pobierz rozmiar - Przekrój Lokalny

Transkrypt

pobierz rozmiar - Przekrój Lokalny
Sulęcin
9 września 2016 [email protected]
nr 9(57)/2016
www.q-dent.net
Os. Słoneczne 9c;
Tel.: 95 714 3800
GSM: 519 503 134
Poradnia czynna:
Pn.-Pt. – 8.00-21.00
Sob. 8.00-15.00
Kostrzyn nad Odrą
ul. Wędkarska 16;
Tel.: 95 729 9490
GSM: 603 997 355
Gazeta
Gazeta bezpłatna
bezpłatna
PORADNIA STOMATOLOGICZNA
REKLAMA
REKLAMA
511
511 225
225133
133
ISSN
2084-4255
ISSN 2084-4255
nr9(57)/2016
7(43)/2015
nr
9 lipca 2015
9 września 2016
www.przekrojlokalny.pl
www.przekrojlokalny.pl
GraWo-STONE Rok
Rok zał.
zał. 1986
1986
GRANIT-MARMUR
–– nie
niejesteśmy
jesteśmytak
tak
twardzi,
twardzi,jak
jak
materiał,
materiał,
zz którego
którego
robimy!
robimy!
NAGROBKI · PARAPETY · BLATY
BLATY
P RZEKRÓJ
Ostrów 47A, 69-200 Sulęcin
Sulęcin
GSM:
tel.:
601 897
897 225
225
tel.: 95 755 48 76 GSM: 601
www.grawo-stone.pl
www.grawo-stone.pl
lokalny
lokalny
SULĘCIN
KRZESZYCE
Arcydzieła wśród łazienek!
LUBNIEWICE
SŁOŃSK
TORZYM
OŚNO LUBUSKIE
w w w. s t y l c e ra m i k a . p l
ULOTEK!
KRZESZYCE
Sulęcin, Międzyrzecz,
Kostrzyn nad Odrą
LUBNIEWICE
•Do skrzynek
SŁOŃSK
pocztowych
•6TORZYM
gr. za sztukę
•Rekomendacje
OŚNO LUBUSKIE
511 225 133
SULĘCIN
KRZESZYCE
bloki komunalne
Były burmistrz
„Inka”
ma
wraca...
do
swój
plac
urzędu
iByły
pomnik
burmistrz Michał
7 radnych było za odwołaniem starosty Patryka Lewickiego,
5 przeciw,
a dwóch
się odbloków
głosu.
Gmina podpisze
umowę
na wstrzymało
budowę trzech
By
odwołać
starostę
potrzebne
było
9
głosów
popiekomunalnych. W nowych budynkach mieszkanie
rających
wniosek.
otrzyma 75
sulęcińskich rodzin.
Miesiąc
temu wnio15 września
o godzinie 10.00
sek
o
odwołanie
Pa- w Sulęcinie
w Domu Joannitów
tryka
Lewickiego
ze porozumiepodpisane zostanie
stanowiska
starosty
nie pomiędzy gminą Sulęcin,
złożyło
czterech
rada Funduszem
Municypalnym
FIZ
nych
powiatu:
Adam
AN w sprawie realizacji wspólneBasiński,
Mirosław polegającego przedsięwzięcia,
Baranowski,
Sławo- w Sulęcigo na wybudowaniu
mir
Słonik
i
Lesław
nie 3 budynków komunalnych.
Widera.
W uzasadPorozumienie
otworzy drogę do
nieniu
radni
napisali, inwestycyjpodpisania umowy
że
się na działce
nej,nienapodoba
mocy im
której
Czynne: poniedziałek
poniedziałek -- piątek
piątek 8
8 -- 16;
Czynne:
16; sobota
sobota 8
8 -- 13
13
KOLPORTAŻ
SULĘCIN
SULĘCINSULĘCIŃSKI
POWIAT
Najmłodszy
starosta
w Polsce
W Sulęcinie
powstaną
pozostanie na stanowisku
SULĘCIN
1
Do
Do negocjacji
negocjacji
cd. na s. 16
Dariusza Ejcharta
i pracownigminnej przy ul. Krótkiej
wybu- P. Lewickiego
W obronie
podczas sesji
stanęła
ków
urzędu.
Realizacja
zapisów
cd. na s. dwa
9 grupa
dowane>>zostaną
budynki
młodzieży
wielorodzinne. Z kolei na działce zawartych w porozumieniu zaznajdującej się przy ulicy Jana kłada także zagospodarowanie
Paska powstanie jeden budynek terenu wokół budynków, w tym
wielorodzinny, w którym oprócz budowę chodników i utworzenie
mieszkań mieścić się będzie rów- terenów zielonych, a w przypadnież oddział żłobkowo-przed- ku budynku przy ulicy Jana Paska
szkolny. Nawiązanie współpracy także budowę placu zabaw. Warz Funduszem Municypalnym tość inwestycji, to ok. 22,5 mln zł,
jest odpowiedzią władz samo- a jej rozpoczęcie przewidziano
rządowych na bardzo duże za- na połowę przyszłego roku.
Red.
potrzebowanie na mieszkania
komunalne wśród mieszkańców
naszej gminy. Wybudowanie
mieszkań dla 75 sulęcińskich
UWAGA
rodzin
będzie- ZMIANA
efektem ADRESU!
wielomiesięcznych starań burmistrza
DO 30 LIPCA
TANIEJ NI¯ W INTERNECIE
Deptuch
od w1 Krzeszysierpnia
28
czerwca
współpracuje
z
Urzędem
cach odbyła się uroczyMiejskim
w Sulęcinie.
Miestość
nadania
imienia
sięczne
wynagrodzenie
Danuty Siedzikówny ps.
M. Deptucha
nie„Inka”
placowiwynosi
rekreacyjspełna
1200
zł.
Umowę
no-wypoczynkowemu w
zawarto domiejscowości
końca grudcentrum
nia
tego
roku.
oraz odsłonięcia pomnikaObecny
dzielnej sanitariuszki.
radny powiato-
wy ma za rozpoczęły
zadanie codzienUroczystości
się od
nie
sprawdzać,
Zakład
mszy świętej. Po niejczy
odczytano
Usług
Komunalnych
Sp.
z o.o.
uchwałę rady gminy o nadaniu
oraz
pracownicy
publiczni
placowi imienia Danuty Siedzikówny ps. „Inka”. Pomnik od>> cd. na s. 8
słonili wójt Krzeszyc Stanisław
Peczkajtis, dyrektor Biura Edukacji
Publicznej IPN Andrzej
W numerze:
Zawistowski, poseł Józef Zych i
przewodnicząca Rady Gminy
SŁOŃSK /Elżbieta Dominiczak.
CHARTÓW
Krzeszyce
W zrealizowaniu pomnika „Inki”
Chcą postawić
Pawła
wymiernie
pomogła Fundacja
Niepodległości
z
Lublina.
Szczotko na nogiWcześniej fundacja zaangażowała się
tego dokonać
potrzebne
wByzmianę
nazwy ostatniej
w Poljestulicy
ok.Bieruta
120 tys.
zł na leczesce
na Gorzowską
w
nie w Tajlandii.
Każdy może
Rudnicy
w gminie Krzeszyce.
STR. 6
pomóc.
SULĘCIN
>> cd. na s. 6
STR. 10
Jerzy Lukoszek
– lekarz z powołania
W Sulęcinie upamiętniono
JUŻ
OTWARTA!
zasłużonego lekarza.
Sulęcin, ul. Pineckiego 1
REGION / SULĘCIN
więcej informacji na s. 19
Agencja Pośrednictwa Pracy
oferuje pracę w Holandii
Dział - ogrodnictwo (szklarnie, hale)
69-200 Sulęcin,
ul. Kupiecka 5/8
Pon.-pt. 8.00 - 16.00
tel. 95 757 71 89, kom. 534 779 977
NUMER CERTYFIKATU: 3656
95 755 41 11
600 057 964
[email protected]
UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!
Młodzi mistrzowie
wędkarstwa
DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice) STR. 19
z Sulęcina
Pon. - Sob. 8:00 - 20:00
DOSTAWA
GAZU
Niedziela
9:00 - 15:00
(Sulęcin i okolice)
95 755 39 15
- Sob.
95Pon.
755
398:00
15- 20:00
Niedziela 9:00 - 15:00
nr 9(57)/2016
2
Ogłoszenia Drobne
LOKUM Biuro
Nieruchomości
w Sulęcinie poleca
Zarządzanie WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI
– jestem na miejscu, nie
musisz szukać zarządcy
w innych miastach.
Najnowsze na sprzedaż:
• działka w Lubniewicach
• pole w Żubrowie
• działka w Miechowie
• mieszkanie w Lubniewicach
• młyn ul. Młynarska
• dom ul. Sienkiewicza
• pół domu w Smogórach
• 3 domy w Torzymiu
• mieszkanie Os. Żubrów
• dom w Miechowie
• domy szeregowe Sulęcin ul.
Młynarska
• 3 działki w Torzymiu
• 5 działek w Bielicach
• domy-Sulęcin ul.Wiejska,
Dębowa
• mieszkanie ul. Fabryczna
• 2 mieszkania ul. Dudka
• 7 działek bud. - Lubniewice
Do wynajęcia:
• boksy sprzedażne przy ul.
Kupieckiej
• domki handlowe obok
„Bajki”
• dom w Lubniewicach
• dom w Sulęcinie
• kompleks handlowy w Sulęcinie
Pozostałe oferty, zdjęcia i opisy na:
http://lokum.tcn.net.pl
Biuro Nieruchomości LOKUM
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00
[email protected]
Kolekcjoner kupi: monety,
zegarki, złoto, srebro, złom
i wyroby. Tel. 884 050 405.
Odbiór na miejscu,
dojazd gratis!
Poszukuję pracownika ochrony (dozoru) w
okolicach Sulęcina (bez
specjalnych kwalifikacji).
Mile widziane orzeczenie
o niepełnosprawności.
Konieczny własny środek
transportu.
Tel. 512 252 866
Sprzedam działkę budowlaną w Sulęcinie przy
ul. Sienkiewicza. 7 arów.
Cena do uzgodnienia.
Tel. 722 139 072
Sprzedam mieszkanie
2-pokojowe (56 m2) na
parterze w Lubniewicach
na os. Słowiańskim. Blisko
szkoła, jeziora. Mieszkanie w
b. dobrym stanie. Cena 160
tys. zł. Tel. 790 237 918
Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni ok
0,10 ha w Sulęcinie przy
ul. Okopowej. Przyłącze
prądu w trakcie realizacji.
Tel. 608 275 272
Opiekunki do Niemiec
AMBERCARE24 , wymagany j. niem. komunikatywny, do 1500 euro na
rękę, legalnie od zaraz
535 340 311 lub 533 848
005 lub 730 340 005
Ocieplanie budynków,
tel. 881 507 760
9 września 2016
minął miesiąc
„Dobra zmiana” - research
10 miesięcy minęło od powołania rządu Beaty Szydło przez
prezydenta Andrzeja Dudę.
Pamiętam jak dziś, jak podczas
kampanii obecna pani premier
prezentowała niebieską teczkę
z ustawami na pierwsze 100 dni.
Część obietnic prezentujemy
co miesiąc w specjalnej tabelce
na s. 23. Gołym okiem widać,
że na liście nadal króluje kolor
czerwony. Jeszcze gorzej jednak
po ponad roku urzędowania
wygląda w zestawieniu niespełnionych obietnic prezydent
Andrzej Duda: „Jeżeli w pierwszym roku mojej prezydentury
(…) tych dwóch zasadniczych
dla mnie, obiecanych projektów nie przygotuję i nie złożę,
to ustąpię z urzędu” – tak mówił
podczas kampanii o obniżeniu
wieku emerytalnego i podwyższeniu kwoty wolnej od podatku.
A. Duda w sprawie powrotu do
poprzedniego wieku emerytalnego złożył projekt ustawy już
w grudniu 2015 r. zakładając, że
wejdzie ona w życie już 1 stycznia 2016 roku. Dokument trafił
jednak do sejmowej zamrażarki.
Biorąc pod uwagę, że obecny
prezydent wywodzi się z PiS-u,
który ma obecnie pełnię władzy
(i obiecywał to samo), jest to
czysta kpina z Polaków.
