Katalog ogrodniczy

Komentarze

Transkrypt

Katalog ogrodniczy
Współpraca
na każdym polu
WZÓR NA UDANE PLONY
KATALOG OGRODNICZY
NA CZYM POLEGA STYMULACJA ROŚLIN?
Oszczędzamy energię i czas
Stymulacja roślin staje się zjawiskiem powszechnym. Pozwala uzyskać stabilny i dobry jakościowo plon nawet w niekorzystnych warunkach uprawowych oraz eliminuje wpływ czynników wywołujących stres w roślinie. Usprawnienie procesów
metabolicznych w roślinach korzystnie wpłynie na jakość upraw i wysokość plonów oraz może dzięki temu przyczynić się do
wzrostu Państwa zysków.
Stymulacja roślin polega na:
1. Usprawnianiu i podtrzymywaniu procesów metabolicznych.
2. Dostarczaniu składników pokarmowych.
3. Szybkiej regeneracji rośliny i przywróceniu równowagi metabolicznej.
STRES ROŚLINY
CZYNNIKI KLIMATYCZNE:
•
•
•
•
chłody, upały
susza
niska wilgotność
przymrozki
CZYNNIKI BIOTYCZNE:
•
•
•
•
szkodniki
patogeny grzybowe
wirusy, bakterie
ślimaki
FAZY FENOLOGICZNE ROŚLINY:
•
•
•
•
wzrost
kwitnienie
tworzenie owoców
dojrzewanie
NIEDOBORY SKŁADNIKÓW
POKARMOWYCH
UPRAWA ROŚLIN:
•
•
•
•
•
przesadzanie
uszkodzenie korzeni
uszkodzenia pestycydowe
szczepienie
zasolenie
Każdy czynnik zewnętrzny może powodować stres roślinny i przyczynić się do spowolnienia lub zahamowania procesów
życiowych w roślinie. W konsekwencji stres może prowadzić do obniżenia plonu i jego walorów jakościowych, dlatego warto
zadbać o naturalną stymulację jego rozwoju.
Należy pamiętać, że stymulacja wspomaga naturalny proces rozwoju tylko tych roślin, które otrzymują wszystkie niezbędne składniki pokarmowe.
O jakości roślin uprawnych decydują przede wszystkim wytwarzane przez nie białka. Podstawowym budulcem, z którego one powstają, są aminokwasy. Ich biosynteza pochłania jednak dużo czasu, energii i jest silnie uzależniona od warunków naturalnych. Najlepszym sposobem, by pomóc roślinom w tym procesie, poprawić ich kondycję i przyspieszyć
wzrost, jest dostarczenie aminokwasów w gotowej i łatwej do wykorzystania formie.
Naturalnie stymulujemy Twój zysk poprzez dostarczenie roślinom aminokwasów biorących udział w syntezie białek, która jest
procesem czaso- i energochłonnym.
2
ENERGIA
oksykwasy + NH4 + ATP
BIAŁKA
glutamina + ADP + Pi
+
ENERGIA
oksykwasy + NH4 + ATP
+
glutamina + ADP + Pi
AMINOKWASY
CZAS
ENERGIA
NO2- + 8H+ + 6E-
NH4+ + H2O
ENERGIA
NO3- + 2H+ + 2E-
AZOTYNY
CZAS
AZOTANY
NO2- + H2O
AZOTANY
Naturalnie stymulujemy Twój zysk
SYNTEZA AMINOKWASÓW W ROŚLINIE
Oszczędzamy energię i czas!
Preparat Terra-Sorb® complex dostarcza roślinie niezbędne aminokwasy, które naturalnie stymulują i usprawniają proces
powstawania białek. Gotowe aminokwasy są od razu włączane do przemian metabolicznych, dzięki czemu roślina nie traci
energii i czasu na ich syntezę.
Do produkcji aminokwasów używa się białek pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Przygotowane i oczyszczone białko
można rozbić na aminokwasy na dwa sposoby. Pierwszy, powszechnie wykorzystywany w produkcji nawozów i stymulatorów,
to hydroliza chemiczna. Polega ona na rozpuszczeniu białka kwasem lub zasadą. Hydroliza chemiczna jest tańszą metodą,
jednak w wyniku jej zastosowania trudno przewidzieć, jakie powstaną aminokwasy i czy będą one przyswajalne dla roślin.
PORÓWNANIE HYDROLIZY
CHEMICZNEJ I ENZYMATYCZNEJ
BIAŁKA
ASP SER GLU GLY HIS ARG
THR ALA PRO CIS TYR VAL
MET LYS ILE LEU PHE TRP
HYDROLIZA ENZYMATYCZNA
HYDROLIZA CHEMICZNA
ASP SER GLU GLY HIS ARG
GLY TYR SER HIS ARG GLU
THR ALA PRO CIS TYR VAL
MET CIS ALA PHE TYR PRO
MET LYS ILE LEU PHE TRP
VAL ASP LYS LEU TRP ILE
Hydroliza enzymatyczna białka jest najdokładniejszą metodą pozyskiwania aminokwasów z białek. Polega na precyzyjnym
cięciu łańcuchów białkowych na aminokwasy. Dzięki temu roślina może wykorzystać wszystkie zawarte w preparacie aminokwasy. Jest to hydroliza wykorzystywana
przy produkcji leków.
Hydroliza chemiczna jest najprostszą metodą otrzymywania aminokwasów. Polega
na rozpuszczaniu białka za pomocą kwasów. Proces ten w dużym stopniu uszkadza
aminokwasy i powoduje, że nie jest łatwo
przewidzieć, jakie będzie działanie preparatu na rośliny.
Producent biostymulatorów – hiszpańska firma Bioiberica – wytwarza aminokwasy z białek w procesie wysoko
zaawansowanej hydrolizy enzymatycznej. Metoda ta polega na rozkładzie
białka przez ściśle określone enzymy,
które rozkładają łączenia poszczególnych aminokwasów. W efekcie uzyskuje się wolne i nieuszkodzone aminokwasy, które są łatwo przyswajalne dla
roślin i szybko tworzą nowe struktury.
Aminokwasy łączą się w kolejności zapisanej w kodzie DNA, dlatego każda
roślina tworzy takie białka, których
akurat potrzebuje, i kieruje je w miejsca, gdzie konieczne jest usprawnienie
procesu metabolicznego. Rezultaty widać w szybszym przyroście nowych liści i ich barwie oraz zwiększeniu masy
i średnicy owoców.
3
Terra-Sorb®
complex
% (m/m)
SKŁADNIKI
POKARMOWE
Terra-Sorb® complex jest produktem o szerokim
działaniu. Dostarcza podstawowe składniki odżywcze oraz mikroelementy, przygotowuje roślinę do stresu i niweluje jego efekty. Dzięki
szybkości działania składników preparatu efekt
odżywienia jest niemal natychmiastowy.
