balkonik inwalidzki dwuko³owy z kulk¹
DOFINANSOWANIE:
P.123 NFZ/Udziałwłasny (30%)
Balkonik rehabilitacyjny z kó³kami. Sprzêt pomocniczorehabilitacyjny przeznaczony do poruszania siê osób starszych,
niepe³nosprawnych maj¹cych problemy z utrzymaniem
równowagi;do asekuracji podczas chodzenia sk³adany, ³atwy
w transporcie wykonany z aluminium.
maksymalne obci¹¿enie: 130 kg
zakres regulacji wysokoœci od 863 do 938 mm
wyposa¿ony w dwa ko³a przednie i dwie stopki tylne
waga: 2,37 kg
maksymalna szerokoϾ: 697 mm
maksymalna g³êbokoœæ: 695 mm
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
PRODUKTY WSPOMAGAJĄ CE: BALKONIKI, PODPÓ RKI, LASKI, KULE
Balkonik inwalidzki sztywny i kroczący
DOFINANSOWANIE:
P.123 NFZ/Udziałwłasny (30%)
Balkoniki sztywne i krocz¹ce stanowi¹ sprzêt
pomocniczo-rehabilitacyjny przy poruszaniu siê
i pionizacji pacjentów doros³ych i dzieci.
Balkoniki sztywne i krocz¹ce przeznaczone dla osób
niepe³nosprawnych, ze schorzeniami narz¹du ruchu.
Mog¹ byæ wykorzystywane do samodzielnej nauki
chodzenia po przebytej chorobie lub urazie. WysokoϾ
balkonika mo¿e byæ dostosowana do wzrostu pacjenta.
Ergonomiczne i anatomiczne dostosowane uchwyty
zapewniaj¹ odpowiedni¹ stabilizacjê.
Balkonik sztywny
Balkonik kroczący
Balkonik inwalidzki ułatwiający wstawanie
DOFINANSOWANIE:
P.123 NFZ/Udziałwłasny (30%)
Balkoniki u³atwiaj¹ce wstawanie stanowi¹ sprzêt pomocniczorehabilitacyjny przy poruszaniu siê i pionizacji pacjentów
doros³ych i dzieci.
Balkoniki u³atwiaj¹ce wstawanie przeznaczone dla osób
niepe³nosprawnych, ze schorzeniami narz¹du ruchu. Mog¹ byæ
wykorzystywane do samodzielnej nauki chodzenia po przebytej
chorobie lub urazie. Wysokoœæ balkonika mo¿e byæ
dostosowana do wzrostu pacjenta.
Ergonomiczne i anatomiczne dostosowane uchwyty zapewniaj¹
odpowiedni¹ stabilizacjê.
Ten model balkonika posiada 2 punkty podporu co szczególnie
umo¿liwia ³atwe wstawanie.
Balkonik inwalidzki z podpaszkami
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
DOFINANSOWANIE:
P.123 NFZ/Udziałwłasny (30%)
Ergonomiczne i anatomiczne dostosowane uchwyty zapewniaj¹
odpowiedni¹ stabilizacjê.
Wielofunkcyjny, wysoki balkonik z podpaszkami. Posiada
regulowane na g³êbokoœæ siedzisko oraz podpaszki
dopasowuj¹ce siê do szerokoœci tu³owia pacjenta.
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
PRODUKTY WSPOMAGAJĄ CE: BALKONIKI, PODPÓ RKI, LASKI, KULE
Laski z regulacją długości
Czwórnóg
Regulacja długości w standardzie.
DOFINANSOWANIE:
P.121 NFZ/Udziałwłasny (30%)
U³atwia poruszanie siê,
posiada 4 punkty podparcia
i regulacjê wysokoœci.
Laski ozdobne
Laska inwalidzka aluminiowa, ozdobna,
z regulowaną wysokością. Dzięki pokryciu
farbą fluorescencyjną daje lekką poświatę
w ciemności co ułatwia lepszą widoczność
użytkownika laski.
Laski drewniane
Laska drewniana z r¹czk¹ giêt¹
Laska drewniana z r¹czk¹ fritz
Laska drewniana z r¹czk¹ derby
GIÊTA
FRITZ
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
Laski składane
DERBY
DOFINANSOWANIE:
laska składana dla niewidomych: P.122 - NFZ
Nasadki do kul i lasek
Nasadki zimowe
Uniwersalna nasadka antypoślizgowa,
z prostym montażem, do wszystkich
rodzajów kul i lasek.
średnica: 19mm, 22mm
kolor: czarne, pomarańczowe, szare
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
PRODUKTY WSPOMAGAJĄ CE: BALKONIKI, PODPÓ RKI, LASKI, KULE
Kule inwalidzkie pachowe
DOFINANSOWANIE:
P.120 NFZ/Udziałwłasny (30%)
Lekka aluminiowa konstrukcja.
Podwójna regulacja wysokości.
Miękka podpó rka pachowa.
Dostępne w trzech długościach.
Kule uchylne
DOFINANSOWANIE:
P.118 NFZ/Udziałwłasny (30%)
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
Wytrzyma³a kula inwalidzka ze stopniow¹
regulacj¹ wysokoœci.
Dostêpna z anatomicznym uchwytem.
Kule łokciowe
DOFINANSOWANIE:
P.118 NFZ/Udziałwłasny (30%)
Aluminiowa kula inwalidzka
łokciowa ze stopniową
regulacją wysokości.
