DOUBLE MASTER`S DEGREE PROGRAM – RYERSON

Transkrypt

DOUBLE MASTER`S DEGREE PROGRAM – RYERSON
DOUBLE MASTER'S DEGREE PROGRAM – RYERSON UNIVERSITY 2008/2009
Program wymiany z Ryerson
University jest wspaniałą moŜliwością
dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć
własne horyzonty, poznanie nowej
kultury, przez co naleŜy rozumieć nie
tylko kanadyjską kulturę, ale takŜe i
kulturę całego świata. Jednym z
ciekawszych wraŜeń jest przede
wszystkim kontakt z ową kulturą,
bardzo otwartą i Ŝyczliwą, gotową
zawsze pomóc…
Sposób uczenia w Kanadzie, jak i
generalnie w Ameryce Północnej jest
bardzo inny od polskiego.
Przedmiotów jest duŜo mniej, jednak nie znaczy to wcale, Ŝe jest łatwiej. Skupiamy się tylko na
konkretnym kierunku, zagadnieniu i je rozwijamy – W Polsce uczy się nas wszystkiego. Na
szczególną uwagę zasługuje wspaniały kontakt profesora ze studentami podczas zajęć. KaŜde
pytanie jest zawsze mile widziane i odpowiedzi udziela się na tyle wyczerpująco, aŜ znikną
wszelkie wątpliwości.
Studiowanie w języku angielskim nie jest aŜ tak przeraŜające i trudne, jak mogłoby się
wydawać. Większość słownictwa jest podobna, jak w języku polskim, i tylko zrozumienie
kontekstu moŜe niektórym wydawać się trudne. Mogę jednak zapewnić, ze nie jest to znowu aŜ
tak trudne i kaŜdy moŜe sobie poradzić znając podstawy języka angielskiego. Jeśli jest w Tobie
nieśmiałość i chciałbyś to zmienić, odpowiednim miejscem na to jest Kanada. Tym bardziej nie
ma powodów, aby się czegoś bać, Ŝeby zrozumieć, jak TO naprawdę jest, trzeba TAM być i
poczuć TO.. Nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie, które mogą pozostać na bardzo długo.
Ukończenie szkoły za granicą, jest olbrzymią szansą dla kaŜdego studenta, który będzie w
przyszłości starał się o pracę. Drugi dyplom będzie z pewnością bardzo duŜym atutem i
wyróŜnieniem Was z pośród innych kandydatów, dyplom jednej z najlepszych kanadyjskich
uczelni technicznych na pewno zostanie to zauwaŜony…
Uczenie się i obserwowanie innej kultury, nauczy was myślenia w inny sposób. Nie jest to ani
lepszy, ani gorszy sposób, jednak pozwoli to na spoglądanie na roŜne problemy Ŝyciowe, jak i
zawodowe, z innego punktu widzenia, a to z kolei nazywa się doświadczeniem.
Jeśli jesteś osobą, która szuka pewnych wraŜeń, chce zobaczyć cos nowego, odkryć nową
kulturę, zobaczyć róŜne atrakcje, ten wyjazd z pewnością Ci pomoŜe.
Koszt wyjazdu to około 20,000 PLN. (wahania kursu waluty)
Michał Janków
Uczestnik programu podwójnego
dyplomowania z Ryerson University
(Kanada) w roku akademickim 2008/2009
Kierunek Elektrotechnika
Specjalność anglojęzyczna Control in
Electrical Power Engineering

Podobne dokumenty

tutaj

tutaj Pierwszy polski wykład na Politechnice Wrocławskiej, wygłoszony przez profesora Kazimierza Idaszewskiego, miał miejsce 15 listopada 1945 roku. Dzień ten obchodzony jest jako święto Uczelni, a także...

Bardziej szczegółowo