Karta EUROISIC Zakres ubezpieczenia Polska Sport

Transkrypt

Karta EUROISIC Zakres ubezpieczenia Polska Sport
Polska
tak
nie
Karta EURO<26
Sport
tak
tak
World
tak
tak
Polska
tak
nie
tak (20 000 zł)
tak (do 15 000 zł)
tak (40 PLN, od
tak (do 20 000 zł)
tak (do 15 000 zł)
tak (40 PLN, od 10
tak (do 20 000 zł)
tak (do 15 000 zł)
tak (40 PLN, od 10
tak (25 000 zł)
tak (15 000 zł)
tak (40 PLN,
tak (25 000 zł)
tak (15 000 zł)
tak (40 PLN, od 10
10 do 60 dnia
pobytu w szpitalu)
do 60 dnia pobytu
w szpitalu)
do 60 dnia pobytu
w szpitalu)
od 10 do 60
dnia pobytu w
szpitalu)
do 60 dnia pobytu
w szpitalu)
Ubezpieczenie OC
Wyczynowe uprawianie sportu,
sporty ekstremalne
Naprawa i zakup okularów
nie
-
tak (50 000 EUR)
tak
tak (50 000 EUR)
nie
nie
nie
tak * (150 000 zł)
tak *
nie
tak (1 500 zł)
-
tak (do sumy
ubezp. KL)
tak
tak (1 500 zł)
Koszty pobytu oraz transportu osoby
towarzyszącej
Koszty leczenia:
Badania i zabiegi lekarskie
Zakup niezbędnych lekarstw
Transport do szpitala
Transport miedzy placówkami
Pobyt w szpitalu
Leczenie stomatologiczne
Naprawa protez
Assistance
Koszty ratownictwa i poszukiwania
Koszty transportu i repatriacji
Poród, który nastąpił przed 32
tygodniem ciąży
Cena karty
tak (do sumy
ubezp. KL)
tak
tak
tak
nie
nie
-
tak (do 250 000 zł)
tak
tak
tak
tak
tak
tak (do 800 zł)
tak
tak (do 250 000 zł)
nie
tak
nie
tak (do 250 000 zł)
tak
tak
tak
tak
tak
Tak (do 800 zł)
tak
tak (do 250 000 zł)
nie
tak
nie
nie
nie
nie
nie
nie
tak (do 250 000 zł)
tak
tak
tak
tak
tak
tak
nie
tak (do 250 000 zł)
tak
tak
tak
45 zł
85 zł
65 zł
49 zł
69 zł (+dodatkowa
Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie NNW w Polsce
Ubezpieczenie NNW za granicą
Ubezpieczenie NNW:
Trwały uszczerbek na zdrowiu
Śmierć ubezpieczonego
Dzienne świadczenie szpitalne
nie
-
Karta ISIC
Za granicą
tak
tak
Zniżki
* opłata dodatkowa 20 zł
tak
tak
tak
tak
opłata 20 zł)
tak