Kolejna wspólna obietnica
prezydenta Andrzeja Dudy, jak
i Prawa i Sprawiedliwości, to
wspomniane obniżenie kwoty wolnej od podatku. Gdyby
A. Duda miał trochę honoru, to
zgodnie z tym co mówił podczas kampanii musiałby ustąpić
z urzędu, bo w tej sprawie ani
on, ani rząd palcem nawet nie
kiwnęli. „Dziś potrzebne jest
podwyższenie kwoty wolnej od
podatku. Ja już się do tego zo- Kurski. Teraz materiały emitobowiązałem. To jest ulga zwłasz- wane w TVP, to toporna i bezcza dla mniej zarabiających. Dla czelna propaganda. Nieistotne
tych, którzy dostają choćby naj- jaki jest stan rzeczy: że obietmniejszą emeryturę, te przysło- nice wyborcze są niedotrzywiowe 880 zł, to będzie ponad mane, że łamie się konstytucję
75 zł miesięcznie i to będzie re- poprzez prób marginalizowania
alna pomoc” - mówił Duda. Jak roli Trybunału Konstytucyjnego,
widać słowa poszły na wiatr. Jak że kolejne instytucje i państwodla mnie, to zwyczajnie kłamał.
we spółki są opanowywane
Było jeszcze kilka innych obiet- przez ludzi związanych z PiS. Linic prezydenta, jak m.in. repolo- czy się sam przekaz: „Próbujemy
nizacja banków, pomoc „franko- coś zmienić, ale opozycja nam
wiczom”, bezpłatne przedszkola, nie pozwala, poza tym były rząd
które jak dotąd nie doczekały się zostawił nam katastrofalny stan
realizacji. Dziwi zatem tak wyso- kasy państwa”, „Prof. Rzepliński
kie poparcie dla obecnego pre- to „politykier” i „platformers”, a
zydenta (w czerwcu br. 55 proc. sędziowie Trybunału to banda
Polaków zadowolonych z prezy- kolesi”, ”katastrofa w Smoleńdentury). Apeluję do rodaków, sku, to zamach i na pewno palby się obudzili i spojrzeli trzeźwo ce maczał w nim Tusk” – takie
na przedstawione wyżej dane.
slogany wlewa się dzisiaj do
Niespełnianie obietnic to do- głów widzów telewizji publiczmena wszystkich polityków, od nej. Powtarzane dziesiątki razy
prawa do lewa. Bardziej jednak budują główną narrację PiS-owniepokoją mnie inne działania skiej machiny rządzącej. Wyobecnej władzy. Dosadnie w tek- pisz, wymaluj obraz Dziennika
ście opublikowanym na łamach Telewizyjnego z Polski ludowej.
Gazety Wyborczej wypowiedział Może się jednak propaganda
się w tej sprawie Zbigniew Hoł- PiS-u nieco przejechać. Jej prodys: „PiS okłada Polskę bejzbo- stackość zakłada lekceważenie
lem propagandy, Kukiz tańczy inteligencji odbiorców. Ja jedmu w rytm jak pajacyk na sznur- nak wierzę, że 500 zł i grube makach, a opozycja bezradnie roz- nipulacje nie zaślepią szerszej
kłada ręce”. W Polsce ruszyła in- refleksji Polaków nad rzeczywidoktrynacja za szeroką skalę. „To stością.
co my obchodziliśmy z daleka,
uznając za nie do ruszenia, PiS
zawłaszczył bezceremonialnie”
– mówi znajoma posłanka Platformy Obywatelskiej. Dziś tego
efekty widać na każdym kroku.
Głównym narzędziem do PiS-owskiej propagandy są oczywiście media. Nie przypadkowo na
Adam Piotrowski
czele publicznej telewizji stanął
Redaktor naczelny
PiS-owski spin doktor, mistrz w
naginaniu rzeczywistości Jacek [email protected]
Wydawca: Agencja Reklamy ROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kilińskiego 9/lok. 1, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redakcja: Marcin Piotrowski, Kamila Piotrowska, Jacek Filipek, Przemysław Mielczarek, Anna Suchy
Adres redakcji: ul. Kilińskiego 9, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, [email protected]; Oferta reklamy: Ewa Kaczmarzyk tel. 511 333 514
Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 10.400 egz.; Kolportaż: Agencja Reklamy PROGRESS
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów , a także zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione
nr 9(57)/2016
9 września 2016
3
SULĘCIN
SULĘCIN
Niespodziewana wizyta
W mieście powstanie
Europejskie Centrum
Współpracy Młodzieży
Budynek Orange (dawniej Telekomunikacji) przy ul. Kilińskiego 9 w Sulęcinie odwiedził Marian Turczyński, jego budowniczy i pierwszy szef Telekomunikacji w Sulęcinie.
Marian Turczyński był dyrektorem Rejonu Telekomunikacyjnego z siedzibą w Sulęcinie
w latach 1966 – 1994. - Budowę
budynku dawnej Telekomunikacji
przy ul. Kilińskiego 9 w Sulęcinie
zatwierdzono w 1968 r. Do użytku
oddano go w 1971 r. – wspomina były dyrektor. Wraz z nowym
budynkiem uruchomiona została centrala, która obsługiwała w
tamtym czasie 600 numerów.
- W latach 80’ Sulęcin miał podłączonych najwięcej stacji telefonicznych w Polsce w przeliczeniu
na 100 mieszkańców – podkreśla
M. Turczyński, za którego kadencji stelefonizowanych zostało również 66 okolicznych wsi.
W tym czasie w budynku przy ul.
Kilińskiego 9 pracowało łącznie
ponad 100 osób zatrudnionych
tylko w Telekomunikacji!
Zanim pan Marian trafił do
Dzięki Centrum młodzi ludzie mają łatwiej odnaleźć
się na rynku pracy. To będzie druga taka placówka
w Polsce.
Sulęcina przebywał, jak żartobliwie stwierdził, na „wczasach u
wujka Stalina”, najpierw 2 lata w
Archangielsku, później 4 lata w
Uzbekistanie. W 1946 r. wrócił do
Polski. W 1955 r. ukończył Technikum Łączności w Poznaniu o
profilu komutacja i teletransmi-
sja. Po szkole skierowany został
do pracy w Stargardzie Szczecińskim. W 1958 r. przyjechał do
Sulęcina, gdzie pracował aż do
przejścia na emeryturę w 1994
r. Obecnie mieszka w Lubniewicach.
Adam Piotrowski
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży to nowa jednostka Ochotniczego Hufca Pracy. W Sulęcinie ma organizować
konferencje i spotkania międzynarodowe, ale przede wszystkim
aktywizować młodzież wchodzącą na rynek pracy. Zarówno młodzi, jak też osoby starsze, które
pozostają przez dłuższy czas
bez pracy będą mogli liczyć na
pomoc doradcy zawodowego i
przegląd aktualnych ofert pracy.
Wszystko będzie się odbywało
w ścisłej współpracy z lokalnymi
firmami i rzemieślnikami.
Centrum będzie również pro-
NAPRAWA ROWERÓW
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANNA SIENKIEWICZ
UL. PISKA 4, 69-100 SŁUBICE
„SZPRYCH”
Tel. +48 508 260 740; E-mail: [email protected]
-indywidualne wielobranżowe projekty budowlane
-adaptacje projektów gotowych,
-zmiany sposobu użytkowania, nadbudowy, rozbudowy
-inwentaryzacje, modernizacje
-projekty kolorystyki elewacji
-projekty aranżacji wnętrz
-doradztwo formalno-administracyjne
wadziło różne szkolenie zawodowe. Będzie to możliwe z wykorzystaniem nowoczesnej bazy
dydaktycznej, jaką dysponuje
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. Marek Surmacz, główny szef Ochotniczych
Hufców Pracy chce ściągać do
Sulęcina młodzież z całej Polski.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży ma być otwarte w drugiej połowie września.
Jego siedzibą będzie Dom Joannitów. Roczny koszt funkcjonowania Centrum jest szacowany
na 100 tys. zł.
Red.
tel. 601 71 55 44
email: [email protected]
www.stolpol.net.pl
Dariusz Gyża
69-200 Sulęcin
ul. Pineckiego 6
tel. 600 658 514
Doradca Klienta
Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387
ZADZWOŃ – PRZYJADĘ
i pomogę Ci wybrać
ofertę skrojoną
idealnie dla Ciebie!
tel. 885 503 977
nr 9(57)/2016
4
9 września 2016
BUDŻET OBYWATELSKI GMINY SULĘCIN
na rok 2017
Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Sulęcin,
ważny jest sport, wypoczynek, rozrywka, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo
- a zwłaszcza dzieci. Dlatego zwracam się do Was z prośbą o poparcie zadania
nr 16: „Bezpieczna droga dla dzieci i młodzieży do szkoły”. Budowa chodnika przy
ul. Dikusa Ekkela od ul. Jana Paska do szkoły to bezpieczna droga nie tylko dla dzieci
i młodzieży ale i bezpieczny przejazd samochodem dla rodziców odwożących dzieci
do szkoły i przedszkola.
Jeśli nie brałeś udziału w głosowaniu to daj szansę dla zadania nr 16. Karty do
głosowania można również odebrać, podpisać oraz zostawić w:
•
•
•
•
Sklep ODIDO - ul. Ogrodowa – Okopowa
Sklep JOKER - ul. Lipowa
Cukiernia MONIKA - Plac Czarnieckiego
Punkt LOTTO - Oś. Kopernika
Po zdrowie i urodę z firmą Molex
Jesienna aura nie zniechęciła sulęcinian do wzięcia udziału w Dniu Zdrowia
i Urody zorganizowanym już czwarty raz przez firmę Molex. Wszyscy mogli
m.in. skorzystać z badań, na które w przypadku „kasy chorych” trzeba czekać nieraz przez wiele miesięcy.
ny. Dzięki zaangażowaniu i pracy
wielu osób dziś jest to wydarzenie
na znacznie większą skalę. W tym
roku można wykonać badania
słuchu i wzroku, badanie kości,
badanie znamion skórnych oraz
badanie EKG. Do dyspozycji pań
jest dostępny mammobus. Dostępnych jest też wiele stanowisk
konsultacyjnych, m.in. trycholog
(od problemów z włosami i skórą
głowy), dietetyk, kosmetolog i makijażystka – mówi A. Jacykowska.
g
ie
c
a liś
n
Pamiętaj o najmłodszych,
/-/ Jan Adam Szymczyszyn
Radny Miejski Gminy Sulęcin
SULĘCIN
Już drugi raz w Dniu Zdrowia i
Urody mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Sulęcin,
a nie tylko pracownicy firmy
Molex. Jak podkreśla kierownik działu personalnego firmy i
jednocześnie pomysłodawczyni
imprezy Anna Jacykowska, co
roku dodawany jest jakiś nowy
element, by jeszcze bardziej
uatrakcyjnić ten szczególny
dzień. – Cztery lata temu impreza odbyła się pn. Dzień Medycz-
16
a
jn
u
s
ło
W niedzielne popołudnie nie
zabrakło też wielu atrakcji dla
najmłodszych. Dzieci mogły pomalować buźki i wziąć udział w
różnych konkurencjach. Wielka
szkoda, że części atrakcji przeszkodził padający deszcz… Na
uczestników imprezy czekały
też pokazy karate, zumby oraz
Parafialnej Akademii Piłkarskiej
„Bosko” z Sulęcina. Ich organizatorzy gorąco zachęcali widownię
do wspólnych ćwiczeń i w ogó-
le aktywności na co dzień, bo to
nam zapewni kondycję i dobre
zdrowie. Wśród wielu stanowisk
byli też policjanci z sulęcińskiej
komendy, którzy uczyli najmłodszych jak powinna wyglądać
bezpieczna droga ze szkoły do
domu oraz ratownicy medyczni pokazujący jak prawidłowo
udzielić pierwszej pomocy.
Zapytaliśmy panią Annę skąd w
ogóle wziął się pomysł na Dzień
Zdrowia i Urody: - Odbieraliśmy
sygnały od naszych pracowników,
że z dostępem do wielu badań jest
tak sobie, dlatego postanowiliśmy ściągnąć do nas specjalistów
i umożliwić sprawdzenie swojego
stanu zdrowia od ręki – mówi.
Bez wątpienia badania cieszyły się dużą popularnością – To
świetna okazja, żeby jednym
miejscu sprawdzić ogólny stan
swojego zdrowia – mówi jedna z
uczestniczek imprezy Katarzyna Początko-Włodek. Na ruch
nie narzekały jednak również
inne stoiska. Długie kolejki pań
ustawiały się do kosmetolog
Katarzyny Rajfur, która m.in.
sprawdzała stan cery pacjentek
za pomocą specjalnej kamery
kosmetyczno-dermatologicznej. – W ten sposób wykonuje się
diagnozę kosmetyczną. Na podstawie tego badania wiadomo
później jakie kremy i jakie zabiegi
dobrać – mówi K. Rajfur.
Impreza trwała od 13 do 17. Co
godzinę uczestnicy, którzy obeszli pięć podstawowych stoisk
brali udział w losowaniu nagród.
Organizatorzy już zapowiadają
jej kolejne edycje w następnych
latach.
Tekst i foto: Adam Piotrowski
Bezpłatne porady prawne
Sulęcin - każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca - tel. 511 225 133
Zapraszają: senator RP Władysław Komarnicki, poseł na Sejm RP Katarzyna Osos, prezes SML Adam Piotrowski
nr 9(57)/2016
9 września 2016
5
nr 9(57)/2016
6
SŁOŃSK / CHARTÓW
Chcą postawić Pawła Szczotko na nogi
Ponad 4500 zł na leczenie Pawła Szczotko udało się zebrać podczas kolejnej akcji
charytatywnej w Chartowie. Na uczestników pikniku czekało mnóstwo atrakcji.