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
URZĄ DZENIA DO REHABILITACJI WSPOMAGAJĄ CE
Poduszka SoftSleep
Poduszka SoftSIeep wykonana jest z wysokiej gęstości lepkosprężystej pianki poliuretanowej ze struktur otwartych komórek
zwanych "Slow Foam" lub "Memory Foam". Materiał, z którego wykonana jest poduszka ma unikalne właściwości: reaguje na
zmianę temperatury, pod wpływem ciepła ciała dopasowuje się idealnie do kształtu szyi i głowy poprzez odpowiednie uformowanie
się, redukuje nacisk ciała na poduszkę. Pomaga usunąć bóle głowy, szyi, kręgosłupa, pozwala zmniejszyć problemy związane ze
stresem i ma wpływ na zmniejszenie bezsenności. Znacznie polepsza jakość snu. Poszewka na poduszkę jest specjalnie
zaprojektowana jako osłonka pianki. Pomaga nie tylko dobrze rozprowadzić ciepło, ale także spełnia funkcję higieniczną.
Materiałna poszewkę jest zabezpieczony przeciwko grzybom i bakteriom.
Poduszka dostępna w dwóch wersjach:Standard ,Contour
Rotor do ćwiczeń
DOFINANSOWANIE:
PCPR (60%) / Udziałwłasny (40%)
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
Rotor służy do ćwiczeń rehabilitacyjnych, jakie mogą prowadzić
osoby z porażeniem kończyn. Dzięki swojej uniwersalnej budowie
umożliwia prowadzenie ćwiczeń zarówno kończyn górnych jak
i dolnych. Ze względu na swoje nieduże gabaryty może być
ustawiany w dowolnym miejscu. Może być używany w szpitalach, jak
również w warunkach domowych.
Materac OLA z regulacją z kompresorem
DOFINANSOWANIE:
P.117 - NFZ/Udziałwłasny (30%)
Pneumatyczny materac zmiennociœnieniowy z kompresorem.
Dzia³anie profilaktyczne, delikatnie masuje tkanki. Ma³y kompresor
oraz cicha i bezawaryjna praca pompy. Wspomaga osobê
przebywaj¹c¹ d³ugotrwale w pozycji le¿¹cej. Dostêpny w kolorze
be¿owym.
waga
długość
szerokość
wysokość
napięcie
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
Materac
2 kg
200 cm
90 cm
4 cm
n/d
tel. (042) 214 29 11
Kompresor
1,5 kg
25,5 cm
14 cm
10,5 cm
~220V/50 Hz
[email protected]
www.mobilex.pl
TERAPIA MANUALNA
Jeżyk do rehabilitacji dłoni
Piłka zalecana do terapii pourazowej dłoni. Kolce w postaci
stożkowatych zgrubień na powierzchni piłki pobudzają receptory
czuciowe, dlatego ćwiczenie z piłką stanowi doskonałą
akupresurę. Piłki służą także do masażu stref dotyku - zarówno
dłoni, jak i całego ciała. W przedszkolach i szkołach pozwalają na
uatrakcyjnienie ćwiczeń grupowych i indywidualnych.
Dostępne kolory-rozmiary:
kolor pomarańczowy - 6 cm
kolor zielony - 7 cm
kolor żółty - 8 cm
kolor czerwony - 9 cm
kolor niebieski - 10 cm
Pi³eczka ¿elowa
Piłeczka żelowa zalecana do terapii pourazowej dłoni.
Doskonale nadaje się do usprawnienia dysfunkcji ręki.
Pomaga odbudować masę mięśniową dłoni. Działa również
antysteresowo i uspakajająco.
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
Dostępne kolory-twardości(%):
kolor różowy - 15%
kolor niebieski - 20%
kolor zielony - 25%
kolor pomarańczowy - 30%
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
FOTELE PIONIZUJĄ CE
Fotel pionizujący LIFT CHAIR
Fotele pionizujące LIFT CHAIR to komfort i zdrowie w jednym.
Twój nowy fotel pionizujący to nowoczesny wyrób medyczny
przeznaczony do poprawiania mobilności, a wraz z nią jakości życia
osób niepełnosprawnych, chorych i starszych. Fotel umożliwia
indywidualną pionizację użytkownika, spełnia funkcje odciążające,
stabilizujące i relaksacyjne, będąc przedmiotem ortopedycznym
o funkcjach rehabilitacyjnych. Chociaż z zewnątrz przypomina zwykły
mebel, nie należy go traktować w kategorii zwyklego fotela. Fotel
Pionizujący jest wyrobem medycznym stanowiącym zaawansowaną
technicznie konstrukcje mającą na celu pionizację pacjenta z pozycji
leżącej przez siedzącą do stojącej. Opisywany wyrób medyczny Pride
- posiada opcję pionizacji pacjenta poprzez zewnętrzne,
mechaniczne, niezależne od chorego oddziaływanie na ruchy bierne
wyprostu i zgięcia w stawach biodrowych i kolanowych, opcję
unoszenia kończyn dolnych oraz 4 stopniową regulację pozycji
pacjenta: pionową, klasyczną, półleżącą i leżącą. Łączy w sobie cechy
tradycyjnego fotela z wyrobem poprawiającym i ułatwiającym
funkcjonowanie pacjentów ze schorzeniem narządu ruchu. Może być
wykorzystywany zarówno w warunkach domowych jak i placówkach
służby zdrowia. Wyrób posiada zastosowanie u pacjentów
z dysfunkcją narządu ruchu w przebiegu takich jednostek
chorobowych jak:
- rozległych porażeniach i niedowładach kończyn
- choroba Parkinsona
- stwardnienie rozsiane
- niedowłady poudarowe
- chorobie zwyrodnieniowej stawów i kregosłupa
LIFT CHAIR C-6/ lub LC107 wyposażony jest w dwa siłowniki
co umożliwia niezależną i oddzielną regulacje podnóżka i oparcia
fotela
LIFT CHAIR C-5 / lub LC101 wyposażony jest w jeden siłownik co
powoduje symultaniczną regulacje podnóżka i oparcia
LIFT CHAIR C-1 jest fotelem o mniejszych gabarytach, stworzony
specjalnie dla osób niskich i filigranowych. Jest ciekawą alternatywą
dla niedużych mieszkań. Wyposażony jest w jeden siłownik tak jak
model C-5.
