3_skuteczne nauki uczenia_(UD-II

Transkrypt

3_skuteczne nauki uczenia_(UD-II
ZAŁĄCZNIK NR 1
do formularza zgłoszeniowego projektu do budżetu partycypacyjnego w M.St. Warszawa na rok 2016
KOSZTY JEDNEGO CYKLU WARSZTATÓW „Skuteczne techniki uczenia się”
KOSZTY STAŁE 1 CYKLU ZAJĘĆ, NIEZALEŻNE OD LICZBY UCZESNIKÓW
kwota jedn.
1
2
3
4
5
wynagrodzenie trenera brutto za przeprowadzenie cyklu
administrowanie i opieka nad projektem brutto
koszty związane z wynajmem pomieszczeń na 1 cykl
koszty organizatora (zużycie urządzeń i materiałów własnych) *
materiały plastyczne/dydaktyczne dla 1 grupy zajęć
a kłębek wełny
b Komplet kolorowych pomocy z technikami
c kolorowe cukierki m&m
d folia aluminiowa
e taśma malarska
f klej wikol
g papier flipchart
h flipchart marker – 4 szt., różne kolory
i kolorowe kartki papieru ksero - 1 ryza
j toner do xero
k ryza białego papieru ksero
łącznie
ŁĄCZNY KOSZT JEDNEGO CYKLU WARSZTATÓW DLA
j.m.
liczba
kwota łacznie
120,00
1 godz.
18
25,00
1 godz.
18
75,00
za zajęcia
6
za cykl
1
za cykl
1
650,00
2 160,00 zł
450,00 zł
450,00 zł
0,00 zł przeniesione do pkt. 6
650,00 zł
20 zł
216 zł
18 zł x 12 uczestników (materiały indywidualne dla każdego dziecka)
8 zł
5 zł
10 zł
18 zł
30 zł
10 zł
35 zł
280 zł oryginalny toner HP 85A kosztuje 316 zł
18 zł wychodzi po 41 kartek na 1 uczestnika. Nie liczę papieru wykorzystanego do
administracji/ sprawozdawczości/rozliczenia projektu
650,00 zł
12
UCZESTNIKÓW
3 710,00 zł
KOSZTY NIEZALEŻNE OD LICZBY UCZESNIKÓW, NIEZBĘDNE DO REALIZACJI CAŁEGO PROJEKTU
6 materiały dydaktyczne oraz inne pomoce dla całego projektu
projekt
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
ł
kwota jedn.
Uniwersalny zestaw kart z kolorowymi zdjęciami
przedmiotów używanych w szkole, które tworzą
logiczne pary
chusta animacyjna
karty dialogowe Morena
Komplet kolorowych pomocy z technikami
husty do zawiązania oczu
farby 1l. (zestaw podstawowych kolorów)
Tablica multimedialna SMART
Oprogramowanie do tablicy
Laptop
magnetofon
płyty z dźwiękami otoczenia
płyta z muzyką relaksacyjną
płyta z muzyką dynamiczną
j.m.
liczba
54 zł
1
54 zł
200 zł
1
200 zł
50 zł
1
50 zł
18 zł
12
216 zł
10 zł
12
120 zł
85,00 zł
7
595 zł
0 zł
1
0 zł jest na wyposażeniu szkoły
0 zł
1
0 zł jest na wyposażeniu szkoły
0 zł
1
0 zł jest na wyposażeniu szkoły
0 zł
1
0 zł jest na wyposażeniu szkoły
0 zł
1
0 zł jest na wyposażeniu szkoły
0 zł
1
0 zł jest na wyposażeniu szkoły
0 zł
1
łącznie
ŁĄCZNY KOSZT PROJEKTU DLA
12
kwota łacznie
CYKLI WARSZTATÓW
0 zł jest na wyposażeniu szkoły
1 235,00 zł
45 755,00 zł