Licytacja gadżetów, sprzedaż
ciast, loteria fantowa – w ten
sposób 3 września zbierano pieniądze na dalsze leczenie Pawła
Szczotko. – Nie mam pojęcia w
jaki sposób, ale na stołach pojawiło się chyba z 20 ciast i wszystkie
zostały sprzedane – mówi zaskoczony współorganizator akcji i
jednocześnie radny powiatowy
Krzysztof Skrzypnik – dochód
trafił oczywiście do puszki na
leczenie Pawła – dodaje. Dużą
popularnością cieszyły się przejażdżki na motorze SHL z 1962 r.
Każdy pasażer również dorzucał
coś do puszki. Jednym z ważniejszych punktów programu
był II Turniej Siatkówki o Puchar
Posłanki Krystyny Sibińskiej. Rywalizowało 7 epik. Zwycięzcą została drużyna TS „Wena” Kostrzyn
nad Odrą, jednak w klasyfikacji
Grand Prix (2 tury zawodów)
najlepsza okazała się drużyna
gospodarzy:
Stowarzyszenie
Sportowe Agrafka Chartów. Pieniądze za wygraną (dla zdobywców pierwszych trzech miejsc)
zawodnicy również wrzucili do
puszki. Podczas imprezy odbył
się również bieg na dystansie ok
5 km. Każdy z uczestników biegu dostał pamiątkowy medal.
Kolejną atrakcją był pokaz sulęcińskich karateków z Karolem
Buksztynowiczem na czele.
Moc atrakcji zostało również
przygotowanych dla najmłodszych. Dzieci brały udział w
grach i zabawach, przeciągały
linę i szukały „złotego pociągu”.
– Zakopaliśmy w ziemi metalową
skrzynkę z łakociami, a dzieci za
pomocą wykrywacza metalu miały za zadanie ją odnaleźć. Radość
dzieciaków, gdy odnalazły skrzynię jest nie do opisania – mówi K.
Skrzypnik.
To już druga taka akcja dla
9 września 2016
WWW.PHUROBEX.PL
Tel. 95 741 12 82
Kom. 502 633 009
FILTRY
dla MOTORYZACJI, PRZEMYSŁU I ROLNICTWA
NISKIE CENY NA FILTRY
DO MASZYN
ROLNICZYCH
nick: phurobex99
MIĘDZYRZECZ ul. Świerczewskiego 29
Pawła Szczotko. Pierwsza odbyła
się 3 lipca (wtedy udało się zebrać ok. 2 tys. zł). Akcję współorganizowała grupa „Pomagamy”
ze Słubic.
Paweł Szczotko mieszka w
Chartowie. 3 lata temu podczas
skoku do wody złamał kręgosłup
w odcinku szyjnym i uszkodził
rdzeń kręgowy. Po tym wypadku był całkowicie sparaliżowany,
jednak dzięki długiej i intensywnej rehabilitacji odzyskał czucie
w rękach. Nadal jednak od piersi w dół nie kontroluje swojego
ciała. Jakiś czas temu dowiedział
się o innowacyjnym leczeniu komórkami macierzystymi, które z
dobrymi efektami stosują lekarze z Bangkoku w Tajlandii. Nawiązał kontakt z kliniką i przesłał
dokumentację medyczną. Na jej
podstawie lekarze zakwalifikowali Pawła do leczenia. – Taka
operacja daje mi szansę na poprawę czucia, poprawę perystaltyki jelit i ogólne wzmocnienie
organizmu. Dzięki niej efekty kolejnych ćwiczeń mogą być coraz
lepsze – mówi Paweł – teraz czuję
w myślach, że podnoszę nogę, ale
ona nie chce się ruszyć – dodaje.
Operacja razem z przelotem do
Tajlandii kosztuje ok. 30 tys. dolarów (ok. 120 tys. zł). Jak dotąd
Pawłowi udało się zebrać ok. 20
tys. zł. Działania jednak nabierają
tempa.
Każdy może pomóc
Paweł Szczotko jest podopiecznym Fundacji „Ad Rem” z
Gorzowa Wlkp. Na konto Fundacji: 41 8363 0004 0010 7578
2000 0003 można wpłacać datki z dopiskiem w tytule „Paweł
Szczotko”. Na rzecz Pawła prowadzona jest również zbiórka
plastikowych nakrętek. Akcję
prowadzą szkoły i przedszkola w
gminach Słońsk i Sulęcin (SP im.
Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie, SP im. Żołnierza Polskiego
w Wędrzynie i oba przedszkola
w Sulęcinie). Na 26 listopada
zaplanowany jest Andrzejkowy
Bal Charytatywny w Słońsku. Już
teraz za pomocą serwisu allegro
oraz podczas balu można licytować różne gadżety, z których
dochód również będzie przeznaczony na leczenie Pawła.
Akcję jak dotąd wsparło wiele osób dobrego serca i wiele
wspaniałych firm za co Paweł gorąco dziękuje.
Adam Piotrowski
BEZPŁATNE
OGŁOSZENIA
DROBNE
Brawa dla
Zuzi
i
Kacpra
KUPON NA OGŁOSZENIE
Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie
prowadzące działalności gospodarczej
!!
Ogłoszenie drobne może zamierać maksymalnie 20 słów łącznie z ceną, numerem telefonu itp.
!
N
O
TREŚĆ OGŁOSZENIA (drukowanymi literami): ..........................................................................................
ÓR
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO....................................................... ADRES ....................................................................
.......................................................................................NR TELEFONU........................................................
1. Wypełniony kupon należy przesłać na adres redackji: Ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin lub
zeskanowany na adres e-mail: [email protected]
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub wstrzymania jego publikacji
3. Warunkiem publikacji ogłoszenia jest podanie danych osobowych ogłoszeniodawcy. Dane te
będą przetwarzane przez wydawcę wyłącznie dla potrzeb realizacji zlecenia.
(wjazd do Sulęcina)
D
Y
UŻ
W
YB
OP
nr 9(57)/2016
9 września 2016
7
SULĘCIN
Miłośnicy dwóch kółek
przybywajcie do Sulęcina
„U Beaty”
Wszystko do ŚLUBU, CHRztU, koMUNII I PoGRzEBU
• Dekoracje sal weselnych, kościoła, pleneru, auta
• Zaproszenia, bukiety, kosze dla rodziców, wizytówki itp.
• Wypożyczamy elementy dekoracyjne oraz pokrowce na krzesła
• Moda dla gości weselnych (sukienki, garsonki)
• Wszystkie akcesoria do chrztu i komunii
• Wieńce pogrzebowe - żywe i sztuczne
Sulęcin
ul. Pineckiego 12
pon-piątek 9.00 - 18.00
sobota 9.00 - 14.00
W dniach 23-25
września 2016 r. w
Sulęcinie już po raz
22. odbędzie się
M iędz ynarodow y
Zjazd
Cyklistów.
Organizatorzy, jak
co roku, przygotowali szereg atrakcji
dla miłośników jazdy na dwóch kółkach.
Oprócz urokliwych tras rowerowych, dostosowanych do osób w różnym wieku i
o różnym stopniu sprawności, na rowe-
rzystów czekają także wyścigi i turnieje
rowerowe, spotkania integracyjne, piknik
na Uroczysku Lubniewsko oraz loteria z
atrakcyjnymi nagrodami. Uroczysta inauguracja Zjazdu Cyklistów odbędzie się
24 września o godzinie 10.00 na Placu
Czarnieckiego w Sulęcinie. Szczegółowy
program Zjazdu oraz inne praktyczne informacje dotyczące uczestnictwa w sulęcińskim święcie cyklistów znajdą Państwo
na stronie internetowej www.sulecin.pl
Serdecznie zapraszamy!!!
UM Sulęcin
POWIAT SULĘCIŃSKI
Nowy / stary dyrektor
Grażyna Sobieraj pozostanie na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół
Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. Starej /
nowej dyrektor przedłużono umowę na kolejną kadencję.
- To efekt odnoszonych przez panią dyrektor
wielu sukcesów w zarządzaniu szkołą, dbanie o jej rozwój zarówno w sferze edukacji
jak i infrastruktury - podkreślał, podczas
uroczystości inauguracji roku szkolnego 2016/2017, starosta sulęciński Adam
Basiński. Do gratulacji i życzeń dalszej
owocnej pracy dołączyli Tomasz Prozorowicz, wicestarosta sulęciński, Tadeusz
Dąbroś, przewodniczący Rady Powiatu
Sulęcińskiego, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz
uczniowie.
Karina Rogowska
nr 9(57)/2016
8
Były burmistrz wraca do urzędu
POWIAT SULĘCIŃSKI
„Nic nie może przecież wiecznie trwać”
Słowa piosenki Anny Jantar przywołane przez dyrektora szkoły Grażynę Sobieraj
podczas uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Licealnych
i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, uzmysłowiły, że zakończył się beztroski czas wakacji.
Pani dyrektor gorąco
przywitała
przybyłych
gości, grono pedagogiczne oraz uczniów, w
szczególności pierwszoklasistów, podkreślając,
że spośród wielu szkół
naszego regionu wybrali
właśnie naszą. Zapewniła,
że dokonali właściwego
wyboru, bo jest to szkoła
wyjątkowa, dynamiczna,
nowoczesna, „młoda duchem”, której progi opuściły już
tysiące wykształconych uczniów,
co zawdzięcza niepowtarzalnej atmosferze, osiągnięciom
uczniów i nauczycieli.
W tym szczególnym w szkolnym kalendarzu dniu, mieliśmy
okazję gościć władze samorządowe w osobach: starosty sulęcińskiego Adama Basińskiego,
wicestarosty Tomasza Prozorowicza oraz przewodniczącego Rady Powiatu Sulęcińskiego
Tadeusza Dąbrosia.. Radę Rodziców reprezentowała Anna
9 września 2016
Urbaniak.
A. Basiński, zwracając się do
młodzieży, życzył jej wielu edukacyjnych sukcesów, a o te na
pewno łatwiej w nowoczesnej
i zmodernizowanej szkole. Zapewnił, że dzieło jej dalszej rozbudowy będzie kontynuowane.
Najzdolniejszym
uczniom
wręczono Stypendia Starosty
Sulęcińskiego. Otrzymali je: Katarzyna Cieciura, Kinga Pyzio, Izabela Pawlus, Patrycja
Gontowicz, Klaudia Gredka,
Natasza Kiewro, Julia Barto-
szek, Kacper Rudziński,
Denis Sierka, Aneta Hanebauer, Przemysław
Frontczak i Dawid Sroka. Podczas uroczystości
wręczone zostały akty
nadania nowych stopni
awansu
zawodowego.
Z rąk dyrektora szkoły i
starosty otrzymali je nauczyciele: Joanna Piotrowska,
Magdalena
Rajman, Radosław Wójtowicz i Tomasz Ignatowicz.
Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie przed sztandarem szkoły z 70 - letnią tradycją,
zapewniając, że będą godnie reprezentować naszą szkołę, cenić
wartości, postępować zgodnie z
zasadami i w pełni korzystać ze
zdobytej wiedzy, która, jak podkreśliła pani dyrektor, nie musi
być tylko obowiązkiem lecz pasją i sposobem na życie.
Karina Rogowska
Katarzyna Błońska
<< cd. ze s. 1
w prawidłowy sposób utrzymują porządek na terenie
gminy. Oprócz tego ma zgłaszać potrzeby remontowe
w chodnikach i drogach, awarie
na placach zabaw i w parkach
oraz awarie ulicznego oświetlenia. Do zadań byłego burmistrza należy również zgłaszanie
aktów wandalizmu na terenie
gminy.
- Uznałem, że potencjał, jaki
posiada były burmistrz i wicestarosta pan Michał Deptuch
powinien zostać wykorzystany
do tego typu działań – podkreśla
burmistrz Dariusz Ejchart.
Innego zdania jest jeden z
miejskich rajców i przypadkowo zaczepiony mieszkaniec
Sulęcina: - Zlecanie tego typu
obowiązków byłemu burmistrzowi i wicestaroście Deptuchowi
to delikatnie mówiąc nieporozumienie, a trochę mocniej, to skandal. Codziennie burmistrz Ejchart
lub jego pracownicy otrzymują
zgłoszenia od mieszkańców, sołtysów, czy radnych o potrzebie
zaprowadzenia porządku, załatania przysłowiowych dziur w
drogach gminnych lub wycięcia
Michał Deptuch
drzew, zagrażających bezpieczeństwu. Aż nie chce się wierzyć,
że to suwerenna decyzja obecnego burmistrza. – uważa radny
Adam Miglujewicz - Takie działanie to zwykłe marnotrawstwo
środków publicznych i spotka
się z mojej strony z wnioskiem o
obniżenie wynagrodzenia burmistrza Ejcharta o kwotę, którą zapisano w umowie, czyli ok. 1200
złotych netto – dodaje. – Porządek w mieście musi ktoś kontrolować, ale czy to już nie ma osób
młodych, bez pracy, żeby zatrudniać emeryta i to jeszcze z dietą
radnego? – pyta zaczepiona
przez nas na ulicy Sulęcina pani
Barbara.