Fotele dostępne w kolorach:
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
niebieski
beżowy
wysokość siedziska (cm)
głębokość siedziska (cm)
szerokość siedziska (cm)
wysokość oparcia (cm)
max. waga (kg)
ilość siłowników
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
brązowy
C-1
41
47
41
67
113
1
[email protected]
C-5
C-6
LC101 LC107
49
49
49
54
49
56
69
69
170
136
1
2
www.mobilex.pl
MIĘKKA ORTOPEDIA
Ortezy unieruchamiające staw skokowy
DOFINANSOWANIE:
NFZ J.036.00
NFZ J.036.01
Orteza unieruchamiająca staw skokowy
TALOCAST UNIVERSAL
Uniwersalna orteza unieruchamiająca stopę i staw skokowy, wykonana
z wyprofilowanych pelot z tworzywa sztucznego, wyściełana komfortowym materiałem. Zapewnia bardzo dobrą stabilizację dopasowując się do zmieniającego się stanu anatomicznego kostki dbając
jednocześnie o równomierny ucisk przy ruchach pronacyjno - supinujących. Budowa ortezy umożliwia stosowanie jej przy codziennym
obuwiu. Rozmiar uniwersalny lewy lub prawy.
WSKAZANIA
- niestabilność stawu skokowego
- skręcenia, zwichnięcia
- pooperacyjne zaopatrzenie uszkodzonych więzadeł
Orteza unieruchamiająca staw skokowy
powietrzna TALOCAST AIR TRAINER
Ta l o c a s t A i r t o s p e c j a l n i e z a p r o j e k t o w a n a o r t e z a
unieruchamiająca staw skokowy z komorami powietrznymi
prowadzącymi do większej stabilizacji w poruszaniu.
Stabilizator Talocast Air może być stosowany przez długi
okres czasu jednocześnie utrzymując staw skokowy
w odpowiedniej i bezpiecznej pozycji, szczegó lnie
w chronicznych niestabilnościach stawu skokowego również
jako prewencja przed wzmożonym wysiłkiem sportowym.
Komory powietrzne mogą być dodatkowo regulowane przez
dodmuchanie lub ujęcie z nich powietrza. Stabilizator został
zaprojektowany tak aby byłprosty i szybki do założenia oraz
komfortowy w użyciu.
WSKAZANIA
- skręcenie stawu skokowego
- stany wymagające stabilizacji stawu skokowego
- profilaktyka w sporcie
- chroniczna niestabilność stawu skokowego
Orteza unieruchamiająca staw skokowy
żelowo - powietrzna TALOCAST AIRGEL TRAINER
Talocast Airgel to wieloczynnościowa orteza stawu
skokowego z wyściółką żelowo - powietrzną zapewniająca
wysoką stabilizację, masaż, równomierną kompresję,
dopasowująca się do zmieniających stanów anatomicznych
kostki. Stabilizator Talocast Airgel może być stosowany przez
długi okres czasu jednocześnie utrzymując staw skokowy
w odpowiedniej i bezpiecznej pozycji szczegó lnie
w chronicznych niestabilnościach stawu skokowego,
również jako prewencja przed wzmożonym wysiłkiem
sportowym. Dodatkowe wypełnienie żelowe pozwala na
stosowanie terapii zimnem, które pomaga w uśmierzaniu
bólu w obrzękach. Stabilizator zostałzaprojektowany tak aby
byłłatwy i szybki do założenia oraz komfortowy w użyciu.
WSKAZANIA
- skręcenie stawu skokowego
- stany wymagające stabilizacji stawu skokowego
- profilaktyka w sporcie
- chroniczna niestabilność stawu skokowego
- pooperacyjne zaopatrzenie uszkodzeń
Kołnierze
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
DOFINANSOWANIE:
NFZ M.062.00
NFZ M.062.01
Kołnierz typu florida
ACTIMOVE CERVICAL COMFORT to
anatomiczny kołnierz typu Florida
stabilizujący odcinek szyjny
k r ę g o s łu p a . P r z e z n a c z o n y d o
stosowania zarówno w dzień, jak
i w nocy. Dzięki zapięciom rzepowym
łatwo się go zakłada i zdejmuje,
również samodzielnie przez pacjenta.
Ł a t w y w u t r z y m a n i u c z y s t o śc i .
Wykonany z gęstej pianki.
Kołnierz Shanza miękki
ACTIMOVE CERVICAL ECO to
kołnierz wykonany z gęstej pianki,
zapewniający stabilizację odcinka
s z y j n e g o k r ę g o s łu p a . D z i ę k i
anatomicznemu kształtowi i zapięciom
n a r z e p u m o żl i w i a s a m o d z i e l n e
dopasowanie i zapięcie przez pacjenta.