Roślina w stresie przestaje pobierać mikroelementy, dlatego dostarczenie ich łącznie
z aminokwasami pozwala jej natychmiast
odbudować swój metabolizm. Oszczędzamy
energię i czas.
WOLNE AMINOKWASY
AZOT CAŁKOWITY (N)
MAGNEZ (MgO)
BOR (B)
ŻELAZO (Fe)
CYNK (Zn)
MANGAN (Mn)
MOLIBDEN (Mo)
MATERIA
ORGANICZNA
OWOCE CZEREŚNI ODMIANY CORDIA
Z POLETKA DOŚWIADCZALNEGO
Zawartość witaminy C w owocach czereśni odmiany Cordia
w mg/100 g świeżej masy
Kontrola
20,5
Terra-Sorb® complex – 1 zabieg
22,9
Terra-Sorb® complex – 3 zabiegi
25,40
18
20
22
24
26
28
Zawartość ekstraktu w owocach czereśni odmiany Cordia w 0Brix
Kontrola
17,6
Terra-Sorb® complex – 1 zabieg
17,6
Terra-Sorb® complex – 3 zabiegi
18,8
17
17,5
18
18,5
Doświadczenia wykonane przez dr. Zbigniewa Jarosza z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
4
19
20%
5,5%
0,8%
1,5%
1%
0,1%
0,1%
0,001%
25%
Terra-Sorb® complex
Z doświadczeń wykonanych na uprawie
polowej truskawki przez dr. Zbigniewa Jarosza wynika, że dzięki stosowaniu
pozakorzeniowego nawożenia Terra-Sorb® complex indeks fotosyntetyczny
SPAD jest wyższy w stosunku do roślin
nieopryskiwanych.
Truskawka pod osłonami traktowana Terra-Sorb® complex. Indeks fotosyntetyczny
SPAD był od 10 do 20% wyższy na truskawkach traktowanych Terra-Sorb® complex. Jednym ze sposobów określenia fotosyntezy jest pomiar właśnie tego indeksu.
Truskawka uprawiana pod osłonami
bez zastosowania Terra-Sorb® complex.
Pomiar indeksu fotosyntetycznego SPAD
wyniósł od 10 do 20% mniej niż na truskawkach traktowanych Terra-Sorb®
complex.
JABŁKA ODMIANY GALA PO CZTEROKROTNYM
ZASTOSOWANIU TERRA-SORB® COMPLEX
Średnica jabłek odmiany Gala w centymetrach
Próba 1
Kontrola
7,14
Terra-Sorb ® complex
Próba 2
7,45
Kontrola
7,23
Terra-Sorb ® complex
Próba 3
7,33
Kontrola
7,21
Terra-Sorb ® complex
6,9
7,0
7,4
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
Doświadczenia wykonane w sadzie państwa Miszczyk w Kaleniu w 2011 roku.
Doświadczenia wykonane w RZD SGGW w Żelaznej na marchwi odmiany Kazan
przez pana Czesława Woźniaka wykazały, że marchew z redlin dokarmiana pozakorzeniowo nawozami Terra-Sorb® complex i AminoQuelant®-Mg oraz -K low pH dała
plon o 8 ton większy niż z redlin niedokarmianych pozakorzeniowo.
MARCHEW ODMIANY KAZAN PO ZASTOSOWANIU
TERRA-SORB® COMPLEX I AMINOQUELANT®-Mg oraz -K low pH
Plon handlowy marchwi w kilogramach
Kontrola
Terra-Sorb complex®
i AminoQuelant®
-Mg oraz -K low pH
79 500
88 000
75 000
80 000
85 000
90 000
5
Terra-Sorb® complex
Terra-Sorb® complex był stosowany czterokrotnie w dawce 1,5 l/ha.
Ważne, aby pierwszy zabieg wykonać przed wystąpieniem niekorzystnych warunków, później co 7–10 dni.
Brokuł dokarmiany pozakorzeniowo preparatami innego hiszpańskiego producenta nawozów. Program składał się z sześciu różnych produktów.
Badania w wielu krajach dowodzą, że jednoczesny zabieg insektycydowy i Terra-Sorb® complex nie tylko odżywiają roślinę,
ale zwiększają również skuteczność działania insektycydu.
ZWALCZANIE PRZĘDZIORKÓW W SADZIE JABŁONIOWYM PRZY JEDNOCZESNYM
STOSOWANIU TERRA-SORB® COMPLEX
Procent zwalczonych przędziorków w sadzie jabłoniowym przy użyciu preparatu zawierającego pirydaben
z dodatkiem Terra-Sorb® complex
66
czerwiec
pirydaben
92
pirydaben
+ Terra-Sorb® complex
85
maj
91
0
20
40
60
80
100
Doświadczenia wykonane w Belgii w 2001 roku.
ZWALCZANIE MIODÓWEK I PRZĘDZIORKÓW PRZY JEDNOCZESNYM STOSOWANIU
TERRA-SORB® COMPLEX
Procent zwalczonych przędziorków w sadzie jabłoniowym przy użyciu preparatu zawierającego fenpiroksymat
z dodatkiem Terra-Sorb® complex
16 VI
fenpiroksymat
6 VI
25 V
fenpiroksymat
+ Terra-Sorb® complex
12 V
0
20
40
60
80
100
Procent zwalczonych miodówek w sadzie gruszowym przy użyciu preparatu zawierającego novaluron z dodatkiem
Terra-Sorb® complex
25 VI
novaluron
18 VI
novaluron
+ Terra-Sorb® complex
8 VI
0
6
20
40
60
Doświadczenia wykonane przez prof. Remigiusza Olszaka w 2011 roku.
80
100
Dawka na 1 ha
Fazy szczególnej wrażliwości
Cel zabiegu
Przed kwitnieniem – zabiegi
wykonać od fazy zielonego pąka
do fazy białego pąka
JABŁOŃ,
GRUSZA
CZEREŚNIA,
WIŚNIA,
ŚLIWA
POZOSTAŁE
1–1,5 l
1–1,5 l
1–1,5 l
Zabieg niezbędny, jeżeli w tym czasie zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 4°C,
w przypadku wystąpienia przymrozków zabieg powtórzyć po odzyskaniu aktywności
biologicznej rośliny.
Po kwitnieniu do 4 tygodni
Wszelkie stresy negatywnie wpływają na podziały komórkowe tworzących się zawiązków.
– w okresie od momentu
Aminokwasy korzystnie oddziałują na procesy metaboliczne, podziały komórkowe, ogólną
opadania płatków kwiatowych do
fizjologię rośliny, a mikroelementy wspomagają rozwój zawiązków.
czwartego tygodnia po kwitnieniu
W czasie letniego wzrostu
zawiązków owocowych
Preparat zastosować przed zapowiadanymi niekorzystnymi zjawiskami (susza, długotrwałe
opady, duże wahania temperatury, fitotoksyczność ŚOR) lub na początku ich trwania.