Adam Piotrowski
Firma PORT 2000 zajmująca się sprzedażą paliw z wykorzystaniem własnej karty
flotowej oraz dostawami auto-cysternami do zbiorników klientów (naszymi klientami
są m.in. firmy transportowe) poszukuje osoby na stanowisko
Kierowca Cysterny ADR
Miejsce pracy: Mostki koło Świebodzina
Opis zadań:
•
•
•
przewóz i dystrybucja paliw
praca na terenie województwa lubuskiego i ościennych
możliwe wyjazdy za granicę zachodnią
•
•
•
•
•
•
•
Wymagania stawiane kandydatom:
prawo jazdy C + E oraz elektroniczna karta kierowcy
aktualne uprawnienia ADR (przewozy w cysternach)
uprawnienia TDT do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
udokumentowane doświadczenie na podobnym stanowisku
samodzielność, dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych prac
świadectwo kwalifikacji zawodowej
aktualne orzeczenie lekarskie i aktualne badania psychologiczne
•
•
•
•
•
Oferujemy:
stałą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
konkurencyjne wynagrodzenie
nowoczesną flotę pojazdów
pracę mieszczącą się w normach czasowych z codziennymi powrotami do
domu
Prosimy o przesłanie CV na adres: [email protected]
Tel kontaktowy: 505 442 268. W CV prosimy dopisać klauzulę: Wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Port 2000 Sp. z o.o.
z siedzibą w Zielonej Górze zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1652)
Firma Könecke jest cześcią grupy „zur Mühlen Gruppe” –
największego w Niemczech producenta wędlin. Oddział w Słubicach
jest wiodącym producentem wędlin dojrzewających. Obecnie zatrudni
do pracy na stanowisku:
Pracownik produkcji
Miejsce pracy: Słubice
Opis stanowiska:
•
•
Obsługę maszyny pakującej
Pakowanie produktów gotowych do kartonów
Wymagania:
• wykształcenie min. podstawowe,
• mile widziane badania sanitarno-epidemiologiczne
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny
95 7592970, 509 355 244, 509 355 090
nr 9(57)/2016
9 września 2016
9
SULĘCIN
Narodowe czytanie w Sulęcinie
3 września w całej Polsce odbyła się VI edycja narodowego czytania. Sulęcin również
włączył się do tej inicjatywy, która ma zachęcić Polaków do czytania książek.
Akcję pod patronatem honorowym pary prezydenckiej - Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy, zorganizował Sulęciński
Ośrodek Kultury oraz Biblioteka
Publiczna w Sulęcinie. Na tegorocznym narodowym czytaniu
królowała powieść „Quo vadis”
Henryka Sienkiewicza, która
niewątpliwie jest wspaniałym
klasycznym dziełem polskiej
literatury. W czytaniu wzięli
udział: dyrektor naszego liceum
- Aleksandra Jasicka wraz z
uczniami i nauczycielami, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie Danuta Malinowska oraz
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sulęcina Jan Szymczyszyn. Był to czas przyjemności,
refleksji, spędzony z radością w
kontakcie z tak wielką literaturą.
Dodatkową atrakcją dla każdego uczestnika, posiadającego
własny egzemplarz powieści,
była możliwość jej pamiątkowego opieczętowania. Właśnie taki
nowy, opieczętowany egzemplarz lektury, przekazała pani
dyrektor Jasicka, jako pamiątkę
z naszego wspólnego czytania,
do biblioteki szkolnej. Jest nam
niezmiernie miło, że mogliśmy
wziąć udział w tak pięknym wydarzeniu, w którym z przyjemnością będziemy uczestniczyć
za rok – literatura inspiruje na
lata.
PODŁĄCZ SIĘ POD
SUPERSZYBKI INTERNET
I PŁAĆ MNIEJ ZA RACHUNKI!
Tel. 511 225 133
Sulęcin, ul. Kilińskiego 9, pok 1
Kasy fiskalne • Kserokopiarki • Komputery
sprzedaż i serwis
DREWNO KOMINKOWE
P.P.P.H.U. HOLZMAR
Ośno Lubuskie, tel. 697 072 791
Agata Zielińska
Klasa III b
Słubice, Plac Bohaterów 15
95 758 8508, 95 758 8509
www.m-tech.sklep.pl
www.m-tech.sklep.pl
- Drewno kominkowe pozyskiwane tylko i wyłącznie z Lasów Państwowych o prawidłowej gospodarce;
- Drewno kominkowe bukowe, akacjowe, brzozowe, grabowe,
sosnowe;
- Drewno kominkowe w szczapach o dł. 33 cm, 50 zm, 100 cm;
- Na życzenie klienta możliwość ułożenia drewna na posesji klienta;
Dysponujemy własnym transportem jednorazowo do 6 m
- Miarą sprzedawanego drewna jest metr drzewa ułożonego na
samochodzie, a nie narzuconego, którego po ułożeniu jest ok. 30%
mniej
nr 9(57)/2016
10
9 września 2016
SULĘCIN
Jerzy Lukoszek – lekarz z powołania
W Sulęcinie bardziej znany pod nazwiskiem Łukoszek. Z miastem związany był od
1961, gdy objął stanowisko ordynatora oddziału położniczo-ginekologicznego
Szpitala Powiatowego. Za zasługi dla Sulęcina został godnie upamiętniony.
Inicjatorem nazwania ulicy dr
Jerzego Lukoszka był sulęcinianin
Maciej Barden. Dodatkowo burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart
postanowił, by na fasadzie budynku przy Placu Mickiewicza 1,
gdzie mieszkał lekarz zawiesić tablicę upamiętniającą jego zasługi.
– Sulęcin musi pamiętać o naszych
bohaterach czasu pokoju, którzy
swoim zaangażowaniem przyczynili się do jego rozwoju i wnieśli w
jego istnienie wiele inicjatyw, które
do dzisiaj służą naszemu społeczeństwu – powiedział podczas
odsłonięcia tablicy D. Ejchart.
Uroczystość w dniu 29 sierpnia rozpoczęła się na cmentarzu w Sulęcinie, gdzie na grobie
śp. Jerzego Lukoszka rodzina w
osobach m.in. wdowy po doktorze – Lidii Lukoszek i syna Andrzeja Lukoszka, władze miasta,
mieszkańcy i pracownicy szpitala złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Następnie po odsłonięciu tablicy
pamiątkowej uczestnicy uroczystości udali się w okolice ul. Młynarskiej, gdzie przecięto wstęgę
otwierając oficjalnie ul. Jerzego
Lukoszka. Na koniec w Sali wystaw Sulęcińskiego Ośrodka Kultury została otwarta wystawa
fotografii poświęcona doktorowi
Lukoszkowi.
Tak postać doktora Jerzego
Lukoszka wspomina Maciej Barden: „Urodził się w rodzinie robotniczej w miejscowości Czernica
na Śląsku. W 1955 roku po ukoń-
czeniu Śląskiej Akademii Medycznej w Rokitnicy Bytomskiej
otrzymał dyplom ukończenia studiów i tytuł lekarza. W roku 1961
wygrał konkurs na ordynatora
oddziału położniczo – ginekologicznego w Szpitalu Powiatowym
w Sulęcinie. W marcu 1966 roku
uzyskał pierwszy stopień w zakresie położnictwa i ginekologii.
1 października 1966 roku został
powołany na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Sulęcinie, sprawując jednocześnie
funkcję ordynatora oddziału położniczo – ginekologicznego oraz
kierownika pogotowia ratunkowego. Funkcję dyrektora szpitala
pełnił przez 23 lata. W kwietniu
1969 roku uzyskał drugi stopień
w zakresie położnictwa i ginekologii oraz tytuł specjalisty organizacji i ochrony zdrowia.
W 1975 roku Prezes Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych powołał pana Jerzego Lukoszka na stanowisko inspektora orzecznictwa
inwalidzkiego na teren działania
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Sulęcinie. W 1963 roku z
inicjatywy pana Lukoszka Szpital
Powiatowy w Sulęcinie otrzymał
imię dr Henryka Jordana. Także
dzięki jego osobistemu zaangażowaniu do sulęcińskiego szpitala dobudowano nowy pawilon
przyszpitalny. Jego budowę zakończono w 1986 roku.
W nowym pawilonie zlokalizowano: izbę przyjęć, oddział
intensywnej opieki medycznej,
oddział wewnętrzny, noworodkowy i dziecięcy, a także oddział
położniczo – ginekologiczny, chirurgii ogólnej oraz laboratorium.
Doktor Jerzy Lukoszek zapewnił
nowemu szpitalowi podstawowy
sprzęt medyczny i sprzęt specjalistyczny, jak również ultrasonograf
i pierwszy w województwie laparoskop.
Jerzy Lukoszek był również jednym z inicjatorów budowy nowego żłobka na Osiedlu Kopernika.
Placówka ta została otwarta 20
lipca 1985 roku.
Z myślą o pracownikach służby
zdrowia dr Lukoszek doprowadził
do remontu budynku mieszczącego się przy obecnej ulicy Poznańskiej, w którym powstał hotel dla
pielęgniarek. Z jego inicjatywy
wybudowano także internat dla
pielęgniarek, mieszczący się przy
ulicy Żwirki i Wigury.
Wspólnie z Leonem Szczepańskim, ówczesnym dyrektorem
Maciej Barden przy grobie śp. Jerzego Lukoszka
Otwarcie ul. Jerzego Lukoszka w Sulęcinie
Zespołu Szkół Zawodowych w
Sulęcinie, podjął starania o utworzenie Liceum Medycznego i Medycznego Studium Zawodowego,
działającego przy ZSzLiZ. Placówka ta rozpoczęła działalność 1
września 1987 roku.
Doktor Jerzy Lukoszek nigdy
nie stronił od ludzi. Był wszędzie
tam, gdzie był potrzebny. Pełnił
funkcję prezesa, lekarza i jednocześnie kibica Klubu Sportowego „Stal” Sulęcin, członka PCK, a
przede wszystkim niósł pomoc
chorym i potrzebującym.
Za swoje osiągnięcia, wielokrotnie był nagradzany dyplomami, medalami i odznaczeniami
państwowymi i resortowymi:
W 2005 roku Uchwałą Rady
Miejskiej w Sulęcinie pośmiertnie nadano Jerzemu Łukoszkowi
medal „Zasłużony dla Ziemi Sulęcińskiej”. Z kolei 30 listopada 2015
roku Rada Miejska w Sulęcinie
podjęła uchwałę w sprawie nadania nowo powstałej ulicy imienia
Jerzego Lukoszka”.
Red.
nr 9(57)/2016
9 września 2016
11
SULĘCIN
Dożynki Gminne w Wielowsi
Tegoroczne Święto Plonów
po raz pierwszy w historii naszej gminy odbyło się na terenie
jednego z sulęcińskich sołectw.
Gospodarzem Dożynek Gminnych była gościnna miejscowość
Wielowieś. Dożynki tradycyjnie
rozpoczęły się Mszą św., która została odprawiona w intencji rolników. Księża odprawiający mszę
dożynkową: ksiądz proboszcz
Parafii w Sieniawie Grzegorz Janusz oraz ksiądz proboszcz Parafii w Sulęcinie Piotr Mazurek
poświęcili wieńce przygotowane
przez mieszkańców sołectw oraz
pobłogosławili tegoroczne zbiory. Następnie korowód dożynkowy, prowadzony przez zespół
ludowy Obrzanie ze Skwierzyny
oraz gospodarzy Święta Plonów:
Burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta, a także starostów Dożynek państwa Anitę i Zbigniewa
Polechajło wyruszył na pobliski plac rekreacyjno-sportowy,
gdzie odbywała się dalsza część
uroczystości. W korowodzie szli
również zaproszeni goście oraz
mieszkańcy sołectw niosący własnoręcznie wykonane wieńce
dożynkowe.
W ramach programu tegorocznego Święta Plonów przygotowano szereg atrakcji dla dzieci
oraz koncerty i konkurencje
sprawnościowe dla osób w każdym wieku. Każdy z uczestników
Dożynek mógł także spróbować tradycyjnych potraw przygotowanych przez mieszkanki
sołectw: Wielowieś, Drogomin i
Grochowo, a także wziąć udział
w konkursach oraz pokazach
przygotowanych przez firmę
Orange Polska.
Do tradycji obchodów Święta Plonów należą również kon-
kursy, w których swoje plony
oraz umiejętności mogli zaprezentować zarówno mieszkańcy
sołectw, jak i członkowie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Także w tym roku komisja
konkursowa oceniała wieńce
zgłoszone do konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy
oraz stoiska przygotowane w ramach konkursu na najładniejsze
stoisko sołeckie. Reprezentacje
sołectw: Długoszyn, Grochowo,
Rychlik, Trzebów, Trzemeszno
Lubuskie, Wielowieś i Zarzyń
stanęły także w szranki w meczu
”żywych piłkarzyków”.