Łatwy w utrzymaniu czystości dzięki
zdejmowanej bawełnianej osłonce
kołnierza.
COMFORT
ECO
MEDIUM
WSKAZANIA
- ostry lub chroniczny syndrom bolesności szyi
- zaburzenia ukrwienia odcinka szyjnego kręgosłupa
- zwyrodnienia w obrębie kręgów szyjnych
Rozmiar
Obwód szyi
Wysokość szyi
XS
26-33 cm
6,5 cm
S
30-36 cm
7,5 cm
ul. Duńska 3/5
M
33-39 cm
9 cm
L
36-42 cm
10 cm
91-204 Łódź
XL
39-45 cm
11 cm
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
MIĘKKA ORTOPEDIA
Temblak
Temblak ACTIMOVE MITELLA ECO to temblak ramieniowy wykonany
z bawełnianego materiału , z ujęciem kciuka. Dzięki uniwersalnemu
dopasowaniu i łatwemu systemowi zakładania nie sprawia trudności
w samodzielnym ubieraniu przez pacjenta
WSKAZANIA
- do podtrzymywania opatrunku gipsowego
- po zdjęciu gipsu - podczas rehabilitacji
- doraźnie przy zwichnięciu stawu łokciowego czy złamaniu kości przedramienia
- odciążenie stawu barkowego
Rozmiar
Długość przedramienia
S
34-38 cm
M
37-43 cm
L
42-48 cm
XL
+48 cm
Orteza na ramię i bark typu „Dessault”
DOFINANSOWANIE:
NFZ L.052.00, NFZ L.052.01
Orteza na ramię i bark ACTIMOVE SLING AND SWATHE to aparat stawu
barkowego z unieruchomieniem, który stabilizuje i uniemożliwia odwodzenie
stawu barkowego oraz zewnętrzną i wewnętrzna rotację. System szelkowy
równomiernie rozkłada ciężar chorego ramienia nie powodując dodatkowych
przeciążeń kręgosłupa. Dodatkowy szeroki pas utrzymuje ramię w stabilnej
pozycji. Łatwy w utrzymaniu czystości.
WSKAZANIA
- zwichnięcie barku
- unieruchomienie stawu barkowo-obojczykowego po zabiegach operacyjnych
- złamanie łopatki
- zapalenie PHS (zapalenie splotu barkowego)
Rozmiar
Obwód klatki piersiowej
S
<110 cm
M
110-140 cm
L
140-180 cm
Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa ze stalkami
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
DOFINANSOWANIE:
NFZ M.060.00, NFZ M.060.01
LOMBACARE MOTION
Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa se stalkami ACTIMOVE LOMBACARE
MOTION to gorset lędźwiowo-krzyżowy zapewniający odciążenie i stabilizację
dolnego odcinka kręgosłupa LS. Wszyte fiszbiny, a także boczne dociągacze
zapewniają dodatkowe usztywnienie, a anatomiczny kształt ułatwia poruszanie
się. Fiszbiny wymuszają prawidłowe ustawienie kręgosłupa w odcinku
lędźwiowo-krzyżowym. Materiał, z którego wykonany jest gorset jest elastyczny,
oddychający, miejscowo podnosi temperaturę ciała, co sprzyja łagodzeniu bólu.
Specjalnie wszyte zakładki na końcówkach pasa ułatwiają jego zakładanie
i dociągnięcie.
Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa se stalkami ACTIMOVE LOMBACARE to
gorset lędźwiowo-krzyżowy zapewniający odciążenie i stabilizację dolnego
docinka kręgosłupa LS. Wszyte fiszbiny, a także boczne dociągacze zapewniają
dodatkowe usztywnienie, a anatomiczny kształt ułatwia poruszanie się. Fiszbiny
wymuszają prawidłowe ustawienie kręgosłupa w odcinku lędźwiowo krzyżowym. Zastosowanie dodatkowego wzmocnienia w postaci dwóch pasów
skrzyżowanych z tyłu gorsetu dodatkowo stabilizuje odcinek lędźwiowo krzyżowy kręgosłupa.
Materiał, z którego wykonany jest gorset jest elastyczny, oddychający,
miejscowo podnosi temperaturę ciała, co sprzyja łagodzeniu bólu. Specjalnie
wszyte zakładki na końcówkach pasa ułatwiają jego zakładanie i dociągnięcie.
WSKAZANIA
- bóle przeciążeniowe kręgosłupa
- choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
- rwa kulszowa
- dyskopatia odcinka lędźwiowego
ul. Duńska 3/5
Rozmiar
S
M
L
XL
Obwód talii
63-74 cm
75-89 cm
90-105 cm
106-120 cm
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
LOMBACARE - X
[email protected]
www.mobilex.pl
MIĘKKA ORTOPEDIA
Pasy brzuszne
DOFINANSOWANIE:
NFZ P.115
Pas brzuszny niski ACTIMOVE ABDOMINAL NARROW
Pas brzuszny wysoki ACTIMOVE ABDOMINAL WIDE
P a s A c t i m o v e A b d o m i n a l c h r o n i i s t a b i l i z u j e o d c i n e k b r z u s z n y.
P o o p e r a c j a c h j a m y b r z u s z n e j u m o żl i w i a s w o b o d n e p o r u s z a n i e
się i zapobiega pojawianiu się przepukliny pooperacyjnej lub zrostów. Pas
wykonany jest z oddychającego materiału zapinany na rzep na całej szerokości
pasa.
