Karta PDF - Posadzki.US

Transkrypt

Karta PDF - Posadzki.US
BIULETYN TECHNICZNY
Kemiko Terra Fresco
System micro-topping
Opis produktuKemiko Terra Fresco mikro-powłoka jest wysokiej jakości cementowym uzupełnieniem
posadzki betonowej, może być barwiona barwnikami Terra Fresco, barwnikami kwasowymi
lub innymi barwnikami i została opracowana tak, aby zaakceptować pełną linię produktów
dekoracyjnych i przemysłowych Kemiko. Terra Fresco to uniwersalny produkt - może być
stosowany do wewnątrz i na zewnątrz. Terra Fresco może zmienić zużyty i zniszczony beton
w zupełnie nową, trwałą powłokę. Ta unikalna formuła zapewnia zmniejszenie kruchości
betonowej posadzki, ma wybitną odporność na uderzenia, doskonałe rozprowadzanie i siłę
przylegania.
Cechy fizyczneProporcje mieszania
1 worek Terra Fresco proszek na 1 galon cieczy Terra Fresco (TFL1100) , dodatkowe 16 oz ( 473 ml) cieczy TFL -1100 na worek
proszku może być dodawane do uzyskania pożądanej konsystencji.
Kolory
Biała cementowa baza, która może być integralnie mieszana z
systemem kolorowych pigmentów Terra Fresco i tworzyć różne
kolory łącznie z czerwienią, od białych, zielonych i innych. Terra
Fresco mogą być barwione zarówno barwnikami jak i pigmentami na
dowolny kolor z możliwością ich zabezpieczania akrylami,
epoksydami, poliuretanami i poliaspartic bezbarwne i w kolorze.
Wydajność
Wydajność zależy od profilu powierzchni, techniki stosowania,
narzędzi i konsystencji.
 worek 22lb (10 kg) = 17,5 m 2
Przechowywanie
W suchym miejscu > 10 ° C
Wielkość opakowań
 worek 22lb (10 kg)(biały, drobna wielkość ziarna )
 1 gal TFL-1100
 5 gal TFL-1100
Metody nakładaniaMieszanie – używać wiertarki przemysłowej o niskiej lub zmiennej prędkości obrotów
z uchwytem wiertarskim typu ½ cala (12,7 mm) z mieszadłem łopatkowym o kształcie
wiosła. Łopatki wiertła powinny sięgać do materiału w najniższych częściach wiadra
i zapewnić przemieszanie. Mieszanka powinna mieć konsystencję ciasta naleśnikowego i nie
powinna rozchlapywać się. Ze względu na mieszanie mieszadłem łopatkowym, czyste
metalowe wiadro jest zalecane, aby zapobiec wprowadzaniu wiór z plastikowego wiadra do
mieszanki.
Skład mieszanki to 1 galon cieczy Kemiko Terra Fresco (TFL-1100) na 1 worek proszku
Kemiko Terra Fresco. Zawsze dodawać część proszku do odmierzonej części płynu
znajdującej się w wiadrze . W zależności od pożądanej konsystencji można dodać
maksymalnie 1 pinta cieczy(16 uncji -473 ml) TFL-1100 na worek proszku. W przypadku
korzystania z zestawu kolorów Terra Fresco, wlać go do wiadra zawierającego wcześniej
odmierzoną ilość TFL-1100 i mieszać przez 1 minutę przed dodaniem proszku Terra Fresco.
Następnie dodać ½ worka proszku Terra Fresco i mieszać przez 30 sekund, następnie dodać
Aktualność: 01-06-2012
Karta techniczna produktu została opracowana w oparciu o dane dostarczone przez producenta, nasze
doświadczenie i aktualny stan wiedzy. Sposób użycia należy dostosować do istniejących warunków.
1
pozostały proszek i mieszać przez 2 minuty. Sprawdzić czy cały proszek został zebrany
z brzegów wiadra podczas mieszania.
Narzędzia –
Różne narzędzia wykończeniowe mogą być wykorzystane do nakładania Kemiko Terra
Fresco jak wałki podłogowe , w tym te z szerokim ostrzem lub elastyczne wałki podłogowe
z gumy, kielnie ze stali ( kwadratowe lub zaokrąglone), ściągaczki ( Magic Trowel ),
profesjonalne urządzenia do natrysku i różne narzędzia do teksturowania takie jak
niestandardowe wałki i szczotki z końskiego włosia.
Ograniczenia –
Terra Fresco jest opracowane jako warstwa wierzchnia na nośne i odpowiednio przygotowane
powierzchnie betonowe. Duże pęknięcia i ubytki należy odpowiednio uzupełnić . Wszystkie
świeżo wylane wylewki betonowe, w tym produkty na bazie gipsu , lekkie i standardowe
mieszanki betonowe powinny być sezonowane minimum 30 dni przed aplikacją produktu
Terra Fresco.
UWAGA - unikać kontaktu z oczami i SKÓRĄ. W przypadku kontaktu ze skórą, skażone
miejsce zmyć natychmiast wodą z mydłem i ciepłą wodą. Jeśli produkt dostanie się do oczu
należy spłukać dużą ilością ciepłej wody i wezwać lekarza. Nosić odpowiednie środki
ochrony osobistej podczas używania produktu. Używać w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. PRZECHOWYWAĆ Z DALA OD DZIECI.
Gwarancja
Niniejsza gwarancja jest wydawana zamiast wszystkich innych gwarancji, wyrażonych lub
dorozumianych. Ten produkt jest wyprodukowany z wyselekcjonowanych surowców przez
wykwalifikowanych techników. Ani sprzedawca ani producent nie ma wiedzy ani nie
kontroluje sposobu użycia tego produktu i żadna gwarancja nie jest co do skutków jego
nieprawidłowego użycia. Obowiązkiem sprzedawcy lub producenta jest zastąpienie dowolnej
ilości tego produktu, który okazał się wadliwy. Wszelkie roszczenia z wadliwego produktu
musi zostać otrzymane na piśmie w ciągu jednego (1) roku od daty wysyłki. Ani sprzedawca
ani producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty lub szkody wynikające
z korzystania z produktu.
Dystrybucja i doradztwo:
P.P.U.H. “AREL”sc
ul. Krzyżanowskiego 4b,
35-329 Rzeszów
tel.+48 17 865 44 93,
tel./fax +48 17 850 50 11
[email protected]
www.arel.pl
Aktualność: 01-06-2012
Karta techniczna produktu została opracowana w oparciu o dane dostarczone przez producenta, nasze
doświadczenie i aktualny stan wiedzy. Sposób użycia należy dostosować do istniejących warunków.
2

Podobne dokumenty