Spośród 14 wieńców zgłoszonych do konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy I miejsce zajął wieniec przygotowany
przez Sołectwo Ostrów, II miejsce
wieniec wykonany przez mieszkańców Sołectwa Żubrów, a III
miejsce wieniec z Sołectwa Drogomin. Pozostałe wieńce otrzymały równorzędne wyróżnienia.
Z kolei w ramach konkursu na
najładniejsze stoisko wiejskie komisja konkursowa najwyżej oceniła stoisko przygotowane przez
Sołectwo Drogomin. II miejsce
przyznano Sołectwu Grochowo,
a III Sołectwu Wielowieś. W konkurencji sprawnościowej najlepsza okazała się drużyna Sołectwa
Długoszyn. Kolejne miejsca zajęły reprezentacje miejscowości:
Rychlik, Trzebów, Zarzyń, Trzemeszno Lubuskie, Wielowieś
oraz Grochowo.
W części artystycznej Dożynek
zaprezentowali się soliści Studia
Piosenki, Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, solista Maciek Barden, zespół ludowy „Obrzanie”
ze Skwierzyny, Orkiestra Dęta
Ochotniczej Straży Pożarnej z
Grochowa oraz zespoły „Orange
Band” i „The Doctors”. Gwiazdą
wieczoru był zespół „Impuls”.
Święto plonów zakończyła zabawa ludowa „pod chmurką”.
UM Sulęcin
nr 9(57)/2016
12
9 września 2016
POWIAT SULĘCIŃSKI
KRAJ / REGION
Zaczynamy nowy
rok szkolny
Bądź na bieżąco z pracą Senatu!
1 września to tradycyjnie dzień
powrotu uczniów do szkoły po
dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej. W Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie uroczystego otwarcia nowego roku szkolnego 2016/2017
dokonała dyrektor Ośrodka Danuta Malinowska, która powitała
wszystkich uczniów, kadrę pedagogiczną oraz przybyłych gości.
Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego była tym
milsza, iż zbiegła się z faktem
wręczenia przez wicestarostę
Sulęcińskiego Tomasza Prozorowicza Stypendium Starosty
Sulęcińskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury na
rok szkolny 2016/2017 następującym uczniom: Krzysztofowi
Wołyńcowi, Konradowi Janowi
Kowalczykowi oraz Jakubowi
Białkowi.
Życzymy wszystkim, aby ten
nowy rok szkolny był jeszcze lepszy i ciekawszy niż poprzedni.
SOSW Sulęcin
Senator RP Władysław Komarnicki zachęca do odwiedzenia swojej strony internetowej www.senatorkomarnicki.pl. Na niej znaleźć można wszystkie informacje
dotyczące pracy senatora w wyższej izbie parlamentu oraz w terenie.
Senator Władysław Komarnicki zasiada w dwóch stałych
komisjach: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz
Nauki, Edukacji i Sportu. – Wybór nie był trudny – mówi senator – wynika z racji mojego
zawodowego życiorysu i doświadczenia. Jestem przekonany,
że w tych komisjach na coś się
jeszcze przydam – podkreśla.
Dodatkowo senator bierze udział w pracach trzech zespołów
parlamentarnych: Parlamentarnego Zespołu ds. Ameryki
Środkowej i Karaibów, Lubuskiego Zespołu Parlamentarnego i Parlamentarnego Zespołu
ds. Energetyki.
Na stronie internetowej senatora znaleźć można projekty
ustaw, które aktualnie proceduje Senat. W razie potrzeby
kontaktu z biurem senatora
znajdziemy tam również pełne
dane adresowe.
Red.
ZDROWIE NASZYCH POCIECH
GOTUJ Z PRZEKROJEM
Pij mleko, jedz jogurty Pomidory zapiekane
i… korzystaj ze słońca!
Choć dzieci karmione piersią lepiej
się rozwijają, mleko matki nie dostarcza
wszystkich ważnych składników w odpowiedniej ilości.
Owszem, jest to pokarm najlepszy
dla noworodków i niemowląt, lecz nie
pokrywa on zapotrzebowania na witaminę D. A pełni ona ważną rolę w prawidłowym rozwoju człowieka. Stymuluje
wchłanianie fosforu i wapnia. To ważne,
bo wapń jest głównym budulcem kości
i zębów. Fosfor z kolei to składnik naszego DNA, błon komórkowych i tkanek
miękkich. To dzięki niemu dobrze funkcjonują serce, nerki czy mięśnie. Witamina D jest produkowana przez organizm
dzięki słońcu. To ono wytwarza w nas witaminę D z cholesterolu gromadzonego
pod skórą. W naszej strefie klimatycznej,
gdzie czasami przez wiele dni brakuje
słońca, czasami jest z tym problem. Dlatego każde niemowlę powinno przyjmować preparaty z witaminą D. W ekstremalnych przypadkach jej brak może
doprowadzić do rozmiękczenia kości,
które powoduje złamania i skrzywienia
układu kostnego. Nie możemy jednak
przesadzać z jej nadmiarem. Objawami
przedawkowania witaminy D są: bie-
gunka, bóle głowy, napięcie mięśniowe,
powiększenie wątroby czy nadpobudliwość. Aby dostarczyć dziecku witaminę
D, same krople nie wystarczą. Witamina
ta rozpuszcza się w tłuszczach, dlatego
powinna być podawana np. razem z
mlekiem. Jeśli karmimy dziecko piersią i
nie podajemy mu żadnych innych napojów, można podać preparat bezpośrednio przed karmieniem. Z kolei w przypadku starszych dzieci zadbajmy o to,
by jadły dużo przetworów mlecznych
(jogurty, sery). I oczywiście piły mleko. A
jeśli karmimy dziecko mlekiem w proszku, powiedzmy o tym lekarzowi. Wiele z
tych mieszanek zawiera już witaminę D,
więc jej dodatkowe podawanie nie będzie konieczne.
Lek. med.
Łukasz Piotrowski
Wrzesień przywitał nas pogodą iście
letnią. Właściwie w wakacyjnym lipcu zdarzyło się zaledwie kilka tak ładnych dni, jak
teraz. Zamiast iść do pracy, czy do szkoły
chciałoby się poleżeć nad jeziorem i nigdzie się nie spieszyć. Niestety, obowiązki wzywają, a czas nieubłagalnie płynie,
a żółknące na drzewach liście bezlitośnie
przypominają nam o zbliżającej się wielkimi krokami jesieni.
Jednak jest to też czas, kiedy nasza opalenizna jeszcze nie zblakła, a wakacyjne
przygody wciąż są żywe.
Ja, jak zawsze z wakacji oprócz słońca i
„naładowanych baterii” przywożę ze sobą
bagaż pełen przygód, zwłaszcza tych kulinarnych.
Tak samo w tym roku, kiedy z całą rodzinką wybraliśmy się do Bułgarii.
Kuchnia bułgarska jest dla mnie osobiście zbyt mało wyrazista, aczkolwiek były
potrawy, które urzekły mnie swoją prostotą i lekkością, dlatego postanowiłam w
tym numerze przedstawić Państwu przepis na cudowne, pachnące
słońcem pomidory.
POMIDORY ZAPIEKANE
SKŁADNIKI:
-6 pomidorów średniej wielkości
-torebka ryżu
-pół puszki groszku konserwowego
-dobry ser typu feta
-przyprawy: sól, pieprz, CZUBRICA ZIELONA (czubrica jest typową bułgarską
przyprawą, do kupienia w Sulęcinie w
sklepie U Babci Jagi)
Ryż gotujemy zgodnie z przepisem na
opakowaniu. Pomidory myjemy, przekrawamy na pół i wydrążamy środek. Miąższ
dodajemy razem z odcedzonym groszkiem do ugotowanego ryżu. Dodajemy
przyprawy: sól, pieprz i czubricę, możemy dodać troszkę kurkumy, i mieszamy.
Ryżem nadziewamy połówki pomidorów, posypujemy pokruszonym serem i
czubricą. Całość wstawiamy do piekarnika
nagrzanego do ok.180 stopni i pieczemy
ok.20 min.
Danie smakuje doskonale z rakiją podaną z kawałkami pieczywa moczonego w
miodzie i obsypanego czerwoną czubricą.
Życzę SMACZNEGO
i NA ZDROWIE!!! :)
Kamila Piotrowska
nr 9(57)/2016
9 września 2016
13
nr 9(57)/2016
14
9 września 2016
SULĘCIN
POWIAT SULĘCIŃSKI
„Twoje życie staje się lepszym tylko wtedy, W Sulęcinie uczczono rocznicę
wybuchu wojny
kiedy Ty stajesz się lepszym…”
Tymi słowami rozpoczął się apel z okazji inauguracji nowego roku szkolnego
2016/2017 w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Sulęcinie.
Życzenia dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców skierowali w
swoich przemówieniach:
dyrektor – Aleksandra Jasicka, p. wicestarosta – Tomasz
Prozorowicz oraz przewodniczący Rady Powiatu – Tadeusz
Dąbroś.
Podczas apelu powitano w
murach liceum uczniów klas
pierwszych, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Przyrzekali,
że w czasie swojej nauki będą
m. in. dbać o honor i dobre
imię szkoły, sumiennie spełniać powinności uczniowskie
oraz kształtować swój charakter. Uczniowie, którzy uzyskali
największą liczbę punktów w
trakcie postępowania rekrutacyjnego otrzymali z rąk dyrektor, legitymacje szkolne. Natomiast tym, którzy przejawiają
pasję sportową i ważny jest dla
nich rozwój umiejętności sportowych, wręczono koszulki do
zadań specjalnych. To miły gest
ze strony prezesa STS Olimpia,
Stanisława Szablewskiego.
Na apelu wyróżniono także
uczniów, którzy dzięki swemu
zaangażowaniu w zdobywanie
wiedzy i umiejętności otrzymali
nagrodę w postaci Stypendium
Starosty Sulęcińkiego na rok
szkolny 2016/2017, są to: Natalia Janicka, Celina Ciecierska,
Dominika Senyszyn, Małgorzata Pawlus, Aleksandra Roguz, Katarzyna Łysakowska,
Maciej Tracz oraz Sara Fahim.
Gratulujemy!
Czas wakacji to także okres, w
którym dotarły do szkoły dwie
ważne wiadomości o zdobytych
laurach w konkursach literackich. W zorganizowanym przez
pracownię Mitopoetyki i Filozofii Literatury Uniwersytetu Zielonogórskiego „Strach, który nie
straszy” – tytuł laureata zdobyło
5 uczennic I LO w Sulęcinie: Iwona Babirowska (kl. II a), Celina
Ciecierska (kl. II a), Patrycja Goworek (kl. II a), Joanna Lubecka
(kl. II a) oraz Karolina Rydygier
(kl. III c). Na apelu dziewczęta
otrzymały dyplomy oraz publikacje książkowe z pracami konkursowymi.
Laureatką V Ogólnopolskiego
Konkursu Historyczno – Literackiego „Polskie Więźniarki w
Ravensbruck” została Natalia
Janicka. Panią dyrektor, laureatkę oraz opiekunkę – Iwonę
Grzegorek zaproszono na uroczystość podsumowującą konkurs do Krakowa.
Nowy rok szkolny to czas nowych wyzwań, to również sposobność ku temu, aby kreować
nowe role życiowe, które kształtujemy każdego dnia. ‚”W życiu
ważne są tylko chwile …” - można było usłyszeć w końcowej
części apelu. Tak, to prawda, ale
to my mamy na nie wpływ ucząc
się, pracując i zdobywając wiedzę oraz doświadczenie..
Myśl przewodnią przyświecającą uroczystości i tym samym
będącą mottem rozpoczętego
już roku szkolnego 2016/2017,
skierowano
do
wszystkich
uczestników życia szkolnego.
Praca nad własnym systemem
wartości, który sprzyja rozwojowi jest tematem pracy wychowawców, nauczycieli i specjalistów z różnych dziedzin. Stąd
zaraz po rozpoczęciu kolejnego
roku szkolnego, społeczność
uczniowska wraz z p. dyrektor
oraz nauczycielami, uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej rocznicę wybuchu II Wojny
Światowej pod pomnikiem na
ul. Park Bankowy w Sulęcinie.
Przemówienie burmistrza Sulęcina, obecność władz Gminy
oraz Powiatu i przede wszystkim
Związku Kombatantów i Koła
Sybiraków, złożone kwiaty i oddany hołd tym, którzy walczyli
o wolną Polskę umacnia w Nas
– Polakach poczucie tożsamości
narodowej.
Życzymy Uczniom, Nauczycielom, Dyrekcji oraz tym, którzy
współuczestniczą
w kreowaniu życia I Liceum
Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Sulęcinie, by zgodnie
z naszym hasłem mieli poczucie
ciągłego stawania się lepszym,
w wielu aspektach swojego życia.
Katarzyna Cyranowska
Monika Pilecka
1 września pod pomnikiem w parku obok Gimnazjum
odbyły się uroczystości związane upamiętniające wybuchu II wojny światowej przed 77 laty.
- Podobne uroczystości obchodziliśmy tysiące razy, i będziemy
nadal obchodzić po to, by uczcić
ofiary II wojny światowej i żeby
utrwalić jedno bardzo ważne hasło: „nigdy więcej wojny” – podkreślał podczas przemówienia
burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart.