WSKAZANIA
- po operacji jamy brzusznej
- przy istniejących przepuklinach brzusznych
- przy zapaleniu nerwu kulszowego
- po liposukcji
- po porodach
Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy
DOFINANSOWANIE:
NFZ M.058.00, M.058.01
Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy ACTIMOVE LUMBAL
Elastyczny pas Actimove Lumbal zapinany na rzepy w kilki konfiguracjach ( zamiast
sznurowania) powoduje dobre dociągnięcie przez co idealnie dopasowuje się do
odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.
WSKAZANIA
- różnorodne schorzenia kręgosłupa jak na przykład dyskopatia,
niestabilność, zwyrodnienia
- stany bólowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego
- profilaktycznie przy sportach siłowych
Orteza ręki stabilizująco-korygująca
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
DOFINANSOWANIE:
NFZ L.047.00, L.047.01
Orteza ręki stabilizująco-korygująca ACTIMOVE MANUS FORTE
Actimove Manus Forte to orteza stabilizująca nadgarstek, wykonana
z materiału oddychającego. Stabilizator indywidualnie dopasowuje
się poprzez aluminiową stalkę oraz dwie fiszbiny z tworzywa
sztucznego, a także posiada trzy pasy powodujące ścisłe przyleganie
ortezy do anatomii ręki. Konstrukcja ortezy umożliwia samodzielne jej
założenie zdrową ręką.
Dostępne również: Actimove Manus Forte Plus- z ujęciem kciuka
WSKAZANIA
- unieruchomienie przy skręceniach
- zwyrodnienie stawu nadgarstkowego
- syndrom cieśli nadgarstka
- zapalenie pochewki ścięgna
- reumatoidalne zapalenie stawów
- opadanie porażenne dłoni
- doleczenie i rehabilitacja po zdjęciu opatrunku gipsowego
DOFINANSOWANIE:
NFZ L.048.00, L.048.01
Carpal - gotowa do użytku szyna, do pooperacyjnego i/lub
pourazowego unieruchamiania nadgarstka oraz dłoni. Wyrób idealny
także do wczesnej mobilizacji funkcjonalnej.
!
!
!
Dobra stabilizacja
Bezpieczne unieruchomienie
Otwarta konstrukcja wyrobu
Rozmiar lewa i prawa
Obwód nadgarstka
S
13-17 cm
M
17-21 cm
ul. Duńska 3/5
L
21-30 cm
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
MIĘKKA ORTOPEDIA
BSN Actimove Talomotion
Orteza unieruchamiająca staw skokowy
Actimove TaloMotion jest specjalnie zaprojektowaną ortezą stawu
skokowego o anatomicznym kształcie, służącą do stabilizacji i utrzymania
odpowiedniego ucisku kostki.
Materiałwykonany w technologii 3D zapewnia przepuszczanie powietrza,
elastyczność oraz długotrwały komfort podczas użytkowania. Dzianina
uciskowa i wkładki silikonowe powodują efekt masażu poprawiając w ten
sposób przepływ krwi, likwidując obrzęki i krwiaki.
WSKAZANIA
- niestabilność stawu skokowego
- skręcenia, zwichnięcia, naderwanie więzadełstawu skokowego
- obrzęki i krwiaki
- zwyrodnienia stawu skokowego
- pooperacyjne, pourazowe stawy zapalne
Rozmiar lewa i prawa
Obwód nad kostką
S
19-21 cm
M
21-23 cm
L
XL
23-25 cm 25-27 cm
BSN Actimove GenuMotion
Orteza kolana
Actimove GenuMotion to dynamiczna orteza kolana wykonana w
technologii 3D. Powoduje optymalną stabilizację oraz kompresję stawu
kolanowego. HI-TECH DESIGN z silikonową wkładką w okolicach rzepki
stwarza doskonałe warunki do utrzymania jej prawidłowej pozycji. Efekt
masażu poprawia przepływ krwi i ułatwia szybszą resorpcję krwiaków i
obrzęków.
WSKAZANIA
- niestabilność stawu kolanowego
- skręcenia, zwichnięcia
- pooperacyjne i pourazowe stawy zwyrodnieniowe
- zespółbólowy kolanowo - rzepkowy
- niska siła więzadełpobocznych i krzyżowych stawu kolanowego
Rozmiar
Obwód 14 cm nad kolanem
przy zgięciu 30 st.
Obwód 12 cm pod kolanem
przy zgięciu 30 st.
S
M
L
XL
41-44 cm 44-47 cm 47-50 cm 50-53 cm
31-34 cm 34-37 cm 37-40 cm 40-43 cm
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
BSN Actimove EpiMotion
Orteza łokciowa
Actimove EpiMotion jest ortezą łokcia wykonaną w technologii 3D dla
utrzymania optymalnej kompresji, stabilności i wysokiej jakości. Uszyta z
wysoce elastycznego przepuszczającego powietrze, długo
utrzymującego komfort, miękkiego materiału LATEX-FREE FROMULA.
Dwie anatomiczne peloty silikonowe delikatnie masują okolice łokcia oraz
uśmierzają ból, a także stabilizują staw łokciowy. Specjalnie
zaprojektowana opaska górna i dolna utrzymuje ortezę w odpowiednim
miejscu jednocześnie nie uciskając.