Zabieg powtórzyć po 7–14 dniach, najlepiej na kilka dni przed tzw. opadem świętojańskim.
Letni wzrost owoców
Stosować po gradzie, w przypadku długotrwałych opadów czy innych zjawisk
niepożądanych.
Przed kwitnieniem – zabiegi
wykonać od fazy zielonego
pąka do fazy białego pąka
Zabieg jest niezbędny, jeżeli w tym czasie zapowiadany jest spadek temperatury
poniżej 7°C, gdyż wzmacnia on odporność kwiatów na niskie temperatury i ułatwia
ich regenerację. W przypadku wystąpienia przymrozków zabieg ten wykonać po
odzyskaniu aktywności biologicznej rośliny.
Po kwitnieniu do 4 tygodni
– w okresie od momentu
opadania płatków kwiatowych do
czwartego tygodnia po kwitnieniu
Wszelkie stresy powodowane przez suszę, skoki temperatury, stosowanie środków
ochrony roślin negatywnie wpływają na podziały komórkowe tworzących się zawiązków.
Aminokwasy korzystnie oddziałują na procesy metaboliczne, podziały komórkowe,
ogólną fizjologię rośliny, a mikroelementy wspomagają rozwój zawiązków.
W czasie letniego wzrostu
zawiązków owocowych
Preparat zastosować przed zapowiadanymi niekorzystnymi zjawiskami
(susza, długotrwałe opady, duże wahania temperatury, fitotoksyczność ŚOR)
lub na początku ich trwania.
Przed spodziewanym
wystąpieniem okresów
stresowych lub na początku
ich trwania lub jak najszybciej
po zakończeniu
W celu wzmocnienia odporności roślin na spadki temperatury, suszę,
długotrwałe opady deszczu i inne niesprzyjające zjawiska.
Terra-Sorb® complex
ZALECENIA STOSOWANIA TERRA-SORB® COMPLEX W UPRAWACH SADOWNICZYCH
ZALECENIA STOSOWANIA TERRA-SORB® COMPLEX W UPRAWACH WARZYWNICZYCH
Dawka na 1 ha
KALAFIOR,
1,25–1,5 l
BROKUŁ
KAPUSTA
BIAŁA,
1,25–1,5 l
CZERWONA,
WŁOSKA
Rodzaj uprawy
wczesna
letnia i jesienna
wczesny zbiór
jesienna
i do przechowywania
Termin stosowania
Liczba zabiegów
Pierwszy zabieg od fazy 5–7 liści
Kolejne nie częściej niż co 2 tygodnie
2–3
Pierwszy zabieg tuż przed początkiem formowania się róży
Kolejne nie częściej niż co 2 tygodnie
2–3
5–7 liści i początek formowania się główki
2–3
Pierwszy zabieg w fazie zwarcia rzędów
Drugi w początkowej fazie formowania główki
Kolejny około 3 tygodnie po drugim zabiegu
3–4
Pierwszy zabieg, gdy rozeta ma ok. 10 cm
Rozeta ok. 10 cm, początek formowania się główki
1–2
2–3
KAPUSTA
PEKIŃSKA
1,25–1,5 l
wczesna
letnia i jesienna
POMIDOR
1,25–1,5 l
–
W razie jakichkolwiek problemów ze wzrostem
1–3
CEBULA
1,25–1,5 l
–
5–6 liści
2–3
Pierwszy zabieg 5–7 liści
Kolejne od fazy korzenia wielkości ołówka
Ostatni zabieg nie później niż 4 tygodnie przed zbiorem
2–3
MARCHEW,
1,25–1,5 l
PIETRUSZKA
zbiór jesienny
POR
1,25–1,5 l
–
Wykonać zabieg na początku grubienia łodygi
1–2
OGÓREK
1,25–1,5 l
–
W razie jakichkolwiek problemów ze wzrostem
1–3
PAPRYKA
1,25–1,5 l
–
Pierwszy zabieg po przyjęciu się rozsady
Kolejny po ok. 3 tygodniach po pierwszym zabiegu
2–3
WSZYSTKIE
1,25–1,5 l
WARZYWA
–
W razie jakichkolwiek problemów ze wzrostem
nie częściej niż
co 2 tygodnie
7
Terra-Sorb®
radicular
Terra-Sorb® radicular to produkt aminokwasowy z makroelementami do stosowania przy
użyciu systemów nawodnieniowych.
% (m/m)
SKŁADNIKI
POKARMOWE
Podawany wraz z wodą przyczynia się do:
• lepszego i szybszego wzrostu systemu korzeniowego
• lepszego pobierania składników odżywczych
• przetrwania roślin w warunkach stresowych
• usprawnienia procesów metabolicznych
w roślinie
• przyspieszenia wzrostu i plonowania roślin
• wyrównania plonu (zwiększa udział plonu
pierwszej jakości w plonie ogólnym)
WOLNE AMINOKWASY
AZOT CAŁKOWITY (N)
FOSFOR (P 2O5)
MATERIA ORGANICZNA
6%
3%
1%
8%
Terra-Sorb® radicular zawiera wolne aminokwasy, które wnikają do systemu korzeniowego i poprawiają działanie stosowanych nawozów. Przyczyniają się do stymulowania i wzrostu systemu korzeniowego, uprawniają procesy życiowe roślin i wspomagają transport
składników pokarmowych w roślinie. Terra-Sorb® radicular jest szczególnie polecany w okresach, gdy rośliny tworzą plon i są szczególnie narażone na warunki stresowe oraz po przebytym stresie. Preparat może być stosowany przez cały sezon wegetacyjny.
WPŁYW STOSOWANIA TERRA-SORB® RADICULAR NA ZBIORY TRUSKAWEK
Wpływ czterokrotnego stosowania Terra-Sorb® radicular na pierwsze cztery zbiory truskawek (Huelva, Hiszpania) (kg)
Kontrola
Terra-Sorb® radicular
0
1000
1. zbiór
2000
3000
4000
2. zbiór
5000
3. zbiór
6000
7000
8000
4. zbiór
1. zbiór 2. zbiór 3. zbiór 4. zbiór
Plon pierwszej kategorii owoców truskawki uprawianej pod osłonami po zastosowaniu Terra-Sorb® radicular,
preparatu referencyjnego i na roślinach kontrolnych (kg)
preparat referencyjny
Terra-Sorb® radicular
kontrola
0
8
500
1000
1500
2000
Doświadczenia wykonane w Hiszpanii w 2012 roku.
2500
3000
Truskawki uprawiane w Hiszpanii pod osłonami nawożone są nawet 12 razy w sezonie
Terra-Sorb® radicular. Dzięki temu zbiory
zaczynają się wcześniej i plon jest wyrównany przez okres 6 miesięcy wegetacji.