Wieńce pod pomnikiem złożyły m.in. delegacje władz gminy,
powiatu, wojska, policji, kombatantów, sybiraków i sulęcińskich
szkół.
(Red.)
SULĘCIN Budżet Obywatelski
Głosowanie do 30 września
Już tylko do 30 września pozostał czas na głosowanie w
Budżecie Obywatelskim Gminy Sulęcin na 2017 r. Na liście można wybrać tylko jedno spośród 21 zadań.
Karty do głosowania wraz z listą pomysłów są dostępne w w
Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej gminy www.
sulecin.pl (stamtąd można je wydrukować). By zagłosować trzeba na karcie podać swoje dane
łącznie z numerem pesel. Wypełnioną kartę do głosowania można wrzucić do jednej z trzech urn
w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie,
wysłać pocztą lub oddać sołtysowi lub przewodniczącemu miejscowości (dot. mieszkańców wsi
oraz Wędrzyna).
Do 14 października pracownicy urzędu policzą głosy i przedstawią informację o projektach,
które otrzymały ich najwięcej.
Do 15 listopada 2016 r. miejscy
rajcy wpiszą zwycięskie zadania
do projektu budżetu gminy Su-
lęcin na 2017 r.
Łącznie na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w przyszłym roku gmina
przeznaczyła 300 tys. zł.
(Red.)
800
-
2000
(dowóz na terenie Sulęcina i okolic)
Działki przy
ul. Okopowej
w Sulęcinie
Tel. 608 275 272
70 tys,- 70 tys,-
75 tys,-
nr 9(57)/2016
9 września 2016
15
REGION
W Lubuskiem ruszyła Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa została uruchomiona w województwie lubuskim. Każdy mieszkaniec może podzielić się z Policją
informacjami o zagrożeniach, które zauważył. Zgłoszenia trafią do policjantów, którzy regularnie będą sprawdzać wskazane miejsca.
Dotychczas Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa pilotażowo wprowadzona była w
trzech garnizonach. Teraz także mieszkańcy województwa
lubuskiego mogą przekazać
Policji informacje o miejscach i
zdarzeniach, które mają wpływ
na poczucie bezpieczeństwa,
które należy do podstawowych
potrzeb każdego człowieka.
Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na
rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym
społecznościom lokalnym, skali
i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za
zapewnienie bezpieczeństwa i
porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać
bez uwzględnienia oczekiwań
społecznych. Takim narzędziem
powinny być mapy zagrożeń
bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania
bezpieczeństwem publicznym,
realizowanym w partnerstwie
międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć
również optymalnej alokacji
zasobów sprzętowo-kadrowych
służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech
płaszczyznach:
informacje gromadzone w
policyjnych systemach informatycznych,
informacje pozyskiwane od
społeczeństwa w trakcie: bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami
samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
w trakcie realizowanych debat
społecznych
poświęconych
bezpieczeństwu publicznemu,
informacje pozyskiwane od
obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany
informacji.
Informacje prezentowane na
mapach uwzględniają zarówno
wybrane kategorie przestępstw
i wykroczeń jak i zagrożenia,
które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie
wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.
Aby zgłosić zagrożenie należy
wejść na stronę internetową komendy lubuskiej, miejskiej lub
powiatowej Policji. Przekazanie
tych informacji zajmuje tylko
kilka chwil. W razie potrzeby
można skorzystać z instrukcji
obsługi. Pomocą służą także
funkcjonariusze. Zgłoszenie trafi do policjantów odpowiedniej
komórki Policji. Zebrane informacje pozwolą na jeszcze lepszą dyslokację służb, aby uniknąć w przyszłości ponownego
zgłaszania tego samego typu
zagrożeń w tym samym miejscu.
Z narzędzia należy korzystać
w sposób rozsądny. Każde naniesione na mapę zagrożenie
wywoła odpowiednią reakcję
Policji. Z jednego komputera
można zgłosić jedno zagrożenie
na dobę.
Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa nie
zastępują potrzeby pilnej in-
terwencji Policji. W tego typu
przypadkach należy korzystać z
numerów alarmowych 112, 997.
Red. na podst. www.lubuskapolicja.gov.pl
nr 9(57)/2016
16
9 września 2016
SULĘCIN
Stypendia Burmistrza Sulęcina za rok szkolny 2015/2016
W oparciu o zapisy Uchwały Nr
XLIII/258/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zasad
udzielania stypendiów za wyniki w nauce
i inne osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulęcin,
Burmistrz Sulęcina przyznał stypendia w
następujących kategoriach
W dziedzinie nauki:
• uczniom z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie – Nikoli Chomickiej, Hannie Grygorcewicz, Jakubowi Cieplakowi
• uczennicy ze Szkoły Podstawowej
im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie – Julii Czerni
• uczennicom ze Szkoły Podstawowej
im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie
– Paulinie Kaszuba, Amelii Kurz
Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
nauki:
• uczennicom z Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Sulęcinie – Alinie Światłowskiej, Agacie Bączyńskiej, Karolinie Pawluczenko
• uczniom ze Szkoły Podstawowej im.
Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie
– Kacprowi Hartman, Filipowi Banasiak, Michałowi Krzemińskiemu
• uczennicy ze Szkoły Podstawowej
im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim – Martynie Bajan
Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
sportu:
• uczniom z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie – Emilowi Szablewskiemu, Danielowi Markowskiemu, Jakubowi Witek
• uczennicom ze Szkoły Podstawowej
im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie – Oliwii Musin, Kindze Wit
• uczniowi ze Szkoły Podstawowej im.
Polskich Strażaków w Trzemesznie
Lubuskim – Pawłowi Żarkowskiemu
Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 6 września w Sulęcińskim Ośrodku Kultury.
UM Sulęcin
ne
ka
NE
86
nr 9(57)/2016
9 września 2016
17
9
SŁOŃSK
Rywalizowali o puchar wójta
26 sierpnia na stadionie KS „Warta” w Słońsku odbył się turniej piłkarski Torneo
Lubuskie Żaków Słońsk 2016 o Puchar Wójta Słońska. Turniej rozgrywany był jako
memoriał Stanisława Dobrzańskiego, długoletniego działacza klubu sportowego
Warta w Słońsku.
Turniej odbywał się pod patronatem Polskiego Związku
Piłki Nożnej oraz Fundacji im.
Kazimierza Górskiego. Organizatorami byli: KS Warta Słońsk,
gmina Słońsk oraz Colloseum
Marketing Sport, które jest właścicielem programu „Piłkarski
Laur”.
Rozgrywki rozpoczęły się od
powitania uczestników i gości oraz oficjalnego otwarcia,
którego dokonał wójt Słońska
Janusza Krzyśków. Następnie
nastąpiło uroczyste wręczenie
Certyfikatów Przyjaciela Programu „Piłkarski Laur”, które otrzymali: Janusz Krzyśków, Kamil
Kot, Przemysław Dobrzański
i Dariusz Matkowski.
W turnieju uczestniczyło 11
zespołów podzielonych na dwie
grupy. Na turniej nie dojechała
drużyna Akademii Piłkarskiej
Międzyrzecz sprawiając zawód
organizatorom jak również pozostałym uczestnikom turnieju.
Zwycięzcą został zespół „Arkonia” Szczecin, który w finale pokonał drużynę Zbąszyneckiej
Akademii Piłkarskiej. Kolejne
miejsca zajęły drużyny: 3.Perła Cybinka, 4.Progres Gorzów
Wielkopolski, 5.Steinpol – Ilanka
Rzepin, 6.Warta Gorzów Wielkopolski, 7.Spójnia Ośno Lubuskie, 8.Polonia Słubice, 9.Warta
Słońsk, 10.Lech Poznań Fa Dariusza Dudki, 11.Dwójka Mos
Gubin, 12.Akademia Pilkarska
Międzyrzecz
Wyróżnienia
indywidualne
turnieju:
Król strzelców - Jakub Zawadzki (Arkonia Szczecin)
Najlepszy zawodnik – Jakub
Gliwa (Arkonia Szczecin)
Najlepszy bramkarz – Kornel
Zalewski (Zap Zbąszynek)
Trener zwycięskiej drużyny –
Mateusz Otto (Arkonia Szczecin)
Pragniemy serdecznie podziękować naszym sponsorom, bez
których turniej by się nie odbył:
gmina Słońsk, Zajazd Hubertus,
Fresh Market Anna Zamłynna,
Import – Export Stanisław Błauciak, GSB Barlinek oddział
Słońsk, Przemysław Dobrzański
i Agroma Gorzów Wlkp.
Do zobaczenia już za rok na
kolejnym Memoriale im. Stanisława Dobrzańskiego.
Organizatorzy
nr 9(57)/2016
18
9 września 2016
RYBY MAJĄ GŁOS
SŁOŃSK
SULĘCIN
Zakończenie wakacji z wędką
IV tura GP „Jedynki”
Tropikalny upał nie zniechęcił młodych adeptów
wędkarstwa ich rodziców
i dziadków, którzy w sobotę 27 sierpnia o godz.
9:00 bardzo licznie stawili
się nad kanałem Szerokim
by w ostatnie dni wakacji zmierzyć się z rybkami
które jak zwykle podczas
zawodów nie chcą współpracować z wędkarzami. Najwięcej frajdy daje mieszanie i przecieranie zanęty, która wraz z robakami
została rozdana uczestnikom, dając im jednakowe szanse na zwycięstwo
w zawodach.
Rozpoczęte o godz.
10:00 zawody ze względu
na upał trwały do godz.
12:00. Podczas ważenia ryb za wagą przemieszczał się kolorowy korowód
bacznie obserwując wyniki uzyskane przez koleżanki i kolegów. Rezultaty
zmagań nie były imponujące ale dzieci potrafią się
cieszyć nawet z jednej złowionej rybki.
Zimna
lemoniada
z „bata” cieszyła się dużym
powodzeniem.
Wypito
około 30 litrów i niestety
na sam koniec jej zabrakło.
Dzieci zostały podzielone na 2 kategorie: do lat
10 i powyżej 10. Pierwsze
3 osoby w każdej kategorii otrzymały puchary,
medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, a ponadto
każdy uczestnik otrzymał
dyplom i nagrodę rzeczową. Puchar za największą
rybę przypadł Nikoli Sypniewskiej a najmłodszym
uczestnikiem
zawodów
była Natalia Niemyska,
która otrzymała medal, dyplom i nagrodę.
Po ogłoszeniu wyników
i wręczeniu nagród na
dzieci i opiekunów czekała
kiełbaska z rożna, napoje,
ciasto i owoce.
Wyniki uzyskane podczas zawodów dzieci do lat
10: 1 miejsce Oliwia Cieślińska 0,605 kg, 2 m-ce
Zosia Iwanowska 0,275
kg, 3 m-ce Bartosz Dybka
0,225 kg, 4 m-ce Michał
Szwaluk 0,190 kg, 5 m-ce
Emila Kot 0,165 kg.
Dzieci powyżej 10 lat:
1 miejsce Nikola Czarna
0,480 kg, 2 m-ce Nikola
Opaska na Warcie, była miejscem IV Tury
Grand Prix Koła PZW Nr 1 w Sulęcinie
Sypniewska 0,370 kg, 3
m-ce Olaf Dzierżawski
0,315 kg, 4 m-ce Szymon
Sozański,0165 kg, 5 m-ce
Jakub Burkiewicz 0,140 kg
Zaangażowanie
ludzi
dobrej woli przekroczyło nasze oczekiwania.
Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania imprezy składam
serdeczne podziękowania.
Dzieciom dziękuję za przybycie i wytrwałość.
Andrzej Struś
Prezes Koła NR 1 PZW
w Słońsku
W dniu 7 sierpnia na
Opasce na Warcie koło Kostrzynia nad Odrą odbyła
się IV Tura spławikowych
GP Koła. Na nowym łowisku, wędkarze osiagnęli
bardzo dobre wyniki. Brały
głównie krąpie , ale również duże leszcze, które
przyniosły wielu wędkarzom sporo emocji. Dobre
brania tego dnia dały zawodnikom efekt w postaci
wysokich wyników:
Seniorzy
Sektor A :
1. Sekuła Ryszard - 20570
pkt
2. Matelski Sławomir 18780 pkt.
3. Gregoryński Grzegorz
- 9710
Sektor B;
1. Sobczak Paweł - 9560
pkt.
2. Chalecki Marcin - 7250
pkt.
3. Uller Wiesław - 7130
pkt.
Kadeci:
1. Sobczak maksymilian
- 8160 pkt.
2. Kartawik Jakub - 5670
pkt.
3. Pulka Wojtek - 4070
pkt.
Pełne wyniki oraz punktacja Grand Prix po czterech turach znajduje się w
załączniku do art.
