Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po

Transkrypt

Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po
..................................................
..........................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy
miejscowość, data
......................................................
adres
....................................................
......................................................
…………………………………..
telefon
Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej
po ukończeniu studiów podyplomowych
Oświadczam, iż po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie:
.....................................................................................................................................................................
(kierunek studiów podyplomowych)
zamierzam podjąć działalność gospodarczą: …………………………………………………………….
(rodzaj planowanej działalności gospodarczej)
Działania podjęte w celu uruchomienia działalności gospodarczej:
1. ……………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………
Koszt uruchomienia działalności gospodarczej: …………………………………………………………
Źródła finansowania: …………………………………………………………………………………….
Zobowiązuję się do rozpoczęcia działalności gospodarczej w terminie ..............................................
……………………………..
(podpis wnioskodawcy)

Podobne dokumenty