Gospodarstwo państwa Sosińskich w gminie Czerwińsk nad Wisłą. W uprawie odmian truskawek pod osłonami powtarzających owocowanie stosuje się co 14 dni
nawożenie Terra-Sorb® radicular. Preparat
jest podawany wraz z innymi nawozami za
pomocą systemu nawodnienia kroplowego.
Terra-Sorb® radicular
Terra-Sorb® radicular jest najczęściej
wybieranym produktem przez hiszpańskich ogrodników.
W hiszpańskiej prowincji Huelva, zwanej
krainą czerwonego złota, tamtejsi producenci truskawek stosują do 12 zabiegów
Terra-Sorb® radicular w sezonie. W razie
wystąpienia silnych warunków stresowych i potrzeby szybkiej regeneracji roślin
dolistnie stosują Terra-Sorb® complex.
SAŁATA UPRAWIANA POD OSŁONAMI
TRAKTOWANA TERRA-SORB® RADICULAR
Waga świeżej masy sałaty w gramach po 60 dniach uprawy
Kontrola
124,4
Terra-Sorb® radicular
145,1
110
60 dni uprawy
115
120
125
130
135
140
145
150
PAPRYKA UPRAWIANA POD OSŁONAMI
TRAKTOWANA TERRA-SORB® RADICULAR
Wielkość plonu papryki (kg)
350
300
250
200
150
100
50
0
13.12.01 27.12.01 03.01.02 17.01.02 31.01.02 14.02.02 28.02.02 14.03.02 28.03.02 11.04.02
kontrola
Terra-Sorb® radicular
ZALECENIA STOSOWANIA TERRA-SORB® RADICULAR
Uprawy
Uprawy warzyw w polu i pod osłonami
Uprawy sadownicze
Uprawy roślin jagodowych
Uprawa roślin ozdobnych
Dawka
od 10 do 20 litrów
na hektar
co 7 do 15 dni
Okresy stosowania
•
•
•
•
•
tuż po posadzeniu
na początku wzrostu roślin
w czasie kwitnienia i po kwitnieniu
podczas wzrostu i dojrzewania owoców
podczas warunków stresowych, które
ograniczają wzrost i plonowanie roślin
Terra-Sorb® radicular należy używać z większością powszechnie stosowanych nawozów i środków ochrony roślin. Każdorazowo należy
sprawdzić mieszaninę oraz unikać mieszanin wysokozasadowych.
9
AminoQuelant®
-Ca
WPŁYW STOSOWANIA AMINOQUELANT®-Ca
Fitotoksyczność na liściach po zastosowaniu AminoQuelant®-Ca,
CaCl2 i na roślinach kontrolnych w procentach
AQ-Ca
1,2
CaCl2
2,8
kontrola 0,3
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Procent owoców z gorzką zgnilizną (5 miesięcy przechowywania)
AQ-Ca 5,7
CaCl2 13,3
kontrola
0
10
5
10
15
18,4
20
% (m/m)
SKŁADNIKI
POKARMOWE
AminoQuelant®-Ca wpływa korzystnie na
jakość owoców i warzyw. Zabiegi wykonywane w trakcie dojrzewania owoców poprawiają ich jędrność i soczystość oraz nadają
im charakterystyczne walory handlowe.
Owoce miękkie są dobrze zaopatrzone
w wapń, co poprawia ich jakość i wpływa
na mniejsze uszkodzenia w trakcie pakowania oraz transportu.
WOLNE AMINOKWASY
AZOT CAŁKOWITY (N)
WAPŃ (CaO)
BOR (B)
MATERIA ORGANICZNA
4,6%
4,9%
8%
0,2%
6,8%
Gorzka plamistość podskórna jabłek
Sucha zgnilizna wierzchołkowa
Tipburn w uprawie kapusty pekińskiej
Jabłko odmiany Szampion opryskiwane
AminoQuelant®-Ca. Owoce są też lepiej
wybarwione w stosunku do owoców
kontrolnych.
Owoce pomidora po zastosowaniu
AminoQuelant®-Ca
Kapusta pekińska po zastosowaniu
AminoQuelant®-Ca
AminoQuelant®-Ca
AminoQuelant®-Ca dzięki aminokwasom działa skutecznie zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach. Kiedy mobilność wapnia w roślinie znacząco spada, jego brak przekłada się na pogorszenie jakości
plonu i występowanie chorób fizjologicznych.
Zobacz efekty działania.
ZALECENIA STOSOWANIA AMINOQUELANT®-Ca W UPRAWACH SADOWNICZYCH
Dawka na 1 ha
Termin stosowania
JABŁOŃ, GRUSZA
2l
Pierwszy zabieg wykonać na opadające płatki kwiatowe. Kolejne od momentu, gdy zawiązki osiągną
wielkość orzecha laskowego; od 5 do 6 zabiegów w odstępach co 14–21 dni.
CZEREŚNIA,
WIŚNIA, ŚLIWA
2l
Pierwszy zabieg wykonać na opadające płatki kwiatowe.
Kolejne w trakcie wzrostu owoców; od 3 do 4 zabiegów w odstępach co 14 dni.
WINOROŚL
2l
Pierwszy zabieg wykonać po kwitnieniu.
Kolejne w trakcie wzrostu owoców; od 2 do 3 zabiegów w odstępach co 14 dni.
TRUSKAWKA, MALINA
2l
Pierwszy zabieg wykonać tuż po kwitnieniu. Kolejne w trakcie wzrostu owoców do zbioru;
od 1 do 2 zabiegów w odstępach co 14 dni.
ZALECENIA STOSOWANIA AMINOQUELANT®-Ca W UPRAWACH WARZYWNICZYCH
Dawka na 1 ha
Termin stosowania
WARZYWA KAPUSTNE
2l
Od początku wiązania główek wykonać 4 zabiegi w odstępach 10–14 dni.
W razie warunków stresowych okresy pomiędzy zabiegami należy skrócić.
KAPUSTA PEKIŃSKA
2l
Pierwszy zabieg wykonać w fazie dużej rozety. Kolejne od początku wiązania główki co 10 dni.
SAŁATA
2l
Pierwszy zabieg w fazie rozsady. Kolejne od momentu wiązania główek co 7 dni.
POMIDOR
2l
Pierwszy zabieg tuż przed kwitnieniem pierwszego grona. Drugi w pełni kwitnienia. Kolejne od owocu
wielkości orzecha włoskiego co 7–10 dni.
PAPRYKA
2l
Pierwszy zabieg przed kwitnieniem pierwszego pozostawionego pąka, następne zabiegi od fazy orzecha
włoskiego co 10 dni. W warunkach sprzyjających występowaniu suchej zgnilizny zabiegi wykonywać
co 6 dni.
OGÓREK
2l
Pierwszy zabieg w pełni kwitnienia. Kolejne co 10–14 dni.