WSKAZANA
- zapalenie kłykcia łokciowego ( łokieć tenisisty, łokieć golfisty)
- zmiany zwyrodnieniowe stawu łokciowego
- artretyzm i osteoporoza
- zalecana w procesie doleczania po operacji łokcia
Rozmiar
Obwód poniżej
stawu łokciowego
S
M
L
21-23 cm
23-25 cm
25-27 cm 27-29 cm
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
XL
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
MIĘKKA ORTOPEDIA
BSN Actimove Talostep
Orteza półsztywna unieruchamiająca stopę i goleń
Actimove Talostep
DOFINANSOWANIE:
NFZ J.037.00, J.037.01
Dynamiczna stabilizacja stawu skokowego w różnych sytuacjach, w tym podczas
rehabilitacji po urazach, pooperacyjnie, lub jako dodatkowe zabezpieczenie zapobiegające
kontuzjom w sytuacjach życia codziennego. Actimove TaloStep jest lekka i ma cienki profil.
Bez problemu można ją włożyć w jakiekolwiek ze swoich butów, mając jednocześnie
zapewnione bezpieczeństwo i stabilizację stawu. Dzięki systemowi pasów stabilizujących,
Actimove TaloStep jest łatwa do założenia na nogę i łatwa do wyregulowania w optymalny
sposób.
WSKAZANIA
Actimove TaloStep zalecana jest w leczeniu:
- Uszkodzenia więzadełi torebki stawowej w górnej części stawu skokowego np.: zerwania
więzadeł, naciągnięcia, zwichnięcia, urazów więzadła strzałkowego itp.
- Chroniczna niestabilność stawu skokowego.
- Lekkie urazy tkanek miękkich.
- Ostra, chroniczna i zapalna odma.
Rozmiar lewa i prawa
Obwód nad kostką
XS/S
M/L
19-21,5 cm 22-24,5 cm
XL/XXL
25-28,5 cm
BSN Actimove Tutor Pro
£uska na ca³¹ koñczynê doln¹
Actimove Tutor Pro Jest to opatentowana, nowoczesna konstrukcja ortezy kolana.
Anatomiczna łuska powoduje optymalne ułożenie kończyny. Stabilizuje staw kolanowy
w pełnym wyproście. Może być stosowana razem przy terapii chłodzącej, aby wspomóc
proces rehabilitacji dzięki terapii zimnem. Łuska jest lekka, elementy wewnętrzne
są elastyczne, indywidualnie dopasowują się do kończyny, wyłożone miękkim materiałem
przeciwdziałającym otarciom, podrażnieniom i niepotrzebnym uciskom. Łatwo ją założyć
dzięki paskom zapinanym na rzep a jej otwarta konstrukcja sprzyja wentylacji i komfortowi
noszenia.
WSKAZANIA
stany pooperacyjne
urazy stawu kolanowego
Rozmiar - uniwersalny.
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
BSN Actimove Clavicula Comfort
Prostorzymacz „ Ó semkowy”, pelota korekcyjna łopatki,
stabilizator przy złamaniu obojczyka
System pasów typu "plecakowego" do stabilizacji obojczyka
- Łatwe zakładanie i regulacja napięcia
- warantowany wysoki poziom zastosowanej terapii
- Bardzo wygodny do noszenia na ciele
Przeznaczenie
Wyrób medyczny, Clavicula zaprojektowany zostałwg zasad pasów
plecakowych i można go łatwo oraz szybko zastosować. Rodzaj
specjalnych opasek stabilizujących gwarantuje bezpieczne
unieruchomienie i wygodę noszenia zapewnione przez specjalistycznie
ukształtowane wkładki axilla oraz anatomicznie właściwy kształt.
WSKAZANIA
- złamania obojczyka
Rozmiar
Obwód tułowia pod pachami
XS
50-65 cm
ul. Duńska 3/5
S
65-80 cm
91-204 Łódź
M
L
80-95 cm 95-110 cm
tel. (042) 214 29 11
XL
110-125 cm
[email protected]
www.mobilex.pl
TRANSPORT ŁADUNKU
AAT Cargo Master serii C
Schodołazy transportowe
Wszechstronna pomoc w transporcie
Transport ciężkich towarów, często przekraczających swą masą wagę
człowieka, może łatwo doprowadzić do wypadków i poważnych
urazów. CargoMaster nie tylko pomaga przemieszczać ciężkie
ładunki, pozwala również na wykorzystanie w inny, bardziej wydajny
sposób drugiej osoby, zwykle niezbędnej do pomocy w przenoszeniu
dużych ciężarów. Dlatego też inwestycja w urządzenie zwraca się
w bardzo krótkim czasie.
Do wyrobów CargoMaster serii C
należą C141/C141 Vario o ładowności
do 140kg oraz C171/C171 Vario
pozwalające na przewóz ładunków do
170kg. W zależności od obciążenia
osiąga prędkość do 30 (25) stopni na
minutę:
Zminimalizuj ryzyko wypadków, urazów oraz koszty. Pozwól,
aby CargoMaster profesjonalnie przewoziłpo schodach Twoje ciężkie
ładunki.
CargoMaster świetnie adaptuje się do
różnych sytuacji transportowych.
Jedno ładowanie akumulatorów
wystarcza do pokonania 15-30 (10-25)
pięter. CargoMaster wyposażony jest w
płynną regulację prędkości, a hamulce
bezpieczeństwa gwarantuja, że
urządzenie zatrzyma się przed
krawędzią każdego stopnia.
