17.05.2015 - Polska Parafia w Leeds

Transkrypt

17.05.2015 - Polska Parafia w Leeds
SŁOWO
BOŻE
WIARY
Nr. 313
17 maja 2015 r.
Siódma Niedziela Wielkanocna
Uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego
BIULETYN DLA DZIECI
PARAFII M.B. CZĘSTOCHOWSKIEJ
I ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W LEEDS
Pierwsze czytanie:
Dz 1,1-11 Uniósł się w ich obecności w górę
Psalm responsoryjny:
Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Drugie czytanie:
Ef 1,17-23
Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy
Ewangelia:
Mk 16,15-20
Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy
MODLITWA TYGODNIA
Zapraszam Cię, Panie Jezu, do mojego domu. Jest w nim miło i
bezpiecznie. Będziesz zawsze moim Honorowym Gościem.
PAN JEZUS IDZIE DO NIEBA
Jezus i Jego niezwykli przyjaciele rozmawiali ze
sobą, stojąc na wysokim wzgórzu.
„Wkrótce poślę do was Ducha Świętego, ale najpierw
wracam do nieba. Wracam do Boga Ojca, ale chcę,
abyście opowiadali o Mnie wszystkim ludziom na
całym świecie. Chcę, abyście mówili innym ludziom,
że Ja żyję i Kocham ich. Chcę, abyście mówili
wszystkim, że człowiek może być szczęśliwy tylko
wtedy, gdy kocha Boga i jest dobry dla innych ludzi.
Zawsze będę wam w tym pomagał.”
Potem Jezus poprosił Boga, aby pobłogosławił Jego
przyjaciół i zawsze był przy nich.
Gdy tak mówił, z nieba spłynął na Niego jasny
obłoczek. Gdy obłoczek podniósł się, Jezusa już nie
było.
Jego przyjaciele stali nadal na wzgórzu i wpatrywali
się w czyste, błękitne niebo. Nagle pojawili się obok
nich dwaj aniołowie. „Nie martwcie się” powiedzieli
aniołowie, „pewnego dnia Jezus wróci.
A = Chrzest
SAKRAMENTY
ŚWIĘTE
B = Pokuta
C = Najświętszy
Sakrament
1
D = Bierzmowanie
E = Małżeństwo
1
F = Kapłaństwo
2
3
G = Namaszczenie
Chorych
3
2
4
5
6
7
E
4
7
6
5
BOHATEROWIE BIBLIJNI Cz.6
SAMUEL
Samuel był prorokiem.
Bóg przemówi do niego,
DAWID
Kiedy jako mały chłopiec
Dawid, nim w królewskich
Służył u Helego.
Zaczął chodziĆ szatach,
Kazał mu potem Dawida
Strzałem z procy pokonał
Na króla namaścić.
Sprawiedliwym był
I bardzo odważnym.
Olbrzyma Goliata.
Zdobył Jerozolimę.
Wszyscy go kochali.
A on Boga tańcem
i psalmami chwalił!
SALOMON
Salomon był królem i synem Dawida.
Dzięki jego mądrości kraj w dobra opływał.
Bogu w Jerozolimie świątynię zbudował.
Urzekła królowa Saby jego piękna mowa.
Na Prawach Rękopisu
kontakt: [email protected]
For Private Circulation Only

Podobne dokumenty