R.Stachowiak
SULĘCIN
5 RANO znowu zwycięzka
Po wygranej na Festiwalu w Ścinawie, znakomitym występie na
ROCK NA PLAŻY sulęcińska formacja ponownie triumfuje. Tym razem
podczas 10 edycji Festiwalu Gramy
nad Prosną - Kalisz 2016, a Łukasz
ŁYCZEK Łyczkowski zostaje najlepszym wokalistą festiwalu! Radość w
szeregach zespołu jest wielka. Jak
przyznaje Marta Mielcarek, przewodnicząca festiwalowego jury, poziom konkursu był bardzo wysoki i
wyrównany. Drugie miejsce równorzędnie zdobyły zespoły Omni mOdO
oraz Folya. Trzecie miejsce zajął zespół Aphadog. Łącznie w przesłuchaniach wzięło udział osiem zespołów.
Wygrana w Kaliszu jest dla 5 RANO
kolejnym krokiem przybliżającym
zespół do nagrania nowego albumu.
W Kaliszu zespół wystąpił w składzie: Łukasz Łyczkowski - wokal, Łukasz Łabędzki - gitara, Arek Jurusz piano, hammond, Emil Chamarczuk
- perkusja, Jacek Hryniewiecki - bass
(gościnnie).
- To nie jest przypadek, że po raz kolejny wygrywamy. Wreszcie jesteśmy w
optymalnym składzie, nowy materiał
satysfakcjonuje nie tylko nas samych,
ale i publiczność co widać po odbiorze
podczas koncertów. Czujemy, że jest
to odpowiedni moment by złapać ten
dobry czas dla nas i ,,uchwycić” go na
nowym wydawnictwie - mówi Łukasz
Łyczkowski - Trzymajcie za nas kciuki.
Red.
nr 9(57)/2016
9 września 2016
19
RYBY MAJĄ GŁOS
REGION / SULĘCIN
SULĘCIN
Młodzi mistrzowie
wędkarstwa z Sulęcina
Gorąco na Kanale Warnickim
3 września odbyła się IV
Tura Grand Prix Okręgu
Gorzowskiego w wędkarstwie
spławikowym
w kategorii: Kadet U-14,
Junior U-18, Junior U-23.
Tym razem areną zmagań
młodych wędkarzy było
Jezioro Chmielowe, które
jest położone w granicach
miasta Barlinka. Gospodarzem zawodów było Koło
PZW Nr 1 w Barlinku. Pogoda sprzyjała młodym
adeptom wędkarstwa, a
szczególnie zwycięzcom
poszczególnych kategorii, którzy osiągnęli dobre
wyniki świadczące o ich
dużych umiejętnościach i
możliwościach.
Zwycięzcy otrzymali nagrody, puchary i dyplomy.
Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali po dwie zanęty firmy „Match PRO”, które
ufundował Mistrz Okręgu
Gorzowskiego
Damian
Jackowski. Okręgowa Komisja Młodzieży działająca
przy Okręgu PZW Gorzów
Wlkp. ufundowała sprzęt
elektroniczny
(tablety,
smartfony, słuchawki, power banki, głośniki bezprzewodowe).
Nagrody
zostały rozlosowane między uczestnikami, którzy
wzięli udział we wszystkich 4 zawodach z cyklu
GP Okręgu Gorzowskiego.
Wyniki IV tury GP Okręgu Gorzowskiego
Juniorzy U-23:
1. Korolewicz Tomasz 5020 pkt.
2. Cisek Paweł - 4990
pkt.
3. Birula Mateusz 4500 pkt.
Juniorzy U-18:
1. Miszczyk Marcel 4310 pkt.
2. Nosowicz Paweł 2300 pkt.
3. Garbacz Mateusz 1990 pkt.
Kadeci U-14:
1. Sobczak Maksymilian - 7230 pkt.
2. Dziedzic Mateusz 6060 pkt.
3. Kartawik Jakub 4880 pkt.
Klasyfikacja
ogólna
Grand Prix Okręgu 2016.
Juniorzy U-23:
1. CISEK PAWEŁ - 9 pkt.
(Koło PZW Zwierzyń Nr
1)
2.GRECZUK ANDRZEJ 14 pkt. (Koło PZW Słubice Nr 2)
3. GRECZUK CEZARY 15 pkt. (Koło PZW Słubice Nr 2)
Juniorzy U-18:
1. NOSOWICZ PAWEŁ
- 9 pkt. (Koło PZW Barlinek Nr 1)
2. MATELSKI SZYMON
- 11 pkt. (Koło PZW Sulęcin Nr 1)
3. MISZCZYK MARCEL
- 13 pkt. (Koło PZW Gorzów Wlkp. Nr 8 „KOLEJARZ”)
Kadeci U-14:
1. SOBCZAK MAKSYMILIAN - 7,5 pkt. (Koło PZW
Sulęcin Nr 1)
2. DZIEDZIC MATEUSZ
- 10,5 pkt. (Koło PZW Sulęcin Nr 2 „LIN”)
3. DADUN JAKUB - 16,5
pkt. (Koło PZW Barlinek
Nr 1)
4. ORKISZEWSKI ADRIAN - 23 pkt. (Koło PZW
Sulęcin Nr 2 „LIN”)
5. MELANOWICZ KAMIL - 23 pkt. (Koło PZW
Sulęcin Nr 2 „LIN”)
6. PULKA WOJCIECH –
23,5 pkt. (Koło PZW Sulęcin Nr 1)
BK.
28 sierpnia na Kanale Warnickim w Kostrzynie nad Odrą odbyły się
kolejne, już V spławikowe zawody Grand Prix Koła 2016. W solidnym
upale, pomimo starań uczestników zawodów, ryby nie chciały brać.
„Czepiały się” małe krąpie, płoteczki i ukleje, sporadycznie leszcze.
Zawody otworzył prezes
Koła R.Stachowiak, który
poinformował uczestników o aktualnej działalności Koła oraz zawodach
wędkarskich przewidzianych w miesiącu wrześniu.
11.09- zawody dla dzieci
w Fristenwalde - zapisy w
sklepie DOMUS, 24-25.09
- zawody z Nowym Tomyślem w Kołczynie na rzece
Warcie.
W zawodach uczestnicy
walczyli również o Puchar69-lecia powstania
Koła ufundowany przez
Zarząd Koła. O godz. 8.40
zawodnicy przystąpili do
wędkowania, aby po czterech godzinach zakończyć
zmagania z rybami. O
godz. 12.40 zważono złowione ryby i podsumowano wyniki.
Seniorzy
Sektor A:
1.Matelski Sławomir - 5720
pkt.
2.Sobczak Paweł - 4880
pkt.
3. Siniawski Andrzej - 2150
pkt.
Sektor B:
1. Szałtys Marek - 5610 pkt.
2. Radzi Przemysław - 3090
pkt.
3. Sekuła Ryszard - 2020
pkt.
Kadeci:
1. Kartawik Jakub - 6020
pkt.
2. Pulka Wojtek - 1650 pkt.
3. Sobczak Maksymilian 1620 pkt.
Puchar 69-lecia Koła PZW
Nr 1 w Sulęcinie wywalczył Jakub Kartawik wynikiem 6020 pkt. Klasyfikacja po pięciu turach Grand Prix Koła wygląda następująco:
SENIORZY
1.Sławomir Matelski -69
pkt
2.Paweł Sobczak – 61 pkt.
3.Czesław Szymański – 59
pkt.
4.Ryszard Sekuła – 56 pkt.
5.Przemysław Radzi – 45
pkt.
6.Marcin Chalecki – 34 pkt.
7.Andrzej Siniawski – 32
pkt.
8.Łukasz Róż – 25 pkt.
9.Sebastian Petlik – 24 pkt
10.
Wiesław Uller – 24
pkt.
11.
Tadeusz Głowacki
– 24 pkt.
JUNIORZY
1.Szymon Matelski – 45
pkt.
2.Michał Kaczmarek – 12
pkt
KADECI
1.Maksymilian Sobczak –
70 pkt.
2.Wojciech Pulka – 58 pkt.
3.Jakub Kartawik – 27 pkt.
KOBIETY
1.Edyta Cichała -15 pkt.
Tekst i foto. R. Stachowiak
LUBNIEWICE
NOWY DOM BLIŹNIAK
(1/2 budynku)
NA SPRZEDAŻ
TEL. 605 100 145
• Cena 300 tys. zł
• 5 pokoi
• 156 m2 pow. użytkowej
• 684 m2 pow. działki
nr 9(57)/2016
20
SULĘCIN
SŁOŃSK
Początek października pod
znakiem nordic walking
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart oraz prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Sulęcinie
Danuta Malinowska serdecznie zapraszają wszystkich miłośników spacerów nordyckich
do udziału w VII Polsko – Niemieckim Sulęcińskim Rajdzie
Nordic Walking. Tegoroczny
Rajd odbędzie się 2 października
na obiektach sportowych przy
Szkole Podstawowej w Sulęcinie.
Uczestnicy Rajdu będą mogli
skorzystać z instruktażu technik
prawidłowego chodzenia z kijami do nordic walking. Po rozgrzewce przeprowadzanej pod
okiem instruktorów, wyruszą na
jedną z sulęcińskich tras NW. Po
9 września 2016
powrocie z trasy oraz po wspólnym posiłku, uczestnicy Rajdu
zostaną zaproszeni do udziału
w zabawach i konkurencjach
sprawnościowych, a następnie
do udziału w loterii z atrakcyjnymi nagrodami w postaci sprzętu sportowego i turystycznego.
Uroczysta inauguracja Rajdu odbędzie się o godzinie 11.00. Zostanie ona poprzedzona zapisami oraz wydawaniem napojów i
koszulek dla uczestników Rajdu.
Zapisy rozpoczną się o godzinie
9.30.
Serdecznie zapraszamy do
uczestnictwa w VII Polsko-Niemieckim Sulęcińskim Rajdzie
Nordic Walking!
UM Sulęcin
Dożynkowa impreza
w słońskim młynie
W ostatni sierpniowy weekend, jako część obchodów dożynek gminnych, bawiliśmy się i uczyliśmy z Fundacją „Przy młynie” w Słońsku. Sobotnia impreza poświęcona była tradycyjnym technikom produkcji mąki.
Podczas
kilkugodzinnych
warsztatów dla dzieci i ich rodziców można było przekonać
się, jak było w czasach, kiedy
mąki nie kupowało się w sklepie
za rogiem, a trzeba było zrobić
ją samemu. Młócenie zboża
cepami, czyszczenie, przesiewanie, mielenie w żarnach dawały dzieciom dużo radości. Na
koniec pieczenie przygotowanych samodzielnie tradycyjnych
podpłomyków oraz gofrów w
zabytkowych, przedwojennych
gofrownicach. Wszystko na wolnym ogniu przy ponad 30 stopniowym upale. I jeszcze ognisko
z pieczonym stockbrotem (specjalnym ciastem, które się nawija na patyk i piecze nad ogniskiem). Po tym wszystkim pokaz
pracy zabytkowego, słońskiego
młyna wodnego – uruchomienie turbiny wodnej oraz mielenie zboża na śrutę. Atrakcji więc
nie brakowało, a frekwencja dopisała – było ponad 50 osób.
Drugiego dnia imprezy, w
niedzielę, chętni mogli zwiedzić młyn z przewodnikiem oraz
obejrzeć pokaz pracy młyna.
„Mieszczuchy” mogły też zobaczyć, jak wyglądają pszenica,
owies, żyto i jęczmień, a także
produkty ich przemiału – różne
rodzaje mąki, płatki, kasza.
Wszystkie te atrakcje były
możliwe dzięki zaangażowaniu
społeczników skupionych wokół Fundacji „Przy młynie”, założonej przez właściciela młyna w
Słońsku - pana Dariusza Matkowskiego. A przede wszystkim dzięki pracy miejscowych i
zamiejscowych wolontariuszy
zaangażowanych w projekt
„Wolontariusze przy młynie”, dofinansowany przez Narodowy
Instytut Dziedzictwa w ramach
programu Wolontariat dla dziedzictwa.
Młyn w Słońsku pochodzi z
połowy XIX. Zlokalizowany jest
przy spiętrzeniu rzeki Łęczy
(Lenki). Imponujące jest zachowane do dziś, w większości
sprawne wyposażenie młyna z
początków pierwszej połowy
XX w., na które składają się turbina wodna Francisa, mlewniki,
gniotownik, śrutownik, wagi,
wialnie, przesiewacze, łuszczarki
oraz magazyny na zboże, mąkę
i otręby, a także cały system
transportu ziarna i produktów
przemiału.
Słoński młyn jest ostatnim tak
dobrze zachowanym, w pełni
wyposażonym w maszyny i „niemal gotowym do pracy” młynem wodnym w województwie
lubuskim. Szczęśliwie się złożyło, że znalazł się w „dobrych”
rękach” i maszyny nie zostały
wymontowane i rozprzedane, a
budynek nie został rozebrany,
jaki to los spotkał zdecydowaną
większość okolicznych młynów.
Właściciel młyna, który kupił
go parę lat wcześniej od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Słońsku, w sierpniu
2015 roku założył Fundację „Przy
młynie”, która za cel postawiła
sobie m.in. przywrócenie świetności tego zabytku techniki i nadanie mu nowej – edukacyjno-wystawienniczej - funkcji.