11
AminoQuelant®
-K low pH
AminoQuelant®-K low pH ma obojętne pH
również w roztworze wodnym, co go wyróżnia spośród innych dostępnych produktów na
rynku. Dzięki optymalnemu pH AminoQuelant®-K low pH można łącznie stosować z innymi fungicydami i insektydami oraz z większością nawozów dolistnych, co zapobiega
wytrącaniu się w cieczy roboczej produktów
widocznych w postaci np. osadu.
% (m/m)
SKŁADNIKI
POKARMOWE
AminoQuelant®-K low pH ma również niski indeks solny, ponieważ jest wolny od zanieczyszczeń chemicznych i jonów balastowych.
To dodatkowa zaleta, ważna w szczególności
w uprawach bezglebowych oraz w hydroponikach.
WOLNE AMINOKWASY
AZOT CAŁKOWITY (N)
POTAS (K 2O)
MATERIA ORGANICZNA
pH
WŁAŚCIWOŚCI I WPŁYW STOSOWANIA AMINOQUELANT®-K low pH
Do wody destylowanej wlewano nawozy potasowe, po czym – po wlaniu 1 cm3 – badano pH powstałego roztworu
pH roztworu
10
produkt 1
8
produkt 2
AminoQuelant®
-K low pH
6
4
0
2
4
6
8
cm 3 nawozu w litrze wody
Wzrost zawartości potasu w liściach pomidora po zastosowaniu AminoQuelant®-K low pH i trzech innych
preparatów standardowych
35%
30%
standard 1
standard 2
standard 3
AminoQuelant®
-K low pH
25%
20%
15%
10%
5%
0%
12
0h
6h
24 h
96 h
5%
1%
25%
10%
7
AminoQuelant®-K low pH
AminoQuelant®-K low pH jest preparatem bogatym w potas i aminokwasy,
które poprawiają jakość owoców. Wielokrotne doświadczenia przeprowadzone
z produktem dowodzą, że rośliny szybciej przyswajały i transportowały potas,
co oznacza dla nich:
•
•
•
•
•
Liście truskawki po zastosowaniu AminoQuelant®-K low pH – nie występują na
nich niedobory potasu.
lepsze wybarwienie
wyższą zawartość cukrów
wyższą zawartość tłuszczów
szybsze dojrzewanie
większe i wyrównane owoce
Objawy niedoboru potasu na liściach truskawki. Braki potasu mogą być powodem
drobnienia owoców i obniżenia walorów
smakowych. W przypadku niedoboru potasu na liściach należy zastosować AminoQuelant®-K low pH.
SZYBKOŚĆ TRANSPORTU POTASU
W normalnych warunkach kanały są
zamknięte, co uniemożliwia transport
potasu do innych części rośliny. Pod wpływem aminokwasów zawartych w AminoQuelant®-K low pH następuje otwarcie
kanałów i szybszy nieograniczony transport potasu. Przyjmuje się, że różnica
w szybkości transportu pomiędzy kanałem
zamkniętym a otwartym to 1:10 000,
a o efektach decydują szybkość i skuteczność działania.
KANAŁ OTWARTY DZIĘKI ZASTOSOWANIU AMINOQUELANT®-K low pH
KANAŁ ZAMKNIĘTY
aminokwasy
K+
K+
V1
V2
V 2 > 10 000 x V 1
WPŁYW STOSOWANIA AMINOQUELANT®-K low pH
Wpływ AminoQuelant®-K low pH na wielkość owoców brzoskwini
7,39
AminoQuelant-K low pH
7,32
Preparat 1
7,28
Kontrola
7,22
7,24
7,26
7,28
7,30
7,32
7,34
7,36
7,38
średnica owoców [cm]
Wpływ AminoQuelant®-K low pH na wybarwienie owoców brzoskwini
58
AminoQuelant-K low pH
46
Preparat 1
44
Kontrola
30
35
40
45
50
55
procent owocu pokrytego
czerwonym rumieńcem [%]
Wpływ AminoQuelant®-K low pH na wielkość plonu brzoskwini w kilogramach z drzewa
AminoQuelant-K low pH
44
Preparat 1
44
35
Kontrola
0
10
20
Doświadczenia wykonane w Hiszpanii w 2001 roku.
30
40
wielkość plonu [kg]
13
AminoQuelant®-K low pH
ZALECENIA AMINOQUELANT®-K LOW pH W UPRAWACH SADOWNICZYCH – ZABIEGI DOLISTNE
Dawka
na 1 ha Krytyczne momenty stosowania preparatu Informacje o sposobie działania
JABŁOŃ
GRUSZA
3l
W fazie mysiego uszka,
zabieg powtórzyć po 7 dniach
Gdy stwierdzimy uszkodzenia mrozowe podstawy pąka
kwiatowego, należy wykonać zabieg celem przywrócenia
ciągów transportowych w uszkodzonych pąkach.
2l
Faza od różowego do zielonego pąka
Usprawnienie procesów metabolicznych przed kwitnieniem.
Od końca kwitnienia
do letniego wzrostu owoców
Wykonać dwa zabiegi po kwitnieniu w odstępach
co 7 dni. Potem co 14 dni przed spodziewaną suszą.
3–5
2l
W czasie dojrzewania owoców
Na odmianach mało podatnych na gorzką plamistość
podskórną, preparat znacząco wpływa na wybarwienie skórki
owoców.
2–3
3l
Gdy stwierdzimy uszkodzenia mrozowe podstawy pąka
Na początku wegetacji po ukazaniu
kwiatowego, należy wykonać zabieg celem przywrócenia
się pierwszych zielonych części rośliny
ciągów transportowych w uszkodzonych pąkach.
1–2
2l
Tuż przed kwitnieniem
Usprawnienie procesów metabolicznych przed kwitnieniem.
Od końca kwitnienia
do letniego wzrostu owoców
Wykonać dwa zabiegi po kwitnieniu w odstępach
co 7 dni. Potem co 14 dni przed spodziewaną suszą.
2–3 l
2–3 l
CZEREŚNIA,
WIŚNIA,
ŚLIWA,
BRZOSKWINIA,
MORELA
TRUSKAWKA
MALINA,
PORZECZKI
CZARNE,
CZERWONE, BIAŁE
1–2
1
1
3–5
3l
Gdy stwierdzimy uszkodzenia mrozowe podstawy pąka
Na początku wegetacji po ukazaniu
kwiatowego, należy wykonać zabieg celem przywrócenia
się pierwszych zielonych części rośliny
ciągów transportowych w uszkodzonych pąkach.
2l
Tuż przed kwitnieniem
Usprawnienie procesów metabolicznych przed kwitnieniem.
1
Od końca kwitnienia
do letniego wzrostu owoców
Pierwszy zabieg wykonać tuż po kwitnieniu, kolejne co 14 dni.
3
2l
Na początku wegetacji
Wykonać zabieg, kiedy ruszy przyrost zielonych części rośliny.
1
2l
Od opadania płatków kwiatowych
do zbioru owoców
Zabiegi wykonywać co 10–14 dni, najlepiej przed
spodziewaną suszą.
2l
Na początku wegetacji
Wykonać zabieg, kiedy ruszy przyrost zielonych części rośliny.
2l
Od opadania płatków kwiatowych
do zbioru owoców
Zabiegi wykonywać co 10–14 dni, najlepiej przed
spodziewaną suszą.
W przypadku stwierdzenia
niedoborów potasu
Wykonać dwa zabiegi co 10 dni:
pierwszy zabieg w dawce 3 l na ha, drugi w dawce 2 l na ha.
2
Wykonać dwa zabiegi co 7 dni:
pierwszy w dawce 3 l na ha, drugi w dawce 2 l na ha.
2
2–3 l
2–3 l
DRZEWA,
KRZEWY
OWOCOWE
Liczba zabiegów
w danym terminie
Przed spodziewanymi
niekorzystnymi warunkami
2–3 l
atmosferycznymi: susza, zalanie,
przymrozki, wysokie temperatury
1–2
3–5
1
3–5
ZALECENIA AMINOQUELANT®-K LOW pH W UPRAWACH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH
– POPRZEZ FERDYGACJĘ
Dawka
na 1 ha Krytyczne momenty stosowania preparatu
We wszystkich uprawach stosować od końca
DRZEWA,
5–10 l
kwitnienia do początku zbioru owoców
KRZEWY OWOCOWE
Informacje o sposobie działania
Szczególnie polecany w uprawie owoców miękkich
AminoQuelant®-K low pH rozpuszcza się w ekstremalnie twardych wodach
(wodach z dużą zawartością wapnia i magnezu). Zapobiega zatykaniu się dyszy
w opryskiwaczach i mętności roztworu.
AminoQuelant®-K low pH jest całkowicie
rozpuszczalny nawet w bardzo twardej
wodzie (brak mętności).
14
Dawka
na 1 ha Krytyczne momenty stosowania preparatu Informacje o sposobie działania
POMIDORY
GRUNTOWE,
PAPRYKA
KAPUSTA
PEKIŃSKA
I GŁOWIASTA
KALAFIOR,
BROKUŁ
CEBULA
3l
Dorastanie pierwszych owoców
2l
Co 7–10 dni w fazie wzrostu
owoców
3l
Co 7–10 dni w fazie wypełniania
się główek
3l
2l
Zabiegi wykonywać w celu zabezpieczenia przed
kruchością liści oraz w celu utrzymania intensywnie
zielonej barwy liści.
Co 7–10 dni, początek formowania
Zabiegi wykonywać w czasie sytuacji stresowych dla roślin.
się róży
Co 7–10 dni w fazie intensywnego
Zabiegi wykonywać w czasie sytuacji stresowych dla roślin.
dorastania róży
1–2
1–2
2–3
1–2
1–2
3l
Co 7–10 dni w fazie intensywnego Zabieg wykonać w celu zoptymalizowania procesu dojrzewania,
wzrostu główki
dostarczenie potasu poprawia walory przechowalnicze.
3l
Po pierwszym zbiorze
Zabieg wspomaga wiązanie się owoców oraz poprawia
ich jędrność.
1–2
2l
Co 7–10 dni w fazie intensywnego Zabieg wspomaga wiązanie się owoców oraz poprawia
plonowania
ich jędrność.
1–2
3l
Początek grubienia korzenia
spichrzowego
2l
Co 7–10 dni w fazie intensywnego
Poprawa wybarwienia się korzenia spichrzowego.
wzrostu korzenia spichrzowego
2
3l
W fazie wiązania się pąków
kwiatowych
1
2l
Co 7–10 dni w fazie intensywnego Zabieg wykonać w celu stymulacji rośliny
wzrostu bulw
do intensywnego rozwoju.
OGÓREK
MARCHEW,
BURAK
ĆWIKŁOWY
Zabieg zabezpiecza przed łamaniem się gron oraz wpływa
na dobre wybarwianie się owoców.
Zabieg wpływa na dobre wybarwianie się owoców oraz
zabezpiecza przed ich pękaniem.
Liczba zabiegów
w danym terminie
ZIEMNIAKI
Zabieg wpływa na zwiększenie zawartości białka, skrobi,
pektyn i tłuszczów w roślinie.
Zabieg wspomaga transport składników odżywczych
w roślinie oraz zwiększa odporność na okresowe susze.
AminoQuelant®-K low pH
ZALECENIA AMINOQUELANT®-K LOW pH W UPRAWACH WARZYWNICZYCH – ZABIEGI DOLISTNE
1–2
1
2
ZALECENIA AMINOQUELANT®-K LOW pH W UPRAWACH WARZYWNICZYCH
– POPRZEZ FERDYGACJĘ
Dawka na 1 ha
POMIDORY GRUNTOWE, PAPRYKA
5–10 l
KAPUSTA PEKIŃSKA I GŁOWIASTA
5–10 l
KALAFIOR, BROKUŁ
5–10 l
CEBULA
5–10 l
OGÓREK
5–10 l
MARCHEW, BURAK ĆWIKŁOWY
5–10 l
ZIEMNIAKI
5–10 l
OGÓLNE UWAGI STOSOWANIA AMINOQUELANT®-K LOW pH
• AminoQuelant®-K low pH nie należy stosować częściej niż co 5–7 dni od poprzedniego zabiegu.
• Należy przestrzegać etykiety stosowania, terminów oraz zalecanych dawek preparatu.
• Jeżeli stosujemy Terra-Sorb® complex lub AminoQuelant®, należy zachować odstęp od poprzedniego zabiegu
wynoszący od 5 do 7 dni.
• Zalecana ilość wody na 1 ha to 500–1000 l.
• Dzięki optymalnemu pH preparat można mieszać z większością pestycydów i nawozów. Należy pamiętać
o ogólnych zasadach tworzenia mieszanin.
15
AminoQuelant®
-Mg
% (m/m)
SKŁADNIKI
POKARMOWE
Aminokwasy zawarte w AminoQuelant®-Mg
zwiększają przepuszczalność komórek roślinnych oraz sprzyjają przyswajaniu i transportowi składników odżywczych. Stosowanie preparatu pozwala roślinie zaoszczędzić energię
niezbędną do jej odbudowy po ustąpieniu niekorzystnych warunków stresowych.
