Generuj PDF - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Transkrypt

Generuj PDF - Komenda Miejska Policji w Rybniku
Komenda Miejska Policji w Rybniku
Źródło:
http://www.rybnik.slaska.policja.gov.pl/k22/informacje/wiadomosci/110897,Mediacje-sposobem-rozwiazywania-konfliktow.ht
ml
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 01:47
Mediacje sposobem rozwiązywania konfliktów
Policjanci i prokuratorzy z Rybnika uczestniczyli w uroczystym otwarciu Szkolnego Ośrodka Mediacji
Równieśniczych w Gimnazjum nr 13, które jest filią Polskiego Centrum Mediacji. Uczniowie szkoły
będą mieli możliwość skorzystania z usług mediatora szkolnego, w osobie pedagoga szkolnego, jak
również, wybranych do tej roli, odpowiednio przeszkolonych uczniów.
W Gimnazjum nr 13 w Rybniku zaproponowano nowy model rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, projekt ten nosi nazwę
mediacji szkolnej (mediacji rówieśniczej). MEDIACJA (z j. ang. mediation – pośredniczenie) jest metodą rozwiązywania sporów,
która jest stosowana w wielu szkołach europejskich, jako przyjazne towarzyszenie uczniom w rozwiązywaniu ich konfliktów.
Uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z usług mediatora szkolnego, w osobie pedagoga szkolnego, jak również,
wybranych do tej roli, odpowiednio przeszkolonych uczniów. Mediacje będą odbywały się na terenie szkoły, w pomieszczeniu
mediacyjnym, gdzie młodzież będzie mogła szukać rozwiązania swoich konfliktów za pomocą konstruktywnej rozmowy, bez
użycia siły, czy zachowań agresywnych. 28 marca Gimnazjum nr 13 zostało Szkolnym Ośrodkiem Mediacji Rówieśniczej pod
patronatem Polskiego Centrum Mediacji..
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty