40-50/m2 50-60/m2 w fazie 4-6 liści

Transkrypt

40-50/m2 50-60/m2 w fazie 4-6 liści
OBSADA ROŚLIN
40-50/m2
ODMIANY MIESZAŃCOWE
REGULACJA WZROSTU
50-60/m2
OPRYSK
FUNGICYDEM
O FUNKCJI
REGULATORA
WZROSTU
ODMIANY LINIOWE
1
m
w fazie 4-6 liści
1m
1m
Mocno rozgałęziająca się roślina
Prawidłowa obsada przed zimą
Prawidłowy wygląd rośliny po zimie
Różnice w rozgałęzianiu się roślin odmiany
mieszańcowej po zimie w zależności od obsady
70 roślin/m2
50 roślin/m2
40 roślin/m2
Zwarty łan rzepaku o dużej miąższości w fazie dojrzewania

Podobne dokumenty