W trudnych sytuacjach skorzystać można z funkcji "pojedyńczego
kroku" dostępnej jako opcja wyposażenia. Modele C171 i C171 Vario
wyposażone są w tę funkcje standardowo.
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
Cargo master - dzięki jego małej masie można zabrać właściwie w każde miejsce.
Wyposażony jest on również w składaną
platformę ułatwiającą przewóz urządzenia w
samochodzie.
Ładowność (kg)
Prędkość wspinaczki (stopień/min.)
Zasięg na jednym ładowniu akumulatorów
(piętra, zależne od obciążenia)
Masa własna z akumulatorami (kg)
wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
ul. Duńska 3/5
C 141
C 141 Vario
C 171
C 171 Vario
140
8-30
140
8-30
170
8-23
170
8-23
15-30
26
1380
450
300
15-30
26,5
1060-1400
450
300
10-25
27
1380
450
300
10-25
27,5
1060-1400
450
300
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl
TRANSPORT ŁADUNKU
AAT Cargo Master serii A
Schodołaz towarowy dla profesjonalistów
Schodołaz dla profesjonalistów
Dźwiganie ciężkich ładunków w górę i w dół schodów jest jednym
z najważniejszych wyzwań transportowych. W większości
przypadków do wykonania zadania niezbędne są przynajmniej dwie
sprawne i silne fizycznie osoby. Ich kręgosłupy i stawy są ekstremalnie
przeciążone, a ryzyko wypadku bardzo duże.
Cargo master transportuje po schodach
praktycznie każdy ciężki ładunek
z łatwością, przy minimalnym nakładzie
siłludzkich. Pojedyncza osoba sterująca
urządzeniem już generalnie wystarcza,
aby obsłużyć większość zadań.
Produkty CargoMaster serii A są
szczególnie przydatne do transportu
e k s t r e m a l n i e c i ę żk i c h i / l u b
nieporęcznych towarów. W takich
sytuacjach bezpieczeństwo i stabilność
powinny być najważniejszym
priorytetem.
Typ A310 jest naszym urządzeniem
s p e c j a l n y m d o o b s łu ż e n i a
najcięższych ładunków. Jest on
w stanie przewieźć po schodach
przedmioty o masie do 310kg nadając
się w związku z tym szczególnie dobrze
do transportu pieców, kuchenek
i kotłów grzewczych.
Jego mocny silnik elektryczny zasilany jest przez akumulatory, które
mogą być łatwo wymienione. Przy użyciu kabla samochodowego
akumulatory mogą być ładowane w trasie. Dodatkowy zestaw
akumulatorów pozwala na ciągłe użytkowanie CargoMastera bez
przerwy na ładowanie.
Ze względu na bardzo duży prześwit modele z serii A są również
przydatne w miejscach robót budowlanych. Nawet jeśli podłoże nie
jest równe i zanieczyszczone kamieniami albo gwoździami
CargoMaster może być bezpiecznie użytkowany. Dzięki swym
pełnym gumowym oponom CargoMaster nie poddaje się nawet
w przypadku ciągłego funkcjonowania w ciężkich warunkach.
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
Dotychczas przynajmniej dwóch mężczyzn dźwigało ciężkie ładunki
po schodach. Teraz, dzięki CargoMaster to samo zadanie może być
wykonane bez wysiłku przez jednego człowieka. Schodołaz dla
profesjonalistów oszczędza zdrowie Twoich pracowników i zawartość
portfela, ponieważ z pomocą CargoMastera jedna osoba sterująca
urządzeniem wystarcza w większości przypadków. Dlatego
inwestycja zwraca się w bardzo krótkim czasie.
A310
Ładowność (kg)
Prędkość wspinaczki (stopień/min.)
Zasięg na jednym ładowniu akumulatorów
(piętra, zależne od obciążenia)
Masa własna z akumulatorami (kg)
wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
310
4-10
15-30
46
1130
590
520
www.mobilex.pl
TRANSPORT ŁADUNKU
AAT Cargo Master Vario Max
Schodołaz transportowy
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
Uniwersalny schodołaz o modułowej budowie, umożliwiającej
przystosowanie do transportu osób, z zaburzeniami narządu ruchu,
starszych i z niepełnosprawnością, a także do transportu ładunków po
schodach. Przeznaczony dla hoteli i pensjonatów, instytucji
użyteczności publicznej, nie posiadających windy. Dla osób
z niepełnosprawnością schody są wielką przeszkodą, która musi
zostać pokonana. Również transport po schodach różnych , ciężkich
i nieporęcznych ładunków sprawia wiele kłopotu, a nawet czasem jest
niemożliwy. Niewielka waga i prosta obsługa urządzenia sprawiają,
że Vario-max sprawdza się w każdych warunkach. Cargo master
transportuje po schodach praktycznie każdy ciężki ładunek
z łatwością, przy minimalnym nakładzie sił ludzkich. Pojedyncza
osoba sterująca urządzeniem już generalnie wystarcza, aby obsłużyć
większość zadań.
Vario Max
Maksymalna ładowność - przedmiotów (kg)
Maksymalna ładowność - osób (kg)
Prędkość wspinaczki (stopień/min.)