Możliwe jest zwiedzanie
Muzeum po wcześniejszym
uzgodnieniu
telefonicznym
pod numerami: 604 215 288 lub
691 384 242. Bieżące informacje
o młynie dostępne są pod adresem: https://www.facebook.
com/mlyn.w.slonsku/
Grzegorz Okołów & Jacek Engel
Fundacja „Przy młynie” w Słońsku
nr 9(57)/2016
9 września 2016
21
nr 9(57)/2016
22
9 września 2016
Na sygnale
„Wesoły” autobus
4 sierpnia sulęcińscy policjanci podczas patrolu na krajowej „dwójce” zatrzymali do
kontroli autobus przewożący
obywateli Niemiec. Jakież było
zdziwienie mundurowych, gdy
okazało się, że pasażerowie byli
wręczo obładowani niedozwolonymi środkami odurzającymi.
Po przewiezieniu delikwentów
do komendy okazało się, że zabezpieczono ponad 40 gram
marihuany, 37 gram grzybów
halucynogennych, 11 gram
metaamfetaminy, 10 gram
amfetaminy oraz 71 tabletek
exsctasy! Sprawcom poszczególnych przestępstw przedstawiono zarzuty posiadania oraz
przywozu
wewnątrzwspólnotowego środków odurzających. Grozi im kara do 5 lat
więzienia.
St. sierż. Maciej Kusz
Drogie koparki odzyskane
12 sierpnia policjanci z sulęcińskiej komendy otrzymali
informację o prawdopodobnym miejscu przechowywania
koparek skradzionych kilka dni
wcześniej na terenie Niemiec.
Po sprawdzeniu miejsca w oczy
mundurowych rzucił się samochód ciężarowy. Na jego naczepie policjanci znaleźli skradziony sprzęt budowlany. Koparki
warte ok. 100 tys. euro wróciły
do właścicieli. Policja ściga osoby odpowiedzialne za kradzież.
Salon Fryzjerski
LUKASZ
Sulecin, ul. Marii Curie Sklodowskiej 4
tel. 724 191 394
P o n . 9 00 - 1 5 00, w t - p t 1 0 00 - 1 8 00
s o b . 9 00 - 1 5 00
Nowa lokalizacja!
Arcydzieła wśród łazienek!
SULĘCIN
Red. na podst.
www.sulecin.lubuska.policja.pl
Kościół
Św. Henryka
w w w. s t y l c e ra m i k a . p l
r
Policjant uratował życie
20 sierpnia zastępca dyżurnego KPP w Sulęcinie st. sierż.
Maciej Kusz pełniąc dyżur odebrał telefon od mężczyzny,
który poinformował, że chce
sobie odebrać życie. Policjant
długo rozmawiał z mężczyzną
próbując odwieźć go od takiego kroku. W między czasie
patrol policji udał się w miejsce zamieszkania dzwoniącego, ale tam nikogo nie było.
M. Kusz namówił mężczyznę
do osobistego spotkania. Cały
czas z nim rozmawiając (teraz
już przez „komórkę”) odnalazł
mężczyznę w lesie i udzielił nie-
zbędnej pomocy.
ate
Pl
„Gandzia” w ogródku i garażu
8 sierpnia funkcjonariusze
Wydziału Kryminalnego KPP
w Sulęcinie otrzymali informację, że w jednej z wiosek na
ternie gm. Krzeszyce znajduje
się uprawa konopi indyjskich.
Po sprawdzeniu terenu posesji
oczom mundurowych ukazało
się 7 dorodnych krzewów konopi indyjskich. Właścicielowi
upraw postawiono zarzuty, za
które grozi mu 2 lata pozbawienia wolności.
16 sierpnia policjanci odkryli
kolejne plantacje. Tym razem
na terenie gm. Lubniewice znaleziono 3 krzewy konopi indyjskich rosnące w garażu. Przy
okazji na sąsiedniej posesji (w
ogrodzie rekreacyjnym) czujne
oko mundurowych dopatrzyło się kolejnych 12 krzaczków.
Dwóch właścicieli plantacji odpowie przed sądem.
PRACA / ZATRUDNIĘ - informacje w zakładzie
nr 9(57)/2016
9 września 2016
23
SULĘCIN
LUBNIEWICE / JARNATÓW
UWAGA PRÓBA! 22 września Ryba z butelek
zawyją syreny alarmowe
22 września w godz. 12.00 - 12.30 przeprowadzona zostanie głośna próba syren
alarmowych zlokalizowanych na terenie gminy Sulęcin. Celem próby jest sprawdzenie funkcjonowania systemu i stanu technicznego urządzeń.
Syreny alarmowe OC
wchodzą w skład powiatowych elementów Wojewódzkiego
Systemu
Wczesnego Ostrzegania o
zagrożeniach oraz Systemu
Wykrywania i Alarmowania. Na terenie gminy Sulęcin znajdują się trzy takie
urządzenia:
• dach budynku Urzędu
Miejskiego w Sulęcinie,
ul. Lipowa 18,
•
•
dach budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki
50a,
dach budynku mieszkal-
nego przy ul. Plac Mickiewicza 7.
Podczas głośnej próby syren alarmowych nadane zostaną następujące sygnały
akustyczne:
• ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syreny
trwający 3 minuty,
• odwołanie alarmu - ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty.
Red.
Celowy Związek Gmin
CZG – 12 dziewiątego
czerwca 2016 r. w Gliśnie zorganizował Piknik
Ekologiczny podsumowujący działania edukacyjne w roku szkolnym 2015/2016. Po raz
pierwszy organizatorzy
ogłosili konkurs na recyklingowe zoo, którego przedmiotem było
wykonanie zwierząt z
materiałów recyklingowych oraz odpadów.
Nasi uczestnicy wykonali
rybę w akwarium wykorzystując plastikowe butelki, gazety, styropian i folię. Wielką radością zarówno dla uczestników
i kadry była informacja o zajęciu
pierwszego miejsca w naszej ka-
tegorii (pozostałe placówki).
Takie osiągnięcia motywują
nas do dalszej pracy.
Magdalena Nowacka
Kierownik ŚDS
Wyborcze obietnice PiS (zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony)
• Program „500plus” – 500 zł
miesięcznie na drugie i każde
kolejne dziecko w rodzinie
(na pierwsze przy zarobkach
na osobę w rodzinie nie przekraczających 800 zł);
• Obniżenie wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat
dla mężczyzn;
• Zwiększenie kwoty wolnej od
podatku do 8 tys. zł;
• Obniżenie podatku VAT z 23 do
22 proc.;
• Zlikwidowanie 8 procentowego podatku VAT na ubranka dla
dzieci;
• Mieszkania po 2 tys. zł za mkw;
• Obniżenie z 19 do 15 proc. podatku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa
wynagrodzenia na poziomie 12
zł brutto;
• Przewalutowanie
„frankowiczów” na korzystnych dla
nich warunkach;
• Przedszkola mają być darmowe,
a do szkół mają powrócić dentyści i pielęgniarki;
• 1,2 mln nowych miejsc pracy
dla młodych ludzi do 35 roku
życia;
• Leki za darmo dla seniorów;
• Walka o polski przemysł poprzez np. reaktywację stoczni
szczecińskiej,
pomoc
kopalniom, brak zgody na ich
zamykanie.
• Zwiększenie wydatków na
armię do ok. 3 proc. PKB.
nr 9(57)/2016
24
9 września 2016
TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY: GMINA SULĘCIN: kolportaż do wszystkich skrzynek pocztowych mieszkańców; KRZESZYCE (ODIDO ul. Skwierzyńska; URZĄD GMINY; LEWIATAN ul.
Gorzowska; ABC ul. Gorzowska AGAP ul Ogrodowa); LUBNIEWICE (URZĄD MIEJSKI ul. Jana Pawła II; DINO ul. Sulęcińska; EDEN Plac Wolności; ABC ul. Gorzowska); SŁOŃSK (FRESH MARKET ul. 3
Lutego; LEWIATAN ul. 3 Lutego; SKLEP MIĘSNY ul. Paderewskiego; URZĄD GMINY; CHATA POLSKA ul. Sikorskiego; SKLEP SPOŻYWCZY ul. WOP-u); TORZYM (SKLEP MIĘSNY w Zajeździe Chrobry; URZĄD MIEJSKI; KIOSK RUCHU ul. Dworcowa; SKLEP MIĘSNY ul. Dworcowa); OŚNO LUBUSKIE (RATUSZ, KIOSK ul. Rynek; APTEKA ul Krótka, APTEKA ul. M. Kopernika, ŻABKA ul. Kopernika,
ABC ul. Kopernika, SKLEP MIĘSNY SOBIERAJ ul. Kopernika, SKLEP SPOŻYWCZY w Smogórach)
W SKRÓCIE:
SULĘCIN
Listy
przychodzą
z opóźnieniem
Mieszkańcy Sulęcina skarżą się,
że ich przesyłki nadane przez
Pocztę Polską przychodzą zbyt
z dużym opóźnieniem. Nieraz są
przez to narażeni na zapłatę odsetek.
- Nie jestem złośliwa i nikomu nie chcę utrudniać życia, ale już drugi raz rachunek za telefon przyszedł po terminie płatności – żali
nam się jedna z czytelniczej – tym razem
operator przypomniał mi telefonicznie, że
mam niezapłaconą fakturę – dodaje. Zaraz
po telefonie pani Jolanta wybrała się na
pocztę (18 sierpnia). W urzędzie rachunek
został… odnaleziony. Okazało się, że faktura z datą wystawienia na 26 lipca (data
nadania na poczcie – 27 lipca) miała termin zapłaty do 9 sierpnia. Czyli 9 dni po
tym jak czytelniczka sama odebrała kwit
na poczcie. Do naszej redakcji przyszło też
kilka innych osób, które również dostały swoje przesyłki z dużym opóźnieniem
lub nawet nie dostały w ogóle. O powód
takich opóźnień zapytaliśmy rzecznika
Poczty Zbigniewa Baranowskiego. - W
ostaniem czasie nie dotarły bezpośrednio do
nas uwagi dotyczące tego rejonu doręczeń,
nie stwierdziliśmy też przypadków zalegania przesyłek – informuje Biuro Prasowy
Poczty - W okresie urlopowym zdarza się, że
przesyłki doręczane są w dzień lub dwa po
nadejściu materiału do placówki, jednak są
to sytuacje sporadyczne. Dodatkowo poinformowano nas, że Poczta objęła pracę
sulęcińskich listonoszów monitoringiem,
by wyeliminować ewentualne niedogodności dla klientów.
Adam Piotrowski
LUBNIEWICE
Coraz bliżej do ukończenia lokali socjalnych
Zakończył się IV etap przebudowy istniejącego budynku biurowego na lokale
socjalne na Osiedlu Świerczów. W zakres
prac kolejnego etapu wchodziło m.in.,
wykonanie ogrodzenia budynku z siatki,
wykonanie gładzi szpachlowych, malowanie ścian i sufitów, wyłożenie posadzek płytkami, montaż skrzydeł drzwiowych, montaż opraw oświetleniowych,
montaż zlewozmywaków, baterii zmywakowych oraz kuchni węglowych
We wrześniu rozpoczął się ostatni już
etap przygotowania budynku do lokali
socjalnych. Za około dwa miesiące inwestycja całkowicie będzie zakończona.
Wtedy już tylko pozostanie przydzielenie
lokali, a o tym decydować będzie komisja.
(Red.)
Która apteka czynna?
Apteki pełnią dyżur w czasie nocnym od poniedziałku
do piątku od 21.00 do 8.00 dnia następnego, w sobotę
w godzinach 21.00 – 10.00 dnia następnego, w niedzielę
w godzinach 18.00 – 8.00 dnia następnego.
WRZESIEŃ
12.09-18.09 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka 8 w Sulęcinie
19.09-25.09 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej w Sulęcinie
26.09-02.10 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. Kościuszki 3a w Sulęcinie
PAŹDZIERNIK
03.10.-09.10 - “Euro-Apteka” przy ul. Poznańskiej 4 w Sulęcinie
10.10.-16.10 - Apteka “Konawalia przy ul. Kościuszki 16 w Sulęcinie
PRZEKRÓJ POLECA:
WEGAZ
69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 29
Sklep i warsztat
tel. 95 755 2652
czynne: poniedziałek - piątek godz. 8-17
w sobotę 8-13
PROMOCJA
RABAT 50 %
DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW
STACJI KONTROLI POJAZDÓW
GEOMETRIA KÓŁ 3D
50 % TANIEJ
KLIMATYZAJCA NAPEŁNIANIE
50 % TANIEJ
Stacja Kontroli Pojazdów
tel. 95 755 5273
czynne: poniedziałek - piątek godz. 9-17
w sobotę 9-13
[email protected]
www.wegaz.pl

Podobne dokumenty

Document 308732

Document 308732 Adres redakcji: ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin, tel. 509 247 682, [email protected]; Oferta reklamy: Ewa Kaczmarzyk, tel. 511 333 514

Bardziej szczegółowo