pobierz plik

Transkrypt

pobierz plik
Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:
Kosztorys
nakładczy
Obiekt
Budowa
Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę
ul. Żymierskiego 42a
Koszty zakupu
Rodos 6.8.38.2 [10854]
Strona 2/5
Przedmiar
Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę
Nr
Podstawa Opis robót
1
KNR 4-01 Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie
0508/02
wyd.III 1999
35*8,5*2/2
5/2
Jm
m2
m2
m2
297,50
2,50
300,00
m2
300,00
razem
m
m
5,00
5,00
razem
m
m
35,00
35,00
razem
m
m
m
7,00
7,00
14,00
m2
5,00
m3
m3
m3
5,28
1,73
7,01
kpl
2,00
m
75,00
m2
m2
m2
m2
301,75
2,50
0,75
305,00
m2
305,00
m2
305,00
razem
mb
mb
mb
5,20
16,50
21,70
razem
m
m
6,00
6,00
razem
2
KNR 4-01 Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat 16cm
0430/03
wyd.III 1999
3
KNR 4-01 Rozbiórki ław kominiarskich
0430/09
wyd.III 1999
5*2/2
4
5
KNR 4-01 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku
0535/04
wyd.III 1999
35*2/2
KNR 4-01 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
0535/06
wyd.III 1999
7*2/2
7
6
KNR 4-01 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
0535/08
wyd.III 1999
7
KNR 4-01 Rozebranie kominów wolno stojących
0350/01
wyd.III 1999
2,20*4*0,40*3/2
1,08*0,4*4*2/2
razem
8
Kalkulacja
Demontaż włazów dachowych, kominków wentylacyjnych, elementów wyposażenia dachu
9
KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez jednostronne nabicie desek na krokwie
0413/01
wyd.III 1999
10
KNR 0-15 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii
0517/01
wyd.III 2000
35,5*8,5*2/2
5/2
1,5/2
razem
11
KNR 0-15 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat
0517/02
wyd.III 2000
12
KNR 0-15 Pokrycie dachu blachodachówką o wymiarach modułu fali 21x30cm
0519/01
wyd.III 2000
13
KNR 0-15 Układanie gąsiorów na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu fali do 20cm
0521/02
wyd.III 2000
2,6*4/2
33/2
14
15
Ilość
KNR 0-15 Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej-anal. włazów dach.
0526/01
wyd.III 2000
3*4/2
KNR 0-15 Osadzenie okien w połaci dachowej-anal. włazów dach.
0526/02
wyd.III 2000
Rodos 6.8.38.2 [10854]
Strona 3/5
Przedmiar
Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę
Nr
Podstawa Opis robót
16
Jm
szt
NNRNKB 6 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
0541/02 1996
6/2
17*0,33*2/2
5*0,33*2/2
6*0,33*4/2
razem
17
Kalkulacja
Obróbka okien - "wole oka"-przystosowanie do pokrycia z blachodacówki
18
Kalkulacja
Kominki wentylacyjne-dostawa i motaż
19
KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 15cm-anal. z blachy powlekanej
0508/04
wyd.V 1995
35,5*2/2
razem
KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 12cm-anal. rury z blachy powl.
0510/03
wyd.V 1995
7*6/2
razem
KNR 2-02 Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły-anal. cegła klinkier pełna
0122/01
wyd.V 1995
14,2/2
razem
Kalkulacja Ława kominiarska-dostawa i montaż
20
21
22
Ilość
2,00
m2
m2
m2
m2
m2
3,00
5,61
1,65
3,96
14,22
szt
4,00
szt
3,00
m
m
35,50
35,50
m
m
21,00
21,00
m3
m3
7,10
7,10
m
15,00
Rodos 6.8.38.2 [10854]
Kosztorys
Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę
Nr Podstawa, opis robót
1 KNR 4-01 0508/02 Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie
2 KNR 4-01 0430/03 Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat 16cm
3 KNR 4-01 0430/09 Rozbiórki ław kominiarskich
4 KNR 4-01 0535/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku
5 KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
6 KNR 4-01 0535/08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku
7 KNR 4-01 0350/01 Rozebranie kominów wolno stojących
8 Kalkulacja Demontaż włazów dachowych, kominków wentylacyjnych, elementów wyposażenia
dachu
9 KNR 4-01 0413/01 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez jednostronne nabicie
desek na krokwie
10 KNR 0-15 0517/01 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii
11 KNR 0-15 0517/02 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat
12 KNR 0-15 0519/01 Pokrycie dachu blachodachówką o wymiarach modułu fali 21x30cm
13 KNR 0-15 0521/02 Układanie gąsiorów na dachu krytym blachodachówką o szerokości
modułu fali do 20cm
14 KNR 0-15 0526/01 Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej-anal.
włazów dach.
15 KNR 0-15 0526/02 Osadzenie okien w połaci dachowej-anal. włazów dach.
16 NNRNKB 6 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu
ponad 25cm
17 Kalkulacja Obróbka okien - "wole oka"-przystosowanie do pokrycia z blachodacówki
18 Kalkulacja Kominki wentylacyjne-dostawa i motaż
19 KNR 2-02 0508/04 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe o
średnicy 15cm-anal. z blachy powlekanej
20 KNR 2-02 0510/03 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy
12cm-anal. rury z blachy powl.
21 KNR 2-02 0122/01 Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2
cegły-anal. cegła klinkier pełna
22 Kalkulacja Ława kominiarska-dostawa i montaż
Razem
Podatek VAT
Ogółem kosztorys
Strona 4/5
Jm
m2
m2
m
m
m
m2
Ilość
300,00
300,00
5,00
35,00
14,00
5,00
m3
kpl
7,01
2,00
m
75,00
m2
m2
m2
mb
305,00
305,00
305,00
21,70
m
6,00
szt
m2
2,00
14,22
szt
szt
m
4,00
3,00
35,50
m
21,00
m3
7,10
m
15,00
Cena
Wartość
Rodos 6.8.38.2 [10854]
Strona 5/5
Tabela elementów
Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę
Nr Opis robót
Wartość
Razem
Podatek VAT
Ogółem kosztorys