Akumulatory
Zasięg na jednym ładowniu akumulatorów (piętra, zależne od obciążenia)
Wysokość stopnia
Waga akumulatorów (kg)
Waga siedziska
Waga całkowita urządzenia
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
170
160
8-23
2 x 12 /5 Ah
10-25
21 cm,22.5cm (na zewnątrz)
4.3
8.2
35
www.mobilex.pl
TRANSPORT ŁADUNKU
AAT Cargo Master C 400
Schodołaz transportowy
Zazwyczaj, aby przenieść ekstremalnie ciężki ładunek, potrzeba kilku
silnych osób. Ten rodzaj pracy jest niebezpieczny i naraża
pracowników na kontuzje kręgosłupa oraz stawów. Z powyższych
względów częste są braki personelu wynikające ze zwolnień
lekarskich i leczenia urazów.
C a r g o M a s t e r c z y n i m o żl i w y m
przewiezienie po schodach, przez jedną
osobę ładunku o wadze nawet 400 kg.
Dlatego to urządzenie jest idealnym
partnerem w Twojej pracy. To, czy towary
mają być przewożone w dółlub w górę
schodów, albo po płaskim podłożu nie
robi żadnej różnicy. Nawet załadunek
i rozładunek towarów z półek lub
samochodów jest ułatwiony przy użyciu
CargoMaster, dzięki zintegrowanemu
podnośnikowi.
Ś rodek ciężkości może być
optymalnie dostosowany do
przewożonego ładunku poprzez
opuszczenie, lub uniesienie
elektrycznej platformy
załadunkowej. Funkcja ta w
niezwykłym stopniu ułatwia przewóz
towarów po schodach, jak i na
płaskim podłożu.
System napędowy C400 zapewnia
bezpieczny transport na praktycznie
k a żd y c h s c h o d a c h z a r ó w n o
wewnątrz, jak i na zewnątrz
budynków. Hamulce bezpieczeństwa
automatycznie zatrzymują
urządzenie przed krawędzią każdego
stopnia.
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
Opony urządzenia CargoMaster są odporne na uszkodzenia
i przebicia nawet działając pod ciągłym obciążeniem. Zasilanie
urządzenia dostarczane jest z zestawu akumulatorów, które można
ładować przy użyciu ładowarki podłączanej do standardowego
gniazda elektrycznego. Jedno ładowanie akumulatorów wystarcza na
pokonanie 120-225 stopni, zależnie od obciążenia.
C 400
Maksymalna ładowność (kg)
Prędkość wspinaczki (stopień/min.)
Akumulatory
Zasięg na jednym ładowniu akumulatorów (zależne od obciążenia)
Maksymalna wysokość platformy załadunkowej
Waga urządzenia (kg)
Waga akumulatorów (kg)
Waga całkowita urządzenia (kg)
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
400
3-8
2 x 12 /5 Ah
120-225 stopni
700mm
74
4
78
www.mobilex.pl
SUPLEMENTY DIETY
Olej czosnkowy - kapsu³ki ¿elowe
Suplement diety
Waga kapsuki: 500 mg
Zawartość opakowania: 100 kapsułek
Skład:
Olej sojowy (wypełnienie), żelatyna (środek formujący), glicerol (plastyfikator), woda oczyszczona
(rozcieńczalnik), olej czosnkowy.
Zalecane dzienne spożycie:
Doustnie, standardowo: 1 kapsułka dziennie, najlepiej po posiłku.
Działanie:
Preparat wspomaga komórki ludzkiego ciała i wzmacnia organizm zwiekszając odporność na
zachorowanie, działa dezynfekująco i bakteriobójczo, pomaga w okresie przeziębień,
rekonwalescencji przy chronicznym zmęcznieniu.
Wyci¹g z zielonej herbaty - kapsu³ki
Suplement diety
Waga kapsuki: 550 mg
Zawartość opakowania:100 kapsułek
Skład:
Wyciąg z zielonej herbaty, żelatyna (środek formujący), woda oczyszczona (rozcieńczalnik),
stearynian magnezu (nawilżacz).
Zalecane dzienne spożycie:
Doustnie, standardowo: 2 kapsułki dziennie, najlepiej podczas posiłku.
Działanie:
Preparat posiada właściwości przeciwutleniające, działa wzmacniająco, sprzyja kontroli wagi,
pomaga przezwyciężyć zmęczenie, łagodzi procesy starzenia.
Kwas Hialuronowy z Kolagenem - tabletki
Suplement diety
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
Waga tabletki: 860 mg
Zawartość opakowania:100 tabletek
Skład:
Kolagen typu II, dwubazowy fosforan wapnia, hypromeloza (spoiwo formujące), celuloza
hydroksypropylowa (wypełnienie), siarczan chondroityny, kwas hialuronowy, dwutlenek silikonu
(środek poślizgowy), stearynian magnezu (nawilżacz).
Zalecane dzienne spożycie:
Doustnie, standardowo: 1 tabletka, 2 razy dziennie.
Działanie:
Preparat działa wspomagająco na sprawność i wytrzymałość stawów. Poprawia wygląd skóry
pomagając nadać jej jędrniejszy, młodszy wygląd.
Ostropest Plamisty - kapsu³ki
Suplement diety
Waga kapsuki: 495 mg
Zawartość opakowania:100 kapsułek
Skład:
wyciąg z ostopestu plamistego, celuloza mikrokrystaliczna(wypełnienie), żelatyna (środek
formujący), woda oczyszczona(rozcieńczalnik), stearynian magnezu(nawilżacz), dwutlenek
silikonu(środek poślizgowy).
Zalecane dzienne spożycie:
Doustnie, standardowo: 1 kapsułka dziennie, najlepiej podczas posiłku.
Działanie:
Preparat działa wspomagająco, wzmacniająco i regeneracyjnie na wątrobę.
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl

Podobne dokumenty