Zobacz efekty działania
AminoQuelant®-Mg
Nekrotyczna plamistość liści, występująca na jabłoni odmiany Golden Delicious, jest chorobą fizjologiczną. Wskutek wystąpienia niekorzystnych warunków jabłoń nie syntezuje tryptofanu, jednego z 18 biologicznych aminokwasów, będącego prekursorem auksyn. Z liści do pędów wycofywany jest magnez, a na połączeniu wytwarzają się komórki odcinające, powodujące przedwczesne
opadanie liści. Stosując pozakorzeniowo AminoQuelant®-Mg, dostarczamy do rośliny magnez,
bardzo ważny przy budowie chlorofilu i podczas procesu fotosyntezy tryptofan, a także pozostałe
aminokwasy, które budują białka. Na zdjęciu liść jabłoni Golden Delicious z charakterystycznymi
objawami nekrotycznej plamistości liści.
W gospodarstwie pana Jerzego Napiórkowskiego, gmina Warka, po zastosowaniu AminoQuelant®-Mg
sadownik uzyskał wyraźne ograniczenie opadania liści w porównaniu z kontrolą. Na drzewkach
nieopryskiwanych opadło ok. 45% liści, na opryskiwanych ok. 5% liści.
W sadzie pana Adama Fury, w którym od końca kwitnienia był stosowany AminoQuelant®-Mg, nie
wystąpiła nekrotyczna plamistość liści na odmianie Golden Delicious. AminoQuelant®-Mg zawiera tryptofan (jeden z osiemnastu aminokwasów) oraz magnez. Szybkie uzupełnienie tymi składnikami skutecznie zapobiega nekrotycznej plamistości liści na odmianie Golden Delicious.
16
WOLNE AMINOKWASY
AZOT CAŁKOWITY (N)
MAGNEZ (MgO)
6%
8%
10%
Dawka
na 1 ha
Krytyczne momenty stosowania preparatu
Liczba zabiegów
w danym terminie
POMIDORY GRUNTOWE,
PAPRYKA
3l
2l
Zabieg wykonać przed kwitnieniem
Co 7–10 dni, formowanie owoców
1
1–2
KAPUSTA PEKIŃSKA,
KAPUSTA GŁOWIASTA
3l
2l
2l
1–2. tydzień po wysadzeniu rozsady
10–12 liści właściwych
Początek wypełniania się główek
1
1–2
1–2
KALAFIOR,
BROKUŁ
3l
2l
2l
1–2. tydzień po wysadzeniu rozsady
8–10 liści właściwych
Początek formowania się róż
1
1–2
1–2
CEBULA
3l
2l
2–3 tygodnie po wschodach
Intensywny wzrost szczypioru
1
1–2
OGÓREK
3l
2l
2l
2–4 liście
Intensywny wzrost
Wiązanie owoców
1
1–2
1–2
MARCHEW,
BURAK ĆWIKŁOWY
3l
2l
1–2 liście właściwe
Intensywny wzrost naci
1
1–2
ZIEMNIAKI
3l
2l
2l
Formowanie pędów bocznych
Tworzenie bulw
Tworzenie kwiatostanów
1
1–2
1–2
AminoQuelant®-Mg
ZALECENIA AMINOQUELANT®-Mg W UPRAWACH WARZYWNICZYCH – ZABIEGI DOLISTNE
ZALECENIA AMINOQUELANT®-Mg W UPRAWACH SADOWNICZYCH – ZABIEGI DOLISTNE
JABŁOŃ
Dawka
na 1 ha
Krytyczne momenty
stosowania preparatu
Informacje o sposobie działania
2–3 l
Od fazy zielonego pąka
do początku kwitnienia
Ważny zabieg na początku intensywnego przyrostu masy
zielonej. Pierwszy zabieg wykonać w dawce
3 l na ha, drugi w dawce 2 l na ha.
2–3 l
Od końca kwitnienia
do 4 tygodni po kwitnieniu
Zabiegi wykonywać co 7–10 dni.
1–3 l
Od 4 tygodni po kwitnieniu
Celem zapobiegania nekrotycznej plamistości liści
do okresu dojrzewania owoców i opadania liści, zabiegi wykonywać co 7 dni.
2–3 l
W czasie dojrzewania owoców
Stosować zabiegi co 7 dni dla odmian o zielonej
barwie skórki.
2–3
2–3 l
Przed kwitnieniem
Ważny zabieg na początku intensywnego przyrostu masy
zielonej. Pierwszy zabieg wykonać w dawce 3 l na ha,
drugi w dawce 2 l na ha.
2–3
2–3 l
Od końca kwitnienia do końca
dojrzewania owoców
Aby uzupełnić magnez, usprawnić proces fotosyntezy
i zapobiec opadaniu liści lub owoców.
Zabiegi wykonywać co 7–10 dni.
4
2–3 l
Przed kwitnieniem
Ważny zabieg na początku intensywnego przyrostu
masy zielonej. Pierwszy zabieg wykonać w dawce
3 l na ha, drugi w dawce 2 l na ha.
2–3 l
Od końca kwitnienia
do dojrzewania owoców
Zabiegi wykonywać co 7 dni. Zabiegi bardzo ważne podczas
niższych temperatur i długich okresów deszczowych. Mogą
przyczynić się do zapobiegania opadaniu liści i owoców.
5
2–3 l
Przed kwitnieniem
Ważny zabieg na początku intensywnego przyrostu masy
zielonej. Pierwszy zabieg wykonać w dawce 3 l na ha,
drugi w dawce 2 l na ha.
2–3
2–3 l
Od końca kwitnienia
do dojrzewania owoców
Zabiegi wykonywać co 7 dni. Zabiegi bardzo ważne podczas
niższych temperatur i długich okresów deszczowych. Mogą
przyczynić się do zapobiegania opadaniu liści i owoców.
5
2–3 l
Przed kwitnieniem
Ważny zabieg na początku intensywnego przyrostu masy
zielonej. Pierwszy zabieg wykonać w dawce 3 l na ha,
drugi w dawce 2 l na ha.
2–3
2–3 l
Od końca kwitnienia
do dojrzewania owoców
Zabiegi wykonywać co 7 dni. Zabiegi bardzo ważne podczas
niższych temperatur i długich okresów deszczowych. Mogą
przyczynić się do zapobiegania opadaniu liści i owoców.
5
2–3 l
Po stwierdzeniu niedoborów
Wykonać zabiegi co 7 dni, do ustąpienia niekorzystnych
magnezu oraz przed
warunków. Preparat może przyczyniać się do utrzymania
spodziewanymi niższymi temp.
liści i owoców.
lub okresami deszczowymi
2
GRUSZA
CZEREŚNIA, WIŚNIA,
ŚLIWA, BRZOSKWINIA,
MORELA
TRUSKAWKA
MALINA,
PORZECZKI CZARNE,
CZERWONE, BIAŁE
DRZEWA,
KRZEWY OWOCOWE
Liczba zabiegów
w danym terminie
2–3
3
5
2–3
17
Wspólna technologia
Terra-Sorb® complex
i Black Jak
Dla uzyskania zadowalających zysków warto od
samego początku zadbać o prawidłowy rozwój roślin uprawnych. Dotychczas głównym zabiegiem
stymulującym rośliny do rozwoju obfitego systemu
korzeniowego po wysadzeniu na miejsce stałe było
umiarkowane podlewanie i nawożenie. Ta prymitywna metoda, jakkolwiek skuteczna, wymagała
od roślin ogromnego nakładu energetycznego i relatywnie długiego czasu.
Dzięki Terra-Sorb® complex i Black Jak rośliny dużo
wcześniej budują większy i bogatszy we włośniki
system korzeniowy, co potwierdzają doświadczenia wykonane w 2012 roku. Rośliny nie przechodziły stresu związanego z przesadzeniem na inne
stanowisko, dzięki czemu zbiory następowały
o kilka dni wcześniej niż na roślinach kontrolnych.
Stymulacja roślin przyspiesza budowę systemu korzeniowego, oszczędza energię roślin oraz poświęcony czas i pieniądze.
STOSOWANIE TERRA-SORB® COMPLEX I BLACK JAK
PO
WYSIANIU
Po wysianiu nasion do paletek rozsadowych należy podlać je preparatem Black Jak, dodając 250 ml Black Jak
na 100 l wody. Zabieg ten poprawia wschody i przyspiesza ukorzenianie roślin.
PRZED
WYSADZENIEM
Przed wysadzeniem roślin należy zamoczyć sadzonki w roztworze 100 ml Terra-Sorb® complex plus 250 ml Black
Jak w 100 l wody. Zamaczać system korzeniowy wraz z szyjką korzeniową przez około 20 sekund. Jeżeli nie
można wykonać zamaczania, należy tuż po posadzeniu rośliny równomiernie i dokładnie ją podlać. Przed samym
wysadzeniem zalecany jest również oprysk preparatem Vaporgard® w celu zmniejszenia transpiracji roślin.
PO UPŁYWIE 14 DNI OD
WYSADZENIA ROŚLIN
Gdy wysadzimy rośliny w miejsce, w którym będą rosły i plonowały, należy wykonać dolistny zabieg, stosując Terra-Sorb® complex w dawce od 1 do 1,5 l na ha oraz Black Jak w dawce 2 l na ha. Jest to bardzo ważny zabieg w strategii
stymulacji roślin i systemu korzeniowego, dlatego nie można go pominąć ani zaniechać.
Na zdjęciu widać trzytygodniową rozsadę truskawki. Po lewej rośliny podlane
Terra-Sorb® complex i Black Jak po ustawieniu na rozsadniku, po prawej – rośliny kontrolne. Według opinii producenta rośliny, które po wysadzaniu do paletek
rozsadowych zostały podlane Terra-Sorb® complex i Black Jak, po trzech tygodniach nadają się do wysadzenia w pole, podczas gdy truskawki nietraktowane
środkami muszą pozostać na rozsadniku jeszcze przez 7–10 dni.
18
KONTROLA
Przez cały okres wegetacji prowadzono taką samą chemiczną ochronę oraz nawożenie roślin. Podczas zbiorów okazało się,
iż stymulacja roślin wykonana przed sadzeniem przyniosła fenomenalne efekty. Jak twierdził pan Borczyński, owoce roślin
traktowane Terra-Sorb® complex i Black Jak dojrzewały wcześniej niż z obiektów nietraktowanych.
Terra-Sorb® complex i Black Jak
W 2012 roku zostały przeprowadzone doświadczenia pod kontrolą pana Piotra Borczyńskiego z Kujawsko-Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Zarzeczewie. W uprawie pomidora w polu zastosowano Terra-Sorb®
complex i Black Jak. W roztworach wodnych zamoczono rozsadę pomidora tuż przed wysadzeniem w pole.
Po lewej: krzak 8,7 kg – 146 owoców. Podczas
sadzenia rośliny były zanurzone w wodnym roztworze Terra-Sorb® complex i Black Jak.
Po prawej: krzak 5,8 kg – 107 owoców. Rośliny
pomidora nietraktowane Terra-Sorb® complex
i Black Jak.
Owoce pomidora z lewej strony zostały zerwane z roślin, które były potraktowane
podczas sadzenia Terra-Sorb® complex i Black Jak. Owoce te wchodziły znacznie
wcześniej w okres dojrzewania niż owoce po prawej – z roślin nietraktowanych
tymi preparatami.
17 sierpnia 2012 roku truskawki odmiany Marmolada zostały wysadzone w pole.
Podczas sadzenia rośliny po lewej zostały zamoczone w wodnym roztworze Terra-Sorb® complex i Black Jak, te po prawej nie były zanurzone. Na zdjęciu widoczne
są różnice w systemie korzeniowym truskawki po 11 dniach od posadzenia.
KONTROLA
Rośliny truskawki wysadzone 17 sierpnia 2012 roku do prowizorycznych doniczek. Od 28 sierpnia 2012 roku truskawki nie były podlewane ani nie padał deszcz.
Rośliny po prawej stronie zostały potraktowane Terra-Sorb® complex i Black Jak
w trakcie sadzenia. Mimo braku wody nadal utrzymują wigor i turgor, w przeciwieństwie do truskawek po lewej stronie nietraktowanych preparatami.
KONTROLA
19
SKŁADNIKI POKARMOWE % (m/m)
SKŁAD
wolne aminokwasy
azot całkowity (N)
magnez (MgO)
bor (B)
żelazo (Fe)
cynk (Zn)
mangan (Mn)
molibden (Mo)
materia organiczna
20%
5,5%
0,8%
1,5%
1%
0,1%
0,1%
0,001%
25%
dostępne opakowania
1li5l
SKŁAD
wolne aminokwasy
azot całkowity (N)
fosfor (P2O5)
materia organiczna
6%
3%
1%
8%
dostępne opakowania
5 l i 20 l
SKŁAD
wolne aminokwasy
azot całkowity (N)
wapń (CaO)
bor (B)
materia organiczna
4,6%
4,9%
8%
0,2%
6,8%
dostępne opakowania
1li5l
SKŁAD
wolne aminokwasy
azot całkowity (N)
potas (K 2O)
materia organiczna
pH
5%
1%
25%
10%
7
dostępne opakowania
1li5l
SKŁAD
wolne aminokwasy
azot całkowity (N)
magnez (MgO)
6%
8%
10%
dostępne opakowania
1li5l
Dystrybutorzy na terenie Polski:
tel. 71 314 40 16
www.osadkowski.pl
tel. 61 438 00 00
www.osadkowski-raiffeisen.pl
tel. 76 850 61 49
www.osadkowski-cebulski.pl

Podobne dokumenty

Naturalnie stymulujemy

Naturalnie stymulujemy Wszelkie stresy powodowane przez suszę, skoki temperatury, stosowanie środków ochrony roślin negatywnie wpływają na podziały komórkowe tworzących się zawiązków. Aminokwasy korzystnie oddziałują na ...

Bardziej szczegółowo